Προγραμματισμός Η/Υ Θεωρία Α Λυκείου

of 35 /35
Προγραμματισμός Προγραμματισμός Η/Υ Η/Υ

Embed Size (px)

description

Θεωρία κεφάλαιο 7 απο το βιβλίο Εφαρμογές Η/Υ Α,Β,Γ Λυκείου

Transcript of Προγραμματισμός Η/Υ Θεωρία Α Λυκείου

  • 1. /

2. , . 3. 0 1 1110011010110011 1011011010111011 101001111011011010100010 0101011010010011 4. . 5. . 6. 7. FORTRAN ALGOL COBOL BASIC SIMULA LISP LOGO PASCAL C C++ SMALTALK ADA JAVA PROLOG SQL 8. 9. . H . 10. 11. () () () 12. (interpreters) . 13. . . . 14. 15. ( ) , 16. ( ) . 17. . , . 18. . 19. 20. , , . . 21. , . , . 22. . 23. . , . 24. ( ) - 25. 26. . 27. . 3. . 28. , , + + 3. 29. ___ , , + + _ /3 _ ___ 30. ,, ,,++ ++ _(++)/3 _(++)/3 _ _ 31. Visual basic Dim a, b, c, mo as Integer a=textbox1.text b=textbox2.text b=textbox3.text mo=(a + b + c) / 3 Textbox4.text=mo 32. .... .... .. 10. 33. ___ , , + + _ /3 _ >=10 ___ 34. ,, ,,++ ++ (++)/3 (++)/3 >=10 35. Visual basic Dim a, b, c, mo as Integer a=textbox1.text b=textbox2.text b=textbox3.text mo=(a + b + c) / 3 Textbox4.text=mo If mo >= 10 then Label5.text= label5Else Label5.text= End if