«Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

of 13 /13
1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ + ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ = ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Embed Size (px)

Transcript of «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

Page 1: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

1

ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

+ ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

=

ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Page 2: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

2

Εθνικό Δημοτολόγιο

Εθνικό Ληξιαρχείο

Μητρώο Ελλήνων Πολιτών

Page 3: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ 3

Αντί ο πολίτης να υποβάλλει στις Υπηρεσίες τα πιστοποιητικά που παίρνει από το Δήμο του, οι Υπηρεσίες να ζητούν ηλεκτρονικά από ένα κεντρικό σημείο (πιστοποιημένα και επιβεβαιωμένα) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη για την υπόθεσή του

Από ποιο κεντρικό σημείο ;

Από το Μητρώο Πολιτών, που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των Ελλήνων Πολιτών

Page 4: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ 4

Δήμοι : 325

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Φορείς

Δημόσιας

Διοίκησης

Υπουργείο

Εσωτερικών

web services

Page 5: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Συγκροτείται από το σύνολο των στοιχείων (εγγραφές

και μεταβολές) των Ελλήνων Πολιτών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Δήμων

Δημιουργείται κεντρική ΒΔ του ΥΠΕΣ με τα στοιχεία

αυτά. Μέχρι σήμερα είναι ενταγμένοι στην 324 Δήμοι

με πάνω από 35 εκατομμύρια εγγραφές

Φορείς Διαλειτουργικότητας :

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας - Στρατολογία

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Ταυτότητες

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Ποινικό Μητρώο

Υπουργείο Οικονομίας - Έκδοση ΑΦΜ

IKA – καρτέλα ασφαλισμένου

«ΕΡΜΗΣ» - ΚΕΠ για διάφορες υποθέσεις

ΑΣΕΠ - τόπος γέννησης

…….ΟΑΕΔ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΗΔΙΚΑ … κ.α.

5

Page 6: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Υλοποιείται με τη :

Ψηφιοποίηση του μεγαλύτερου όγκου των χειρόγραφων ληξιαρχικών πράξεων όλων των Ληξιαρχείων.

Δημιουργία κεντρικής υποδομής (εξοπλισμός + διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης ληξιαρχικών πράξεων κλπ.)

- Επέκταση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΣΛΗΠ) που λειτουργεί από 8/5/2013 με κεντρική ΒΔ στο ΥΠΕΣ – ΔΜΗΕΣ, στην οποία θα έχουν διαδικτυακή πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες

6

Page 7: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Η σημασία του έργου είναι φανερή από τη στιγμή που :

Επιλεγμένοι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣ για έλεγχο συντάξεων, ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠτΠ, ΥΔΔΑΔ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,κ.α.) θα έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση στην κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου και θα αντλούν αυτόματα στοιχεία Ληξιαρχικών Πράξεων.

Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα μέσω της Εθνικής Πύλης ΕΡΜΗΣ, των ΚΕΠ ή και άλλων κεντρικών πυλών της Δημόσιας Διοίκησης να παίρνουν πλήρως αυτοματοποιημένα αντίγραφα Ληξ/κών Πράξεων.

Σταδιακή κατάργηση έκδοσης αντιγράφων Ληξ/κών Πράξεων, που μέχρι στιγμής είναι προαπαιτούμενα σε αρκετές Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης.

7

Page 8: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Η κεντρική βάση δεδομένων του Εθνικού Ληξιαρχείου θα συμβάλει αποφασιστικά στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων της κεντρικής βάσης δεδομένων του Εθνικού Δημοτολογίου και αντιστρόφως.

Ο τελικός στόχος είναι η δημιουργία ΜΙΑΣ ενιαίας βάσης δεδομένων που θα δίνει όλη την εικόνα ενός

πολίτη από τη γέννησή του μέχρι και τον θάνατό του συμπεριλαμβανομένης όμως και της δραστηριότητάς του (π.χ. αλλαγή της οικογενειακής του κατάστασης, μεταδημοτεύσεις κλπ.).

8

Page 9: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Απεικόνιση της λειτουργικότητας του Μητρώου Πολιτών

9

Δημοτο-λογικά

γεγονότα

Ληξιαρχικά γεγονότα στοιχεία πολίτη

Page 10: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ 10

ΥΠ.ΕΣ.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

στοιχεία πολίτη

Φορείς διαλειτουργικότητας

Υπουργεία ΚΕΠ

Ασφαλιστικά Ταμεία Οργανισμοί κλπ

ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Απεικόνιση της διαλειτουργικότητας του Μητρώου Πολιτών

Page 11: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Αν μάλιστα η «αλυσίδα διαλειτουργικότητας» με άλλους φορείς αναβαθμιστεί και αυτοματοποιηθεί, τότε :

Θα ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος εξυπηρέτησης του Πολίτη

Θα ελαχιστοποιηθούν τα βήματα και η ανθρωποπροσπάθεια των διαφόρων Φορέων για την εξυπηρέτηση του Πολίτη

Θα δημιουργηθεί το πληροφοριακό-τεχνολογικό, επιχειρησιακό-θεσμικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο για τη διαρκή απλούστευση των διαδικασιών εξυπηρέτησης του Πολίτη

Θα είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του Πολίτη μέσω πολλαπλών «καναλιών»

Θα δημιουργηθεί το πλαίσιο-μοντέλο για την ενσωμάτωση πολλών νέων λειτουργιών στα Κ.Ε.Π.

11

Page 12: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Απόρροια του Μητρώου Ελλήνων Πολιτών είναι και η πρωτογενής πληροφορία για την έκδοση της “Κάρτας Πολίτη”.

12

ΥΠ.ΕΣ.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

στοιχεία πολίτη

Page 13: «Μητρώο Πολιτών- Εθνικό Δημοτολόγιο & Ληξιαρχείο »

ΥΠΕΣ / ΔΜΗΕΣ

Ευχαριστώ για την προσοχή σας

13

Στρατής Μαραγκός

Δ/νση Μηχανοργάνωσης

Υπουργείου Εσωτερικών