Δικαιώματα των ασθενών

of 17 /17
Δικαιώματα των Ασθενών Δικαιώματα των Ασθενών Καίτη Αποστολίδου Κ.Ε.Φ.Ι. – Μάρτης 2012

Embed Size (px)

Transcript of Δικαιώματα των ασθενών

  • 1. .... 2012

2. ; .. , ; & ; ; .... 2012 3. 47, , & .2071/1992 2-. , .2519/1997 . 3418/2005 & 4. . 47-. 2071/1992 5 8 Article 8 9 & & 11 12 13 .... 2012 5. . 2519/1997 .... 2012 6. .... 2012 7. Advisory & Independent Services & (www.bioethics.gr) (www.synigoros.gr) (www.dpa.gr) 8. ;; & 9. 10. CN 7. 41 5. 43 2. 46 3. 54 1. 54 1. & 589. 608. 6110. 634. 6414. 6413. 6612. 74 1. 756. 77 2. 84 62 11. - urohealth Consumer Index 2009 K = = 2 = = = 24/7 = = = . = 12. ; 13. ; ! & - 14. ; 15. E Breast Cancer & Patient Rights [email protected] #opnhealthhttp://epatientgr.wordpress.gr