Αρχαια ελληνικη γραμματικη

of 55 /55
1 ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ http://www.philologyonline.gr/ [email protected] και [email protected] ΤΟ ΑΡΘΡΟ Σημειώσεις: 1. Το άρθρο δεν έχει κλητική. Συνήθως όμως εμπρός από την κλητική των ονομάτων χρησιμοποιείται το κλητικό επιφώνημα (): ἐγώ σε, Φαλῖνε, ἄσμενος ἑόρακα. 2. Η αρχαία ελληνική είχε μόνο οριστικό άρθρο . Για πρόσωπα ή πράγματα αόριστα δεν υπήρχε αόριστο άρθρο (όπως στη νέα ελληνική το ένας, μία, ένα). Σε τέτοια περίπτωση οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν τα ονόματα χωρίς άρθρο : π.χ. ποταμὸς δὲ ἦν κύκλῳ (=ένας ποταμός). ΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΗ: ΔΟΤΙΚΗ: ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: ΚΛΗΤΙΚΗ: τοῦ τῷ τὸν - οἱ τῶν τοῖς τοὺς - ΘΗΛΥΚΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΗ: ΔΟΤΙΚΗ: ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: ΚΛΗΤΙΚΗ: τῆς τῇ τὴν - αἱ τῶν ταῖς τὰς - ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ: ΓΕΝΙΚΗ: ΔΟΤΙΚΗ: ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ: ΚΛΗΤΙΚΗ: τὸ τοῦ τῷ τὸ - τὰ τῶν τοῖς τὰ - ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Embed Size (px)

description

πινακες και θεωρια γραμματικης

Transcript of Αρχαια ελληνικη γραμματικη

&

: : : : :

-

-

: : : : :

-

-

: : : : :

-

-

: 1. . (): , , . 2. . ( , , ). : .. (= ).1 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: , & : , .()

. (-). , : 1. , 2. , , , , , . . . (, ). : , . , ( ). , . , . , ( ), . ( ). , . : & : , .()

. , , ( : + = + = ). : & : & : .()

. . . : , . : & : & : . ( : + = , + = )()

, . . .

2 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , . : (), (), (). , , , . : & : & : .()

, . ( ), . , . . . . , : , (=), , , .. ( , )( )

. : , , , , , , . . (, )*1. , , (, ) *2.

: : : : :

()

3 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

: : : : :

()

: : : : :

*2 *2 *2

()

: : : : :

()

: : : : :

()

4 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

*1 *1 *1

()

: : : : :

()

: : : : :

()

: : : : :

- -

- () -

: : : : :

, .

5 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

: : : : :

()

()

: : : : :

()

()

: : : : :

()

()

: : : : :

() ( )

6 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

() ( )

: : : : :

()* * : -- --, -- - --.

: : : : :

**

() ** : .

: : : : :

**

()*

* : -- --, -- - --. ** : .

: : : : :

()

7 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

-

: : : : :

()

: : : : :

: : : : :

: : : : :

-

8 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

: : : : :

() : - 2 , .. . - (. -).

: : : : :

()

- (. -).

: - 2 , .. .

: : : : :

-

- (. -).

: - 2 , .. .

: : : : :

()

9 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

: : : : :

()

: ()

: : : : :

()

: : : : :

()

10 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

- -

()

: : : : :

-

: : : : :

()

: : : : :

()

: : : : :

()

11 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

1. . . : += += += += 2. . . 3. , . :

: : : : :

- - - - () -

- - - - () - :

: : : : :

- - - - () -

- - - - () - :

12 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

- - - - () -

- - - - () - : (.)

4. , , . , . : + = + = 5. , . 6. . . :

: : : : :

- - - - () -

- - - - () -

: : : : :

- - - - () -

- - - - () -

13 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

- - - - () -

- - - - () -

1. , ( ). 2. . 3. . 4. ( ). :

: : : : :

(=) ()

()

: : : : :

(= ) () ()

()

14 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

()

1. . 2. , , () (, ) . 3. ( ): - - - - - - () - () () () () () -

4. , , , . 5. , , . . -

6. , , () , . 7. , , , , , , 15 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, . 8. , , ( ) . 9. , , ( ) . 10. :

11. ( ): - - - - - -

16 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

12. ( ): -

13. : ( ) - () ( ) - () ( ) - () -

14. : () () ( ) - () - -

15. ( , ):

17 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

16. : () () -

() -

17. , , , , , . 18. , , . 19. : -

- - () -

() -

, - - , - () - -

18 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

(110)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

, , , ,

, ,

20 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , , .

, , , , , . , , , , , (=), (=), (= ), (= ), (= ), (= ). , , , (= ), , , (= ) (= ). , , , , , , , , , , , . , , , , .

, , (= ). , , , , , , , , . , .

, , , .

, .

21 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

() () - ()

()

-

-

-

-

-

-

-

... + ()

... + ()

... + ()

-

-

-

-

-

: , .

22 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

: : : : :

()

: : : : :

: : : : :

()

: , , , .

23 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

. (. - )

() () ()

()

1. 2. 3.

-

-

-

-

-

-

() ... + () ... ()

... +

()... + () ... ()

-

-

-

-

-

: . , . . .

24 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

. (. - )

- -

1. 2. 3.

-

-

-

-

-

-

... +

... +

-

-

-

-

-

: -. , , : , , . . ( , ...).

25 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , ,

. (. - )

-

. . 4. 5. 6.

-

-

-

-

-

-

- - -

()

... +

... +

-

-

-

-

-

: -. , , : , , . . ( , ...).

26 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

..

()

..

: : 1. , , , ( ), (, , , , ). , . 2. : ) ) . 3. ( ). : 1. . , , (.. - ). 2. ( ).

27 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

( ) () () () () () ()

28 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

(- -)

- - - - - ()-() - - - - - - () ()

- - - - - ()-()

- - - - -() ()

-

-

-

-

-

- - ( ) ... + . .

-

() ()( ) ... + . .

... +

-

-

-

-

29 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

-

- -

()

- - -

-

- - - -

- - - -

- - - - - - - - - - - - (-)

- - - - - -

- - - - - -

- - - -

-

-

... +

... +

-

-

-

-

1. 2. 3. 4.

: + , = / + , = / + , , = / + = . , , , , , . , - . -, -, - - . , , .

30 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

-

-

-

-

-

-

(- -) .....

- - - - - ()-() - - - - - - () ()

- - - - - ()-()

- - - - -() ()

(-)

-

-

-

-

-

- - - ( ) ... + . .

-

() ()( ) ... + . .

... +

-

-

-

-

31 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

-

- -

()

- - - -

- - -

-

... - - -.....

- - - - - - - - - - (-)

(-)

- - - - - -

- - - - - -

(-)

-

-

-

-

-

... +

-

-

... +

-

-

-

1. 2. 3.

: + = / + = / + = / + = . , , , , , . (-) (.. , , , , ..) (: + , = ).

32 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

-

-

- -

- - - -

-

(- -) ... .....

- - - - - ()-()

- - - - - ()-()

- - - - -() ()

()

- - - - - - () ()

-

-

-

-

-

- - - ... + . .

-

() ()... + . .

... +

-

-

-

-

33 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

-

- -

()

- - -

-

- - -

... - - -.....

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - (-)

- - - - -

-

-

-

-

(-)

-

... +

-

-

... +

-

-

-

1. 2.

: + , , = / + , = / + , , = . , , , , , (. , . , . , . ).

34 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

-

-

-

(. -)..

() ()

()

(-) (-) (-)

..

-

-

-

-

-

()

- - -

-

-

-

-

-

35 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

(. -)..

() ()

()

(-) (-) (-)

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()

: (), . , .

36 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

(. -)..

() ()

()

..

-

-

-

-

-

()

-

-

-

-

-

37 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

(. -)..

() ()

()

(-) (-) (-)

..

-

-

-

-

-

()

-

-

-

-

-

38 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

..

() ()

()

..

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.. /

39 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , , , , , , :

() () () () ()

(-) (-) (-)

-

40 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

( ..) & (. )

() ()

()

: 1. , , .

2. .

3. , .

41 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

.. ..

()

-

-

()

( .. ..): (. -), (. -), (. -).

.. .. .. ..

-

-

, -

-

-

, -

: 1. , , : ) (, , ) . ) (, , ) . ) (, , ) . 2. , , ( ) .. . (. ..) (. ..).

42 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

( ..): , , . (. ) (. ) (. )

() () ()

: 1. , , (, ...) (, ...), ( ). 2. : .. ( ), ( ). 3. . , : .. (.) (.), (.) (.), (.) (.).

43 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

( .. ..)(. , . , . , )

()

, . , ( , ), , (.. . , . , : , : , : ).

( ) , , ( ), .

.. ..

:

44 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

( ..): , , . (. ) (. ) (. )

() () ()

) : ( ) ( ). ) : ( ) ( ). ) : ( ) ( ).

:1. (, ...) (, ...), . : , . 2. (, ...) (, ...), . () : .. . (. ), (), (). . (. ), (), (). 3. , : ( ), ( ) ...

45 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, ,

() () - - - () () - () - - - - - -

()

- - -

-

-

-

-

-

()

-

-

-

-

-

()

(-) (-) (-)

-

-

-

-

-

46 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

1. : , , , , , (). : , , (). : . : , , (. -), , . : . 2. : ( , ...). 3. : , , , , . 4. : , , , , (. -). 5. : , , ... , , , (). : . : , , (. -), , . : . 6. : , , ... ( ) , , , , , (). : , , , , , . : . 7. : ... , ..., ,

8. : , , . 9. (): , . : . (): . : . : . : . : , . : . : . : (: , ). : . : . : . : . : . :.

47 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

) , [ ] (. , , . 17, 38, 1). ) , , , ( ). ) , , ( ), , . , , , (. , , . 18, 38, 2). ) , , , . ( ) , , , , , , , (), (), , . ( ) - , , ( , ). . , , , : ( ), ( ), ( ). : , , ( ). ( ) - , , . - , . (: , , : , . , : , -, - .).

, , , : ( ), ( ). : , , , . ) , , , . , ,48 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, ( ). , . ) . ( : , , , , ). ) ( ). ) , , . , (. , []). ( ..), ( ..) ( ..) - , , . , , . , , ( ). , ( ). , , , ( ). ) , , , , , , . ) , , : : (. ), (. ), (. ), (. ), (. ), (. ), (. ), (. ): , , ( , ). : (. ), (. ), (. ): , , . , ( ). , , , .[: . (), , ( )].

49 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , , , . , , , --, , . , , , , , . , , -, -, , . , , -, -, , . (-), , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , , , , . (-), , , -, , . , , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , , , , . , , , , , . , , , , , . (-), , , -, , . , , , -, , . , , , , , .

, , , , , . , , -, -, , . , , , , , .50 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , -, -, -, -.

, , , , , . (-), , , , , . , , , -, , . , , , (, , , , --), , .

(-), , , , , . , , , , , . , , -, -, -, -. , , (-), , , . (-), , , , , . , , , , , . , , , , , . , , , , , . (-), , , -, , . , , , , , . , , , , , . , , -, , , . , , -, , , .

(-), , -, -, , . (-), , -, -, , .

, , , , , .51 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , (), , .

(-), , , , , (. ).

(-), , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , -, -, , . (-), , -, -, , . , , , , , .

, , , , , . , , , , , . , , , -, , . , , , , , . , , -, -, , . , , -, --, , . , , -, -, , . , , , -, , . , , -, -, , . , , , , , .

, , , , , . , , -, -, , . ( , -, ..., , -, - ... , ).52 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , , , . , , -, -, , .

(-), , , , , . -, -, , , , . , , , , , . , , , , , . , , , , , . (-), , , , , . , , , , , . (= , ).

, , , , , . , , -, -, , . (-), , -, -, , . , , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , , , , . , , -, , , . , , -, -, , . , , , , , .

(-), , -, , , . , , -, --, , . , , , , , . , , , , , .53 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, , , , , . , , , , , . , , , --, , . , , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , -, -, , .

, , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , -, -, , . , , , , , . , , -, --, , . , , -, -, , . , , , , , .

(-), , , , , .

, , -, -, , . , , , , , . , , --, -, , . , , , , , . , , -, - (, , , ), , . , , , , , . , , -, -, , . , , , (, , , --), , .

54 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]

, -, -, . (-), , , , , .

(-), , , , , .

.

55 & http://www.philologyonline.gr/ [email protected] [email protected]