Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

download Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

of 42

Embed Size (px)

description

«Νερό – πηγή ζωής, ελιξήριο υγείας και ευεξίας»

Transcript of Τελική παρουσίαση ερευνητικής εργασίας

 • 1. , :

2.

 • :
 • , , , .
 • :
 • - ,
 • - ,
 • - ,
 • - .

3.

 • :
 • , -,,,, -, -,
 • :
 • 1), , 2) ,
 • 3)
 • 4) .

4. 5.

 • 1 ,

6.

 • :
 • -

7. 8.

 • . 10 .

9.

 • .

10.

 • :
 • ;
 • , .
 • 2. ;
 • . , .

11.

 • 3. , ;
 • . .
 • 4. ;
 • .

12.

 • .
 • http://www.physics4u.gr/faq/matter_come_from.html
 • http://el.wikipedia.org/wiki/__
 • http://el.wikipedia.org/wiki/_
 • http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
 • http://phet.colorado.edu/en/simulation/states-of-matter

13.

 • 2

14.

 • :

15.

 • 1. : .
 • 2. : . .
 • 3. : .
 • 4. : .
 • 5. : .
 • 6. : .
 • 7. : .

16.

 • 8. : .
 • 9. : .
 • 10. : .
 • 11. : .
 • 12. : .
 • 13. : .
 • 14. :.
 • 15. : .

17. 18. 19.

 • http://www.youtube.com/watch?v=7aziFlKy3JQ&feature=related
 • http :// www . youtube . com / watch ? v = rfrJJtvJmlM
 • http :// www . youtube . com / watch ? v = sT 3_ RlWiqa 0

20.

 • 4. http :// www . youtube . com / watch ? v = tuI 6 xm 7 qvYw
 • 5. http :// www . youtube . com / watch ? v = jx 1 fKAAePZY
 • 6.Walk on waterhttp :// www . youtube . com / watch ? v =7 FdYRq 8-6 kM
 • 7.I am singing in the rainhttp :// www . youtube . com / watch ? v = p 7 QL 46 cK 7 B 8

21. Su Uje Water Nuoc boAN Eau Wasser Vand Air Uisce Vatn Deagua Acqua 22. Voda Vann Water Udenes Ilma Viz Aqua Apa Vatten Voda Su Vesi Tubig 23. / . . . . . . . . 24. . . - 25. 26.

 • . . . , . . aqua .
 • http :// www . watersave . gr / site / content / view /39/46/
 • http :// digitalschool . minedu . gov . gr / modules / ebook / show . php / DSGYM - B 202/11/54,306/
 • http :// www . rhodes . aegean . gr / sxedia / class / NERO . HTM
 • http :// gym - asprov . thess . sch . gr / nero . pdf

27.

 • -
 • 3 .

28.

 • :

29.

  • -
  • -
 • -
 • - S.O.S.

30.

  • -
  • -
  • - .

31.

 • 3.

20% 30% 50% . 32. 33.

 • . , .
 • http :// www . solon . org . gr / index . php /2008-07-15-19-12-42/54-2008-07-15-14-19-18/1447- provlimata - diaxeirisis - idatinon - poron - se - ota . html
 • http://www.geo.auth.gr/763/ch8.htm
 • http://www.watersave.gr/site/content/view/34/33/
 • http :// 1gymkilkis.kil.sch.gr/joo/index.php?option=com_content&view=article&id=97 :------&catid=16&Itemid=62&limitstart=2
 • http://www.multipure.gr/Document/

34.

 • ...!

35.

 • 4 .

36.

 • :
  • - (2000/60/)

37.

38.

 • , . :

39. 6 1 5 3 4 2 1 40.

 • 2 4 .

41.

 • http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_el.htm
 • www.watersave.gr/site/content/view/.../27/
 • http:// www.monumenta.org/article.php?IssueID=3&lang=gr&CategoryID=5&ArticleID=166
 • http ://www.solon.org.gr/index.php/2008-07-15-19-12-42/54-2008-07-15-14-19-18/1447-provlimata-diaxeirisis-idatinon-poron-se-ota.html

42.