Τάσος Λειβαδίτης Ποιήματα

of 21 /21
Τάσος Λειβαδίτης - Ποιήματα το ποίημα του Τάσου Λειβαδίτη "αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος" Ακολουθεί η μετάφραση του ποιήματος στην Αγγλική και Ιταλική γλώσσα Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν απ' τις φωνές το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζεις την αδικία. Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στην νύχτα του πολέμου έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω απ΄τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος μπορεί να χρειαστεί ν' αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δε θα διστάσεις. Θ' απαρνηθείς την λάμπα σου και το ψωμί σου θ' απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω, είναι όμορφο ν' ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς εν' άστρο, να ονειρεύεσαι είναι όμορφο σκυμμένος πάνω απ΄ το κόκκινο στόμα της αγάπης σου να την ακούς να λεει τα όνειρα της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τ' αποχαιρετήσεις όλ' αυτά και να ξεκινήσεις γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου, για όλα τ' άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή και περισσότερα χρόνια μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μες απ' το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίζεις το δρόμο σου πάνω στη γη. Κι όταν μες στην απέραντη σιωπή, τη νύχτα Τάσου Λειβαδίτη επιλογή ποιημάτων 24 grammata.com 1
 • Author

  -
 • Category

  Documents

 • view

  346
 • download

  38

Embed Size (px)

description

Ποιήματα

Transcript of Τάσος Λειβαδίτης Ποιήματα

- " " ' k k.O o, , e ' oo e o .K k kk k k.K o: .1 k o k e k k k e o k .A ko ko o . ' , .A .O' k ' k ko ke o .M k . , o ' k ok , k ' , o k kokk o k o .M ' o' k k o ok ko, o ' , o k o o . k k k k o o k k , k ko.E k ' ko k o .K o , 24 grammata.com 1 k ' ' I.E, k o k ' .E k k k e o k e ' ko . o. o o , ' k oo k : E o .N o k ko ' k .N , ' ke ' k k e e e . II you want to be called humanyou won't stop,not even Ior a minute, Iighting Ior peace and Ior justice.You will go out to the streets, you'll scream, your lips will bleed Irom the screams,your Iace will bleed Irom the bullets, but not even a step backwards.Your every scream, a rock at the warmongers windowsYour every movement like you knock down the injustice.And be careIul: don't Iorget even Ior a minute.For a little while to remember your childhood yearsYou leave a thousand oI children to be broken apart when they play unsuspecting in the statesone moment iI you look at the sunrisetomorrow people will be vanished in the night oI warso iI you stop dreaming Ior a minutemillions oI people will become dust under the shellsYou don't have timeyou don't have time Ior yourselIiI you want to be called human.II you want to be called humanyou might need to leave your mother, your lover or your child.You will not hesistate.You will deny your lamp and your breadyou will deny the night rest at the homemade tresholdIor a rough road that leads to tomorrow.You will not chicken out inIront oI anything and you will not be Ieared.I know, it's beautiIul hearing one harmonica at night, to look one star,to dreamit's beautiIul leaned up the red mouth oI your loveto hear her telling her dreams about the Iuture.But you have to say goodbye to all that and beginbecause you are responsible Ior all the harmonicas oI the world, Ior all the stars Ior all the lamps 24 grammata.com 2 and all the dreamsiI you want to be called human.II you want to be called humanyou might need to be closed in prison Ior twenty or much more yearsbut you even inside the prison you will always remember the spring, your mother and the worldYou, even Irom the inside oI your square meter oI your cellwill keep your road up in the earthAnd, when in the inIinite silence, in the nightyou will knock with your Iinger the wall your cellIrom the other side oI the wall Spain will answer youYou, even iI you see your years to go by and your hair getting whiteyou won't get old..You, even inside the prison every morning, will wake up even youngerbecause even younger wars will start in the worldiI you want to be called human.II you want to be called human.You have to be willing to die any morning.From the night to the isolation you will write a big touching letter to your motheryou will right to the wall the date, the acronyms oI your name and one word: Peaceas iI you were writing the whole story oI your liIe.To be able to die any morning.To be able to stand in Iront oI 6 riIlesas iI you were standing in Iront oI the whole Iututeto be able, up in the broadside that kills,to hear millions oI simple people that they are Iighting Ior peace while singing..II you want to be called human.Se vuoi chiamarti uomonon smetterai nemmeno per un momento di batterti per la pace e la giustizia.Uscirai per le strade, griderai, le tue labbra sanguineranno dalle gridail tuo viso sanguinera dalle pallottole , ma nemmeno un passo indietro.Ogni tuo grido una sassata alle vetrate dei guerraIondaiogni tuo gesto sara per distruggere lingiustizia.E ricorda: non distrarti neanche per un momento.Se solo per un poripenserai alla tua inIanziapermetterai che migliaia di bambini vengano trucidati mentre giocano spensierati nei loro paesiper un attimo guarderai il tramontodomani degli uomini si perderanno nella notte della guerrase solo per un momento ti Iermerai a sognaremigliaia di sogni umani diventeranno cenere sotto le bombe.Non hai temponon hai tempo per te stessose vuoi chiamarti uomo.Se vuoi chiamarti uomoIorse sara necessario lasciare la tua mamma, la tua amata o il tuo bambino.Non esitare.Rinuncerai alla tua luce e al tuo pane 24 grammata.com 3 rinuncerai al riposo serale sulla soglia di casaper intraprendere la dura strada che porta al domani.Davanti a niente ti spaventerai o avrai paura.Lo so, e bello ascoltare una Iisarmonica a sera, guardare una stella, sognaree bello stare chino sulle labbra vermiglie della tua amatae sentirla parlare dei suoi sogni per il Iuturo.Ma tu devi dire addio a tutto cio e metterti in camminoperche tu sei responsabile di tutte le Iisarmoniche del mondo, di tutte le stelle, di tutte le lampade e di tutti i sognise vuoi chiamarti uomo.Se vuoi chiamarti uomoIorse sara necessario che ti chiudano in prigione per venti o anche piu annima tu anche dentro la prigione ti ricorderai sempre della primavera, di tua madre e del mondo.Tu da quel metro quadrato che sara la tua cellacontinuerai per la tua strada sulla terra.E quando nellinIinito silenzio, di nottebusserai al muro della cella con il ditodallaltra parte del muro ti rispondera la Spagna.Tu, se pur vedrai gli anni passare e i tuoi capelli imbiancarsinon invecchierai.Tu anche dentro la prigione ogni mattina ti sveglierai piu giovanegiacche sempre nuove lotte cominceremo nel mondose vuoi chiamarti uomo.Se vuoi chiamarti uomodevi esser pronto a morire un mattino qualsiasi.La sera prima nella solitudine scriverai una lunga tenera lettera a tua madrescriverai sul muro la data, le iniziali del tuo nome ed una parola: Pacecome se scrivessi tutta la storia della tua vita.Devi essere pronto a morire un mattino qualsiasidevi poter stare davanti ai sei Iucilicome se stessi davanti al Iuturo intero.Devi, sulla scarica di Iucileria che ti sta ammazzandotu devi poter sentire i milioni di persone semplici che cantando lottano per la paceSe vuoi chiamarti uomo. k o o o www.stixoi.inIo 24 grammata.com 4 o http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/tasosleibadithspoems.htm(1921-1988) q uo q A.uo o u i u VO u ` , u, ` q .Nu ` uk i u` i k ki u o u o u k i ki ` u u u ` uk ki o u o u u u u q o k,u o u k i uk, u o u ` uk i ko ki u o i k u o k u i u .Nu o o u u q k k o koku u u q .Nu ` uk o ki u q ` u, u , .IVNi u , ` uu u k u u u o, ` , ki o o i o .u u q o e u u ui i o o .i o ke.M ki ke. o uo k o uk o u ki o u u u u o uki u o uk u o i o q 24 grammata.com u o u i , u , ki kek o . K k q u , u ,q o . o uq ue, i u ` k.Mu o uko, i u q k .q u , u q u u u ku , u o ki u kk o. q o i ,u u kq q .Ou , u ki ,u , o o. , u , u i u k u, i ` u.K o . A u o o ki ki e. k i i u ke, k kk k k. ` , ` e,k ki i u k ko... k u , u uo o q co u K k i k k .M i ok kk uk k ki ` ,u o u` .u ku k u o i k k ki ki u kok ukkk k uou k u u k 24 grammata.com 6 . ; p ;Ao ;K uu u iku o ; u ;T, u u u . , uo o . k u o,o k q .K ok o q e . O K o k, q u u q uk ukkk , k o, uke k, ko u e: o u ,..i o q ki i u u k, , o i , u o u,.. q u o k u ukou o u u k..ki o e i; , e u, o ki ki i o ku o k ..k u u . u uou k u q k ( u ),..q k k u u uko ko q ` uk, o, k u , q u u u o ko..q o u k q k u` q o.. e k o ko,..( o k, uk, o , u o co . , O , uo q q Ak, co, kko, o 2 k K, 362K o i , ` u` uu u , 24 grammata.com 7 u k,u o o ,ui u ki u q e k, , , ki u o uu k u o . k i , u ,i u` e q o.M u u ki o e i k uk k q u , u k o u k.k q ki k k.Ki o .Ki o k k,u ` uo e u , u e o o k, o co u` q o ,q o kq q u u k u o .kK u u o : u uko k ki u ku ..i k ` u . , uo q q u o e (1990)q u` o k i u k i k,.., ki ` o k,o o, i u, , ko ,..o u uk e u o o , o . , q u` o k (Coming home Irom the Pharmacy), uo q q Ak, co, e, o 2 k K, 302o .... k o k uko ki q uq ku u` o . Mu k, o ki e, o k ki o k ,.... u` o. , o , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 3 24 grammata.com 8 q , u o ..Z q e. o o, , o , u ` u e. , uo u u o uk q q u , , q e . o, ` k, i q kq u q , ue o , u u k, o , u` ` ... e, e o , k o o , , u u u i ,..( o co k o k. , , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 34..A` o ko uo o k u` q o, uo k u` q ki u k o u k i uo o i u u o ki o, , o u ki q k k, k i u u q i , i i ek ...Xo i o, e u , i k . Mu o o i k o ko o ki kk...Ao o u q Ko. , , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 30u ..Ki u o u q , u , k k q u` q ko , k uq q uk , k, , k, , o, u k o ko e, ki u ..ki u uo, o u u, u, o , ku , , u u u o ke, u q k i , u , , k q , , , ki o o,..e u , k uko , , , ki u q q , uu u uq . , u , uo q q No k (1972), co, A` o o co u, o 2 k K, 80 24 grammata.com 9 u ..Ki u o u q , u , k k q u` q ko , k uq q uk , k, , k, , o, u k o ko e, ki u ..ki u uo, o u u, u, o , ku , , u u u o ke, u q k i , u , , k q , , , ki o o,..e u , k uko , , , ki u q q , uu u uq . , u , uo q q No k (1972), co, A` o o co u, o 2 k K, 80 o A , , o, u uk k uo q ok kq i ki u o uk u q o k o u k ` o ki u u` q o o i o o q kq k u.Oi k o k u o i kko o u ` oi o o ok u ` k u u k A, o o o O , , e u q .O ko..u q , i u o k, u o, u u o , o k u ko, ki e ko o q q o kk i k u o o, ko , o uk; , , , o k, 24 grammata.com 10 ..( o o o o u u o uo . , O ko, uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 40Bko B..B uk q kq ki o k uko o o, i i k,..u o q o ko. , Bko B`, uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 28 . 1 ou i .u o o k uo o ok .O uo u ki o u ki u k ki u k.Ei u k eq kq u k u u .i i k i i q ko u u u u` o ..ki u ke, kuuo ki i k u. u uu k o o u .ki ki i ki u` o . i o k o u . i , , uo q q k u q q .Ki o k i u 24 grammata.com 11 i o ki .Ki u k, u kqu o q k uk q o.M u ki i .A, i o o u uu` o ..O o q u u u X.e , u , i u .M u u k o oo . u u u q , k k uq k q uk.Xi u ki uu e. i u u` q q ku q q .1 u q q .|Ao|Mkq .. k u` u , ki o ko k k u u ` u , u e,.. k ki k u k, u q u o , u k , , ko e...` uo ki u q kq uo . , Mkq , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 21 24 grammata.com 12 i k o , uk u ku ki q k; ` uo k. q u . A , A ; i; u ;, ke; i; u ;, ke;Oi o , k , Z uk k u` i u u o Ou k u ki u uo q uOi k uk u q q ki uo .A M kokk e u ` u ki uo: A Ou u ; i; u ; ke i;Au u Ki u Xi ukMu ` o e Ki k k koq uo, o k u ukou uo o Au u B u 24 grammata.com 13 u k uo,uu u u o ko, k ko, u` o Au u uk q u u k uki q uu u ki u Au k kq u q uoAu u K o o , ` o kk k ,k k ` k u q u u e u o Au u K u u k` q ` iu k o Au u A o ..A o q 24 grammata.com 14 ..o , o, i , o o k q o u e, k , u ko, k uk o k ...( u` o , k, k u o k . , , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 2Xi ..B ki uko u u o k, i uk q , i k ko q o , q u ki q e... k u , u k , u ki ` , k u u ki e o u , k q ki ` i o k ... o k, u q , o kuk u k, u k k q o u...O q q kk o o k k i k k, , u `i u u u k...Ao o ` uo uo k . o ko, u` q o, uo o o ki o u ko u ,.. i . , Xi , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 24Ako..K u ki k q k, ` uk o i, i k o o, ki o k uko, u k k , u u k ,..o , k i q u , T o u u , k uo o u k u o o, e ,..k k, u q uk, k u kq k ki k u k o, k, u ...A , K, u `i ko ki ... o ` , q o ku uko ki o . 24 grammata.com 1 , Ako, uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 19 ()+ eo. Ko o o.X, k. ; .o , . u u , o q u ,u. uu o ` u uo u kk.X u ki u kAu u . , ., . q kk ki k k ., o K o k k. , .e; , . Mo k,` uo o o.o e o u k. - . u e q uo,uu k u. uo, uo,u q uki q ` uk,u kq ue.K, eo , k u kq ue. u .Mo ku ` ko o `u uo , o uo ko, uu k ki e.u q ` u uki o i o i k u` u.Z u. 24 grammata.com 16 Ki o k u, o u k u o ko k.Sos, sos, sos, sos uo , i o ,k uo i , i k . uo , i k .Ae` o ,e` o k ..+ k , i u , ki o ko k o , u o k uo Oo i, o i q kq k,.. , i u, o ; i k uk o o,.. kq u `i u , q u` q , ` u , u q ko u ok q , u k, u` q , u` u k,..k q k ,..i k u o o q ,..k q k o, o , i i ` . , k , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 20 u kO i ; u u k u ..o i . uo; e. Mu q o ou ` u , u k, uo q q Ak, co, e, o 2 k K, 331Ki i o 24 grammata.com 17 +, o , ` .. k. uk uo u u. , Ki i o, uo q q Ak, co, e, o 2 k K, 310A N. M ` . Ki o k i i u o . , A , uo q q Ak, co, e, o 2 k K, 313O co..u u ko e, k u` u , u q k ki o , uk u` i , i Oo k u, uk ko k kek u` o ` u...Ki i i uk u, u ...e, k u u k k ki k, u k i u u q o k, u u uko o, u u u , q uq i , u i u uk o ... u u , uk ki k u ,..` uo o . , O co, uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 16.. q , i ko , u` o o, k k, , , ` uo.... Oi ki . , , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 46 o 24 grammata.com 18 ..Mo , k u` o k k , o i u ko, o o u uk u , k i u k ukk u , u q ,..q kq , u i , ki u k i uo ,.. o o, i , o ` u , u u o, o u i . k u k , k i o k q u i u , u u q e o ,.., , ki o u k, uu ku uo, o o ko k q o ku k u` k k k k u` q o u u . , o, uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 1o.. kq k u u c, i k q , u, u` q ko k k kk uo u ...o uo o o ko , o , i o u k u` u, k k, u u q ` q u` k ... , o, i ; ki ki ` k, k u u` , k i o , ko o k k, e u e q kk o k i o, ki u ` K, u o u e...o q uok, o ko u u` o o, u ko k k k k u u ...K , , u u` o k u k, ( u uu u ok. , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 14..B u` , i u o, u q u q o K, i k k o k , e, k, o o o k p ki 24 grammata.com 19 , ( o k ko q k ...o ` u; o u ; M Oo u k ` k u , o k o uo ` , ` i o k , u ki u k q , q o ` o ko , u u k e...o k o k, q o k i e u , k o k k o k o...o i o k, ` u, u u q u k o k uk. , uo q q No k (1972), co, A, o 2 k K, 13E ` k k e k, , k ` k, o, , , ko ,o k e o , o .Coming home Irom the PharmacyTassos Leivaditis (Translation: SteIanos Tsigrimanis and Karen Van Dyck)It happened without me ever understanding howMother had a headache, I recall, so they sent me to the pharmacy,on my way back, it's true, I loitered a little, mocked an old man,scared two birds with one stoneso that when I turned onto the road againthere was no more home, no more youth.http://www.translatum.gr/Iorum/index.php?topic172969.0#ixzz2D2E2FvT , H H e o e e k O . 24 grammata.com 20 http://www.translatum.gr/Iorum/index.php?topic33301.1#ixzz2D2ET7w9b , EkK : ko k k k k ` o.o o e (1990)http://www.translatum.gr/Iorum/index.php?topic33301.1#ixzz2D2EYbIls 24 grammata.com 21