ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

of 42 /42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» , Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γ.Ν. –Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 1/12-02-2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1: «Οργανισμός του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», Γενικό Νοσοκομείο – Κ. Υ. Κω «Ιπποκράτειο» - Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», απευθυνόμενος εισαγωγικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο εδήλωσε τα εξής: Μολονότι το Γ.Ν. Ρόδου απέκτησε σχετικά πρόσφατα και συγκεκριμένα το έτος 2010 νέο Οργανισμό, ήδη από το έτος 2011 και αφού είχε αποφασισθεί η διασύνδεσή μας με τα Νοσοκομεία Κω και Καλύμνου, η 2 η ΥΠΕ είχε ξεκινήσει, στα πλαίσια μάλλον και της διαμορφωθείσας δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, προσπάθειες νέας αλλαγής του Οργανισμού με περιορισμό θέσεων προσωπικού και συγχώνευσης τμημάτων. Η ατυχής και με προφανή προχειρότητα ληφθείσα απόφαση, με αριθμ. 34/14-10-11, του Δ.Σ. η οποία συρρίκνωνε κλινικές και τμήματα, μολονότι ανεκλήθη μετά μόλις 4 ημέρες από το ίδιο όργανο με την αριθμ. 35/18-10- 11 απόφασή του, δυστυχώς δημιούργησε προηγούμενο και επιχειρήματα υπέρ των συγχωνεύσεων και συρρικνώσεων τμημάτων του Νοσοκομείου της Ρόδου, τα οποία φάνηκαν στη συνέχεια. Περί τον μήνα Μάιο του έτους 2012 η 2 η ΥΠΕ μας απέστειλε νέο σχέδιο Οργανισμού, στο οποίο απαντήσαμε αιτιολογημένα και καταθέτοντας τη δική μας πρόταση, με την αρ. 15/29-6-12 απόφαση του Δ.Σ. Αφού επακολούθησε σιγή και καμία απάντηση στην πρότασή μας εκείνη, τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 μας ζητήθηκε εκ νέου πρόταση επί του

Embed Size (px)

description

Στην αρ.1/12-2-13 συνεδρίαση του το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» απεφάσισε την έγκριση και αποστολή στο Υπουργείο Υγείας της Πρότασης για τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού του Νοσοκομείου που δημοσιεύθηκε στις 31-12-12 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Transcript of ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Page 1: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ2η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» , Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», Γ.Ν. –Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 1/12-02-2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1: «Οργανισμός του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ο Κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», Γενικό Νοσοκομείο – Κ. Υ. Κω «Ιπποκράτειο» - Γενικό Νοσοκομείο – Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», απευθυνόμενος εισαγωγικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο εδήλωσε τα εξής: Μολονότι το Γ.Ν. Ρόδου απέκτησε σχετικά πρόσφατα και συγκεκριμένα το έτος 2010 νέο Οργανισμό, ήδη από το έτος 2011 και αφού είχε αποφασισθεί η διασύνδεσή μας με τα Νοσοκομεία Κω και Καλύμνου, η 2η ΥΠΕ είχε ξεκινήσει, στα πλαίσια μάλλον και της διαμορφωθείσας δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, προσπάθειες νέας αλλαγής του Οργανισμού με περιορισμό θέσεων προσωπικού και συγχώνευσης τμημάτων. Η ατυχής και με προφανή προχειρότητα ληφθείσα απόφαση, με αριθμ. 34/14-10-11, του Δ.Σ. η οποία συρρίκνωνε κλινικές και τμήματα, μολονότι ανεκλήθη μετά μόλις 4 ημέρες από το ίδιο όργανο με την αριθμ. 35/18-10-11 απόφασή του, δυστυχώς δημιούργησε προηγούμενο και επιχειρήματα υπέρ των συγχωνεύσεων και συρρικνώσεων τμημάτων του Νοσοκομείου της Ρόδου, τα οποία φάνηκαν στη συνέχεια. Περί τον μήνα Μάιο του έτους 2012 η 2η ΥΠΕ μας απέστειλε νέο σχέδιο Οργανισμού, στο οποίο απαντήσαμε αιτιολογημένα και καταθέτοντας τη δική μας πρόταση, με την αρ. 15/29-6-12 απόφαση του Δ.Σ. Αφού επακολούθησε σιγή και καμία απάντηση στην πρότασή μας εκείνη, τον μήνα Δεκέμβριο του 2012 μας ζητήθηκε εκ νέου πρόταση επί του Οργανισμού από την 2η ΥΠΕ, με τη μορφή μάλιστα του κατεπείγοντος και με προθεσμία μία (1) ημέρα για την υποβολή της. Σε απάντηση, εμείς με την αρ. 33/11-12-12 απόφαση του ΔΣ, το οποίο συνεδρίασε έκτακτα λόγω του “κατεπείγοντος”, επιμείναμε στις απόψεις και επαναλάβαμε την πρόταση που είχαμε ήδη υποβάλει με την αρ. 15/29-6-12 απόφασή μας, με ελάχιστες αλλαγές. Όπως προέκυψε εκ του αποτελέσματος, οι προτάσεις μας εκείνες δεν ελήφθησαν καθόλου υπ’ όψη, αφού ο δημοσιευθείς την

Page 2: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

31-12-12 και σε ισχύ σήμερα Οργανισμός είναι τελείως διαφορετικός, στην εισαγωγή του δε αναφέρεται όσο μεν αφορά το Νοσοκομείο της Ρόδου μόνο στη διαπιστωτική πράξη κατάργησης οργανικών θέσεων 442/24-8-12 και όχι στις προτάσεις μας, όσον αφορά δεν την 2η ΥΠΕ μόνο σε ένα έγγραφό της με ημερομηνία 21-10-11 με ότι αυτά σημαίνουν όσον αφορά τις ευθύνες του παραχθέντος σήμερα αποτελέσματος . Επειδή ο νέος αυτός Οργανισμός δεν είναι λειτουργικός, έχει σημαντικά κενά και λάθη και κυρίως δεν αντιμετωπίζει την νησιωτική ιδιαιτερότητά μας αλλά και επειδή ο κ. Υπουργός Υγείας έχει επιδείξει προσωπικά το ενδιαφέρον και την πρόθεσή του να εγκρίνει τις αναγκαίες αλλαγές στον Οργανισμό του Νοσοκομείου μας εφόσον τις τεκμηριώσουμε επαρκώς, θέτω υπ’ όψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα παρακάτω: Α. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/83386/08/23-4-10 (ΦΕΚ 492/τ.Β΄/23-4-10) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Β. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ4α/οικ.122826/9-11-11 (ΦΕΚ 2674/τ.Β΄/9-11-11) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υα/οικ.84627 απόφασης «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/2011), όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Υα/οικ.94721 όμοιας (ΦΕΚ 1874/Β/11)»

Γ. Την ερμηνευτική δήλωση στο άρθρο 101 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία «Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών».

Δ. Την αριθμ. 15/29-06-2012 Απόφαση Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία άρχισε την 29-06-2012 και ώρα 12.00, διεκόπη και συνεχίσθηκε την 09-07-2012 και ώρα 11.30 οπότε και ολοκληρώθηκε η οποία στάλθηκε στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το αριθμ. 16477/13-07-12 έγγραφό μας.

Ε. Την αριθμ. 33/11-12-2012 απόφαση Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία στάλθηκε στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου με το αριθμ. 27729/11-12-12 έγγραφό μας.

ΣΤ. Το αριθμ. 3474/τ. Β΄ / 31-12-2012 ΦΕΚ «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου»

Page 3: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Ζ. Την αριθμ. 821/11-1-13 ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ

Η. Το αριθμ. ΔΑΑΔ2126/1757/28-1-13 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Οργανισμοί λειτουργίας των Νοσοκομείων» με το οποίο μας ζητήθηκε να της αποστείλουμε απόφαση του ΔΣ με τις προτάσεις τροποποίησης του Οργανισμού λειτουργίας του φορέα μας.

Θ. Το από 04/02/2013 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου «Αποστολή εγγράφου με διευκρινίσεις επί των νέων οργανισμών»,

Σύμφωνα με τα οποία:

Με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3474/Β’ Τεύχος/31-12-2012 δημοσιεύθηκε και απέκτησε ισχύ ο Οργανισμός του Νοσοκομείου της Ρόδου.Ο Οργανισμός αυτός, έρχεται να αντικαταστήσει τον σχετικά πρόσφατο (προ διετίας μόλις) δημοσιευθέντα την 23-4-2010 (ΦΕΚ 492/Β’ τεύχος), προηγούμενο Οργανισμό του Νοσοκομείου.Είναι γεγονός ότι ο χώρος της Υγείας όφειλε να οργανωθεί εκ νέου και να εξαλείψει τις παθογένειες και τη διασπάθιση του δημοσίου χρήματος που επί δεκαετίες χαρακτήριζαν το σύστημα, αναβαθμίζοντας παράλληλα το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας.Ο νέος Οργανισμός του Νοσοκομείου της Ρόδου (ΦΕΚ3474/ Β’ Τεύχος/31-12-2012) δυστυχώς δεν κινείται στην κατεύθυνση επίτευξης των παραπάνω επιδιωκόμενων στόχων, επειδή:1. Δεν λαμβάνει υπ’ όψη του την νησιωτική ιδιαιτερότητα του Νοσοκομείου, ότι δηλ. είναι το μοναδικό νοσοκομείο σε ένα νησί με 120.000 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι υπερδιπλασιάζονται στους 6 από τους 12 μήνες του χρόνου, λόγω τουρισμού.2. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψη ότι το Νοσοκομείο της Ρόδου αποτελεί τη ναυαρχίδα της Υγείας στο Νότιο Αιγαίο και ιδιαίτερα σε ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων και ότι γίνονται διακομιδές περιστατικών απ’ όλα τα άλλα νησιά στη Ρόδο.

Ειδικότερα:

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στον ισχύοντα πλέον οργανισμό συγχωνεύεται το Τμήμα Προμηθειών με το Τμήμα Οικονομικού, αντί της προτάσεως του Γενικού Νοσοκομείου για συγχώνευση του Τμήματος Γραμματείας με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (διότι η λύση αυτή δεν θα δημιουργήσει δυσλειτουργίες και προβλήματα, σε αντίθεση με την κατάργηση του τμήματος προμηθειών)

Page 4: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Επισημαίνεται ότι είναι άκρως αναγκαία η διατήρηση του Τμήματος Προμηθειών ως ανεξάρτητο τμήμα από το τμήμα οικονομικού, για λόγους πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών, καλύτερης εποπτείας και διαχείρισης των θεμάτων – προβλημάτων προμηθειών, αφού στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν σοβαρές δυσλειτουργίες και έλλειψη δυνατότητας ορθού ελέγχου και συντονισμού των ενεργειών και θεμάτων ενός τέτοιου «υπερμεγέθους» και με ποικιλόμορφο και πολύπλοκο αντικείμενο τμήματος .

Πέραν των προαναφερομένων το Τμήμα Προμηθειών έχει την ευθύνη για την προμήθεια παντός είδους υλικών και παροχής υπηρεσιών, διενεργεί διαγωνισμούς για χιλιάδες υλικά, υγειονομικά υλικά, διενεργεί επείγουσες προμήθειες εκτός συμβάσεων κλπ.

Αρμοδιότητες δηλαδή και ευθύνες που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να προστεθούν στις επίσης αυξημένες (λόγω εφαρμογής του Π.Δ. 113/2010 – Μητρώο Δεσμεύσεων) αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικού και του προϊσταμένου αυτού.

Είναι αδύνατον ένας προϊστάμενος να έχει τον έλεγχο όλων των προμηθειών (διαγωνισμών - απευθείας αναθέσεων – διαχειρίσεων) και παράλληλα να είναι υπεύθυνος και παράλληλα να είναι υπεύθυνος για όλη την Οικονομική Υπηρεσία (Γρ. Ενταλμάτων, Γρ. Μισθοδοσίας, Τήρηση Διπλογραφικού Συστήματος, Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων).

Με την τελευταία τροποποίηση του οργανισμού του Γ.Ν. Ρόδου στις 23-4-2010 (ΦΕΚ 492/Β’ τεύχος), κατόπιν αιτήματος του νοσοκομείου μας είχε συσταθεί για πρώτη φορά τμήμα προμηθειών. Άρα αυτό το τμήμα δεν εντάσσεται σε αυτά που υπήρχαν από την έναρξη λειτουργίας του ιδρύματος και ίσως πλέον να μην είναι απαραίτητα. Αντίθετα είναι ένα νεοσύστατο τμήμα το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οι ανάγκες που οδήγησαν στην σύσταση αυτού του τμήματος όχι μόνο εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα αλλά έχουν αυξηθεί με αποτέλεσμα να κρίνεται επιβεβλημένη η ύπαρξή του. Συγκεκριμένα:

Οι προμήθειες σε ένα νοσοκομείο αποτελούν το 80-90% των εξόδων του προϋπολογισμού του (αν λάβουμε υπόψη ότι η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας).

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια από το Υπουργείο και την κυβέρνηση γενικότερα για περιστολή και ορθολογισμό των δαπανών της Υγείας, άρα των δαπανών που αφορούν τις νοσοκομειακές προμήθειες.

Στα πλαίσια αυτά έχει ψηφισθεί μια πληθώρα νέων νόμων για τις προμήθειες και έχουν συσταθεί μηχανισμοί ελέγχου των προμηθειών (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων κτλ.).

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ολοένα και μικρότερη πίστωση προϋπολογισμού που δίδεται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία

Page 5: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην τήρηση των διαδικασιών προμήθειας υλικών.

Άρα απαιτείται μεγαλύτερος έλεγχος στους υπαλλήλους που ασχολούνται με προμήθειες προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή τήρηση των διαδικασιών που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το νοσοκομείο μας εφημερεύει καθημερινά και καλύπτει εκτός από τους μόνιμους κατοίκους της Ρόδου, όλους τους τουρίστες κατά τη θερινή περίοδο και παράλληλα εξειδικευμένα περιστατικά όλων των υπολοίπων νησιών της Δωδεκανήσου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο μας διενεργεί περισσότερους από 70 δημόσιους και διεθνείς διαγωνισμούς ετησίως, πολλούς πρόχειρους και απευθείας προμήθειες, για την προμήθεια χιλιάδων υγειονομικών υλικών και υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) 2012 έφτασε τα 11 εκατομμύρια ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων.

Άλλωστε η σύσταση τμήματος προμηθειών προβλέπεται και από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 4052/2012, αφού το Νοσοκομείο μας διαθέτει περισσότερες από 200 κλίνες.

Παράλληλα όμως έχουν αυξηθεί και οι αρμοδιότητες της οικονομικής υπηρεσίας μετά την έκδοση του αριθμ. 113 Προεδρικού Διατάγματος περί τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων σε συνδυασμό με την υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.

Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες είναι αδύνατον να παρακολουθούνται από ένα μόνο άτομο δηλαδή τον προϊστάμενο οικονομικού. Για όλους του παραπάνω λόγους προτείνουμε την επαναφορά του τμήματος προμηθειών στον οργανισμό του Νοσοκομείου μας.

Εμμένουμε λοιπόν στην πρότασή μας για διατήρηση του αυτόνομου Τμήματος Προμηθειών (επικαλούμενοι και τον πρόσφατο νόμο 4052/2012 ,άρθρο 4 παρ.6) και αντ’ αυτού την συγχώνευση του Τμήματος Γραμματείας και του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Οργανισμό μας. (για πληρέστερη αιτιολόγηση σας παραπέμπουμε στην αριθμ. 25/29-6-12 απόφαση Διοικητικού μας Συμβουλίου).

Προτείνουμε την τροποποίηση του οργανισμού ως προς το συγκεκριμένο θέμα , διότι η πρόταση μας :

δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη είναι μέσα στα πλαίσια των εντολών και στόχων για

συγχωνεύσεις τμημάτων (αλλά επιλέγουμε εμείς ποια τμήματα θα συγχωνευθούν για λόγους καλύτερης υπηρεσιακής λειτουργίας )

δεν θα προκαλέσει μεγάλες δυσλειτουργίες και υπηρεσιακά προβλήματα (όπως αντιθέτως μετά βεβαιότητας θα συμβεί με την κατάργηση του τμήματος προμηθειών ).

Page 6: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

2. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ (ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ)

Μετά την δημοσίευση του νέου Οργανισμού και συγκεκριμένα την 31-12-12 καταργήθηκε η μία θέση Δικηγόρου (με σχέση έμμισθης εντολής) παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία μας στην αριθμ. 33/11-12-12 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , έκανε ειδική μνεία για το γεγονός ότι υπηρετούν δύο Δικηγόροι (1 Παρ’ Αρείω Πάγω και 1 Παρ’ Εφέταις).

Εμμένουμε στην αναγκαιότητα διατήρησης των δύο (2) θέσεων των δικηγόρων του Νοσοκομείου μας. Σε περίπτωση δε κατάργησης της μίας εκ δύο θέσεων, θα πρέπει να μας υποδείξετε βάσει ποιών κριτήριων και διατάξεων θα γίνει η απόλυση του ενός εκ των δύο υπηρετούντων δικηγόρων, δεδομένου ότι η μισθοδοσία εξακολουθεί να καταβάλλεται και στους δύο(2).

3. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι στον ισχύοντα από 31-12-12 Οργανισμό, οι μόνες θέσεις που έχουν καταργηθεί από την Ιατρική Υπηρεσία (πλην ιατρών) είναι οι θέσεις που αφορούν το Νοσοκομειακό μας Φαρμακείο! Συγκεκριμένα καταργούνται δύο (2) θέσεις Φαρμακοποιών (απομένει μόνο μία θέση) και τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (απομένει μόνο μία θέση), σε σχέση με τον μέχρι την 31-12-12 ισχύοντα οργανισμό.

Συνεπώς , σε ένα Νοσοκομείο 360 κλινών και μάλιστα σε περίοδο αυξημένων και επιβεβλημένων ελέγχων με στόχο την περιστολή δαπανών στο φάρμακο, διαλύεται πλήρως το Νοσοκομειακό Φαρμακείο, αφού απομένει με ένα Φαρμακοποιό και ένα Βοηθό Φαρμακείου. (Αντίθετα, στον κλάδο π.χ. ΤΕ Φυσικοθεραπευτών οι θέσεις αυξάνονται άνευ λόγου χωρίς να υπάρχει σχετικό αίτημα από την Υπηρεσία μας.)

Είναι αδύνατη η εύρυθμη λειτουργία Φαρμακείου Νοσοκομείου τέτοιας δυναμικότητας με δύο (2) μόνο άτομα (ένα φαρμακοποιό , ένα βοηθό Φαρμακείου ).Η ανωτέρω περιγραφόμενη σύνθεση είναι δυσμενέστερη, συγκριτικά με αυτήν που θεσμοθετείται π.χ. σε Νοσοκομεία –Κέντρα Υγείας.

Ενδεικτικά αναφερόμαστε σε Νοσοκομεία νησιωτικής επικράτειας όπου ομοιάζουν οι συνθήκες πρόσβασης και λειτουργίας, στα οποία παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κλινών τους απέχει πολύ από τον δικό μας, εντούτοις οι προβλεπόμενες θέσεις υπερέχουν συντριπτικά σε σχέση με το δικό μας Οργανισμό. Για παράδειγμα στο Νοσοκομείο της Σύρου «Βαρβάκειο & Πρώϊο» (ΦΕΚ 3430/τ.Β/24-12-2012), με δυναμική κλινών εκατόν πενήντα (150) οργανικές κλίνες, προβλέπονται δύο (2) θέσεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών και μία (1) θέση ΔΕ βοηθού φαρμακείου. Επιπλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο»(ΦΕΚ 3476/τ.Β’/31-12-2012) συνολικής δύναμης διακοσίων πενήντα (250) κλινών , προβλέπονται δύο (2) θέσεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών και τρεις (3) θέσεις ΔΕ βοηθών φαρμακείου .

Page 7: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Προς ενίσχυση των ανωτέρω επιχειρημάτων αναφερόμαστε επιπρόσθετα και σε Νοσοκομεία της ηπειρωτικής Ελλάδας ,όπου οι συνθήκες πρόσβασης για τον πολίτη αλλά και λειτουργίας τους είναι σαφώς βελτιωμένες σε σχέση με τη νησιωτική Ελλάδα . Για παράδειγμα στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας (ΦΕΚ 3477/τ.Β’/31-12-2012), με συνολική δύναμη τριακόσιων σαράντα πέντε (345) οργανικών κλινών( ήτοι κατά δεκαπέντε κλίνες λιγότερες σε σχέση με τις δικές μας ), προβλέπονται τρείς (3) θέσεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών και τέσσερις (4) θέσεις ΔΕ βοηθών Φαρμακείου. Εξάλλου στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου (ΦΕΚ 3284/τ.Β’/10-12-2012) με συνολική δύναμη διακοσίων σαράντα (240) μόνο οργανικών κλινών, προβλέπονται τρείς (3) θέσεις νοσοκομειακών φαρμακοποιών και πέντε (5) θέσεις ΔΕ βοηθών Φαρμακείου . Όλα τα ανωτέρω παραδείγματα καταδεικνύουν τη δυσμενή και χωρίς καμία λογική και μελέτη ,αποδυνάμωση και διάλυση του Φαρμακείου του Νοσοκομείου μας.

Μετά τα παραπάνω, εμμένουμε στην πρότασή μας όπως αυτή διατυπώθηκε στις αριθμ.15/29-06-2012 και 33/11-12-2012 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, για προσθήκη :

Δύο (2) επιπλέον θέσεων του κλάδου ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Τριών (3)επιπλέον θέσεων του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.

Προτείνουμε ταυτόχρονα την κατάργηση των παρακάτω θέσεων της Ιατρικής Υπηρεσίας (προκειμένου να μην τεθεί θέμα πρόσθετης δαπάνης) για να καλυφθεί έτσι η προσθήκη των παραπάνω θέσεων του Φαρμακείου:

Τεσσάρων(4)κενών θέσεων του κλάδου ΔΕ Μαγείρων. Μιας (1)κενής θέσης του κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας (η οποία

προστέθηκε στον Οργανισμό χωρίς να την έχουμε ζητήσει . Μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

( διότι επαρκούν οι απομένουσες δύο θέσεις (2): μια (1) Τεχνολόγου και μία (1) ΤΕ Διαιτολογίας για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής, ενώ αντίθετα ένας φαρμακοποιός και ένας βοηθός σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για το Φαρμακείο.)Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση του Οργανισμού με την έγκριση της παραπάνω πρότασής μας, δεδομένου ότι αυτή:

είναι μέσα στα πλαίσια των οδηγιών για μείωση οργανικών θέσεων (αφού αντιπροτείνουμε την κατάργηση άλλων στη θέση αυτών που θα συσταθούν στο Φαρμακείο) και δεν προκαλούν πρόσθετη δαπάνη. (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας κοστολόγησης του γραφείου Μισθοδοσίας)

Σαφώς θα εξυπηρετεί καλύτερα τις συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες και δεν θα δημιουργεί δυσλειτουργίες και σοβαρά προβλήματα (σε αντίθεση με την προβλεπόμενη στο νέο Οργανισμό στελέχωση του Φαρμακείου).

4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Page 8: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στον ισχύοντα Οργανισμό από 31-12-12, διατηρήθηκαν δεκαεπτά (17) οργανικές θέσεις του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης αντί δεκαοκτώ (18) οργανικών θέσεων που συμπεριελάμβανε η πρότασή μας. Ήδη όμως έχει εγκριθεί η πίστωση και έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση ο διορισμός προστατευόμενου του Ν. 2643/98 και επίκειται η ανάληψη υπηρεσίας του.

Παρακαλούμε μία (1) από τις τέσσερις (4) κενές οργανικές θέσεις του κλάδου YE Βοηθητικού Προσωπικού (επί συνόλω εννέα (9) θέσεων), να μετατραπεί σε θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Εστίασης προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του διορισμού της υπαλλήλου.

5. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Στον ισχύοντα Οργανισμό από 31-12-2012 και συγκεκριμένα στο άρθρο 16 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», στο Τμήμα Διαιτολογίας –Διατροφής αποκλείστηκε (προφανώς εκ παραδρομής) από τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για την πλήρωση θέσης προϊσταμένου ο κλάδος ΤΕ Διαιτολογίας –Διατροφής(Ενώ υπάρχει στον Οργανισμό θέση Διαιτολόγου ).

Εμμένουμε στην πρότασή μας, όπως αυτή διατυπώθηκε στις αριθμ.15/29-06-2012 και την αριθμ.33/11-12-2012 Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες ζητούσαμε στο Τμήμα Διαιτολογίας –Διατροφής να προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας τροφίμων ή του κλάδου ΤΕ Διατροφής Διαιτολογίας.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο άρθρο 7, στην Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, στον φερόμενο ως 3 ο Νοσηλευτικό Τομέα, αναφέρεται, πως αυτός θα καλύπτει τα πέντε Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα, πέραν των Εξωτερικών Ιατρείων.Στο Νοσοκομείο μας, τα περιγραφόμενα ως Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα, ουδέποτε καλύπτοντο με νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά μόνο με παραϊατρικό, ενώ το μόνο Τμήμα που στελεχώνει η υπηρεσία μας με νοσηλευτικό προσωπικό σ’ αυτόν τον Τομέα, έτσι όπως περιγράφεται στον εκδοθέντα οργανισμό, είναι τα Εξωτερικά Ιατρεία.

Έτσι λοιπόν, η πρότασή μας είναι, να γίνει αναγκαστική τροποποίηση αυτού του 3ου Νοσηλευτικού Τομέα και να μην αναφέρεται ότι καλύπτει Τμήματα του εργαστηριακού Τομέα, αλλά να καλύπτει τα παρακάτω Τμήματα:

-Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία-Τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων-Χειρουργεία (αφαιρούνται από τον δεύτερο Νοσηλευτικό Τομέα)

Page 9: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

-Αναισθησιολογικό Τμήμα.

-Μονάδα Αιμοδυναμικής-Μονάδα Μεσογειακής και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου.

7. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία παρατηρούνται τα εξής σοβαρά σφάλματα στο κείμενο του νέου Οργανισμού:

1. Δημιουργούνται 5 Διατομεακά Τμήματα στα οποία συνολικά διατίθενται μόνο 5 κλίνες! [1. Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 2. Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), 3. Βραχείας Νοσηλείας, 4. Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), 5. Μονάδα Νεογνών (ΜΕΝ Νεογνών)]. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου δυναμικότητας μόνο 150 κλινών έχουν εγκριθεί 3 Διατομεακά Τμήματα δυναμικότητας 18 οργανικών κλινών.

2. Συστήνεται Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών, ως ειδική Μονάδα του Παθολογικού Τομέα αντί να ενταχθεί στα Διατομεακά Τμήματα όπως είναι το ορθό και χωρίς να προβλέπονται στον Οργανισμό οι θέσεις εξειδικευμένων ιατρών αντίστοιχης ειδικότητας.

3. Καταργείται το Νεφρολογικό Τμήμα, το οποίο είναι το μοναδικό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με περισσότερες από 1000 εισαγωγές τον χρόνο και με χορήγηση πλήρους ειδικότητας. (επισημαίνεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας με δυναμικότητα 345 οργανικών κλινών, έχει εγκριθεί αυτόνομο Νεφρολογικό Τμήμα). Πλήρη και επίσημα στοιχεία για την όλη δραστηριότητα υπάρχουν στο ESY.net.

4. Συγχωνεύονται και υποβαθμίζονται σε ειδικές μονάδες πλήρως λειτουργούντα αυτόνομα Τμήματα με σημαντική και αξιόλογη δραστηριότητα. (Βλ. αναλυτικά στοιχεία στο ESE.net) π.χ. υποβαθμίστηκαν σε ειδικές μονάδες και συγχωνεύθηκαν σε ειδικά τμήματα:

- Η Ουρολογική κλινική με περισσότερες από 2200 εισαγωγές και 700 χειρουργεία τον χρόνο και το μοναδικό επεμβατικό τμήμα σε ολόκληρη την περιοχή της Δωδεκανήσου.

- Η Νευροχειρουργική Κλινική, μοναδική στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με περισσότερα από 250 χειρουργεία και 300 εισαγωγές, η οποία μηδένισε τις αεροδιακομιδές που ανήρχοντο σε 500 τον χρόνο. - Η Αγγειοχειρουργική κλινική του Νοσοκομείου μας (έναρξη λειτουργίας 2008) που είναι η μοναδική στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γίνονται επεμβάσεις όλου του φάσματος της Αγγειοχειρουργικής ειδικότητας, όπως ανευρύσματα (ανοιχτά - ενδοαυλικά), ψευδή ανευρύσματα, ρήξη ανευρύσματος (με επιτυχία 100%), μοσχεύματα, τραύματα αρτηριακά (από τροχαία κλπ) κλπ. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί από το 2008 και επεμβατική ακτινολογία (διότι διαθέτουμε και εκπαιδευμένο ακτινολόγο) με

Page 10: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

λειτουργία ψηφιακού αγγειογράφου (επίσης μοναδικού στα Δωδεκάνησα) και έχουν αντιμετωπισθεί πολλά περιστατικά τοποθέτησης stent κλπ.

Λόγω των ανωτέρω δεν γίνεται πλέον καμμία διακομιδή επείγοντος περιστατικού (ή μετάβαση τακτικού περιστατικού) σε άλλα αγγειοχειρουργικά τμήματα του Κέντρου, με αποτέλεσμα την μείωση του σχετικού κόστους για τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο.

(Υπ’ όψιν ότι κάθε αεροδιακομιδή κοστίζει για το Κράτος 45.000 ευρώ με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η μετακίνηση βαρέων πασχόντων ασθενών και της απώλειας πολύτιμου χρόνου). Η κατάργηση των παραπάνω τμημάτων στο νέο οργανισμό θα οδηγήσει στην άμεση υποβάθμιση της λειτουργίας τους μέχρι το οριστικό κλείσιμο αυτών. Επίσης χιλιάδες συμπολίτες μας θα καταφεύγουν σε άλλα αστικά κέντρα είτε επειγόντως (αεροδιακομιδές) είτε σε τακτική βάση, αυξάνοντας έτσι τις δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων.

Να αναφέρουμε ότι μόνο το κόστος των αεροδιακομιδών προ 8ετίας, προ δηλαδή της δημιουργίας της Νευροχειρουργικής Κλινικής, ανήρχετο σε περισσότερες από 500, ήτοι περίπου σε αξία 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο , όταν χρειάζονται για τον προϋπολογισμό ενός πλαισίου ασφαλούς εφημέρευσης του Νοσοκομείου, 2 εκατομμύρια 700 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο. Η υποβάθμιση που επέρχεται από την κατάργηση των παραπάνω τμημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το νέο πλαίσιο εφημέρευσης το οποίο θα ισχύσει εάν εφαρμοσθεί ο νέος αυτός Οργανισμός.Πρώτη παρενέργεια της υποβάθμισης των Περιφερειακών Χειρουργικών Τμημάτων είναι και η ήδη εκδηλωθείσα προς εμάς πρόθεση των ιατρών αυτών των ειδικοτήτων (Νευροχειρουργοί, Αγγειοχειρουργοί, Θωρακοχειρουργοί) να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από το Νοσοκομείο μας, γεγονός το οποίο θα μεγιστοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματά μας. Τέλος, συγχωνεύεται και υποβαθμίζεται ως ειδική Μονάδα στο Παθολογικό Τμήμα το Γαστρεντερολογικό Τμήμα με περισσότερες από 2000 επεμβατικές πράξεις το χρόνο όπως επίσης και το Νευρολογικό Τμήμα.

5. Σε αντίθεση, διατηρούνται ως αυτόνομα, Τμήματα που σήμερα λειτουργούν ως εξωτερικά Ιατρεία, όπως π.χ. το Οδοντιατρικό, το Δερματολογικό, η Ωτολογική Μονάδα, το Αιμοδυναμικό.Επίσης παραδόξως, ενώ έγιναν συγχωνεύσεις τμημάτων που λειτουργούσαν επιτυχώς και με σημαντική δραστηριότητα επί χρόνια, διατηρείται και η δεύτερη Ορθοπεδική κλινική η οποία υπό τις παρούσες συνθήκες συνιστά περιττή πολυτέλεια. Μετά τα παραπάνω προτείνεται σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής:

Page 11: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

1)Οι οργανικές κλίνες διατηρούνται ως έχουν (360) και η κατανομή τους μετατρέπεται ως εξής:Α)Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 161 κλίνες.Β)Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 163 κλίνες.Γ)Τομέας Ψυχικής Υγείας με δυναμικότητα 15 κλίνες. Δ)Διατομεακά τμήματα 21 κλίνες. Ε)Εργαστηριακός τομέας .Επισυνάπτεται η προτεινόμενη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας (άρθρο 6) σε σχετικό πίνακα προς διευκόλυνσή σας.Σύμφωνα με την πρότασή μας στον Παθολογικό Τομέα , συνίστανται ως αυτόνομα ιατρικά τμήματα το Νευρολογικό, Γαστρεντερολογικό, Νεφρολογικό που είχαν συγχωνευθεί με τον οργανισμό της 31-12-12.Σύνολο εννέα ( 9) τμήματα (δηλαδή ένα λιγότερο από τον ισχύοντα από 31/12/2012 Οργανισμό, το οποίο προστέθηκε ως εντέκατο στο Χειρουργικό Τομέα) και τα υπόλοιπα μετατρέπονται σε ειδικές μονάδες που λειτουργούν στα πλαίσια των αντιστοίχων ιατρικών τμημάτων, όπως φαίνεται και στο διαμορφωμένο και προτεινόμενο άρθρο 6 - Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας.Στον Χειρουργικό Τομέα: - συνιστώνται ως αυτόνομα ιατρικά τμήματα :το Ουρολογικό, το Νευροχειρουργικό, το Οφθαλμολογικό και το Αγγειοχειρουργικό.-Καταργείται πλήρως το δεύτερο Ορθοπαιδικό τμήμα -Καταργείται το δεύτερο Χειρουργικό Τμήμα , το οποίο λειτουργούσε αυτόνομα μέχρι σήμερα και ενοποιείται με το πρώτο Χειρουργικό, τα οποία στο εξής θα λειτουργούν σαν ένα ενιαίο Τμήμα.-τα υπόλοιπα , δηλαδή Οδοντιατρικό Τμήμα, Γναθοχειρουργικό , ΜΜΑΦ και η Μονάδα ανακούφισης χρόνιου πόνου μετατρέπονται σε ειδικές μονάδες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντιστοίχων ιατρικών τμημάτων.Στον Εργαστηριακό Τομέα τα τμήματα μειώνονται κατά ένα (1) δηλαδή γίνονται εννέα(9) από δέκα (10) που είναι στον εγκεκριμένο από 31-12-12 Οργανισμό.

Μετά τα παραπάνω, προτείνουμε την τροποποίηση του από 31-12-12 δημοσιευθέντος οργανισμού, δεδομένου ότι οι προτάσεις μας, οι οποίες σημειωτέον εμπεριέχονται στην αριθμ. 808/11-1-13 Απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου μας : 1) Δεν επιφέρουν την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση στο Δημόσιο σε σύγκριση με τον ήδη δημοσιευθέντα την 31/12/2012 οργανισμό αλλά αντίθετα συντελούν στη συνέχιση της μείωσης των αεροδιακομιδών και στη συνεπαγόμενη εξοικονόμηση πόρων υπέρ του Δημοσίου.2) Γίνονται με την αποδοχή των προβλεπόμενων στον από 31-12-12 οργανισμό, δηλαδή του αριθμού των κλινών, του αριθμού των

Page 12: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

οργανικών θέσεων όλου του προσωπικού, όπως επίσης και του αριθμού των Τομέων και τμημάτων ανά Υπηρεσία. Οι προτάσεις μας απλώς ανακατανέμουν εσωτερικά την διάρθρωση, χάριν της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Νοσοκομείου μας και της ασφαλούς εκπλήρωσης του προορισμού του όχι μόνο ως μοναδικής Μονάδας Υγείας στο νησί της Ρόδου αλλά και ως κύριας Περιφερειακής Μονάδας, έχοντας την βεβαιότητα ότι εξυπηρετούμε τους στόχους της Πολιτείας για την εξυγίανση και αναβάθμιση του χώρου της Υγείας και σας παρακαλούμε να αποφασίσετε επ’ αυτών.

Ακολουθεί όλο το κείμενο του εγκριθέντος σήμερα Οργανισμού:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

ΑΡΘΡΟ 1 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

1. Το Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», που υπάγεται στις διατάξεις του ΝΔ 2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254/Α), σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου και διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, φέρει την επωνυμία «Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»». 2. Έδρα του Νοσοκομείου είναι η πόλη της Ρόδου.3. Το Νοσοκομείο έχει δική του σφραγίδα στρογγυλή, η οποία αποτελείται από τρεις επάλληλους ομόκεντρους κύκλους, ως εξής: εσωτ. κύκλος: Έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενδιάμεσος κύκλος: Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου – Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»., Εξωτ. κύκλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4.Διασυνδέεται με το Γ.Ν.-Κ.Υ Καλύμνου «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» και το Γ.Ν. –Κ.Υ. Κω5.Το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης βρίσκεται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το ΓΝ ΡΟΔΟΥ στο οποίο υπάγεται οργανικά και διοικητικά. Επίσης βρίσκεται σε άμεση επιστημονική και εκπαιδευτική διασύνδεση με όλα τα Κέντρα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης της χώρας, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης.6. Έδρα του ΚΕΦΙΑΠ είναι η πόλη της Ρόδου

ΑΡΘΡΟ 2ΣΚΟΠΟΣ

Α. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι:1. Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με

Page 13: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.2.Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 3. Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.4.Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου. 5. Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.6.Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου και το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του Νοσοκομείου. Β. Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυικού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους, ιδίως: 1. Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Κοινωνικής Αποκατάστασης.2. Η εξυπηρέτηση ασθενών με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. 3. Η παροχή όλων των απαραίτητων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του. 4. Η προώθηση των ενεργειών για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού της περιοχής για θέματα πρόληψης αναπνευστικών, μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών.

Page 14: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι:1.Το Ενιαίο Συλλογικό Όργανο Διοίκησης του άρθρου 66 παρ. 11 του Ν. 3984/2011, όπως ισχύει. 2.Ο κοινός Διοικητής του Νοσοκομείου. 3.Ο κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, όταν ορίζεται (παρ. 1 άρθρου 69, Ν.3918/2011, όπως ισχύει)4. Ο Υποδιοικητής του άρθρου 15 του Ν. 4025/2011.

ΑΡΘΡΟ 4ΔΥΝΑΜΗ ΚΛΙΝΩΝ

Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε τριακόσιες εξήντα κλίνες (360) οργανικές κλίνες.

ΑΡΘΡΟ 5ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Ιατρικήβ. Νοσηλευτικήγ. Διοικητική-Οικονομική

Β. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑΟργάνωσης και Πληροφορικής

Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Υποστήριξης Πολίτη

2. Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, το Ειδικό Γραφείο υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 6ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε Τομείς, στους οποίους λειτουργούν Τμήματα κατά ειδικότητα, Μονάδες, Ειδικές Μονάδες, καθώς και Διατομεακά και λοιπά Τμήματα, ως εξής:

Α. ΤΟΜΕΙΣ

α. Παθολογικός Τομέας με δυναμικότητα 161 κλινώνβ. Χειρουργικός Τομέας με δυναμικότητα 163 κλινών γ. Εργαστηριακός τομέαςδ. Ψυχικής Υγείας Τομέας με δυναμικότητα 15 κλινώνε. Διατομεακά Τμήματα με δυναμικότητα 21 κλινών

Page 15: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Κάθε Τομέας διαρθρώνεται σε Τμήματα και Μονάδες ως εξής:

α) Παθολογικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Α΄ Παθολογικό

Ειδικών Λοιμώξεων-AIDS Διαβητολογικό-

Ενδοκρινολογικό Πνευμονολογικό

2. Β΄ Παθολογικό

Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Δερματολογικό Ογκολογικό

3. Καρδιολογικό

Μονάδα Εμφραγμάτων Αιμοδυναμικό εργαστήριο –

ηλεκτροφυσιολογικο εργαστήριο

4. Νευρολογικό5.Γαστεντερολογικο

6. Αιματολογικό Μεσογειακής Αναιμίας και

Δρεπανοκυτταρικής Νόσου7. Παιδιατρικό

8.Ακτινοθεραπευτικό

9.Νεφρολογικό

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Συνεχούς Φορητής

Περιτοναϊκής Κάθαρσης

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

β) Χειρουργικός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Αναισθησιολογικό

Μονάδα ανακούφισης χρόνιου πόνου

Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ)

2. Χειρουργικό Μονάδα Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής

3. Ορθοπεδικό 4. Ουρολογικό5. Γυναικολογικό-Μαιευτικό6. Νευροχειρουργικό

7. ΩΡΛ Οδοντιατρικό Γναθοχειρουργικό

8. Οφθαλμολογικό9. Χειρουργικής Παίδων10. Χειρουργικής Θώρακος-Αγγείων11. Αγγειοχειρουργικό

Page 16: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Οι ανωτέρω Ειδικές Μονάδες δεν είναι αυτόνομες και λειτουργούν στα πλαίσια των αντίστοιχων Ιατρικών Τμημάτων.

γ) Εργαστηριακός Τομέας

ΤΜΗΜΑΤΑΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. Βιοπαθολογικό2. Βιοχημικό

3. Αιματολογικό Μονάδα ΠρόληψηςΜεσογειακής Αναιμίας

4. Αιμοδοσία5. Παθολογικής Ανατομικής

–Κυτταρολογικό

6. Ακτινολογικό

Υπέρηχων Οστικής Πυκνότητας Μαστογραφίας

7. Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων

Υπολογιστικής Τομογραφίας Μαγνητικής Τομογραφίας Επεμβατικής Ακτινολογίας

8. Πυρηνικής Ιατρικής9. Φαρμακευτικό δ)Ψυχιατρικός Τομέας 1. Ψυχιατρικό Τμήμα

Β. ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (21) ΚΛΙΝΩΝ1.Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) 2.Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) 3.Βραχείας Νοσηλείας 4.Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) 5.Μονάδα Νεογνών (ΜΕΝ Νεογνών)

Γ. ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Παραϊατρικού Προσωπικού Κοινωνικής Εργασίας Διαιτολογίας και Διατροφής

2. Οι κενές κλίνες των Τμημάτων και Μονάδων του ίδιου Τομέα χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση ασθενών και άλλων Τμημάτων και Μονάδων του αυτού Τομέα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις Τμημάτων και Μονάδων άλλου Τομέα , μετά από εισηγήσεις του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και την τελική απόφαση του κοινού Διοικητή.3.Στους Τομείς λειτουργούν τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις ειδικότητες των γιατρών που υπηρετούν. Ο αριθμός των εξωτερικών ιατρείων για κάθε ειδικότητα καθορίζεται με αποφάσεις του κοινού Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 7

Page 17: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα,ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα, Ειδικές Μονάδες και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας 2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (6) Τμήματα που καλύπτουν τα Τμήματα, Ειδικές Μονάδες και τις Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (5) τμήματα που καλύπτουν τα παρακάτω Τμήματα.

- Τακτικά εξωτερικά Ιατρεία- Τμήμα Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων- Χειρουργεία- Αναισθησιολογικό Τμήμα- Μονάδα Αιμοδυναμικής- Μονάδα Μεσογειακής και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ διαρθρώνεται σε (4) τμήματα που καλύπτουν τον Τομέα Ψυχικής Υγείας καθώς και τα Διατομεακά Τμήματα.

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από:

Α. Τον Διευθυντή/ντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

ΑΡΘΡΟ 8ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού− Οικονομικούβ) Υποδιεύθυνση Τεχνικού

2. Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:α) Υποδιεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήματα1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Γραμματείας 2. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών3. Κίνησης Ασθενών4. Οικονομικού5. Προμηθειών6. Επιστασίας – Ιματισμού

β) Υποδιεύθυνση ΤεχνικούΤμήματα1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας2. Τεχνικού

Page 18: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ορίζονται ως ακολούθως: α. Η παροχή υπηρεσιών υγείας. β. Η προώθηση και προαγωγή της υγείας. γ. Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία.δ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.ε. Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα. στ. Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας.ζ. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. η. Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων και του ΚΕΦΙΑΠ.θ. Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας.ι. Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας.ια. Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας ασθενών. ιβ. Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. ιγ. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων.

2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος Ο προγραμματισμός προμηθειών, η φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας. Η ευθύνη και η συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού Η ευθύνη των δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων – Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων.

5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής Φροντίζει για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή.

Page 19: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στο τμήμα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 10ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.

β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης και του κοινού Διοικητού αυτού. ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

ΑΡΘΡΟ 11ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας κατά Τμήμα ορίζονται ως ακολούθως :

1.Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Γραμματείαςα. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.δ. Είναι υπεύθυνο για την φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες , πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.η. Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου.

Page 20: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

θ. Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.ι. Είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).κ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.λ. Φροντίζει (από κοινού με τις επιμέρους γραμματείες Διοικητή, Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας ,Επιστημονικού Συμβουλίου, το τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής κλπ) για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής υποστήριξης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του Νοσοκομείου, την παροχή και διακίνηση πληροφοριών στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, στην 2η Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου , στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους αρμοδίους φορείς.

2. Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ.α. Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ.β. Φροντίζει μετά την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς.γ. Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

3. Τμήμα Κίνησης Ασθενών α. Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής. β. Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίζονται από τις προϊσταμένες των κλινικών μετά από σχετικό έλεγχο της ιεραρχίας της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους σύμφωνα με τη σειρά στον κατάλογο αναμονής. γ.Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. δ. Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους.ε. Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.στ. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

4.Τμήμα Οικονομικού

Page 21: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Είναι υπεύθυνο για:α. Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.β. Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών. γ. Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.δ. Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου.ε. Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.στ. Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).ζ. Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.η. Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.θ. Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.ι. Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων. ια. Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου. ιβ. Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.ιγ. Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).

5. Τμήμα Προμηθειών Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και διενέργειας προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Για της αποθήκες των Τμημάτων Τεχνικού, Διατροφής και Φαρμακείου, η ευθύνη οργάνωσης – λειτουργίας τους ανήκει στους προϊσταμένους των αντιστοίχων τμημάτων οι οποίοι συνεργάζονται και ελέγχονται για διαχειριστικά θέματα από το τμήμα Προμηθειών. Ειδικά για την αποθήκη και τις προμήθειες Φαρμακείου ισχύουν τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ειδική νομοθεσία περί Συγκρότησης, Οργάνωσης και Λειτουργίας των Νοσοκομειακών Φαρμακείων και Προμηθειών Φαρμάκων. Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών, όπως και της παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού δια των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου.

6. Τμήμα Τεχνικούα. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλισητης προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.

Page 22: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του νοσοκομείου. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του νοσοκομείου.στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, της παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων,των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του νοσοκομείου.ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου.ια. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.ιβ. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο νοσοκομείο σε 24ωρη βάση.ιγ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του νοσοκομείου.ιδ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του νοσοκομείου.

7. Τμήμα Βιοϊατρικής ΤεχνολογίαςΕίναι υπεύθυνο για την:α. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία τηςτεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.β. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.γ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.δ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησηςε. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξή τους στο νοσοκομείο.στ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.ζ. Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.η. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και

Page 23: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

την επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων.θ. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων.

8. Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού α. Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου. β. Έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία , για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου. γ. Έχει την ευθύνη του προσωπικού του τηλεφωνικού κέντρου δ. Έχει την ευθύνη παρακολούθησης, δια των αρμοδίων οργάνων που ορίζονται από την Διοίκηση (π.χ. εταιρείες φύλαξης )της ασφάλειας του προσωπικού , των επισκεπτών και νοσηλευόμενων στο Νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων ή εξοπλισμού μέσα στα πλαίσια των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης.ε. Μεριμνά για την εξασφάλιση και προμήθεια (σε συνεργασία με το τμήμα προμηθειών) όπως και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου. στ. Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

ΑΡΘΡΟ 12ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:1. Ο χειρισμός όλων των θεμάτων οργάνωσης των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.2. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ΄ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.3. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της.4. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.5. Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.6. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο.7.Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.8. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.9. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών,10. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο.

Page 24: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

11. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα.12.Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του, (δίσκων, κλπ).13.Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και η σχεδίαση της επέκτασης του.14.Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.). 15. Η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών για:α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας.β. την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές.γ. την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου.δ. την πρόσβαση στο διαδίκτυο.16. Η κατάρτιση του Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάση τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.17. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού Πλάνου και η ενημέρωση για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων. 18. Η υποβολή και αποδοχή προτάσεων προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής,19. Η ευθύνη για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία. Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.

ΑΡΘΡΟ 13ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ EΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗ

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3868/10 και τις σχετικές εγκυκλίους ή αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ.

ΑΡΘΡΟ 14ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι θέσεις προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» και του ΚΕΦΙΑΠ διακρίνονται ως εξής:

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), με βαθμό 1ο, η οποία καταλαμβάνεται από το κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου.- Όταν ορίζεται κοινός Αναπληρωτής Διοικητής, αυτός καταλαμβάνει μια (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 80 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), με βαθμό 1ο

Page 25: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

- Μία (1) οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ.) του άρθρου 79 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄), με βαθμό 2ο, η οποία καταλαμβάνεται από το Υποδιοικητή της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 4025/2011. - Μία (1) οργανική θέση ειδικού Επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, του άρθρου 7 (παρ. 10) του Ν. 3329/2005.

2. ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗ Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται:Α) Από ειδικευμένους γιατρούς ΕΣΥ, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1397/1983, όπως ισχύουν στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατανέμονται στο νοσοκομείο αυτό, όπως παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 9

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία

1

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑΣ

1

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ 4

ΩΡΛ 4

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

8

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 10

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

5

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 9

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

2

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ 2

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1

Page 26: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 2

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

4

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

7

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 9

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 3

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

2

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 5

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 9

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 7

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

3

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

2

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 2

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΜΕΝ 3

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΉΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ)

5

Page 27: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 154

Για την κατάληψη θέσεων στη ΜΕΘ εκτός της κατοχής του τίτλου μιας (1) εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων (ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) και (ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ) απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν. 2071/92, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για την κατάληψη της βαθμίδας Διευθυντή στη ΜΕΝΝ, στην ειδικότητα της Παιδιατρικής, απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του Ν.2071/92.Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης βαθμού Επιμ. Α΄και Επιμ. Β΄ για τη στελέχωση του ΤΕΠ προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής. Β) Από ειδικευόμενους γιατρούς που τοποθετούνται σε θέσεις ειδικευομένων γιατρών που έχουν συσταθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την δημοσίευση της απόφασης αυτής ή συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.Γ) Από άλλους επιστήμονες του κλάδου υγείας και λοιπό παραϊατρικό προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ι. ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝΤρεις (3) θέσεις

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΚλάδος ΠΕ ΨυχολόγωνΤρεις (3) θέσεις

Κλάδος ΠΕ Χημείας – Βιοχημείας - Βιολογίας Πέντε (5) θέσεις

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚλάδος ΤΕ Φυσικοθεραπείας‘Εξι (6) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας Τέσσερις (4) θέσεις

Κλάδος ΤΕ ΛογοθεραπείαςΜία (1) θέση

Κλάδος ΤΕ ΕργοθεραπείαςΜία (1) θέση

Κλάδος ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων Είκοσι μία (21) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Ραδιολογίας ΑκτινολογίαςΤρεις (3) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Τεχνολογίας ΤροφίμωνΜία (1) θέση

Page 28: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Κλάδος ΤΕ Δημόσιας ΥγιεινήςΜία (1) θέση

Κλάδος ΤΕ Διατροφής και ΔιαιτολογίαςΜία (1) θέση

ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΚλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών ΕργαστηρίωνΔώδεκα (12) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Ιατρικών ΣυσκευώνΕίκοσι τρεις (23) θέσεις

Κλάδος ΔΕ Βοηθών ΦαρμακείουΤέσσερις (4) θέσεις

Κλάδος ΔΕ ΜαγείρωνΜια (1) θέση

3. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΗ Νοσηλευτική Υπηρεσία στελεχώνεται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΚλάδος ΠΕ ΝοσηλευτικήςΕίκοσι (20) θέσεις

ΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚλάδος ΤΕ ΝοσηλευτικήςΕκατόν εξήντα πέντε (165) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Επισκεπτών –τριών ΥγείαςΟκτώ (8) θέσεις

Κλάδος ΤΕ ΜαιευτικήςΔέκα οκτώ (18) θέσεις

ΙΙΙ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΚλάδος ΔΕ Βοηθών ΝοσηλευτικήςΕκατόν ενενήντα τέσσερις (194) θέσεις

ΙV. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕΚλάδος ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού ΠροσωπικούΕκατόν δεκατέσσερις (114) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Νοσοκόμων, Βοηθών Θαλάμου, Μεταφορέων Ασθενών, Φυλάκων Ασθενών, Νεκροτόμων- Σαβανωτών- Αποτεφρωτών. Η κατανομή των θέσεων στις παραπάνω ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

4. ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Page 29: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Η Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία, το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο στελεχώνονται από προσωπικό των παρακάτω κατηγοριών και κλάδων, σε καθένα από τους οποίους οι αντίστοιχες θέσεις ορίζονται ως εξής:

Ι) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΚλάδος ΠΕ Διοικητικού - ΟικονομικούΟκτώ (8) θέσεις Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής Τρεις (3) θέσεις

Κλάδος ΠΕ ΣτατιστικήςΜια (1) θέση

Κλάδος ΠΕ ΜηχανικώνΤρεις (3) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Μηχανολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών, Ηλεκτρονικών - Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚλάδος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και ΠρόνοιαςΈξι (6) θέσεις

Κλάδος ΤΕ ΛογιστικήςΟκτώ (8) θέσεις

Κλάδος ΤΕ ΠληροφορικήςΔύο (2) θέσεις

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚλάδος ΤΕ ΜηχανικώνΔύο (2) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών-Τεχνικών, Υπομηχανικών, Σχεδιαστών, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.(Μία (1) εκ των άνω θέσεων καταλαμβάνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας κατά τις ισχύουσες διατάξεις).

ΙΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΚλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Δεκαεπτά (17) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Διοικητικού – Λογιστικού, Εισπρακτόρων, Αποθηκαρίων, Δακτυλογράφων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Page 30: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Τρείς (3) θέσεις

Κλάδος ΔΕ ΤηλεφωνητώνΔέκα (10) θέσεις

Κλάδο ΔΕ Γενικών ΚαθηκόντωνΠέντε (5) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Προσωπικού ασφαλείας, Επιμέλειας Κήπων, Κοπτριών- Ραπτριών – Γαζωτριών, Αποθηκαρίων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΚλάδος ΔΕ ΤεχνικόςΔέκα τρεις (13) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Ηλεκτρονικών Τεχνικών, Θερμαστών, Ηλεκτροτεχνιτών, Εργοδηγών, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών, Υδραυλικών, Οικοδόμων - Κτιστών, Αμμοκονιαστών Ξυλουργών - Επιπλοποιών, Ψυκτικών, Ελαιοχρωματιστών - Υδροχρωματιστών, Σιδηρουργών, Οξυγονοκολλητών, Αλουμινοκατασκευαστών, Κοπτριών – Ραπτριών - Γαζωτριών, Κλιβανιστών – Αποστειρωτών - Απολυμαντών, Κουρέων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΔΕ ΟδηγώνΠέντε (5) θέσεις

ΙV) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕΚλάδος ΥΕ Προσωπικού ΚαθαριότηταςΕννιά (9) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών –τριών, Πλυντών –τριών, Πρεσσαδόρων – Σιδερωτών, Επιμέλειας Κήπων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού ΠροσωπικούΟχτώ (8) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Κλητήρων, Θυρωρών, Οδηγών Ανελκυστήρων, Ταξινόμων Ιματισμού, Βοηθών Αποθηκαρίων και άλλες συναφείς ειδικότητες. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού ΕστίασηςΔέκα οκτώ (18) θέσεις

Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Βοηθών μαγείρων, Τραπεζοκόμων, Λαντζέρηδων. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών.

Κλάδος ΥΕ ΕργατώνΔύο (2) θέσεις

Page 31: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

5.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ Δύο (2) θέσεις δικηγόρου.

Β.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΑΧ

1.IATΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

3 προσωποπαγεί

ς

2.ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚλάδος ΠΕ Νοσηλευτικής

1 προσωποπαγή

ς

Κλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής

3 προσωποπαγεί

ςΚλάδος ΔΕ Νοσηλευτικής

1 ΙΔΑΧ

3.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚλάδος ΠΕ Στατιστικής

1 προσωποπαγής

Κλάδος ΤΕ Λογιστικής 2 προσωποπαγείς

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής

1 προσωποπαγή

ς

Κλάδος ΤΕ Ραδιοτηλεγραφητών

1 προσωποπαγής

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1 ΙΔΑΧ

Κλάδος ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

5 προσωποπαγείς

Κλάδος ΔΕ Τεχνικός 1Προσωποπαγή

Page 32: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

ς

Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού(κλητήρες)

1 ΙΔΑΧ

Κλάδος ΥΕ Εργατών 1 προσωποπαγής

Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

2 προσωποπαγείς

Κλάδος ΥΕ προσωπικού εστίασης

2 προσωποπαγείς

6.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.Ρ. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΙΔΑΧΑ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Π Ε Ψυχολόγων Μία (1) θέση ΠΕ ΚοινωνιολόγωνΜία (1) θέσηΤΕ ΕργοθεραπείαςΜία (1) θέσηΤΕ ΦυσικοθεραπείαςΜία (1) θέσηΤΕ ΝοσηλευτικήςΔύο (2) θέσειςΤΕ ΛογοθεραπείαςΜία (1) θέσηΤΕ Επισκεπτριών Υγείας Μία (1) θέσηΤΕ Κοινωνικής Εργασία Μία (1) θέσηΔΕ Διοικ/κού-Λογ/κούΜία (1) θέση

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧΠ Ε Ψυχολόγων Τρεις (3) θέσεις Τ Ε Νοσηλευτών Μία (1) θέσηΤ Ε Λογοθεραπευτών Μία (1) θέσηΤ Ε Φυσιοθεραπευτών Μία (1) θέσηΤ Ε Κοινωνικών Λειτουργών Μία (1) θέσηΔ Ε Νοσηλευτών Μία (1) θέσηΔ Ε Συνοδών Περιθαλπομένων ΑμεΑ Δύο (2) θέσεις

Page 33: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Δ Ε Διοικητικού Λογιστικού Δύο (2) θέσειςΔ Ε Βοηθών Λογιστών Δύο (2) θέσειςΔ Ε Διοικητικού Επτά (7) θέσειςΥ Ε Βοηθητικού Προσωπικού Τρεις (3) θέσειςΥ Ε Συνοδών Περιθαλπομένων ΑμεΑ Μία (1) θέσηΥ Ε Προσωπικού Καθαριότητας Μία (1) θέσηΥ Ε Οδηγών Τρεις (3) θέσειςΥ Ε Διερμηνέων Κωφών Μία (1) θέση

ΑΡΘΡΟ 15ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Τα προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νοσοκομείου και του ΚΕΦΙΑΠ ορίζονται στις διατάξεις του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», (ΦΕΚ 39/Α΄), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 16ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην Ιατρική Υπηρεσία προΐσταται γιατρός Συντονιστής Διευθυντής.

Στο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Διαιτολογίας και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων.

Στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, υπάλληλος του κλάδου υπάλληλος του ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

Στο Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού, υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων ή ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας ή ΤΕ Φυσικοθεραπείας ή ΤΕ Εργοθεραπείας ή ΤΕ Λογοθεραπείας.

Στη Νοσηλευτική Υπηρεσία προΐστανται:Στη Διεύθυνση και στους Τομείς, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Στα Τμήματα, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής ή του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής για το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Τμήμα.

Στη Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία προΐστανται :Στη Διεύθυνση και στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στα Τμήματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού-Γραμματείας, Κίνησης Ασθενών, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων

Page 34: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ και Επιστασίας – Ιματισμού, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Στα Τμήματα Οικονομικού και Προμηθειών υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι των κλάδων ΤΕ Λογιστικής ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Στα Τμήματα Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και αν δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής .

Στο Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη, υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Νοσηλευτικής και αν δεν υπάρχει, υπάλληλος των κλάδων ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και εάν δεν υπάρχει, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων(η εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας καθώς και η γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται επιπλέον προσόν για την τοποθέτηση στο «ΓΥΠ»).

Για την επιλογή των ανωτέρω Προϊσταμένων ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

ΑΡΘΡΟ 17ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα του Νοσοκομείου είναι:1.Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.2.Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών.3.Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.4.Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.5. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρμοδιότητές του. ΑΡΘΡΟ 18

Με την δημοσίευση της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη όμοια σχετική.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει

1. Εγκρίνει ομόφωνα το κείμενο του προτεινόμενου οργανισμού.

Page 35: ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και όλου του κειμένου του νέου Οργανισμού στην 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΡΟΔΟΣ 13-02-2013Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣΟΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ