Ταξινόμηση και διαμόρφωση μοντέλων επιστημονικού...

of 18 /18

Embed Size (px)

description

Πώς συνδέεται το Hollywood με τον Αριστοτέλη; Πώς συνδέεται ο επιστημονικός λόγος με το Hollywood; Πώς συνδέεται η εκπαίδευση με τη ρητορική; Ο τίτλος και τα ερωτήματα υπόσχονται κυρίως προβληματισμούς και παραπέμπουν σε νέα μονοπάτια αναζητήσεων. Αυτοί οι προβληματισμοί φαίνεται να μας οδηγούν σε μέρη που είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν στο παρελθόν, αλλά κυρίως σε μέρη που σαφώς αλληλοσυνδέονται σήμερα και μέσα από τους κύκλους που διανύσαν όλους αυτούς τους αιώνες, μπορούν να συνυπάρξουν σε σύγχρονους συλλογισμούς και επιστημονικά επιχειρήματα.

Transcript of Ταξινόμηση και διαμόρφωση μοντέλων επιστημονικού...

  • 1.

2. , 4 123 56 3. / (, ) & (, , ) 4 * ** *** (, , ) / / *123 56 (, , ) 789101112 4. 5. 6.