προσωκρατικοι σε κομικ

of 10 /10
Κ. Γλέζου & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», σ. 1-10 Σύρος, 6-8 Μαΐου 2011 «Οι Προσωκρατικοί σε κόμικς». Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των κόμικς στην προσέγγιση των Φιλοσοφικών Κειμένων της Γ΄ Γυμνασίου Ιωάννα Βορβή 1 , Αικατερίνη Προκοπίου 2 1 Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας [email protected] 2 Καθηγήτρια φιλόλογος, 3ο Γυμνάσιο Τούμπας Θεσσαλονίκης [email protected] ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εισήγηση αναφέρεται στη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και των κόμικς στο μάθημα των Φιλοσοφικών Κειμένων της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και αφορά μία εικονογραφημένη παρουσίαση της προσωκρατικής φιλοσοφίας σε κόμικς, με τίτλο «Οι Προσωκρατικοί σε κόμικς», η οποία βασίζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο και συγκεκριμένα στο 1 ο κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου, για τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους. Πρόκειται για καινοτόμο πρόταση προσέγγισης της διδακτέας ύλης στο πλαίσιο της ανανέωσης και ενίσχυσης των διδακτικών πρακτικών και της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία ενός μαθήματος που από τη φύση του ενέχει δυσκολίες προσέγγισης από τους μαθητές του Γυμνασίου. Στόχος της πρότασης είναι να ελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών, να τους εμπλέξει ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να διευκολύνει την κατανόηση, την εξοικείωση με βασικές έννοιες του φιλοσοφικού λόγου και τη διαμόρφωση μιας εικόνας για την ιστορική εξέλιξή του και να αποτελέσει κίνητρο για ουσιαστικότερη επαφή των μαθητών με τη φιλοσοφική σκέψη, όπως εκφράστηκε από σημαντικούς εκπροσώπους της. Με χρήση του λογισμικού παρουσιάσεων παρουσιάζονται βασικά αποσπάσματα των κειμένων του σχολικού εγχειριδίου με πολυτροπικό τρόπο και διαθεματικά, αξιοποιώντας γνώσεις από τα μαθήματα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, των Καλλιτεχνικών και της Πληροφορικής. Στην εικονογραφημένη παρουσίαση συμπεριλαμβάνονται φύλλα εργασίας για τους μαθητές. Το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κόμικς, Φιλοσοφικά Κείμενα, Τ.Π.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και το συνακόλουθο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, «με τη διδασκαλία του Ανθολογίου φιλοσοφικών κειμένων επιδιώκεται οι μαθητές: να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης και να προβληματιστούν γύρω από τα ζητήματα που αυτή έθεσε σε σχέση με τον κόσμο και τον άνθρωπο, να βοηθηθούν μέσα από τη γνωριμία τους με το φιλοσοφικό λόγο στην κατανόηση του αρχαίου ελληνικού κόσμου, αλλά και την επίδραση που άσκησε στη νεότερη εποχή, να μάθουν να οργανώνουν λογικά τη σκέψη τους και να χρησιμοποιούν τεκμηριωμένα και λογικά επιχειρήματα για τη θεμελίωσή της, να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα και τη διαλεκτικότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ., 2003). Το σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο «Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων» (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη κ. α., 2010) περιλαμβάνει μεταφρασμένα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα από τον 6ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 6ο αι. μ. Χ.. Στόχος είναι τα κείμενα αυτά να προάγουν τον προβληματισμό γύρω από θέματα ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Το περιεχόμενο του βιβλίου διαρθρώνεται σε 5 κεφάλαια: 1. Οι Προσωκρατικοί, 2. Σοφιστές και σοφιστική κίνηση, 3. Σωκράτης και Πλάτων, 4. Αριστοτέλης, 5. Η κυνική φιλοσοφία και οι φιλοσοφίες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Η πρότασή μας βασίζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο και αφορά το πρώτο κεφάλαιο και τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, με προοπτική να επεκταθεί στο μέλλον και στα υπόλοιπα κεφάλαια του Ανθολογίου Φιλοσοφικών Κειμένων.

Embed Size (px)

Transcript of προσωκρατικοι σε κομικ

  • 1. . & . (.), 6 , . 1-10 , 6-8 2011 . ... 1 , 2 1 .., [email protected] 2 , 3 [email protected] ... , , 1 , . ... . , , , , . , , . . . : , , ... , : , , , , (..... & ..., 2003). (- . ., 2010) 6 . .. 6 . . .. , . 5 : 1. , 2. , 3. , 4. , 5. . , .

2. 2 6 www.e-diktyo.eu . , , . (The New London Group, 1999). (, 2005) . ( ..). . , , , . (, , ...), , , . , , . , , . . , . 139 151 , , 270 . . . , , , (Burton, 1955). , , , . , , ( .., 2010, arker, 1989). (, 2004) A . . , . . , . . , , . , . . , , , , . - , , , . , , . , , 3. 3 www.epyna.gr . . , (animation) Adope Photoshop. moviemaker youtube. . , , , , , . ... , 1 . , , , . , , , , . , , . , , (, 2008). , , , , . , (...), . , . , , , , , , . . . 1 5 , . , , , ( 1, 1) ( 1, 2). . , ( 1, 3), . . . ( 1, 4) , ( 1, 5, 6). ( 1, 7), 4. 4 6 www.e-diktyo.eu . , , , . 26 ( 2). , . , . , ( 1, 5, 6). , , , ( 1, 3, 8). . . / . , http://greece.phillipmartin.info/ (Free Ancient Greece Clip Art by Phillip Martin), (educomics), , Adobe Photoshop. firefox web browser, (power point), (word) . , , , . , . 1: . 2: . 5. 5 www.epyna.gr 3: . 4: . 5: . 6: (, , ). 7: . 8: . 1: . . ; ( & , 2002). , , . ( .., 2007), . (, 1999). , , . , . , , . , , . , 6. 6 6 www.e-diktyo.eu . (, 2008). , , . . . , , . , , , - 2 - , , . , , . , , , , , . , . , , , . , , , . , , (, 2002), , () , . , , , . , , , , , , . , -- . , . Adobe Photoshop, . . ( 2) : , 7. 7 www.epyna.gr - .. , , , - , .. , : , , ... (- .., 2009). , . , ..... (..... & ..., 2003), / (, ) , , , , . . , ( & , 2002), , / , , . , , . , , . . , , , . ( 2006). . , , . - , , . , , , . , , , ( & , 2002). , , (.. , ), , , . 8. 8 6 www.e-diktyo.eu , ... , , , , (, 20082, Lemke, 1998). , . , movie maker Audacity . 1: . 2: . 3: . 4: . 5: . 6: . 9. 9 www.epyna.gr 7: . 8: 2: . , ., , ., , . (2007). , 4 " ", . 10-01-2011 http://www.epyna.gr/~agialama/synedrio_syros_4/filologoi/208_Vasilikopoylou_Retalis.pdf. , . (2008). , , 3: 81-98 02, : / - (). -, ., , ., , . (2010). , , : . -, ., , ., , . (2009). , , : . (2003). . . . . 303/13-03-03. : 3821, : , . 10-01-2011 http://www.pi-schools.gr/programs/depps. , . : . 10-01- 2011 http://www.nured.uowm.gr/pg/index.php?download=Konsouli.doc. , . & , . (2002). : , . . . (.) , : , . 18-19. , . (2006). . , 5 , : Gutenberg. , . (1999). : , , 105, . 50-59. , . & , . (2002). , : . , . (2004). . . , . , . (.) . : , . 169-174. , . & , . (2002). , , . , ., , ., , ., , ., , . (2010). , . (.) 7 , , . 469-476. , , 23-26 2010. 10-01-2011 http://korinthos.uop.gr/~hcicte10/proceedings/19.pdf. 10. 10 6 www.e-diktyo.eu , . (2005). : 80 . - . (.) , : cannot design publications, . 89-97. Barker, M. (1989). Comics: Ideology, Power and the Critics. Manchester University Press. Burton Dwight L. (Oct., 1955). Comic Books: A Teacher's Analysis. The Elementary School Journal, Vol. 56, No. 2, pp. 73-75. The New London Group (2000). A pedagogy of multiliteracies: Designing social futures, Cope, B. & M. Kalantzis (eds). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Routledge, pp. 937. http://greece.phillipmartin.info (free clip art by Fillip Martin). 10-01-2011.