Ηλεκτρονική Εφημερίδα

12
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

Transcript of Ηλεκτρονική Εφημερίδα

Page 1: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ

Page 2: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Η διεύθυνση του wiki είναι:http://newspaperprojectb.wikispaces.com

Page 3: Ηλεκτρονική Εφημερίδα
Page 4: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΥΠΟΘΕΜΑΤΑΑ ΟΜΑΔΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Β ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Γ ΟΜΑΔΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Page 5: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Page 6: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Page 7: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Page 8: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Page 9: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Page 10: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Page 11: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Page 12: Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!