Σχεδίαση...

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  31
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Υπολογισμός μηνιαίας απόδοσης κατόπτρων παραβολικού κυλίνδρου (Parabolic Trough Collector, PTC) για όλον τον χρόνο με το πρόγραμμα Matlab®. Ο υπολογισμός έγινε χρησιμοποιώντας μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).Εν συνεχεία, κάλυψη του φορτίου κατά τους θερινούς μήνες (10 Μαΐου – 10 Σεπτεμβρίου) με την κατάλληλη επιφάνεια κατόπτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ψύκτη απορρόφησης διπλής επίδρασης (ονομαστική ψυκτικής ισχύος 233kWcold και ζεύγος απορροφητικού μέσου/ ψυκτικού, Βρωμιούχο Λίθιο/ Νερό)

Transcript of Σχεδίαση...

. 2010 1 .....1 1.1 ...... .....1 1.2. .......1 1.3. .2 1.4. ..2 1.5. ...3 1.6.- ...4 2. ....5 2.1. .... .....5 2.2. ( ,Extraterrestrial Radiation)....6 2.2.1. ...6 2.2.2. ..7 2.2.3. .7 2.3. ....8 2.4. ..8 2.5. , ...12 2.6. ...13 2.7. - ........14 3. ......15 3.1. 15 3.2. .....16 3.2.1. (FPC, Flat Plate Collectors) ....16 3.2.2. (CPC, Compound Parabolic Collectors).18 3.2.3. (ETC, Evacuated Tube Collectors) ...19 3.3. ....20 3.3.1. (PTC, Parabolic Trough Collector) ........22 3.3.2. Fresnel (LFR,Linear Fresnel Reflector).24 3.3.3. (Parabolic Dish)...25 3.3.4. (Central receiver)..26 3.4. 27 3.4.1...27 3.4.2. ..28 3.5.- ....29 4 .....31 4.1 ........31 i4.2 ...31 4.3 ....32 4.3.1 ..32 4.3.1.1 (single-effect).. ....32 4.3.1.1.1 . ...33 4.3.1.1.2 .........34 4.3.1.1.3 . ...35 4.3.1.1.4 .. .......37 4.3.1.2 . .39 4.3.2 ..41 4.4 ...41 4.4.1 / ( )....41O H LiBr2/ 4.4.2 / ( ) ....42O H NH2 3/4.5. ..............42 5. (PTC, Parabolic Trough Collector)...43 5.1. ....43 5.2. ............46 5.3. .. .................47 6. .....51 6.1. .....49 6.2. Matlab PTC .......49 6.2.1. ....49 6.2.2. .....................50 6.1.2.1. ....50 6.1.2.2. ..506.3. ...................51 6.4 .. .59 6.4.1. .....59 6.4.1.1 ...59 6.4.1.2. 90% ....60 6.4.1.3. .....61 6.4.2. ......61 6.4.2.1 ...62 6.5. ....64 6.5.1. ..64 6.5.2. ...........67 6.5.3. .................68 6.6. .. ..70 iiiii 7. 7.1. ...................................................................70 7.2. .......70 . .....................71 .1. .........................................71 1.

1.1. .40% . ,,,- . .199611.000GWh 12kW. , 44.000GWh2020. (chilledwater systems) . , , , . 1.2. , . , . , ,, , . ,, , , , . , () , . 1 1.3. , . . , (DHW, domestichotwater) . . ,. . . , . 1.4. .., , / , , . 2, ,. . , . , . 1.5. ,1.5.1. . . - . . , . ,. ,, . , ., .

, ,, : / ; , . 3 1.5.1. .,: . , : . 1.6.- 1)Solar-AssistedAir-ConditioninginBuildings.AHandbookforPlanners (Hans-Martin Henning(Ed.), Second revised Edition) 4 2. 2.1. . , ., ,,27 30 . m910 39 . 1 m1110 5 . 1 5777. 100 . , o . (.) , . 610 8610 40 . , . , .

5 2.2.( ,Extraterrestrial Radiation) 2.2.1. 2.2.1.1 . 2.2.1.1. - 1,7%., m (. ) 1110 495 . 1 2 3 ' . .,, . SCG , , . , . C.G. Abbot1322 .Johnson[1954] 1395W . , . 1367 , [WMO 1978] 2/ m W2m /2/ m W 6 2.2.2. (.), . .(World Radiation Center, WRC) 2.2.2.1 2.2.2.1 2.2.3. . (sunspots). . 3% -. , : )365360cos 033 . 0 1 (nG Gsc on+ = (2.1) 7 , n- . onG

2.3. . , ( ). XH 24 . 15 ( 1 , 15 ). . ( )( )., : XHXT t X XL L T H E + = ) ( 4t ot (2.2) (+)(-), ,. , . otLtL tE , .(Watt) . : ) sin( 5 . 1 ) cos( 53 . 7 ) 2 sin( 87 . 9 B B Bt = E (2.3) 364) 81 (360 =DB (2.4)

D . 2.4. , . : 8 (). ( 12 ) . . (Zu ). (2.4.2).: ) sin( ) cos( ) cos( ) cos( ) sin( ) ) cos(sa sin( = + =Ze | o | o u (2.5) ,, , (D). 9(). . (+23,5) (-23,5) ( 2.4.1). 2.4.1. 24, () 0,5.,24, 0,5. () Spencer(1971): ) 7 . 2 ( ) ( 365 / ) 1 ( 2) 6 . 2 ( ) / 180 ( )) 3 sin( 00148 , 0 ) 3 cos( 002697 . 0) cos( 006758 , 0 ) sin( 70257 . 0 ) cos( 399912 , 0 006918 , 0 (rad D = I I + I I I + I =t touto , , Cooper(1969): ] 365 / ) 284 ( 360 sin[ 45 . 23 + = D o (2.8)

Perrin de Brichambaut (1975): ] 365 / )(2.9) 82 ( 360 sin[ 4 . 0 { sin1 =D o (sa ). ( 2.4.2.)(osa 90 s ) :Zo0 s = u 90sa(m). .(m) . , :

sa m sin / 1 = (2.10) , .. ,, . 0,25% Zu 0 % % % (devide by zero) % 49esky = 0.711 + 0.56*(tdp(i)/100) + 0.73*((tdp(i)/100)^2); Tsky = ((esky)^0.25)*Tdb(i); % 5.2.4 n(i)=nopt*Kta(i) - (a+c*Wspd(i))*(Twall - Tdb(i))/DNI(i) - eab*b*(Twall^4 -Tsky^4)/DNI(i); else n(i)=0% %, % end

if n(i)