Διδακτική Ιστορίας και ΤΠΕ

of 19 /19
1

Embed Size (px)

Transcript of Διδακτική Ιστορίας και ΤΠΕ

  • 1. 1

2. 2 8 , - II 3. . 1 : - ! 3 4. : 4 5. H 20 . 1945 / (Leopold von Ranke) . 1945 1970 Annales (M.Bloch, L. Febre, F. Braudel,..) . 80 Annales (Hayden White, P. Ricoeur) 5 6. . 1945 / (Leopold von Ranke) : , , , () 6 7. . 1945 1970 Annales (M.Bloch, L. Febre, F. Braudel, J. Le Goff, Em. Le Roy Ladyrie) : ( ) (-) (-) ( ) , , , , , , (, , ) 7 8. . 80 Annales (Hayden White, P. Ricoeur) : , 8 9. , , , , , ( ) 9 10. ( , - ) 10 11. ( , , , , , - ) ( , , , , , ) (, , , , , ) ( , , , , , , , , ) 11 12. ( , , , , , , ) ( : - - ) ( , , , , : , ) 12 13. (; ; ; ; ;) 13 14. ; : , , , , , , , , . 14 15. ; /, , : , , 15 16. I 1. ( ) 2. / , , 16 17. II 3. / , 4. , , . 17 18. , , , 1997. Dosse, Fr., (. . , . . ), , 1993 , . , , , , , 1998. K, ., (1999). , , . 89, .. 23-33. Moniot, Henri, , . , , 2002 Stradling, R. Teaching 20th-century European History, Strasburg: Council of Europe Publishing, 2001 " 20 ", , : http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/education/history_teaching/history_in_the_20th_cen R. Stradling: Multiperspectivity in history teaching: a guide for teachers. , : http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/education/history_teaching/european_dimension/Mu 18 19. / , /. 19