έρευνα για διατροφικές συνήθειες

of 27 /27
1 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έρευνα των μαθητών της Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

Embed Size (px)

Transcript of έρευνα για διατροφικές συνήθειες

  • 1. 2 2011-2012 1

2. :) ) . 2 3. : 16 . 71 ( ) 64 . :37 27 3 4. XL. XL , . 4 5. , ; : 72%Fast food: 28%5 6. , ; % ; .. :Fast food: :52% :48% :86% :14%6 7. 6:4 : 61%39% 7 8. : : :80% 20%8 9. ; !!! 52% 48% 9 10. . 2-3 .2-3 : 80% : 20%10 11. ; / 52% 48% 76% 24% 11 12. . ;OXI11%NAI 89%NAI67%OXI1233% 13. : Eat breakfast yourselfshare dinner with a friend,but give supper to your enemy ; 13 14. : ( ) (, , (, ,) ) 52%48% 68%32% 14 15. junk food . Junk 1 food; 32% 68% 92%8% 15 16. 16 17. (52%) (48%) 17 18. (83%) (;) 17% .18 19. , !!! (69%) 19 20. . 83% . 20 21. : . . .( !!!)21 22. 1. 13. 2. 14. 3. 15. 4. 16. 5. 17. 6. 18. 7. 19. 8. 20. 9. 21. 10. 11. 12. : 22 23. / http://www.inka.gr/http://www.ekpizo.gr/http://www.ekato.org/23 24. / http://www.efpolis.gr/http://www.kepka.org/24 25. / http://www.minagric.gr/greek/data/_.pdf25 26. / ... . http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=14970&m=H01&aa=126 27. .27