διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

49
1 Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων ΄Ολγα Ζιρώ Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών Μαθημάτων 27 - 4 - 2012

description

η παρουσίαση έγινε για την υποστήριξη των δημοτικών σχολείων με Ενιαίο Αναβαθμισμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στο Υπουργείο Παιδείας, στις 27 Απριλίου 2012

Transcript of διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Page 1: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

1 Ολγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

΄Ολγα Ζιρώ

Σχολική Σύμβουλος

Εικαστικών Μαθημάτων

27 - 4 - 2012

Page 2: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

2

Η :

Τα δεδομένα της εμπειρίας μεταπλάθονται

σε μία ανεξάρτητη οπτική απόδοση

Ο εικαστικός εκπαιδευτικός:

ενθαρρύνει, εκμαιεύει, αφήνει να συμβεί,

απελευθερώνει τη ροή των σκέψεων να

γίνουν εικόνα, (ακόμα και) βοηθά στην

αποσαφήνιση των περιεχομένων της

εικόνας

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 3: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

3

ο Εικαστικός

ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ

ΔΕΝ

ΑΠΟΘΑΡΡΎΝΕΙ

ΞΕΡΕΙ

ΌΤΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

ΟΛΕς ΟΙ ΛΥΣΕΙς

ΕΝΟς

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟς

ΕΊΝΑΙ

ΑΠΟΔΕΚΤΕς (1)

Όλγ

α Ζ

ιρώ

- Σ

χολ

ική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 4: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

4

η Τέχνη δεν εξαντλείται στη «χειροτεχνία»

Είναι

είναι , οπτικής αντίληψης,

ιδεών, οραματισμού και

με τα Επινόηση με το Επινόηση μέσω της

Επινόηση μέσω της

δηλαδή

όλα όσα μπορεί να ,

ΚΑΙ στο έργο του μαθητή

ένας ΕΙΚΑΣΤΙΚΌς εκπαιδευτικός (2)

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 5: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Το χαρτί και το μολύβι • Το Εικαστικό έργο είναι (3)

Σχεδίαση και λύσεις

Αλληλεπίδραση και

Η παιδική εικόνα:

Ο ερευνητικός νους εν δράσει Το σχέδιο εμπεριέχει την οπτική σκέψη

Τα απλά στοιχεία οργανώνονται σε πλήρεις συνθετικές τάξεις

5

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 6: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ : ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ Ή ΦΑΝΤΑΣΙΑΚΗ ΒΙΩΣΗ ΤΩΝ

ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΤΗΝ «ΑΙΣΘΗΣΗ», ΤΗ ΔΟΜΗ, ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕς, ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ «ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ»(4)

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΝΟΗΣΕΩΝ

6

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 7: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Πρώτες τάξεις του Δημοτικού: άνθρωποι, απλά τοπία, αντικείμενα (5)

Έργα ατομικά και ομαδικά (6)

Από την Τετάρτη ως την Έκτη τάξη: σταδιακή αυτονομία, σύνδεση με την άμεση εμπειρία: το φύλο, οι φίλοι, οι μηχανές, τα τοπία, τα λουλούδια, οι όμορφες κοπέλες…..(7)

7

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 8: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

8

2010-2011 και 2011-2012

•Blogs

•Ψηφιακά portfol ios

•Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 9: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Σχολική χρονιά 2010-2011

Ο 1ος κύκλος του Art Project

«Δημιουργώ κάθε μέρα»

Art Project 60 ημερών

9

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 10: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

10

Η κεντρική ιδέα του blog ήταν η

ανάρτηση έργων κάθε μέρα

Διήρκησε 60 ημέρες, από τον

Ιανουάριο έως τον Απρίλιο

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 11: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Οι θεματικές ενότητες του blog ήταν

Πορτραίτο

Μάσκες

Νεκρή Φύση

Τοπίο

11

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Ψηφιακά portfolios

Page 12: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

12

Η αυτοπροσωπογραφία ως αναζήτηση της

ταυτότητας

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 13: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

13

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Β τάξη

Page 14: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

14

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Γ τάξη

Page 15: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

15

Page 16: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

16

To πορτρέτο ως αναγνώριση

του «άλλου»

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 17: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

17

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Β τάξη

Page 18: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

18

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Δ τάξη

Page 19: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

19 Ε τάξη Β τάξη

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 20: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

20

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Α τάξη

Page 21: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

21

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 22: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

22

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 23: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

23

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

: η αισθητική

αποτίμηση του αντικειμένου

Στ τάξη

Page 24: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

24

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Γ τάξη

Page 25: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

25

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Στ τάξη

Page 26: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

26

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Δ τάξη

Page 27: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

27

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Α τάξη

Page 28: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

28

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Το τοπίο: η αναγνώριση του κόσμου γύρω

Α τάξη

Page 29: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

29

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Στ τάξη

Page 30: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

30

Β τάξη

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 31: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

31

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Στ τάξη

Page 32: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

32

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Ε τάξη

Page 33: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

33

Ε τάξη

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 34: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

34

Ολγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 35: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

35

Ολγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 36: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

36 Ολγα Ζιρώ - Σχολική Σύμβουλος Εικαστικών

Μαθημάτων

Page 37: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

• Ένας ιστότοπος ανοιχτός σε καινούριες ιδέες

• Μία βάση δεδομένων

• Μία ανοιχτή έκθεση (αυτοδιαχείριση)

• Μία διαρκής έκθεση μαθητικών έργων

• Ένας τόπος ανταλλαγής θεμάτων και απόψεων

• Διαρκής επαφή ανάμεσα στους καθηγητές

• στους μαθητές

• στους γονείς http://eikastikastodhmotiko.blogspot.com/2012/03/25.html

37

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 38: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Σχολική χρονιά 2011-2012

Ο 2ος κύκλος του Art Project

«έργο εν προόδω»

http://theartprojectnotebook.blogspot.com

«Από το σημειωματάριο ως το τελικό έργο»

Διαδικτυακή δράση 40 ημερών

από 26 Μαρτίου έως 1 Ιουνίου 2012

38

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 39: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

39

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 40: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

40

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 41: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

41

Όλγ

α Ζ

ιρώ

-

Σχο

λικ

ή Σ

ύμβ

ουλ

ος

Εικ

ασ

τικ

ών

Μα

θη

μά

των

Page 42: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

42

Όλγ

α Ζ

ιρώ

- Σ

χολ

ική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 43: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

43

Όλγ

α Ζ

ιρώ

- Σ

χολ

ική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 44: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

44

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 45: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

45

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Δ τάξη

τα έργα παρουσιάζονται σε βίντεο στο

http://theartprojectnotebook.blogspot.com

Page 46: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

46

Όλγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

24ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Το Stop Motion Animation πραγματοποιήθηκε στο μάθημα εικαστικών

κανονικού και ολοημέρου προγράμματος.

Συμμετείχαν παιδιά από τις τάξεις Β',Γ',Δ',Ε' και ΣΤ'. Εκπαιδευτικός ΠΕ.08: Μώρης Γεώργιος

το βίντεο παρουσιάζεται στο

http://theartprojectnotebook.blogspot.com

Page 47: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

(1)Γκαγιώ, Μπ.-Α.,Πλαστικές Τέχνες, 2002, σελ 175

(2) άρθρο Ανοιχτή επιστολή για τη β΄ανάθεση του μαθήματος των Εικαστικών, 13 Δεκεμβρίου 2011, στο http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com/2011/12/1.html

(3) Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (1969,1997), 2007,σελ 315

(4) Arnheim,R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, (1974), 2005, σελ 167

(5) Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (1978), 1993, σελ 177

(6)Ρήγα, Α.-Β.,Δημιουργικότητα και ομαδικό ελεύθερο παιγνίδι σε παιδιά σχολικής ηλικίας:ανάλυση των συναισθημάτων του ερευνητή, στο Ψυχολογία της Τέχνης, Α΄τόμος, 2009, σελ 51-74

(7) Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (1978), 1993, σελ 183

47

Όλγ

α Ζ

ιρώ

- Σ

χολ

ική

Σύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 48: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

Arnheim,R., Οπτική Σκέψη, (Visual Thinking, 1969,1997), μετάφρ. Ι. Ποταμιάνος, Γ. Βρυώνη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη: 2007

Arnheim,R., Τέχνη και Οπτική Αντίληψη, η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης, (Art and Visual Perception, 1974), μετάφρ. Ι.Ποταμιάνος, Θεμέλιο, Αθήνα: 2005

Chapman,H.,L., Διδακτική της τέχνης, (Approaches to Art in Education, 1978), επιμ. Π. Χριστοδουλίδης, Νεφέλη, Αθήνα: 1993

Γκαγιώ, Μπ.-Α., Πλαστικές Τέχνες, στοιχεία μιας διδακτικής-κριτικής, (Arts plastiques, Éléments d’ une didactique-critique), μετάφρ. Μ. Καρρά, Νεφέλη, Αθήνα: 2002

Ρήγα, Α.-Β. και συνεργάτες, Ψυχολογία της Τέχνης, Δημιουργικότητα και μορφές τέχνης, Α΄Τόμος, Πεδίο, Αθήνα: 2009

48

Ολγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν

Page 49: διδακτική των Εικαστικών στα Δημοτικά ΕΑΕΠ

http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com

http://theartprojectdimotiko.blogspot.com

http://theartprojectnotebook.blogspot.com

http://eikastikastodhmotiko.blogspot.com/2012/03/25.html

49

Ολγα

Ζιρ

ώ

- Σ

χολικ

ή Σ

ύμ

βο

υλο

ς Ε

ικα

στι

κώ

ν Μ

αθ

ημ

άτω

ν