Μουσείο του μέλλοντος

15
Το μουσείο του μέλλοντος θα είναι ένας χώρος αντανάκλασης της σύγχρονης πραγματικότητας που θα διαμορφώνεται και θα διαμορφώνει τη ζωή στην πόλη πολιτιστικά, οικονομικά και κοινωνικά ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Transcript of Μουσείο του μέλλοντος

Page 1: Μουσείο του μέλλοντος

Το μουσείο του μέλλοντος θα

είναι ένας χώρος αντανάκλασης της

σύγχρονης πραγματικότητας

που θα διαμορφώνεται και θα διαμορφώνει τη

ζωή στην πόλη πολιτιστικά,

οικονομικά και κοινωνικά

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Page 2: Μουσείο του μέλλοντος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

«ένας πολιτισμός είναι μια συνέχεια που όταν αλλάζει, ενσωματώνει παλιές αξίες, οι οποίες επιζούν μέσα σ’αυτόν και παραμένουν παρά τις μεταμορφώσεις και τις καταστροφές» (Fernand Braudel )

Page 3: Μουσείο του μέλλοντος

Αντιλαμβάνεται τις συλλογές, τα αντικείμενα και την πληροφορία ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικότητας και της κοινωνικοποίησης του ανθρώπου

Αποτελεί το κατεξοχήν μέσο διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προβολής της για μελέτη, μάθηση, ψυχαγωγία

Συνιστά «γέφυρα» μεταξύ παρελθόντος, παρόντος, μέλλοντος

Δεν ενδιαφέρει μόνο ως κτήριο αλλά ως σύνθετος κοινωνικός θεσμός

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Page 4: Μουσείο του μέλλοντος

Στόχος Το μουσείο πρέπει πρώτα να είναι ένας φιλικός για τη φιλοξενία των ανθρώπων χώρος και μετά χώρος προστασίας και φύλαξης των θησαυρών και των επιτευγμάτων του ανθρώπου

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Page 5: Μουσείο του μέλλοντος

Σύγχρονη αρχιτεκτονική δόμηση στο πλαίσιο του «πράσινου σχεδιασμού» του αστικού και όχι μόνο τοπίου

Το ίδιο το μουσείο θα είναι ένα δημόσιο έργο τέχνης Το νέο μουσείο-ηλεκτρονικός κόμβος θα είναι ανεξάρτητο

τόπου αλλά θα συνυπάρχει με τη φυσική «υπόσταση» του μουσείου

Τόπος ψυχαγωγίας και πληροφόρησης, προβληματισμού και συνεχούς έρευνας, εκπαίδευσης και παρέμβασης

Χώροι εστίασης (εστιατόρια, καφέ) Αμφιθέατρα Καταστήματα (πωλητήριο, βιβλιοπωλείο κ.λπ) E-shop

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Page 6: Μουσείο του μέλλοντος

Στόχος

Το μουσείο να είναι χώρος διαφύλαξης του πολιτισμού

και της εκπαίδευσης, ενισχύοντας τη συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων και ηλικιών

να αναζητήσει διόδους επικοινωνίας και να αναπτύξει σχέσεις με ανθρώπους σε τοπικές οργανώσεις, σχολεία, εκκλησίες και πολιτιστικούς οργανισμούς

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Page 7: Μουσείο του μέλλοντος

Σύμφωνα με το πολιτισμικό μοντέλο επικοινωνίας πρέπει να δίνεται έμφαση στη διαδικασία και στον ενεργό ρόλο αυτού που μαθαίνει παρά στο αποτέλεσμα της μάθησης

Είναι αναγκαίο τα μουσεία να γνωρίσουν α. ποιοι είναι οι επισκέπτες τους β. ποια είναι τα κίνητρα της επίσκεψής τους στο μουσείογ. ποιες ομάδες ανθρώπων δεν επισκέπτονται τα μουσείαδ. ποιοι είναι οι λόγοι που τους κρατούν μακριά

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Page 8: Μουσείο του μέλλοντος

Τρόποι επικοινωνίαςΕπικοινωνία με το νεανικό κοινό - Αξιοποίηση της

εκπαιδευτικής τηλεόρασης (http://www.edutv.gr)Προσέλκυση του ενδιαφέροντος ανθρώπων από άλλες

χώρες (σύνδεση του μουσείου με τον εναλλακτικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό)

Ψηφιοποίηση και διάθεση των συλλογών και των εκθεμάτων στο διαδίκτυο, ώστε να  δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να σχολιάζουν και  να αξιολογούν τα αντικείμενα (με τη χρήση ενός κουμπιού με τη μορφή ‘like’ του Facebook ή αστερίσκων του YouTube)

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Page 9: Μουσείο του μέλλοντος

Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Σχεδιασμός εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς που θα καθιστά την περιήγηση σε ένα μουσείο προσιτή σε καθημερινή βάση

Β. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Page 10: Μουσείο του μέλλοντος

Στόχος Το κοινό δεν παρακολουθεί τυπικά, αλλά συμμετέχει ενεργά και αφήνει τη δική του σφραγίδα στα πολιτιστικά αγαθά, ώστε να «πρωταγωνιστεί» σε αυτά

Η επικοινωνία με το κοινό με τα «προγράμματα προσέγγισης» στοχεύει στην ανάπτυξη μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης και κατανόησης με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων με τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων ή εκθεμάτων

Γ. ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Page 11: Μουσείο του μέλλοντος

Τα προγράμματα προσέγγισης διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Μουσούρη Θ, Αρχαιολογία και Τέχνες) ανάλογα με το αν αφορούν Α. Αντικείμενα / Συλλογές- παρουσιάσεις αντικειμένων σε περιοδεύουσες

εκθέσεις- δανεισμός αυθεντικών αντικειμένωνΒ. Δραστηριότητες- προγράμματα που λειτουργούν

θεραπευτικά( πρόγραμμα προσωπικής μνήμης για ηλικιωμένους)

Γ. Πληροφορίες- κινητές εκθέσεις- πληροφορίες στο Διαδίκτυο

Γ. ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Page 12: Μουσείο του μέλλοντος

Προτάσεις

Προγράμματα εθελοντικής δράσης Διαλέξεις και παρουσιάσεις βιβλίων Μουσικές εκδηλώσεις Εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ.

www.kidsweb.gr) Σύνδεση του μουσείου με τη χώρα, την πόλη

στην οποία βρίσκεται και το κοινωνικό σύνολο στο οποίο απευθύνεται

Γ. ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Page 13: Μουσείο του μέλλοντος

Σύνδεση της σύγχρονης τέχνης με ιστορικά μουσεία, ώστε να αντιληφθεί το κοινό τη σύγχρονη διάσταση του μουσείου και όχι μόνο στη μνημειακή του μορφή

Δυνατότητα στους χρήστες του Διαδικτύου να είναι επιμελητές των εκθέσεων (crowd curated exhibition)

Ψηφιακός διάλογος (digital storytelling) μουσείου – κοινού (χρήση οπτικοακουστικού υλικού για τη δημιουργία μιας ιστορίας όχι μόνο από το προσωπικό αλλά και από το κοινό)

Γ. ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Page 15: Μουσείο του μέλλοντος

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ένα πραγματικά διαδραστικό μουσείο! http://mce.gr/