η βιβλιοθήκη

of 24 /24
ΤΕΠΑΕΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ H βιβλιοθήκη στο νηπιαγωγείο: ανάπτυξη και λειτουργία Ιωάννα Αρβανίτη Σχολική Σύμβουλος 19 ης Περιφέρειας ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης Νηπιαγωγείο «Μαναβή», Βοσπόρου 66, Θεσσαλονίκη Αίθουσα διδασκαλίας. Μελέτηυλοποίηση: Καθηγητής . Γερμανός

Embed Size (px)

description

Η Βιβλιοθήκη στο Νηπιαγωγείο

Transcript of η βιβλιοθήκη

Page 1: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

H βιβλιοθήκηστο

νηπιαγωγείο:

ανάπτυξη

και

λειτουργία

Ιωάννα

Αρβανίτη

Σχολική

Σύμβουλος

19ης

Περιφέρειας

∆ημοτικής

Εκπαίδευσης

Ν. Θεσσαλονίκης

Νηπιαγωγείο

«Μαναβή», Βοσπόρου

66, ΘεσσαλονίκηΑίθουσα

διδασκαλίας. Μελέτη‐υλοποίηση: Καθηγητής

∆. Γερμανός

Page 2: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"2

Θεματικοί

άξονες

Τι προβλέπεται θεσμικά για τη βιβλιοθήκηΤι συμβαίνει στην πράξηΟ ρόλος της βιβλιοθήκης στο σύγχρονοσχολείοΗ δημιουργία βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείοΗ αξιοποίησή της

Page 3: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"3

1.Τι

προβλέπεται

θεσμικά

Page 4: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"4

Ν.1566 του

1985 Άρθρο

43

Σε

κάθε

σχολείοπρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσηςλειτουργεί

«σχολική

βιβλιοθήκη»

για χρήση

μαθητών, του

διδακτικού

προσωπικού

και

των

κατοίκων

της

έδρας

και της περιοχής του σχολείου[…].

Με

απόφαση

του

συλλόγου

των διδασκόντων

ορίζεται

ένας

εκπαιδευτικός

του

σχολείου

ως

υπεύθυνος

για

τη

σχολική βιβλιοθήκη

[…].

Page 5: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"5

Ειδικά

για

το

νηπιαγωγείο

Υπάρχει

ρητή

αναφορά

στη

βιβλιοθήκηστο

∆ιαθεματικό

Ενιαίο

Πλαίσιο

ΠρογραμμάτωνΣπουδών

για

το

νηπιαγωγείο (∆ΕΠΠΣ)

και

στον

οδηγό

νηπιαγωγού

Page 6: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"6

∆ΕΠΠΣ: Ρητή

σύνδεση

της

βιβλιοθήκης με

την

ανάπτυξη

δραστηριοτήτων

γλώσσας

(1)

Στο

χώρο

του

νηπιαγωγείου

έχει

διαμορφωθείπεριβάλλον

πλούσιο

σε

ερεθίσματα

γραπτού

λόγου. Στη

βιβλιοθήκη

συγκεντρώνονται

εκτός από

βιβλία,

έντυπα

διαφόρων

ειδών

όπως

περιοδικάεφημερίδεςαφίσες.

Page 7: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"7

Η βιβλιοθήκη του

νηπιαγωγείου

οργανώνεται

με

τέτοιο

τρόπο ώστε

τα

παιδιά

να

είναι

σε

θέση

να

δανείζονται

εικονογραφημένα

βιβλία

μεπαραμύθια λαϊκά και έντεχνα, μύθους, θρύλους, λαχνίσματα,ποιήματα, γλωσσοδέτες,μικρά θεατρικά, αλλά καιεικονογραφημένα περιοδικά και λευκώματα καθώς καιβιβλία ή έντυπα εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα

∆ΕΠΠΣ: Ρητή

σύνδεση

της

βιβλιοθήκης με

την

ανάπτυξη

δραστηριοτήτων

γλώσσας

(2)

Page 8: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"8

2.Τι

συμβαίνει

στην

πράξη

Page 9: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"9

Η

βιβλιοθήκη

αποτελούσε

πάντοτε

στοιχείο

λειτουργίας του

νηπιαγωγείου

και

ονομαζόταν, όπως

και

σήμερα,

«γωνιά

της

βιβλιοθήκης».

Από

το

1998 που

εφαρμόζεται

το

αναλυτικό

πρόγραμμα για

τη

«Γλώσσα

στο

Νηπιαγωγείο», η λειτουργία

βιβλιοθήκης

παίζει

πολύ

σημαντικό

ρόλο

στην ανάπτυξη

της

εγγραμματοσύνης

των

νηπίων.

Στην

πραγματικότητα

:

Page 10: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"10

3. Ο

ρόλος

της

βιβλιοθήκηςστο

σύγχρονο

νηπιαγωγείο/σχολείο

Page 11: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"11

Αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικήςδιαδικασίαςΣτοιχείο αναβάθμισης του εκπαιδευτικούπεριβάλλοντος

Η

σχολική

βιβλιοθήκη

διεθνώς

θεωρείται:

Σύγχρονες

έρευνες

και

θεωρητικές

προσεγγίσεις συνηγορούν

υπέρ

της

διευρυμένης

χρήσης

της

βιβλιοθήκης

στο

νηπιαγωγείο

Page 12: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"12

Στόχοι

και

υπηρεσίες

της

βιβλιοθήκης

(1)

Η στήριξη του αναλυτικού προγράμματοςΗ εξοικείωση του μαθητή με όλες τις πηγέςπληροφόρησηςΗ απόκτηση δεξιοτήτων αξιοποίησης τηςβιβλιοθήκηςΗ οργάνωση σύγχρονων εκπαιδευτικώνδραστηριοτήτων (συνεργατική, διερευνητική μάθηση κ.ά. )

Page 13: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"13

Στόχοι

και

υπηρεσίες

της

βιβλιοθήκης

(2)

Η καλλιέργεια της σχέσης του παιδιού με τοβιβλίοΗ στήριξη των γενικών ενδιαφερόντων τουπαιδιούΗ οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτωνΗ ψυχαγωγία

Page 14: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"14

4.Η

δημιουργία

βιβλιοθήκηςστο

νηπιαγωγείο

Page 15: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"15

Η

μορφή

της

βιβλιοθήκης

στο

νηπιαγωγείο συναρτάται

άμεσα

με

το

ρόλο

που

θέλουμε

να

διαδραματίσει

στο

νηπιαγωγείο

Page 16: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"16

Παράμετροι

ανάπτυξης

ΧώροςΣυλλογήΕξοπλισμός

Page 17: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"17

Ο

χώρος

στην

περιοχή

της βιβλιοθήκης

∆ιαρρύθμιση που διευκολύνει τοδιάλογο και τη συνεργασία (ευελιξία)Οικεία ατμόσφαιραΚαναπέδες και μαξιλάρια για άνετο καιχαλαρό διάβασμαΑναπαυτικά καρεκλάκια

Page 18: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

έντυπο υλικό: βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, κόμικς, φυλλάδια κτλ.οπτικοακουστικό υλικό: βιντεοταινίες, cd-rom

(εκπαιδευτικό λογισμικό), CD

μουσικής

και

παραμυθιών, δίσκους, κασέτες

κτλ.

(ηχητική

βιβλιοθήκη)άλλο εποπτικό υλικό (π.χ. χάρτες, διαφάνειες)εκπαιδευτικά παιχνίδια

Η

συλλογή

πρέπει

να

αποτελείται

από:

Page 19: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"19

Εξοπλισμός

ΈπιπλαΗλεκτρονικοί υπολογιστές (∆ΕΠΠΣ)

Page 20: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"20

5. Η

αξιοποίησή

της

βιβλιοθήκης

Page 21: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"21

Τρόπος

λειτουργίας

της

βιβλιοθήκης

Η

βιβλιοθήκη

πρέπει

να

αποτελεί:αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικήςδιαδικασίαςοργανωτικό και οργανικό στοιχείοτης

καθημερινής

σχολικής

ζωής

Page 22: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"22

ως διευρυμένη -εναλλακτική μορφή τάξηςως δανειστικήως σπουδαστήριο/αναγνωστήριοχώρος ακρόασης και παρακολούθησηςποικίλων προγραμμάτωνως εναλλακτικός πολιτιστικός χώρος

(π.χ. για

έκθεση

βιβλίου, έκθεση

ζωγραφικής

των παιδιών, συζήτηση

με

συγγραφέα

κλπ.)

Η

βιβλιοθήκη

λειτουργεί

ως

Page 23: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"23

1)που

σχετίζονται

με

το

αναλυτικό

πρόγραμμα: η

βιβλιοθήκη

αποτελεί

υποστηρικτικό

μαθησιακό

περιβάλλον

για

όλους

τους

τομείς

μάθησης. Ιδιαίτερα

για

τη

προώθηση

του εγγραμματισμού

όλων

των

νηπίων

2) με

επίκεντρο

το

βιβλίο

και

σκοπό

την

καλλιέργεια: α) της

σχέσης

αγάπης

με

αυτό

και

β) της

φιλαναγνωσίας

Οι

δραστηριότητες

σχετίζονται

με

την

προσέγγιση

του

βιβλίου αρχικά

ως

αντικείμενο

και

στη

συνέχεια

ως

περιεχόμενο

∆ραστηριότητες

στη

βιβλιοθήκη

Page 24: η βιβλιοθήκη

ΤΕΠΑΕ‐ΑΠΘ * ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ * ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ

21/12/2009 Ιωάννα

Αρβανίτη

βιβλιοθήκη

στο

νηπιαγωγείο"24

Η

σωστή

οργάνωση

και

αποτελεσματική λειτουργία

της

βιβλιοθήκης

οδηγεί

στη

βελτίωση

της

ποιότητας

και

ποσότηταςτων

δραστηριοτήτων

με

επίκεντρο

το

βιβλίο.

Ο

ρόλος

της

νηπιαγωγού

είναι

καθοριστικός

!