€Œ„±ƒ· ±½½¹ƒ¼...

download €Œ„±ƒ· ±½½¹ƒ¼ ³¹± „± ²¹»³¹¬ €Œ½„±

of 84

Embed Size (px)

description

Αναλυτικά η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν για τα βιολογικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2014

Transcript of €Œ„±ƒ· ±½½¹ƒ¼...

  • 1. EL EL , 24.3.2014 COM(2014) 180 final 2014/0100 (COD) , () . XXX/XXX [ ] () . 834/2007 {SWD(2014) 65 final} {SWD(2014) 66 final}

2. EL 2 EL 1. 1.1. , , . 1999 , , ( ) . 5.000.000 , . , . , , . , . . : (1) , (2) , (3) . 1.2. () . 834/2007 1 , , () . 834/2007. 2 13-14 20133 , , , . 1 () . 834/2007 , 28 2007, () . 2092/91 ( L189 20.7.2007, . 1). 2 COM(2012) 212 , 11 2012, () . 834/2007 . 3 8906/13 AGRILEG 56 : . 3. EL 3 EL 4 . () . 834/2007 290 291 (). 1.3. 1991. () . 2092/91 . . () . 834/2007 2007, : , , , , , () . 882/20045 , : , . . 1.4. . . , 2020, , . 4 COM(2012) 746 12 2012. 5 () . 882/2004 , 29 2004, ( L 165 30.4.2004, . 1). 4. EL 4 EL , , (), 2014-20206 . , : , . , , , , . , 7 , , . , / . , , , , , , () . 1151/2012 8 . 6 () . 1307/2013 , 17 2013, () . 637/2008 () . 73/2009 ( L 347 20.12.2013, . 608) () . 1308/2013 , 17 2013, () . 922/72, () . 234/79, () . 1037/2001 () . 1234/2007 ( L 347 20.12.2013, . 671) () . 1305/2013 , 17 2013, () () . 1698/2005 ( L 347, 20.12.2013, . 487) () . 1306/2013 , 17 2013, , () . 352/78, () . 165/94, () . 2799/98, () . 814/2000, () . 1290/2005 () . 485/2008 ( L 347 20.12.2013, . 549). 7 , , , () . 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, () . 1151/2012, [.]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material] 98/58/, 1999/74/, 2007/43/, 2008/119/, 2008/120/ 2009/128/ ( ), COM(2013) 265 final 6 2013. 8 () . 1151/2012 , 21 2012, ( L 343 14.12.2012, . 1). 5. EL 5 EL 2. 2.1. , 70 , . 2013, , 45.000 1400 . (96%) , 4% . , , . , , . 2.2. . , . , . . . , , , . . . . 2.3. : , , . , 6. EL 6 EL , , . . 2020, , . , , . : , , , , , , , , , ( , ), , , , . , . . : , , , , , , 7. EL 7 EL , . , 37 135 . 3. 3.1. . , . , , . , , , . . , , , . . , , , . , . () . 834/2007 , , . , () . 834/2007. , () . XX/XXX ( ), / , . , 8. EL 8 EL , , . , . , , , . : . . , , . . , . , , , , . . , . . 3.2. 42 43 2 . 3.3. . , , . , , , 28 . , 9. EL 9 EL , . : , , , ( ) . 3.4. , . , . , . , , , . 4. . . 5. : , . 37 135 . . . , , . . , , . , . . , , . 10. EL 10 EL 6. 2010, COM(2010) 759 () . 834/2007 . 2011 2012 . , , . , COM(2010) 759 . 11. EL 1 EL 2014/0100 (COD) , () . XXX/XXX [ ] () . 834/2007 , , 42 43 2, , , 9 , 10 , , : (1) , , , , , , . , , , , , . (2) , . , , 11 , , , 9 C , . . 10 C , . . 11 COM(2009) 234 . 12. EL 2 EL , () . 1151/2012 12 () . 228/2013 13 , . , (), . (3) , , . , , , . (4) , . , () . 1307/2013 14 , , () . 1305/2013 15 . (5) , 202016 , 17 , 18 , 19 20 , 21 , 12 () . 1151/2012 , 21 2012, ( L 343 14.12.2012, . 1). 13 () . 228/2013 , 13 2013, () . 247/2006 ( L 78 20.3.2013, . 23). 14 () . 1307/2013 , 17 2013, () . 637/2008 () . 73/2009 ( L 347 20.12.2013, . 608). 15 (EE) . 1305/2013 , 17 2013, () () . 1698/2005 ( L 347 20.12.2013, . 487). 16 COM(2011) 244 , , : 2020. 17 SWD(2013) 155 final, () . 18 COM(2006) 231 , . 19 2009/147/ , 30 2009, ( L 20 26.1.2010, . 7). 20 92/43/ , 21 1992, ( L 206 22.7.1992, . 7). 21 91/676/ , 12 1991, ( L 375 31.12.1991, . 1). 13. EL 3 EL 22 , 23 24 . (6) , , . . (7) 2020 2020: , 25 , . , , . (8) , () . 834/200726 , . . , () . 834/2007 . (9) () . 834/2007 . , , , I ( ). , 22 2000/60/ , 23 2000, ( L 327 22.12.2000, . 1). 23 2001/81/ , 23 2001, ( L 309 27.11.2001, . 22). 24 2009/128/ , 21 2009, ( L 309 24.11.2009, . 71). 25 COM(2010) 2020 . 26 () . 834/2007 , 28 2007, () . 2092/91 ( L 189 20.7.2007, . 1). 14. EL 4 EL , . , , . , , : . , I . (10) , 290 . , . , , . (11) , , . . (12) , . , . , , . (13) . , . , , . , . (14) , , 15. EL 5 EL , , , . , , . , . (15) , () . , , . , 2003/361/27 , , . , . (16) . , , . , . , . , , . (17) , , , , . (18) , 27 2003/361/ , 6 2003, , ( L 124 20.5.2003, . 36). 16. EL 6 EL . , . (19) , , . (20) . , . . () . 1107/2009 28 , , . (21) , , , , , , , . (22) , , . , , . (23) , , . , . , . , , 28 () . 1107/2009 , 21 2009, 79/117/ 91/