θεωρία μιγαδικών αριθμών

15
Θεωρία Μιγαδικών αριθμών Παραδείγματα

description

Maths

Transcript of θεωρία μιγαδικών αριθμών

Page 1: θεωρία μιγαδικών αριθμών

Θεωρία Μιγαδικών αριθμώνΠαραδείγματα

Page 2: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 3: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 4: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 5: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 6: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 7: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 8: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 9: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 10: θεωρία μιγαδικών αριθμών

Παραδειγματατα

Page 11: θεωρία μιγαδικών αριθμών
Page 12: θεωρία μιγαδικών αριθμών

Ένας μιγαδικός αριθμός είναι πραγματικός αν ,….

Page 13: θεωρία μιγαδικών αριθμών

Ένας μιγαδικός αριθμός είναι φανταστικός αν ,…

Page 14: θεωρία μιγαδικών αριθμών

4 Παραδείγματα

Page 15: θεωρία μιγαδικών αριθμών