Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου...

of 267 /267
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1

Embed Size (px)

description

Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας.Στις σελίδες 66-69 βλέπουμε ότι υπάγονται : το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωμοδότησης, καθώς και οι Ισραηλιτικές Κοινότητες

Transcript of Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου...

Page 1: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ,

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ιούνιος 2009

1

Page 2: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας Περιεχομένων

Ι. Ανεξάρτητη Αρχή................................................................................8 1. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)............................................................8ΙΙ. Ανεξάρτητες/Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες......................................8

1. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)...........................................8 2. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.)...............................................9 3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.).........................................................................9 4. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.).......................9 5. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Περιφερειακές Υπηρεσίες...............................................................................................................................10

IIΙ. Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες.........................................................................................................................11

1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)...............................................................................................................................11 2. Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (Κ.Ε.Μ.Κ.Φ.)...............................................................................................................................11

IV. Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Υπηρεσίες.........................................................................................................................12

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης...............................................................................................................................12 2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...............................................................................................................................12 3. Γραφεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...............................................................................................................................12 4. Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής Eκπαίδευσης...............................................................................................................................13 5. Γραφεία Φυσικής Αγωγής...............................................................................................................................13 6. Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)...............................................................................................................................13

7. Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών

Αναγκών (KΕ.Δ.Δ.Y.)............................................................................................................................14

8. Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.)............................................................................................................................14

9. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)...............................................................................................................................14

10. Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.)...............................................................................................................................15 11. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) - Γραφεία Σχολικού

2

Page 3: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.)............................................................................................................................15

12. Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)...............................................................................................................................15 13. Kέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)...............................................................................................................................16

14. Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας

Eκπαίδευσης...............................................................................................................................16 15. Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...............................................................................................................................16 16. Εκκλησιαστικά Γυμνάσια–Λύκεια, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) και Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ι.Ε.Κ.)...............................................................................................................................17 17. Επιτροπές Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.)...............................................................................................................................17

V. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).............................................................................................................18

1. Ακαδημία Αθηνών...............................................................................................................................18 2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) - (Πανεπιστημιακός Τομέας)...............................................................................................................................18

2.1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών................................................................................................................................................18 2.2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο................................................................................................................................................19 2.3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης................................................................................................................................................19 2.4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών................................................................................................................................................20

2.5. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών............................................................................................................................20 2.6. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών............................................................................................................................21

2.7. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών................................................................................................................................................21

2.8. Πανεπιστήμιο Πειραιώς......................................................................................................................21

3

Page 4: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

2.9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών................................................................................................................................................22

2.10. Πανεπιστήμιο Πατρών............................................................................................................................22 2.11. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων............................................................................................................................23 2.12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης............................................................................................................................23 2.13. Πανεπιστήμιο Κρήτης............................................................................................................................24 2.14. Πολυτεχνείο Κρήτης............................................................................................................................24 2.15. Πανεπιστήμιο Αιγαίου............................................................................................................................24 2.16. Ιόνιο Πανεπιστήμιο............................................................................................................................25

2.17. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας............................................................................................................................25 2.18. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο............................................................................................................................26 2.19. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)............................................................................................................................26 2.20. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου............................................................................................................................27 2.21. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.......................................................27 2.22. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας............................................................................................................................28 2.23. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Έδρα Θεσσαλονίκη)............................................................................................................................28

3. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τεχνολογικός Τομέας).................................................................................................................................29

3.1. Τ.Ε.Ι. Αθήνας............................................................................................................................29 3 2. T.E.I. Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης)............................................................................................................................29

4

Page 5: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.2.1. Παράρτημα Γρεβενών................................................................................................................................................30 3.2.2. Παράρτημα Καστοριάς................................................................................................................................................30 3.2.3. Παράρτημα Φλώρινας................................................................................................................................................31

3.3. T.E.I. Ηπείρου (Άρτας)............................................................................................................................31 3.3.1. Παράρτημα Ηγουμενίτσας............................................................................................................................32

3.3.2. Παράρτημα Ιωαννίνων................................................................................................................................................32 3.3.3. Παράρτημα Πρέβεζας................................................................................................................................................32

3.4. T.E.I. Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρειο)............................................................................................................................33

3.4.1. Παράρτημα Κατερίνης................................................................................................................................................33 3.4.2. Παράρτημα Κιλκίς................................................................................................................................................34 3.4.3. Παράρτημα Νέων Μουδανιών................................................................................................................................................34

3.5. T.E.Ι. Ioνίων Νήσων (Αργοστολίου)............................................................................................................................35

3.5.1. Παράρτημα Ζακύνθου................................................................................................................................................35 3.5.2. Παράρτημα Λευκάδας................................................................................................................................................36 3.5.3. Παράρτημα Ληξουρίου................................................................................................................................................36 3.6. T.E.I. Καβάλας................................................................................................................................................37 3.6.1. Παράρτημα Δράμας................................................................................................................................................37 3.6.2. Παράρτημα Διδυμότειχου

.........................................................................................................................37

3.7. T.E.I. Καλαμάτας............................................................................................................................38

5

Page 6: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.7.1. Παράρτημα Σπάρτης............................................................................................................................39 3.8. T.E.I. Κρήτης............................................................................................................................39

3.8.1. Παράρτημα Αγίου Νικολάου................................................................................................................................................40

3.8.2. Παράρτημα Ιεράπετρας...............................................................................................................................40

3.8.3. Παράρτημα Ρεθύμνου .........................................................................................................................41

3.8.4. Παράρτημα Σητείας.........................................................................................................................41

3.8.5. Παράρτημα Χανίων................................................................................................................................................42

3.9. T.E.I. Λαμίας............................................................................................................................42 3.9.1. Παράρτημα Άμφισσας............................................................................................................................42 3.9.2. Παράρτημα Καρπενησίου............................................................................................................................43 3.10. T.E.I. Λάρισας............................................................................................................................43

3.10.1. Παράρτημα Καρδίτσας................................................................................................................................................44 3.10.2. Παράρτημα Τρικάλων................................................................................................................................................44

3.11. T.E.I. Μεσολογγίου............................................................................................................................45 3.11.1. Παράρτημα Ναυπάκτου............................................................................................................................45 3.12. T.E.I. Πάτρας............................................................................................................................46

3.12.1. Παράρτημα Αιγίου................................................................................................................................................46 3.12.2. Παράρτημα Αμαλιάδας................................................................................................................................................46 3.12.3. Παράρτημα Πύργου................................................................................................................................................47

6

Page 7: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.13. T.E.I. Πειραιά............................................................................................................................47 3.13.1. Παράρτημα Σπετσών............................................................................................................................48 3.14. T.E.I. Σερρών

.................................................................................................................................48

3.15. T.E.I. Χαλκίδας............................................................................................................................49

3.15.1. Παράρτημα Θήβας...................................................................................................................49

3.16. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)................................................................................................................................................50

4. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.)...............................................................................................................................50 5. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.)...............................................................................................................................50 6. Δημόσιες Βιβλιοθήκες...............................................................................................................................51 7. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας...............................................................................................................................51 8. Διεπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών

και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)............................................................................................................................52 9. Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)............................................................................................................................53 10. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)............................................................................................................................53 11. Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων............................................................................................................................53 12. Βαρβάκειο Ίδρυμα............................................................................................................................54 13. Φοιτητικές Λέσχες............................................................................................................................54 14. Ταμείο Διοίκησης & Διαχείρισης Αγροκτήματος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

7

Page 8: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Θεσσαλονίκης............................................................................................................................55

15. Ταμείο Διοίκησης & Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης................................................................................................................................................56

16. Ειδικό Ταμείο Ανώτατου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών............................................................................................................................56 17. Ένωση Ελλήνων Φυσικών............................................................................................................................57 18. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι.ΦΩΚΙΑΝΟΣ»............................................................................................................................57 19. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής............................................................................................................................58 20. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων & Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) - (Ανενεργή)............................................................................................................................58 21. Εκκλησιαστικά Ιδρύματα............................................................................................................................59 21.1. Εκκλησία της Ελλάδος............................................................................................................................59 21.2. Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών............................................................................................................................59 21.3. Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης............................................................................................................................60 21.4. Ιερές Μητροπόλεις του Κράτους............................................................................................................................60 21.5. Ενορίες με τους Ενοριακούς τους Ιερούς Ναούς............................................................................................................................60 21.6. Ιερές Μονές............................................................................................................................61 21.7. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος............................................................................................................................61 21.8. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος............................................................................................................................61 21.9. Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου............................................................................................................................62

21.10. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού Ηρακλείου................................................................................................................................................62 21.11. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.)

8

Page 9: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομού Χανίων................................................................................................................................................63 21.12. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π) Νομού Λασιθίου................................................................................................................................................63 21.13. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού Ρεθύμνης................................................................................................................................................63 21.14. Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου................................................................................................................................................64 21.15. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (Ν.Π.Ι.Δ. ως προς τη διαχείριση των πόρων)................................................................................................................................................64

22. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως............................................................................................................................65 23. Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.)............................................................................................................................65 24. Ισραηλιτικές Κοινότητες............................................................................................................................66

24.1. Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών.........................................................................................................................66 24.2. Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.........................................................................................................................67 24.3. Ισραηλιτική Κοινότητα Βόλου.........................................................................................................................67 24.4. Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων

........................................................................................................68

24.5. Ισραηλιτική Κοινότητα Κέρκυρας........................................................................................................68

24.6. Ισραηλιτική Κοινότητα Λάρισας........................................................................................................68

24.7. Ισραηλιτική Κοινότητα Τρικάλων........................................................................................................69

24.8. Ισραηλιτική Κοινότητα Χαλκίδας........................................................................................................69

VI. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).........................................................................................................................70

1. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)............................................................................................................................70

9

Page 10: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

2. Ερευνητικό Ακαδημαΐκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.)................................................................................................................................................70

3. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.).................................................................................................................................71

3.1. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών (Ι.Σ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών............................................................................................................................71

3.2. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Ι.Δ.ΜΕ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών................................................................................................................................................71

3.3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)............................................................................................................................72

3.4. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.) των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων................................................................................................................................................73 3.5. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμο-

γών (Ι.Ε.Σ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών...................................................................................................................73

3.6. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας (Ι.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών................................................................................................................................................73 3.7. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας & Υπολο- γιστών (Ι.Σ.Ε.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου................................................................................................................................................74 3.8. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος (Ι.Φ.Π.) του Πανεπιστημίου Κρήτης................................................................................................................................................74 3.9. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης................................................................................................................................................75 3.10. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.Δ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου................................................................................................................................................75 3.11. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου

10

Page 11: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου................................................................................................................................................76 3.12. Eρευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου................................................................................................................................................76 3.13. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΝΧ.Ι.Π.Ι.)................................................................................................................................................76 3.14. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Στατιστικής, Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης & Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών................................................................................................................................................77 3.15. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας................................................................................................................................................77

3.16. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Κακοηθών Νοσημάτων της Παιδικής

Ηλικίας του Πανεπιστημίου Αθηνών...................................................................................................................78

4. Κέντρα Τεχνολογικής Ερευνας (Κ.Τ.Ε.)................................................................................................................................................78 4.1. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. Κοζάνης................................................................................................................................................78 4.2. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου................................................................................................................................................79 4.3. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας................................................................................................................................................79 4.4. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης................................................................................................................................................79 4.5. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Καβάλας, Τ.Ε.Ι. Καβάλας................................................................................................................................................80 4.6. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Κρήτης................................................................................................................................................80 4.7. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πάτρας, Τ.Ε.Ι. Πάτρας................................................................................................................................................81 4.8. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πειραιά & Νήσων,

11

Page 12: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τ.Ε.Ι. Πειραιά................................................................................................................................................81 4.9. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πελοποννήσου, Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας................................................................................................................................................81 4.10. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Σερρών, Τ.Ε.Ι. Σερρών................................................................................................................................................82

4.11. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας, Τ.Ε.Ι. Λαμίας................................................................................................................................................82 5. Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών» (Α.Ε.)................................................................................................................................................83

6. Ειδικά Ν.Π.Ι.Δ. Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας των Α.Ε.Ι. .................................................................................................................................83

6.1. «Εταιρεία Aξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α.Ε.)................................................................................................................................................83 6.2. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Α.Ε.)................................................................................................................................................84 6.3. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α.Ε.)................................................................................................................................................84 6.4. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α.Ε.)................................................................................................................................................84 6.5. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α.Ε.)................................................................................................................................................85 6.6. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών» (Α.Ε.)................................................................................................................................................85 6.7. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών» (Α.Ε.)................................................................................................................................................86 6.8. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας

12

Page 13: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Α.Ε.)................................................................................................................................................86 6.9. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» (Α.Ε.)................................................................................................................................................86 6.10. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α.Ε.)................................................................................................................................................87 6.11. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α.Ε.)................................................................................................................................................87 6.12. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α.Ε.)................................................................................................................................................88 6.13. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Χαροκόπειου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας» (Α.Ε.)................................................................................................................................................88

7. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.................................................................................................................................88

1. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)................................................................................................................................................88 2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)................................................................................................................................................89 3. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)................................................................................................................................................89 4. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)................................................................................................................................................90 5. Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.)................................................................................................................................................90 6. Ινστιτούτο Νεολαίας (Ι.Ν.)................................................................................................................................................91 7. Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)................................................................................................................................................91 8. Aναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών................................................................................................................................................91 9. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).................................................................................................................................................92 10. Ιόνιος Ακαδημία (Ανενεργή)................................................................................................................................................92

13

Page 14: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

11. Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος (Ανενεργό)....................................................................................................................93

12. Οργανισμός Παιδικών & Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.)...........................................................................................................................93 13. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών (Ανενεργό).........................................................................................................................93 14. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους.........................................................................................................................94 15. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.).........................................................................................................................94 16. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.).........................................................................................................................94

VII. Aνώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).........................................................................................................................95 1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε. ................................................................................................................................................95

VIII. Αποκεντρωμένη Εκπαιδευτική Υπηρεσία.............................................................................................................96 1. Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.).................................................................................................................................96

ΙΧ. Πίνακες.........................................................................................97 Πίνακας 1. «Περιφερειακές Υπηρεσίες των Αρχείων του Κράτους»................97 Πίνακας 2. «Επιτροπές Περιφερειακών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας»............................................................................................................................100 Πίνακας 3. «Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»............................................................................................................................102 Πίνακας 4. «Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)»............................................................................................................................103 Πίνακας 5. «Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)»............................................................................................................................104 Πίνακας 6. «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)»............................................................................................................................108

14

Page 15: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 7. «Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.)»............................................................................................................................111 Πίνακας 8. «Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) –Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.)»............................................................................................................................112 Πίνακας 9. «Εργαστηριακά Kέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)»............................................................................................................................149 Πίνακας 10. «Κέντρα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)»............................................................................................................................159 Πίνακας 11. «Εκκλησιαστικά Γυμνάσια – Λύκεια, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.)και Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ι.Ε.Κ.) »............................................................................................................................165

Πίνακας 12. «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τεχνολογικός Τομέας )».............................................................................................................................................167 Πίνακας 13. «Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» (Α.Ε.Α.).............................................................................................................................................195

Πίνακας 14. «Δημόσιες Βιβλιοθήκες»............................................................................................................................196 Πίνακας 15. «Φοιτητικές Εστίες»............................................................................................................................198

Πίνακας 16. «Σπουδαστικές Εστίες».............................................................................................................................................201 Πίνακας 17. «Μαθητικές Εστίες».............................................................................................................................................202 Πίνακας 18. «Μαθητικά Κέντρα».............................................................................................................................................204

Πίνακας 19. «Παιδικές & Εφηβικές Βιβλιοθήκες............................................................................................................................205

15

Page 16: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ι. Ανεξάρτητη Αρχή

1. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 56, 117 42 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 9218845Τηλ/πο: 210 9220143Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http://www.hqaa.gr/Νομικό ΠλαίσιοΝ. 3374/2005 Άρθρο: 10 Φ.Ε.Κ.: 189 Α΄N. 3577/2007 Aρθρο : 13 Φ.Ε.Κ. : 130 Α ΄ Υ.Α. Β1/86960/2006 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 1215 Β΄

ΙΙ. Ανεξάρτητες/Αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες

1. Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αχαρνών 417, 111 43 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 2581803, 210 2530274, 210 2530214, 210 2532001 (Νομικός Σύμβουλος)

Τηλ/πο: 210 2516111Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http :// www . gsae . edu . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1320/1983 Άρθρο: 18 Φ.Ε.Κ.: 6 Α΄N. 1558/1985 Αρθρο: 26, 27 Φ.Ε.Κ.: 137 Α΄ Π.Δ. 132/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 64 Α΄Π.Δ. 386/1991 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 139 Α΄Ν. 2909/2001 Άρθρο: 3 Φ.Ε.Κ.: 90 Α΄

16

Page 17: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 3369/2005 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 171 Α΄N. 3699/2008 Άρθρο: 33 Φ.Ε.Κ.: 199 Α΄

2. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αχαρνών 417, 111 43 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 2599426-7, 210 2599500Τηλ/πο: 210 2599302Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http://www.neagenia.grΝομικό ΠλαίσιοN. 1558/1985 Άρθρο: 26, 27 Φ.Ε.Κ.: 137 Α΄Π.Δ. 274/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 130 Α΄Π.Δ. 386/1991 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 139 Α΄Ν. 2026/1992 Άρθρο: 8 Φ.Ε.Κ.: 43 Α΄

3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνα: 210 6016364, 210 6016367,210 6016390,210 6016875, 210 6016386, 210 6003802, 210 6084497

Τηλ/πο: 210 6016388, 210 6081864Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστότοπος: http://www.pi-schools.gr/Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1566/1985 Άρθρο: 23-27 Φ.Ε.Κ.: 167 Α΄Ν. 2817/2000 Άρθρο: 12 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄

4. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Δάφνης 61, 154 52 Ψυχικό

17

Page 18: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: 210 6782200, 210 6782202Τηλ/πο: 210 6782215 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: archives@domain (domain: gak.gr)

Ιστότοπος: http://www.gak.gr/; http://gak.att.sch.gr/

Νομικό Πλαίσιο

Π.Δ. 941/1977 Άρθρο: 18 Φ.Ε.Κ.: 320 Α΄

Ν. 1558/1985 Άρθρο: 24, παρ.3 Φ.Ε.Κ.: 137 Α΄

Ν. 1946/1991 Άρθρο: 8 Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

Ν. 3467/2006 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 128 Α΄

Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442740, 210 3442536Τηλ/πο: 210 3442713 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

5. Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Περιφερειακές ΥπηρεσίεςΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 941/1977 Άρθρο: 18 Φ.Ε.Κ.: 320 Α΄Ν. 1558/1985 Άρθρο: 24, παρ. 3, η Φ.Ε.Κ.: 137 Α΄Ν. 1946/1991 Άρθρο: 8 Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442740, 210 3442536 Τηλ/πο: 210 3442713Hλεκτρονική Διεύθυνση: t04gar[email protected]Ιστότοπος: http://www.gak.gr/; http://gak.att.sch.gr/

III. Αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες 18

Page 19: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

1. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Μακρή 1 & Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 117 42 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3726300, 210 3239084, 210 3726314 Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 3254385-9Τηλ/πο: 210 3221863Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.iky.grΝομικό ΠλαίσιοΑ.Ν. 1825/1951 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 150 Α΄Ν. 1859/1951 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 185 Α΄Ν.Δ. 4434/1964 Άρθρο: 3 Φ.Ε.Κ.: 217 Α΄

2. Κεντρική Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (Κ.Ε.Μ.Κ.Φ.)Νομικό ΠλαίσιοA.Ν. 1787/1939 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 231 Α΄Κ.Υ.Α. ΣΤ 5/5/26-4-1982 Άρθρο: 2, παρ. 24 Φ.Ε.Κ.: 213 Β΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442252,210 2442253Τηλ/πο: 210 3442253Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Νομικό ΠλαίσιοA.Ν. 1787/1939 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 231 Α΄Κ.Υ.Α. ΣΤ5/5/26-4-1982 Άρθρο: 2, παρ. 24 Φ.Ε.Κ.: 213 Β΄

ΙV. Αποκεντρωμένες Περιφερειακές Υπηρεσίες

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

19

Page 20: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 51/1987 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 26 A΄ Ν. 2817/2000 Άρθρο: 14, παρ. 29, α) Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ. α Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443464, 210 3442264Τηλ/πο: 210 3443194Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ΕκπαίδευσηςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1566/1985 Άρθρο: 56 Φ.Ε.Κ.: 167 Α΄Ν. 2043/1992 Άρθρο: 6 Φ.Ε.Κ.: 79 Α΄Ν. 2817/2000 Άρθρο: 14, παρ. 29 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ.1β Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

3. Γραφεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1566/1985 Άρθρο: 56 Φ.Ε.Κ.: 67 Α΄Ν. 2817/2000 Άρθρο: 14, παρ. 29 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ. γ Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

20

Page 21: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

4. Γραφεία Τεχνικής Επαγγελματικής ΕκπαίδευσηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομικό ΠλαίσιοN. 1304/1982 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 144 Α΄Ν. 2043/1992 Άρθρο: 6 Φ.Ε.Κ.: 79 Α΄Ν. 2817/2000 Άρθρο: 14, παρ. 29, δ Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

5. Γραφεία Φυσικής Αγωγής Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομικό ΠλαίσιοN. 1304/1982 Άρθρο: 9 Φ.Ε.Κ.: 144 Α΄Ν. 2043/1992 Άρθρο: 6 Φ.Ε.Κ.: 79 Α΄Ν. 2817/2000 Άρθρο: 14, παρ. 29, δ Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, 8 Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

6. Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αν. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442704, 210 3442066, 210 3443365Τηλ/πο: 210 3442069Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1566/1985 Άρθρο: 28, 29 Φ.Ε.Κ.: 167 Α΄Ν. 1824/1988 Άρθρο: 12 Φ.Ε.Κ.: 296 Α΄Ν. 2009/1992 Άρθρο: 17, κεφάλαιο Γ΄ Φ.Ε.Κ.: 18 Α΄Π.Δ. 45/1999 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 46 Α΄ Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ.1, ε) Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

21

Page 22: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

7. Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ΕκπαίδευσηςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2817/2000 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ. στ Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄N. 3699/2008 Άρθρο: 12 Φ.Ε.Κ.: 199 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και ΕκπαίδευσηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442332Τηλ/πο: 210 3442193Ηλεκτρονική Διεύθυνση: t 08 deab @ ypepth . gr

8. Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση ΕκπαίδευσηςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2525/1997 Άρθρο: 9 Φ.Ε.Κ.: 188 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ ζ) Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

9. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1892/1990 Άρθρο: 111 Φ.Ε.Κ.: 101 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο:1, παρ. η Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση ΣΕΠΕΔΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442570

22

Page 23: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 210 3443013Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

10. Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Β/θμιας ΕκπαίδευσηςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1894/1990 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 110 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ. θ Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

11. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) - Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.)Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2525/1997 Άρθρο: 10 παρ. 3 Φ.Ε.Κ.: 188 Α΄Ν. 2986/2002 Άρθρο: 1, παρ. ι Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄Κ.Υ.Α. 5971/ΣΤ5/22-1-2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 94 Β΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ

Διεύθυνση: Διεύθυνση Συμβουλευτικής- Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΕΔ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442222 Τηλ/πο: 210 3443343Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

12. Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού ή ΝομαρχίαςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2986/2002 Άρθρο: 8, παρ. 4 Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

23

Page 24: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

13. Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού ή ΝομαρχίαςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2986/2002 Άρθρο: 8, παρ. 5 Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

14. Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 56-58, Τ.Θ. 351, 691 00 Κομοτηνή Τηλέφωνα: 25310 82021, 25310 72980 Τηλ/πο: 25310 72980Ηλεκτρονική Διεύθυνση: m [email protected] Ηλεκτρονική Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης:

[email protected]

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης:

m [email protected]

Ιστότοπος: sgmthde.rod.sch.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2009/1992 Άρθρο: 32 Φ.Ε.Κ.: 18 Α΄Ν. 2640/1998 Άρθρο: 14 Φ.Ε.Κ.: 206 Α΄Ν. 2817/2000 Άρθρο: 9, παρ.8 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Ξένων και Μειονοτικών ΣχολείωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442336, 210 3442337, 210 3442338Τηλ/πο: 210 3443371Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

15. Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομών & ΝομαρχιώνΝομικό Πλαίσιο

24

Page 25: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 1566/1985 Άρθρο: 2-10 Φ.Ε.Κ.: 167 Α΄

16. Εκκλησιαστικά Γυμνάσια-Λύκεια, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) και Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ι.Ε.Κ.) Νομικό ΠλαίσιοΝ. 3432/2006 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 14 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης & Θρησκευτικής ΑγωγήςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442173, 210 3442445, 210 3442174Τηλ/πο: 210 3442418, 210 3442175 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

17. Επιτροπές Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (Ε.Μ.Κ.Φ.)Νομικό ΠλαίσιοA.Ν. 1787/1939 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 231 Α΄ Κ.Υ.Α. ΣΤ 5/5/26-4-1982 Άρθρο: 2, παρ. 24 Φ.Ε.Κ.: 213 Β΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Διοικητικών Υποθέσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442252, 210 3442253Τηλ/πο: 210 3442253Hλεκτρονική Διεύθυνση: t 09 dypd @ ypeth . gr

25

Page 26: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

V. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)

1. Ακαδημία ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3664700, 210 3600207, 210 3600209, 210 3643073Τηλέφωνα Γραμματείας: 210 3614552Τηλέφωνα Προέδρου: 210 3664788Τηλέφωνα Γενικού Γραμματέα: 210 3626717Τηλέφωνα Γενικού Διευθυντή: 210 3601163Τηλ/πο: 210 3634806Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www . academyofathens . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 4398/1929 Άρθρο: 4 Φ.Ε.Κ.: 308 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3260/2004 Άρθρο: 13 Φ.Ε.Κ.: 151 Α΄

2. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) - (Πανεπιστημιακός Τομέας)Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Aνδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443452-3Τηλ/πο: 210 3442331Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

2.1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, 106 79 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3605556Τηλ/πο: 210 3689702, 210 3614013

26

Page 27: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.uoa.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.2. Εθνικό Μετσόβιο ΠολυτεχνείοΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Συγκρότημα Πατησίων: Πατησίων 42, 106 82 ΑθήναΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 ΖωγράφουΤηλεφωνικό Κέντρο Πατησίων: 210 7724000Τηλεφωνικό Κέντρο Ζωγράφου: 210 7721000Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ntua.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 541 24 ΘεσσαλονίκηΤηλέφωνα: 2310 996000Τηλ/πο: 2310 206138Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.auth.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄

27

Page 28: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.4. Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 76, 104 34 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 8203911Τηλ/πο: 210 8226204Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.aueb.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.5. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 5294881, 210 5294893Τηλ/πο: 210 5294832, 210 3460885Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.aua.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.6. Ανώτατη Σχολή Καλών ΤεχνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα

28

Page 29: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: 210 3836562, 210 3816930, 210 3897122, 210 3897643Τηλ/πο: 210 3828028, 210 3817156Ηλεκτρονική Διεύθυνση: r ector @asfa.gr Ιστότοπος: www.asfa.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.7. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών ΕπιστημώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 136, 176 71 ΚαλλιθέαΤηλέφωνα: 210 9220100, 210 9223227, 210 9201013Τηλ/πο: 210 9223690Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www. p anteion.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ.1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.8. Πανεπιστήμιο ΠειραιώςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 ΠειραιάςΤηλέφωνα: 210 4142000, 210 4142217Τηλ/πο: 210 4142328Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] – rector @ unipi . gr Ιστότοπος: www.unipi.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄

29

Page 30: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Π.Δ. 377/1989 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 19 Φ.Ε.Κ.: 166 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών ΕπιστημώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 ΘεσσαλονίκηΤηλέφωνα: 2310 891240, 2310 891245Τηλ/πο: 2310 844536Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www uom.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ.1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.10. Πανεπιστήμιο ΠατρώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 265 00 ΠάτραΤηλέφωνα: 2610 997608-9, 2610 991040Τηλ/πο: 2610 991711Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.upatras.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

30

Page 31: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

2.11. Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 451 10 ΙωάννιναΤηλέφωνα: 26510 97446, 26510 97516, 26510 97448Τηλ/πο: 26510 97200, 26510 97063Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.uoi.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3 , παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.12. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Δημοκρίτου 17, 691 00 ΚομοτηνήΤηλέφωνα: 25310 39000, 25310 39021Τηλ/πο: 25310 39057Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.duth.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.13. Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΣτοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 741 00 Ρέθυμνο, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 710 03 Ηράκλειο

Τηλέφωνα: 28310 77900, 2810 545210Τηλ/πο: 2810 545212

31

Page 32: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.uoc.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.14. Πολυτεχνείο ΚρήτηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, 731 32 ΧανιάΤηλέφωνα: 28210 28400, 28210 28404Τηλ/πο: 28210 28418, 28210 28417Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rector@central . tuc.gr Ιστότοπος: www.tuc.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.15. Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Χ. Τρικούπη & Φάωνος (Κτίριο Μπίνειο), 811 00 ΜυτιλήνηΤηλέφωνα: 22510 36001-4Τηλ/πο: 22510 36199, 22510 36099Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http://www.aegean.gr/Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ.1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

32

Page 33: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.16. Ιόνιο ΠανεπιστήμιοΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 491 00 ΚέρκυραΤηλέφωνα: 26610 40057Τηλ/πο: 26610 26023, 26610 87112 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: rector @ ionio.gr Ιστότοπος: www.ionio.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3 , παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.17. Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 ΒόλοςΤηλέφωνα: 24210 74500-4Τηλ/πο: 24210 74616, 24210 74614Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.uth.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.18. Χαροκόπειο ΠανεπιστήμιοΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα

33

Page 34: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: 210 9577051-5, 210 9549100-01Τηλ/πο: 210 9577050Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.hua.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.19. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Παπαφλέσσα & Υψηλάντη,262 22 ΠάτραΤηλέφωνα: 2610 367641, 2610 367642, 2610 361415, 2610 367359Τηλ/πο: 2610 317244, 2610 367350 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] – president @ eap . gr Ιστότοπος: www.eap.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 27 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄N. 2552/1997 Άρθρο: 1-12 Φ.Ε.Κ.: 266 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.20. Πανεπιστήμιο ΠελοποννήσουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 221 00 ΤρίποληΤηλέφωνα: 2710 230000-10, 2710 222980 Τηλ/πο: 2710 230005Ταχυδρομική Διεύθυνση (Αθήνα):

Λεωφ. Κηφισίας 227, 145 61 Κηφισιά

34

Page 35: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: 210 6126731Τηλ/πο: 210 6126731Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.uop.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.21. Πανεπιστήμιο Δυτικής ΜακεδονίαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Eλ. Βενιζέλου 2, Τ.Θ. 285, 501 00 Κοζάνη Τηλέφωνα: 24610 21731, 24610 49370 Τηλ/πο: 24610 21731Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http:/uowm.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Π.Δ. 92/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 83 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.22. Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σκληβανιώτη 8, 351 00 ΛαμίαΤηλέφωνα: 22310 66700, 22310 65971Τηλ/πο: 22310 66715, 22310 27047 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: www.ucg.gr

35

Page 36: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Ν. 2083/1992 Αρθρο : 1 Φ.Ε.Κ. : 159 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Π.Δ. 92/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 83 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

2.23. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) (Έδρα Θεσσαλονίκη)Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, Γέφυρα Θέρμης Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα: 2310 474910, 2310 474563Τηλ/πο: 2310 474569, 2310 474520Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ihu.edu.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 3391/2005 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 240 Α΄

Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442322Τηλ/πο: 210 3442324Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

3. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τεχνολογικός Τομέας) Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Aνδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442458Τηλ/πο: 210 3442460Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

36

Page 37: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.1. Τ.Ε.Ι. ΑθήναςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αγ.Σπυρίδωνος & Δημητσάνης, 122 10 ΑιγάλεωΤηλέφωνα: 210 5385100Τηλ/πο: 210 5911590Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teiath.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.2. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης, 501 00 ΚοζάνηΤηλέφωνα: 24610 40161-5Τηλ/πο: 24610 39682Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teikoz.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.2.1. Παράρτημα ΓρεβενώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΓρεβενώνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Εργατικές κατοικίες, 511 00 Γρεβενά

37

Page 38: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: Γραμματείας: 24620 87691, 24620 87692Τηλ/πο: 24620 87692Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teikoz.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.2.2. Παράρτημα ΚαστοριάςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΚαστοριάςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Περιοχή Φούρκα, Τ.Θ. 30, 521 00 Καστοριά Τηλέφωνα: 24670 87060-62Τηλ/πο: 24670 87063Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.kastoria.teikoz.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.2.3. Παράρτημα ΦλώριναςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΦλώριναςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Παλιά Γεωργική Σχολή, Τέρμα Κοντοπούλου, 531 00 ΦλώριναΤηλέφωνα: 23850 54600, 23850 54620, 23850 54619Τηλ/πο: 23850 46630, 23850 54621Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: http://florina.teikoz.gr

38

Page 39: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.3. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (Άρτας)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ.110, 471 00 ΆρταΤηλέφωνα: 26810 50001-7-8-9Τηλ/πο: 26810 76404-5Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teiep.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.3.1. Παράρτημα ΗγουμενίτσαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΗγουμενίτσαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ειρήνης & Φιλίας 1, 461 00 ΗγουμενίτσαΤηλέφωνα: 26650 49851, 26650 49882 Τηλ/πο: 26650 49883Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teiep.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

39

Page 40: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.3.2. Παράρτημα ΙωαννίνωνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΙωαννίνωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: 4ο χιλ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Αθηνών, 455 00 ΙωάννιναΤηλέφωνα: 26510 50702-3Τηλ/πο: 26510 50734Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: www.teiep.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5 ,παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.3.3. Παράρτημα ΠρέβεζαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΠρέβεζαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωαννίνων 210, 481 00 ΠρέβεζαΤηλέφωνα: 26820 50615, 26820 50635Τηλ/πο: 26820 50631Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: http://preveza.teiep.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5 , παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.4. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Αλεξάνδρειο)Στοιχεία Επικοινωνίας

40

Page 41: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σίνδος Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 141, 574 00 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2310 791110, 2310 791111Τηλ/πο: 2310 799152Ηλεκτρονική Διεύθυνση: symb _ tei @ admin . teithe . gr Ιστότοπος: www.teithe.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5 , παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.4.1. Παράρτημα ΚατερίνηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΚατερίνηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τερζοπούλου 150, 601 00 ΚατερίνηΤηλέφωνα: 23510 20940Τηλ/πο: 23510 20940Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teithe.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.4.2. Παράρτημα ΚιλκίςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΚιλκίςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Γ. Αργυρίου 16, 611 00 ΚιλκίςΤηλέφωνα: 23410 29876, 23410 29866Τηλ/πο: 23410 29866Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

41

Page 42: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ιστότοπος: www . greekfashion . gr /tei Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄/1983Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.4.3. Παράρτημα Νέων ΜουδανιώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Νέων ΜουδανιώνΤαχυδρομική Διεύθυνση: N. Μιλτιάδη 1, 632 00 Ν. ΜουδανιάΤηλέφωνα: 23730 26457-8Τηλ/πο: 23730 26450Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teithe.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.5. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Αργοστολίου)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΓραμματεία Αθηνών: Διοικούσα Επιτροπή: Λ. Συγγρού 56, 117 42 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 9211120, 210 9250280Τηλ/πο: 210 9250290Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teiion.grΣτοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία Aργοστολίου: Διοικούσα Επιτροπή: Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, 281 00 Αργοστόλι, Κεφαλονιά

Τηλέφωνα: 26710 25820

42

Page 43: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 26710 25923Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teiion.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 A΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α ΄ Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α ΄Π.Δ. 195/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 165 Α΄Υ.Α. 134147/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 1817 Β΄Π.Δ. 247/2003 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 222 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.5.1. Παράρτημα ΖακύνθουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΖακύνθουΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πλ. Κάλβου 2, 291 00 ΖάκυνθοςΤηλέφωνα: 26950 24940-8Τηλ/πο: 26950 24949Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teiion.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 195/2003 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 165 Α΄Υ.Α. 134147/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 1817 Β΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.5.2. Παράρτημα ΛευκάδαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΛευκάδαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 11, Νεάπολη, 311 00 Λευκάδα

43

Page 44: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: 26450 26160Τηλ/πο: 26450 26654Ηλεκτρονική Διεύθυνση: g ram_ [email protected] Ιστότοπος: www.teiion.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 195/2003 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 165 Α΄Υ.Α. 134147/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 1817 Β΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.5.3. Παράρτημα ΛηξουρίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΛηξουρίουΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σ. Τυπάλδου, 282 00 Ληξούρι, ΚεφαλονιάΤηλέφωνα: 26710 92855, 26710 92861Τηλ/πο: 26710 92856

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] (Τεχν. Ηχου και Μουσικών Οργάνων); gr _ bussadmin @ teiion . gr (Διοίκηση επιχειρήσεων)

Ιστότοπος: www.teiion.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5 , παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 195/2003 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 165 Α΄Υ.Α. 134147/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 1817 Β΄Π.Δ. 247/2003 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 222 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.6. Τ.Ε.Ι. ΚαβάλαςΣτοιχεία Επικοινωνίας

44

Page 45: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς, Τ.Θ. 1194, 654 04 Καβάλα Τηλέφωνα: 2510 462254Τηλ/πο: 2510 462186Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www. teikav.edu.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.6.1. Παράρτημα ΔράμαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Δράμας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:1ο χιλ. επαρχ. Οδού Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα (Τμήμα Δασοπονίας)Χρυσοβέργη Κασσάνδρου, 66 100 Δράμα (Αρχιτεκτονικής τοπίου)

Τηλέφωνα: 25210 60402(Δασοπονίας), 25210 32538(Αρχ.Τοπίου)Τηλ/πο: 25210 60411(Δασοπονίας), 25210 32932 (Αρχ.Τοπίου)

Ηλεκτρoνική Διεύθυνση: grandaso @ teikav . edu . gr ( Δασοπονίας ); sla @ teikav . edu . gr (Αρχ.Τοπίου)

Ιστότοπος: www.teikav.edu.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο : 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.6.2. Παράρτημα ΔιδυμότειχουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Διδυμότειχου Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 3, 683 00 Διδυμότειχο Τηλέφωνα: 25530 25111, 25530 25063, 25530 25053

45

Page 46: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 25530 25112 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nursing @teikav.gr Ιστότοπος: www . teikav . edu . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄ Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄Π.Δ. 86/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 99 Α΄

3.7. Τ.Ε.Ι. ΚαλαμάταςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αντικάλαμος, 241 00 ΚαλαμάταΤηλέφωνα: 27210 45100, 27210 45223 Τηλ/πο: 27210 45200, 27210 69047, 27210 45251 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teikal.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.7.1. Παράρτημα Σπάρτης Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Σπάρτης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κιλκίς 7, 231 00 Σπάρτη Τηλέφωνα: 27310 82240Τηλ/πο: 27310 82270Ηλεκτρονική Διεύθυνση: grammateia spa @teikal.grΙστότοπος: www.teikal.grΝομικό Πλαίσιο

46

Page 47: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 211/2004 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 189 A΄ Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.8. Τ.Ε.Ι. ΚρήτηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σταυρωμένος, Τ.Θ. 1939, 741 00 Ηράκλειο Τηλέφωνα: 2810 250752Τηλ/πο: 2810 379328Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teicrete.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.8.1. Παράρτημα Αγίου ΝικολάουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Αγίου ΝικολάουΤαχυδρομική Διεύθυνση: Φουρνιά Έξω Λακωνίων, Τ.Θ. 128, 721 00 Αγ.Νικόλαος Τηλέφωνα: 28410 91101-3Τηλ/πο: 28410 82879Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www . finance - ins . teicrete . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

47

Page 48: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.8.2. Παράρτημα ΙεράπετραςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΙεράπετραςΤαχυδρομική Διεύθυνση: K. Παλαμά & Ι. Κακριδή, 722 00 ΙεράπετραΤηλέφωνα: 28420 89773Τηλ/πο: 28420 89774Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]   Ιστότοπος: www.emark.teicrete.gr

Νομικό Πλαίσιο

Ν. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.8.3. Παράρτημα ΡεθύμνουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΡεθύμνουΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ε. Δασκαλάκη, Περιβόλια, 741 00 ΡέθυμνοΤηλέφωνα: 28310 21900-2Τηλ/πο: 28310 21912Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www . teicrete . gr / mta Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.8.4. Παράρτημα Σητείας

48

Page 49: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΣητείαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ι. Κονδυλάκη 46, 723 00 ΣητείαΤηλέφωνα: 28430 29490Τηλ/πο: 28430 26683Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dimitropoulakis @ dd . teiher . gr Ιστότοπος: www.dd.teicrete.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.8.5. Παράρτημα ΧανίωνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΧανίωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ρωμανού Χαλέπα 3 , 731 33 ΧανιάΤηλέφωνα: 28210 23000-8Τηλ/πο: 28210 23003 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.9. Τ.Ε.Ι. ΛαμίαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χιλ. Παλιάς Εθνικής Οδού Λαμίας-Αθηνών, 351 00 ΛαμίαΤηλέφωνα: 22310 60100Τηλ/πο: 22310 33945Ηλεκτρονική Διεύθυνση: teilamias @ teilam . gr Ιστότοπος: www.teilam.gr

49

Page 50: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.9.1. Παράρτημα ΆμφισσαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΆμφισσαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αθ. Γκελεστάθη 13, 331 00 ΆμφισσαΤηλέφωνα: 22650 72268Τηλ/πο: 22650 72504Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teilam.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5 , παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.9.2. Παράρτημα ΚαρπενησίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΚαρπενησίουΤαχυδρομική Διεύθυνση: 361 00 ΚαρπενήσιΤηλέφωνα: 22370 23282, 22370 25063Τηλ/πο: 22370 24035Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.karp.teilam.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο : - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

50

Page 51: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.10. Τ.Ε.Ι. ΛάρισαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 411 10 ΛάρισαΤηλέφωνα: 2410 684499, 2410 684200Τηλ/πο: 2410 610803Ηλ.Διεύθυνση: mail - noc @ teilar.gr Ιστότοπος: www.teilar.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.10.1. Παράρτημα ΚαρδίτσαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΚαρδίτσαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Μαυρομιχάλη, 431 00 Καρδίτσα Τηλέφωνα: 24410 71752, 24410 75230, 24410 41224Τηλ/πο: 24410 71753Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teilar.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.10.2. Παράρτημα ΤρικάλωνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Τρικάλων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αργοναυτών 1Γ, 421 00 Τρίκαλα Τηλέφωνα: 24310 23602

51

Page 52: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 24310 23602 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www . teilar . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 211/2004 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 189 A΄ Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.11. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Νέα Κτίρια, 302 00 Μεσολόγγι

Τηλέφωνα: 26310 58203 (Τμ. Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων),26310 58362 (Γραμ. Προέδρου)

Τηλ/πο: 26310 25277Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teimes.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3255/2004 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 138 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.11.1. Παράρτημα Ναυπάκτου Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Ναυπάκτου Ταχυδρομική Διεύθυνση: Εθνική Οδός Ναυπάκτου-Αντιρρίου, 303 00 Βαριά Τηλέφωνα: 26340 38566Τηλ/πο: 26340 38566Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμη Ιστότοπος: www.teimes.grΝομικό Πλαίσιο

52

Page 53: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3255/2004 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 138 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.12. Τ.Ε.Ι. Πάτρας Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34 Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610 369113-15 (Πρωτόκολλο), 2610 369104, 2610 369105,2610 325101-2 (Γραμ. Προέδρου)

Τηλ/πο: 2610 313770 (Πρωτοκ.), 2610-369410 (Γραμ. Προέδρου)Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.teipat.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.:173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.12.1. Παράρτημα ΑιγίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΑιγίουΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ψαρρών 6, 251 00 Αίγιο Τηλέφωνα: 26910 61150Τηλ/πο: 26910 61250Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.aigio.teipat.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄

53

Page 54: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.12.2. Παράρτημα ΑμαλιάδαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΑμαλιάδαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Α. Πετραλιά & Γ. Παπανδρέου, 272 00 ΑμαλιάδαΤηλέφωνα: 26220 38415-7Τηλ/πο: 26220 38418Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www . teipat . gr , www.amaliada.teipat.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3255/2004 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 138 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.12.3. Παράρτημα ΠύργουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: ΠύργουΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ρ. Φερραίου, 271 00 Πύργος Τηλέφωνα: 26210 20888 Τηλ/πο: 26210 20889Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mme @ teipat . gr Ιστότοπος: www . teipat . gr , http://www.pyrgos.teipat.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.13. Τ.Ε.Ι. ΠειραιάΣτοιχεία Επικοινωνίας

54

Page 55: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 ΑιγάλεωΤηλέφωνα: 210 5381100Τηλ/πο: 210 5450962Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teipir.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3255/2004 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 138 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.13.1. Παράρτημα ΣπετσώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Σπετσών Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναργύρειος και Κοργιαλένιος Σχολή Σπετσών Τηλέφωνα: 22980 74304, 22980 74306Τηλ/πο: 22980 72306Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teipir.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3255/2004 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 138 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.14. Τ.Ε.Ι. ΣερρώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας, 621 24 ΣέρρεςΤηλέφωνα: 23210 49141(Γραμ. Προέδρου)

55

Page 56: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 23210 46556 (Πρωτόκολλο και Κεντρικό Τηλ/πο)Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] (Δημοσίων Σχέσεων)Ιστότοπος: www.teiser.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.15. Τ.Ε.Ι. ΧαλκίδαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: 344 00 Ψαχνά ΕυβοίαςΤηλέφωνα: 22280 99500Τηλ/πο: 22280 23766Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: http://www.teihal.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.15.1. Παράρτημα Θήβας Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΠαράρτημα: Θήβας Ταχυδρομική Διεύθυνση: 1ο χιλιόμετρο παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Αθηνών, 322 00 Τηλέφωνα: 22620 22569, 22620 25244Τηλ/πο: 22620 89605Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Secr [email protected]Ιστότοπος: www.teihal.gr Νομικό Πλαίσιο

56

Page 57: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 1404/1983 Άρθρο: 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 106/2005 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 142 Α΄ Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

3.16. Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη, Nέο Ηράκλειο Αττικής, 141 21 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 2896700, 210 2896733Τηλ/πο: 210 2823246-7Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gramepek @ aspete . gr Ιστότοπος: www.aspete.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1, παρ. 1 & 13 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: 5, παρ. 11 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄N. 3027/2002 Άρθρο: 4 Φ.Ε.Κ.: 152 Α΄Ν. 3549/2007 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄

4. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) Νομικό ΠλαίσιοΝ. 3432/2006 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 14 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης & Θρησκευτικής ΑγωγήςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442173, 210 3442445, 210 3442174Τηλ/πο: 210 3442418, 210 3442175 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

57

Page 58: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

5. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 32, 106 79 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3614413, 210 3382601Τηλ/πο: 210 3611552, 210 3382502Γραμματεία: 210 3282568-571Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nlg @ nlg.gr Ιστότοπος: http://www.nlg.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2640/1998 Άρθρο: 15 Φ.Ε.Κ.: 206 Α΄Ν. 3149/2003 Άρθρο: 1- 4, 12 Φ.Ε.Κ.: 141 Α΄

Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442712, 210 3442740Τηλ/πο: 210 3442713Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

6. Δημόσιες ΒιβλιοθήκεςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 3149/2003 Άρθρο: 5 - 12 Φ.Ε.Κ.: 141 Α΄Υ.Α. 83064/12/20-08-2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 1173 Β´Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών ΑρχείωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442565, 210 3442583, 210 3442575, 210 3442584Τηλ/πο: 210 3442588Ηλεκτρονική Διεύθυνση: t 04 bibl @ ypepth . gr

7. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας

58

Page 59: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

(Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini Di Venezia)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Castello 3412 – Venezia – ΙταλίαΤηλέφωνα: 0415226581Τηλ /πο: 0415238248Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.istitutoellenico.orgΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1766/1951 Άρθρο: 1-6 Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄Π.Δ. 720/1966 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 174 Α΄

Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Βιβλιοθηκών και Γενικών ΑρχείωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442712, 210 3442740Τηλ/πο: 210 3442713Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

8. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 AθήναΤηλέφωνα: 210 5281000 Τηλ/πο: 210 5239525Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: www.doatap.grΤαχυδρομική Διεύθυνση: Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, 541 23 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2310 379371, 2310 379372Τηλ/πο: 2310 379374Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Νομικό ΠλαίσιοΝ. 741/1977 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 314 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ : 239 Α΄

59

Page 60: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 3328/2005 Άρθρο: 15 Φ.Ε.Κ : 80 Α΄ Ν. 3369/2006 Άρθρο: 18, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 171 Α΄ Ν. 3467/2006 Άρθρο: 20 Φ.Ε.Κ.: 128 Α΄

9. Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Εθν. Αντιστάσεως 41, 142 34 Ν. Ιωνία Τηλέφωνα: 210 2709021, 210 2709003, 210 2709013 Τηλ/πο: 210 2709044Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.oeek.grΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Μοναστηρίου 24, 546 29 ΘεσσαλονίκηΤηλέφωνα: 2310 547516-7Τηλ/πο: 2310 547519Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2009/1992 Άρθρο: 2, παρ.1 & 3, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 18 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

10. Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Aνδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Τηλέφωνα:

210 3443422, 210 3442230, 210 3442232 (Δ/νση Σπουδών Δευτεροβάθμιας), 210 3442249 (Δ/νση Σπουδών Πρωτοβάθμιας), 210 3442929 ( Δ/νση Ειδικής Αγωγής ), 210 3442337 (Δ/νση Μειονοτικών Σχολείων)

Νομικό ΠλαίσιοΑ. Ν. 952/1937 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 69 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

11. Σιβιτανίδειος Σχολή Τεχνών και ΕπαγγελμάτωνΣτοιχεία Επικοινωνίας

60

Page 61: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 151, 176 10 ΚαλλιθέαΤηλέφωνα: 210 4857614, 210 4815528Τηλ/πο: 210 4814531Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www . sivitanidios.gr Νομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. έτους 1927 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 296 Α΄ Ν.Δ. 1-7-1927 Άρθρο: 1, παρ. 2 & 2, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 137 Α΄Π.Δ. έτους 1935 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 377 Α΄ Α.Ν. 761/1937 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 256 Α΄Υ.Α. 75390/1955 Άρθρο : - Φ.Ε.Κ.: 187 Α΄Ν.Δ. 3973/1959 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 187 Α΄Υ.Α. 79265/1967 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 409 Α΄Π.Δ. 136/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 122 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

12. Βαρβάκειο ΊδρυμαΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιπποκράτους 2, 106 79 Aθήνα Τηλέφωνα: 210 3632233, 210 3618186Τηλ/πο: 210 3618509Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ.Δ. 2562/1953 Άρθρο: 1, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 240 Α΄Β.Δ. 17-2-1956 Άρθρο: 4, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 76 Α΄Π.Δ. 690/1974 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 298 Α΄Ν. 725/1977 Άρθρο: 1, παρ. 2 Φ.Ε.Κ.: 300 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

13. Φοιτητικές ΛέσχεςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 29 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄

61

Page 62: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Π.Δ. 387/1983 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 141 Α΄ N. 1404/1983 Άρθρο: 31 & 49 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄ Ν. 1771/1988 Άρθρο: 7 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄ Ν. 2817/2000 Άρθρο: 14 Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄ Ν. 3443/2006 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 41 Α΄ Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443388Τηλ/πο: 210 3442331Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

14. Ταμείο Διοίκησης & Διαχείρισης Αγροκτήματος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΣτοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνα: 2310 473842 Τηλ/πο: 2310 473556Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμοs Νομικό ΠλαίσιοΝ. 6320/1934 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 356 Α΄Α.Ν. της 25-1-1936 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 52 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443388Τηλ/πο: 210 3442331Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

62

Page 63: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

15. Ταμείο Διοίκησης & Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.) Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 540 06 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2310 992348, 2310 473246, 2310 992345-8Τηλ/πο: 2310 209519Ηλεκτρονική Διέύθυνση : [email protected], [email protected] Ιστότοπος : Υπό κατασκευή Νομικό Πλάισιο Ν. 6320/1934 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 356 Α΄Ν. 1881/1951 Άρθρο: 1, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 210 Α΄Π.Δ. 353/97 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄ Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443388Τηλ/πο: 210 3442331Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

16. Ειδικό Ταμείο Ανώτατου Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Βοτανικός Τηλέφωνα: 210 5294851-4Τηλ/πο: 210 3471105Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.aua.grΝομικό ΠλαίσιοΒ.Δ. 30-05/ & 15-06-1945 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 153 Α΄Ν.Δ. 3973/1959 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 187 Α΄ Π.Δ. 1109/1980 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 153 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ

63

Page 64: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Διεύθυνση: Δ/νση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443388Τηλ/πο: 210 3442331Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

17. Ένωση Ελλήνων ΦυσικώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Γριβαίων 6, Κολωνάκι, 106 80 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3635701Τηλ/πο: 210 3610690Ηλεκτρονική Διεύθυνση: e e [email protected] Ιστότοπος: www.eef.grΝομικό ΠλαίσιοN. 2327/1995 Άρθρο: 21, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 156 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

18. Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Όλγας 1, 105 57 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3235299, 210 3235599Τηλ/πο: 210 323599Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΑ.Ν. 561/1941 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 335 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση: Δ/νση Προσωπικού Ετέρων ΚλάδωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443365, 210 3442065Τηλ/πο: 210 3442069

64

Page 65: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

19. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο ΚαισαριανήςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 118, 161 22 ΚαισαριανήΤηλέφωνα: 210 7217539, 210 7238258, 210 7212833 Τηλ/πο: 210 7250859Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΑ.Ν. 1835/1939 Άρθρο: 1 & 2 Φ.Ε.Κ.: 294 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση: Δ/νση Προσωπικού Ετέρων ΚλάδωνΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3443365, 210 3442065Τηλ/πο: 210 3442069Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

20. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων & Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.) –(Ανενεργή)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμη

Τηλέφωνα: Δεν Υπάρχουν Διαθέσιμα

Τηλ/πο: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμο

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 4, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄

65

Page 66: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

21. Εκκλησιαστικά Ιδρύματα

21.1. Εκκλησία της ΕλλάδοςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιασίου 1 & Ι. Γενναδίου 14, 115 21 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 7272202, 210 7272204, 210 7272216Τηλ/πο: 210 7272210Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: http://www.ecclesia.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ Διεύθυνση: Δ/νση Εκκλησιαστικής ΔιοίκησηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442183-4Τηλ/πο: 210 3442184Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

21.2. Ιερά Αρχιεπισκοπή ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21, 105 56, Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3352300, 210 3248731-4Τηλ/πο: 210 3250349Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http://www.archdiocese.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρo: 1, παρ. 4 & 11, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

66

Page 67: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

21.3. Ιερά Αρχιεπισκοπή ΚρήτηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αγίου Μηνά 25, 712 01 Ηράκλειο ΚρήτηςΤηλέφωνα: 2810 335840-4, 2810 335860Τηλ/πο: 2810 289817, 2810 335861, 2810 335863Ηλεκτρονική Διεύθυνση : iakritis @ altecnet . gr ; info @ iak . gr Ιστότοπος: www.iak.grΝομικό Πλαίσιο

Ν. 590/1977 Άρθρα: 1, παρ. 4, 5 & 11, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Ν. 4149/1961 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 41 Α΄Π.Δ. 147/1976 Άρθρο: 5 Φ.Ε.Κ.: 56 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.4. Ιερές Μητροπόλεις του ΚράτουςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 11 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Εκκλησιαστικής ΔιοίκησηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442183-4Τηλ/πο: 210 3442184Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

21.5. Ενορίες με τους Ενοριακούς τους Ιερούς ΝαούςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 36 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Εκκλησιαστικής ΔιοίκησηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442188, 210 3442840

67

Page 68: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 210 3442188Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

21.6. Ιερές ΜονέςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 39 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Εκκλησιαστικής ΔιοίκησηςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442188, 210 3442840Τηλ/πο: 210 3442188Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

21.7. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιασίου 1 ή Ι. Γενναδίου 14, 115 21 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 7272300, 210 7272302-3Τηλ/πο: 210 7272310Ηλεκτρονική Διεύθυνση: apostoliki - diakonia @ ath . forthnet . gr Ιστότοπος: www.apostoliki-diakonia.grΝομικό ΠλαίσιοΑ.Ν. 976/1946 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 58 Α΄Ν. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 40 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.8. Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιερά Μονή Πεντέλης, 152 36 ΠεντέληΤηλέφωνα: 210 8037643Τηλ/πο: 210 8104558

68

Page 69: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 41, παρ. 1 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.9. Πανελλήνιο Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας ΤήνουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: 842 00 Τήνος Τηλέφωνα: 22830 22256, 22830 22336Τηλ/πο: 22830-22196Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 349/1976 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 149 Α΄Ν. 590/1977 Άρθρο: 66 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Ν. 2740/1999 Άρθρο: 8 Φ.Ε.Κ.: 186 Α΄

21.10. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού Ηρακλείου Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αγ. Μηνά 25, 712 01 Ηράκλειο ΚρήτηςΤηλέφωνα: 2810 284852Τηλ/πο: 2810 286295 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.iak.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 4149/1961 Άρθρo: 78-81 Φ.Ε.Κ.: 41 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.11. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού

69

Page 70: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Χανίων Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία Πατριάρχου Αθηναγόρα, 731 00 Χανιά Κρήτης Τηλέφωνα: 28210 27809Τηλ/πο: 28210 53221Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 4149/1961 Άρθρο: 78-81 Φ.Ε.Κ.: 41 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.12. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού ΛασιθίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Νεάπολη, 72400 ΛασίθιΤηλέφωνα: 28410 32320Tηλ/πο: 28410 31344Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμηΙστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 4149/1961 Άρθρο: 78-81 Φ.Ε.Κ.: 41 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο:- Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.13. Οργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας (Ο.Δ.Μ.Π.) Νομού Ρεθύμνης Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: 741 00 ΡέθυμνοΤηλέφωνα: 28310 26631Τηλ/πο: 28310-28557Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.imra.grΝομικό Πλαίσιο

70

Page 71: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 4149/1961 Άρθρο: 78-81 Φ.Ε.Κ.: 41 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.14. Πατριαρχική Εξαρχία ΠάτμουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: 85500 Πάτμος Τηλέφωνα: 22470 20800, 22470 31223Τηλ/πο: 22470 31381Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.monipatmou.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 590/1977 Άρθρο: 1, παρ. 4 & 5 Φ.Ε.Κ.: 146 Α΄Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 142/1979 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: -Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

21.15. Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (Ν.Π.Ι.Δ. ως προς τη διαχείριση των πόρων)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 51, 106 76 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 7210661, 210 7219502Τηλ/πο: 210 7228736Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.rizarios.grΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 352/1931 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 352 Α΄Β.Δ. της 17-05-1958 Άρθρο: 2 & 3, παρ.1 Φ.Ε.Κ.: 81 Α΄Π.Δ. 548/1985 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 196 Α΄Π.Δ. 139/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 95 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

22. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Συντονισμού και Γνωματεύσεως

71

Page 72: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βουλής 36, 105 57 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3244315Τηλ/πο: 210 3313852Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.kis.grΝομικό ΠλαίσιοΑ.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442888Τηλ/πο: 210 3442829Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gdthret @ ypepth . gr

23. Οργανισμός Περιθάλψεως & Αποκαταστάσεως Ισραηλιτών Ελλάδος (Ο.Π.Α.Ι.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βουλής 36, 105 57 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3244315, 210 3313862Τηλ/πο: 210 3313852Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.kis.grΝομικό ΠλαίσιοΒ.Δ. της 29-3-1949 Άρθρο: 1, παρ. 2 Φ.Ε.Κ.: 79 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442888

72

Page 73: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλ/πο: 210 3442829Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

24. Ισραηλιτικές Κοινότητες Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βουλής 36, 105 57 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3243315, 210 3313862 Τηλ/πο: 210 3313852Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.kis.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Ετεροδόξων και Ετεροθρήσκων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442888Τηλ/πο: 210 3442829Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

24.1. Ισραηλιτική Κοινότητα ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Μελιδώνη 8, 10553 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3252823, 210 3252875Τηλ/πο: 210 3220761Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄

73

Page 74: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.2. Ισραηλιτική Κοινότητα ΘεσσαλονίκηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Bασιλέως Ηρακλείου 26, 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2310 275701, 2310 272840Τηλ/πο: 2310 229063Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.3. Ισραηλιτική Κοινότητα ΒόλουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Χατζηαργύρη 51, 38221 Βόλος Τηλέφωνα: 24210 24640, 24210 25640Τηλ/πο: 24210 31917, 24210 25302Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.4. Ισραηλιτική Κοινότητα ΙωαννίνωνΣτοιχεία Επικοινωνίας

74

Page 75: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γιοσέφ Ελιγιά 18Β΄, 452 21 Ιωάννινα Τηλέφωνα: 26510 25195Τηλ/πο: 26510 34352Ηλεκτρονική Διεύθυνση: isr κ [email protected] Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.5. Ισραηλιτική Κοινότητα ΚέρκυραςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ριζοσπαστών Βουλευτών 5, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνα: 26610 47777Τηλ/πο: 26610 47710 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.6. Ισραηλιτική Κοινότητα ΛάρισαςΣτοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κενταύρων 29, Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων Kατοχής, 412 22 Λάρισα

Τηλέφωνα: 24510 532965, 24510 251055Τηλ/πο: 24510 532965, 24510 534413Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος

75

Page 76: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.7. Ισραηλιτική Κοινότητα ΤρικάλωνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Περαιβού 5 , 421 00 Τρίκαλα Τηλέφωνα: 24320 22330Τηλ/πο: 24320 75670Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

24.8. Ισραηλιτική Κοινότητα ΧαλκίδαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Παπίγκι 5, 341 00 ΧαλκίδαΤηλέφωνα: 22210 60111, 22210 22397 Τηλ/πο: 22210 83781 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2456/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄Α.Ν. 367/1945 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 143 Α΄Ν.Δ. 301/1969 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 195 Α΄Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄

76

Page 77: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

VΙ. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.)

1. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 6597626Τηλ/πο: 210 6597623Ηλεκτρονική Διεύθυνση: finance2bioacademy.grΙστότοπος: www.bioacademy.grΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 420/1991 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 153 Α΄Ν. 2009/1992 Άρθρο: 28 Φ.Ε.Κ.: 18 Α΄Π.Δ. 372/1996 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 242 Α΄

2. Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Διεύθυνση Πατρών: Κτίριο ‘Δ. Μαρίτσας’, Νίκου Καζαντζάκη, Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Τ.Θ. 1382, 265 00 Ρίο Παράρτημα Παν. Πατρών: Β΄Κτίριο, Πανεπιστήμιο Πατρών, 265 00 ΡίοΠαράρτημα Αθηνών: Δαβάκη 10, 115 26 Αμπελόκηποι

Τηλέφωνα: 2610 960200, 2610 992061, 2610 960340, 210 6930700Τηλ/πο: 2610 960490, 2610 9939973, 210 6930750Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Info [email protected] Ιστότοπος: www . cti . gr Νομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 9/1985 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 6 Α΄Ν. 1514/1985 Άρθρο: 13, 31 Φ.Ε.Κ.: 13 Α΄Ν. 1771/1988 Άρθρο: 10 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Ν. 1892/1990 Άρθρο: 112 Φ.Ε.Κ.: 101 Α΄Ν. 2909/2001 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 90 Α΄

77

Page 78: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.)Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και ΈρευναςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Aνδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442322Τηλ/πο: 210 3442324Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

3.1. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών (Ι.Σ.Ε.) του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πινδάρου 27, 106 73 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3620816-7, 210 3620711Τηλ/πο: 210 3620770Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 272/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 129 Α΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 322/1998 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 218 Α΄Y.A. Β7/73/1999 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 441 Β΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.2. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών (Ι.Δ.ΜΕ.) Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σκουφά 48, 106 72 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3603947, 210 3641165 Τηλ/πο: 210 3603947, 210 3641235Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http://www.law.uoa.gr/institutes/idme/idme.html

78

Page 79: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 588/1984 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 210 Α΄Ν. 1514/1985 Άρθρο: 13, 31 Φ.Ε.Κ.: 13 Α΄Ν. 1771/1988 Άρθρο: 10 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Ν. 1892/1990 Άρθρο: 112, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 101 Α΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

79

3.3. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Θ. 66517, 156 01 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 6170803-5Τηλ/πο: 210 6528354Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secretar @ e pipsi.gr Ιστότοπος: www.epipsi.grΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19, Υπουργείο Υγείας, 101 87 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 8251834-5Τηλ/πο: 210 8229236Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.mohaw.grΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 268/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 128 Α΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 217/1996 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 167 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

Page 80: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3.4. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης (Ι.Φ.Σ.Φ.Γ.) των Πανεπιστημίων Αθηνών και ΙωαννίνωνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τμήμα Φυσικής, 157 84 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 6118824 Τηλ/πο: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοΗλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 322/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 169 Α΄Π.Δ. 51/1996 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 46 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.5. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων & Εφαρμογών (Ι.Ε.Σ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αθηνών Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Τ.Θ. 172 14, 100 24 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 7257533Τηλ/πο: 210 7295069Ηλεκτρονική Διεύθυνση: admin 3@ iasa . gr Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 168/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 106 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.6. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (Ι.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣτοιχεία Επικοινωνίας

80

Page 81: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταδίου 5, 105 62 Aθήνα Τηλέφωνα: 210 3245246, 210 3226695Τηλ/πο: 210 3220820Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 39/1996 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 27 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.7. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας & Υπολογιστών (Ι.Σ.Ε.Υ.) του Εθνικού Μετσόβιου ΠολυτεχνείουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 42, 106 82 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 7722489, 210 7723903Τηλ/πο: 210 7722490Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ntua.grΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 271/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 129 Α΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 13/1998 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.8. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φυσικής Πλάσματος (Ι.Φ.Π.) του Πανεπιστημίου ΚρήτηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τ.Θ. 2208, 710 03 Ηράκλειο ΚρήτηςΤηλέφωνα: 2810 394309 Τηλ/πο: 2810 394005, 2810 394301

81

Page 82: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος : Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΥ.Α. Β1/740/1992 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 771 Β΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.9. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου ΚρήτηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά Τηλέφωνα: 28210 37260, 28210 37388Τηλ/πο: 28210 37573Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.tsi.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 18/1995 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 8 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.10. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.Δ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Χιλλ 3-5, 105 58 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3313575Τηλ/πο: 210 3313575Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 269/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 128 Α΄

82

Page 83: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Υ.Α. Β1. 739/1992 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 762 Β΄Ν. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.11. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου ΠανεπιστημίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αριστοτέλους 14, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 176 71 Καλλιθέα Τηλέφωνα: 210 9201014Τηλ/πο: 210 9223690, 210 9223683Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 452/1995 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 265 Α΄Π.Δ. 369/1998 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 251 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.12. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου ΠανεπιστημίουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 9234448, 210 9220865 Τηλ/πο: 210 9232979Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.panteion.grΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 759/1975 Άρθρο: Φ.Ε.Κ.: 246 Α΄Υ.Α. Β1/698/1992 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 762 B΄N. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄

83

Page 84: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.13. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΝΧ.Ι.Π.Ι.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 451 10 ΙωάννιναΤηλέφωνα: 26510 97527Τηλ/πο: 26510 97030, 26510 44882Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΙστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 134/1995 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 81 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.14. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Στατιστικής, Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης & Έρευνας (Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 76, 104 34 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 8210509, 210 8203231Τηλ/πο: 210 8210509 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.aueb.gr/statistical instituteΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 432/1995 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 246 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.15. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών

84

Page 85: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Επιστημών του Πανεπιστημίου ΜακεδονίαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατίας 156, T.Θ. 1591, 540 06 ΘεσσαλονίκηΤηλέφωνα: 2310 891796, 2310 891246Τηλ/πο: 2310 832202Ηλεκτρονική Διεύθυνση: uri @ uom . gr Ιστότοπος: www.uom.gr/epeΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 52/1996 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 46 Α΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

3.16. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Κακοηθών Νοσημάτων της Παιδικής Ηλικίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’, 115 27 Γουδί Τηλέφωνα: 210 7467465, 210 7467468Τηλ/πο: 210 7795553Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Info @ agiasofia . gr Ιστότοπος: www.paidon agiasofia.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Υ.Α. 771/31-12-1992 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 741 Β΄Ν. 3685/2008 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 148 Α΄

4. Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.)Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442458Τηλ/πο: 210 3442460

85

Page 86: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

4.1. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, Τ.Ε.Ι. ΚοζάνηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Κοίλα, 50 100 ΚοζάνηΤηλέφωνα: 24610 29983Τηλ/πο: 24610 39682Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www. teikoz.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 306/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 163 Α΄

4.2. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Ηπείρου & Ιονίων Νήσων, Τ.Ε.Ι. ΗπείρουΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης - Γέφυρα Αράχθου, Τ.Θ. 110, 471 00 ΆρταΤηλέφωνα: 26810 50201Τηλ/πο: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοΗλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 214/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 167 Α΄Ν. 2916/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄

4.3. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλίας, Τ.Ε.Ι. ΛάρισαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 411 10 ΛάρισαΤηλέφωνα: 2410 684343Τηλ/πο: 2410 684500Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info @ trc - thessaly.gr Ιστότοπος: www . trc-thessaly . gr

86

Page 87: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 143/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 123 Α΄

4.4. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. ΘεσσαλονίκηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Θ. 141, 574 00 ΘεσσαλονίκηΤηλέφωνα: 2310 791302Τηλ/πο: 2310 791302Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teithe.grΝομικό ΠλαίσιοΠ.Δ. 36/2004 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 30 Α΄Ν. 1771/1988 Άρθρο: 11 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄

4.5. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Καβάλας, Τ.Ε.Ι. ΚαβάλαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Άγιος Λουκάς, 654 04 ΚαβάλαΤηλέφωνα: 2510 462242Τηλ/πο: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοΗλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teikav.edu.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρα: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 36/2004 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 30 Α΄

4.6. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Κρήτης, Τ.Ε.Ι. ΚρήτηςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Σταυρωμένος, 710 04 Ηράκλειο ΚρήτηςΤηλέφωνα: 2810 379378Τηλ/πο: 2810 379378

87

Page 88: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: http ://www. ctr - crete . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 143/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 123 Α΄

4.7. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πάτρας, Τ.Ε.Ι. ΠάτραςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: M. Aλεξάνδρου 1, Κουκούλι, 263 34 Πάτρα Τηλέφωνα: 6972 790344Τηλ/πο : 2610 369427Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teipat .grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρα: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 233/1990 Αρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 90 Α΄ Π.Δ. 352/2002 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 291 Α΄

4.8. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πειραιά & Νήσων, Τ.Ε.Ι. Πειραιά Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Π. Ράλλη & Θηβών 250, 122 44 ΑιγάλεωΤηλέφωνα: 210 5381020Τηλ/πο: 210 5381468Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1404/1983 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 173 Α΄ Ν. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 143/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 123 Α΄

4.9. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Πελοποννήσου, Τ.Ε.Ι. ΚαλαμάταςΣτοιχεία Επικοινωνίας

88

Page 89: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Αντικάλαμος Μεσσηνίας, 241 00 ΚαλαμάταΤηλέφωνα: 27210 45115Τηλ/πο: 27210 45200, 27210 45101Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.teikal.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 143/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 123 Α΄

4.10. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Σερρών, Τ.Ε.Ι. ΣερρώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. Σερρών, Tέρμα Μαγνησίας, 621 24 ΣέρρεςΤηλέφωνα: 23210 49120Τηλ/πο: 23210 46556Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kte @ teiser . gr ; david @ teiser . gr Ιστότοπος: www.teiser.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 36/2004 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 30 Α΄

4.11. Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας, Τ.Ε.Ι. ΛαμίαςΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χιλ. παλ. εθνικής οδού Λαμίας – Αθηνών, 351 00 ΛαμίαΤηλέφωνα: 22310 66332Τηλ/πο: 22310 33945Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ctr.teilam.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1771/1988 Άρθρο: 11 & 12 Φ.Ε.Κ.: 71 Α΄Π.Δ. 171/2003 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 142 Α΄

89

Page 90: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

5. Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας της Ακαδημίας Αθηνών» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 28, 109 79 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3314680Τηλ/πο: 210 3314679Ηλεκτρονική Διεύθυνση: edap a [email protected] Ιστότοπος: www.academyofathens.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 143/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 59 Α΄

6. Ειδικά Ν.Π.Ι.Δ. Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας των Α.Ε.Ι. Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Διεύθυνση Mελετών Στατιστικής και Οργάνωσης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442328Τηλ/πο: 210 3442331Ηλεκτρονική Διεύθυνση: t0 1 [email protected]

6.1. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Aκαδημίας 52, 106 72 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3688194, 210 3688195Τηλ/πο: 210 3688192Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό Πλαίσιο

90

Page 91: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ν. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 29/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 11 Α΄

6.2. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Τηλέφωνα: 210 7721907Τηλ/πο: 210 7721806Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected].Ιστότοπος: www.ntua.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 150/1996 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 112 Α΄

6.3. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α.Ε.)Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ., 541 24

Τηλέφωνα: 2310 995207-8-10Τηλ/πο: 2310 995212Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.auth.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 349/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 186 Α΄

6.4. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α.Ε.)

91

Page 92: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 80, 104 34 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 8203726 Τηλ/πο: 210 8214903

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστότοπος: www.aueb.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 478/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 212 Α΄

6.5. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294914, 210 5294935Τηλ/πο: 210 5294935Ηλεκτρονική Διεύθυνση: etgpa @aua.gr Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 268/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 114 Α΄

6.6. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Εγνατία Οδός 156, 540 06 ΘεσσαλονίκηΤηλέφωνα: 2310 891279Τηλ/πο: 2310 891669

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστότοπος: www.uom.gr

92

Page 93: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 478/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 2 Α΄

6.7. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών» (Α.Ε.)Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, 262 22 Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610 997813Τηλ/πο: 2610 997400Ηλεκτρονική Διεύθυνση: unico@ upatras grΙστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 32/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 11 Α΄

6.8. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»(Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 451 10 Ιωάννινα Τηλέφωνα: 26510 97125 Τηλ/πο: 26510 97067Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.uoi.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 264/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 190 Α΄

6.9. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» (Α.Ε.)

93

Page 94: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης Πανεπιστημίου Κομοτηνής, 6ο χιλ., Κομοτηνή 691 00

Τηλέφωνα: 25310 34122Τηλ/πο: 25310 34919Ηλεκτρονική Διεύθυνση: eadp@otenet. gr Ιστότοπος: www.duth.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 108/1989 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 46 Α΄

6.10. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Κρήτης» (Α.Ε.)Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Κτίριο Β, Γραφείο 2, 74100 Ρέθυμνο

Πανεπιστημιo Kρήτης, Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Λεωφ. Κνωσσού, Λευκό κτίριο, 1ος όροφος, Πτέρυγα Γ’, Γραφείο 220, Τ.Κ. 71409, Ηράκλειο

Τηλέφωνα: 2810 393220, 28310 77952, 28310 77987Τηλ/πο: 2810 393698, 28310 77987Ηλεκτρονική Διεύθυνση: etairia @ rector . uoc . gr Ιστότοπος: www . admin . uoc . gr / eapk Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 30/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 11 Α΄

6.11. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τέρμα oδού Αγίου Μάρκου, 731 32 Χανιά

94

Page 95: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Τηλέφωνα: 28210 37006Τηλ/πο: 28210 28417Ηλεκτρονική Διεύθυνση: tuca[email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει Διαθέσιμος Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 31/1993 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 11 Α΄

6.12. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Α.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Βουλγαροκτόνου 30, 114 72 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 6492207Τηλ/πο: 210 6492499Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Slamb@a egean.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 166/1988 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 76 Α΄

6.13. «Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Χαροκόπειου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Οικιακής Οικονομίας» (Α.Ε.) Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 70, 176 71 Καλλιθέα Τηλέφωνα: 210 9549124, 210 9549125Τηλ/πο: 210 9549112Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: -Νομικό ΠλαίσιοΝ. 1268/1982 Άρθρο: 3, παρ. 7 Φ.Ε.Κ.: 87 Α΄Π.Δ. 383/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 215 Α΄

95

Page 96: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

7. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

1. Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Τσόχα 36, 115 21 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 6424923, 210 6425110, 210 6425368Τηλ/πο: 210 6451494Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ein.grΝομικό ΠλαίσιοΝ.Δ. 572/1970 Άρθρο: 3 Φ.Ε.Κ.: 125 Α΄Ν. 1232/1982 Άρθρο: 14 Φ.Ε.Κ.: 22 A΄Π.Δ. 501/1985 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ: 185 A΄Π.Δ. 434/1991 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 159 A΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜαρούσιΤηλέφωνα: 210 3443451, 210 3443588Τηλ/πο: 210 3443441Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

2. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Καραμαούνα 1, Πλατεία Σκρά, 551 32 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2310 459101-7Τηλ/πο: 2310 459107Ηλεκτρονική Διεύθυνση: centre@ Κ omvos.edu.gr Ιστότοπος: www . greeklanguagr . gr , www . komvow . edu . gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2083/1992 Άρθρο: 26 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Π.Δ. 100/1994 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 78 Α΄Ν. 2413/1996 Άρθρο: 51 Φ.Ε.Κ.: 124 Α΄

96

Page 97: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

3. Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αδριανού 91, 105 56 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3315495-8Τηλ/πο: 210 3315493Ηλεκτρονική Διεύθυνση: secr@ke e .gr Ιστότοπος: www.kee.grΝομικό ΠλαίσιοN. 2327/1995 Άρθρο: 2 Φ.Ε.Κ.: 156 Α΄Π.Δ. 119/1998 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 102 Α΄

4. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αχαρνών 426 & Κοκκινάκη 17, 111 43 Aθήνα Τηλέφωνα: 210 2114267, 210 2114152Τηλ/πο: 210 2114458Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ideke.edu.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2327/1995 Άρθρο: 4, παρ. 5 Φ.Ε.Κ.: 156 Α΄Ν. 2909/2001 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 90 Α΄Π.Δ. 142/2002 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 118 Α΄Ν. 3687/2008 Άρθρο: 11-12 Φ.Ε.Κ.: 159 Α΄Κ.Υ.Α. 2259/2008 Άρθρο : 6 Φ.Ε.Κ.: 867 Β ΄

5. Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Δημ. Σούτσου 6, 115 21 Πλατεία ΜαβίληΤηλέφωνα: 210 6421281Τηλ/πο: 210 6420116Ηλεκτρονική Διεύθυνση: i pode@ otenet . gr

97

Page 98: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ιστότοπος: www.ipode.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2413/1996 Άρθρο: 5 & 6 Φ.Ε.Κ.: 124 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘΔιεύθυνση: Δ/νση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπ/σης Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442576, 210 3442291, 210 3442293Τηλ/πο: 210 3442299Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

6. Ινστιτούτο Νεολαίας (Ι.Ν.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Αχαρνών 417, 111 43 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 2599330Τηλ/πο: 210 2599509Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.neagenia.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 3369/2005 Άρθρο: 17 Φ.Ε.Κ.: 171 Α΄Π.Δ. 129/2006 Άρθρο: 1-8 Φ.Ε.Κ.: 141 Α΄Ν. 3577/2007 Άρθρο: 9 Φ.Ε.Κ.: 130 Α΄

7. Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 104 33 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 5203251-5Τηλ/πο: 210 5203252, 210 5203254Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mail @ oepek . att . sch . gr Ιστότοπος: www.oepek.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2986/2002 Άρθρο: 6 Φ.Ε.Κ.: 24 Α΄

98

Page 99: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

8. Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή ΣπετσώνΣτοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ακαδημίας 39 & Ομήρου, 106 72 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3613751Τηλ/πο: 210 3607964Ηλεκτρονική Διεύθυνση: akss@ ote net.gr Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΒ.Δ. της 28-05-1919 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 128 Π.Δ. της 14-1-1928 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 15Π.Δ. 5/1977 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 6 Α΄Π.Δ. 365/1980 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 100 Α΄

9. Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Παρασίου 1 & Αχαρνών 99, 104 40 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 8233669Τηλ/πο: 210 8233772Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.ekep.grΝομικό ΠλαίσιοN. 2224/1994 Άρθρο: 16 Φ.Ε.Κ.: 112 Α΄Ν. 2525/1997 Άρθρο: 10 Φ.Ε.Κ.: 188 Α΄Π.Δ. 232/1998 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 179 Α΄

10. Ιόνιος Ακαδημία (Ανενεργή)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: -Τηλέφωνα: -Τηλ/πο: -Ηλεκτρονική Διεύθυνση: -

99

Page 100: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ιστότοπος: -Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2413/1996 Άρθρο: 41 Φ.Ε.Κ.: 124 Α΄

11. Διεθνές Κέντρο Μελέτης Αρχαίου Δράματος (Ανενεργό )Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: -Τηλέφωνα: -Τηλ/πο: -Ηλεκτρονική Διεύθυνση: -Ιστότοπος: -Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2413/1996 Άρθρο: 40 Φ.Ε.Κ.: 124 Α΄

12. Οργανισμός Παιδικών & Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 8, 105 59 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 3230196, 210 3212118 Τηλ/πο: 210 3246010Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: Δεν Υπάρχει ΔιαθέσιμοςΝομικό ΠλαίσιοΝ. 2174/1993 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 210 Α΄Πληροφορίες ΥΠΕΠΘ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι Τηλέφωνα: 210 3442584, 210 3442580, 210 3442575 Τηλ/πο: 210 3442588Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

13. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών (Ανενεργό)

100

Page 101: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: -Τηλέφωνα: -Τηλ/πο: -Ηλεκτρονική Διεύθυνση: -Ιστότοπος: -Νομικό ΠλαίσιοΝ. 2413/1996 Άρθρο: 32 & 33 Φ.Ε.Κ.: 124 Α΄

14. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: -Τηλέφωνα: -Τηλ/πο: -Ηλεκτρονική Διεύθυνση: -Ιστότοπος: -Νομικό ΠλαίσιοΝ. 3512/2006 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 264 Α΄

15. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (Σ.Ε.Ο.)Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Ξενοφώντος 10, 105 57 ΑθήναΤηλέφωνα: 210 3235794, 210 3236548 Τηλ/πο: 210 3235526Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.seo.grΝομικό ΠλαίσιοΝ.Δ. 123/1974 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 313 Α΄Ν. 338/1976 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 136 Α΄

101

Page 102: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

16. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Προσκοπικό Μέγαρο ‘Αντώνης Μπενάκης’, Πτολεμαίων 1, 116 35 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 7290046, 210 7232065 Τηλ/πο: 210 7236561Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.sep.org.grΝομικό ΠλαίσιοΝ. 1066/1917 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 268 Α΄Ν. 2017/1920 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 40 Α΄Ν.Δ. 123/1974 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 313 Α΄Ν. 440/1976 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 257 Α΄Π.Δ. 27/1999 Άρθρο: 1 Φ.Ε.Κ.: 26 Α΄

VIΙ. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

1. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) A.E. Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΤαχυδρομική Διεύθυνση: Φαβιέρου 30, 104 38 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5243410-15, 210 5272200Τηλ/πο: 210 5249676Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Ιστότοπος: www.osk.grΝομικό ΠλαίσιοΝ.Δ. 4247/1962 Άρθρο: 1, παρ. 1, 2 Φ.Ε.Κ.: 155 Α΄Α.Ν. 627/1968 Αρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 266 Α΄ Π.Δ. 353/1997 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 239 Α΄Π.Δ. 414/1998 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 291 Α΄N. 3027/2002 Aρθρο : 1-2 Φ.Ε.Κ.: 152 Α΄

102

Page 103: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

103

Page 104: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

VIII. Αποκεντρωμένη Εκπαιδευτική Υπηρεσία

1. Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)Στοιχεία Επικοινωνίας Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχαιολογικού Μουσείου 29, 546 40 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα: 2310 845441Τηλ/πο: 2310 845441Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ιστότοπος: www.epath.edu.gr Νομικό ΠλαίσιοΝ. 5802/1933 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 286 Α΄Β.Δ. 31/1968 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 8 Α ΄Ν.Δ. 842/1971 Άρθρο: 4, 14 Φ.Ε.Κ.: 37 Β΄ N.Δ. 143/1973 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 216 A΄Ν. 695/1977 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 264 A΄ Υ.Α. 76102/Ζ2/17-7-2002 Άρθρο: - Φ.Ε.Κ.: 963 Β΄

104

Page 105: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

IΧ. Πίνακες

Πίνακας 1. Περιφερειακές Υπηρεσίες των Αρχείων του Κράτους

A/A

ΑΡΧΕΙΑ ΝΟΜΟΥ

EΔΡΑ TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1 Αιτωλοακαρνανίας

Μεσολόγγι Πρώην Στρατ. Καψάλη 30200

- 26310 55074

26310 25884

[email protected]

2 Αργολίδας Ναύπλιο Β. Χάλη 12 21100

119 27520 24007

27520 28228

[email protected]

3 Αρκαδίας Τρίπολη Αποστολοπούλου & Παπαρρηγοπούλου

22100

- 2710 239095

2710 239095

[email protected]

4 Άρτας Άρτα Β΄ Παράλληλος Περιφερ. Οδού

47100

- 26810 77334

26810 77334

mail @ gak . art . sch . gr

5 Αχαΐας Πάτρα Μαιζώνος 174 και Κοραή 26222

- 2610 312539

2610 317550

[email protected]

6 Γρεβενών Γρεβενά Τέρμα Κων. Ταλιαδούρη, Διοικητήριο

51100

- 24620 76472, 24620 76477

24620 76477

-

7 Δράμας Δράμα Ηπείρου 16 66100

- 25210 45025

25210 45025

[email protected]

8 Δωδεκανήσου Ρόδος Αριστοτέλους 1 85100

- 22410 23055

22410 23055

[email protected]

9 Έβρου Αλεξανδρούπολη

Πατριάρχου Κυρίλλου 6 68100

- 25100 80754

25100 80754

[email protected]

10 Εύβοιας Χαλκίδα Τζαβέλα 5 34100

- 22210 85295

22210 61213

[email protected]

11 Ευρυτανίας Καρπενήσι Ψαρών 1 36100

- 22370 24111

22370 24111

[email protected]

12 Ζακύνθου Ζάκυνθος Πλ. Διονυσίου Σολωμού 29100

- 26950 48128

26950 48128

[email protected]

13 Ηλείας Πύργος Θεμιστοκλέους & Γυμνασιάρχου Δούκα

27100

- 26210 36422

26210 36422

[email protected]

14 Ημαθίας Βέροια Ολγάνου 23 59100

- 23310 22579, 23310

23310 65008

[email protected]

105

Page 106: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

65008 15 Ηπείρου Ιωάννινα Δ. Φιλοσόφου & Γλυκήδων 4522

1- 26510

3446926510 30967

[email protected]

16 Ηρακλείου Ηράκλειο Μονή Καρδιωτίσσης 30 71201

1274

28100 89038

28100 89038

[email protected]

17 Καβάλας Καβάλα Μητροπόλεως & Παλαιολόγου

65403

1158

2510 232697

2510 232697

[email protected]

18 Καρδίτσας Καρδίτσα Επτανήσου Τέρμα 43100

- 24410 71631

24410 79258

[email protected]

19 Κέρκυρας Κέρκυρα Παλαιό Φρούριο 49100

- 26610 38193

26610 34784

[email protected]

20 Κεφαλλoνιάς Αργοστόλι Γερμενή 1 28100

- 26710 28405

26710 28405

[email protected]

21 Κιλκίς Κιλκίς Πλάτωνος 16 61100

152 23410 75133, 23410 29895

23410 29895

[email protected]

22 Κοζάνης Κοζάνη Δωδεκανήσου 18 50100

- 24610 26713

24610 26713

mail @ gak . koz . sch . gr

23 Κορινθίας Κόρινθος Αγ. Νικολάου 17α 20100

- 27410 84854

27410 84854

mail @ gak . kor . sch . gr

24 Κρήτης Χανιά Ιωαν. Σφακιανάκη 20 73134

- 28210 23082

28210 52606

[email protected]

25 Κυκλάδων Ερμούπολη, Σύρος

Πλατεία Μιαούλη 84100

- 22810 86891

22810 86891

[email protected]

26 Λακωνίας Σπάρτη Βρασίδου 174 23100

- 26450 27048, 26450 22884

26450 22884

mail @. lak . sch . gr

27 Λάρισας Λάρισα Σκαρλάτου Σούτσου 10 41222

- 2410 531935

2410 531935

[email protected]

28 Λασιθίου Νεάπολη Αναπήρων Πολέμου 3 72400

- 28410 31510

28410 31510

mail @ gak . las . sch . gr

29 Λέσβου Μυτιλήνη 8ης Νοεμβρίου 21-23 81100

- 22510 42053

22510 42053

mail @ gak . les . sch . gr

30 Λευκάδας Λευκάδα Περιβόλια Μόρφη 31100

- 26450 23815

26450 23815

mail @ gak . lef . sch . gr

31 Μαγνησίας Βόλος Μαγνήτων & Θ. Σπυρίδη 38110

1291

24210 45833, 24210

24210 72578

mail @ gak . mag . sch . gr

106

Page 107: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

7257832 Μακεδονίας Θεσσαλονίκη Αλ.Παπαναστασίου 21 5463

9- 2310

855255, 2310 868186

2310 816981

[email protected]

33 Μεσσηνίας Καλαμάτα Υπαπαντής 36 24100

- 27210 93902

27210 93902

mail @ gak . mes . sch . gr

34 Ξάνθης Ξάνθη Βενιζέλου 30 67100

- 25410 62555

25410 62555

[email protected]

35 Πέλλας Έδεσσα Λεωφόρος Φιλίππου 38 58200

- 23810 27031

23810 27031

[email protected]

36 Πιερίας Κατερίνη 28ης Οκτωβρίου 40 60100

- 23510 77770

23510 77770

mail @ gak . pier . sch . gr

37 Πρέβεζας Πρέβεζα Καραμάνη 1 48100

- 26820 24662

26820 24662

[email protected]

38 Ρεθύμνου Ρέθυμνο Κων. Σάθα 18 74100

154 28310 21363, 28310 50796

28310 50796

[email protected]

39 Ροδόπης Κομοτηνή Θεμ. Σοφούλη 6 69100

- 25310 33311

25310 33311

[email protected]

40 Σάμου Σάμος Κτίριο πρώην Φυλακών 83100

- 22730 24220, 22730 28682

22730 28682

mail@ gak .sam.sch.gr

41 Σερρών Σέρρες Δημ. Υψηλάντη 1 62123

- 23210 55711

23210 55711

[email protected]

42 Τρικάλων Τρίκαλα Ριζαριό 42100

- 24310 77516

24310 74067

mail @ gak . trik . sch . gr

43 Φθιώτιδος Λαμία Αινιάνων 6 35100

- 22310 27087

22310 27087

[email protected]

44 Φλώρινας Φλώρινα Αβέρωφ 36 53100

71 23850 45750

23850 44089

[email protected]

45 Φωκίδας Άμφισσα Πνευμ. Κέντρο Πλατεία Ησαΐα

33100

- 22650 22402

22650 22402

[email protected]

46 Χαλκιδικής Πολύγυρος Β. Φραντζή 9 63100

60 23710 22134

23710 23545

mail @ gak - chalk . hal . sch . gr

47 Χίου Χίος Κοραή 2 82100

- 22710 81598, 22710

22710 44241

mail @ gak . chi . sch . gr

107

Page 108: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

4424148 Αγιάς Αγιά Μεταξοχώρι Αγιάς 4000

3- 24940

2399824940 23998

mail @ gak - agias . lar . sch . gr

49 Αίγινας Αίγινα Κυβερνείο 18010

67 22970 29028

22970 29028

50 Αιγίου Αίγιο Στρατώνος 14 25100

- 26910 21293

26910 21293

mail @ gak - aigiou . ach . sch . gr

51 Δημητσάνας Δημητσάνα Βιβλιοθήκη 22007

- 27950 31219

- -

52 Ιθάκης Βαθύ Βαθύ Ιθάκης 28300

- 26740 32719

26740 32719

[email protected]

53 Κυθήρων Κύθηρα Κάστρο Χώρας 80100

- 6981024178

- -

54 Λέρου Πλάτανος Πλάτανος Λέρου 85400

- 22470 28129

22470 28330

mail @ gak - lerou . dod . sch . gr

55 Λεωνιδίου Λεωνίδιο Δημαρχείο Λεωνιδίου 22300

- 27570 23294

27570 23294

mail @ gak - leonid . ark . sch . gr

56 Λίμνης Λίμνης Ευβοίας

Περιοχή Παναγίτσας, Λίμνη 34005

- 22270 31124

22270 31124

mail@gak-limn. eyv .sch.gr

57 Νάξου Νάξος Αρχαιολ. Μουσείο Νάξου, Κάστρο

84300

- 22850 23037

22850 23037

mail @ gak - naxou . kyk . sch . gr

58 Παξών Παξοί Μαγαζιά 49082

- 26620 31795

26620 31795

[email protected]

59 Παραμυθίας Παραμυθία Παλαιό Διοικητήριο, Θεσπρωτία

46200

- 26660 22712

26660 22712

[email protected]

60 Πόρου Πόρος Χατζοπούλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Πόρου

- 22980 25936

22980 22447

-

61 Σαλαμίνας Σαλαμίνα Μεγ. Αλεξάνδρου 29 18900

- 210 4640206

210 4640206

mail @ gak . salam . att . sch . gr

62 Σπετσών Σπέτσες Καποδιστριακή Στέγη Σπετσών

18050

- 22980 29516

22980 29516

mail @ gak - spets . att . sch . gr

63 Ύδρας Ύδρα Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Ύδρας

18040

- 22980 54142, 22980 52355

22980 52355

[email protected]

64 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΑΚ

Αθήνα Δάφνης 61, Ψυχικό 15452

- 210 6782265

210 6782268

archives@domain (domain: gak.gr)

108

Page 109: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 2. Επιτροπές Περιφερειακών Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ (Ε.Μ.Κ.Φ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

1

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣΕ.Μ.Κ.Φ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΙΣΤΟΜΟΥΚαραγιαννοπούλου 74

32100 ΛEIΒΑΔΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ32003

ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Τηλ. 22670 42518

Τηλ.: 22610 80775, 22610 23946 Τηλ/πο: 22610 28090 http :// dipe . voi . sch . gr

2

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Ε.Μ.Κ.Φ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ

Ρήγα Φεραίου 535200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ

35008ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Τηλ. 22350 23551

Τηλ.: 22330 80805 Τηλ/πο: 22330 80101 mail @1 grpe . fth . sch . gr

3

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣΕ.Μ.Κ.Φ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Δήμητρας & Γαριβάλδη 1041221 ΛΑΡΙΣΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ60065ΠΙΕΡΙΑ

Τηλ. 23520 41337

Tηλ.: 2410 536577 Τηλ/πο: 2410 532691

dipelar @ sch . gr http :// dipe . lar . sch . gr

4

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ε.Μ.Κ.Φ. ΣΑΓΙΑΔΑΣΚύπρου 60

46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣΣΑΓΙΑΔΑΣ

46300ΦΙΛΙΑΤΕΣ

Τηλ. 26640 51212

Τηλ.: 26650 25197 Τηλ/πο: 26650 28999

mail @1 grpe . thesp . sch . gr http :// dipe . thesp . sch . gr

5Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τηλ.: 23710 22368 Τηλ/πο: 23710 24235

http://dipe.chal.sch.gr

109

Page 110: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ε.Μ.Κ.Φ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ22ας Απριλίου 1

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

63071ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Τηλ. 23750 61586

6

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣΕ.Μ.Κ.Φ.

«ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ»Μπρωκούμη 3067100 ΞΑΝΘΗ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ«ΑΡΧΑΙΑ ΑΒΔΗΡΑ»

67061ΑΒΔΗΡΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τηλ. 25410 51295

Τηλ.: 25410 22838 Τηλ/πο: 25410 22790

http://dipe.xan.sch.gr

7

1ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.ΗΜΑΘΙΑΣ

Ε.Μ.Κ.Φ. ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣΠαπαγιώργη 559200 ΝΑΟΥΣΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ

59200ΝΑΟΥΣΑ

Τηλ. 6984 769465

Τηλ.: 23320 28196, 23320 29271 Τηλ/πο: 23320 23164

http://1grpe.pel.sch.gr

110

Page 111: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 3. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΠΕΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

1.Πελοποννήσου Κένεντυ 38-40, 22100 Τρίπολη 2710 230112, 2710 230110-6

2710 230118 mail @ pelop . pde . sch . gr http://pelop.pde.sch.gr/

2. Ν. Αιγαίου Ομήρου 15 & Εστίας 2, 84100 Ερμούπολη Σύρου

22810 79614-5

22810 79635-6

mail @ nailgailou . pde . sch . http://naigaiou.pde.sch.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=51

3. Κρήτης Λ. Κνωσσού 6, 71306 Ηράκλειο 2810 302440, 2810 302445

2810 302444 mail @ kritis . pde . sch . gr http :// kritis . pde . sch . gr /

4. Θεσσαλίας Μανδηλαρά 23, 41222 Λάρισα 2410 539210,2410 539229

2410 538611, 2410 539219

mail @ thess .pde.sch.gr http :// thess . pde . sch . gr / EPOIK . htm

5. Δυτικής Ελλάδας Ακτή Δυμαίων 25 Α΄& Σκαγιοπούλου, Τ.Θ. 2540, 26222 Πάτρα

2610 362402, 2610 362400

2610 362410 m a[email protected] http://dellad.pde.sch.gr/menu/prosopiko.pdf

6. Αττικής Τσόχα 15-17, 11521 Αθήνα 210.6450204,210 6450624

210 6450609 mail @ attik . pde . sch . gr http :// attik . pde . sch . gr / pages / contact . htm

7. Βορείου Αιγαίου Ελ. Βενιζέλου 26, 81100 Μυτιλήνη 22510 48150-2

22510 48155 mail @ vaigaiou . pde . sch . gr / Contact / html http://vaigaiou.pde.sch.gr/Contact.html

8. Στερεάς Ελλάδας Aρκαδίου 8, 35100 Λαμία 22310 66151-3

22310 66167 mail @ stellad . pde . sch .grhttp://stellad.pde.sch.gr/?page_id=9

9. Ιονίων Νήσων Αλυκές Ποταμού, Όπισθεν Β΄ΔΟΥ Κέρκυρας, 49100 Κέρκυρα

26610 80371 26610 48135 mail @ ionion . pde . sch . gr http://ionion.pde.sch.gr/

10. Ηπείρου Φ. Τζαβέλα & Σταδίου 12, 45333 Ιωάννινα

26510 71852, 26510 83892

26510 75605 mail @ epirus . sch . gr http://ipeir.pde.sch.gr/html/info.htmlhttp://epirus.sch.gr

11. Κεντρικής Μακεδονίας

Λ.Γεωργικής Σχολής 65, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης

2310 47815, 2310 474810

2310 474328 mail @ kmaked . pde . sch . gr http://kmaked.pde.sch.gr/nea.php

111

Page 112: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

12. Ανατ. Μακεδονίας –Θράκης

Τέρμα Σισμανόγλου, 69100 Κομοτηνή 25310 83510, 25310 83530

25310 83555 [email protected]://amaked-thrak.pde.sch.gr/

13. Δυτ. Μακεδονίας Μακρυγιάννη 22, 50100 Κοζάνη 24610 21351, 6948 587774

24610 21482 mail @ dmaked . pde . schgr http :// dmaked . pde . sch . gr / http :// blogs . sch . gr / pde - dmaked /

Πίνακας 4. Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.)

Π.Ε.Κ. ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

1ο Αθήνας Λ. Βουλιαγμένης 525, 16341 Ηλιούπολη 210 9921617, 210 9968031

210 9915707, 210 9943117

mail @1 pek - athin . att . sch . gr http ://1 pek - athin . att . sch . gr

2ο Αθήνας Ανδρέα Μεταξά 7, 15237 Φιλοθέη 210 6892177, 210 6891697

210 6892477

[email protected] http ://2 pek . att . sch . gr

3ο Αθήναςο Μιχαλακοπούλου & Αγ.Τριάδος, 12137 Περιστέρι

210 5772666, 210 5772966

210 5772667

pek 3@ otenet . gr http://3pek.att.sch.gr

Πειραιά Ασκληπιού & Παπαστράτου 14, 18545 Πειραιάς

210 4111113-15 210 4111116

pekpeir @ sch . gr http://www.pekpeiraia.gr

1ο

Θεσσαλονίκης27ο Λύκειο, Κλέανθους 59 & Παπαηλιάκη, 54453 Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκη

2310 907876, 2310 927287

2310 932861

[email protected] http://users.otenet.gr/~apekthes

2ο

ΘεσσαλονίκηςΛεωφ. Στρατού 129, 56429 Πολίχνη 2310 207262, 2310

2076352310 207654

[email protected] http://2pek-thess.thess.sch.gr

Αλεξανδρούπολης

Οψικίου 23, 68100 Αλεξανδρούπολη 25510 26466, 25510 36771

25510 22519

[email protected] -

Ηρακλείου Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, 71410 Ηράκλειο Κρήτης

2810 250793, 2810 251875, 2810 312264

2810 251876

[email protected] -

Ιωαννίνων Αμάλθειας 12, 45500, Καρδαμίτσια, Ιωάννινα - Τ.Θ. 1120, 45110 Ιωάννινα

26510 43948, 26510 44226

26510 43948

mail@pek-

ioann.ioa.sch.gr

-

Καβάλας Κων. Τσολάκη 44, 65403 Καβάλα 2510 622110-16 2510 232245

pekaval @ sch . gr -

Κοζάνης Μακρυγιάννη 22, 50100 Κοζάνη 24610 23146, 24610 22293

24610 23145

m [email protected] http://pek.koz.sch.gr

112

Page 113: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Λαμίας Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία 22310 81842, 22310 81830, 22310 81843, 22310 81814

22310 67799

[email protected] http :// dide . fth . sch . gr / pek

Λάρισας Πλούτωνος 26 & Ηρώων Πολυτεχνείου, 41221 Λάρισα

2410 552865, 2410 281115

2410 552866

[email protected] -

Μυτιλήνης Γ. Μούρα 10, 81100 Μυτιλήνη 22510 41536 22510 27790

[email protected] -

Πάτρας 3ο Δ.Σ. Εργατικές Κατοικίες Παραλίας, 26333 ΠάτραΤ.Θ. 2531, 26110 Πάτρα

2610 526621, 2610 526139

2610 527193

[email protected]

http://pek-patras.ach.sch.gr

Τρίπολης 4o Λύκειο, Ακαδημίας 12, 22100 Τρίπολη

2710 238314, 2710 227320

2710 238315

[email protected] -

113

Page 114: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 5. Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.)

A/A ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1 Α΄ ΑΘΗΝΩΝ Κανδάνου 18, 11526 Αθήνα

210 6929094, 210 6929636-7

210 6929617

[email protected]

2 Β΄ ΑΘΗΝΩΝ Λεωφ. Ηρακλείου 269, 14231 Νέα Ιωνία 210 2719857

210 2719857

[email protected]

3 Γ΄ ΑΘΗΝΩΝ Θηβών 250, 12241 Αιγάλεω210 5610995

210 5613655

[email protected]

4 Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ Λ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, 17455 Άλιμος

210 9889582, 210 9823874

210 9823874

[email protected]

5 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21ο χλμ Λεωφ. Λαυρίου & Ιωάννου Μεταξά 35, 19400 Κορωπί

210 6646669

210 6028050

mail@kday- a natol.att.sch.gr

6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Περσεφόνης 19, 19200 Ελευσίνα

210 5561665, 210 5561990

210 5561990

[email protected]

7 ΠΕΙΡΑΙΑ Μήλου 21 & Αιγάλεω 30, 18545 Πειραιάς210 4131561

210 4131509

[email protected]

8 ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ναυπάκτου 168, 30200 Μεσολόγγι

26310 55063, 26310 55077, 26310 55258, 26310 55259

26310 55063

[email protected]

9 ΑΧΑΪΑΣ Μακεδονίας 59-61, 26223 Πάτρα 2610 461953

2610 429995 2610 462018

[email protected]

114

Page 115: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

10 ΗΛΕΙΑΣΝ.Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (Κτίριο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ),27100 Πύργος

26210 20338

26210 20339

[email protected]

11 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΑνδριανουπόλεως & Θερμογιάννη 14, 21100 Ναύπλιο

27520 96065-6

27520 96067

[email protected]

12 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κύπρου 40-44, 22100 Τρίπολη

2710 221575, 2710 223426

2710 221576

[email protected]

13 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κολιάτσου 20, 20100 Κόρινθος 27410 74753-4

27410 74754

[email protected]

14 ΛΑΚΩΝΙΑΣΔιοικητήριο Ν. Λακωνιας, 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου- Σπάρτη

27310 93800 εσωτ. 1080

27310 82657

[email protected]

15 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καπετάν Κρόμπα 11, 24100 27210 88363

27210 88363

[email protected]

16 ΑΡΤΑΣ Κατσιμήτρου & Λουριώτη, 47100 Άρτα 26810 22580

26810 21032

[email protected]

17 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 49 Μαρτύρων 14 (Α΄ Ενότητα Λαδοχωρίου), Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα

26650 28964

26650 28341

[email protected]

18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. Παπανδρέου 4-6, 45444 Ιωάννινα 26510 75387

26510 75387

[email protected]

19 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Φόρος – έναντι Α.Τ.Ε., 48100 Πρέβεζα 26820 89638

26821 89638

[email protected]

20 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αριστοφάνους, 32100 Λιβαδειά 22610 88973

22610 88973

[email protected]

21 ΕΥΒΟΙΑΣ 9ο Χιλ. Χαλκίδας Ψαχνών, 34600 Χαλκίδα

22210 41345, 22210 41235, 22210 41225

22210 41345

[email protected]

22 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ν. Ζέρβα 3, 36100 Καρπενήσι 22370 80127

22370 80787

[email protected]

23 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Π. Μπακογιάννη 2, 35100 Λαμία 22310 66162

22310 66163

[email protected] , [email protected]

24 ΦΩΚΙΔΑΣ Προέκταση Μ. Καθάριου, 33100 Άμφισσα 22650 79287

22650 23803

[email protected]

115

Page 116: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

25 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν. Πλαστήρα 21, 43100 Καρδίτσα 24410 79891-2

24411 79891

[email protected]

26 ΛΑΡΙΣΑΣ Καστοριάς 2Α, 41335 Λάρισα 2410 555222-3

2410 555222

[email protected]

27 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΦερών και Ζάχου, Εμπορικό συγκρότημα "Όλντ Σίτι", Κτήριο Α΄, Β΄ όρ., 38334 Βόλος

24210 20818

24210 20818

[email protected]

28 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Μπότσαρη 2, 42100 Τρίκαλα 24310 46407-8

24311 46410

[email protected]

29 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γ. Μπουσίου 50, 51100 Γρεβενά 24620 23104

24620 87976

[email protected]

30 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγ. Αθανασίου 36, 52100 Καστοριά

24670 44021, 24670 44067

24670 42024

[email protected]

31 ΚΟΖΑΝΗΣ Μακρυγιάννη 22, 50100 Κοζάνη 24610 36145

24610 28751

[email protected]

32 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Μ. Αλεξάνδρου 111, 53100 Φλώρινα

23850 45611, 23850 45281

23851 45611

[email protected]

33 ΗΜΑΘΙΑΣ Μούμογλου 1, 59100 Βέροια23310 77950

23310 77965

[email protected]

34 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ.Θ. Δ5021- 10ο Χιλμ. Θεσ/κης-Μουδανιών, 57001 Θέρμη

2310 365013

2310 649585

[email protected]

35 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κολοκοτρώνη 22, 56430 Σταυρούπολη

2310 603384, 2310 666130

2310 588139

[email protected]

36 ΚΙΛΚΙΣ Πύρρου 1, 61100 Κιλκίς

23410 77157, 23410 27045

23410 77157

[email protected]

37 ΠΕΛΛΑΣ Φλωρίνης 73, 58200 Έδεσσα 23810 51450

23810 51452

[email protected]

38 ΠΙΕΡΙΑΣ Ξηρομερίτου 15, 60100 Κατερίνη 23510 20813

23511 23861

[email protected]

39 ΣΕΡΡΩΝ 3ο χλμ. Σερρών-Δράμας, 62100 23210 23424

23210 23411

[email protected]

40 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος, 22ας Απριλίου 1, 63100 23710 23710 [email protected]

116

Page 117: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

21915, 23710 21916

21916

41 ΔΡΑΜΑΣ Αμπελάκια Δράμας , Τ.Θ. 1076, 66100 Δράμα 25210 76511

25210 76512

[email protected] [email protected]

42 ΕΒΡΟΥ 1ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Παλαγίας 25510 80170

25510 83750

[email protected]

43 ΚΑΒΑΛΑΣ Παλαιολόγου 9, 65403 2510 241141

2510 831141

[email protected]

44 ΞΑΝΘΗΣ 11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης 25410 83691

25410 83689

[email protected]

45 ΡΟΔΟΠΗΣ Μ. Μπότσαρη 1, 69100 Κομοτηνή 25310 81288

25310 82896

[email protected]

46 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σταυρινίδη 1, 71409 Ηράκλειο Κρήτης 2810 215020-1

2810 360230, 2810 215035

[email protected]

47 ΛΑΣΙΘΙΟΥΣόλωνος 3, (΄Εναντι Διοικητηρίου), 72100 ΄Αγιος Νικόλαος

28410 82480

28410 82480

[email protected]

48 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Καλ. Παρρέν –Σιγανού, 74100 Ρέθυμνο 28310 35185

28310 35185

[email protected]

49 ΧΑΝΙΩΝ 8ης Δεκεμβρίου 61, 73100 Χανιά

28210 27665, 28210 54390

28210 27665, 28210 54390

[email protected]

50 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κολύβα 85, 29100 Ζάκυνθος 26950 49889

26950 24967

[email protected]

51 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Βελισσαρίου 38, 49100

26610 81045, 26610 81055, 26610 81056

26610 81043

[email protected]

52 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Γ. Γαϊτανιδη 9, Αργοστόλι, 28100 Κεφαλληνία 26710 27475

26710 27477

[email protected]

53 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Κέντρο Νεότητας, 31100 26450 26309

26450 26309

[email protected]

54 ΛΕΣΒΟΥ Καραντώνη 17, 81100 Μυτιλήνη 22510 22510 [email protected]

117

Page 118: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

37344, 22510 37345

37344

55 ΣΑΜΟΥ Κωνσταντινουπόλεως 3, 83100 Σάμος 22730 87214-5

22730 87214-5

[email protected]

56 ΧΙΟΥ Ριζαρίου & Πασπάτη 1, 82100 22710 24721

22710 24721

[email protected]

57 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Άμστερνταμ 6, 85100 Ρόδος 22410 43195

22410 43195

[email protected]

58 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Γ. Παπανδρέου 1, Ερμούπολη, 84100 Σύρος

22810 79624, 22810 79626, 22810 79628

22810 79625

[email protected]

118

Page 119: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 6. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)

ΚΕΝΤΡΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΗΛ/ΠΟ

Ακράτας-Γ2/2277/23-3-95

[email protected] 25006 Ακράτα 26960 23394

26960 22166

Άμφισσας mai[email protected] Ιπποκράτους 3, 33100 Άμφισσα 22650 79180

22650 79180

Ανατ. Ολύμπου [email protected] Π. Τσαλδάρη 8, 60100 Κατερίνη 23520 22700

Ανωγείων mail@!kpe-anog.reth.sch.gr Μαθ. Εστία Ανωγείων, 74051 Ανώγεια 28340 20335

Αράχθου [email protected] ΚΠΕ Αράχθου, 47100 Κόπραινα Άρτας

26810 69683,26810 69654

Αρχανών [email protected]Πλατεία Ιωάννη Νταφώτη,70100 Αρχάνες Ηρακλείου

2810 752970

Αργυρούπολης- Γ2/3219/11-5-95

[email protected]Μπουμπουλίνας 3, 16451 Αργυρούπολη

210 9959250

210 9959251

Αρναίας-Γ2/5861/23-10-97

[email protected]Μαθητική Εστία Αρναίας,63074 Αρναία

23720 23184

23720 23185

Βάμου [email protected] Βάμος Χανίων, 73008 Χανιά 28250 83230

Βελβεντού [email protected]Παλαιό Γυμνάσιο, 50400 ΒελβεντόΝ. Κοζάνης

24640 31913

24640 31909

Βερτίσκου [email protected]Βερτίσκος,Όσσα-Λαγκαδάς, 57200 Θεσσαλονίκη

23940 94000

Βιστωνίδας [email protected]Δημοτικό Διαμέρισμα Σελίνου,67164 Ξάνθη

25410 96416

Γιαννιτσών mai[email protected]Πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου,58100 Πολύκεντρο

23820 82051

Γρεβενών Μαθ. Εστία Τέρμα Ταλιαδούρη,Δήμος Γρεβενών, 51100 Γρεβενά

24620 87956

24620 87695

Δραπετσώνας-Γ2/5861/23-10-97

[email protected]Μονεμβασιάς 1 & Αλέκου Παναγούλη,186 48 Δραπετσώνα

210 4618297

210 4612422

Έδεσσας ma[email protected]Μύλοι, Περιοχή Πάρκου Καταρρακτών, 58200 Έδεσσα

23810 51337

Ελευθέριου-Κορδελιού [email protected] Α. Παπανδρέου 2, 56334 2310 2310 757130

119

Page 120: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Γ2/3219/11-5-95 707150

Ευεργέτουλας [email protected] Ασώματος Λέσβου, 81101 22520 29039

Ηραίας Αρκαδίας m[email protected]Λυσσαρέα Ηραίας Αρκαδίας,22028 Παλούμπα

27950 31212

Ζιάκα [email protected]Δήμος Θ. Ζιάκα, Κατασκηνώσεις Ζιάκα, Τ.Θ.121, 51100, Γρεβενά

24620 86055

24620 86056

Θέρμου Αιτωλ/νίας-Γ2/6773/8-12-98

[email protected]ΚΠΕ Θέρμου, Μέγα Δένδρο Θέρμου,30008 Θέρμο

26440 24032

26440 24032

Θιναλίων [email protected]Δήμος Θιναλίων Κέρκυρας (υπόψη ΚΠΕ Θιναλίων), 49081 Κέρκυρα

26630 98176

26630 98176

Ιεράπετρας mail@kpe-ierap.las.sch.gr Οδυσσέα Ελύτη, 72200 Ιεράπετρα 28420 23103

28420 23160

Ιθάκης [email protected] Δήμος Ιθάκης, 28300 Ιθάκη 26740 33430

26740 33430

Καλαμάτας-Γ2/5861/23-10-97

[email protected] Θουκυδίδου 2, 24100 Καλαμάτα 27210 96062

27210 86147

Καρπενησίου [email protected]Μαθ. Εστία Καρπενησίου, Μπακογιάννη 4, 36100 Καρπενήσι

22370 80843

Καστοριάς-Γ2/3219/11-5-95

[email protected] Κ. Παλαιολόγου 1, 52100 Καστοριά 24670 23069

24670 28815

Καστρίου Αρκαδίας [email protected] 22012 Καστρί Κυνουρίας 27920 22004

27920 22009

Κάτω Πορρόιων Σερρών- Γ2/2290/24-3-98

[email protected]Μαθητική Εστία Πορρόιων,62055 Κ. Πορρόια

23270 23227 23270 23223

Κλειτορίας-Γ2/1243/8-3-93

m[email protected] Κλειτορία Καλαβρύτων, 25007 26920 31288

26920 32373

Κόνιτσας-Γ2/3219/11-5-95

[email protected] Μαθητική Εστία Κόνιτσας, 44100 26550 23903

26550 23825

Κιλκίς [email protected]Δήμος Κιλκίς (υπόψη ΚΠΕ Κιλκίς),Γεωργίου Καπέτα 17, 61100 Κιλκίς

23410 52187,23410 94303,23410 04351

Κισσάβου-Μαυροβουνίου [email protected]Αγιά Λάρισας, 40007 Ν. Λάρισας

24940 22835,24940 22836

120

Page 121: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Κορθίου [email protected]Κτιριακό ΣυγκρότημαΑγ. Τριάδας Δήμου Κορθίου Άνδρου,84502 Κόρθι Άνδρος

22820 61424

Κρέστενας Σκιλλούντος Ηλείας

[email protected] 270 55 Κρέστενα 26250 22305

26250 22591

Λαυρίου [email protected]Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, Τ.Θ. 518, 19500 Λαύριο

22920 22693

22920 25880

Λιθακιάς Ζακύνθου-Γ2/5861/23-10-97

k[email protected]Κτίριο Μεσσαλά, Λιθακιά Ζακύνθου,29092 Ζάκυνθος

26950 53417

26950 53418

Μακρυνίτσας-Γ2/4402/15-7-98

mail@ kpe-makrin.mag.sch.gr Δημοτικό Σχολείο Μακρυνίτσας,37011 Μακρυνίτσα

24280 69040

24280 99010

Μαρώνειας mail@kpe-maron.rod.sch.grΔημοτικό Διαμέρισμα Ιμέρου,69400 Ν. Ροδόπης

25330 22596

Μελίτης kp[email protected]ΚΠΕ Μελίτης,Δημοτ. Διαμ/μα Παπαγιάννη,53100 Φλώρινα

23850 81220 23850 81224

Μεσολογγίου [email protected]Δήμος Μεσολογγίου,Νέα Δυτική Περιμετρική,30200 Μεσολόγγι

26310 23413 26310 55069

Μολάων [email protected]Μολάων,1ο ΕΠΑΛ Μολάων,Ν. Λακωνίας

27320 24175

27320 24175

Μουζακίου-Γ2/3219/11-5-95

[email protected] Μαθητική Εστία Μουζακίου, 43060 24450 43242

24450 43363

Νάουσας-Γ2/4402/15-7-98

arapi[email protected]Μαθητική Εστία Νάουσας Αγίου Νικολάου, 59200 Νάουσα

23320 25111

23320 52053

Νεάπολης [email protected]Οδός Αναπ. Πολέμου 3,72400 Νεάπολη, Ν. Λασιθίου

28410 32728

28410 33755

Νέας Κίου ma[email protected]Χρήστου Δελή, 21053 Ν. Κίος,Ν. Αργολίδας

27510 52303

27510 51177

Ομηρούπολης [email protected]Ομηρούπολη, Βροντάδος,82200 Κλειδού

22710 94478

Παρανεστίου [email protected] Παρανέστι Δράμας, 66035 Δράμα 25240 21005

Πεταλούδων [email protected]ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου,85106 Θεολόγος

22410 41102

Πραμάντων [email protected] Πράμαντα Ιωαννίνων, 44001 Ιωάννινα 26590 61271

26590 61220

Σιάτιστας ma[email protected] Δήμος Σιάτιστας (υπόψη ΚΠΕ Σιάτιστας),

24650 21280

24650 23270

121

Page 122: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πλατεία Ιστοπούλου 5, 50300 Σιάτιστα

Σμύνους Λακωνίας [email protected] Δήμος Σμύνους (υπόψη ΚΠΕ Σμύνους) 27330 94100

27330 94373

Σουφλί-Γ2/3219/11-5-95 [email protected]Μαθητική Εστία Σουφλίου,68400 Σουφλί

25540 24383

25540 24345

Στυλίδας–Υπάτης-Γ2/2290/24-3-98

[email protected]Περιοχή Εργατικές Κατοικίες Δήμου Στυλίδας

22380 23121

22380 23121

Τροιζήνας Μεθάνων [email protected]

Τροιζήνα Αττικής, 18020 Δ. Τροιζήνας

22980 36046

22980 35150

Υπάτης mai[email protected]ΚΠΕ Υπάτης (Κτίριο Γυμνασίου),35016 Υπάτη

22310 98071

Φιλίππων [email protected]

Δήμος Φιλίππων (υπόψη ΚΠΕ Φιλίππων),28ης Οκτωβρίου 50, 64003 Κρηνίδες Καβάλας

2510 516661

Πίνακας 7. Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ THΛ/ΠΟ HΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1 Α΄ Αθήνας Π. Κυριακού 10, 11521 Αμπελόκηποι 210 6450891 210 6450863 [email protected] 2 Β΄ Αθήνας Zαχαρία Παπαντωνίου 13,

15341 Αγ.Παρασκευή210 6512513 210 6512513 [email protected]

3 Γ΄ Αθήνας Θηβών 401, 12243 Αιγάλεω 210 5786863 210 5760703 [email protected] Δ΄ Αθήνας Αγ. Ανδρέου 2 & Κοραή,17122 Νέα Σμύρνη 210 9374322 210 9374559 [email protected] Ανατ. Αττικής Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 15344

Γέρακας Αττικής210 6046493 210 6610738 [email protected]

6 Δυτ. Αττικής Ρήγα Φεραίου 70, 19200 Ελευσίνα 210 5561243 210 5560283 [email protected] Πειραιά Ελευθ.Βενιζέλου 35, 18532 Πειραιάς 210 41157128 Ανατ. Θεσ/νίκης Eθνικής Αμύνης 26, 54621 Θεσ/νίκη 2310 250590 2310 250590 ma[email protected] Δυτ. Θεσ/νίκης Κολοκοτρώνη 22, 56430 Σταυρούπολη

Ν. Θεσ/νίκης2310 640931 2310 587033 [email protected]

122

Page 123: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

10 Αχαΐας Κανακάρη 118, 26221 Πάτρα 2610 243297 2610 278139 [email protected] Ιωαννίνων Ναπoλέοντος Ζέρβα 42Β, 45332 Ιωάννινα 26510 78720 26510 64882 [email protected] Λάρισας Kαστοριάς 2Α, 41335 Λάρισα 2410 555248 2410 236317 [email protected] Ηρακλείου Αβέρωφ 19, 71202 Ηράκλειο 2810 281092 2810 281092 [email protected] Ρεθύμνου Κ. Παρρέν & Σιγανού 4, 74100 Ρέθυμνο 28310 57590 28310 52451 [email protected] Σάμου Κανάρη & Νταέλ, 83100 Σάμος 22730 23589 22730 23589 [email protected]

123

Page 124: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 8. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) - Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.)

ΔΔΕ ΟΝΟΜΑ ΚΕΣΥΠ – ΓΡΑΣΕΠ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ – ΤΗΛ/ΠΟ

ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Α΄Αθήνας

         

  Αθήνα Α1ΓΑΛΑΤΣΙ

ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, 11146 Αθήνα

210 2139053Tηλ/πο 210 2139046

mail@1kesy p -a- athin .att.sch.gr

    ΓΡΑΣΕΠ 22ου Γυμν. Αθηνών

Ταϋγέτου 60, 11255 Γκράβα 210 2023803  

    ΓΡΑΣΕΠ 39ου Γεν. Λυκ. Αθηνών

Βελβενδούς 47, Άνω Κυψέλη,11364 Αθήνα

210 8640412  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Ν. Φιλαδέλφειας

Λεωφ. Θεσ/κης & Λαχανά, 14342 Αθήνα

210 2513455Τηλ/πο 210 2514850

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Ν. Φιλαδέλφειας

Ιασωνίδου 22, 14342 Αθήνα 210 2530869  

    ΓΡΑΣΕΠ 59ου Γεν. Λυκ. Αθηνών

Σεκούνδου 10, 11143 Αθήνα 210 2523624Τηλ/πο 210 2528017,210 2529006, 210 2529015

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γυμν. Γαλατσίου

Φαύνου & Ωρωπού,11146 Λαμπρινή

210 2910222  

    ΓΡΑΣΕΠ 60ου Γεν. Λυκ. Αθηνών

Κυψέλης 46, 11362 Αθήνα 210 8814375Τηλ/πο 210 8829195, 210 8219324

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 65ου Γυμν. Αθήνας

Μηλιαράκη 71 & Κουρτίδου,Κ. Πατήσια, 11145 Αθήνα

210 8322400Τηλ/πο 210 8322400

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νέας Χαλκηδόνας

Πεταλά & Σολωμού, 14343 Χαλκηδόνα 210 2515043 [email protected]

  Αθήνα Α2 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΕΣΥΠ Ηλιούπολης Παπαναστασίου & Βουλιαγμένης 525,16341 Ηλιούπολη

210 9944686 Τηλ/πο 210 9944687

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Βύρωνα

Φορμίωνος & Γεννηματά 34, 16231 Αθήνα

210 7643548, 210 7642886 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Ηλιούπολης

Γρηγ. Αυξεντίου 2, 16343 Αθήνα 210 9919553  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Ηλιούπολης

Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας, 16342 Αθήνα

210 9967506, 210 9919551,

[email protected]

124

Page 125: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

210 9959051    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν.

ΚαισαριανήςΗρώς Κωνσταντοπούλου 13B, 16121 Αθήνα

210 7650522, 210 7650522, 210 7641263 Τηλ/πο 210 7650522

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 36ου Γυμν. Αθηνών

Ζεύξιδος & Πυθέου, 11743 Ν. Κόσμος 210 9216601  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Δάφνης

Σοφοκλή Βενιζέλου 79, 17235 Ηλιούπολη

210 9765168 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Ηλιούπολης

Βουλιαγμένης 525, 16341 Ηλιούπολη 210 9915302 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Καρέα  Ελλήνων Αξιωματικών 4, 16233 Καρέας

210 7656053, 210 7 651502

[email protected]

  Αθήνα Α3 ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΚΕΣΥΠ Πατησίων Θήρας 45-47 & Ιεροσολύμων, 112 53 Κάτω Πατήσια

210 8610003, 210 8695049  

    ΓΡΑΣΕΠ 19ου Γυμν. Αθηνών

Α.Καμπάνη 11 & Αγ. Μελετίου, 11252 Αθήνα

210 8673932  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Ταύρου

Κορυζή & Θράκης, 17758 Αθήνα 210 3460589Τηλ/πο 210 3462887 ,210 3464459

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 27ου Γυμν. Αθηνών

Πύλου & Μοναστηρίου 43-45, 10441 Αθήνα

210 5153318 Τηλ.-Τηλ/πο 210 5122952

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Αθηνών (Διαπολιτισμικής Εκπ/σης)

Σουρμελή & Μάγερ 37, 10438 Πλ. Βάθη 210 5249574 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 42ου Γεν. Λυκ. Αθηνών

Λιοσίων 42, 10439 Πλ. Βάθη 210 8812050  

    ΓΡΑΣΕΠ 52ου Γυμν. Αθηνών

Τριπόλεως 2-4, 10444 Κολωνός 210 5122698  

    ΓΡΑΣΕΠ 53ου Γεν. Λυκ. Αθηνών

Γράμμου 23, 10443 Σεπόλια 210 5144462  

    ΓΡΑΣΕΠ 62ου Γυμν. Αθηνών

Πανδώρου & Αθηνόδωρου, 11853 Πετράλωνα

210 3478171  

    ΓΡΑΣΕΠ 63ου Γεν. Λυκ. Αθηνών

Ορφέως & Αμφιπόλεως,11855 Αθήνα

210 3468102Τηλ/πο 210 3472575

[email protected]

  Αθήνα Α4 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ

ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10,115 21 Αμπελόκηποι

210 6469537, 210 6464286,210 5234796

[email protected]

125

Page 126: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΩΝ    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γενικού

Πειραματικού Λυκείου Αθηνών

Ηπίτου 15,10558 Αθήνα

210 3221687  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Ζωγράφου

Κρίνων 26,15772 Αθήνα

210 7792646  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών

Π. Κυριακού 12,111521 Αθήνα

210 6436784, 210 6469834 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 33ου Γυμν. Αθηνών

Σικελίας 7,111741 Αθήνα

210 9220028  

    ΓΡΑΣΕΠ 46ου Γεν. Λυκ. Αθήνας

Π. Κυριακού 10,11521 Αμπελόκηποι

210 6464287  

    ΓΡΑΣΕΠ 46ου Γυμν. Αθηνών

Ασκληπιού 183,114 71 Αμπελόκηποι

210 6423244  

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Αθήνας

Βαλτετσίου 2 & Πρασσά,10680 Εξάρχεια

Τηλ.-Τηλ/πο 210 3611292 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γυμν. Ζωγράφου

Μεγ. Αλεξάνδρου & Κορυτσάς, 15773 Αθήνα

210 7788877  

    ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γυμν. Αθηνών

Πρατίνου 19, 11634 Παγκράτι 210 7214390  

Β ́Αθήνας          

  Αθήνα Β1 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΕΣΥΠ Αγίας Παρασκευής

Έλλης 3, 15232 Χαλάνδρι 210 6082984, 210 6084072 Τηλ/πο 210 6082983

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Μελισσίων

Α. Παπανδρέου 21,15127 Μελίσσια

210 8043321 Τηλ/πο 210 8043858

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Αγ. Παρασκευής

Νεαπόλεως 7,15341 Αγ.Παρασκευή

210 6393932Τηλ/πο 210 6080176, 210 6046413

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Παπάγου

Κύπρου & Ιωνίας 4,15669 Παπάγου

210 6516560, 210 6510977  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Χολαργού

 Αριστοτέλους 47,15562 Χολαργός

210 6527410  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Χαλανδρίου

Καλισπέρη & Διονύσου 20,15234 Χαλάνδρι

210 6812433, 210 6830333 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Αγ. Δερβενακίων & Σ. Καράγιωργα, 210 6018970 grasep@3gym-ag- p arask.att.sch.gr

126

Page 127: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Παρασκευής 15343 Αγ. Παρασκευή Τηλ/πο 210 6390261    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ.

Αγίας ΠαρασκευήςΠαπαντωνίου 13,15341 Aθήνα

210 6531750, 210 6531298

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γυμν. Αγίας Παρασκευής

 Καραϊσκάκη & Αρκαδίου,15341 Αγ. Παρασκευή

210 6528894  

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γυμν. Χαλανδρίου

Λοκρίδος & Μεθώνης, 15231 Χαλάνδρι

210 6755866  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Πεντέλης

Τσάκωνα 3,15236 Πεντέλη

210 8032906 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Φιλοθέης

Παπαφλέσσα 15,15237 Φιλοθέη

210 6845312Τηλ/πο 210 6843831, 210 6845868

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ψυχικού

Ροΐδη & Θεοτόκη,15452 Ψυχικό

Τηλ.-Τηλ/πο 2106725450,210 6749531, 210 6727749

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Ειδικού Γυμν. Κωφών & Βαρηκόων

Κορυτσάς 17,15343 Αγ. Παρασκευή

Τηλ-Τηλ/πο 2106012922, 210 6012946, 210 6008239

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Πειραματικού Γυμν. Αναβρύτων

Λ. Κηφισίας 184,14562 Μαρούσι

210 8082905  

  Αθήνα Β2 Ν. ΙΩΝΙΑ

ΚΕΣΥΠ Νέας Ιωνίας Ελ Αλαμέϊν 20,14231 Νέα Ιωνία

210 2723275Τηλ/πο 210 2756062

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αμαρουσίου

Κηφισίας 213,15124 Μαρούσι

210 8065930 Tηλ/πο 210 8020325

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Κηφισιάς

Λεβίδου 42, 14563 Κηφισιά

210 8085539, 210 8012768,210 8011279

 

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Πεύκης

Λεωφ. Ειρήνης 34,15121 Πέυκη

210 8064586  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Ηρακλείου

Πεύκων 50,14122 Ηράκλειο

210 2813868, 210 2822988 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Αμαρουσίου

Μ. Αλεξάνδρου 125,15125 Μαρούσι

210 8027933  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Αμαρουσίου

Αυτ. Ηρακλείου & Πέλιμα,15122 Μαρούσι

210 6141103, 210 8022397

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Νέας Ιωνίας

Μεσσηνίας 27, 14235 Νέα Ιωνία

210 2790895, 210 2776535

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Αμαρουσίου

Ν. Ζεκάκου 3,15125 Μαρούσι

210 6195566, 210 6105139  

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γυμν. Αμαρουσίου

Ευκαλύπτων 39,15126 Μαρούσι

210 8050374  

127

Page 128: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Ηρακλείου

Ευρυπίδου 9,14122 Ηράκλειο

210 2841397  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ν. Ερυθραίας

Καζαντζάκη 29 & Σκουφά,14671 Ερυθραία

210 8003334Τηλ/πο 210 8073183

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λυκόβρυσης

Αγ. Γεωργίου 17 & Ανθέων, 14123 Λυκόβρυση

210 2844529, 210 2825700 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αναβρύτων

Κηφισίας 184, 14510 Ανάβρυτα

210 8019007  

    ΓΡΑΣΕΠ Εσπερινού Γυμν. Νέας Ιωνίας

Παπαφλέσσα 6A & Αβέρωφ, 14232 Ν. Ιωνία

210 2795716, 210 2771115 [email protected]

Γ́ Αθήνας          

  Αθήνα Γ1 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΕΣΥΠ Αιγάλεω Π. Ράλλη & Θηβών,12210 Αιγάλεω

210 5444694, 210 5447748 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αγ. Βαρβάρας

Ελ. Βενιζέλου & Δ. Κομνηνού, 12351 Αγ. Βαρβάρα

210 5617099, 210 5610404,210 5624446

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Χαϊδαρίου

Φιλοπάππου 28 (Παλατάκι), 12461 Χαΐδάρι

210 5910129, 210 5912615

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Αιγάλεω

 Αγ. Βασιλείου & Λακωνίας 52, 122 44 Aιγάλεω

210 5694598, 210 5694350 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Χαϊδαρίου

Ιερά Οδός & Πελ/σου 328, 12461 Χαΐδάρι

210 5822481  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Αιγάλεω

Σουλίου 35, 12243 Αιγάλεω 210 5980220 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γεν. Λυκ. Αιγάλεω

Μίνωος & Προόδου, 12243 Αιγάλεω 210 5625731, 210 5690079,210 5625734

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Χαϊδαρίου

Μπουμπουλίνας 14, 12462 Χαϊδάρι 210 5322712, 210 5821732  

    ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γυμν. Χαϊδαρίου

 Βενέζη 24, 12461 Xαϊδάρι 210 5814221 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 9ου Γυμν. Αιγάλεω

Ψαρών 4, 12244 Αιγάλεω 210 5981690  

    ΓΡΑΣΕΠ ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω Θηβών 250 & Μίνωος,12241 Αιγάλεω

Τηλ/πο 210 5619550 [email protected]

  Αθήνα Γ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΚΕΣΥΠ Περιστερίου Πατριάρχου Σεργίου 24Α,12136 Περιστέρι

Τηλ/πο 210 5741499, 210 5741999

[email protected]

128

Page 129: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ 13ου Γεν. Λυκ. Περιστερίου

Αρκαδίας 14-16,12132 Περιστέρι

210 5746068  

    ΓΡΑΣΕΠ 13ου Γυμν. Περιστερίου

Εθν. Αντιστάσεως & Πολυκάρπου,12135 Περιστέρι

210 5748531  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Περιστερίου

Πελασγίας & Παπαδιαμάντη,121 36 Περιστέρι

210 5711681Τηλ/πο 210 5711681, 210 5725531, 210 5721186

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Περιστερίου

Πευκών 7, 12137 Περιστέρι 210 5061820  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Περιστερίου

Κύπρου & Ψαρών 1812132 Περιστέρι

210 5737672 Τηλ/πο 210 5737805

 

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Περιστερίου

Κλείτορος & Αγίου Παύλου 47, 12132 Περιστέρι

210 5732927Τηλ/πο 210 5786124,210 5732903

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Περιστερίου

Αγ. Αναστασίας & Τηλεμάχου, 12136 Περιστέρι

210 5715255  

    ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γεν. Λυκ. Περιστερίου

Ιωαννίνων 82, Ανθούπολη,12137 Περιστέρι

210 5737340Τηλ/πο 210 5713321

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 8ου Γυμν. Περιστερίου

Μιχαλακοπούλου & Ξενίας 1 (Ν. Ζωή),12137 Περιστέρι

210 5726258, 210 5780741

[email protected]

  Αθήνα Γ3ΙΛΙΟΝ

ΚΕΣΥΠ Ιλίου Αχιλλέως & Χασιάς 123, 13122 Ίλιον 210 2690215  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ιλίου

 Αγ. Βαρβάρας & Ιδομενέως , 13123 Ίλιον

210 2610188, 210 2625988 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Καματερού

 Ελλης & Αθ. Διάκου, 13451 Καματερό

210 2386604  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αγ. Αναργύρων

Σητείας 4-6 & Καζαντζάκη,13561 Αγ. Ανάργυροι

210 8542207  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Καματερού

Δενδροχωρίου & Περγάμου, 13451 Καματερό

210 2321034, 210 2313680,210 2383818, 210 2383848

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Πετρούπολης

Ελαιών & Κρωπίας,13231 Πετρόπολη

210 5013116  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αγ. Αναργύρων

 Ηρώων Πολυτεχνείου 35, 13561 Άγ. Ανάργυροι

210 2619500  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Πετρούπολης

 Ρ. Φερραίου & Στ. Ελλάδος,13231 Πετρούπολης

210 5014899  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Αγ. Αναργύρων

Πελοποννήσου 5, 14562 Άγ. Ανάργυροι

210 2319556, 210 2319553 [email protected]

129

Page 130: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Ιλίου Θεσ/κης & Δραγουμάνου,13122 Ίλιον

210 2612978, 210 2638276,210 2639354

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Πετρούπολης

Σουλίου 141,13231 Πετρούπολη

210 5058174  

    ΓΡΑΣΕΠ Ειδικού Λυκείου Ιλίου

Λεωφ. Χασιάς ( 9η στάση),13122 Ίλιον

210 2310750  

Δ ́Aθήνας          

  Αθήνα Δ1 ΑΛΙΜΟΣ

ΚΕΣΥΠ Αλίμου Δωδεκανήσου 12, 17456 Άλιμος

210 9955036Tηλ/πο 210 9954200,210 9922618, 210 9961615

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αγ. Δημητρίου

Παπάγου 23 ,17343 Αγ. Δημήτριος

210 9853664Τηλ/πο 210 9853665,210 9769884, 210 9769885

 

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αργυρούπολης

Πολεμιστών 15,16452 Αργυρούπολη

210 9925514Τηλ/πο 210 9949861

 

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Γλυφάδας

 Άλσους & Αγίου Νικολάου, 16675 Γλυφάδα

210 9632132, 210 9633838 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Παλαιού Φαλήρου

Ναϊάδων 39, 17561 Παλαιό Φάληρο 210 9813607Τηλ/πο 210 9889750

 

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Αλίμου

 Ελ. Βενιζέλου 4, 17456 ́ Αλιμος 210 9922618, 210 9968430Τηλ/πο 210 9961615

 

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Αλίμου

Αμμοχώστου 36 & Υψηλάντου, 17455 Άλιμος

210 9832225Τηλ/πο 210 9835074

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Αργυρούπολης

Ομήρου & Μιλήτου, 16451 Αργυρούπολη

210 9940880 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Οδός 31η – αρ. 8, 16777 Ελληνικό 210 9626606 mail@2gym-apod- a thin.att.sch.gr

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Ελληνικού

Oδός 33η - αρ. 20, 16777 Ελληνικό 210 9645993  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Αλίμου Άγ. Παντελεήμων

Δωδεκανήσου 12, 17456 Άλιμος 210 9920137Tηλ/πο 210 9959368,210 9940750

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Αγ. Δημητρίου

Βελεστίνου 75 & Ευρυτανίας, 17341 Αγ. Δημήτριος

210 9311600Τηλ/πο 210 9311343

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ.Π. Φαλήρου

Ζεφύρου 20, 17564 Π. Φάληρο 210 9407254, 210 9407787Τηλ/πο 210 9430178

[email protected]

130

Page 131: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Αργυρούπολης

Αργοναυτών 34,16452 Αργυρούπολη

210 9649091, 210 9622860Τηλ/πο 210 9642687

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Γλυφάδας

Γούναρη & Ηφαίστου 41,16674 Γλυφάδα

210 9624983 Τηλ/πο 210 9614860

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Ειδικού Γυμν. Λυκείου Κωφών-Βαρηκόων Αργυρούπολης

Φειδίου 27 & Υμηττού 4,16452 Αργυρούπολη

210 9932732Τηλ/πο 210 9953507

 

  Αθήνα Δ2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΕΣΥΠ Καλλιθέας 1ο Γεν. Λυκ. Καλλιθέας, Αιγέως 41-43 & Αγησιλάου,176 75 Καλλιθέα

210 9420410, 210 9426389,210 9408513, 210 9414513

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 14ου Γυμν. Καλλιθέας

Δοϊράνης & Μεγίστης 12,17673 Καλλιθέα

210 9414181, 210 9519777,210 9533611

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Καλλιθέας

Αιγέως 41-43 & Αγησιλάου, 17675 Καλλιθέα

210 9420410  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Μοσχάτου

Ποσειδώνος 11, 18344 Μοσχάτο 210 4813316Τηλ.-Τηλ/πο 210 4825538

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ν. Σμύρνης

Αγ. Ανδρέου 2 & Κοραή,17122 Ν. Σμύρνη

210 9331215, 210 9331248,210 9334376 Τηλ/πο 210 9331248

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Καλλιθέας

Μεγαλουπόλεως 21, 17675 Καλλιθέα 210 9416503, 210 9483863

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Μοσχάτου

Καποδιστρίου 8-10, 18344 Μοσχάτο 210 9407443  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Νέας Σμύρνης

Μηδείας 2 & Κοραή, 17122 Νέα Σμύρνη 210 9330964Τηλ/πο 210 9318970

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Νέας Σμύρνης

Αγν. Μαρτύρων 1, 17122 Νέας Σμύρνης

210 9355110Τηλ/πο 210 9313030

 

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γεν. Λυκ. Καλλιθέας

Σωκράτους 222 & Λυσικράτους ,17674 Καλλιθέα

210 9414181 Τηλ.-Τηλ/πο 2109414418

 mail @ lyk - kallith . att . sch . gr

    ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γυμν. Νέας Σμύρνης

Γεναδίου & Αγ. Σαράντα, 17341 Νέα Σμύρνη

210 9357111Τηλ/πο 210 9318808, 210 9314971

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 9ου Γυμν. Καλλιθέας

Λαγουμιτζή 12, 17671 Καλλιθέα 210 9240443Τηλ.-Τηλ/πο 210 9240443

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας

Ανδρομάχης 274, 17674 Καλλιθέα 210 9422555  

131

Page 132: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ Πειρ. Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης

Λέσβου 4, 17123 Ν. Σμύρνη 210 9316748Τηλ/πο 210 9347272

[email protected]

Ανατ. Αττικής

         

  Ανατ. Αττική 1 ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΕΣΥΠ Παλλήνης Λεονταρίου 11, 15344 Παλλήνη 210 6666779Τηλ/πο 210 6666709

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Γέρακα

Θεολογου & Πετρόμπεη, 15344 Γέρακας

210 6611041  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Παλλήνης

Λεονταρίου & Κολλεγίου,15351 Κάντζα Παλλήνης

210 6659019  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Γλυκών Νερών

Φούρεσι, 15354 Γλυκά Νερά 210 6615120  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αρτέμιδας

Ανθέων & Α.Παπανδρέου,19016 Άρτεμις

22940 85880 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ν. Μάκρης

Ρούμελης, 19005 Ν. Μάκρη 22940 50501Τηλ/πο 22940 50445, 22940 50444

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Παιανίας

19002 Παιανία 210 6646711, 210 6642378  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μαραθώνα

19007 Σπηλαίου Πανός 22940 66221 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ραφήνας 25ο Χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος (ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ)

22940 32910, 22340 24355  

  Ανατ. Αττική 2 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΚΕΣΥΠ Αχαρνών Ροδόπης & Φιλιατών, 13951 Αγ. Άννα 210 2311703, 210 2319025  

    ΓΡΑΣΕΠ 12ου Γυμν. Αχαρνών

13671 Ολυμπιακό Χωριό Αχαρνών 6974 711570  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Αυλώνα

19011 Αυλώνας 22650 41365  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Σκάλας Ωρωπού

19015 Χαλκούτσι Ωρωπού 22650 73577  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Αχαρνών

Αρκαδίου Κρήτης & Μετσόβου, 13671 Αχαρναί

210 2316400, 210 2401107  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Αχαρνών

Εχίνου & Χαλκίδος, Αγ. Πέτρος, 13671 Αχαρναί

210 2403166, 210 2311703, 210 2319025

[email protected]

132

Page 133: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Διονύσου Αττάλου & Βεργίνας,14565 Διόνυσος

Τηλ/πο 210 6211200, 210 8152135

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Δροσιάς 25η Μαρτίου & 1η Μαΐου,14565 Δροσιά

Τηλ.-Τηλ/πο 210 8152313, 210 6210998

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καπανδριτίου

19014 Καπανδρίτι 22650 52570  

    ΓΡΑΣΕΠ Διαπολ/κού Γυμν. Αχαρνών

Αγίου Διονυσίου & Αιγ. Πελάγους,13671 Αχαρναί

210 2460185,Γυμν. 210 2445416

[email protected]

  Ανατ. Αττική 3 ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΕΣΥΠ Κορωπίου Σπ. Δάβαρη 77 & Αττικής,194 00 Κορωπί

210 6625697, 210 6627444,210 6623700, 210 6615862

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Βούλας

Βενιζέλου & Περικλέους,16673 Βούλα

210 8951830  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Βούλας

Βουλιαγμένης & Προόδου,16673 Βούλα

Τηλ.-Τηλ/πο 210 9659955 Τηλ/πο 210 8955228

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Καλυβίων

Κύπρου 13, 19013 Καλύβια 22910 26600  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Κορωπίου

Πλ. Μερκούρη, 19400 Κορωπί Τηλ./Τηλ/πο 210 6624662, 210 6628879

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Λαυρίου

Λεωφ. Σουνίου, 19500 Λαύριο 22920 69225, 22920 60258  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αναβύσσου

Κανάρη 14, 19012 Ανάβυσσος 22910 40772  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Βουλιαγμένης

Καβουρίου & Έκτορος,16671 Βουλιαγμένη

210 9670967  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κερατέας

Β. Αλεξάνδρου 2, 19001 Κερατέα 22990 42580, 22990 49572, 22990 49579

 

Δυτ. Αττικής

         

  Δυτ. Αττική ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας Κελεού 3, 19200 Ελευσίνα 210 5545005 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Άνω Λιοσίων

Θεοφίλου & Βολανάκη, 13341 Λιόσια 210 2471330 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Μεγάρων

Μουσείου 1, 19100 Μέγαρα 22960 29602, 22960 83464 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Άνω Λιοσίων

Αμφίσσης & Νικηταρά, 13341 Λιόσια 210 2473713  

133

Page 134: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Ελευσίνας

Ιερά οδός & Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα 210 5548013, 210 5549779 grasep@2lyk- ce lefs.att.sch.gr

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Aνω Λιοσίων

Μπουμπουλίνας & Νικηταρά, 13341 Λιόσια

210 2471005Τηλ/πο 210 2470470

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Ασπροπύργου

Γερμανικά, 19300 Ασπρόπυργος 210 5570860Τηλ/πο 210 5570769

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ερυθρών

19008 Ερυθρές 22630 62229  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ζεφυρίου

Παπαφλέσσα 6, 13451 Ζεφύρι 210 2310079, 210 2388662, 210 2388638

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μάνδρας

Ομήρου & Διομήδους, 19600 Μάνδρα 22960 556350 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ν. Περάμου

Φανερωμένης 1, 19006 Πέραμος 22960 35804 [email protected]

Πειραιά          

  Πειραιάς 1 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΕΣΥΠ Πειραιά Ελ. Βενιζέλου & Κουντουριώτου 89,18532 Πειραιά

210 4114155,210 4101184

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 11ου Γεν. Λυκ. Πειραιά

Κω & Αγ. Αναργύρων Π. Κοκκινιά, 18542 Πειραιά

210 4209056Τηλ/πο 210 4200611

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Δραπετσώνας

Μάρκου Μπότσαρη 124,186 48 Δραπετσώνα

210 4326701210 4320799

 

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Πειραιά

Πυθαγόρα &Τζαβέλα,18533 Πειραιά

210 4227118Τηλ/πο 210 4177644

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Καλλίπολης

Σπυροπούλου 27, 18539 Καλλίπολη

210 4526607  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Πειραιά

Παπαστράτου-Μαυρομιχάλη, 18545 Μανιάτικα

210 4122916, 210 4132494 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Πειραιά

Γορδίου 10, 18544 Πειραιάς

210 4909617Tηλ/πο 210 4910225

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Πειραιά

Καλοκαιρινού & Έλλης 101, 18546 Πειραιάς

210 4612516, 210 4615599Τηλ/πο 2104612579

 

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γεν. Λυκ. Πειραιά

Αφεντούλη 5,18536 Πειραιάς

210 4511541 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γεν. Λυκ. Πειραιά

Χορμουβίτου 195,18546 Πειραιάς

210 4620750  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Φλέμιγκ-Μανδηλαρά 4,18233 Ρέντης

210 4824012 [email protected]

134

Page 135: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Καλλίπολης

Μ. Χατζηκυριάκου 27, 18539 Καλλίπολη

210 4521441, 210 4180347 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Ράλλειου Γυμν. Θηλέων Πειραιά

Ακτή Ποσειδώνος 2-4,18531 Πειραιάς

210 4134056  

    ΓΡΑΣΕΠ Ραλλείου Λυκείου Πειραιά

Μπουμπουλίνας 26, 18535 Πειραιάς

210 4117027, 210 4117028  

  Πειραιάς 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΣΥΠ Κερατσινίου Βυζαντίου & Μαυρομιχάλη, 18756 Κερατσίνι

Τηλ.-Τηλ/πο 210 4313103 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Νίκαιας

Κύπρου & Σαμψούντος,18451 Νίκαια

210 4905610Τηλ/πο 210 4924912

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Σαλαμίνας

Λ. Φανερωμένης ,18900 Σαλαμίνα

210 4655510, 210 4652244  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Κερατσινίου

Δεμερτζή & Έλλης,18757 Κερατσίνι

210 4318111  

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Περάματος

Λ.Ειρήνης & Αναπαύσεως,18863 Πέραμα

210 4410743  

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Κερατσινίου

Δεμερτζή & Έλλης,18757 Κερατσίνι

210 4318083, 210 4007552  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Κερατσίνιου

Δεμερτζή & Έλλης,18757 Κερατσίνι

210 4316435  

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Νίκαιας

Ακροπόλεως 53,18451 Νίκαια

210 4918241  

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Κορυδαλλού

Σολωμού 2-4,18122 Κορυδαλλός

210 4967670  

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Νίκαιας

Σικελιανού κ Βεργίνας,18452 Νίκαια

210 4946388  

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γυμν. Νίκαιας

Πραξιτέλους 91,8452 Νίκαια

210 4952904  

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Νίκαιας

Φαναριωτών & Παπαφλέσσα, 18454 Νίκαια

210 4930198 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αμπελακίων Σαλαμίνας

Λεωφ. Δημοκρατίας, 18902 Αμπελάκια

210 4677137Τηλ/πο 210 4672147

[email protected]

  Πειραιάς 3 ΠΟΡΟΥ

ΚΕΣΥΠ Πόρου Λύκειο Πόρου, 18020 Αγ. Στέφανος

22980 25705 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αίγινας

Ι. Καποδιστρίου, 18010 Αίγινα

2297 22366 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Γαλατά

Γαλατάς Τροιζηνίας,18020 Γαλατάς

22980 24604, 22980 42469 [email protected]

135

Page 136: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Πόρου 18020 Πόρος 22980 25705Τηλ/πο 22980 25157

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σπετσών

18050 Σπέτσες 22980 72476  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ύδρας 18040 Ύδρα 22980 52390  

Αιτωλ/νίας          

  Αιτωλ/νία 1 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΚΕΣΥΠ Αγρινίου Πανοπούλου & Χαβέλα 8, 30100 Αγρίνιο

26410 33821Τηλ/πο 26410 48414

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αμφιλοχίας

Αμφιλοχία, 30500 Αμφιλοχία 26420 22425, 26420 22744

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Βόνιτσας

30002 Βόνιτσα 26430 23835, 26430 22269Τηλ/πο 26430 23100

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Εμπεσού

30017 Εμπεσός 26470 31390  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ματαράγκας

30011 Ματαράγκα 26350 22404Τηλ/πο 26350 22033

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μύτικα

30019 Μύτικας 26460 81252  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Γαβαλούς 30015 Γαβαλού 26350 41413  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Θέρμου 30008 Θέρμο 26440 22587, 26440 23220 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Παραβόλας

30010 Παραβόλα 26410 63152, 26410 61575 [email protected]

  Αιτωλ/νία 2 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου Σταυροπούλου 31, 30200 Μεσολόγγι 26310 25660Τηλ/πο 26310 25616

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ναυπάκτου

Ν. Τσάρα 6, 30300 Ναύπακτος 26340 21476Τηλ/πο 26310 28833

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Μεσολογγίου

Κύπρου 27, 30200 Μεσολόγγι 26310 22677, 26310 55100 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Νεοχωρίου

Νεοχώρι, 30001 Νεοχώρι 26320 92909, 26320 93104, 26320 91234

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ευηνοχωρίου

30014 Ευηνοχώρι

26310 39357, 26310 39393 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Καραμούζειου Γυμν. Αστακού

30006 Αστακός 26460 41246, 26460 38055 [email protected]

136

Page 137: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Αργολίδας          

  Αργολίδα ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΕΣΥΠ Ναυπλίου Αιγίου 75, 21100 Ναύπλιο Τηλ.-Τηλ/πο 27520 29602 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Άργους

Γ. Δ. Μαρίνου 58, 21200 ́ Αργος 27510 66977, 27510 68878 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Άργους

Τέρμα Θεάτρου, 21200 Άργος 27510 62048  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ασκληπιείου

21055 Λυγουριό 27530 23442Τηλ/πο 27530 22131

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κρανιδίου

Περιφερειακή οδός Κρανιδίου,21300 Κρανίδι

27540 21747, 27540 22327 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αγ. Τριάδος

21052 Αγ. Τριάδα 27520 44341Τηλ/πο 27520 99649, 27520 44284

[email protected]

Αρκαδίας          

  Αρκαδία ΤΡΙΠΟΛΗ

ΚΕΣΥΠ Τρίπολης Σπετσεροπούλου 38,22100 Τρίπολη

2710 241816Τηλ/πο 2710 241848

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Τρίπολης

Καλαμών 70 , 22100 Τρίπολη

2710 224346, 2710 221526

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Λυκ. Μεγαλόπολης

Αγίου Αθανασίου,22200 Μεγαλόπολη

27910 21033, 2710 25551 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Τρίπολης

Τέρμα Τεγέας, 22100 Τρίπολη

2710 241494, 2710 221676

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Τρίπολης

Ακαδημίας 12 , 22100 Τρίπολη

2710 221590, 2710 235056 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Aστρους

Άστρος Αρκαδίας,22001 Άστρος

Τηλ.-Τηλ/πο 27550 22203,27550 22250, 27550 22204

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Τροπαιών

22008 Τρόπαια Γορτυνίας 27970 29017, 27970 22186 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λεωνίδιου Λεβίδι Μαντινείας, 22002 Λεωνίδιο

27960 22000  

Άρτας          

  `Αρτα ΚΕΣΥΠ Άρτας Αράχθου 17, 47100 Άρτα

Τηλ.-Τηλ/πο 26810 72196,26810 72758

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Aνω Καλεντίνης

47100 Α. Καλεντίνη Τηλ.-Τηλ/πο 26810 68079 [email protected]

137

Page 138: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κομποτίου

47100 Κομπότι 26810 65662 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ανέζας 47100 Ανέζα 26810 41253  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Φιλοθέης Άρτας

47042 Φιλοθέη 26810 51450, 26810 51072 [email protected]

Αχαΐας          

  Αχαΐα ΠΑΤΡΑ

ΚΕΣΥΠ Πάτρας Κανακάρη 118,26221 Πάτρα

2610 278747Τηλ/πο 2610 279187

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 10ου Γυμν. Πάτρας

Ετεοκλέους 33,26332 Πάτρα

Τηλ.-Τηλ/πο 2610 10391, 2610 333298

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 11ου Γεν. Λυκ. Πάτρας

Νόρμαν 57,26110 Πάτρα

2610 453575  

    ΓΡΑΣΕΠ 13ου Γεν. Λυκ. Πάτρας

Κορίνθου 221,26221 Πάτρα

2610 222696, 2610 274826

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Πάτρας

26110 Ανθούπολη 2610 422044, 2610 439241

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Πάτρας

26110 Αγ. Γεώργιος Λάγγουρα 2610 322394 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Πάτρας

Ασημάκη Φωτήλα 32,26110 Πάτρα

2610 329991 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Πάτρας

Μαραγκοπούλου 1,26331 Πάτρα

2610 279525Τηλ/πο 2610 222833

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Πάτρας

Αγ. Σοφίας & Ελλ. Στρατιώτου, 26110 Πάτρα

2610 432865 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γεν. Λυκ. Πατρών

Σουνίου 111-115, 26110 Πάτρα

2610 322116, 2610 361493

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κ. Αχαΐας

Αριστοτέλους,25005 Κ. Αχαΐα

Τηλ.-Τηλ/πο 26930 25504, 26930 22204, 26930 24832

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Καστριτσίου

26500 Καστρίτσι Πατρών 2610 995483, 2610 910161 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ρίου Ζωγράφου & Αντωνοπούλου, 26500 Ρίο Αχαΐας

2610 993314, 2610 992402, 2610 993314

[email protected];[email protected];[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αιγίου

Κλεισούρας & Κορίνθου, 25100 Αίγιο

26910 22226,26910 23138

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Αιγίου

Αναπαύσεως 48, 25100 Αίγιο

26910 22321 [email protected]

138

Page 139: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Αιγίου Παύλου Μελά 6, 25100 Αίγιο

26910 22273, 26910 22454 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Αιγίου Κούτακης & Προποντίδος,25100 Αίγιο

26910 68124Τηλ.-Τηλ/πο 26910 24584

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αιγείρας 25010 Αιγείρα Τηλ.-Τηλ/πο 26960 33830, 26960 31679

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ακράτας 25006 Ακράτα 26960 22539  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καλαβρύτων

25001 Καλάβρυτα 26920 22635Τηλ.-Τηλ-πο 26920 22241

[email protected]

Βοιωτίας          

  Βοιωτία 1 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΚΕΣΥΠ Λιβαδειάς Ρούμελης 3, 2ος όροφος,32100 Λιβαδειά

Τηλ.-Τηλ/πο 22610 80772 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Διστόμου

32005 Δίστομο 22670 21011Τηλ/πο 22670 22492

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ορχομενού

32300 Ορχομενός 22610 32747  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Άσπρων Σπιτιών

32003 Άσπρα Σπίτια 22670 41229, 22670 41923 [email protected]

  Βοιωτία 2 ΘΗΒΑ

ΚΕΣΥΠ Θήβας Ηλέκτρας 20, 32200 Θήβα

Τηλ.-Τηλ/πο 22620 25998 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Θηβών

Πάροδος Σοφοκλή- Σφαγεία, 32200 Θήβα

22620 27433Τηλ/πο 22620 28989

mail@4g_thivas.voi.sch.gr

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αλιάρτου

32001 Αλίαρτος 22680 22255  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Οινοφύτων

320011 Οινόφυτα 22620 31350  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Σχηματαρίου

32009 Σχηματάρι 22620 58001, 22620 58486Τηλ/πο 22620 58228

[email protected]

Γρεβενών          

  Γρεβενά ΓΡΕΒΕΝΑ

ΚΕΣΥΠ Γρεβενών Μακεδονομάχων 22 & Θεοδώρου Ζιάκα,51100 Γρεβενά

Τηλ.-Τηλ/πο 24620 87070, 24620 87071

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Γρεβενών

13ης Οκτωβρίου 27,51100 Γρεβενά

24620 22479, 24620 84469, 24620 87957, 24620 22218

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. 51200 Δεσκάτη 24620 31360, 24620 32033 [email protected]

139

Page 140: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Δεσκάτης    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καρπερού Καρπερό Γρεβενών,

51100 Γρεβενά 24620 34298, 24620 34431 [email protected]

Δράμας          

  ΔράμαΔΡΑΜΑ

ΚΕΣΥΠ Δράμας Ηπείρου 16, 2ος οροφ.,66100 Δράμα

Τηλ/πο 25210 45666, 25210 35002

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Δράμας

Νέα Αμισσός, 66100 Δράμα

25210 36715, 25210 45314  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Δράμας

Αθηνάς 64,66100 Δράμα

25210 48636  

    ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Δράμας

66100 Τέρμα Νικοπόλεως 25210 32327, 25210 37034 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Δράμας

66100 Παρυφές Κορυλόβου 25210 25936, 25210 25339 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Δοξάτου 66033 Δοξάτο Δράμας 25210 66931, 25210 55516 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καλαμπακίου

66031 Καλαμπάκι Δράμας 25210 51150, 25210 51607 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Προσοτσάνης

66200 Προσοτσάνη Δράμας 25220 22273 [email protected]

Δωδεκάνησα

         

  Δωδεκάνησα 1 ΡΟΔΟΣ

ΚΕΣΥΠ Ρόδου Αγ. Αναστασίας & Π. Π. Γερμανού, 85100 Ρόδος

22410 73763Τηλ.-Τηλ/πο 22410 73850

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Απερίου Καρπάθου

Απέριο Καρπάθου,85700 Κάρπαθος

22450 31290Τηλ/πο 22450 31489

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σορώνης

Σορώνη-Ρόδος 85106 Σορώνη

22410 41477 Τηλ/πο 22410 41905

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αρχαγγέλου

85102 Αρχάγγελος 22440 22328 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ιαλυσού Ρόδου

Αγ. Ιωάννου,85101 Ιαλυσός Ρόδου

22410 94022, Γυμν. 22410 91810

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καλυθιών 85105 Καλυθιές 22410 85720 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κρεμαστής

85104 Κρεμαστή 22410 92900 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πηγαδιών Πηγάδια, 85700 Κάρπαθος 22450 22719 [email protected]

140

Page 141: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

  Δωδεκάνησα 2 ΚΩΣ

ΚΕΣΥΠ Κω Εθνικής Αντιστάσεως,85300 Κως

Τηλ/πο 22420 48162 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Κω

Εθνικής Αντιστάσεως,85300 Κως

22420 49867Τηλ/πο 22420 23222

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Λέρου 85400 Λέρος 22470 23278 Τηλ/πο 22470 25372, 22470 22065

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λειψών 85100 Λειψοί 22470 41203 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ. Αστυπάλαιας

85900 Αστυπάλαια 22430 61284 Τηλ/πο 22430 61166

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Νικηφόρειου 1ου Γυμν. Καλύμνου

85200 Κάλυμνος 2243029870Τηλ/πο 2243028951

[email protected]

Έβρου          

  'Εβρος 1 ΑΛΕΞΑΝ/ΠΟΛΗ

ΚΕΣΥΠ Αλεξανδρούπολης

Εμπορίου & Μακράς Γεφύρας, 68100 Αλεξανδρούπολη

25510 88162Τηλ/πο 25510 88161

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Αλεξανδρούπολης

Αμμοχώστου 4,68100

25510 24134  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Σουφλίου Ερμού 1,68400 Σουφλί

25540 22281, 24540 24281,25540 23381

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Φερρών Ζιβοπούλου 2,68500 Φερρές

Τηλ.-Τηλ/πο 25550 22269 [email protected]

  'Εβρος 2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

ΚΕΣΥΠ Ορεστιάδας Ευριπίδου & Σωτ. Τζερκέζη 8, 68200 Ορεστιάδα

Τηλ.-Τηλ/πο 25520 28444 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Διδυμοτείχου

Πολυτεχνείου 3 ,68300 Διδυμότειχου

Τηλ.-Τηλ/πο 25530 23033 [email protected]

Ευβοίας          

  Εύβοια ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΕΣΥΠ Χαλκίδας Γ. Παπανδρέου 2,34100 Χαλκίδα

22210 21847, 22210 60228 Τηλ.-Τηλ/πο 22210 21847

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αλιβερίου

Π. Λεβέντη 2, 34500 Αλιβέρι

22230 25338, 22230 22508 Τηλ/πο 22230 22339

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ιστιαίας

34200 Ιστιαία 22260 69206, 22260 52529 Τηλ/πο 22260 55447

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Καραγιάννη & Αντιγόνου 2, 22210 78691  

141

Page 142: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Χαλκίδας 34100 Χαλκίδα     ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κύμης 34003 Κύμη 22220 22228, 22220 24488  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ν. Αρτάκης

34600 Ν. Αρτάκη 22210 43760  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. - Λ.Τ. Ερέτριας

34007 Ερέτρια 22290 64700  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αυλωναρίου

34009 Αυλωνάρι 22230 31223  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βασιλικού 34002 Βασιλικό 22210 52848  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καρύστου Ραχτούρη & Γουναροπούλου, 34001 Κάρυστος

22240 26558Τηλ/πο 22240 22358

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λίμνης Λίμνη34005 22270 31229  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μαντουδίου

34004 Μαντούδι 22270 22379  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ψαχνών 34400 Ψαχνά 22280 22518  

Ευρυτανίας

         

  Ευρυτανία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΚΕΣΥΠ Καρπενησίου Καραϊσκάκη 14,36100 Καρπενήσι

Τηλ.-Τηλ/πο 22370 24618,22370 24510

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Γρανίτσας

36072 Γρανίτσα 22370 61244Τηλ/πο 22370 61265

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καρπενησίου

36100 Καρπενήσι 22370 22359  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κερασοχωρίου

36071 Κερασοχώρι 22370 31227Τηλ/πο 22370 31213

[email protected]

Ζακύνθου          

  Ζάκυνθος ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΣΥΠ Ζακύνθου Φιλικών 1,29100 Ζάκυνθος

26950 29945 [email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Ζακύνθου

29100 Παναγούλα Ζακύνθου 26950 44173  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κατασταρίου

29090 Καταστάρι 26950 83232, 26950 84074, 26950 29947

[email protected]

Ηλείας          

  Ηλεία ΚΕΣΥΠ Πύργου Μπιζανίου 8, 26210 23531 [email protected]

142

Page 143: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΠΥΡΓΟΣ 27100 Πύργος Τηλ/πο 26210 23532

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Αμαλιάδας

Καλαβρύτων & Γορτυνίας, 27200 Αμαλιάδα

26220 24354Τηλ/πο 26220 22919, 26220 28688

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Βάρδας

27052 Βάρδα 26230 71485  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ζαχάρως

27054 Ζαχάρω 26250 32400  

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κρεστένων

27055 Κρέστενα 26250 22639 Τηλ/πο 26250 24639, 26250 24632

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σιμοπούλου

27069 Σιμόπουλο 26220 31312  

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αρχ. Ολυμπίας

27065 Αρχ. Ολυμπία 26240 23844 Τηλ/πο 26240 22355

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λεχαινών 27053 Λεχαινά 26230 24356Τηλ/πο 26230 22172

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πελοπίου 27060 Πελόπιο 26240 31279  

Ημαθίας          

  ΗμαθίαΒΕΡΟΙΑ

ΚΕΣΥΠ Βέροιας Αγ. Δημητρίου 8,59100 Βέροια

23310 70877Τηλ/πο 23310 75877, 23310 76730

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αλεξανδρείας

Πάροδος 28ης Οκτωβρίου,59300 Αλεξάνδρεια

23330 53034Τηλ/πο 23330 26113, 23310 24568, 23310 27015

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Νάουσας

Φιλώτα Κοκκίνου Νάουσα,59200 Νάουσα

23320 52096Τηλ/πο 23320 52097

[email protected]

    ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Βέροιας

59100 Εργοχώρι Βέροια 23310 76740 Τηλ/πο 23310 27212, 23310 24843

[email protected] r

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κοπανού 59200 Κοπανός Ημαθίας 23320 43399 Τηλ/πο 23320 43468

[email protected]; [email protected]

143

Page 144: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηρακλείου          

  Ηράκλειο ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου Πλεύρη 1 & Γερωνυμάκη, 71306 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.-Τηλ/πο 2810 282680, 2810 344624

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Ηρακλείου

Φιλελλήνων & Σκεπετζή, 71037 Ηράκλειο Κρήτης

2810 237123

ΓΡΑΣΕΠ 3ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ηρακλείου

Αρχιμήδους 1, Ν. Αλικαρνασσός,71606 Ηράκλειο Κρήτης

2810 220433, 2810 220039, 2810 335470

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Ηρακλείου

Φιλιππουπόλεως 45, 71305 Ηράκλειο Κρήτης

2810 252495, 2810 254481

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Ηρακλείου

Σκιπετζή 31, 71307 Ηράκλειο Κρήτης 2810 234045 Τηλ/πο 2810 230207

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γεν. Λυκ. Ηρακλείου

Εμμανουήλ Ξάνθου 29, 71307 Ηράκλειο Κρήτης

2810 288422, Λυκείου 2810 220685 Τηλ/πο 2810 281202

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γεν. Λυκ. Ηρακλείου

Γ. Μαράντη, 71303 Ηράκλειο Κρήτης 2810 251794

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αγίας Βαρβάρας

Αγ. Βαρβάρα, 70100 Ηράκλειο Κρήτης

28940 22127

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αρχανών

Αρχάνες,70100 Ηράκλειο Κρήτης

2810 752073, 2810 751808, Λυκείου 2810 751528 Τηλ/πο 2810 751642

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Γουβών

Γούρνες Πεδιάδος,71500 Ηράκλειο Κρήτης

2810 762032, Λυκείου 2810 762862 Τηλ/πο 2810 761809

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κρουσώνα

Κρουσώνας Μαλεβιζίου,70001 Ηράκλειο Κρήτης

2810 711795, 2810 711220 Tηλ.-Τηλ/πο 2810 711442, 2810 711952

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μελεσών

Μελέσες, 70100 Ηράκλειο Κρήτης 28970 741356

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Τυμπακίου

Τυμπάκι, 70200 Ηράκλειο Κρήτης 28920 53383, 28920 29570, Λυκείου 28920 51146 Τηλ/πο 28920 52397

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Χάρακας, 70010 Ηράκλειο Κρήτης 28930 22145, 28930

144

Page 145: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Χάρακα 22586ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καστελίου Πεδιάδος

Καστέλλι Πεδιάδος, 70006 Ηράκλειο Κρήτης

28910 31232, 28910 32663

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λιμένος Χερσονήσου

Λιμένας Χερσονήσου, 70014 Ηράκλειο Κρήτης

28970 23311, 28970 29310

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αρκαλοχωρίου

Αρκαλοχώρι, 70300 Ηράκλειο Κρήτης 28910 22414, 28910 24228

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Μοιρών

Μοίρες, 70400 Ηράκλειο Κρήτης 28920 23416, 28920 22100

[email protected]

Θεσπρωτίας

         

  Θεσπρωτία ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

ΚΕΣΥΠ Ηγουμενίτσας 23ης Φεβρουαρίου 1, 46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.-Τηλ/πο 26650 28770 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ηγουμενίτσας

Αισχύλου 15, 46100 Ηγουμενίτσα 26650 22262, 26650 28918, 26650 28077

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Παραμυθιάς

Παραμυθιά, 46200 Ηγουμενίτσα 26660 25036, 26660 29005 Τηλ/πο 26660 22683, 26660 22683

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πλαταριάς

Πλαταριά Θεσπρωτίας, 46100 Ηγουμενίτσα

26650 71363

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Φιλιατών Φιλιάτες, 46300 Ηγουμενίτσα 26640 22101 Τηλ/πο 26640 29035

[email protected]

Θεσ/νίκης Α ́(Ανατ.)

         

  Ανατ. Θεσσαλονίκη 1 Λ. ΠΥΡΓΟΣ

ΚΕΣΥΠ Λευκού Πύργου Εθν. Αμύνης 8, 54621 Θεσ/νίκη 2310 230613, 2310 251355

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 13ου Γεν. Λυκ. Θεσ/νίκης

Εθνικής Αμύνης 26, 54621 Θεσ/νίκη 2310 264394 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 13ου Γυμν. Θεσ/νίκης

Εγνατίας 132, 54622 Θεσ/νίκη 2310 223606, 2310 260046

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 16ου Γυμν. Θεσ/κης

Κολωνιάρη 15, 54629 Θεσ/νίκη 2310 536566, 2310 513989

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 18ου Γεν. Λυκ. Τούμπας (Θεσ/νίκης)

Παπάφη 130Α, 54453 Θεσ/νίκη 2310 941673, 2310 919036, 2310 941414,

[email protected]

145

Page 146: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

2310 910655ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Καλαμαριάς

Χιλής 12, Καλαμαριά, 55131 Θεσ/νίκη 2310 411753, 2310 415067

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Πυλαίας

Προέκταση Εγνατίας, Πυλαία,55535 Θεσ/νίκη

2310 303641

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Καλαμαριάς

Εθνικής Αμύνης 8, 55131 Θεσ/νίκη 2310 413646, 2310 411300, 2310 410065

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 30ου Γυμν. Θεσ/νίκης

Μαζαράκη 1, 54627 Θεσ/νίκη 2310 514114, 2310 531395 Τηλ/πο 2310 500244

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 31ου Γεν. Λυκ. Θεσσαλονίκης

Αναξιμάνδρου 79, 54250 Θεσ/νίκη 2310 316897

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Θεσ/κης

Απ. Παύλου 28, 54634 Θεσ/νίκη 2310 209987, 2310 207353, 2310 27160

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Χαριλάου Θεσ/νίκης

Καρδίτσας 1Α, Χαριλάου, 54249 Θεσ/νίκη

2310 306515 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Θεσ/νίκης

Μοναστηρίου 169-171, 54627 Θεσ/νίκη 2310 523047 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γεν. Λυκ. Καλαμαριάς

Εφέσου 3, Καλαμαριά, 55132 Θεσ/νίκη 2310 444261 [email protected]

  Ανατ. Θεσσαλονίκη 2 ΘΕΡΜΗ

ΚΕΣΥΠ Θέρμης Αποστ. & Γρηγ. Ταβάκη 28, 57001 Θέρμη

2310 466462, 2310 466512

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Θέρμης

Ραφαηλίδου & Παπαδάκη 2, 57001 Θέρμη

2310 461421 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Πανοράματος

Πίνδου 2, 55236 Πανόραμα 2310 342470, 2310 342626

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βασιλικών

57006 Βασιλικά 23960 22568, 23960 22935, 23960 22244

[email protected]

  Ανατ. Θεσσαλονίκη 3 ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΚΕΣΥΠ Θερμαϊκού Πινδάρου 11 & Σαπφούς 3, Δ. Δ. Περαίας, 57019 Περαία

23920 76016 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Επανωμής

57500 Επανωμή 23920 41406

ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Πυλαίας

Γ.Σχολής 95, Φοίνικας, 55132 Πυλαία 2310 471065

146

Page 147: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ν. Επιβατών

57019 Ν. Επιβάτες 23920 24001, 23920 20541

[email protected]

Θεσ/νίκης Β ́(Δυτ.)

         

  Δυτ. Θεσσαλονίκη 1 ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΕΣΥΠ Νεάπολης Αγίου Στεφάνου 26, 56727 Νεάπολη Τηλ.-Τηλ/πο 2310 550240 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ο Γεν. Λυκ. Εχεδώρου (Γεν. Λυκ. Σίνδου)

57011 Σίνδος 2310 799912

ΓΡΑΣΕΠ 1ο Γυμν. Κουφαλίων (Γυμν. Κουφαλίων)

57100 Κουφάλια 23910 52812 Τηλ/πο 23910 52098

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ο Γυμν. Χαλκηδόνας (Γυμν. Χαλκηδόνας)

57007 Χαλκηδόνα 23910 22389

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αγ. Αθανασίου (Γεν. Λυκ. Αγ. Αθανασίου)

57003 Αγ. Αθανάσιος 2310 701034

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ελευθερίου-Κορδελιού

Αλεξάνδρου Παπάγου 40, 56334 Κορδελιό

2310 769412, 2310 768967

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Πολίχνης

Αρκαδίου & Αρετής 1, 56429 Πολίχνη

2310 651442

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Μενεμένης

Νικολ. Κοντουργιώτου 33, 56122 Μενεμένη

2310 732923 Τηλ/πο 310 739978

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Συκεών

56625 Γληνού Συκίες 2310 203027 Τηλ/πο 2310 203027

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Χαλάστρας (Γυμν. Χαλάστρας)

57300 Χαλάστρα 2310 792216

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Μενεμένης

Κων/πόλεως 58, 54628 Μενεμένη

2310 765704

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Νεάπολης

Στρατ. Στρεμπενιώτη, 56701 Νεάπολη

2310 619653 Τηλ/πο 2310 619653

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Χορτιάτη (Γυμν.-Λ.Τ. Φιλυρού)

57010  Φίλυρο 2310 677995 Τηλ/πο 2310 677995

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Παπάγου & Θεοδώρας, 2310 587691

147

Page 148: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ευόσμου 56224 ΕύοσμοςΓΡΑΣΕΠ 3ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Σταυρούπολης

Κωνσταντινουπόλεως 61, 56430 Σταυρούπολη

2310 667858 Τηλ/πο 2310 641672

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Σταυρούπολης

Ιθάκης, όρια Ευόσμου, 56431 Σταυρούπολη

2310 649083 Τηλ/πο 2310 601105

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ωραιοκάστρου

Μελισσοχωρίου & 25ης Μαρτίου, 57013 Ωραιόκαστρο

2310 696781

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καλλιθέας (Γυμν. Νεοχωρούδας)

54500 Νεοχωρούδα  2310 778219 Τηλ/πο 2310 778219

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. ΚαλοινδίωνΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νέας Απολλωνίας

57015 Ν. Απολλωνία 23930 41215

ΓΡΑΣΕΠ Εσπερινού Γυμν. Αμπελοκήπων

Γεωργ. Γεννηματά 52, 56121 Αμπελόκηποι

2310 742004 Τηλ/πο 2310 724347

[email protected]

  Δυτ. Θεσσαλονίκη 2 ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΚΕΣΥΠ Λαγκαδά Λουτρών 14 ,57200 Λαγκαδάς

Τηλ.-Τηλ/πο 23940 20372 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κορώνειας (Γεν. Λυκ. Λαγκαδικίων)

Λαγκαδίκια, 57020 Κορώνεια

23930 22215 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Λαγκαδά

Ματαπά 25, 57200 Λαγκαδάς

23940 22841

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μυγδονίας (Γεν. Λυκ. Δρυμού)

57200 Δρυμός 23940 32454 Τηλ/πο 23940 32681, 23940 31075

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ρεντίνας (Γεν. Λυκ. Παραλίας Σταυρού)

47014 Παραλία Σταυρού 23970 61111 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σοχού 57002 Σοχός 23950 23357 [email protected]

Ιωαννίνων

         

  Ιωάννινα ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΕΣΥΠ Ιωαννίνων Δημητρίου Δούλη 15, 45444 Ιωάννινα

26510 65021 Τηλ.-Τηλ/πο 26510 65022

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Ιωαννίνων

Ζωσιμαδών 1, 45444 Ιωάννινα

26510 29876 [email protected]

148

Page 149: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Ιωαννίνων

Μιχ. Αγγέλου 55,45332 Ιωάννινα

26510 27655, 26510 27802

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ανατολής

Πλάτωνος & Αντύπα 1, 45221 Ανατολή

26510 47682 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βελισσαρίου

Κερκύρας 3, 45500 Ιωάννινα 26510 68989 Τηλ.-Τηλ/πο 26510 67717

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ελεούσας 45500, Ελεούσα Ιωαννίνων 26510 63653, 26510 61491

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κόνιτσας Κ. Ρούση 18, 44100 Κόνιτσα 26550 29348 Τηλ/πο 26550 22293

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μετσόβου 44200 Μέτσοβο Τηλ.-Τηλ/πο 26560 41229 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πεδινής 45500 Πεδινή Ιωαννίνων 26510 92756 [email protected]

Καβάλας          

  ΚαβάλαΚΑΒΑΛΑ

ΚΕΣΥΠ Καβάλας Παλαιολόγου 5, 3ος όροφος, 65110 Καβάλα

Τηλ.-Τηλ/πο 2510 230953, 2510 620852

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Χρυσούπολης

Θράκης 10, 64200 Χρυσούπολη 25910 25672, 25910 25097, 25910 24197

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γεν. Λυκ. Καβάλας

Χρυσοστόμου Σμύρνης 10, 65403 Καβάλα

2510 246498 Τηλ/πο 2510 243108, 2510 242826

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Καβάλας

Παλαιές κατασκηνώσεις Αγ. Παρασκευής, 65404 Καβάλα

2510 243887

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Κρηνιδών

Εγνατίας 14, 64003 Κρηνίδες 2510 516211, 2510 516285

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Λιμεναρίων

Θάσος, 64002 Λιμενάρια 25930 53324 Τηλ/πο 25930 51236, 25930 51584

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ποδοχωρίου

64008 Ποδοχώρι 25920 44941, 25920 44441

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κεραμωτής

64011 Κεραμωτή 25910 57241, 25910 51298

[email protected]

Καρδίτσας

         

  Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΕΣΥΠ Καρδίτσας Διάκου 13 & Πλαστήρα, 43100 Καρδίτσα

24410 25707-8 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. 43060 Μουζάκι 24450 43407 [email protected]

149

Page 150: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Μουζακίου Τηλ/πο 24450 41261ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Καρδίτσας

όπισθεν Εθν. Σταδίου, 43100 Καρδίτσα 24410 20734

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Λεονταρίου

43063 Λεοντάρι  24430 31638

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σοφάδων

43300 Σοφάδες 24430 24679, 24430 23156 Τηλ/πο 24430 22236

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ. Μητρόπολης

43100 Μητρόπολη 24410 55573

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Παλαμά

43200 Παλαμάς 24440 22400 Τηλ/πο 24440 24373

[email protected]

Καστοριάς

         

  Καστοριά ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΣΥΠ Καστοριάς Βαλαλά 11, 52100 Καστοριά 24670 21332, Τηλ/πο 24670 27835

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Aργους Ορεστικού

Παύλου Μελά 3, 52200 Καστοριά 24670 44448 Τηλ/πο 24670 43375

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Νεστορίου Καστοριάς

52051 Νεστόριο Καστοριάς 24670 31214 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μανιάκων Αττάλου 1, 52100 Μανιάκοι Καστοριάς

24670 80053 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μαυροχωρίου

52056 Μαυροχώρι Καστοριάς 24670 74438 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μεσοποταμίας

52050 Μεσοποταμία Καστοριάς Τηλ.-Τηλ/πο 24670 61381 [email protected]

Κέρκυρας

         

  Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΣΥΠ Κέρκυρας Βελισσαρίου 2, 1ος όροφ., 49100 Κέρκυρα

26610 39577 Τηλ/πο 26610 39722

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Κέρκυρας

3η Πάροδος Εθνικής, 42100 Κέρκυρα 26610 21644 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Λευκίμμης

Αγ. Θεόδωροι, 49080 Λευκίμμη Κέρκυρας

26620 23592, 26620 22397, 26620 22661

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αγρού Αγρός, 49083 Κέρκυρα 26630 71203 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καρουσάδων

49081 Καρουσάδες Κέρκυρας 26630 31006, 26630 31314

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Παξών 49082 Παξοί Κέρκυρας 26620 32340 [email protected]

150

Page 151: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Μουσικού Γυμν. Κέρκυρας

Κάτω Κορακιάνα, 49083 Κέρκυρα 26610 91573

Κεφαλληνίας

         

  Κεφαλληνία ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΚΕΣΥΠ Αργοστολίου Μίνωος 3, 28100 Αργοστόλι 26710 26374, 26710 29088 Τηλ/πο 26710 26374

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ληξουρίου, ‘Πετρίτσειο’

Σ. Τυπάλδου 10, 28200 Ληξούρι 26710 91105 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σάμης Σάμη, 28080 Κεφαλληνία 26740 22882 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ιθάκης Ολιβιέ Ρεβερντέν 1, 28300 Ιθάκη 26740 32993

Κιλκίς          

  ΚιλκίςΚΙΛΚΙΣ

ΚΕΣΥΠ Κιλκίς Πόντου 5, 61100 Κιλκίς Τηλ.-Τηλ/πο 23410 24449 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αξιούπολης

Σχολείων 10, 61400 Αξιούπολη 23430 32042 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Κιλκίς Τσούντα 2, 61100 Κιλκίς 23410 22682

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Γουμένισσας

1ος Λόχος Ταβουλάρη, 61300 Γουμένισσα

23430 41228 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Πολυκάστρου

61200 Πολύκαστρο Τηλ.-Τηλ/πο 23430 23339 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ. Καμπάνη

Καμπάνη, 61100 Κιλκίς 23410 41165 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ.Νέου Αγιονερίου

Ταχ. Γραφ. Γέφυρας, 57011 Ν. Αγιονέριο

23410 93204 [email protected]

Κοζάνης          

  ΚοζάνηΚΟΖΑΝΗ

ΚΕΣΥΠ Κοζάνης Δημοκρατίας 48, 50100 Κοζάνη 24610 28526 Τηλ/πο 24610 28657

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Κοζάνης

Αγ. Παρασκευή, 50100 Κοζάνη 24610 22180 [email protected] 

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Πτολεμαϊδας

Κων/πόλεως 2, 50200 Πτολεμαΐδα 24630 20266 Τηλ/πο 24630 50673

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Πτολεμαϊδας

25ης Μαρτίου, 50200 Πτολεμαΐδα 24630 24888

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Κοζάνης

50100 Πανόραμα Κοζάνης 24610 25812

151

Page 152: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Πτολεμαϊδας

Καραζάνου, 50200 Πτολεμαΐδα 24630 23892

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Κοζάνης

Μακρυγιάννη 25, 50100 Κοζάνη 24610 29887, 24610 32588

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σερβίων

28ης Οκτωβρίου 24 Β, 50500 Σέρβια Κοζάνης

24640 21586

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νεάπολης 50001 Νεάπολη Κοζάνης 24680 22230

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Σιάτιστας

Σιάτιστα, 50300 Κοζάνη 24650 23495 Τηλ/πο 24650 21311

[email protected]

Κορινθίας

         

  Κορινθία ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΕΣΥΠ Κορίνθου Κολοκοτρώνη 81, 20100 Κόρινθος Τηλ.-Τηλ/πο 27410 20950, 27410 22476

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Κιάτου

Περ. Αγ. Νικολάου, 20200 Κιάτο 27420 22592 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Κιάτου

Περ. Αγίου Νικολάου, 20200 Κιάτο 27420 23719, 27420 20621

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Κορίνθου

Τέρμα Ερμού, 20100 Κόρινθος 27410 29025 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Ξυλοκάστρου

Νοταρά 34, 20400 Ξυλόκαστρο 27430 29088 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Λουτρακίου

Παλιά οδός Επιδαύρου, 20100 Κόρινθος

27410 80711

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Δερβενίου

20009 Δερβένι Κορινθίας 27430 31899 Τηλ/πο 27430 32178, 27430 31178

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Λουτρακίου

Λουτράκι, 20300 Κόρινθος 27440 67998 Τηλ/πο 27440 69272

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βραχατίου

Βραχάτι, 20006 Κόρινθος 27410 55740

ΓΡΑΣΕΠ Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου

Στεφάνου 78, 20100 Κόρινθος 27410 28373

Κυκλάδων

         

  Κυκλάδες ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΚΕΣΥΠ Ερμούπολης Χίου & Πελοποννήσου 1, Ερμούπολη, 84100 Σύρος

22810 81555 Τηλ.-Τηλ/πο 22810 83236

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Σύρου

Μάννα Σύρου, 84100 Σύρος 22810 84066

152

Page 153: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Τήνου 84200 Τήνος 22830 22259

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Χώρας Νάξου

Χώρα, 84300 Νάξος Τηλ.-Τηλ/πο 22850 22990 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. & Λ.Τ. Σίφνου

84003 Σίφνος Τηλ.-Τηλ/πο 22840 31312 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κορθίου Aνδρου

84502 Κόρθι 22820 61322 Τηλ/πο 22820 61115, 22820 61322

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μήλου Πλάκα Μήλου, 84800 Μήλος Τηλ.-Τηλ/πο 22870 23902 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μυκόνου 84600 Μύκονος 22890 22288

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νάουσας Πάρου

Νάουσα Πάρου, 84401 Πάρος 22840 53558 Τηλ/πο 22840 51455

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Φηρών Θήρας

Φηρά, 84700 Θήρα 22860 25728 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ .Τ. Γαυρίου

Γαύριο Άνδρου, 84501 Άνδρος 22820 71488 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ. Ίου 84001 Ίος 22860 91312 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ. Κέας Ιουλίδα, 84002 Κέα 22880 22208

Λακωνίας

         

  ΛακωνίαΣΠΑΡΤΗ

ΚΕΣΥΠ Σπάρτης Βρασίδου 108, 23100 Σπάρτη 27310 21319 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Γυθείου

23200 Γύθειο 27330 22439 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Νεάπολης

23053 Νεάπολη 27340 23979, 27340 22705

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αρεόπολης

23062 Αρεόπολη 27330 52005, 27330 51214 Τηλ/πο 27330 51398

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βλαχιώτη 23055 Βλαχιώτης 27350 41228 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Μολάων

23052 Μολάοι 27320 23760 [email protected]

Λάρισας          

  Λάρισα 1ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΣΥΠ Λάρισας Καστοριάς 2Α, 41335 Λάρισα Τηλ.-Τηλ/πο 2410 238326, 2410 233897

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 10ου Γυμν. Τέρμα Ηρακλειανού, 41447 Λάρισα 2410 285851 [email protected]

153

Page 154: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΛάρισαςΓΡΑΣΕΠ 11ου Γυμν. Λάρισας

Πλάτωνος & Δημοσθένους 20, 41336 Λάρισα

2410 237153 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 12ου Γυμν. Λάρισας

Τέρμα Ρόδου, 41447 Αμπελόκηποι 2410 256362 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Φαρσάλων

Ερμού 19, 40300 Φάρσαλα Τηλ.-Τηλ/πο 24910 22824 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Τυρνάβου

Οδός 22-1, 40100 Τύρναβος 24920 22517 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Λάρισας

Ηπείρου & Ανθ. Γαζή, 41222 Λάρισα 2410 620728

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αμπελώνα

Αμπελώνας 40400 24920 33205 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Συκουρίου

40006 Συκουριό 24950 51552 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αγιάς 40003 Αγιά 24940 22393 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κοιλάδας 41500 Κοιλάδα 2410 811281

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μεγ. Ευυδρίου Φαρσάλων

M. Ευύδριο, 40300 Φάρσαλα 24910 71358, 24910 71046

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πλατυκάμπου

40009 Πλατύκαμπος 2410 971476 Τηλ/πο 2410 971587

[email protected]

  Λάρισα 2 - ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΚΕΣΥΠ Ελασσόνας Προσ. Στέγαση στα Γραφεία του 2ου Γραφείου Εκπ/σης Ελασσόνας, Βουλγαροκτόνου 4, 40200 Ελασσόνα

24930 22328  

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ελασσόνας

40200 Ελασσόνα 24930 25379, 24930 22330, 24930 22380

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Καλλιθέας

40200 Καλλιθέα Ελασσόνας 24930 61353 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κρανέας 40001 Κρανέα Ελασσόνας 24930 51252 [email protected]

Λασιθίου          

  Λασίθι ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΕΣΥΠ Αγίου Νικολάου Κτίριο Νομαρχ. Αυτοδ/σης, 72100 Αγ. Νικόλαος Λασιθίου

28410 98218, 28410 98214

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ιεράπετρας

Ιεράπετρα, 72100 Λασίθι 28420 22356 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Σητείας

72300 Σητεία 28430 26660, 28430 23923

[email protected]

154

Page 155: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αγ. Νικολάου

Ξηρόκαμπος, 72100 Αγ. Νικόλαος 28410 23563, 28410 82544

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Νεαπόλεως

Οδός Τεχνικών Σχολών, Νεάπολη,72400 Αγ. Νικόλαος

28410 32395 [email protected]

Λέσβου          

  Λέσβος 1 ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΚΕΣΥΠ Μυτιλήνης Σμύρνης 7, 81100 Μυτιλήνη Τηλ.-Τηλ/πο 22510 40588 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μούδρου

Μούδρος Λήμνου, 81401 Μυτιλήνη  22540 71004

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μύρινας Λήμνου

Παπουτσίδειο Μέγαρο, Μύρινα, 81400 Λήμνος

Τηλ.-Τηλ/πο 22540 25395, 22540 22217

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πλωμαρίου

Πλωμάρι, 81200 Μυτιλήνη 22520 31894, 22520 32253

[email protected]

  Λέσβος 2 ΚΑΛΛΟΝΗ

ΚΕΣΥΠ Καλλονής Πλ. Καλλονής & Οίκ. Βασιλειάδη,81107 Μυτιλήνη

22530 23619 Τηλ/πο 22530 24141

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Πέτρας

Πέτρα, 81109 Μυτιλήνη Τηλ.-Τηλ/πο 22530 41211

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Άντισσας Άντισσα, 81105 Μυτιλήνη 22530 52146, 22530 56523, 22530 56254

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μανταμάδου

Μανταμάδος, 81104 Μυτιλήνη 22530 61467 Τηλ/πο 22530 61018

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πολιχνίτου

Πολιχνίτος, 81300 Μυτιλήνη 22520 41228

Λευκάδας

         

  Λευκάδα ΛΕΥΚΑΔΑ

ΚΕΣΥΠ Λευκάδας Καραβέλα 11, 31100 Λευκάδα 26450 24109 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Λευκάδας

Αλυκές, 31100 Λευκάδα Τηλ.-Τηλ/πο 26450 22416, 26450 24675

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Λευκάδας

Βαρδάνια, 31100 Λευκάδα Τηλ.-Τηλ/πο 26450 22805 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νυδρίου Νυδρί, 31100 Λευκάδα 26450 92231

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.-Λ.Τ. Βασιλικής

Βασιλική, 31082 Λευκάδα 26450 31202

Μαγνησίας

         

155

Page 156: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

  ΜαγνησίαΒΟΛΟΣ

ΚΕΣΥΠ Βόλου Γαλλίας & Κοραή 81, 38333 Βόλος Τηλ.-Τηλ/πο 24210 39086 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Βόλου

Κύπρου 48, 38221 Βόλος 24210 46410Τηλ/πο 24210 78095

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Ν. Ιωνίας

Καθηγητή Παν. Βουτσά, 38446 Ν. Ιωνία 24210 60200

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Βόλου

Κύπρου 9 & Λ. Βύρωνος, 38221 Βόλος 24210 46090, 24210 56380 Τηλ/πο 24210 78108

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Νέας Ιωνίας

Καθηγητή Μ. Αγγελέτου, 38445 Ν. Ιωνία

Τηλ.-Τηλ/πο 24210 63066 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γυμν. Βόλου

Χείρωνος & Αναπαύσεως, 38333 Βόλος 24210 46390 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 8ου Γυμν. Βόλου

Ορμηνίου & Απόλλωνος, 38222 Βόλος Τηλ.-Τηλ/πο 24210 51118, 24210 71072

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αργαλαστής

Αργαλαστή, 37006 Πήλιο 24230 54217 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σκιάθου

37002 Σκιάθος 24270 22100 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Σκοπέλου

37003 Σκόπελος 24240 22320 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βελεστίνου

37500 Βελεστίνο 24250 22547 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ευξεινούπολης

37100 Ευξεινούπολη Τηλ/πο 24220 23262 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νέας Αγχιάλου

37400 Ν. Αγχίαλος 24280 69026 Τηλ.-Τηλ/πο 24280 76193

[email protected]

Μεσσηνίας

         

  Μεσσηνία ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας Αριστομένους 33, 24100 (Πνευμ. Κέντρο) Καλαμάτα

27210 95645 Τηλ/πο 27210 95476, 27210 95476

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Καλαμάτας

Αρτέμιδος, 24100 Καλαμάτα 27210 21142 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Καλαμάτας

24100 Φαρσί 27210 22529 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Πεταλιδίου

24005 Πεταλίδιο 27220 32084 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Φιλιατρών

24300 Φιλιατρά 27610 32755 [email protected]

156

Page 157: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Δωρίου 24011 Δώριο 27650 32142 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καρδαμύλης

24022 Καρδαμύλη 27210 73271

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κυπαρισσίας

24500 Κυπαρισσία 27610 22263, 27610 95476

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μελιγαλά 24002 Μελιγαλάς 27240 22207 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας

Παρ.Αγ. Αναργύρων, 24100 Καλαμάτα 27210 29567 [email protected]

Ξάνθης          

  ΞάνθηΞΑΝΘΗ

ΚΕΣΥΠ Ξάνθης Χατζησταύρου 8, 67100 Ξάνθη Τηλ/πο 25410 64320, 25410 66200

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ξάνθης

Ν. Καζαντζάκη 1, 67100 Ξάνθη 25410 22162, 25410 83063 Τηλ/πο 25410 83061

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γυμν. Ξάνθης

Συν/ρχη Δημητριάδη 3, 67100 Ξάνθη 25410 20320, 25410 20320

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ερασμίου 67100 Εράσμιο 25410 61745 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Εχίνου 67300 Eχίνος Τηλ.-Τηλ/πο 25440 22136, 25440 24100

[email protected]

Πέλλας          

  Πέλλα ΕΔΕΣΣΑ

ΚΕΣΥΠ Έδεσσας 2ο Έδεσσας, Εγνατίας 91, 58200 ΕΔΕΣΣΑ

Τηλ. 23810 21869 Τηλ/πο 23810 26414

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Κρύας Βρύσης

Βασ. Παύλου 3, 58300 Κρύα Βρύση 23820 62735 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Σκύδρας

58200 Σκύδρα 23810 89354, 23810 88005

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Αριδαίας

58400 Αριδαία 23840 24981, 23840 21262

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Γιαννιτσών

Πενταπλάτανος, 58100 Γιαννιτσά 23820 83804 Τηλ/πο 23820 83811

[email protected]

Πιερίας          

  ΠιερίαΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΣΥΠ Κατερίνης Ειρήνης 34, Παράρτημα 5ου Κατερίνης, 60100 Κατερίνη

23510 79264 Τηλ/πο 23510 79265

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Κλεισούρας 48, 60100 Κατερίνη 23510 23277

157

Page 158: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΚατερίνηςΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Κατερίνης

Ηπείρου 10, 60100 Κατερίνη 23510 46153, 23510 46169

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 4ου Γεν. Λυκ. Κατερίνης

Μητροπόλεως 2, 60100 Κατερίνη 23510 22852 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αιγινίου 60300 Αιγίνιο 23530 24420, 23530 22313

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κάτω Μηλιάς

Γυμνάσιο Κάτω Μηλιάς, 60100 Κάτω Μηλιά

23510 81059 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κορινού Γυμναστηρίου & Κορινός,60062 Κορινός

23510 41487

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λιτοχώρου

60200 Λιτόχωρο 23520 81311, 23520 81230

[email protected]

Πρέβεζας          

  ΠρέβεζαΠΡΕΒΕΖΑ

ΚΕΣΥΠ Πρέβεζας Παρθεναγωγείου 16, 48100 Πρέβεζα Τηλ.-Τηλ/πο 26820 22989 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Φιλιππιάδας

48200 Φιλιππιάδα 26830 22284, 26830 23598

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γεν. Λυκ. Πρέβεζας

Κολοκοτρώνη, Περιοχή Νοσ/μείου, Βαθύ, 48100 Πρέβεζα

26820 27741, 26820 25829

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Θεσπρωτικού

48300 Θεσπρωτικό 26830 32667 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καναλακίου

48062 Καναλάκι 26840 22397 Τηλ/πο 26840 24555, 26840 22226

[email protected]

Ρεθύμνου

         

  Ρέθυμνο ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου Καλλιρόης Παρρέν & Σιγανού 4, 74100 Ρέθυμνο

28310 53722 Τηλ.-Τηλ/πο 28310 35185

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Ρεθύμνου

Μοάτσου 1, 74100 Ρέθυμνο 28310 24629 Τηλ/πο 28310 27115

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ανωγείων

Ανώγεια, 74051 Ρέθυμνο 28340 31205 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Περάματος

Πέραμα Μυλοποτάμου, 74052 Ρέθυμνο 28340 22547 Τηλ/πο 28340 23571

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Επισκοπής

Επισκοπή, 74055 Ρέθυμνο 28310 61491

158

Page 159: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Πειραμ. Γεν. Λυκ. Παν/μίου Κρήτης

Μαρκέλου & Μοάτσου, 74100 Ρέθυμνο 28310 23425 [email protected]

Ροδόπης          

  Ροδόπη ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΕΣΥΠ Κομοτηνής Σοφούλη 6, 69100 Κομοτηνή Τηλ.-Τηλ/πο 25310 22511 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Δ.Ε. Σαπών

Βασιλείου Κουτουμάνη, 69300 Σάπες 25320 22860, 25320 22640

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ξυλαγανής

69400 Ξυλαγανή 25330 22490 [email protected]

Σάμου          

  Σάμος ΣΑΜΟΣ

ΚΕΣΥΠ Σάμου Κανάρη & Ν. Ντάελ, 83100 Σάμος 22730 80008 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γυμν. Σάμου

Κανάρη 13, 83100 Σάμος 22730 27766

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Εύδηλου

Εύδηλος Ικαρίας, 83302 Ικαρία 22750 32489

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Καρλοβασίου Σάμου

Καρλόβασι, 83200 Σάμος 22730 32886 Τηλ/πο 22730 32982

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πυθαγορείου Σάμου

Πυθαγόρειο, 83103 Σάμος 22730 61461, 22730 62552

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ραχών Ικαρίας

Ράχες Ικαρίας, 83301 Σάμος 22750 41255 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Φούρνων 83400 Φούρνοι Ικαρίας 22750 51402

Σερρών          

  ΣέρρεςΣΕΡΡΕΣ

ΚΕΣΥΠ Σερρών Ανατολικής Θράκης 5, 62124 Σέρρες 23210 56891 Τηλ/πο 23210 51597

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Σερρών

Σιγής 16, 62124 Σέρρες 23210 23584

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ν. Ζίχνης

62042 Νέα Ζίχνη 23240 23532 Τηλ.-Τηλ/πο 23240 20029

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ν. Σκοπού

62044 Νέος Σκοπός 23210 31301

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Πρώτης

62047 Πρώτη 23240 61450

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κ. Καραμανλή 1, 62400 Ηράκλεια 23250 22288, 23250 [email protected]

159

Page 160: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Ηράκλειας 25588ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κ. Ποροΐων

62055 Κάτω Πορρόια 23270 22137 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Νιγρίτας 62200 Νιγρίτα 23220 22220 Τηλ/πο 23220 20075

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Σιδηροκάστρου ‘Παλλατίδειο’

Α. Παλατίδη 6, 62300 Σιδηρόκαστρο 23230 22239 Τηλ/πο 23230 23491

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Μαυροθάλασσας

62049 Μαυροθάλασσα 23220 31220 [email protected]

Τρικάλων

         

  ΤρίκαλαΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΕΣΥΠ Τρικάλων Ασκληπιού & Καποδιστρίου 10, 42100 Τρίκαλα

24310 32481 Τηλ.-Τηλ/πο 24310 28081

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Πύλης

42032 Πύλη 24340 22703, 24340 23430

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 2ου Γυμν. Τρικάλων

Κατσιμήδου Τέρμα , 42100 Τρίκαλα

24340 28775 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γεν. Λυκ. Τρικάλων

Κονδύλη Τέρμα,42100 Τρίκαλα

24340 33554 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 9ου Γυμν. Τρικάλων

Βαλαωρίτου 27, 42100 Τρίκαλα 24340 70570 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Φαρκαδόνας

42031 Φαρκαδόνα 24330 23237 Τηλ/πο 24330 22930

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Καλαμπάκας

42200 Καλαμπάκα 24320 24260 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Καρυές Τρικάλων, 42100 Τρίκαλα 24340 74471 [email protected]

Φθιώτιδας

         

  ΦθιώτιδαΛΑΜΙΑ

ΚΕΣΥΠ Λαμίας Κύπρου 85, 35100 Λαμία 22310 24706, 22310 50144, 22310 67383

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γυμν. Λαμίας

Σ. Μουστακλή 6, Άφανος, 35100 Λαμία 22310 22476 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 6ου Γυμν. Λαμίας

Τσιριμώκου Υψηλάντη, 35100 Λαμία 22310 23591

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αμφίκλειας

35002 Αμφίκλεια 22340 22230 [email protected]

160

Page 161: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Ελάτειας

35004 Ελάτεια 22340 31021 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μακρακώμης

Ευαγγέλου Καλαντζή 25, 35011 Μακρακώμη

22360 22555 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Μώλου

Θερμοπυλών 30, 35009 Μώλος 22350 52451

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αγ. Κωνσταντίνου

35006 Αγ. Κωνσταντίνος 22350 89582, 22350 31882

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Δομοκού 35010 Δομοκός 22320 22241 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πελασγίας

35013 Πελασγία 22380 51255

Φλώρινας

         

  Φλώρινα ΦΛΩΡΙΝΑ

ΚΕΣΥΠ Φλώρινας 7ης Νοεμβρίου 2, 53100 Φλώρινα 23850 46066, 23850 54574

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Φλώρινας

3ο χιλ. Φλώρινας & Νίκης, 53100 Φλώρινα

23850 46094 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Αμυνταίου

53200 Αμύνταιο 23860 24120 Τηλ/πο 23860 22683, 23860 22983-4

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αμμοχωρίου

Αμμοχώριο, 53100 Φλώρινα 23850 36664 Τηλ/πο 23850 36273

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κλεινών Κλεινές, 53100 Φλώρινα 23850 92343 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Λεχόβου 50100 Λέχοβο   23860 71351 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν.- Λ.Τ. Φιλώτα

53070 Φιλώτας 24630 41496

Φωκίδας          

  Φωκίδα ΑΜΦΙΣΣΑ

ΚΕΣΥΠ Άμφισσας Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, 33100 Άμφισσα

Τηλ.-Τηλ/πο 22650 72113 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Γραβιάς 33057 Γραβιά 22650 91704 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ευπαλίου 33056 Ευπάλιο 26340 51020 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Πολυδρόσου

33051 Πολύδροσο 22340 51560 [email protected]

Χαλκιδικής

         

161

Page 162: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

  Χαλκιδική ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

ΚΕΣΥΠ Πολυγύρου Κέντρο Νεότητας Πολυγύρου, Γαληνού 23, 63100 Πολύγυρος

23710 23579, 23710 21300

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 1ου Γεν. Λυκ. Αρναίας

63074 Αρναία Τηλ.-Τηλ/πο 23720 22324, 23720 23103

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Αγ. Νικολάου Χαλκιδικής

63078 Αγ. Νικόλαος Χαλκιδικής 23750 20090-2 Τηλ/πο 23750 20091, 23750 31309, 23750 20030

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Ν. Τρίγλιας

63079 Ν. Τρίγλια 23730 51472

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Συκιάς 63072 Συκιά 23750 41228

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Ν. Μουδανιών

63200 Ν. Μουδανιά 23730 21322, 23730 65043

[email protected]

Χανίων          

  Χανιά ΧΑΝΙΑ

ΚΕΣΥΠ Χανίων Πλατεία Ελευθερίας 1, 73132 Χανιά 28210 28135, 28210 20235 Τηλ/πο 28210 28134

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 5ου Γεν. Λυκ. Χανίων

Εμμ. Μουντάκη, 73133 Χανιά 28210 54070 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ 7ου Γεν. Λυκ. Χανίων

73100 Προφ. Ηλίας Χανίων 28210 44551, 28210 20226

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Βουκολίων

73002 Βουκολιές 28240 31210 [email protected]; [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γεν. Λυκ. Παλαιοχώρας

73001 Παλαιόχωρα 28230 41416

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Βάμου 73008 Βάμος 28250 22249

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Κολυμβαρίου

73006 Κολυμβάρι 28240 22241 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Σούδας Σούδα Κυδωνίας, 73200 Χανιά 28210 81330 [email protected]

ΓΡΑΣΕΠ ΕΠΑΛ/ΤΕΕ Κισσάμου

73400 Κίσσαμος Χανίων 28220 22210, 28220 22622, 28220 22275

[email protected]

Χίου          

  Χίος ΚΕΣΥΠ Χίου Κουντουριώτου & Ροδοκανάκη 33, 82100 Χίος

22710 81158 [email protected]

162

Page 163: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

ΧΙΟΣΓΡΑΣΕΠ 3ου Γεν. Λυκ. Χίου

82100 Βαρβάσι Χίου 22710 26095, 22710 21668

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καλαμωτής

82102 Καλαμωτή 22710 71072, 22710 71307, 22710 71363

[email protected]

ΓΡΑΣΕΠ Γυμν. Καρδαμύλων, "Λιβάνειο"

82300 Καρδάμυλα 22720 22982 Τηλ/πο 22720 22381

[email protected]

Πίνακας 9. Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

α/α

Ε.Κ.Φ.Ε. (Δ/νση

Δ.Ε.)

Τηλέφωνο

Ε.Κ.Φ.Ε.Ηλ. Διεύθυνση Τηλ/πο

Σχολικό Συγκρότημα

όπου στεγάζεται το Ε.Κ.Φ.Ε.

Ιστότοπος

ANAΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

1(ΕΒΡΟΥ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

25510 88519,25510 88596 [email protected] 25510 88519 Ανθεμίου 3,

68100 Αλεξανδρούπολη http://dide.evr.sch.gr/ekfe.htm

2 (ΕΒΡΟΥ) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 25520 29188 mail@ekfe-

orest.evr.sch.gr25520 29073

(Δ.Δ.Ε.)

2ο Γυμνάσιο ΟρεστιάδαςΤέρμα Σαράντα

Εκκλησιών,68200 Ορεστιάδα

3 (ΡΟΔΟΠΗΣ) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 25310 82954 [email protected]

Γεωργ. Παπανδρέου & Μαν. Ανδρόνικου,

69100 Κομοτηνήhttp://ekfe.rod.sch.gr/

4 ΞΑΝΘΗΣ 25410 63652 [email protected] 25410

63652, 25410 22860

1ο ΤΕΕ Ξάνθης,67100 Νεάπολη,

Ξάνθη

5 ΔΡΑΜΑΣ 25210 27681 [email protected] 25210 27681

6ο Γ/σιο Δράμας Περιφερειακός

Κορυλόβου, 66100 Δράμα

163

Page 164: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

6 ΚΑΒΑΛΑΣ2510 291507, 2510 291529, 2510 291574

[email protected] 2510 2282656ο ΓΕΛ Καβάλας

Χρυσ. Σμύρνης 10, 65400 Καβάλα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

7 ΣΕΡΡΩΝ 23210 22864 [email protected] 23210 995381ο Γυμν. Σερρών

Λ. Παπαπαύλου 30, 62122 Σέρρες

http://users.otenet.gr/~sertech/giati.htm

8 ΚΙΛΚΙΣ

23410 20089(Ε.Κ.Φ.Ε.)

23410 26066(Δ.Δ.Ε.)

[email protected]; mail@1lyk-

kilkis.kil.sch.gr

23410 22339, 23410 24449 (KEΣΥΠ)

1ο ΓΕΛ Κιλκίς Τέρμα παλαιά σφαγεία,

61100 Κιλκίςhttp://ekfe.kil.sch.gr/

9 (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 23710 21930 mail@ekfe-

chalk.chal.sch.gr 23710 21930 ΤΕΕ Πολυγύρου 63100 Πολύγυρος http://dide.chal.sch.gr/

10

(ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

2310 503911 [email protected] 2310 503809 Σαπφούς 44,

54627 Θεσ/νίκη

11(ΑΝΑΤ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΤΟΥΜΠΑΣ

2310 922554 [email protected] 2310 922554

Κλεάνθους 30,

Κ. Τούμπα, 54453 Θεσ/νίκη

12 (ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2310 668700

[email protected];

[email protected]

2310 668700

2ο ΓΕΛ Νεάποληςπρώην Στρατόπεδο

Στρεμπενιώτη, 56701 Νεάπολη

Θεσ/νίκης

13 (ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ) ΕΥΟΣΜΟΥ 2310 706463 mail@ekfe-

evosm.thess.sch.gr 2310 7786371ο ΓΕΛ Ευόσμου

Νεμέας και Θάλειας, 56224 Εύοσμος

14 (ΠΕΛΛΑΣ) ΕΔΕΣΣΑΣ

23810 20223, 23810 27875

(Δ.Δ.Ε.)

[email protected];[email protected] 23810 20223

2ο Ε.Λ. Έδεσσας Μελίνας Μερκούρη 26,

58200 Εδεσσαhttp://ekfe.pel.sch.gr/

164

Page 165: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

15 (ΗΜΑΘΙΑΣ) ΒΕΡΟΙΑΣ 23310 74190 [email protected] 23310 74190 Σταδίου 123,

59100 Βέροια

16 (ΠΙΕΡΙΑΣ) ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 23510 45145 [email protected] 23510 45148

2ο ΓΕΛ ΚατερίνηςΗπείρου 10,

60100 Κατερίνηhttp://ekfe.pie.sch.gr/

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

17 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 24670 25181 [email protected] 24670 251812o TEE Καστοριάς Χλόη-Καστοριά, 52100 Καστοριά

18 ΚΟΖΑΝΗΣ 24610 24158 [email protected] 24610 241583ο ΓΕΛ Κοζάνης

1ο χλμ. Καρδίτσας, 50100 Κοζάνη

19 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 23850 44038 [email protected] 23850 44038Δ/νση ΔΕ Φλώρινας

Διοικητήριο, 53100 Φλώρινα

http://dide.flo.sch.gr/Links/ekfe.html;http://ekfe.flo.sch.gr

20 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 24620 25670 [email protected] 24620 25670

ΤΕΕ Γρεβενών Εθν. οδός Κοζάνης-

Γρεβενών, 51100 Γρεβενά

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

21 (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΛΑΡΙΣΑΣ 2410 613696 [email protected] 2410 613696

3ο ΓΕΛ Λάρισας Τέρμα οδού Καρδίτσας,

41334 Λάρισα

http://dide.lar.sch.gr/pkekst/PEK6.htm; http://1ekfe.lar.sch.gr/

22 (ΛΑΡΙΣΑΣ) ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 24930 29584 [email protected] 24930 22330

1ο Γ/σιο Ελασσόνας Τέρμα 1ης Μεραρχίας,

40200 Ελασσόνα

http://dide.lar.sch.gr/pkekst/PEK6.htm;http://2ekfe.lar.sch.gr/

23 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 24310 20491 [email protected] 24310 20491

5ο Γ/σιο Τρικάλων οδός Καλαμπάκας &

Σταυροπούλου, 42100 Τρίκαλα

http://ekfe.tri.sch.gr/

165

Page 166: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

24 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 24410 79170, 24410 79171

[email protected];[email protected] 24410 79172

5ο ΓΕΛ ΚαρδίτσαςΤέρμα Τρικάλων,43100 Καρδίτσα

http://ekfe.kar.sch.gr/

25 (ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ) ΒΟΛΟΥ 24210 64655 [email protected] 24210 67241

Πρώην Ε.Π.Λ., Μελ. Μερκούρη και Γ.

Δοξοπούλου, 38446 Ν. Ιωνία

Μαγνησίας

http://ekfe.mag.sch.gr/

ΗΠΕΙΡΟΣ

26 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 26510 67717 [email protected] 26510 67717 Κερκύρας 3, 45500 Ιωάννινα

27 (ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

26650 22262,26650 24475 [email protected] 26650 22262

1ο ΓΕΛ Ηγουμενίτσας Αισχύλου 2,

46100 Ηγουμενίτσα

28 ΑΡΤΑΣ 26810 23892 [email protected] 26810 238921o ΤΕΕ Άρτας

Πατριάρχου Αθηναγόρα, 47100 Άρτα

http://ekfe.art.sch.gr/

29 ΠΡΕΒΕΖΑΣ

26820 27741(20 ΛΥΚΕΙΟ) 26820 27861

εσωτ. 232 (Δ.Δ.Ε.)

[email protected] 26820 25829

2ο ΓΕΛ Πρέβεζας (Νέο Κτήριο)

οδός Κολοκοτρώνη, 48100 Πρέβεζα

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

30 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610 47655 [email protected] 26610 47656 Ιακώβου Πολυλά 3Α, 49100 Κέρκυρα http://dide.ker.sch.gr/ekfe/

31 ΛΕΥΚΑΔΑΣ 26450 22427 [email protected] 26450 22427 Καραβέλα 21 http://dide.lef.sch.gr/EKFE/EKFE.htm

32 (ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 26710 28644 [email protected] 26710 28644 Μαθητική Εστία Λάσση,

28100 Αργοστόλι

166

Page 167: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

33 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 26950 29331 mai[email protected] 26950 29331 2ο ΓΕΛ Ζακύνθου Παναγούλα Ζάκυνθος

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

34 (ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) ΑΓΡΙΝΙΟΥ 26410 47998 mail@ekfe-

agrin.ait.sch.gr 26410 47998

Εθν. οδός Αγρινίου-Αμφιλοχίας, Άγ. Κων/νος,

30100 Αγρίνιο

http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/ekfe/index.htm

35 (ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 26310 55393 [email protected] 26310 55394 Κύπρου 20,

30200 Μεσολόγγι

36 (ΑΧΑΙΑΣ) ΠΑΤΡΩΝ 2610 435028 [email protected] 2610 435028

13ο Γ/σιο Πατρών Αυστραλίας 62,

Έξω Αγιά

37 (ΑΧΑΪΑΣ) ΑΙΓΙΟΥ 26910 61396 ekfe-

[email protected] 26910 20425

Κλεισούρας (πάροδος Κορίνθου)- Νέο κτήριο

1ου Λυκείου Αιγίου, 25100 Αίγιο

38 (ΗΛΕΙΑΣ) ΠΥΡΓΟΥ 26210 23615 [email protected] 26210 23615

4ο Γ/σιο Πύργου Τέρμα Ροφιά,

27100 Πύργος

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

39 (ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) ΛΑΜΙΑΣ

22310 79881, 22310 79424,22310 22965

(Δ/νση)

[email protected] 22310 79371Γ/σιο Λιανοκλαδίου

Λιανοκλάδι Φθιώτιδας, 35100 Λαμία

40 (ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

22370 25341,22370 80246, 22370 22359, 22370 22093

[email protected] 22370 25341 Κατσαντώνη 2, 36100 Καρπενήσι

167

Page 168: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

41 (ΦΩΚΙΔΑΣ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ 22650 72264 [email protected] 22650 72264,

22650 72260

2ο Γ/σιο Άμφισσας Γιδογιάννου 16,

32100 Άμφισσα

42 (ΒΟΙΩΤΙΑΣ) ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

22610 24088(Ε.Κ.Φ.Ε.)

22610 29387 (2ο Λύκειο)

[email protected]

22610 24088(ΕΚΦΕ)

22610 29387(2o Λύκειο)

2ο ΓΕΛ Λιβαδειάς Κοϊτσανοράχη,

Λιβαδειά

43 (ΕΥΒΟΙΑΣ) ΧΑΛΚΙΔΑΣ 22210 79557 [email protected] 22210 79558 ΓΕΛ Κανήθου,

34100 Χαλκίδα

ΑΤΤΙΚΗ

44 (ΑΘΗΝΑΣ Α') ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 210 6445674 mail@ekfe-

ampel.att.sch.gr 210 6444089 Παν. Κυριακού 12, 11521 Αθήνα

45 (ΑΘΗΝΑΣ Α') ΟΜΟΝΟΙΑΣ

210 5233377 210 5234243

[email protected] 210 52368102ο ΓΕΛ ΑθηνώνΜακεδονίας 46,

Αθήνα

46 (ΑΘΗΝΑΣ Α') Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 210 2529352 mail@ekfe-n-

filad.att.sch.gr 210 25293523ο ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας Θεσ/νίκης και Λαχανά,14342 Ν. Φιλαδέλφεια

http://ekfe-n-filad.att.sch.gr/

47 (ΑΘΗΝΑΣ Α') ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 210 9950144 mail@ekfe-

ilioup.att.sch.gr 210 9950144

5ο ΓΕΛ Ηλιούπολης Παπαναστασίου 25 & Βουλιαγμένης 525,

163 41 Ηλιούπολη

http://ekfe-ilioup.att.sch.gr/

48 (ΑΘΗΝΑΣ Β') ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

210 6833915 210 6839919

mail@ekfe- chalandr.att.sch.gr

210 6835394,210 6000870

2ο Γ/σιο Χαλανδρίου Λεωφ. Πεντέλης και

Αχαΐας, 15242 Χαλάνδρι

49 (ΑΘΗΝΑΣ Β') Ν.ΙΩΝΙΑΣ 210 2758108 mail@ekfe-n-

ionias.att.sch.gr 210 2796882

3ο ΓΕΛ Ν. Ιωνίας Δεμιρδεσίου 126, Ομορφοκλησσιά, 14233 Ν. Ιωνία

http://ekfe-n-ionias.att.sch.gr/globalsch-autosch/default/

168

Page 169: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

50 (ΑΘΗΝΑΣ Γ') ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 210 8540029 mail@ekfe-g-

athin.att.sch.gr 210 8540029 Πίνδου-Δαβάκη 20, 13561 Αγ. Ανάργυροι

51 (ΑΘΗΝΑΣ Γ') ΑΙΓΑΛΕΩ 210 5441533 mail@ekfe-

aigaleo.att.sch.gr 210 54412556ο ΓΕΛ Αιγάλεω

Μίνωος & Προόδου 1, 12243 Αιγάλεω

http://ekfe-aigaleo.att.sch.gr/

52 (ΑΘΗΝΑΣ Δ') Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 210 9849241 mail@ekfe-n-

smyrn.att.sch.gr 210 9849241

2ο Γ/σιο-Λύκειο Π. Φαλήρου

Τερψιθέας 35 & 28ης Οκτωβρίου,

17563 Παλιό Φάληρο

http://ekfe-n-smyrn.att.sch.gr

53 (ΑΘΗΝΑΣ Δ') ΑΛΙΜΟΥ 210 9607765 mail@ekfe-

alimou.att.sch.gr 210 9836509

ΕΠΑΛ-ΤΕΕ Αργυρούπολης,

Αναστάσεως 19,16452 Αργυρούπολη

http://ekfe-alimou.att.sch.gr

54 (ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΠΑΛΛΗΝΗΣ

210 6048139, 210 6047305 Γρ. Παλλήνης: 210 6668208 (και Τηλ/πο) 210 6033045

[email protected] 210 6048139

2ο Γ/σιο Γέρακα Ανακρέοντος 8 & Αριστογείτονος, 15344 Γέρακας

http://1ekfe-anatol.att.sch.gr/

55 (ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2460185 mail@2ekfe-

anatol.att.sch.gr210 2445416210 2460185

2ο Διαπολιτισμικό Γ/σιο Αχαρνών, Αγ. Διονυσίου

& Αιγαίου Πελάγους, 13671 Αχαρνές

http://2ekfe-anatol.att.sch.gr/

56(ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΑΝΔΡΑΣ

210 5551920 [email protected] 210 5551920

ΓΕΛ Μάνδρας Ομήρου και

Διομήδους, 19600 Μάνδρα

http://ekfe-dytik.att.sch.gr/

57(2ο ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΝΙΚΑΙΑΣ

210 4256519, 210 4131227

(Δ/νση)

[email protected] 210 4256529

3o ΓΕΛ Νίκαιας Ακροπόλεως 53,

18451 Νίκαιαhttp://ekfe-nikaias.att.sch.gr/EkfeAll.htm

169

Page 170: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

58 1ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 210 4970782 mail@ekfe-a-

peiraia.att.sch.gr 210 4970782ΓΕΛ Καλλίπολης, α' όρ., Μαρίας Χατζηκυριακού 27, 18539 Πειραιάς

http://ekfe-a-peiraia.att.sch.gr/SEPPE/index.htm

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

59 (ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) ΚΟΡΙΝΘΟΥ

27410 30904-5 [email protected] 27410 30905

Γ/σιο Ισθμίας Κυράς Βρύση,

20100 Κόρινθοςhttp://ekfe.kor.sch.gr/

60 (ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ) ΑΡΓΟΥΣ

27520 21601 27520 23365 [email protected] 27520 97608

2ο Γυμνάσιο ΝαυπλίουΚώνστα & Σκούμπη 1,

21100 Ναύπλιο

61 (ΑΡΚΑΔΙΑΣ) ΤΡΙΠΟΛΗΣ

2710 557205 2710 556750 (Λ. Τεγέας)

[email protected] 2710 557403Αλέα Αρκαδίας

(Λύκειο Τεγέας), 22012 Στάδιο

62 (ΛΑΚΩΝΙΑΣ) ΣΠΑΡΤΗΣ 27310 22635 [email protected]

27310 22635, 27310 27043

(Δ.Δ.Ε.)

Κιλκίς 7, 23100 Σπάρτη http://ekfe.lak.sch.gr/

63 (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

27210 93906 27210 91161 [email protected] 27210 62072

6ο ΓΕΛ Καλαμάτας Αθηνών 170,

24100 Καλαμάτα

ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

64 (ΛΕΣΒΟΥ) ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22510 48260 [email protected] 22510 48261 Γ. Μούρα 10,

81100 Μυτιλήνη http://ekfe.les.sch.gr/ARXI.htm

65 ΧΙΟΥ 22710 28288 22710 81509 [email protected] 22710 28288

3ο ΓΕΛ Χίου (πρώην Ε.Π.Λ.)

Χριστός Βαρβάσι, 82100 Χίος

http://ekfe.chi.sch.gr/

170

Page 171: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

66 ΣΑΜΟΥ 22730 87429 (και Τηλ/πο) [email protected] 22730 87429

1ο & 2ο Γυμνάσιο Σάμου Κανάρη 13,

83100 Σάμοςhttp://dide.sam.sch.gr/ypef_ekfe.htm

ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

67 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΣΥΡΟΥ 22810 85173 [email protected] 22810 85173 Λιβάδια Μάννα,

84100 Σύρος

68 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΝΑΞΟΥ 22850 22729 2parar-

[email protected] 22850 25820 ΓΕΛ Χώρας Νάξου, 84300 Νάξος

69 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΘΗΡΑΣ 22860 23858 3parar-

[email protected] 22860 23858 22860 23195

Φηρά, 84700 Θήρα

70 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΜΗΛΟΥ

22870 2188822870 28059 [email protected] 22870 21888

22870 28059ΓΕΛ Μήλου

Πλάκα, 84800 Μήλος

71 (ΚΥΚΛΑΔΩΝ) ΑΝΔΡΟΥ 22820 23288

mail@lyk- androu.kyk.sch.gr;

[email protected]

22820 23288 ΓΕΛ Άνδρου 84500 Χώρα Άνδρου

72 (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΡΟΔΟΥ 22410 69233 [email protected] 22410 69233

Ε.Κ.Φ.Ε. Ρόδου 4ο ΓΕΛ Ρόδου

Αγ. Απόστολοι Ρόδοςhttp://ekfe.dod.sch.gr

73 (ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) ΚΩ

22420 49616 22420 49617 22420 49618

[email protected]ο Γυμνάσιο Κω

Αγία Μαρίνα,85300 Κως

http://ekfe.dod.sch.gr

ΚΡΗΤΗ

171

Page 172: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

74 (ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28410 23649 [email protected] 28410 23649 ΤΕΕ Αγ. Νικολάου

72100 Αγ. Νικόλαος

75 (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 1ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810 327256

[email protected];[email protected] 2810 327256

5ο ΓΕΛ Ηρακλείου Πιτσουλάκη 24,

Ηράκλειοhttp://1ekfe.ira.sch.gr/

76 (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810 370508

[email protected];

[email protected]

2810 327256 (ΤΗΛ/ΠΟ 1ου

Ε.Κ.Φ.Ε.)

13ο ΓΕΛ Ηρακλείου Μάχης Κρήτης 52,

71303 (Τάλος)http://2ekfe.ira.sch.gr/

77 (ΡΕΘΥΜΝΗΣ) ΡΕΘΥΜΝΟΥ 28310 57761 [email protected] 28310 20386 4ο Γ/σιο Ρεθύμνου

74100 Μισίρια http://ekfe.reth.sch.gr/

78 ΧΑΝΙΩΝ 28210 28666 [email protected]; [email protected] 28210 28666

ΓΕΛ ΑκρωτηρίουΠροφήτης Ηλίας

(Πρώην Πολυκλαδικό)Ακρωτήρι

http://ekfe.chan.sch.gr/

172

Page 173: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 10. Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Α/Α

ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Ταχ. Διεύθυνση Τηλέφωνο Τηλ/πο Ηλ. Διεύθυνση – Ιστότοπος

1 Α' Αθήνας

Τσόχα 15 - 17, Αμπελόκηποι 210 5222695 210 5222695

[email protected]

dide-a-ath.att.sch.gr

2 1ο γραφείο

3 2ο γραφείο

4 3ο γραφείο

5 4ο γραφείο

6 Αιτωλ/νίας Κύπρου 20, 3020026310 25825, 26310 55104, 26410 30112, 26410 30118, 26310 55993

26310 22633, 26410 46933 [email protected] [email protected]

7 1ο γραφείο Σπύρου Τσικνιά 56, 30100

8 Ανατ. ΑττικήςΗρώων Πολυτεχνείου 9-

11, 15344 Γέρακας 210 6615333 210 [email protected]

dide-anatol.att.sch.gr/plinet19 1ο γραφείο

10 Αργολίδας Ναυπλίου-Νέας Κίου, 21100 Διοικητήριο 27520 22796 27520 99213 [email protected]

dide.arg.sch.gr/planet.html

11 Αρκαδίας Πλ. Αγ. Δημητρίου 4, 22100 Τρίπολη 2710 231583 2710 231583 [email protected]

dide.ark.sch.gr

12 ΆρταςΠεριφερειακή Οδός &

Καραολή 1, 47100 Άρτα

26810 74452 (εσ. 36)

26810 7276426810 28566 [email protected]

dide . art . sch . gr

13 Αχαΐας

Ερμού 70, 26221 Αχαΐα 2610 243286, 2610 243289 2610 243105

pl i [email protected]

www.dide.ach.sch.gr/keplhnet14 1ο γραφείο

15 Β΄ΑθήναςΓούναρη 60, 15343

Αθήνα 210 6014534 210 6014534

[email protected]

16 1ο γραφείο

173

Page 174: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

17 2ο γραφείο

18 Βοιωτίας Καραγιαννοπούλου 74, 32100 Βοιωτία 22610 80774 22610 26845 [email protected]

dide . voi . sch . gr

19 Γ' Αθήνας

Θηβών 401, 12142 Αθήνα

210 5317344, 210 5986044 210 5317344, 210 5907849

[email protected]

cdseda.att.sch.gr20 1ο γραφείο

21 2ο γραφείο

22 Γρεβενών Τέρμα Ταλιαδούρη, Διοικητήριο, 51100

24620 87263, 24620 76139 24620 76140 [email protected]

dide . gre . sch . gr

23 Δ' Αθήνας

Ομήρου 34, 17121 Αθήνα 210 9370690 210 [email protected]

dide - d - ath . att . sch . gr / keplinet / 24 1ο γραφείο

25 2ο γραφείο

26 Δράμας Αθηνάς 30 (και Διοικητήριο), 66100

25210 48658, 25210 62417 25210 48568, 25210 62421

[email protected]

dide.dra.sch.gr

27 Δυτ. Αττικής Ρήγα Φεραίου 70, 19200 Ελευσίνα 210 5546841 210 5565124

[email protected]

dide-dytik.att.sch.gr/plinet/

28 ΔωδεκανήσουΓ. Σεφέρη 108,

Βιοτεχνικό Κέντρο Πανάγου, Ρόδος 22410 20095,

22420 25814 22420 48957

[email protected] [email protected] [email protected]

dide.dod.sch.gr29 1ο γραφείο Μητροπόλεως 24 & Κοραή, 85300 Ρόδος

30 ΈβρουΔήμητρας 19 (Παλαιό

Νοσοκομείο), 68100 Έβρος

25510 88980, 25510 88088, 25510 88313

25510 88987 [email protected] . evr . sch . gr

31 ΕυβοίαςΚριεζή 16, 34100

Χαλκίδα

22210 60033, 22210 28782 (εσ. 165-164)

22210 [email protected]

http://srv-dide.eyv.sch.gr/32 1ο γραφείο

33 Ευρυτανίας Κατσαντώνη 2, 36100 Καρπενήσι 22370 80246 22370 80246 [email protected]

dide . eyr . sch . gr

34 Ζακύνθου Φιλικών 1, 29100 Ζάκυνθος

26950 44981 Εσ. 18 - [email protected]

dide . zak . sch . gr / keplinet

174

Page 175: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

35 Ηλείας2ο ΕΠΑΛ Πύργου

(περιοχή Κοκκινώλι)27100 Πύργος / 25ης

Μαρτίου 23,27200 Αμαλιάδα Πύργου

26210 27316, 26220 38017, 26220 22778, 26220 27281

26210 20762

[email protected];[email protected]

36 1ο γραφείο dide.ilei.sch.gr/keplinet

37 Ημαθίας Μούμογλου 1, 59100

23310 78927, 23310 72849, 23310 72848

23310 78941 [email protected]

38 ΗρακλείουΟδός 1821 Αρ. 82 (Β' όροφος), 71201 2810 343930 2810 288699 [email protected] [email protected]

39 1ο γραφείο

40 Θεσπρωτίας Ευροίας 1, 46100 26650 27931, 26650 29461 26650 23777 [email protected]

srv - dide . thesp . sch . gr

41 Ανατ. Θεσ/κης

Σαπφούς 44, 54627

2310 503912, 2310 503815, 2310 503812, 2310 503814

2310 503813

[email protected]; plinet 2@ dide - a . thess . sch . gr ; plinet 3@ dide - a . thess . sch . gr

dide-a.thess.sch.gr

42 1ο γραφείο

43 2ο γραφείο

44 Δυτ. Θεσ/κης

(1ο Γραφείο / 2ο Γραφείο) Κολοκοτρώνη

22, 564302310 587019 2310 640263

plinetv @ sch . gr ; plinetv 4@ dide - v . thess . sch . gr

45 1ο γραφείοdide-v.thess.sch.gr

46 2ο γραφείο

47 Ιωαννίνων Φ. Τζαβέλα & Σταδίου 12,

45333

26510 74624, 26510 54401, 26510 38409

26510 54428, 26510 54458

[email protected]; plinet 1@ dide . ioa . sch . gr ; plinet @ grde . ioa . sch . gr

grde.ioa.sch.gr/planet

48 1ο γραφείο

49 ΚαβάλαςΕθνικής Αντιστάσεως 20,

651002510 291574, 2510 620840

2510 [email protected]

dide.kav.sch.gr

50 Καρδίτσας Διάκου 15, 4310024410 80340, 24410 80345

24410 [email protected]

plinet.kar.sch.gr

175

Page 176: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

51 Καστοριάς Διοικητήριο, 5210024670 23139, 24670 21116

24670 [email protected]

dide.kas.sch.gr

52 ΚέρκυραςΙακ. Πολυλά 3Α,

4910026610 80630 26610 38119

[email protected]

dide.ker.sch.gr/plinet/

53 Κεφαλληνίας Μαζαράκη 2, Αργοστόλι 26710 29038 26710 [email protected]

dide . kef . sch . gr / keplhnet . htm

54 Κιλκίς Πόντου 5, 6110023410 20074, 23410 70026

23410 [email protected]

dide.kil.sch.gr/keplinet

55 Κοζάνης Διοικητήριο, 50100 24610 67197, 24630 55644, 24630 55643

24610 67196, 24630 55643

[email protected]; [email protected]

http://dide.koz.sch.gr/plhnet/programs2.htm; 56 1ο γραφείο

Καραζάνου 7 (Πτολεμαίδα), 50200 http://srv-3lyk-ptolem.koz.sch.gr/tiki-keplinet

57 Κορινθίας Νοταρά 123, 2010027410 77070, 27410 77071, 27410 77073

27410 [email protected]

dide.kor.sch.gr

58Κυκλάδων (Σύρος)

(Σύρος) Λιβάδια Μάννα, 84100

22810 79396, 22860 27191, 22860 27192, 22860 23990

22810 85173, 22860 28378

[email protected] [email protected]

59 3ο γραφείο (Θήρα & Νάξος), 84700 dide.kyk.sch.gr/plinetnk/

60 Λακωνίας Βρασίδου 108, 2310027310 89491, 27310 89456, 27310 81168

[email protected]

dide.lak.sch.gr

61 ΛάρισαςΚαλλιθέας 11,

412222410 533977 24140 533977

[email protected]

62 1ο γραφείο dide.lar.sch.gr

63 Λασιθίου Διοικητήριο Αγίου Νικολάου28410 98259, 28410 23242

28410 [email protected]

dide.las.sch.gr

64 Λέσβου Γ. Μούρα 10, 81100 22510 48242 22510 [email protected]

dide.les.sch.gr

65 Λευκάδας Καραβέλλα 11, 31100 26450 21729 26450 [email protected]

dide.lef.sch.gr/PLHNET/PLHNET.htm

66 ΜαγνησίαςΣυγκρότημα Μουρτζούκου,

38001

24210 47386, 24120 47387, 24210 43007

24210 50364

[email protected] plι[email protected]

dide.mag.sch.gr/plinet/index.htm; 1grde.mag.sch.gr/plinet/index.htm 67 1ο γραφείο

176

Page 177: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

68 Μεσσηνίας

Διοικητήριο, 2410027210 44523, 27610 23662, 27610 22024

27210 95807, 27610 23662

[email protected];[email protected]

69 1ο γραφείο dide.mes.sch.gr

70 ΞάνθηςΜπρωκούμη 30,

6710025410 28053, 25410 20559

25410 [email protected]

dide.xan.sch.gr

71 Πειραιά

Ελ. Βενιζέλου 35, 18532210 4117511, 210 4175149

210 4223491

[email protected]

72 1ο γραφείο

dide-peiraia.att.sch.gr73 2ο γραφείο

74 Πέλλας Εγνατίας 91, 5820023810 51258, 23810 27875

23810 [email protected]

dide.pel.sch.gr

75 Πιερίας Π. Τσαλδάρη 8,

60100

23510 46966, 23510 46977, 23510 45874

23510 [email protected]

dide.pie.sch.gr

76 ΠρεβέζηςΟδός Κολοκοτρώνη -

Περιοχή Νοσοκομείου, 48100

26820 89682 26820 89199

[email protected]; [email protected]

dide.pre.sch.gr

77 ΡεθύμνουΚαλιρρόης Παρρέν Σιγανού 4, 75100

28310 53646 28310 [email protected]

dide.reth.sch.gr

78 Ροδόπης Παναγιώτη Έλλη 6, 69100 25310 84556 25310 [email protected]

dide.rod.sch.gr

79 Σάμου Κανάρη & Νταέλ22730 25075, 22730 25076

22730 [email protected]

dide.sam.sch.gr

80 ΣερρώνΛεωνίδα Παπαπαύλου 30,

62122

23210 53640, 23210 53670, 23210 63970, 23210 63990

23210 53670

plineτ[email protected] [email protected]

81 1ο γραφείο dide.ser.sch.gr

82 ΤρικάλωνΜ. Μπότσαρη 2,

4210024310 46469 24310 46469

[email protected]

dide.tri.sch.gr

83 Φθιώτιδας

Κύπρου 87, 35100 22310 51826 22310 51826

[email protected]

84 1ο γραφείο dide.fth.sch.gr

85 Φλώρινας Διοικητήριο, 5310023850 44038, 23850 54527

23850 44373 [email protected]

177

Page 178: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

dide.flo.sch.gr/Plinet/plinet.html

86 ΦωκίδαςΙ. Γιδογιάννου 31,

3310022650 72343 22650 22129

[email protected]

dide.fok.sch.gr

87 Χαλκιδικής Γαληνού 23, 6310023710 21496, 23710 24805

23710 [email protected], [email protected]

dide.chal.sch.gr/index.php?name=Sections&req=listarticles&secid=4

88

Χανίων (1ο γρ.) Γιαμπουδάκη 32,

73132

28210 7561128210 50108 [email protected]

Χανίων

(2ο γρ.) ΕΠΑΛ ΤΕΕ Ελευθερίου Βενιζέλου

Αρπακουλάκηδων Μουρνιές Δήμος Ελευθερίου Βενιζέλου, 73300

28210 78801 28210 75611 dide.chan.sch.gr\plinet

89 ΧίουΠολυτεχνείου 13,

8210022710 21447 22710 21447 plinet @ dide . chi . sch . gr

178

Page 179: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 11. Εκκλησιαστικά Γυμνάσια–Λύκεια, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.) και Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Ι.Ε.Κ.)

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ- ΓΕEΛ ΚΑΡΥΕΣ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ 63086 23770 23220 23770

23341

mail @ lyk - ekkl - athon . chal . sch . gr ; Athoniada @ sch . gr

2. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 68, ΑΘΗΝΑ

11521 210 7245401 210

7295560mail @ lyk - ekkl - athin . att . sch . gr ; lykekkla @ sch . gr

3. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΛΑΣ ΒΕΛΛΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45001

26530 41285, 26530 41485

26530 41285, 26530 42160

[email protected]; lykekklv @ sch . gr

4. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΟΓΛ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, ΒΟΛΟΣ

38221 24210 45348 24210

50628mail @ lyk - ekkl - volou . mag . sch . gr ; lykekvol @ sch . gr

5. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ, ΚΑΒΑΛΑ 64006 2510 316283 2510

316623mail @ lyk - ekkl - kaval . kav . sch . gr ; lykekav @ sch . gr

6. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51, ΚΙΛΚΙΣ

61100

23410 27680, 23410 20856

23410 27680

mail @ lyk - ekkl - kilkis . kil . sch . gr

7. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Τ.Θ. 270, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20100 27440 63187 27440

61822mail @ lyk - ekk - korinth . kor . sch . gr ; lykekklk @ sch . gr

8. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛAMIAΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 1, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΛΑΜΙΑ

35100

22310 21381, 22310 22576

22310 34353 mail @ lyk - ekkl - lamias . fth . sch . gr ; lykekkll @ sch . gr

9. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 20, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

56123 2310 735717 2310

735870mail @ lyk - ekkl - neapol . thess . sch . gr ; lykekneap @ sch . gr

10. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΞΑΝΘΗ

67100 25410 29911 25410

22362 mail @ lyk - ekkl - xanth . xan . sch . gr ; lykekklx @ sch . gr

11. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 85500

22470 31278, 22470 32777

22470 32777

mail @ lyk - ekkl - patmou . dod . sch . gr ; lykekklp @ sch . gr

12. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τ.Θ. 2434, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 139, ΠΑΤΡΑ

26110 2610 225542 2610

278269 [email protected]; [email protected]

13. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 1, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15233

210 6851866, 210 6850304

210 6814048, 210 6851866

[email protected]; [email protected]

14. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ 842 00

22830 22283, 22830 22198

22830 29020

mail @ lyk - ekkl - tinou . kyk . sch . gr ; lykekklt @ sch . gr ; mail @ gym - ekkl - tinou . kyk . sch . gr

15. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8, ΦΛΩΡΙΝΑ

53100

23850 23300, 23850 23179, 23850 45527

23850 45527, 23850 23300

mail @ lyk - ekkl - florin . flo . sch . gr ; lykflori @ sch . gr

16. ΓΕΝ. EKKΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΑΝΙΑ 7310 28210 44475, 28210 28210 elkriti @ otenet . gr ; mail @ lyk - chanion . chan . sch . gr ;

179

Page 180: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

0 45465 43984 lykchani @ sch . gr

17. ΔΙΟΝΥΣΙΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛ/ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

AΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΘΥΜΙΑΝΑ, ΧΙΟΣ

82100 22710 32167 22710

32167 mail @ lyk - ekkl - va . chi . sch . gr ; lykchiou @ sch . gr

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. ΑΘΩΝΙΑΔΑ ΕΚΚΛ/ΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΕΣ, ΑΓ. ΟΡΟΣ 6308

6 23770 23220 23770 23341

mail @ gym - ekkl - athon . chal . sch . gr

2. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 68, ΑΘΗΝΑ

11521 210 724501 210

7295560mail @ lyk - ekkl - athin . att . sch . gr ; lykekkla @ sch . gr

3. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 51, ΚΙΛΚΙΣ

61100 23410 27680 23410

27680mail @ lyk - ekkl - kilkis . kil . sch . gr

4. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ 1, ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΛΑΜΙΑ

35100

22310 21381, 22310 22576

22310 34353 mail @ lyk - ekkl - lamias . fth . sch . gr ; lykekkll @ sch . gr

5. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ 20, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

56123 2310 735717 2310

735870mail @ lyk - ekkl - neapol . thess . sch . gr ; lykekneap @ sch . gr

6. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ, ΞΑΝΘΗ

67100

25410 22362, 25410 29911

25410 25581 mail @ gym - ekkl - xanth . xan . sch . gr

7. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΠΑΤΜΟΣ 85500

22470 31278, 22470 32777

22470 32777

mail @ gym - ekkl - patmou . dod . sch . gr

8. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΝΟΥ ΤΗΝΟΣ 84200 22830 22283 28230

29020mail @ gym - ekkl - tinou . kyk . sch . gr

9. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, ΧΑΝΙΑ 73100 28210 44475 28210

43984mail @ gym - ekkl - chanion . chan . sch . gr

10. ΕΚΚΛ/ΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 8, ΦΛΩΡΙΝΑ

53100 23850 23300 23850

28869mail @ gym - florin . flo . sch . gr

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ι.Σ.Δ.Ε. ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. Ι.Σ.Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 42, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100 27210 20818 27210

20818 frekmes @ sch . gr

2. Ι.Σ.Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΓΡΑΙΩΝ 3, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100 24410 29458 24410

29458mail @ ierasde - kar . kar . sch . gr

3. Ι.Σ.Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 2, ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

60100 23510 29552 23510

78415 [email protected]

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ε.Ι.Ε.Κ. ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛ/ΠΟ ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

ΕΚΚΛ/ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ι.Ε.Κ.) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 1, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15233

210 6853494 210 6853494 ressch @ otenet . gr

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: www . rizarios . gr

180

Page 181: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Πίνακας 12. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τεχνολογικός Τομέας)

1. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣΤαχ. Δ/νση: Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 5385100Τηλ/πο: 210 5911590

Ιστότοπος: www.teiath.grΗλ. Διεύθυνση: [email protected]

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ.-ΤΗΛ/ΠΟΓραμματείας

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ-ΗΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γραφικών Τεχνών και

Καλλιτεχνικών Σπουδών

Αγ. Σπυρίδωνος,122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5385401210 5987719

sgtks @ teiath . gr

Γραφιστικής " 210 5385403 [email protected]Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Μετονομασία

του Τμήματος Διακοσμητικής)

" 210 5385405 d é [email protected]

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

" 210 5385407 artconserv @ teiath . gr

Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών " 210 5385409 [email protected]Φωτογραφίας και

Οπτικοακουστικών Τεχνών" 210 5385410-11 photography @teiath.gr

Διοίκησης και Οικονομίας

" 210 5385201210 5314878

sdo @ teiath . gr

Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης

" 210 5385203 libarian @ teiath . gr

Διοίκησης Επιχειρήσεων " 210 5385205 busadm @ teiath . gr Διοικ. Μον. Υγείας και

Πρόνοιας" 210 5385207 dmyp @ teiath . gr

"

Εμπορίας κ’ Διαφήμισης " 210 5385209 marketing @ teiath . gr Τουριστικών Επιχειρήσεων " 210 5385211 touristenterpr @ teiath . gr

Αγ. Σπυρίδωνος,122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5385601-2210 5314877

seyp @ teiath . gr

Αισθητικής και Κοσμητολογίας " 210 5385604 aesthetics @ teiath . gr Προσχολικής Αγωγής

(Μετονομασία του Τμήματος Bρεφονηπιοκομίας)

Λεωφ. Δημοκρατίας 65,

Κέντρο Βρεφών

210 2614721, 210 5385695

[email protected]

181

Page 182: Κατάλογος Εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Μητέρα131 22 ΙΛΙΟΝ

Δημόσιας Υγιεινής Αγ. Σπυρίδωνος,122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5385608 [email protected]

Επισκεπτών/τριώνΥγείας

Τιμαίου 59 – 61,104 41 ΚΟΛΩΝΟΣ

210 5385691 [email protected]

Eργοθεραπείας Λεωφ. Αθηνών Μητροδώρου 24,

104 41 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟς

210 5385656 ergothe @teiath.gr

Ιατρικών Εργαστηρίων Αγ. Σπυρίδωνος,122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5385610-1 tie @ teiath . gr

Κοινωνικής Εργασίας Λεωφ. Αθηνών & Μητροδώρου 22, 104 41 ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟς

210 5385671 Socialwork @ teiath . gr

Mαιευτικής Λεωφ. Αθηνών & Μητροδώρου 22, 104 41 ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟς

210 5385654 [email protected]

Νοσηλευτικής Α’ Αγ. Σπυρίδωνος,122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5385613 nursea @ teiath . gr

Νοσηλευτικής Β’ " 210 5385616 [email protected]Οδοντικής Τεχνολογίας " 210 5385618 dentech @ teiath . gr

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

Οπτικής και Οπτομετρίας (Μετονομασία του Τμήματος

Οπτικής)

" 210 5385621 [email protected]

Ραδιολογίας - Ακτινολογίας " 210 5385623 tra @ teiath . gr Φυσικοθεραπείας Λεωφ. Αθηνών &

Μητροδώρου 22, 104 41 ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟς

210 5385674 [email protected]

Γεν. Τμ. Βασικών Ιατρ. Μαθημάτων

Αγ. Σπυρίδωνος,122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ

210 5385606 gtbim @ teiath . gr

" 210 5385301, 210 5385381,210 5911442

stef @ teiath . gr

Ενεργειακής Τεχνολογίας " 210 5385307 energytechnology @ teiath . gr Ηλεκτρονικής " 210 5385305 elcns @ ee . teiath . gr

182