ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

of 10 /10
Bnaoe/Qê \ΜΆΑ

Embed Size (px)

Transcript of ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Page 1: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Bnaœ/Qê \ΜΆΑ

Page 2: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Ως επιβράβευση για το σεβασμό

που επιδεικνύεις στους άλλους,

προχώρησε 3 βήματα.

Ως επιβράβευση για το σεβασμό που

επιδεικνύεις στους κανόνες του παιχνιδιού

προχώρησε 4 βήματα.

Ως επιβράβευση για το σεβασμό που επιδεικνύεις στις

αποφάσεις των κριτών προχώρησε 5 βήματα.

Ως επιβράβευση για την υπεύθυνη

συμπεριφορά που επιδεικνύεις προχώρησε

2 βήματα.

Κάποιος από τους συμπαίκτες σου ήταν άτυχος μέχρι στιγμής.

Προσέφερε του τη δυνατότητα να παίξει για μια ακόμα φορά.

Επέλεξε ποιος από τους συμπαίκτες σου

διακρίνεται για τον αυτοέλεγχο και την πειθαρχία του και προσέφερε του τη

δυνατότητα να παίξει για μια ακόμη φορά.

Ί °ιΡ

τ η ρ

Κάποιος από τους συμπαίκτες σου έχει

πάντοτε καλή αθλητική συμπεριφορά. Για τη

στάση του αυτή προσέφερε του τη

δυνατότητα να παίξει για μια ακόμη φορά.

Επέλεξε ποιος από τους συμπαίκτες σου

διακρίνεται για την ειλικρίνειά του και

προσέφερε του τη δυνατότητα να παίξει

για μια ακόμη φορά.

Page 3: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Bnaauweê μα/ί

Bnaœ/Qê \ΜΆΑ

Page 4: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Καλή αθλητική

συμπεριφορά

Ί < } Ρ

•ι

Page 5: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Bnaauweê μα/ί

Bnaœ/Qê \ΜΆΑ

Page 6: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σεβασμός στις αποφάσεις

των κριτών

Ί < } Ρ

Page 7: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Bnaauweê μα/ί

Bnaœ/Qê \ΜΆΑ

Page 8: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Page 9: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Bnaauweê μα/ί

Bnaœ/Qê \ΜΆΑ

Page 10: ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Σεβασμός

στη διαφορετικότητα

Δικαιοσύνη

Ί < } Ρ

Αυτοέλεγχος Πειθαρχία