Νεοελληνικό Διαφωτισμός

of 16 /16
Κινήματα εναντίον της Οθωμανικής Κινήματα εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίας κυριαρχίας Γύρω στις αρχές του 18 ου αιώνα, οι Έλληνες στράφηκαν στην ομόδοξη Ρωσία ζητώντας τη βοήθειά της. Ορλοφικά (1770) Ορλοφικά (1770) - Ονομάστηκαν έτσι από τους αδερφούς Ορλόφ - Υποκινήθηκαν από τη Ρωσία - Έλαβαν χώρα κυρίως στην Πελοπόννησο - Κατεστάλησαν. Κίνημα Λάμπρου Κατσώνη (1792) Κίνημα Λάμπρου Κατσώνη (1792) - Υποκινήθηκε και αυτό από τη Ρωσία Υποκινήθηκε και αυτό από τη Ρωσία - Εκδηλώθηκε στα νησιά του Αιγαίου Εκδηλώθηκε στα νησιά του Αιγαίου - Απέτυχε και αυτό Απέτυχε και αυτό

Embed Size (px)

Transcript of Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Page 1: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Κινήματα εναντίον της Οθωμανικής Κινήματα εναντίον της Οθωμανικής κυριαρχίαςκυριαρχίας

Γύρω στις αρχές του 18ου αιώνα, οι Έλληνες στράφηκαν στην ομόδοξη Ρωσία ζητώντας τη βοήθειά της.

Ορλοφικά (1770)Ορλοφικά (1770)- Ονομάστηκαν έτσι από τους

αδερφούς Ορλόφ- Υποκινήθηκαν από τη Ρωσία- Έλαβαν χώρα κυρίως στην

Πελοπόννησο- Κατεστάλησαν.

Κίνημα Λάμπρου Κατσώνη (1792)Κίνημα Λάμπρου Κατσώνη (1792)- Υποκινήθηκε και αυτό από τη ΡωσίαΥποκινήθηκε και αυτό από τη Ρωσία- Εκδηλώθηκε στα νησιά του ΑιγαίουΕκδηλώθηκε στα νησιά του Αιγαίου- Απέτυχε και αυτόΑπέτυχε και αυτό

Page 3: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΣουλιώτεςΣουλιώτες

Σύγκρουση Σουλιωτών με Αλή Πασά.Φυγή των Σουλιωτών από την πατρίδα τους (1803).

Page 4: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΝεοελληνικόςΝεοελληνικός ΔιαφωτισμόςΔιαφωτισμός

Είναι το πνευματικό πνευματικό κίνημα κίνημα που διέδιδε τις ιδέεςιδέες του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού στους Διαφωτισμού στους ΈλληνεςΈλληνες με σκοπόσκοπό να τους αφυπνίσειαφυπνίσει και να τους προετοιμάσει για τον. . εθνικοαπελευθερωτικό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνααγώνα

Page 5: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΦορείςΦορείς –– χώροςχώρος -- θέσειςθέσεις

Φορείς της διάδοσής του ήταν κυρίως οι

έμποροιέμποροι και οι ταξιδευτές ταξιδευτές στην Ευρώπη.

Χώρος ανάπτυξής του οι παροικίεςπαροικίες και τα εμπορικά κέντρα του ελληνισμού.Βασικές θέσεις του:

- Ο αρχαιοελληνικός πολιτισμόςαρχαιοελληνικός πολιτισμός μπορούσε να συμβάλει αποφασιστικά στην ελευθερίαελευθερία.

- Η εκπαίδευσηεκπαίδευση έπρεπε να θεμελιωθεί στις θετικές επιστήμεςθετικές επιστήμες, να γίνεται στη λαϊκή γλώσσαλαϊκή γλώσσα και να προετοιμάσει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.

Page 6: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΠοιοιΠοιοι αντέδρασαναντέδρασαν στιςστις ιδέεςιδέες τουτου ΝεοελληνικούΝεοελληνικού ΔιαφωτισμούΔιαφωτισμού;;

Οι κύκλοι του Πατριαρχείου και συντηρητικοί λόγιοι πολέμησαν με σφοδρότητα τα νέα πνευματικά ρεύματα που έρχονταν από τη Δύση και τα θεωρούσαν ανατρεπτικά της ορθόδοξης πίστης.

Κύριος εκπρόσωπος: Αθανάσιος Πάριος, που θεωρεί την Ευρώπη «βόρβορο ακολασίας», την πρόοδο των επιστημών «πηγή αθεΐας» και τους φιλοσόφους «αντίχριστους».

Σκληρές αντιπαραθέσεις και ζυμώσεις ανάμεσα στους οπαδούς και τους αντιπάλους του Διαφωτισμού΄.

Page 7: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΡήγαςΡήγας ΒελεστινλήςΒελεστινλής

Page 8: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΠοιεςΠοιες επιρροέςεπιρροές δέχτηκε ο ΡήγαςΡήγας; ΠούΠού έδρασεέδρασε και μεμε ποιο τρόποτρόπο;

Επηρεάστηκε από το Γαλλικό Γαλλικό Διαφωτισμό και τη Γαλλική Διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση.Επανάσταση.

Κέντρο δράση του η ΒιέννηΒιέννη και οι Παραδουνάβιες ΗγεμονίεςΠαραδουνάβιες Ηγεμονίες.

Επιδόθηκε σε μετάφρασημετάφραση έργων με τα οποία οι Έλληνες θα γίνονταν κοινωνοί της δυτικής σκέψης.

Page 9: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Τι επεδίωκεεπεδίωκε και οραματιζότανοραματιζόταν ο ΡήγαςΡήγας Βελεστινλής;

Επεδίωξε:να γνωρίσουν οι Έλληνες τη δυτική σκέψηδυτική σκέψηγια να διεκδικήσουνδιεκδικήσουν την ελευθερίαελευθερία τους.Οραματιζόταν

Κοινή εξέγερση όλων των βαλκανικών λαώνΚοινή εξέγερση όλων των βαλκανικών λαών

Ίδρυση Παμβαλκανικής Ελληνικής Ίδρυση Παμβαλκανικής Ελληνικής ΔημοκρατίαςΔημοκρατίας

Page 10: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΠοιαΠοια ήταν τα σημαντικότερασημαντικότερα βιβλίαβιβλία του;

«Φυσικής απάνθισμα»

«Ηθικός Τρίπους»

«Χάρτα της Ελλάδας»

«Σύνταγμα»

«ΘούριοΘούριοςς»

Page 11: Νεοελληνικό Διαφωτισμός
Page 12: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

ΓιατίΓιατί ο ο ΡήγαςΡήγας θεωρείται θεωρείται πρόδρομοςπρόδρομος του του ΕικοσιέναΕικοσιένα;;

Εκτός από συγγραφέαςσυγγραφέας ο Ρήγας ήταν άνθρωπος της δράσης.δράσης.

Τα επαναστατικά του σχέδια προδόθηκανπροδόθηκαν στην αυστριακή αστυνομία η οποία τον συνέλαβε και τον παρέδωσε στον πασά του Βελιγραδίου.

Στις 24 Ιουνίου 179824 Ιουνίου 1798 ο πρωτεργάτης της λευτεριάς και οι σύντροφοί του εκτελέστηκανεκτελέστηκαν στο Βελιγράδι.Βελιγράδι.

Page 13: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Τι γνωρίζετε για τον ΚοραήΚοραή και το έργοέργο του;

Ο κυριότερος εκπρόσωπος του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.

Πίστευε στη μετακένωσημετακένωση, τη μετάδοση των ευρωπαϊκών πνευματικών επιτευγμάτων στην υπόδουλη Ελλάδα.

Θεωρούσε τη μόρφωση αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση της ελευθερίας.

Υποστήριζε τις ιδέες της γαλλικής επανάστασης.

Τασσόταν υπέρ μιας γλώσσας απαλλαγμένης από ξενικές λέξεις και εμπλουτισμένης με λέξεις της αρχαίας.

Page 14: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Ο Ρήγας και ο Κοραής σηκώνουν την Ο Ρήγας και ο Κοραής σηκώνουν την ΕλλάδαΕλλάδα

Page 15: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Ανώνυμος(1806Ανώνυμος(1806)

Έτσι ονομάστηκε ο άγνωστος συγγραφέας της περίφημης Ελληνικής ΝομαρχίαςΕλληνικής Νομαρχίας και θαυμαστής του Ρήγα.

Υποστήριξε με πάθος ότι οι Έλληνες πρέπει να να αγωνιστούν μόνοι τους αγωνιστούν μόνοι τους για την ελευθερία.για την ελευθερία.

Page 16: Νεοελληνικό Διαφωτισμός

Ποιοι άλλοιάλλοι υπήρξαν εκπρόσωποιεκπρόσωποι τουτου

ΝεοελληνικούΝεοελληνικού ΔιαφωτισμούΔιαφωτισμού;