Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης

of 28 /28
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Αντώνιος Διονυσίου Κάργας ΑΜ: 003 Εργασία στο μάθημα Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων Ιούλιος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στις αγορές χρήματος, είναι αυτό της αξιολόγησης των επενδυτικών έργων, προκειμένου να αποφασίσουν τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης να προβούν ή μη στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος. Μέχρι σήμερα, η πιο διαδεδομένη μεθοδολογία ήταν αυτή του υπολογισμού της Καθαράς Παρούσας Αξίας μιας επένδυσης, που αν βρισκόταν θετική το έργο προχωρούσε σε υλοποίηση, αν βρισκόταν αρνητική το έργο δεν πραγματοποιούνταν. Η μεθοδολογία αυτή, χωρίς να είναι λάθος, δίνει μεγάλη έμφαση σε χρηματοοικονομικά μεγέθη, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις συνθήκες της αγοράς, ενώ υποτιμά ή παραβλέπει άλλους παράγοντες, όπως ο κίνδυνος, οι αλλαγές στις συνθήκες και η δημιουργία και εκμετάλλευση οικονομικά αξιόλογων ευκαιριών. Τα στοιχεία αυτά, έρχεται να συμπεριλάβει στην ανάλυση της η μεθοδολογία των Πραγματικών Δικαιωμάτων Προαίρεσης. Στις επόμενες ενότητες, θα αναλύσουμε την έννοια και τις χρήσεις των απλών δικαιωμάτων προαίρεσης στις χρηματοοικονομικές αγορές, θα εξετάσουμε τα πραγματικά δικαιώματα προαίρεσης καθώς και τους κρίσιμους παράγοντες τους και θα μελετήσουμε ένα παράδειγμα αξιολόγησης ενός επενδυτικού έργου, σε εφτά βήματα. 2. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ 2.1 Βασικές Έννοιες 1

Embed Size (px)

description

Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών "Οικονομική και Διοίκηση των τηλεπικοινωνικών Δικτύων", Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Ιούλιος 2005

Transcript of Πραγματικά Δικαιώματα προαίρεσης

  • 1. : 003 20051. , , . , , , . , , , , , , . , . , , , .2. 2.1 , . ( ), , ( ), . , . , , , . . , . (CallOptions), , 1

2. (Put Options), . , . , , , . , . , . . ; ; , (Premium) , . , , . :2 3. , , : , , , , .2.2 , . ( o V ) , ( s V ), ( E ), . : V0 = max(Vs - E,0) . (Premium) , . , , . , , , , . , , . , ., , , , . ( ) . 3 4. , . . 1 t 2 t , 3 t . , , . , . . , . , , , . , . , , ( ), . , . , , ( ), , . . , (, ). .4 5. ( ) ( ), . .3. , , . , , DFC(Discount Cash Flow) . , (NPV). ( ) NPV. , , .5 6. , , , . ( , ), ( , ). , , . . . , , . DCF , . , , , , , . . , , ( DCF ). . (growthoption) . . , . (abandon option), , . . (put option) . , 6 7. ( ) . (delay option) (call option). , , , . (first mover). , , . , , , . . . , . , , , . ( p V ), : Vp = NPV + w, w . , , , .3.1 , , . , ; , , . , , 7 8. . , ( , ). , (R&D), () . , (options) (exercise option), . , , , , . , , . , , , . : NPV = S - X . , , ( NPVq ) (s t ).8 9. ( NPVq ), ( NPV = S - X ), , t ( ( ) /(1 )tf PV x = X + r ). , . , . , . :NPVq = S / PV(x) . NPVq , NPV , NPVq , NPV . (s t ), . , (s 2t ). ( t ), , . , , , , ( =( )/ ). , , . , (s t ), , . , , . NPVq, (S, X, f r t) , (t). . , , . . , , . , , , . , . . , 9 10. , . ( NPV < 0 ), ( 1 - ), ( NPV > 0 ), ( 2 - ). , , . , ( NPV > 0 ) , . , . . ( 3 ). , ( 4 ). , , ( NPV > 0 ), , , ., ( NPV < 0) , . , , , . , , ( 5 ). , . ( 6 ). , , . , , . (), ( ) ( ) ( ) . , , , . , , , ,10 11. , .3. 3.1 , 2002 ADSL , 300 . , 2011, 2007, ADSL VDSL, 500 . (, , ) (, , , ), , , . 1: , . , , , . (2007), , . , ( ). , , . . 11 , , 36 . , , , 10%, . ADSL. VDSL , 1 ( ADSL) 2( VDSL). , 11 , , .11 12. 1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -11.000.000 -15.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 6.750.000 7.600.000 8.400.000 9.150.000 (10%) 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 -11.000.000 -9.313.500 1.363.650 1.446.200 1.502.600 1.570.900 1.614.340 3.810.375 3.900.320 3.918.600 3.880.515 -20.313.500 23.007.500 2.694.00012 13. 2: , , . S, 5 , x , 2 . t ( ), f r 5% ( ). , 10%. , 2 , 40%, . 3: , S x. , , . , , 2, 1 , ADSL. . , . (bell-shaped curve), , , 2007. 3, 2 , VDSL., , , , ADSL. 2 , , . , ( 1), . , , . . . 5 (S=9.307.470) x, 2 (x=15.000.000).13 14. 1 2: ADSL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -11.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 2.850.000 3.100.000 3.300.000 3.450.000 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 -11.000.000 1.363.650 1.446.200 1.502.600 1.570.900 1.614.340 1.608.825 1.590.920 1.539.450 1.463.145 -11.000.000 13.700.030 2.700.030 2 3: VDSL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -15.000.000 3.900.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 -9.313.500 2.201.550 2.309.400 2.379.150 2.417.370 -9.313.500 9.307.470 -6.030 1 2 1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -11.000.000 -15.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 6.750.000 7.600.000 8.400.000 9.150.000 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 -11.000.000 -9.313.500 1.363.650 1.446.200 1.502.600 1.570.900 1.614.340 3.810.375 3.900.320 3.918.600 3.880.515 -20.313.500 23.007.500 2.694.00014 15. 4: , 2 . , 2.700.030, 1, 2. 2.694.000 . 2, . 10%, , , . , , , 2. 5%. , , , 4 5, . , , . -2.445.030 ( -6.030) 255.000 ( 2.694.000). 4 5 . 5: , , . 5 (S=9.307.470) x, 2 (x=15.000.000). ( t = 5 ), ( f r ) 5% 2 , 40%, . 6: ( NPVq ) (s t ). NPVq = S / PV(x) , ( ) /(1 )t9.307.470 0,79NPVq = = f PV x = X + r . : 515.000.000 /(1,05) s t = 0,40 5 = 0,89 .15 16. 2 4: VDSL 5% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -15.000.000 3.900.000 4.500.000 5.100.000 5.700.000 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 -9.313.500 (5%) -11.752.500 2.201.550 2.309.400 2.379.150 2.417.370 9.307.470 -11.752.500 -2.445.030 1 2 5: 5% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -11.000.000 -15.000.000 1.500.000 1.750.000 2.000.000 2.300.000 2.600.000 6.750.000 7.600.000 8.400.000 9.150.000 1,0000 0,9091 0,8264 0,7513 0,6830 0,6209 0,5645 0,5132 0,4665 0,4241 -11.000.000 -9.313.500 (5%) -11.000.000 -11.752.500 1.363.650 1.446.200 1.502.600 1.570.900 1.614.340 3.810.375 3.900.320 3.918.600 3.880.515 23.007.500 -22.752.500 255.00016 17. 7: , . NPVq = 0,79 s t = 0,89 . Black Scholes 27,7%. 0,277 9.307.470 , 2.578.169 . , 1 2 [NPV () = NPV (1) + (2)]. : 2.700.030 + 2.578.169 = 5.278.199 . 2.694.000 10%, 255.000 (5%). , , , . , , . .4. F. Black, and M. Scholes, (1973), The pricing of Options and Corporate Liabilities,Journal of Political Economy, 81 (May-June), pp. 637-659.Anivash K. Dixit and Robert S. Pindyck (1995), The Options approach to CapitalInvestments, Harvard Business Review, May-June, pp. 105-115.Luehrman, T. A. (1998), Investment Opportunities as Real Options: Getting Startedon the Numbers, Harvard Business Review, July-August, pp. 51-67Luehrman, T. A. (1998), Strategy as a Portfolio of Real Options, Harvard BusinessReview, September-October, pp. 89-9917