Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

12
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΤΑΞΗΣ 5 Η ΕΝΟΤΗΤΑ -‘’ΣΥΣΤΗΜΑ’’ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50-ΜΟΝΑΔΕΣ- ΔΕΚΑΔΕΣ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ- ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50 1 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η- Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Transcript of Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Page 1: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ ΤΑΞΗΣ

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ -‘’ΣΥΣΤΗΜΑ’’ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50-ΜΟΝΑΔΕΣ-

ΔΕΚΑΔΕΣ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 50

1 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 2: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

•ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Οι μαθητές να οργανώνουν τη γνώση τους για τους αριθμούς με τους κανόνες του δεκαδικού συστήματος. •ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές θα μάθουν: •να μετρούν μεγάλες συλλογές αντικειμένων και να τις ομαδοποιούν σε υποσύνολα των 10 αντικειμένων. •να αναγνωρίζουν την δεκάδα σαν σύνολο των 10 μονάδων. • να αντικαταστούν τις 10 μονάδες με μια άλλη μεγάλη μονάδα τη Δεκάδα που είναι ίσης αξίας. •Να αναλύουν τους αριθμούς σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων. Προϋπάρχουσα γνώση: απαρίθμηση 1-1 έως το 50 - απαρίθμηση 10-10 ως το 50.

2 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 3: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α) Απαρίθμηση έως το 50

Αρχικά οι μαθητές απαριθμούν προφορικά μέχρι το 50 1-1 και ανεβαίνοντας 10 -10. Στη συνέχεια συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας ή μια άσκηση στο τετράδιο εργασιών πάνω στη . Β) Άσκηση : Ανεβαίνω 1-1 και 10-10 μέχρι το 50

Γράφουν τον προηγούμενο και τον επόμενο στον αριθμό που τους δίνεται.

3 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 4: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

ΣΥΝΟΛΟ

(όλα μαζί)

ΔΕΚΑΔΕΣ

(ομαδοποίη

ση)

ΜΟΝΑΔ

ΕΣ

ΔΕΚΑΔΕ

Σ

(αντικατ

άσταση)

ΜΟΝΑ

ΔΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

(ολικά)με

ψηφία

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ

(ολικά)

με

λέξεις

/////////////

/////////

////-25

//////////-10

//////////-10

/////-5 //-2 /////-5 25 Είκοσι

πέντε

Γ) Ομαδοποίηση συλλογής αντικειμένων σε υποσύνολα των 10 αντικειμένων. Τα παιδιά δουλεύουν σε δυάδες με την καθοδήγηση μας. Το ένα παιδί μετρά τα καλαμάκια και το άλλο τα σχεδιάζει με γραμμούλες στον πίνακα που έχει μπροστά του. Στο τέλος κάθε δυάδα παρουσιάζει την άσκηση της στον πίνακα.

4 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 5: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Βήμα 1ο: Μοιράζουμε στα παιδιά ανά δυάδες λεπτά και χοντρά καλαμάκια μέχρι τον αριθμό 50 σε τυχαία σύνολα σε κάθε δυάδα.

Βήμα 2ο: Τους ζητάμε αρχικά να μετρήσουν τα καλαμάκια 1-1 και να γράψουν στον πίνακα που τους έχει μοιραστεί πόσα είναι συνολικά στη στήλη ‘’Σύνολο’’ αναγράφοντας δίπλα και τον αριθμό

τους.

Βήμα3ο : Μετά τα ομαδοποιούν-χωρίζουν- σε σύνολα των 10 μονάδων τα πιάνουν με λαστιχάκι σε ‘’ματσάκια των 10’’ και τα τοποθετούν στη στήλη ’’Δεκάδες’’ γράφοντας δίπλα σε κάθε

σύνολο τον αριθμό 10 . Στη στήλη Μονάδες βάζουν όσα καλαμάκια- μονάδες δεν συμπληρώνουν Δεκάδα και γράφουν δίπλα τον αριθμό των Μονάδων. Βήμα 4ο: Αντικαταστούν το κάθε ‘’ματσάκι των 10’’ με ένα χοντρό

καλαμάκι που το ονομάζουν Δεκάδα και τα τοποθετούν στη στήλη ’’Δεκάδες ’’ του πίνακα. Στη στήλη Μονάδες βάζουν πάλι όσες

μονάδες δεν συμπληρώνουν Δεκάδα και γράφουν δίπλα τον αριθμό των Μονάδων. Βήμα 5ο: Στην επόμενη στήλη γράφουν ‘’ολικά ‘’ τον αριθμό με

ψηφία και στην τελευταία στήλη γράφουν τον αριθμό με λέξεις.

5 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 6: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η- Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

6

Page 7: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η- Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

7

Page 8: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η- Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

8

Page 9: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η- Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

9

Page 10: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

Στην παραπάνω δραστηριότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φασόλια μικρά ή ‘’μαυρομάτικα’’ αντί για λεπτά καλαμάκια και φασόλια ‘’γίγαντες’’ αντί για χοντρά καλαμάκια. Δ) Χρήση του κάθετου άβακα

Με τον κάθετο άβακα, σε αντίθεση με το αριθμητήριο οι δεκάδες δεν φαίνονται με βάση τη μονάδα αλλά με βάση τη δεκάδα.

10 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 11: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

3) Εισαγωγή των ΤΠΕ στη Διδασκαλία Διαδικτυακοί ιστότοποι με παιχνίδια για ‘’Δεκάδες Μονάδες’’ http://www.i-pinakas.com/8/post/2013/03/2.html http://www.ictgames.com/sharkNumbers_v2.html http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/placevalue/fruit_shoot_place_value.htm

http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-a-b/d04/cd/maths/startup.swf

11 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014

Page 12: Σχεδιο Διδασκαλίας στα Μαθηματικά-Α τάξη

4) ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γλώσσα: Οι αριθμοί από το 20-50 με λέξεις

5) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα πρέπει να:

•Να μετρούν μεγάλες συλλογές αντικειμένων και να τις ομαδοποιούν ανά 10. •Να αντικαταστούν τις 10 μονάδες με 1 δεκάδα. •Να αναλύουν τους αριθμούς σε άθροισμα δεκάδων και μονάδων.

•Να διαπιστώνουν ότι οι αριθμοί 20, 30, 40, και 50 αποτελούνται από δύο δέκα (2 δεκάδες), τρία δέκα (3 δεκάδες)… •Να λύσουν με ευκολία την άσκηση εμπέδωσης 5 στο ΒΜ και τις ασκήσεις 1-3 στο ΤΕ.

12 Μαθηματικά Α' Δημοτικού-Ενότητα 5η-

Καράβα Ευαγγελία-2013-3014