μόλυνση περιβάλλοντος

of 18 /18
Μόλυνση Περιβάλλοντος Η καταστροφή του Πλανήτη μας

Embed Size (px)

Transcript of μόλυνση περιβάλλοντος

Page 1: μόλυνση περιβάλλοντος

Μόλυνση Περιβάλλοντος

Η καταστροφή του Πλανήτη μας

Page 2: μόλυνση περιβάλλοντος

Περιβάλλον

Ονομάζεται ο χώρος, καθώς και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν σε έναν οργανισμό και καθορίζουν την ανάπτυξη και την ύπαρξή του.

Γενικότερα, όλος ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε.

Page 3: μόλυνση περιβάλλοντος

Τρόποι Μόλυνσης

Page 4: μόλυνση περιβάλλοντος

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Λέγεται η παρουσία των χημικών ουσιών στην ατμόσφαιρα σε μεγάλες ποσότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Page 5: μόλυνση περιβάλλοντος

Διάβρωση του εδάφους

Διάβρωση εδάφους ονομάζεται η κίνηση των συστατικών του επιφανειακού κυρίως στρώματος του εδάφους από τον ένα χώρο στον άλλο. Οι κύριοι παράγοντες αυτού του φαινομένου είναι η ροή του νερού και ο άνεμος.

Page 6: μόλυνση περιβάλλοντος

Επιπλέον, η καλλιέργεια, η εκμετάλλευση των δασών, η υπερβόσκηση, η χρήση των

οχημάτων, η σκόπιμη καύση της βλάστησης και άλλες

δραστηριότητες καθιστούν το έδαφος ευπαθές στη διάβρωση.

Page 7: μόλυνση περιβάλλοντος

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Ορισμένοι ρύποι όπως το διοξείδιο του άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά καλύμματα ενός θερμοκηπίου επιτρέποντας την είσοδο των ηλιακών ακτίνων, αλλά εμποδίζοντας την έξοδο της θερμότητας. Αυτό το θερμικό φράγμα έχει ήδη αλλάξει το κλίμα της Γης.

Page 8: μόλυνση περιβάλλοντος

Η ανεξέλεγκτη χρήση ρυπογόνων μεταφορικών μέσων θα οδηγήσει τον πλανήτη μας στο τέλος.

Page 9: μόλυνση περιβάλλοντος

Τρύπα του όζοντος

Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που προστατεύει τη Γη από τις υπεριώδεις ακτίνες υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες που απελευθερώνονται από τα αεροζόλ, τις κλιματιστικές συσκευές κ.α. ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και δημιουργούν κενά στο στρώμα του όζοντος.

Page 10: μόλυνση περιβάλλοντος

Καταστροφή των δασών

Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και ένα κομμάτι του «πνεύμονα» της Γης, του παρθένου αμαζονιακού δάσους το οποίο παρέχει στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες οξυγόνου ετησίως. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τις συνεχείς πυρκαγιές σε Ευρώπη και Αμερική.

Page 11: μόλυνση περιβάλλοντος

Όξινη Βροχή

Ένα άλλο φαινόμενο που συντελεί στην καταστροφή του πλανήτη μας είναι η όξινη

βροχή ή αλλιώς η απόθεση αλάτων.

Το διοξείδιο του άνθρακα και το οξείδια του αζώτου μεταφέρονται μέχρι και 1000 χιλιόμετρα μακριά από τους ανέμους. Στη διαδρομή αυτή σχηματίζουν δευτερογενείς ρυπαντές, όπως ατμούς νιτρικού οξέος, σταγονίδια θειικού οξέος και σωματίδια θειικών και νιτρικών αλάτων. Οι χημικές αυτές ενώσεις φτάνουν στη Γη είτε ως υγρή και όξινη βροχή είτε ως ξηρά όξινα σωματίδια.

Page 12: μόλυνση περιβάλλοντος

Aπόβλητα

Κάθε μέρα η μέση οικογένεια παράγει 1,8 κιλά σκουπίδια, τα οποία καταλήγουν σε

κάποια χωματερή όπου και δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις προδιαγραφές υγειονομικής ταφής. Έτσι καταστρέφεται η γύρω περιοχή.

Page 13: μόλυνση περιβάλλοντος

Ακόμα, τα πεταμένα τοξικά απόβλητα των εργοστασίων καταστρέφουν τη ζωή στα ποτάμια.

Τα απόβλητα επομένως συνιστούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα της

περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Page 14: μόλυνση περιβάλλοντος

Μείωση της βιοποικιλότητας

Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των βιολογικών ειδών στα γήινα οικοσυστήματα. Εξαιτίας των ανθρώπινων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, της αποδάσωσης, της ερημοποίησης κλπ.

Ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ειδών απειλείται με εξαφάνιση, αν και τέτοιες εξαφανίσεις (σε αρκετά μικρότερους ρυθμούς ωστόσο) αποτελούν και φυσικό φαινόμενο.

Page 15: μόλυνση περιβάλλοντος

Γιατί λοιπόν να μην προσέξουμε τις πράξεις μας

Προσέχοντας τη Ζωή μας

Page 16: μόλυνση περιβάλλοντος

Ο Χρόνος της τελειώνει κάνε κάτι!!!

Αφού μπορείς…

Page 17: μόλυνση περιβάλλοντος
Page 18: μόλυνση περιβάλλοντος

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ Γ5

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΗ