Αγία Σοφία

of 60 /60
Αγία Σοφία

Embed Size (px)

Transcript of Αγία Σοφία

Page 1: Αγία Σοφία

Αγία Σοφία

Page 2: Αγία Σοφία
Page 3: Αγία Σοφία
Page 4: Αγία Σοφία

Ναός αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού. Ο ναός της Αγίας Σοφίας έχει ρυθμό βασιλικής με τρούλο.

Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

• το αίθριο• τους δύο νάρθηκες • τον κύριο ναό

Το αίθριο είναι αυλή ορθογώνια με κολόνες γύρω

γύρω και με βρύση στο κέντρο που έφερε την

περίφημη επιγραφή "ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ

ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ", που διαβαζόταν αριστερόστροφα

και δεξιόστροφα. Σήμερα η επιγραφή δε σώζεται.

Page 5: Αγία Σοφία
Page 6: Αγία Σοφία
Page 7: Αγία Σοφία
Page 8: Αγία Σοφία
Page 9: Αγία Σοφία

Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας χτίστηκε από

το Μέγα Κωνσταντίνο σε ρυθμό βασιλικής

(εγκαίνια το 360 μ.Χ). Κάηκε όμως από το λαό το

404 μ.Χ.

Ξαναχτίστηκε από το Θεοδόσιο το Β΄ το 413 - 415

μ.Χ. και ξανακάηκε το 532 στη στάση του Νίκα.

Μετά την καταστροφή ξαναχτίστηκε από τον

αυτοκράτορα Ιουστινιανό.

Page 10: Αγία Σοφία
Page 11: Αγία Σοφία
Page 12: Αγία Σοφία
Page 13: Αγία Σοφία
Page 14: Αγία Σοφία

Οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος από τις Τράλλεις

της Λυδίας της Μ. Ασίας και Ισίδωρος από

τη Μίλητο έκαναν το σχέδιο του ναού.

Για την αποπεράτωση του οποίου

εργάστηκαν 10.000 εργάτες για πέντε

χρόνια και δέκα μήνες και δαπανήθηκαν

στην ανοικοδόμηση και διακόσμησή του

πάνω από τριακόσια εξήντα εκατομμύρια

χρυσές δραχμές.

Page 15: Αγία Σοφία
Page 16: Αγία Σοφία
Page 17: Αγία Σοφία
Page 18: Αγία Σοφία
Page 19: Αγία Σοφία

Ο ναός άρχισε να χτίζεται στις 23 Φεβρουαρίου

του 532 και τελείωσε στις 27 Δεκεμβρίου του 537.

Την ημέρα των εγκαινίων ο Ιουστινιανός σε μια

έκρηξη ενθουσιασμού και συγκίνησης

αναφώνησε: 

"Δόξα τω Θεώ τω καταξιώσαντί με τοιούτον έργον

επιτελέσας. Νενίκηκά σε, Σολομών"

(«σε νίκησα Σολομών»).

Page 20: Αγία Σοφία
Page 21: Αγία Σοφία
Page 22: Αγία Σοφία
Page 23: Αγία Σοφία
Page 24: Αγία Σοφία

Είκοσι χρόνια αργότερα

δυνατός σεισμός κατέστρεψε

το θόλο και μέρος του ναού

από την ανατολική πλευρά.

Page 25: Αγία Σοφία
Page 26: Αγία Σοφία
Page 27: Αγία Σοφία
Page 28: Αγία Σοφία
Page 29: Αγία Σοφία
Page 30: Αγία Σοφία

Στην Αγία Σοφία έγινε και η τελευταία

λειτουργία, πριν από την άλωση, το 1453

και δημιουργήθηκε ο θρύλος του

μαρμαρωμένου βασιλιά.

Στο διάστημα της φραγκοκρατίας ο ναός

είχε μετατραπεί σε λατινική εκκλησία.

Μετά την άλωση και μέχρι πριν από λίγα

χρόνια ήταν τζαμί. Σήμερα είναι μουσείο.

Page 31: Αγία Σοφία
Page 32: Αγία Σοφία
Page 33: Αγία Σοφία
Page 34: Αγία Σοφία
Page 35: Αγία Σοφία
Page 36: Αγία Σοφία
Page 37: Αγία Σοφία
Page 38: Αγία Σοφία
Page 39: Αγία Σοφία
Page 40: Αγία Σοφία
Page 41: Αγία Σοφία
Page 42: Αγία Σοφία
Page 43: Αγία Σοφία
Page 44: Αγία Σοφία
Page 45: Αγία Σοφία
Page 46: Αγία Σοφία
Page 47: Αγία Σοφία
Page 48: Αγία Σοφία
Page 49: Αγία Σοφία
Page 50: Αγία Σοφία
Page 51: Αγία Σοφία
Page 52: Αγία Σοφία
Page 53: Αγία Σοφία
Page 54: Αγία Σοφία
Page 55: Αγία Σοφία
Page 56: Αγία Σοφία
Page 57: Αγία Σοφία
Page 58: Αγία Σοφία
Page 59: Αγία Σοφία
Page 60: Αγία Σοφία