Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

19
ΟΑΕΔ -Ε.ΠΑ.Σ ΟΑΕΔ -Ε.ΠΑ.Σ Ωραιοκάστρου Ωραιοκάστρου όταν η εκπαίδευση συνδυάζεται όταν η εκπαίδευση συνδυάζεται με την επαγγελματική απασχόληση με την επαγγελματική απασχόληση

Transcript of Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Page 1: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

ΟΑΕΔ -Ε.ΠΑ.Σ ΩραιοκάστρουΟΑΕΔ -Ε.ΠΑ.Σ Ωραιοκάστρου

… … όταν η εκπαίδευση συνδυάζεται όταν η εκπαίδευση συνδυάζεται

με την επαγγελματική απασχόλησημε την επαγγελματική απασχόληση……

Page 2: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Δομή εκπαίδευσηςΔομή εκπαίδευσης

Εναλλασσόμενο σύστημα (Μαθητεία)

Εκπαίδευση

Πρακτική άσκηση

Page 3: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Δομή σπουδώνΔομή σπουδών

Διάρκεια (2 έτη : 4 εξάμηνα σπουδών)Διάρκεια (2 έτη : 4 εξάμηνα σπουδών) Μαθητές (16-23 ετών)Μαθητές (16-23 ετών) Μαθήματα : θεωρητικά και εργαστηριακάΜαθήματα : θεωρητικά και εργαστηριακά Πρακτική άσκηση (δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές Πρακτική άσκηση (δημόσιοι φορείς, ιδιωτικές

επιχειρήσεις) επιχειρήσεις)

Page 4: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Προνόμια σπουδώνΠρονόμια σπουδών

Επαγγελματική εμπειρία (πρακτική άσκηση)Επαγγελματική εμπειρία (πρακτική άσκηση) Αμοιβή και ασφάλιση από τον εργοδότηΑμοιβή και ασφάλιση από τον εργοδότη Επίδομα σίτισης και στέγασηςΕπίδομα σίτισης και στέγασης Αναβολή στράτευσηςΑναβολή στράτευσης

Page 5: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Δυνατότητες σπουδώνΔυνατότητες σπουδών

Απορρόφηση άμεσα από την αγορά εργασίας Εγγραφή στη Β΄ Ταξη ΕΠΑΛ Εγγραφή σε ΙΕΚ

Page 6: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

ΕΕ..ΠΑΠΑ..Σ -ΜΑΘΗΤΕΙΑΣΣ -ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

5533 Ε Ε..ΠΑΠΑ..ΣΣ

Τομείς Ειδικοτήτων Τομείς Ειδικοτήτων

(Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ηλεκτρολογικός, Μηχανολογικός, (Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ηλεκτρολογικός, Μηχανολογικός, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού, Τροφίμων, Υγείας)Οικονομικών Υπηρεσιών, Τουρισμού, Τροφίμων, Υγείας)

Page 7: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

ΟΑΕΔ – ΕΟΑΕΔ – Ε..ΠΑΠΑ..Σ ΩραιοκάστρουΣ Ωραιοκάστρου

ΕιδικότητεςΕιδικότητες ( (τρέχουσες)τρέχουσες) φοιτούν 370 μαθητέςφοιτούν 370 μαθητές

Αρτοποιίας-ΖαχαροπλαστικήςΑρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΞενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ξυλουργών – ΕπιπλοποιώνΞυλουργών – Επιπλοποιών Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών ΕργασιώνΤεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων ΑυτοκινήτουΤεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (φυσικού αερίου)Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (φυσικού αερίου) Τεχνιτών Ψύξης και ΚλιματισμούΤεχνιτών Ψύξης και Κλιματισμού

Page 8: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

ΟΑΕΔ – ΕΟΑΕΔ – Ε..ΠΑΠΑ..Σ ΩραιοκάστρουΣ Ωραιοκάστρου

ΕιδικότητεςΕιδικότητες ( (νέες)νέες)

ΑργυροχρυσοχοϊαςΑργυροχρυσοχοϊας Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας ΜαρμάρουΚαλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου Φυτοτεχνικών ΕπιχειρήσεωνΦυτοτεχνικών Επιχειρήσεων

Page 9: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Αρτοποιίας - ΖαχαροπλαστικήςΑρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής

Ειδίκευση στην παρασκευή προϊόντων Ειδίκευση στην παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σύμφωνα με αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής των τροφίμωντους κανόνες υγιεινής των τροφίμων

Απασχόληση : Αρτοποιεία, Ζαχαροπλαστεία, Φορείς του Δημοσίου (Νοσοκομεία, Ιδρύματα)

Page 10: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΞενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Ειδίκευση στην οργάνωση και λειτουργία Ειδίκευση στην οργάνωση και λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεωντων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Απασχόληση : Ξενοδοχεία

Page 11: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Ξυλουργοί –ΕπιπλοποιοίΞυλουργοί –Επιπλοποιοί

Ειδίκευση στην αξιοποίηση του ξύλου και στην κατασκευή επίπλων

Απασχόληση : Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Επιπλοποιεία)

Page 12: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Ηλεκτρολόγοι ΕγκαταστάσεωνΗλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων

Ειδίκευση στο σχεδιασμό, κατασκευή και ασφαλή λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων

Απασχόληση : Ιδιωτικές επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου

Page 13: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Ηλεκτρολόγοι ΑυτοκινήτωνΗλεκτρολόγοι Αυτοκινήτων

Εξειδίκευση στη λειτουργία, επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου

Απασχόληση : Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Page 14: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Φυσικού ΑερίουΦυσικού Αερίου

Εξειδίκευση στην εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη μετατροπή δικτύων, και συσκευών αερίων καυσίμων καθώς και με τη μεταφορά και διανομής αερίων καυσίμων

Απασχόληση : Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δημόσιους Φορείς

Page 15: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Ψύξης και ΚλιματισμούΨύξης και Κλιματισμού

Εξειδίκευση στη συναρμολόγηση, τοποθέτηση, σύνδεση, επισκευή, συντήρηση, επίβλεψη λειτουργίας του εξοπλισμού ψύξης και κλιματισμού

Απασχόληση : Ιδιωτικές επιχειρήσεις

Page 16: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

ΑργυροχρυσοχοΐαςΑργυροχρυσοχοΐας

Εξειδίκευση στη σχεδίαση, κατασκευή, επιδιόρθωση και παραγωγή κοσμημάτων

Απασχόληση : Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Εργαστήρια

Αργυροχρυσοχοΐας)

Page 17: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Καλλιτεχνικής Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας ΜαρμάρουΕπεξεργασίας Μαρμάρου

Εξειδίκευση : να κόβει να επεξεργάζεται Εξειδίκευση : να κόβει να επεξεργάζεται μάρμαρα για τη διακόσμηση κατοικιών, μάρμαρα για τη διακόσμηση κατοικιών, κτιρίων, εκκλησιών, μνημείωνκτιρίων, εκκλησιών, μνημείων

Απασχόληση : Ιδιωτικές ΕπιχειρήσειςΑπασχόληση : Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Page 18: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

Φυτοτεχνικών Φυτοτεχνικών ΕπιχειρήσεωνΕπιχειρήσεων

Εξειδίκευση : εφαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων και χειρισμών στα διάφορα στάδια ανάπτυξης των φυτών

Απασχόληση : Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Φυτώρια)

Φορείς Δημοσίου (Δήμοι)

Page 19: Παρουσίαση Σχολείου Ο.Α.Ε.Δ. Ε.ΠΑ.Σ. Ωραιοκάστρου

ΟΑΕΔ -Ε.Π.Α.Σ ΩραιοκάστρουΟΑΕΔ -Ε.Π.Α.Σ Ωραιοκάστρου

η η εκπαίδευση εκπαίδευση

βρίσκει εφαρμογήβρίσκει εφαρμογή

με την με την πρακτική άσκησηπρακτική άσκηση