Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

of 67 /67
www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη! ΓΛΩΣΣΑ Τις παρακάτω φράσεις ξαναγράψε τες με απόστροφο: Παράδειγμα: του ουρανού – τ’ ουρανού θα ακούσεις -_______________ φέρε το- ________________ το άλλο - __________________ από το - ________________ από όλους - ________________ μέσα στη - ______________ πού είναι - _________________ μου είπε - _______________ μου έφερε - ________________ θα έχω - ________________ εσύ είσαι - _________________ του είπα - _______________ του ήρθε - _________________ από όλους - _____________ Γράψε το ρήμα που είναι στην παρένθεση, στο πρόσωπο που πρέπει: Σήμερα (γιορτάζω) _____________ ο Γιαννάκης. Εσύ πότε (γιορτάζω) _____________; Εσείς τι κάνετε όταν (γιορτάζω) ______________; Εμείς όταν (γιορτάζουμε) _______________ κερνάμε τους φίλους. www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Embed Size (px)

Transcript of Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

Page 1: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

ΓΛΩΣΣΑ

Τις παρακάτω φράσεις ξαναγράψε τες με απόστροφο:

Παράδειγμα: του ουρανού – τ’ ουρανού

θα ακούσεις -_______________ φέρε το- ________________

το άλλο - __________________ από το - ________________

από όλους - ________________ μέσα στη - ______________

πού είναι - _________________ μου είπε - _______________

μου έφερε - ________________ θα έχω - ________________

εσύ είσαι - _________________ του είπα - _______________

του ήρθε - _________________ από όλους - _____________

Γράψε το ρήμα που είναι στην παρένθεση, στο πρόσωπο που πρέπει:

Σήμερα (γιορτάζω) _____________ ο Γιαννάκης. Εσύ πότε

(γιορτάζω) _____________; Εσείς τι κάνετε όταν (γιορτάζω)

______________; Εμείς όταν (γιορτάζουμε) _______________

κερνάμε τους φίλους.

Τις παρακάτω προτάσεις να τις γράψεις στον ενικό αριθμό.

α) Τους χειμώνες οι νύχτες μεγαλώνουν και οι μέρες μικραίνουν.

____________________________________________________

β) Τα πουλάκια κρυώνουν και πεινούν στα χιόνια.

____________________________________________________

γ) Τα φθινόπωρα οι γεωργοί οργώνουν και σπέρνουν.

____________________________________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 2: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Γράψε τα παρακάτω ουσιαστικά στις στήλες:

Ουσιαστικά (αρσενικά) Γενική ενικού Γενική πληθυντικού

ο δάσκαλος ____________ __________________

ο έμπορος ____________ __________________

ο κίνδυνος ____________ __________________

ο άγγελος ____________ __________________

ο πρόεδρος ____________ __________________

ο δήμαρχος ____________ __________________

ο άνθρωπος ____________ __________________

ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 3: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Χώρισε τα παρακάτω ουσιαστικά σε οξύτονα, παροξύτονα και προπαροξύτονα: (αγόρι, μητέρα, τρέξιμο, πίνακας, πεπόνι, δώρο, μήλο, κήπος, πρόσωπο, συμμαθητής, χάρακας)

Οξύτονα Παροξύτονα Προπαροξύτονα

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

Χώρισε σε συλλαβές τις παρακάτω λέξεις:

σχολείο ____________________ ανθοδοχείο ______________

καρέκλα ___________________ Νοέμβριος ______________

θάλασσα ___________________ κρυμμένος ______________

έδρα ______________________ ταχυδρόμος _____________

Γράψε τις οικογένειες των παρακάτω λέξεων:

κίνδυνος _____________ ______________ __________

ήρωας _______________ ______________ __________

θάρρος _______________ ______________ __________

Βάλε το ή τον δίπλα σε κάθε λέξη:

__ τσαγκάρη __ γυμναστή __ διευθυντή

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 4: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

__ αγρό __ μπακάλη __ αθλητή

__ νικητή __ αδερφό __ ξυλουργό

__ αγοραστή __ γεωργό __ ουρανό

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με της ή τις:

Οι βοσκοί είδαν τ_ς φλόγες τ_ς φωτιάς από τ_ς κορυφές των βουνών. Τα νερά τ_ς βροχής πότισαν τα λουούδια τ_ς αυλής. Κλαδεύουμε τ_ς μηλιές, τ_ς συκιές και τ_ς αχλαδιές.

ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 5: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Γράψε τα παρακάτω ονόματα στη γενική πληθυντικού:

Ουσιαστικά Γενική πληθυντικού

η σκέψη _______________________

η κλίση _______________________

η θέση _______________________

η λύση _______________________

η πράξη _______________________

η γνώση _______________________

η είδηση _______________________

η επίσκεψη _______________________

η υπόθεση _______________________

η κυβέρνηση _______________________

η απάντηση _______________________

Γράψε στον πληθυντικό τις παρακάτω φράσεις:

Η κατάληξη της λέξεως. Η ωραία παράσταση.

______________________ _______________________

Η ευχάριστη εντύπωση. Η λύση της διαίρεσης.

______________________ _______________________

Γράψε στην κατάλληλη πτώση τα ονόματα που βρίσκονται σε παρένθεση:

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 6: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

α) Ακούσαμε τις ευχάριστες _____________ από το ραδιόφωνο (είδηση).

β) Καθένας είναι υπεύθυνος για τις δικές του ___________ (πράξη).

γ) Γίνονται _____________ για τις νέες ___________ εργασίας (ανακοίνωση, θέση).

δ) Η λύση μιας εύκολης _____________ δεν απαιτεί πολύ χρόνο (άσκηση).

Συμπλήρωσε τα κενά:

Ακούσαμ _ τ _ ς εντυπώσ __ς σας.

Γράψαμ _ τ _ ς ασκήσ __ς.

Το νόημα τ _ ς πρότασ __ς.

Το αποτέλεσμα τ _ ς πράξ __ς.

ΓΛΩΣΣΑ

Βάλε τις παρακάτω λέξεις σε αλφαβητική σειρά:

(βέβαιος, ανοιξιάτικος, γυαλί, ηρωικός, δυναμώνω, συνεργείο,

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 7: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

ιατρείο, πρωινός, φωτεινός, φλιτζάνι, ψιχαλίζει)

____________________________________________________

____________________________________________________

Γράψε τα γένη των επιθέτων:

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

ο τεμπέλης ______________ ______________

ο ζηλιάρης ______________ ______________

ο γκρινιάρης ______________ ______________

ο πεισματάρης ______________ ______________

ο παραπονιάρης ______________ ______________

Συλλάβισε τις λέξεις:

άλσος _________________ ναύτης ____________________

φαγητό ________________ αηδόνι ____________________

γενναίος _______________ κάποιος ___________________

ευχή __________________ κορίτσι ____________________

είναι __________________ αρνούμαι __________________

πηγαίνω _______________ σχολείο ___________________

γέλιο __________________ ευκαιρία ___________________

δουλειά ________________ καινούριος _________________

τοίχος _________________ γλυκιά ____________________

ουρά __________________ ωραίος ____________________

Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν:

μπαλ _ νω, διορθ _ νω, αρχ _ ζω, ποτ _ ζω, στεγν _ νω,

μακρ _ νός, κοντ _ νός, θηλ _ κό, άσχ _ μος, φρόν _ μος,

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 8: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

περίφ _ μος, έτ _ _ μος, νόστ _ μος, κόκκ _ νος, φυσ _ κός,

δαν _ _ κός, δερμάτ _ νος, φτωχ _ κός, σκαρφαλ _ νω, μέν _,

δ _ νω, πλ _ νω, μαθ _ _ νω, φωτ _ _ νός.

Συνώνυμες λέγονται οι λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία:

π.χ. οδός – δρόμος ήρεμος - ______________

άνεμος - ________________ σπίτι - _______________

σημαντικός - ____________ λεπτός - ______________

ωραίος - ________________

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

Ο καλός (επίθετο) μαθητής (ο καλός, η καλή, το καλό)

Η ωραία (επίθετο) αυλή (ο ωραίος, η ωραία, το ωραίο)

Το δροσερό (επίθετο) νερό (ο δροσερός, η δροσερή, το δροσερό)

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 9: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Να θυμάσαι: Επίθετα λέγονται οι λέξεις που μας φανερώνουν τι λογής είναι τα ουσιαστικά που συνοδεύουν (πάνε δίπλα σε ουσιαστικά). Έχουν 3 γένη: αρσενικό, θηλυκό και ουδέτερο.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Συμπλήρωσε κάθε πρόταση με ένα επίθετο που ταιριάζει:

Ο πίνακας είναι _____________.Το βουνό είναι ___________.

Το φαγητό είναι ____________. Η θάλασσα είναι _________.

Βάλε ένα επίθετο μπροστά σε κάθε ένα ουσιαστικό:

η __________ βροχή ο __________ ήλιος

το _________ χιόνι το _________ φως

ο __________ καιρός το _________ νερό

το _________ μήλο το _________ παιδί

ο __________ φίλος

Βάλε στον πληθυντικό αριθμός το επίθετο με το ουσιαστικό:

ο καλός φίλος ____________________________

ο άσπρος τοίχος _____________________________

ο πιστός σκύλος _____________________________

ο μικρός κήπος _____________________________

ο στενός δρόμος _____________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 10: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Γράψε τα γένη των επιθέτων:

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

ο μικρός ____________ _______________

ο κακός ____________ _______________

ο μαύρος ____________ _______________

ο ψηλός ____________ _______________

ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάζω προσεχτικά:

ο γυάλινος πύργος ο φρόνιμος μαθητής

ο μαγικός κόσμος ο πράσινος κάμπος

ο νόστιμος μεζές ο τελικός αγώνας

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 11: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Μαθαίνω: Τα επίθετα που τελειώνουν σε –ινος, -ιμος και –ικός γράφονται με γιώτα.

Γράφω επίθετα σε –ινος, -ιμος και –ικός, που βγαίνουν από τα παρακάτω ουσιαστικά:

χαρτί – χάρτινος αδερφός - ________________

γυαλί - _____________ φύση - ___________________

μαλλί - _____________ αθλητής - _________________

ξύλο - ______________ βάση - ____________________

πανί - ______________ μάγος - ___________________

πέτρα - _____________ νόμος – νόμιμος

εργάτης – εργατικός σκοπός - __________________

τέλος - ______________ πένθος - __________________

Μαθαίνω τις μετοχές:

χτενίζομαι – χτενισμένος

βρέχομαι – βρεγμένος

ντύνομαι – ντυμένος

κοιμούμαι – κοιμισμένος

Οι λέξεις που γίνονται από ρήματα και τελειώνουν σε –μένος, -μένη, -μένο και μοιάζουν με επίθετα είναι μετοχές.

Γράφω τις μετοχές που γίνονται από τα παρακάτω ρήματα:

σκεπάζομαι – σκεπασμένος οπλίζομαι - ____________

λούζομαι – ______________ δανείζομαι - ___________

δροσίζομαι – ____________ κάθομαι - _____________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 12: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

καθαρίζομαι – ___________ φοβούμαι - ____________

σκονίζομαι - _____________ τεντώνομαι - __________

Μαθαίνω να κλίνω ουδέτερα σε –μα:

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός

Ονομαστική το γράμμα τα γράμματα

Γενική του γράμματος των γραμμάτων

Αιτιατική το γράμμα τα γράμματα

Κλητική - γράμμα - γράμματα

Κλίνω, όπως το γράμμα, το όνομα το βήμα:

Ενικός Αριθμός ΠληθυντικόςΑριθμός

Ονομαστική το βήμα………………………………

Γενική ……………………………….………………………………

Αιτιατική ……………………………….………………………………

Κλητική ……………………………….………………………………

Ουδέτερα ονόματα σε –ειο:

το σχολείο το γραφείο το βιβλιοπωλείο

Τα ουδέτερα ονόματα που τελειώνουν σε –ειο και φανερώνουν κτίριο, γράφονται με έψιλον γιώτα.

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 13: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Συμπληρώνω ό, τι λείπει:

το κουρ __ ο το μαγειρ __ ο

το ραφ __ ο το φαρμακ __ ο

το μουσ __ ο το ζαχαροπλαστ __ ο

το καφεν __ ο το υπουργ __ ο

ΓΛΩΣΣΑ

Τις παρακάτω προτάσεις, γράψε τες στον πληθυντικό αριθμό:

Η ταλαιπωρία του ψαρά. __________________________

Μου αρέσει ο καφές. __________________________

Εξαφανίστηκε ο σφουγγαράς. __________________________

Η διαμαρτυρία του ταξιτζή. __________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 14: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Ο καστανάς ψήνει το κάστανο. __________________________

Γράφω τις φράσεις χωρίς απόστροφο:

ν’ ακούσει: _________________ τ’ αδέρφια: ____________

απ’ αυτό: __________________ μ’ έμαθε: _____________

μ’ εκείνα: __________________ γι’ αυτό: ______________

θα ‘μαστε: _________________ δωσ’ το: ______________

γράψ’ το: __________________ φέρ’ το: ______________

κι αλλού: __________________ μου ‘πε: ______________

μεσ’ από: __________________ να ‘μαι: ______________

μες στο σπίτι: _______________ απ’ το: _______________

μ’ έβαλε: __________________

ΓΛΩΣΣΑ

Χώρισε τα παρακάτω ρήματα στην ενεργητική φωνή και παθητική: (φοβάμαι, πηγαίνω, διαβάζω, γράφω, εύχομαι, ποτίζω, σκουπίζω, κάθομαι, ονομάζομαι, προχωρώ, γεμίζω, έρχομαι)

Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή

______________________ _________________________

______________________ _________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 15: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

______________________ _________________________

______________________ _________________________

______________________ _________________________

______________________

______________________

Συμπλήρωσε τα όμοια σύμφωνα που λείπουν:

γέ _ _ ηση σύ _ _ εφο συ _ _ αθητής

Σά _ _ ατο θάλα _ _ α κο _ _ ωτής

διάλει _ _ α Ε _ _ άδα κο _ _ ωτήριο

αντί _ _ ηση γρά _ _ θά _ _ ος

κατά _ _ ηλος πα _ _ ούς κό _ _ ινος

Οικογένειες λέξεων:

γιορτάζω, γιορτή, γιορταστικός, γιορτούλα

αγκαλιάζω, αγκαλ _ _, αγκαλιασμ _ _ _ ς, σφιχταγκαλιά _ _

άγριος, αγριεύ _, αγριά _ _, αγριεμ _ _ _ ς, αγριότ _ _ _ _

βοηθώ, βοήθε _ _, βοηθ _ ς, αβοήθ _ _ _ ς

Γράψε τις οικογένειες λέξεων των παρακάτω:

έτοιμος: ___________, ___________, ___________, _________.

κλειστός: __________, ___________, ___________, _________.

κλειδί: ____________, ___________, ___________, _________.

Γράψε όπως στο παράδειγμα:

Εγώ φροντίζω Εγώ φροντίζομαι Εμείς φροντίζουμε

Εγώ πληρώνω _______________ ________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 16: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Εγώ στηρίζω _______________ ________________

Εγώ δανείζω _______________ ________________

Εγώ κουμπώνω _______________ ________________

Βάλε -μαι ή –με όπου χρειάζεται:

Είναι μέρες που αποκτήσα __ ένα χαριτωμένο γατάκι. Στέκο__ και το κοιτάζω και εμ κοιτάζει κι εκείνο. Κάθο __ στην καρέκλα και κάθεται κι εκείνο στο πάτωμα. Σηκώνο __ και σηκώνεται. Κάνω πως κοιμά __ και κλείνει τα μάτια του. Μας έχει ξετρελάνει όλους. Δεν τ’ αφήνου __ από τα χέρια. Το ταϊζου__, το πλένου __, το παίζου __, το παίρνου __ αγκαλιά και το χαϊδεύου __.

ΓΛΩΣΣΑ

Κλίνε στους παρακάτω χρόνους το ρήμα: κόβω.

Ενεστώτας Παρατατικός Αόριστος Παρακείμενος

Εγώ κόβω εγώ εγώ εγώ

________ __________ ___________ ___________

________ __________ ___________ ___________

________ __________ ___________ ___________

________ __________ ___________ ___________

________ __________ ___________ ___________

Δίπλα σε κάθε ρήμα γράψε τι χρόνος είναι:

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 17: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

διαβάζω: ενεστώτας δούλευα: ________________

έτρεχα: ____________ έπαιξα: __________________

άπλωσα: ___________ έχω ράψει: _______________

ράβω: _____________ βάδιζα: __________________

έγραφα: ___________ ήπια: ____________________

Στα παρακάτω ρήματα συμπλήρωσε τα τελευταία γράμματα:

εγώ ελπίζ _ εσείς χτυπάτ _ εμείς ποτίζουμ _

εσύ τρέχ _ _ ς εμείς αγαπάμ _ εσύ μαθαίν _ _ ς

εμείς ακούμ _ εσύ ντύνεσ _ _ εσείς πηγαίνετ _

αυτός τρώ _ _ εμείς πίνουμ _ αυτοί σηκών _ _ ν

εγώ κλαί _ αυτός πληρών _ _ εγώ διορθών _

ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάζω προσεχτικά:

Πού πήγες το απόγευμα;

Ξέχασες αυτό που σου είπα.

Πώς σε λένε;

Ξέρω πως πήγες εκδρομή.

Μαθαίνω: Οι άκλιτες λέξεις που και πως παίρνουν τόνο όταν ρωτάνε.

Συμπληρώνω τις παρακάτω προτάσεις βάζοντας πού, που, πώς, πως:

Νομίζω ______ είναι πολύ σπουδαίο αυτό το έργο. Πλησίασα σιγά

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 18: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

σιγά κι είδα ______ δεν κοιμόταν. ______ πέρασες στην εξοχή;

Ήταν ξαπλωμένος σε μια πολυθρόνα ______ ήταν κοντά στο

παράθυρο.

Προ ολίγου είδα μια εικόνα ______ με συγκίνησε πολύ.

_____ μένεις; _____ περνάς τις ελεύθερες ώρες σου;

Βάζω τόνο στο που και στο πως όπου πρέπει:

- Από πού μπήκες; ρώτησα τον άλλο γάτο που κρυβόταν πίσω από το τζάμι, ξέροντας πως οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν κλειστά.

Ο άλλος γάτος ανοιγόκλεισε το στόμα του, όπως εγώ. Φαινόταν καθαρά πως με κορόιδευε. Έφυγα βιαστικός και είδα πως κι εκείνος έκανε το ίδιο. Πως έγινε αυτό; Που πήγε;

ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

1) Όλα τα επίθετα που τελειώνουν σε –ικός γράφονται με –ι.

Εξαιρούνται: γλυκός, δανεικός, θηλυκός.

2) Όλα τα επίθετα που τελειώνουν σε –ιμος γράφονται με –ι.

Εξαιρούνται: επίσημος, διάσημος, άσχημος, περίφημος, απόδημος

3) Όλα τα επίθετα που τελειώνουν σε –ινος γράφονται με –ι.

Εξαιρούνται: ανεύθυνος, υπεύθυνος, ακίνδυνος, επικίνδυνος.

4) Όλα τα επίθετα που τελειώνουν σε –ινός γράφονται με –ι.

Εξαιρούνται: φτηνός, ορεινός, σκοτεινός, φωτεινός, ταπεινός,

ελεεινός, υγιεινός.

Συμπλήρωσε τα κενά με το επίθετο ο πολύς – η πολλή – το πολύ.

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 19: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

__________ οικογένειες συνηθίζουν να πηγαίνουν εκδρομή τα

Σαββατοκύριακα.

Έχω _________ πυρετό και αισθάνομαι _________ άσχημα.

Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη εποχή ________ παιδιών.

Έπεσε _________ βροχή και πλημμύρισαν _________ δρόμοι.

Γύρισα _________ χώρες και γνώρισα __________ ανθρώπους.

Στη γιορτή συγκεντρώθηκε __________ κόσμος.

Δε μου αρέσει να βάζω __________ ζάχαρη στον καφέ μου.

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψε τα παρακάτω ρήματα σ’ όλους τους χρόνους χωρίς να αλλάξεις το πρόσωπο:

Ενεστ. Μαθαίνουμε _______________________

Παρατ. ___________ ____________ ___________

Αόριστ. ___________ μέθυσα ___________

Μελ. Στιγ. ___________ ____________ ___________

Μελ. Εξακ. ___________ ____________ ___________

Παρακ. ___________ ____________ έχουν

μελετήσει

Υπερσ. ___________ ____________ ___________

Γράψε αρσενικά ουσιαστικά από τα παρακάτω ρήματα:

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 20: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

θερίζω: θεριστής ελευθερώνω: __________

καθαρίζω: ________________ ζυμώνω: _____________

δανείζω: _________________ οργανώνω: ___________

διαχειρίζομαι: _____________ συμφιλιώνω: __________

Υπογράμμισε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων και δίπλα γράψε το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό του:

Ο Τάκης διαβάζει βιβλία: Ενεστώτας, αυτός (γ’), ενικός αριθμός

Σου εύχομαι τα καλύτερα: ______________________________

Τα μαχαίρια έκοβαν πολύ: _______________________________

Οι ναυαγοί σώθηκαν: __________________________________

Έχουν καεί απ’ την πολλή ζέστη: _________________________

ΓΛΩΣΣΑ

Λέξεις για επανάληψη: ανακαλύπτω, κόσμος, αντικρίζω, βασιλιάς,

περιπέτεια, λεπτομέρεια, οδηγώ, πολιτεία, γνωστός, σπουδαίος,

διηγούμαι, ίππος, προφταίνω, ταξίδι, σκάβω, ράφτης.

Γράψε τον αόριστο και τον παρακείμενο των ρημάτων:

ΡΗΜΑΤΑ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

λύνομαι ______________ ___________

τυλίγομαι ______________ ___________

απλώνομαι ______________ ___________

κουρεύομαι ______________ ___________

διώχνομαι ______________ ___________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 21: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

στολίζομαι ______________ ___________

Γράψε στον πληθυντικό αριθμό τις παρακάτω προτάσεις:

Α) Κρύφτηκα πίσω από τη μάντρα.

____________________________________________________

Β) Βάφτηκα με την κόκκινη νερομπογιά.

____________________________________________________

Γ) Τον είδα ξαφνικά και φοβήθηκα.

____________________________________________________

Δ) Σέβομαι τον αντίπαλο, αλλά δεν τον φοβάμαι.

____________________________________________________

ΓΛΩΣΣΑ

Στις παρακάτω προτάσεις υπογράμμισε τις προσωπικές αντωνυμίες:

Σε παρακαλώ, μου φέρνεις ένα ποτήρι νερό;

Εγώ θα ρωτάω εσένα κι εσύ θα απαντάς.

Του μίλησα, αλλά αυτός δεν κατάλαβε τίποτα.

Ποιος μου πήρε το μολύβι;

Δοκίμασα το παντελόνι, αλλά δε μου έκανε.

Θα σου πω κάτι και θα χαρείς.

Βάλε της ή τις:

Πότισα ___ γλάστρες ___ αυλής. Τα νερά ___ βροχής πλημμύρισαν τα σπίτια. Έσβησε το φως ___ λαμπάδας μου. Ανυπομονούσα και μετρούσα ___ ώρες. Τα χελιδόνια την άνοιξη χτίζουν ___ φωλιές τους. Πολλές φορές ακούω ___ συμβουλές των μεγάλων. Έπαιξα με τα παιχνίδια ___ αδερφής μου.

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 22: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Βρίσκω τα συνώνυμα των παρακάτω λέξεων:

καινούριος: νέος ισχύς: _________ μαγαζί: _______

σημαντικός: _________ άνθη: _________ συζήτηση: _____

βελτιώνω: ___________ όρος: _________ προσφέρω: ____

Κλίνε τα ζευγάρια: η βαθιά θάλασσα, το άσπρο άλογο στον Ενικό και στον Πληθυντικό Αριθμό:

ΓΛΩΣΣΑ

Σχημάτισε τις μετοχές των ρημάτων σε –οντας ή ώντας:

γράφω: ___________________ κλαίω: _______________

διαβάζω: __________________ βλέπω: _______________

παίζω: ____________________ ακούω: ______________

τρώω: ____________________ καταλαβαίνω: _________

παρακολουθώ: ______________ περπατάω: ____________

γελάω: ____________________ κολυμπάω: ____________

τραγουδάω: ________________ τρέχω: _______________

Γράψε τα μονολεκτικά παραθετικά των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜ. ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜ.

γλυκός __________________ ________________

ψυχρός __________________ ________________

έξυπνος __________________ ________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 23: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

μικρός __________________ ________________

καλός __________________ ________________

Κλίνε τα παρακάτω ζευγάρια:

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΝ. η καθαρή αυλή το έξυπνο παιδί |

ΓΕΝ. |

ΑΙΤ. |

ΚΛ. |

ΓΛΩΣΣΑ

… Ο Μάης με τα στεφάνια…

«Πρωτομαγιά»

Πρωτομαγιά! Η γιορτή των λουλουδιών και της αναγέννησης της φύσης, αλλά και μέρα ιστορική για τους εργάτες όλου του κόσμου. Η πρώτη του Μάη είναι η μέρα των εργαζόμενων ανθρώπων. Θυμίζει τους αγώνες που έγιναν για ν’ αποκτήσουν δικαιώματα. Γι’ αυτό ονομάζεται και εργατική Πρωτομαγιά.

Τη μέρα αυτή κανείς δεν πηγαίνει στη δουλειά. Όλοι κάνουν απεργία για να τιμήσουν τους εργάτες που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για λιγότερες ώρες δουλειάς, για μεγαλύτερους μισθούς, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.

Όλοι ξεχύνονται στις εξοχές για να μαζέψουν λουλούδια και να πλέξουν το μαγιάτικο στεφάνι.

Απαντώ στις ερωτήσεις:

1) Τι γιορτή είναι η Πρωτομαγιά;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 24: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

2) Γιατί η Πρωτομαγιά ονομάζεται και εργατική Πρωτομαγιά;

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν απεργία τη μέρα της Πρωτομαγιάς;

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

ΓΛΩΣΣΑ

Κάνε τις χρονικές αντικαταστάσεις (δεν αλλάζει το πρόσωπο):

Ενεστώτας: φροντίζεις _____________ ___________

Παρατατικός: ________ _____________ ___________

Αόριστος: ________ έψαξε ___________

Μελ. Στιγμ.: ________ _____________ ___________

Εξακολ. Μελ.: ________ _____________ θα τυλίγετε

Παρακείμενος: ________ _____________ ___________

Υπερσυντέλικος: ________ _____________ ___________

Συμπλήρωσε τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου: ο πολύς – η πολλή – το πολύ.

Η Μαρία είναι ____________ ευγενική με όλους.

Πρέπει να σταματήσεις την ____________ δουλειά, γιατί κουράζεσαι _____________.

Σε περιμένω _____________ ώρα.

Είμαι σίγουρη ότι μπορείς να πετύχεις ___________ περισσότερα.

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 25: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Από τις παρακάτω λέξεις σχημάτισε επίθετα στα 3 γένη:

ΛΕΞΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ

λάμπω ο λαμπερός η λαμπερή το λαμπερό

φωτίζω __________ __________ ___________

νοστιμιά __________ __________ ___________

μεγαλώνω __________ __________ ___________

δύναμη __________ ___________ ___________

ξαφνιάζω __________ ___________ ___________

ηρεμία __________ ___________ ___________

δέρμα __________ ___________ ___________

ευγένεια __________ ___________ ___________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 26: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

ΓΛΩΣΣΑ

Σχημάτισε τον αόριστο των ρημάτων καθώς και θηλυκά ουσιαστικά:

Ενεστώτας Αόριστος Θηλυκά Ουσιαστικά

αθλώ άθλησα άθληση

απαντώ _____________ ________________

ασκώ _____________ ________________

μετρώ _____________ ________________

προπονώ _____________ ________________

προτιμώ _____________ ________________

συζητώ _____________ ________________

συναντώ _____________ ________________

Σχημάτισε την ενεργητική φωνή των ρημάτων:

Ρήματα Ενεργητική Φωνή Ρήματα Ενεργητική Φωνή

ράβομαι ________________ ζυγίζομαι __________

μαγεύομαι ________________ σκεπάζομαι __________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 27: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

δικάζομαι ________________ γυμνάζομαι __________

ζαλίζομαι ________________ εμποδίζομαι __________

τινάζομαι ________________ φορτώνομαι __________

Δίπλα σε κάθε ρήμα γράψε το χρόνο στον οποίο βρίσκεται:

έγραφε: ___________________ θα προσκαλώ: _________

παρακαλούσα: ______________ έχω ζήσει: ____________

ΓΛΩΣΣΑ

Αντικαθιστώ το οριστικό άρθρο με το αόριστο άρθρο στις παρακάτω προτάσεις:

Η γάτα κάθεται στη βεράντα. ____________________________

Η γόμα είναι επάνω στο θρανίο. __________________________

Το βιβλίο είναι ανοιχτό. _________________________________

Πού είναι το μολύβι; ___________________________________

Γράψε το γράμμα στη γιαγιά. ____________________________

Κύκλωσε τα άρθρα και υπογράμμισε τις προσωπικές αντωνυμίες:

Την ξεπέρασες σε όλα. Την μπάλα πέταξες κάτω; Τον κήπο μας καθάρισε ο κηπουρός. Τον ξεγέλασες για τα καλά. Ξέχασέ το! Τη διάβασες την είδηση;

Βάλε τόνο όπου χρειάζεται:

Θα μου φερεις το τετραδιο μου; Ο πατερας θα πλυνει το αυτοκινητο μας. Λερωσα το προσωπο μου. Αυτό είναι το προβλημα σας! Η Κατερινα μας καλεσε στα γενεθλια της. Διαβαζω τα μαθηματα μου. Σιδερωνω το πουκαμισο μου.

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 28: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Σχημάτισε σύνθετες λέξεις:

γλυκό + πικρό: ________________ καλός + τύχη: _________

πάγος + δρόμος: ______________ αετός + φωλιά: ________

ψάρι + βάρκα: ________________ άσπρος + μαύρος: ______

καλός + καρδιά: _______________

καλός + πιάνω: _______________

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψε τα παραθετικά των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

φτηνός ________________ ___________

γρήγορος ________________ ___________

ψηλός ________________ ___________

καλός ________________ ___________

εργατικός ________________ ___________

μεγάλος ________________ ___________

απλός ________________ ___________

Γράψε τον αόριστο των ρημάτων:

αγαπώ: αγάπησα αρχίζω: ___________________

ανθίζω: άνθισα στηρίζω: __________________

κουβαλώ: _____________ απορώ: ___________________

πουλώ: _______________ πληροφορώ: _______________

καθαρίζω: _____________ ευχαριστώ: ________________

ζω: __________________ λυγίζω: ___________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 29: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Δίπλα στα ρήματα γράψε το χρόνο τους:

τρέφω: ενεστώτας έχουν πάρει: _______________

έντυναν: ________________ δίδασκε: __________________

κράτησα: ________________ θα σβήνουν: _______________

έχει χορτάσει: ____________ πείνασε: __________________

ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάζω και μαθαίνω:

- Το κόμμα (,) είναι ένα σημαδάκι που το βάζουμε μέσα στην πρόταση για να δείξουμε ότι στο σημείο αυτό πρέπει να σταματήσουμε λίγο τη φωνή μας, να πάρουμε μια ανάσα.

- Κόμμα βάζουμε όταν ενώνουμε όμοια πράγματα.

π.χ. Αγόρασε τετράδια, γόμες, μολύβια, βιβλία.

- Πρόσεχε όμως! Δε βάζουμε κόμμα πριν από το και.

π.χ. Αγόρασε τετράδια, γόμες, μολύβια και βιβλία.

Διάβασε τις παρακάτω προτάσεις και βάλε κόμμα όπου χρειάζεται:

Στο ζωολογικό κήπο είχε μαϊμούδες λιοντάρια καμήλες φίδια ελέφαντες.

Στον κήπο είχε πολλά λουλούδια: τριαντάφυλλα τουλίπες γαρίφαλα μαργαρίτες.

Σήμερα στο σχολείο κάναμε γλώσσα μαθηματικά γυμναστική και μουσική.

Ο Πέτρος η Σταυρούλα η Εύη η Σοφία και ο Φίλιππος πήγαν κατασκήνωση.

Μου αρέσουν οι σοκολάτες οι πάστες οι καραμέλες οι τσίχλες και τα μπισκότα.

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 30: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

ΓΛΩΣΣΑ

Ξαναγράψε τις προτάσεις στον Παρατατικό:

Τρέχω γρήγορα, γιατί θα βρέξει. – Έτρεχα γρήγορα, γιατί θα έβρεχε.

Βγαίνουμε το απόγευμα για περίπατο - _____________________

Συναντά τους φίλους του κάθε πρωί - _____________________

Κρύβει καλά τα μυστικά του - ____________________________

Γράψε σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό το μετά, π.χ. μεταφέρω:

____________________________________________________

Γράψε τους χρόνους των ρημάτων χωρίς να αλλάξεις το πρόσωπο:

Ενεστώτας διαλέγουν αγοράζεις κόβουμε

Παρατατικός _____________ ___________ _______

Αόριστος _____________ ___________ _______

Μελ. Στιγμ. _____________ ___________ _______

Μελ. Εξακολ. _____________ ___________ _______

Παρακείμενος _____________ ___________ _______

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 31: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Κλίνε τα ζευγάρια το υγιεινό κλίμα, το πυκνό δάσος σε ενικό και πληθυντικό αριθμό.

ΓΛΩΣΣΑ

Να συμπληρώσετε τα κενά με το αντίθετο επίθετο στον ίδιο βαθμό:

Ο αδερφός σου είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από σένα;

Οι νεότεροι να σέβονται τους _____________________.

Ο δρόμος αυτός είναι φαρδύτερος ή ____________ από αυτόν που περνά μπροστά από το σπίτι σου;

Μερικές φορές το πιο δύσκολο πρόβλημα είχε την ____________

λύση.

Να συμπληρώσετε τα κενά με το συγκριτικό ή τον υπερθετικό βαθμό των επιθέτων:

Ο Παύλος είναι ______________ (προκομμένος) από τον Άρη.

Ο γάιδαρος είναι ______________ (υπομονετικός) ζώο.

Ο χειμώνας φέτος είναι ______________ (βαρύς) από πέρυσι.

Ο Αλιάκμονας είναι ____________ (μεγάλος) ποταμός της Ελλάδας.

Η Κέρκυρα είναι ____________ (τουριστικός) από τη Λευκάδα.

Συμπλήρωσε τους χρόνους των ρημάτων:

Ενεστώτας λύνω πέφτω ανάβω

Παρατατικός ___________ ____________ ___________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 32: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Αόριστος ___________ ____________ ___________

Μελ. Στιγμ. ___________ ____________ ___________

Μελ. Εξακολ. ___________ ____________ ___________

Παρακείμενος ___________ ____________ ___________

ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συμπλήρωσε τα παραθετικά των επιθέτων:

ΘΕΤΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ

ωραίος _______________ ___________

_______________ σοφότερος ___________

_______________ _______________ εξυπνότατος

σπουδαίος _______________ ___________

Συμπλήρωσε τα κενά:

Το σχολείο είναι δικό μας. Είναι το σχολείο _______.

Η μπάλα είναι δική μας. Είναι η μπάλα _________.

Η τσάντα είναι δική σου. Είναι η τσάντα ________.

Ξαναγράψε τις προτάσεις βάζοντας τα ρήματα στον Παρατατικό:

Η Μαρία ζωγραφίζει ένα λουλούδι.

____________________________________________________

Ο προπονητής φωνάζει στους παίκτες.

____________________________________________________

Οι πυροσβέστες σβήνουν τη φωτιά.

____________________________________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 33: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις:

Το πλήθος ήταν συγκεντρωμένο στην πλατεία.

____________________________________________________

Πάνω στο άνθος στέκεται η μέλισσα.

____________________________________________________

Κάθισα στον αναπαυτικό καναπέ.

____________________________________________________

Ξαναγράψε τις προτάσεις, όπως στο παράδειγμα:

Είδα αυτόν στο δρόμο. Τον είδα στο δρόμο.

Κάλεσε εμάς στη γιορτή. _____________________

Άκουσα εσένα που φώναζες. _____________________

Πήρε αυτές μαζί του. _____________________

Συνέχεια ενοχλεί αυτούς. _____________________

Τα παρακάτω ουσιαστικά να τα ξαναγράψεις στην ίδια πτώση που βρίσκονται, αλλά στον άλλο αριθμό:

του ποιητή – των ποιητών της χώρας - ___________

το δικαστή - _____________ του βιβλίου - __________

του χάρτη - ______________ τα πρόσωπα - __________

των λιμνών - _____________ του επίπλου - __________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 34: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

τους μαθητές - ____________ τα βρέφη - ____________

τις φωλιές - _______________ οι αίθουσες - __________

ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ

Ο Όλυμπος είναι ψηλός.

Ο Όλυμπος είναι ψηλότερος / πιο ψηλός από τα Πιέρια όρη.

Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο / το πιο ψηλό βουνό απ’ όλα τα βουνά της Ελλάδας.

Στις παραπάνω προτάσεις όλα τα βουνά είναι ψηλά. Δεν είναι όμως το ίδιο ψηλά, αλλά διαφέρουν.

Το επίθετο ψηλός το συναντάμε στους τύπους:

ψηλός | Οι τύποι αυτοί

ψηλότερος, πιο ψηλός | ονομάζονται

το ψηλότερο (το πιο ψηλό)| βαθμοί του επιθέτου

Οι βαθμοί του επιθέτου είναι 3:

Θετικός βαθμός: ψηλός

Συγκριτικός βαθμός: ψηλότερος / πιο ψηλός

Υπερθετικός βαθμός: το ψηλότερο / το πιο ψηλό

Παραδείγματα:

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός Βαθμός

τίμιος τιμιότερος τιμιότατος

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 35: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

σοφός σοφότερος σοφότατος

ΓΛΩΣΣΑ

Συγκρίνω τα δύο αγόρια:

Φίλιππος Άγγελος8 χρονών 9 χρονώνΠολύ καλός μαθητής Καλός μαθητήςΎψος: 1μ. και 20 εκατ. Ύψος: 1μ. και 30 εκατ.Έχει πολλούς φίλους Έχει λίγους φίλους

α) Ο Άγγελος είναι μεγαλύτερος από το Φίλιππο.

ή Ο Φίλιππος είναι μικρότερος από τον Άγγελο.

β) ___________________________________________________

ή ____________________________________________________

γ) ____________________________________________________

ή ____________________________________________________

δ) ___________________________________________________

ή ____________________________________________________

ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 36: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Συμπλήρωσε με της ή τις και το(ν) ή των:

Είδα ____ Γιώργο να στέκεται πίσω από ____ φυλλωσιές ____

δέντρων. Είχε σκάψει στο μέσο ____ αυλής για να φυτέψει ____

ροδακινιές μαζί με ____ κερασιές.

Μπορούσε να διαβάσει ____ σκέψεις όλων ____ ανθρώπων με ένα απλό κοίταγμα ____ ματιών τους. Ήταν ο σοφός ____ γειτονιάς. Τα σκυλιά ____ κυνηγών πήραν από πίσω ____ αλεπούδες.

Από τα παρακάτω ρήματα σχημάτισε μετοχές που τελειώνουν σε

-οντας ή ώντας:

αγαπώ – αγαπώντας δείχνω - ______________

σκαλίζω – σκαλίζοντας τραγουδώ - ___________

τρέχω – _____________ βλέπω - ______________

πετώ – ______________ φιλώ - _______________

ακούω – _____________ πλέκω - ______________

κουνώ - _____________ διαβάζω - _____________

Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν:

Όλη η οικογένεια το βράδ _ συγκεντρώνεται στο σπίτ _.

Η καλή μέρα απ’ το πρω _ φαίνεται.

Ένα δάκρ _ κύλησε από το μάτ _ της γιαγιάς.

Το καλό το παλικάρ _ ξέρει κι άλλο μονοπάτ _.

Ο ψαράς έριξε στη θάλασσα τα δίχτ _ α του.

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψε τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων:

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 37: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

μεγάλος __________________ παλιό: ____________________

καλόψυχος ________________ υπομονετικός: ______________

λίγο ______________________μέσα: _____________________

ήσυχος ___________________χτίζω: ____________________

Γράψε τις λέξεις στη στήλη που πρέπει:

(δοχείο, απέραντο, άλογο, μαζί, κρύβω, ποτέ, πελάτης, παραλιακός, θάλασσα, παρατηρώ, παίρνω, οικογένεια)

ΟΞΥΤΟΝΕΣ ΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ ΠΡΟΠΑΡΟΞΥΤΟΝΕΣ

_______________ ________________ ________________

_______________ ________________ ________________

_______________ ________________ ________________

_______________ ________________ ________________

Κλίνε τα ρήματα:

Ενεστώτας Ενεργητική φωνή Ενεστώτας Παθητική φωνή

εγώ προστατεύω εγώ προστατεύομαι

____________________ _____________________

____________________ _____________________

____________________ _____________________

____________________ _____________________

____________________ _____________________

ΓΛΩΣΣΑ

Να ξαναγράψεις τις φράσεις με έκθλιψη:

το όνειρο ________________ μου αρέσει ____________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 38: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

τα άλογα ________________ με έσπρωξε ___________

του ουρανού ________________ για αλλού _____________

θα αρχίσω ________________ με άφησαν ____________

από όλα ________________ να ακούς _____________

Να ξαναγράψεις τις φράσεις με αφαίρεση:

να έχω _____________________ σου έδωσα ____________

θα ήθελα ____________________ πού είναι; _____________

που έχει _____________________ εσύ είσαι _____________

Να κάνεις αποκοπή στα παρακάτω:

από το χωριό __________________ γράψε του ___________

από τα βράχια _________________ πιάσε τον _____________

από την πόρτα _________________ ψάξε τους ____________

ΓΛΩΣΣΑ

Βάλε αποσιωπητικά στις φράσεις:

Του είπα πάρα πολλά, μα αυτός

Να μην περνάς με κόκκινο γιατί

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 39: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Πού να το φανταστώ!

Το πώς πέρασα τη νύχτα εκείνη

Δε θέλει να με συναντήσει, γιατί

Βάλε τόνους στις παρακάτω προτάσεις:

Η αιθουσα μας ειναι αρκετα μεγαλη.

Το δωματιο μου ειναι ευρυχωρο και πολυ ομορφο.

Ο γειτονας μας αγορασε καινουριο αυτοκινητο.

Μπορεις να μου δωσεις για λιγο το τετραδιο σου;

Το μαθημα μας ειναι πολυ ευχαριστο.

Τα επιπλα μας τα αγορασαμε πριν από λιγο καιρο.

Συμπλήρωσε με –μαι ή –με τις παρακάτω προτασεις:

Όταν παίζου__, προσέχου__ να μη λερώνου__ τα ρούχα μας.

Όταν πηγαίνου__ εκδρομή, χαίρο__ πάρα πολύ.

Πρέπει πρώτα να διαβάζου__ και μετά να παίζου__.

Μας άκουσαν να τραγουδά __.

Ετοιμάζο __ να πάω στο σχολείο.

Κάθο __ και σκέφτο__ αν θα φύγου__ μαζί.

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΝΟΝΑΣ

Όλα τα ουδέτερα που τελειώνουν σε –ι γράφονται με γιώτα, π.χ. το σπίτι, το κλουβί.

Μαθαίνω πολύ καλά τις εξαιρέσεις τους:

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 40: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

το βράδυ το δόρυ το στάχυ

το δίχτυ το δάκρυ το οξύ

Ανισοσύλλαβα θηλυκά ουσιαστικά υπάρχουν λίγα. Είναι κυρίως αυτά που τελειώνουν σε –ού.

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός

Ον. η αλεπού οι αλεπούδες

Γεν. της αλεπούς των αλεπούδων

Αιτ. την αλεπού τις αλεπούδες

Κλ. – αλεπού - αλεπούδες

ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ

Συλλάβισε τις λέξεις:

δάχτυλο: _______________ κορμός: _________________

αμύγδαλο: ______________ ανθίζει: _________________

ενόχληση: ______________ πέτρα: __________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 41: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

χορδή: _________________ λίμνη: __________________

Αναγνώρισε την παρακάτω λέξη:

τον εργάτη: (τι είναι) _________________

Γένος __________________

Αριθμός __________________

Πτώση __________________

Αντιστοίχισε τα συνώνυμα:

ύδωρ - - πετσί

δέρμα - - ωφέλιμος

χρήσιμος - - νερό

γενναίος - - στέγη

σκεπή - - συλλογίζομαι

σκέφτομαι - - θαρραλέος

βίος - - βουνό

όρος - - ζωή

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψε τις προτάσεις στον ενικό αριθμό:

Οι δυνατές βροχές πλημμύρισαν τους δρόμους.

____________________________________________________

Οι ζέστες είναι ανυπόφορες.

____________________________________________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 42: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Συλλάβισε τις παρακάτω λέξεις:

αρπάζω: _________________ σφυρίχτρα: ________________

βόλτα: __________________ συννεφιά: _________________

έκθεση: _________________ υπόσχεση: _________________

δάσκαλος: _______________ καημένος: _________________

Γράψε τα συνώνυμα των λέξεων:

θάρρος – τόλμη δρόμος - __________________

κωμικός – _______________ συζητώ - __________________

θεόρατος – ______________ όμορφος - _________________

λιγνός - _________________ στενοχωριέμαι - ____________

Ξαναγράψε τις προτάσεις με απόστροφο όπου χρειάζεται:

Εγώ θα έχω το νου μου στο παιδί. _______________________

Βγήκε μέσα από το σπίτι. _______________________

Μίλησε για άλλη μια φορά. _______________________

Τα έριξε μέσα στο νερό. _______________________

ΓΛΩΣΣΑ

Να συμπληρώσεις τις παρομοιώσεις με τις λέξεις της παρένθεσης (παιδί, θεριό, χρυσός, φυλαχτό, βελόνα, κερί, αγρίμι, κύμα)

Λάμπει σαν ____________ Μουγκρίζει σαν _____________

Τρυπάει σαν ___________ Κρέμεται σαν _______________

Λιώνει σαν ____________ Φέρθηκε σαν _______________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 43: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Παίζει σαν _____________ Αφρίζει σαν ________________

Συνώνυμα: Λέγοντα οι λέξεις που έχουν την ίδια περίπου σημασία.

π.χ. σπίτι – οικία

Κόκορας - πετεινός

Αντιστοίχισε τα συνώνυμα:

εξαιρετικός - - ανάποδος

ιδιότροπος - - θαυμάσιος

παύση - - σκάφος

πάτωμα - - δάπεδο

λιθάρι - - διάλειμμα

καράβι - - βράχος

φουρτούνα - - περιηγητής

τουρίστας - - σύγκρουση

καβγάς - - θύελλα

ΓΛΩΣΣΑ

Μερικές φορές σε κάποιες λέξεις χάνεται το τελευταίο γράμμα τους ή το πρώτο γράμμα τους και στη θέση τους μπαίνει η απόστροφος.

π.χ. από όλους -> απ’ όλους (έφυγε το τελευταίο γράμμα, έκθλιψη)

πού είναι; -> πού ‘ναι; (έφυγε το πρώτο γράμμα, αφαίρεση)

φέρε το -> φέρ’ το (έφυγε το φωνήεν ε και ακολουθεί λέξη

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 44: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

που αρχίζει από το τ (σύμφωνο), αποκοπή)

Δίπλα σε κάθε φράση, γράψε αν είναι έκθλιψη, αφαίρεση ή αποκοπή:

μ’ έδιωξε: έκθλιψη να ‘χω: _______________

λύσ’ το: ____________ να ‘λεγα: ______________

γι’ άλλο: ____________ απ’ το: ________________

Ξαναγράψε τις φράσεις, αλλά με απόστροφο:

μου το έφερε -> _____________________

φέρε του νερό -> ____________________

το άφησε εδώ -> _____________________

θα αργήσω -> _______________________

θα είμαστε -> _______________________

κρύψε τα -> ________________________

ΓΛΩΣΣΑ

Να μεταφέρεις τα παρακάτω ρήματα στο γ’ ενικό πρόσωπο (αυτός), στη φωνή που βρίσκεται το καθένα:

κάθομαι: κάθεται δακρύζω: _______________

εμποδίζω: εμποδίζει έρχομαι: ________________

τεντώνω: ____________ φοβάμαι: ________________

δανείζομαι: __________ μεγαλώνω: ______________

θυμάμαι: ____________ νομίζω: _________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 45: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Συμπλήρωσε τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο:

Ο μαθητής (κάθομαι) κάθεται και (λύνει) __________ τις ασκήσεις.

Το παιδί (λερώνομαι) _____________, όταν (παίζω) ___________.

Η μητέρα (συγχύζομαι) _____________, όταν η Ελένη (κάνω)

__________ ζημιές.

Ο κηπουρός (περιποιούμαι) ______________ τα λουλούδια και

(ποτίζω) _____________ τον κήπο.

Από τις παρακάτω λέξεις σχημάτισε επίθετα στα 3 γένη:

ήλιος: ο ηλιακός η ηλιακή το ηλιακό

απόγευμα: ___________ ___________ ___________

πρωί: ___________ ___________ ___________

βράδυ: ___________ ___________ ___________

προθυμία: ___________ ___________ ___________

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΑΝΟΝΑΣ

Τα θηλυκά ουσιαστικά σε –η, στον πληθυντικό γράφονται με –ει.

π.χ. η λέξη – οι λέξεις

Γράψε στον πληθυντικό αριθμό τις λέξεις:

Ενικός Πληθυντικός Ενικός Πληθυντικός

η πράξη ____________ η ερώτηση ___________

η τάξη ____________ η πρόσθεση ___________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 46: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

η λύση ____________ η κυβέρνηση ___________

η είδηση ____________ η σκέψη ___________

Ο ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΣ

Οι λέξεις χωρίζονται σε φωνές που λέγονται συλλαβές.

Μια λέξη ονομάζεται από τον αριθμό των συλλαβών:

Μονοσύλλαβη, αν έχει μία συλλαβή τα

Δισύλλαβη, αν έχει δύο συλλαβές μά – τι

Τρισύλλαβη, αν έχει τρεις συλλαβές ά-φη-σαν

Πολυσύλλαβη, αν έχει περισσότερες από τρεις συλλαβές ε-λεύ-θε-ρα

Δε χωρίζονται: τα δίψηφα φωνήεντα: ου, αι, ει, οι

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 47: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

π.χ. ου-ρα-νός αί-μα

Οι συνδυασμοί: αυ, ευ π.χ. αυ-τός

Τα δίψηφα σύμφωνα: μπ, ντ, γκ, τσ, τζ π.χ. έ-τσι

Επίσης δε χωρίζονται τα σύμφωνα από τα οποία αρχίζει έστω και μία ελληνική λέξη.

π.χ. ά-στρο (στρώμα) ά-κρη (κρίμα)

Χωρίζονται όμως τα σύμφωνα από τα οποία δεν αρχίζει ελληνική λέξη, π.χ. τόλ-μη, καθώς και τα ίδια σύμφωνα χωρίζονται και αυτά π.χ. θα-λασ-σα

ΓΛΩΣΣΑ

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα επίθετα της παρένθεσης (διάσημος, τελευταίος, έτοιμος, βροχερός):

Δεν έχω ακόμα ____________ τις ασκήσεις.

Μετά την αναβροχιά (= μέρες που δεν έβρεξε) όλοι περίμεναν τις

____________ μέρες.

Περιμένουμε με αγωνία την ___________ μέρα των μαθημάτων.

_____________ αθλητές πήραν μέρος στους αγώνες.

Γράψε τα τρία γένη των επιθέτων:

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο

ο τεμπέλης _______________ ___________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 48: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

__________________ η παιδική ___________

__________________ _______________ το νέο

ο άσχημος _______________ ___________

Γράψε στον πληθυντικό τα παρακάτω ζευγάρια:

ο καλός φίλος _____________________

ο άσπρος τοίχος _____________________

ο πιστός σκύλος _____________________

ο μικρός κήπος _____________________

ο στενός δρόμος _____________________

Βάλε σε αλφαβητική σειρά: συνεργείο, γυαλί, φωτεινός, πρωινός, φλιτζάνι, σκοτεινός

________________________________________________________________________________________________________

ΕΠΙΘΕΤΑ

Επίθετα λέγονται οι λέξεις που περιγράφουν τα ουσιαστικά και μας δίνουν πληροφορίες γι’ αυτά.

π.χ. το ευγενικό παιδί, η ήσυχη θάλασσα

Τα επίθετα δεν υπάρχουν μόνα τους στο λόγο. Πάντα πηγαίνουν μαζί με ένα ουσιαστικό. Έτσι, ταιριάζουν με το ουσιαστικό τους στο γένος, τον αριθμό και την πτώση.

π.χ. η μεγάλη αυλή

μεγάλη: επίθετο αυλή: ουσιαστικό

γένος: θηλυκό γένος: θηλυκό

αριθμός: ενικός αριθμός: ενικός

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 49: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

πτώση: ονομαστική πτώση: ονομαστική

Τα επίθετα έχουν 3 γένη (ενώ τα ουσιαστικά ένα).

π.χ. ο μικρός – η μικρή – το μικρό

ο καλός – η καλή – το καλό

Δίπλα σε κάθε ουσιαστικό γράψε ένα επίθετο που ταιριάζει:

Μεγάλο δωμάτιο ________________ τρένο

___________ ύπνος ________________ βροχή

___________ ιδέα ________________ καιρός

___________ άνθρωπος ________________ μήλο

___________ νερό ________________ βουνό

ΓΛΩΣΣΑ

Θυμάμαι ότι όταν είναι το εγώ, γράφουμε –μαι.

ενώ στο εμείς γράφουμε –με.

Συμπλήρωσε –μαι ή –με:

εμείς τρέχου__ εμείς ρωτά__ εγώ φοβά__

εγώ χαίρο__ εγώ πληρώνο__ εμείς κολυμπά__

εμείς πίνου__ εγώ σκέφτο__ εμείς γελά__

εγώ κουράζο__ εγώ κοιμά__ εμείς πά__

Γράψε την ενεργητική φωνή των ρημάτων:

λούζομαι – λούζω ζεσταίνομαι - _______________

στολίζομαι – ___________ χτενίζομαι - ________________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 50: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

φωτίζομαι – ___________ σηκώνομαι - _______________

πλένομαι - ____________ πληρώνομαι - ______________

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τα αόριστα άρθρα της παρένθεσης (ένα, μία, ένα, μία, ενός, μιας, ενός, ενός):

_______ ηλιόλουστο πρωινό πήγαμε ______ εκδρομή στον

Προφήτη Ηλία του χωριού. Δίπλα σε _______ χωράφι, είδαμε _____ καλύβα _____ τσοπάνη. Ακούσαμε το βέλασμα _______ προβατίνας κι ______ αρνιού δίπλα στα γάργαρα νερά _____ ρυακιού.

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ – ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΟΥΣ

Τα ρήματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (φωνές):

Α. Ενεργητική Φωνή: Όσα ρήματα τελειώνουν (στον ενεστώτα) σε –ω (κάτι κάνω) π.χ. γελώ

Β. Παθητική Φωνή: Όσα ρήματα τελειώνουν (στον ενεστώτα) σε –μαι (κάτι παθαίνω) π.χ. πλένομαι

Χώρισε τα παρακάτω ρήματα στην ενεργητική και παθητική φωνή: (φοβάμαι, πηγαίνω, βρέχομαι, γράφω, εύχομαι, ποτίζω, σκουπίζω, κάθομαι, ονομάζομαι, προχωρώ)

Ενεργητική Φωνή Παθητική Φωνή

___________, ___________ ____________, ________

___________, ___________ ____________, ________

___________ ____________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 51: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Στο τέλος ενός ρήματος γράφουμε –μαι όταν εννοείται το εγώ. Γράφουμε όμως –με όταν είμαστε εμείς.

π.χ. εγώ πληρώνομαι εμείς τρέχουμε

Συμπλήρωσε –μαι ή –με:

εγώ κουράζο___ εγώ φοβά___

εμείς τρώ___ εμείς ρωτά___

ΓΛΩΣΣΑ

Βάλε τον ή το, την ή τη στις λέξεις:

___ αέρα ___ κόσμο ___ βαλίτσα

___ ποταμό ___ στρατιώτη ___ κρεμάστρα

___ δρόμο ___ αποθήκη ___ τσαγιέρα

Βάλε το(ν) ή τη(ν) μπροστά από τις λέξεις:

____ ξυλουργό ____ κηπουρό ___ φίλο

____ τσαγιέρα ____ παραλία ___ στρατηγό

____ μπακάλη ____ συμφωνία ___ δάσκαλο

Γράψε τα παρακάτω ουσιαστικά στην κατάλληλη στήλη (ύπνος, υπευθυνότητα, χειροκρότημα, τρεχάλα, σιωπή, αυστηρότητα):

ενέργεια κατάσταση ιδιότητα

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 52: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

________________ ______________ ___________

________________ ______________ ___________

Από τα παρακάτω ουσιαστικά σχημάτισε ρήματα:

ψαράς: _________________ βάφτιση: __________________

γυαλί: __________________ απόφαση: _________________

βυθός: _________________ δώρο: ____________________

χαμόγελο: ______________ ταξίδι: ____________________

Κλίνε τα ουσιαστικά:

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός

Ον. ο δρόμος το γραφείο Ον.

Γεν. Γεν.

Αιτ. Αιτ.

Κλ. Κλ.

Αντικατέστησε το οριστικό άρθρο από αόριστο:

Το λαχταριστό γλυκό -> ________________________________

Ο τυχερός άνθρωπος -> ________________________________

Η ξαφνική βροχή -> ___________________________________

Ο χάρτης έπεσε -> ____________________________________

Ο όμορφος κήπος -> ___________________________________

Γράψε τα αντίθετα των παρακάτω λέξεων:

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 53: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

δυνατή: αδύνατη

κουρασμένος: ______________ αλατισμένο: ___________

μακρινό: __________________ πικρή: _______________

ανήσυχος: _________________ βιαστικός: ____________

νόστιμο: __________________ προσεχτικοί: __________

Από τις παρακάτω λέξεις σχημάτισε ρήματα:

βάρος: βαραίνω δύναμη: ___________ ζέστη: ______

θυμός: _____________ βίδα: ______________ ζύμη: ______

ΓΛΩΣΣΑ

ΚΥΡΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Όταν ένα ουσιαστικό φανερώνει κάτι που είναι συγκεκριμένο, τότε λέγεται κύριο.

π.χ. Η Άννα ποτίζει τα λουλούδια.

Η Άννα είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, γι’ αυτό λέγεται κύριο

ουσιαστικό.

Τα κύρια ουσιαστικά γράφονται με κεφαλαίο το πρώτο τους γράμμα.

Κύρια ουσιαστικά είναι τα ονόματα:

Ανθρώπων, ζώων, πόλεων, χωριών, κρατών, βουνών, λιμνών, ποταμών, τοποθεσιών, οδών, γιορτών (π.χ. Χριστούγεννα), μηνών, μερών, τίτλοι βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων καθώς και τα εθνικά ονόματα (π.χ. Έλληνας, Γερμανός κ.λπ) και τα έργα τέχνης (π.χ. Παρθενώνας).

Από τα παρακάτω ουσιαστικά υπογράμμισε με κόκκινο χρώμα

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 54: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

όσα είναι κύρια:

Λιμάνι, Γιώργος, Όλυμπος, πλοίο, Πειραιάς, σάκα, Αθήνα, μολύβι, παιδί, οδηγός, Απόλλων, Πάσχα, Ελληνίδα, Γιάννης, Ηρακλής, αέρας, ταξίδι, Οκτώβριος, τόπος, μέρα, Δευτέρα, εκκλησία, Μάρτιος, Τετάρτη, βιβλίο, Χριστούγεννα, Κυριακή, Κρήτη, θάλασσα.

ΓΛΩΣΣΑ

Γράψε δίπλα σε κάθε λέξη ένα ρήμα που να δείχνει τι κάνω:

Με το μολύβι: _______________ Με το κλειδί: __________

Με το σφυρί: ________________ Με τα κυάλια: _________

Με την μπάλα: _______________ Με το σίδερο: __________

Γράψε τα φωνήεντα:

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Γράψε τα σύμφωνα:

___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___

Κλίνε τα ουσιαστικά:

Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός

Ον. ο κηπουρός ο ποταμός

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 55: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Γεν.

Αιτ.

Κλ.

ΓΛΩΣΣΑ

ΡΗΜΑΤΑ

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν πως κάποιος κάτι κάνει ή παθαίνει ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

π.χ. Η μητέρα πλέκει. (κάτι κάνει)

Το δέντρο ξεριζώθηκε. (κάτι έπαθε)

Η γάτα κοιμάται. (βρίσκεται σε μία κατάσταση)

Στις παρακάτω προτάσεις υπογράμμισε με κόκκινο χρώμα τα ρήματα:

Τα ξύλα τρίζουν στο τζάκι. Ο πατέρας διαβάζει την εφημερίδα του. Τα χελιδόνια το φθινόπωρο φεύγουν. Ο εργάτης ξεκουράζεται. Ο μαθητής σκέφτεται.

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Ουσιαστικά λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, ενέργεια (π.χ. γράψιμο), κατάσταση (π.χ. χαρά), ιδιότητα π.χ. ευγένεια), επιστήμες (π.χ. ιατρική), σχέσεις (π.χ. συγγένεια) και φυσικά φαινόμενα (π.χ. ζέστη).

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Page 56: Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΑ

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!

Γράψε τι φανερώνουν τα παρακάτω ουσιαστικά:

Ελένη: πρόσωπο βροχή: ____________ γιαγιά: ______

άλογο: ______________ καρέκλα: __________ κρύο: ______

μολύβι: _____________ ιστορία: ___________

θυμός: _____________ πότισμα: ___________

καλοσύνη: ___________ ψάρι: ______________

www . cleverclass . gr - Η έξυπνη τάξη!