σταμπόλας πασπάλα-χατζηγιάννη(παρουσίαση)

of 12 /12
Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού εμπορίου Θέμα: Ανάλυση – Αξιολόγηση μελετών περιπτώσεων εφαρμογών Η.Ε. Locations Based social network Όνομα: Ιωάννης Σταμπόλας (Α.Μ.: 1499) Ασημίνα Πασπάλα(Α.Μ.:1477) Θεοδώρα Χατζηγιάννη(Α.Μ.:1191) Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ( Marketing ) Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ

Embed Size (px)

Transcript of σταμπόλας πασπάλα-χατζηγιάννη(παρουσίαση)

  • 1. : : .. Locations Based social network : (..: 1499) (..:1477) (..:1191) ( Marketing )..

2. 2009 Google Latitude , . 2010 Google I/O Conference, Google , GoogleLatitude API, Latitude . Foursquare (location based social network). , , . 2010 Facebook Places Foursquare, geolocation startup, Facebook. . Foursquare , 10 Facebook Places , . 3. Google, , developers , . Facebook . , . Facebook 1/10.000 Google. Facebook . Foursquare . Foursquare . . 4. Google . Google Maps, . Foursquare check-in , Twitter Facebook. Word Of Mouth social media . Facebook places . (. , ). 5. Google . Google . Google Latitude Google, . location-based , Foursquare GPS . (check-in) mayor-ships . facebookplaces. social graph facebook. live exploration . facebook places : GPS Facebook Position Server Google Maps Facebook Chat Server 6. Google . 95% . . . startup Foursquares. . 50 funds. Facebook $ 2 2010. , $ 2 , 2009. 7. sites . , . . 8. . Foursquare , explore , . 9. locations based social network (, , , ). . , . 10. !