"Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης συνεργατικής...

download "Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης συνεργατικής μάθησης με χρήση χρονοσειρών" - Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

of 49

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  118
 • download

  3

Embed Size (px)

description

presentation for the defence of phD thesis - "Methods and tools for the evaluation of collaborative learning activities using time series" - In Greek.

Transcript of "Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης συνεργατικής...

 • 1. -

2. () , (Stahl, G., Koschmann, T., & Suthers, D. , 2006) 2 3. / 3 4. . 4 5. -- / / (Meier, Spada, & Rummel, 2007, Kahrimanis et al., 2009, Dyke, Lund, & Girardot, 2009, Persico & Pozzi, 2011)) (Medina & Suthers, 2009, Suthers, Dwyer, Medina, & Vatrapu, 2010) (De Wever & Van Keer, 2010, Strijbos, Martens, (De Wever & Van Keer, 2010, Strijbos, Martens, Prins, & Jochems, 2006) (Barros & Verdejo, 2000; Lipponen, Rahikainen, Hakkarainen, & Palonen, 2003; D. Suthers & Medina, 2011; Reimann, 2009) / (Dnmez, Ros, Stegmann, Weinberger, & Fischer, 2005; Hoppe, Engler, & Weinbrenner, 2012; G. Kahrimanis, 2010; G. Kahrimanis, Chounta, & Avouris, 2010) 5 6. < < -- -- > > (Vygotski, Piaget as cited by Barbera&Clara, 2012) , (De Wever, Schellens, Valcke, & Van Keer, 6 (De Wever, Schellens, Valcke, & Van Keer, 2006; Weinberger & Fischer, 2006) (Reimann, 2009) 7. , / , 7 8. (Chatfield, 2003) 8 9. , , 9 10. , [c01] 10 11. 11 12. [c02- c10], [b01] 12 13. , .. 13 14. , [c11-c13], [j01,j02] 14 15. 15 16. SynergoSynergo (1)(1) () () () () () 16 17. SynergoSynergo (2)(2) 17 18. #COA #DCOA #CALT #DCALT #CTG #DCTG #WOA #DWOA #WALT #DWALT #WTG #DCTG #CSYM #DCSYM #WTG #DWTG #WSYM #DWSYM 18 = 10, 15, 30, 60, 300, 480, 600 sec 19. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 40 60 80 100 #Chat Time step G01 (#COA) #Chat 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 140 #Chat Time step G02 (#COA) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 #Chat Time step B01(#COA) #Chat 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 #Chat Time step B04 (#COA) Time step #Chat Time step #Chat -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 #DiffChat Time step B01 (#DCOA) #DiffChat -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 140 #DiffChat Time step G01 (#DCOA) #DiffChat -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 #DiffChat Time step B02 (#DCOA) #DiffChat -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 0 20 40 60 80 100 120 140 #DiffChat Time step G02 (#DCOA) #DiffChat 20. ( ) TSCMoCA (Time Series Classification Model of Collaborative Activities) (reference set) 20 21. 21 22. TSCMoCATSCMoCA (training set) - (i) (i) ( ) 22 23. . 228 : (i) (ii) . 23 24. , (15-60 ) =15 ( : =0.586, =0.909, tsampling=30sec) () () () , 24 25. , . : 30 sec 60 sec 480 sec COA 1.94 2.25 9.7 CALT 1.22 1.43 5.22 WOA 4.23 5.63 43.39 25 WOA 4.23 5.63 43.39 WALT 1.7 2.02 8.82 DCOA 1.79 1.97 4.14 DCALT 1.29 1.48 2.64 DWOA 3.32 4.16 24.26 DWALT 1.85 2.15 7.33 26. (1) (1) : ( 90 ) : 25 40 . ti, TSCMoCA . 26 27. (2) (2) : 25 : 40 : . (=0.945) (=0.945) , 40 (min) ICC a MAE 25 0.275 0.272 0.432 0.995 40 0.506 0.508 0.672 0.945 0.58 0.48 0.750 0.909 27 28. : , 28 29. () >0.35 >0.5 ICC () >0.4 >0.74 Cronbachs Alpha () >0.7 >0.8 ()