Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

of 18 /18
1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Embed Size (px)

description

ΟΚ

Transcript of Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Page 1: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Page 2: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

α) εμπειρίες από τη λατρεία της Εκκλησίας μας

• Στη Θεία Λειτουργία, σε ένα Βάπτισμα ή ενός Γάμου

• Στις ακολουθίες του Εσπερινού ή του Όρθρου

• Σε Αγιασμό• Σε μεγάλες εορτές

Page 3: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

β) Παρακολουθούμε ή συμμετέχουμε στη λατρεία;

Page 4: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

γ) Προβληματισμοί για τη χριστιανική λατρεία στη σύγχρονη κοινωνία

• Το θέμα της παρακολούθησης ή της συμμετοχής των λαϊκών δεν είναι το μόνο πρόβλημα στη χριστιανική λατρεία σήμερα.

• οι λαϊκοί θεωρούν ότι η λατρεία είναι μια απλή θρησκευτική εκδήλωση.

• Η λατρεία, είναι η έκφραση της πίστης μας. Είναι αδύνατο να λέμε ότι πιστεύουμε στο Θεό, αλλά να μην

πιστεύουμε ότι κατά τη Θεία Ευχαριστία μεταλαμβάνουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού ή ότι κατά το Βάπτισμα

λαμβάνουμε τη «Σφραγίδα » του Αγίου Πνεύματος.

Page 5: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Η ιστορία της χριστιανικής λατρείας.

• πώς συνδέεται η λατρεία με το Χριστό.

• πώς δημιουργήθηκαν οι πρώτες μορφές λατρείας στην Εκκλησία.

• ποια ήταν η εξέλιξη της λατρείας.

• ποια λατρευτικά προβλήματα αντιμετώπισε η Εκκλησία.

• ποιες είναι οι αιτίες των σύγχρονων προβλημάτων.

Page 6: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Λατρεία, η έκφραση της πίστης μας.

• Στην ιστορία της Εκκλησίας, η πίστη στο Θεό και η ουσιαστική συμμετοχή στη λατρεία ήταν πάντοτε αξεχώριστες.

Page 7: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τη λατρεία μας, εμείς χρειαζόμαστε το Θεό, και μέσα από τη συνειδητή λατρεία επιδιώκουμε να ενωθούμε μαζί του.

Page 8: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ(από την Τράπεζα Θεμάτων):

Page 9: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

• 1. Εκκοσμικευμένοι χριστιανοί θεωρούνται όσοι πιστεύουν στον Θεό ουσιαστικά και όχι τυπικά.

• 2. Εκκοσμίκευση ονομάζεται η αποσύνδεση λατρείας και πίστης.

• 3. Εμπειρίες από τη λατρεία της Εκκλησίας έχουμε, για παράδειγμα, από τις ακολουθίες της

• Μεγάλης Εβδομάδας, των Χριστουγέννων.

Page 10: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

• 4. Η πίστη είναι υποχρεωτική και η λατρεία προαιρετική.

• 5. Ο Θεός δεν χρειάζεται τη λατρεία, αλλά οι άνθρωποι χρειάζονται τον Θεό.

• 6. Οι ακολουθίες της Εκκλησίας είναι δευτερεύον ζήτημα για τη ζωή των πιστών και της ίδιας της Εκκλησίας.

Page 11: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

• 7. Όταν οι χριστιανοί απλά παρακολουθούν και δεν συμμετέχουν σε όσα τελούνται κατά τη διάρκεια της χριστιανικής λατρείας, γίνονται «συν-ιερουργοί»

• 8. Στη λατρεία της Εκκλησίας ο πιστός αναγνωρίζεται ως «συν-ιερουργός».

• 9. Στη λατρεία της Εκκλησίας, οι λαϊκοί είναι απλοί θεατές.

Page 12: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Ερωτήσεις αξιολόγησης (από την Τράπεζα Θεμάτων):

• 1. Η λατρεία της Εκκλησίας είναι:

• α. απλή θρησκευτική εκδήλωση

• β. πλευρά του έργου των κληρικών

• γ. έκφραση της πίστης των χριστιανών

• 2. Η λατρεία της Εκκλησίας συνδέει τον άνθρωπο με:

• α. τον Θεό και τον συνάνθρωπο

• β. τον Θεό και τη φύση• γ. τον Θεό και τους

αγίους

Page 13: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

• 3. Η λατρεία του Θεού είναι:

• α. θρησκευτικό έθιμο• β. συνέχιση μιας

παράδοσης• γ. έκφραση πίστης

• 4. Οι λαϊκοί συμμετέχουν στη λατρεία με τη «γενική ιεροσύνη» που έλαβαν

• α. στην πρώτη τους Θεία Κοινωνία

• β. με Βάπτισμα• γ. με το Χρίσμα

Page 14: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

• 5. Οι πιστοί γίνονται «συν-ιερουργοί» όταν…

• α. βοηθούν στις εργασίες του ναού

• β. συμμετέχουν στα τελούμενα - λατρεία

• γ. κάνουν ελεημοσύνες

• 6. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν έκτιζαν εκκλησίες…

• α. κυρίως εξαιτίας των διωγμών

• β. διότι τους το απαγόρευαν τα έθιμά τους

• γ. διότι δεν είχαν χρήματα

Page 15: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

• 7. Η χριστιανική λατρεία.• α. είναι έκφραση φόβου• απέναντι στο θέλημα του

Θεού• β. χαρακτηρίζεται ως• ευχαριστία και δοξολογία• προς τον Θεό• γ. συνεχίζει την παρακοή

των πρωτοπλάστων

Page 16: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης (από την Τράπεζα Θεμάτων):

• ΘΕΜΑ Β1 10740.pdf - _10290.pdf - 10310.pdf -10333.pdf -9354.pdf -9967.pdf - 8964.pdf

• Πολλές φορές οι χριστιανοί όταν παρακολουθούν τη Θεία λατρεία αρκούνται στην παρουσία τους στον ναό και δε συμμετέχουν στα τελούμενα. Νιώθουν φιλοξενούμενοι και ότι παραβρίσκονται σε κοινωνικού χαρακτήρα εκδήλωση.

• Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα αίτια αυτής της στάσης και πώς μπορεί ο πιστός να είναι ενεργό μέλος στη χριστιανική λατρεία;

Page 17: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

ΘΕΜΑ Β1 6333.pdf - 10008.pdf- 10024.pdf - 10064.pdf

• Ορισμένοι χριστιανοί υποστηρίζουν ότι η λατρεία είναι απλή θρησκευτική υποχρέωση και άλλοι ότι η λατρεία είναι ουσιαστική υπόθεση για την ύπαρξή τους.

• Να σχολιάσετε τις παραπάνω θέσεις.

Page 18: Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

ΘΕΜΑ Β1 _6328.pdf - 6331.pdf - 8672.pdf - _9949.pdf - 10016.pdf - _10143.pdf - _10177.pdf - _10182.pdf

• Για την Εκκλησία πίστη και λατρεία συνδέονται. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί χριστιανοί τα αποσυνδέουν.

• Αν όμως οι πιστοί παρακολουθούν και δε συμμετέχουν στη λατρεία, μπορεί να αισθανθούν σιγά-σιγά αποξενωμένοι από τα τελούμενα, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η συνείδησή τους ότι είναι μέλη της Εκκλησίας.

• Για παράδειγμα, θεωρούν την ακολουθία του Γάμου ως κοινωνική εκδήλωση χωρίς να της δίνουν τις διαστάσεις του μυστηρίου.

• Να αναπτύξετε και να σχολιάσετε αυτές τις θέσεις χρησιμοποιώντας, αν χρειαστεί, και άλλα παραδείγματα.

• (25 Μονάδες)