Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

32
Υγεία Υγεία για Όλους
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  7.119
 • download

  1

Transcript of Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Page 1: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Υγεία

Υγεία για Όλους

Page 2: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

1. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο σκληρό πυρήνα του Κοινωνικού Κράτους είναι καθοριστικές. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τις επιλογές της δεν προστάτευσε αποτελεσματικά το χώρο της Υγείας.

Συγκεκριμένα:

Η μείωση των δαπανών για την Υγεία κατά 30% χωρίς τον απαιτούμενο εξορθολογισμό είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αύξηση της ζήτησης Υπηρεσιών Υγείας κατά 20% από το δημόσιο τομέα. Παράλληλα, λόγω ανέχειας μειώνεται κατά 15% η χρήση των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας.

Καθίσταται προβληματική η λειτουργία των νοσοκομειακών μονάδων λόγω της ανεπάρκειας του φαρμακευτικού και νοσοκομειακού υλικού.

Παραμένουν τα χρέη στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ εξαιτίας του αναποτελεσματικού συστήματος χρηματοδότησης της Υγείας. Σήμερα ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ για το 2010 και το 2011.

Δεν εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο για τις προμήθειες στα Νοσοκομεία. Δεν υλοποιούνται οι προγραμματισμένοι διαγωνισμοί και οι προμήθειες γίνονται με διαπραγμάτευση και απευθείας ανάθεση με βάση το Παρατηρητήριο Τιμών. Έχει εγκαταλειφθεί το Ενιαίο Ετήσιο Πρόγραμμα Προμηθειών Υγείας. Ενδεικτικά μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 80% των διαγωνισμών που προβλέπει το Ε.Π.Π.Υ το 2010.

Απουσιάζει ουσιαστικά η πρωτοβάθμια περίθαλψη παρά τις πρόσφατες αμφιλεγόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Εξαναγκάζονται συχνά οι ασφαλισμένοι να καταβάλλουν οι ίδιοι τις αμοιβές των γιατρών και του κόστους των φαρμάκων τους, εξαιτίας των δυσλειτουργιών και της εχθρικής στάσης των ασφαλιστικών φορέων απέναντι τους.

Με το ν. 3918/11 ξεκίνησε η λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με κύρια χαρακτηριστικά την προχειρότητα εφαρμογής, την έλλειψη συμβάσεων και την υποχρηματοδότηση του νέου Ταμείου.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση λειτουργεί με προβλήματα ακόμη.

Υποχρηματοδοτούνται και υποβαθμίζονται ραγδαία οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Εγκαταλείπονται τα Ιδρύματα και οι Μονάδες Φροντίδας Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων.

2

Page 3: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Επιχειρείται λογιστική επίτευξη στόχων, που τελικά επιβαρύνει το σύστημα Δημόσιας Υγείας.

Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες του ΟΟΣΑ που δεν στέλνει στοιχεία με βάση τη Διεθνή Ταξινόμηση του Συστήματος Λογαριασμών Υγείας, που τηρούν 26 χώρες και επιτρέπει την αξιολόγηση των Συστημάτων Υγείας των χωρών.

Η πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ πλήττει ευθέως το σκληρό πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Παρά τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Alma Ata 1979 WHO) που θέτει σε προτεραιότητα την πολιτική «Υγεία για Όλους», η πολιτική του ΠΑΣΟΚ με τις επιλογές της «βλάπτει σοβαρά την Υγεία».

2. ΕΘΝΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ ΥΓΕΊΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑΣ ΓΙΑ ΌΛΟΥΣ

Η Νέα Δημοκρατία στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου ολιστικού Εθνικού Δικτύου Υγείας και Φροντίδας στη χώρα με επίκεντρο τον πολίτη. Το Δίκτυο Υγείας και Φροντίδας θα μεριμνά τόσο για την πρόληψη της υγείας, όσο και για την καταπολέμηση της ασθένειας μέσα από τις κάτωθι αρχές:

Το Ενιαίο Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Την ελεύθερη επιλογή συμβεβλημένου ιατρού.

Τη διαρκή εκπαίδευση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας.

Την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Μονάδων Υγείας.

Το νέο Εθνικό Δίκτυο Υγείας και Φροντίδας έχει ως αποστολή:

Την ανάδειξη ενός Συστήματος Υγείας και Φροντίδας φιλικού για το χρήστη.

Την ανάδειξη του πρωταρχικού ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και την επιστημονική, οργανική και λειτουργική σύνδεσή της με τις άλλες βαθμίδες.

Την ενδυνάμωση μεθόδων αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Τον περιορισμό των άσκοπων δαπανών και τη διαφάνεια στις προμήθειες.

3

Page 4: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Την άσκηση Εθνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Την ανάπτυξη ανταποδοτικών υπηρεσιών προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών.

Τις διαρθρωτικές αλλαγές στο νοσοκομειακό τομέα με εναλλακτικά πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας.

Τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Μαύρης Θάλασσας.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στην υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους πολίτες. Χωρίς αγκυλωτικές προκαταλήψεις για τη σημαντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών υγείας, συνδέοντάς την κατεξοχήν με την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, που συνιστά την ελάχιστη υποχρέωση κάθε ευνομούμενου κράτους προς τους πολίτες του. Η παροχή ποιοτικής ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ είναι η έμπρακτη απόδειξη της προσήλωσής μας στην αντίληψη ότι η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα.

3. ΥΓΕΊΑ ΓΙΑ OΛΟΥΣ

Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους πολίτες. Με την πολιτική της στοχεύει στην αποκεντρωμένη λειτουργία, την ευέλικτη προσαρμογή του συστήματος στις νέες απαιτήσεις και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Για τους λόγους αυτούς απαιτείται:

Η άμεση ολοκλήρωση του Υγειονομικού Χάρτη της χώρας. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες διαθέτουν δικό τους προϋπολογισμό. Στον Υγειονομικό Χάρτη καταγράφεται το σύνολο των δομών που υπάρχουν καθώς και οι επιδημιολογικές ανάγκες του πληθυσμού.

Επιτάχυνση δημιουργίας Ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή.

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης ανά Περιφέρεια:

o Λειτουργική διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Βαθμίδας Υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια για αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων, με την πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας να αποτελεί την πύλη εισόδου για την δευτεροβάθμια (gatekeeper).

4

Page 5: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

o Οργάνωση πλήρους σχεδίου για τη μεταφορά ασθενών (ασθενοφόρα, αεροδιακομιδές, κινητές μονάδες, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, κλπ).

Το Υπουργείο Υγείας συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Υγειονομικών Περιφερειών. Η κάθε Περιφέρεια συντονίζει, εποπτεύει και αξιοποιεί τις Μονάδες Υγείας όλων των βαθμίδων που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, αξιοποιεί τις υπάρχουσες δομές και αναπτύσσει με πληρότητα Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης, ώστε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους πολίτες.

3.1. Οργάνωση του Συστήματος

Ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) περιέρχεται αποκλειστικά στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές και θα αγοράζει υπηρεσίες, πρωτοβάθμια και κατ’ επέκταση δευτεροβάθμια.

Ιδιωτικοί & ΔημόσιοιΠαραγωγοί

ΠρωτοβάθμιωνΥπηρεσιών Υγείας

ΕΟΠΥΥ

ΠρομηθευτέςΦαρμάκων,

Υγειονομικού Υλικού, Αντιδραστηρίων &

Υπηρεσιών

Ιδιωτικοί & ΔημόσιοιΠαραγωγοί

ΔευτεροβάθμιωνΥπηρεσιών Υγείας

Πρόταση

Παραγωγή Υπηρεσιών ΥγείαςΑγορά &

Χρηματοδότηση Υπηρεσιών

Υπουργείο Υγείας& Υγ. Περιφέρειες

Επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

Συμβόλαια Α:-Με πάγια αντιμισθία-Με αμοιβή ανά πράξη- Με αξιολόγηση- Με προϋπολογισμό-Από εισφορές και φορολογία

Συμβόλαια Β:-Με διεθνή DRG-Με συνδυασμό DRG- Προϋπολογισμό-Με αντιμισθία-Από εισφορές και φορολογία

Αγορά πρώτωνυλών συλλογικά

Συμβόλαια Γ

Συμβόλαια Γ:-Με αλληλόχρεο στην ΤΕ

ΕΟΠΥΥ

3.1.1. Διοικητική Οργάνωση

5

Page 6: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Η Γενική Γραμματεία Υγείας, συντονίζεται από δύο Γραμματείς έναν αρμόδιο για την Πρωτοβάθμια και έναν για τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ανήκουν τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία, οι Μονάδες Υγείας και ο Ιδιωτικός Τομέας (συμπληρωματικές συμβάσεις).

Στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΔΦΥ) ανήκουν τα Κρατικά Νοσοκομεία (Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια), τα Νοσοκομεία του ΙΚΑ και οι Ιδιωτικές Κλινικές (συμπληρωματικές συμβάσεις).

Προτείνεται η σύσταση θέσης μόνιμου Εκτελεστικού Διευθυντή του Εθνικού Δικτύου Υγείας και Φροντίδας, ο οποίος θα εγγυάται τη συνέχεια της διοίκησης σε περίπτωση αλλαγής προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ειδική ΓραμματείαΠΦΥ

Κ.Υ., Π.Ι.

ΜΥ ΦΚΑ(ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ κλπ)

Γενικός Δντης ΠΦΥ ΥΠΕ(1-7)

Ιδιωτικά ΙατρείαGroup PracticeΔιαγνωστικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Υπ. ΣυμβούλιοΚυβερνητική

Επιτροπή

Γενικός Δντης ΔΦΥ ΥΠΕ(1-7)

Νοσοκομεία ΕΣΥ και ΙΚΑ:

Ιδ. Κλινικές

Συμπληρωματικάαγορά

Συμπληρωματικάαγορά

Γενική Γραμματεία Υγείας

ΕΟΠΥΥΕιδική Γραμματεία

ΔΦΥ

ΥΠΕ

Gate

Keeper

ΜόνιμοςΕκτελεστικός

ΓενικόςΔιευθυντής ΕΣΥ

Η παραγωγή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας αποσχίζεται από τον ΕΟΠΥΥ και ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκτυο Υγείας και Φροντίδας.

3.1.2.Πρωτοβάθμια παροχή Υπηρεσιών Υγείας

6

Page 7: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Στον Πρώτο Βαθμό υπάγεται το σύνολο των Υπηρεσιών Υγείας προληπτικού, διαγνωστικού και θεραπευτικού χαρακτήρα, για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς εντός Νοσηλευτικής Μονάδας.

Η Νέα Δημοκρατία για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική θεραπεία σε επίπεδο πρωτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας θέτει ως προτεραιότητες:

Τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Υγείας. Αποστολή του Ενιαίου Ταμείου είναι η αγορά Υπηρεσιών Υγείας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Το Ενιαίο Ταμείο, κατά το πρότυπο των Ευρωπαϊκών συστημάτων, συμβάλλεται με ιδιώτες γιατρούς, οδοντιάτρους και με εργαστήρια που έχουν διασφαλισμένο τον ιατρικό χαρακτήρα της ιδιοκτησίας. Προκηρύσσει, βάση των διεθνών προδιαγραφών, θέσεις συμβεβλημένων ιατρών ανά περιοχή και ειδικότητα, που επιλέγονται με αυστηρώς επιστημονικά κριτήρια και προσφέρουν υπηρεσίες στους ιδιωτικούς τους χώρους. Βασικό κύτταρο παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας καθίσταται το συμβεβλημένο ιδιωτικό ιατρείο και εργαστήριο.

Η πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας οργανώνεται στη βάση της ελεύθερης επιλογής συμβεβλημένου ιατρού από τον ασθενή και παρέχεται κατ’ απόλυτη επιλογή του ασθενή από το συμβεβλημένο ιδιωτικό ιατρείο, εργαστήριο, τα περιφερειακά ιατρεία, τα κέντρα υγείας, τα πολυιατρεία σε 24ωρη βάση, τα ιδιωτικά πολυιατρεία και από τα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων.

Οι μόνιμοι ιατροί του ΙΚΑ ενσωματώνονται στο νέο σύστημα. Οι επί συμβάσει ιατροί των λοιπών Ταμείων μοριοδοτούνται. Όπου καταργούνται παλαιότερες δομές (π.χ. ιατρεία του ΙΚΑ) αξιοποιούνται οι εγκαταστάσεις τους προς όφελος του Εθνικού Δικτύου Υγείας και Φροντίδας.

Ουσιαστικά καθιερώνεται στην πράξη η ελεύθερη επιλογή ιατρού, αφού όσοι ιατροί το επιθυμούν μπορούν να υπογράφουν σύμβαση και να μετέχουν στο σύστημα. Οι πολίτες αποζημιώνουν με την Ασφαλιστική τους Κάρτα το συμβεβλημένο ιατρό που επιλέγουν.

Η κάρτα αντικαθιστά το βιβλιάριο υγείας για την επιβεβαίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος.

Το κόστος καταβάλλεται από το Ταμείο και ελέγχεται με καθορισμό σταθερής δαπάνης ανά ασθενή και διαγνωστική κατηγορία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η φαρμακευτική αγωγή ελέγχεται βάση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και ανωτάτων ορίων δαπάνης ανά ασθενή, διάγνωση και χρόνο.

Αναμορφώνεται ο τρόπος συνταγογράφησης και προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, με τρόπο ώστε να ενισχύεται η

7

Page 8: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

αποτελεσματική χρήση γενοσήμων της εγχώριας και εξαγωγικής βιομηχανίας.

Στις εγκαταστάσεις των Νοσοκομείων παρέχονται υπηρεσίες εξειδικευμένων εξωτερικών ιατρείων και επειγόντων περιστατικών.

Δημιουργία Αστικών Κέντρων Υγείας με επαρκή στελέχωση, ώστε να αξιοποιηθούν τα πολυϊατρεία του ΙΚΑ.

Έλεγχος δαπανών με πλαφόν στις επισκέψεις ανά ιατρό και Υγειονομική Περιφέρεια.

Καθιέρωση Ηλεκτρονικής Συνταγής σε συνδυασμό με την Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας και το Ηλεκτρονικό Παραπεμπτικό.

Δυνατότητα εξαμηνιαίας και τριμηνιαίας συνταγής, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο ασθενής.

Εθνικό Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με την επιστημονική διασύνδεση των ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια.

Εξορθολογισμός της κοστολόγησης του συνόλου των ιατρικών επισκέψεων και πράξεων με βάση τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα και τις καλές πρακτικές.

Ανάπτυξη της Κατ’ Οίκον Νοσηλείας.

Ενεργοποίηση της ήδη νομοθετημένης άσκησης ιδιωτικού έργου των νοσηλευτών και καθορισμός των σχετικών όρων και των προϋποθέσεων.

Καθορισμός των νοσηλευτικών μεθόδων και πράξεων και κοστολόγησή τους.

Ενσωμάτωση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας.

Εφαρμογή καθολικού προγράμματος προληπτικού ελέγχου σε όλους τους πολίτες ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα.

Πλουραλιστικές σχέσεις εργασίας με τους γιατρούς που θα επιτρέπουν διαφορετικές μορφές συνεργασίας. Παροχή κινήτρων επαγγελματικών συμπράξεων των επαγγελματιών Υγείας (π.χ. σε ιατρούς κι οδοντίατρους) και της άσκησης έργου σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές. Δημιουργία πολυιατρείων με προγράμματα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην επαρχία.

8

Page 9: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των Ιατρικών Συλλόγων και των Επιστημονικών Εταιριών.

Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας από τους χρήστες αλλά και παρακολούθηση σταθερών παραμέτρων που αφορούν σε προεπιλεγμένες προδιαγραφές λειτουργίας, ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα.

Καθιέρωση του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού, στις υποχρεώσεις του οποίου περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της πορείας της υγείας του ασθενή, η καθοδήγησή του, ο συντονισμός των ειδικών ιατρών καθώς και η ενημέρωση του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή.

Δημιουργία εξοπλισμένων Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων:

o Ανά περιοχή ευθύνης των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων προκηρύσσονται από τα Ταμεία 1-2 θέσεις ιδιωτών συμβεβλημένων ιατρών Γενικής Ιατρικής / Παθολογίας / Χειρουργικής κλπ, οι οποίοι και θα δημιουργήσουν επί τόπου πολυδύναμα εξοπλισμένα ιδιωτικά ιατρεία. Οι ιατροί αυτοί θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν με ενοίκιο τις εγκαταστάσεις των Κέντρων Υγείας για εξετάσεις, βραχείες νοσηλείες και μικροεπεμβάσεις. Οι ανάγκες σε ειδικότητες καλύπτονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες των παρακειμένων αστικών κέντρων. Στα νέα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία θα είναι πληρέστερη και η εκπαίδευση των Αγροτικών Ιατρών.

o Σταδιακή απορρόφηση του θεσμού των Αγροτικών Ιατρείων από τα νέα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία. Διατηρούνται τα αγροτικά ιατρεία σε δυσπρόσιτες και νησιωτικές περιοχές.

3.1.3.Δευτεροβάθμια παροχή Υπηρεσιών Υγείας

Η Δευτεροβάθμια παροχή Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει το σύνολο των διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών τεχνικών για την εφαρμογή των οποίων είναι αναγκαία η νοσηλεία χωρίς να είναι υποχρεωτική η διανυκτέρευση.

Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει:

Tο Χωροταξικό Επανασχεδιασμό των Μονάδων Υγείας στη βάση των σύγχρονων αναγκών, όχι μόνο στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

o Μονάδες Αποκατάστασης τουλάχιστον μία (1) ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Οι μονάδες αυτές μπορούν να λειτουργήσουν ως κίνητρο προσέλκυσης ασθενών από το εξωτερικό.

9

Page 10: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

o Δημιουργία Τραυματιολογικών Κέντρων κατάλληλα κατανεμημένων (πχ Αττική Οδός, Εγνατία Οδός κλπ).

o Δημιουργία Κέντρων Χρονίων Παθήσεων – Ασθενείς τελικού σταδίου (hospice).

Η λειτουργία όλων αυτών των μονάδων, για λόγους οικονομικούς, μπορεί να βασιστεί σε ήδη λειτουργούσες μονάδες, αφού αυτές εξειδικευθούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Tο Λειτουργικό και Οργανωτικό Εκσυγχρονισμό των Μονάδων Υγείας ανά τη χώρα με τη χρήση συστημάτων σύγχρονης διοίκησης, όπως:

o Ανάλογα με την Πρωτοβάθμια, θα εκτιμώνται οι δομές σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, όπου συμπληρωματικά μπορούν να λαμβάνονται υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα με τρόπο που θα καθοριστεί.

o Κλινικές και χειρουργεία μιας ημέρας και καθιέρωση του θεσμού μονοήμερης νοσηλείας με συγκεκριμένες προδιαγραφές, ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη προσφυγή στο Νοσοκομείο.

o Παροχή κινήτρων για την άσκηση επαγγελμάτων Υγείας στην Περιφέρεια (leasing αυτοκινήτου, συμμετοχή στο ενοίκιο, μέγιστο όριο εφημεριών κλπ).

Tην αξιολόγηση των Υπηρεσιών τόσο από τους χρήστες, όσο και από σταθερές παραμέτρους (διακομιδές, εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσος όρος νοσηλείας, ύπαρξη ΜΕΘ κλπ), που αφορούν σε προεπιλεγμένες προδιαγραφές λειτουργίας από Ενιαίο Φορέα για όλη την Ελλάδα.

o Δημοσιοποίηση και επιβράβευση των καλυτέρων Μονάδων Υγείας και προνομιακή μεταχείρισή τους (π.χ. αριθμός ειδικευομένων).

3.1.4. Τριτοβάθμια παροχή Υπηρεσιών Υγείας

Η Τριτοβάθμια παροχή Υπηρεσιών Υγείας καλύπτει εξειδικευμένες υπηρεσίες διαγνωστικού, θεραπευτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι οι προϋποθέσεις ένταξης και λειτουργίας μιας Μονάδας στο επίπεδο των Τριτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας πρέπει να είναι σαφείς και θεσμοθετημένες.

Στο επίπεδο αυτό είναι απαραίτητες:

10

Page 11: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

ειδικές κτιριολογικές εγκαταστάσεις,

σύγχρονος ιατρομηχανολογικός εξοπλισμός,

κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό,

σύγχρονο σύστημα διοίκησης,

αποτελεσματικός έλεγχος των εξαιρετικά υψηλών δαπανών λειτουργίας,

εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

επιστημονική, επιδημιολογική και στατιστική παρακολούθηση ειδικών, σπανίων, και σοβαρών νοσημάτων,

η σύνταξη Ηθικοδεοντολογικού Υγειονομικού Κανονισμού.

Η θεσμοθέτηση των προϋποθέσεων και λειτουργίας Μονάδων στο επίπεδο της Τριτοβάθμιας παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο πλαίσιο ενός Εθνικού Δικτύου θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια κλπ).

Στις Μονάδες Τριτοβάθμιας περίθαλψης μπορούν να εφαρμοστούν εκσυγχρονιστικές πολιτικές ανάλογες με αυτές που σχεδιάζονται για τη Δευτεροβάθμια περίθαλψη, όπως:

Δημοσιοποίηση και επιβράβευση των καλύτερων Μονάδων Υγείας.

Διασφάλιση δυνατότητας στους ιδιώτες ιατρούς των επαρχιακών πόλεων να χρησιμοποιούν υποδομές και άλλες υπηρεσίες των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Εφαρμογή της αρχής της συμμετοχής και συνυπευθυνότητας των ιατρών Διευθυντών στη διοίκηση, με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

o εισάγονται κριτήρια διοικητικής – οικονομικής ικανότητας στις κρίσεις των ιατρών – συντονιστών Διευθυντών,

o οι θέσεις τους επαναπροκηρύσσονται ανά 5 έτη,

o οι Διευθυντές κλινικών και εργαστηρίων διαπραγματεύονται με τη Διοίκηση τρόπους άσκησης ιδιωτικού έργου εντός των Νοσοκομείων, τα έσοδα εκ του οποίου διανέμονται στο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό (pool system),

o το ιδιωτικό έργο αμείβεται κυρίως μέσω συμβάσεων με Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Ταμεία αλλά και το Δημόσιο Ασφαλιστικό Ταμείο. Αυτό ισχύει και για τα μέλη ΔΕΠ.

11

Page 12: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού των νοσηλίων κατά νοσολογική κατηγορία, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

3.2. Οργάνωση και Λειτουργία των Νοσοκομείων

Είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση του δικτύου δημοσίων Νοσοκομείων, για να είναι αποδοτικά, μοντέρνα και σύγχρονα, μέσα από την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσής τους, την αναλυτική λογιστική, την αποζημίωση προοπτικά με προϋπολογισμούς και DRGs, έτσι ώστε να γίνουν σταδιακά αυτόνομα.

Τα δημόσια Νοσοκομεία οργανώνονται σε συμπλέγματα και προσφέρουν ανταγωνιστικές, ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Γίνονται μικρότερες, τεχνολογικά επαρκείς, αποδοτικότερες και σύγχρονες μονάδες με καλές υποδομές.

Μέσω των Νοσοκομείων γίνεται outsourcing ή κοινή παραγωγή, σε μέρος των υποστηρικτικών (εργαστήρια, ιματισμός, σίτιση) και διοικητικών υπηρεσιών τους (λογιστήρια, μάνατζμεντ, logistics), και ανασχεδιασμός των λειτουργιών τους με στόχο την αποδοτικότητα και ποιότητα.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση κλινικούς, ποιοτικούς και οικονομικούς δείκτες.

Διοίκηση των Νοσοκομείων από επαγγελματίες με βάση σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης.

Εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων διαχείρισης.

Διαπίστευση από ειδικό φορέα που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Αξιοποίηση της περιουσίας τους και αναβάθμιση των τεχνολογικών, ξενοδοχειακών και κτιριακών υποδομών τους. Η αξιολόγηση των υποδομών γίνεται κατά την απογευματινή λειτουργία τους.

Λειτουργία των Τμημάτων Επειγόντων (ΤΕΠ) ως ανεξάρτητα και αυτόνομα τμήματα.

Τα Τμήματα Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) δέχονται ασθενείς κατόπιν παραπομπής από το πρωτοβάθμιο δίκτυο υπηρεσιών ή με ραντεβού για επίσκεψη μετά από νοσηλεία.

Τα τμήματα λειτουργούν με προϋπολογισμούς και αξιολογούνται με βάση την αναλυτική λογιστική και το παραγόμενο έργο τους. Δημιουργούνται κέντρα διαχείρισης ασθενών.

12

Page 13: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Ενισχύεται η αξιολόγηση του προσωπικού στο οποίο δίνονται κίνητρα ανταμοιβής. Οι συμβάσεις των ιατρών καθώς και ο τρόπος επιλογής,

πρόσληψης και διακοπής τους γίνεται ευέλικτος.

3.3. Κατανομή πόρων

Αναμορφώνονται οι οικονομικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων με την καθολική εφαρμογή ενιαίου λογιστικού σχεδίου. Καθιερώνεται το διπλογραφικό σύστημα και η δημοσίευση ισολογισμού.

Ελέγχονται οι δαπάνες με πλαφόν στις δαπάνες ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Διενεργείται εσωτερικός και εξωτερικός οικονομικός έλεγχος τόσο για την κατάρτιση όσο και για την παρακολούθηση του ισολογισμού.

Για τον έλεγχο των δαπανών (Top Down) και επειδή οι δαπάνες για την Υγεία είναι πλέον προκαθορισμένες από τον προϋπολογισμό, η κατανομή των πόρων πρέπει να γίνεται με βάση:

o Κλειστό σφαιρικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα παραμείνει κλειστός σε επίπεδο Νομού.

o Διαχωρισμό των προϋπολογισμών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Υγεία.

o Ενδυνάμωση της απόφασης σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας.

Για την ορθή εφαρμογή του κλειστού προϋπολογισμού είναι απαραίτητη:

o Η καταγραφή των επιδημιολογικών αναγκών και η ολοκλήρωση του Χάρτη Υγείας.

o Η ορθή εφαρμογή των κλειστών νοσηλείων (DRGs) με βάση τη διάγνωση και θεραπεία,:

για να αποζημιώνονται σταθερά τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων,

για να απελευθερωθεί προσωπικό από τις διοικητικές υπηρεσίες με την μείωση της γραφειοκρατίας,

για να βελτιωθεί η καταγραφή του έργου των νοσοκομείων, για να γίνει ορθότερη και πιο αποτελεσματική η διαδικασία

καταρτισμού κλειστών προϋπολογισμών και απολογισμών, για να αυξηθεί η αποδοτικότητα του συστήματος.

13

Page 14: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Ο έλεγχος της αποδοτικότητας σε επίπεδο τμήματος και νοσοκομείου.

Η κατανομή των πόρων γίνεται με βάση τη διαδικασία κατάταξης των Διαγνωστικών Κέντρων, των Κλινικών και των Νοσοκομείων αντίστοιχα, ως εξής:

o Η αξιολόγηση των διαγνωστικών κέντρων και κλινικών γίνεται με βάση την ποιότητα, το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, την επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, την ξενοδοχειακή υποδομή, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα θεραπευτικά αποτελέσματα, τις επιπλοκές και τα ιατρικά λάθη.

o Η αξιολόγηση και κατάταξη των Νοσοκομείων του Εθνικού Δικτυού Υγείας και Φροντίδας γίνεται με βάση την ποιότητα, το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, την επάρκεια του επιστημονικού προσωπικού, την ξενοδοχειακή υποδομή, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τα θεραπευτικά αποτελέσματα, τις επιπλοκές και τα ιατρικά λάθη σε συνδυασμό με την αποδοτική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η αποζημίωση των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων είναι η ίδια για κάθε κατηγορία. Οι ιδιωτικές μονάδες μπορούν να συνάπτουν συμβόλαια που να είναι δυναμικά και να εμπεριέχουν εκπτώσεις.

Δημιουργία τράπεζας πληροφοριών στην Κεντρική Επιτροπή Προμηθειών, όπου συγκεντρώνονται στοιχεία για τις τιμές απόκτησης αγαθών και συγκρίνονται οι τιμές της ελληνικής αγοράς με τις διεθνείς αγορές. Καθιέρωση ενιαίων προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων κυρίως υψηλής τεχνολογίας (στεφανιογράφοι, τομογράφοι, γ-κάμερα κλπ).

Ο Διευθυντής της κλινικής, πλην των άλλων, έχει την ευθύνη της επίτευξης των οικονομικών στόχων της και την υποχρέωση της λογοδοσίας. Καθιέρωση σφαιρικού προϋπολογισμού (global budget).

Η Ελληνική Πολιτεία δεσμεύεται να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της έναντι των προμηθευτών και των παρόχων υγείας στη βάση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.

Σήμερα εφαρμόζεται καθολικά κατά περίπτωση αποζημίωση των συμβεβλημένων γιατρών. Ο τρόπος αυτός αλλάζει. Εφαρμόζεται πλέον μίγμα μοντέλων αποζημίωσης κατά πράξη και αντίστροφης αποζημίωσης ανάλογα με τα περιστατικά και κατά περίπτωση.

Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια αποφασίζει σε επίπεδο νομού, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση, ανάλογα με τη βαθμολογία των γιατρών και των διαγνωστικών κέντρων και ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους.

Σε μερικές περιπτώσεις προβλέπεται και η ανάθεση στους ιατρικούς συλλόγους να κάνουν την κατανομή.

14

Page 15: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Το σύστημα είναι δυνατό να συμβάλλεται και με καθηγητές Πανεπιστημίου καλύπτοντας την ίδια αποζημίωση, ο δε ασθενής καλύπτει τη διαφορά.

3.4. Χρηματοδότηση του Συστήματος

Με την ένωση των τεσσάρων μεγάλων Ταμείων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ και ΟΓΑ) δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος χρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές και τους θεσμοθετημένους πόρους των παραπάνω Ταμείων, επιπλέον του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό συνεπάγεται τη δημιουργία ενός κεντρικού λογαριασμού Υγείας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με αυτόματη μηνιαία χρέωση. Απ’ αυτόν το λογαριασμό γίνεται η διοχέτευση ρευστού για την αγορά υπηρεσιών και την υλοποίηση διαγωνισμών με τους προμηθευτές.

ΤτΕ(ΛΟΓ.ΥΠ.ΥΓ)

6,9 δις

Υπολογαριασμοί Κλάδων Υγείας

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΑΕΕ ΟΠΑΔ

ΟΓΑΧθεσινή έγκριση : 4,6 δις

ΑυτόματηΜηνιαίαΧρέωσηΚρατικός Προϋπολογισμός

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΚΑ

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΑΕ 2325

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΛΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – από Εισφορές

ΜέσωΕΟΠΥΥ

Επιχορήγηση 1 δις για τα

Νοσοκομείααπό τον ΚΠ για

το 2012

0,6% ΑΕΠ= 1,4δΙςΝέα εκτίμηση = 1,3 δις

Τα 3,5 δις (4,3 με ταεπιδόματα) από τον ΚΠ γιαδαπάνες Υπουργείου πληννοσοκομείων δεν μπαίνουν

στον Λογαριασμό

4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΔΙΤ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Η Νέα Δημοκρατία, στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού του νοσοκομειακού χάρτη της Αθήνας, και προκειμένου να αποσυμφορήσει το κέντρο της πρωτεύουσας από 200.000 περίπου ασθενείς, προσωπικό και προμηθευτές που εισέρχονται καθημερινά επιβαρύνοντας και το περιβάλλον

15

Page 16: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

προτείνει τη δημιουργία με ΣΔΙΤ ενός νέου Νοσοκομείου.

Προτείνεται το νέο νοσοκομειακό συγκρότημα να αναγερθεί στο

οικόπεδο του Νοσοκομείου «Σωτηρία». Πρόκειται να αντικαταστήσει τις κλίνες άλλων νοσοκομείων του κέντρου της Αθήνας, τα οποία θα «μεταφερθούν» εκεί.

5. ΨΥΧΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Η φροντίδα για τους ψυχικά πάσχοντες αντικατοπτρίζει το επίπεδο της παροχής Υπηρεσιών Υγείας της χώρας και αποτυπώνει την ευαισθησία της κοινωνίας μας και την ποιότητα του ανθρωποκεντρικού μας πολιτισμού.

Για τους λόγους αυτούς η Νέα Δημοκρατία θέτει με την πολιτική της την ψυχική υγεία και την ψυχιατρική περίθαλψη σε πρώτη προτεραιότητα, προωθώντας:

Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιδημιολογικής έρευνας του 2008-2009 για την ψυχική υγεία και τις ψυχικές διαταραχές των ενηλίκων και περαιτέρω έρευνα από τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας παίδων – εφήβων.

Την αναθεώρηση του προγράμματος «Ψυχαργώ» λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα.

Την πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την εμπέδωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Την επέκταση της μεταρρύθμισης και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που παρέχονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

16

Page 17: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Την άμεση βελτίωση του προγράμματος της ψυχιατρικής εφημερίας στην Αττική μετά από ενδελεχή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους.

Την άσκηση προληπτικής Ψυχιατρικής και πολιτικής καταπολέμησης του στίγματος μέσω της:

o διασύνδεσης των κατά τόπους Μονάδων Ψυχικής Υγείας με άλλους φορείς ( πχ Εκκλησία, Σχολεία κ.α.),

o συνεργασίας με ΜΜΕ, άλλους διαμορφωτές κοινής γνώμης.

Την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στον Πρώτο Βαθμό Υπηρεσιών Υγείας.

Την εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει έναντι της ΕΕ για την προώθηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.

Την ενίσχυση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και των σωματείων αυτοεκπροσώπησης και αυτοβοήθειας των ασθενών με ψυχική νόσο.

Την αναδιοργάνωση του ΟΚΑΝΑ για την παροχή ουσιαστικότερων υπηρεσιών στα άτομα με εξάρτηση.

Την ψυχολογική υποστήριξη των μελών των οικογενειών που φροντίζουν ασθενείς με χρόνια σωματικά ή μη νοσήματα (π.χ. μέσω της συνεργασίας ιατρικών ή/και κοινωνικών υπηρεσιών με τους συλλόγους των οικογενειών αυτών ή απευθείας με τις οικογένειες).

Τη διεύρυνση της φροντίδας από εκπαιδευμένο προσωπικό της ψυχικής υγείας των μεταναστών (ασθενών και μη) μέσω της άσκησης Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους κυβερνητικούς τομείς (π.χ. Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών).

Την άσκηση Κοινωνικής Ψυχιατρικής μέσω της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ατόμων και των οικογενειών τους που πλήττονται άμεσα (π.χ. νέων ανέργων) από την παρούσα οικονομική κρίση, μέσω Κέντρων Κοινοτικής Ψυχιατρικής.

Την εφαρμογή όλων των νέων πολιτικών ψυχικής υγείας της Ε.Ε (ψυχική υγεία παίδων, ψυχική υγεία τρίτης ηλικίας, ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας κ.α.).

Την ενίσχυση της εθελοντικής δράσης των ΜΚΟ ψυχικής υγείας που παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες, μετά από διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του προγράμματος Ψυχαργώ.

17

Page 18: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Την περαιτέρω παροχή κινήτρων για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα μέσω της ενδυνάμωσης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλων φορέων (πχ ΟΑΕΔ).

Την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης για την ουσιαστικότερη επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Η Νέα Δημοκρατία προωθεί την ολοκλήρωση της ανάπτυξης Ψυχιατρικών Κλινικών στα Γενικά Νοσοκομεία, την κοινοτική Ψυχιατρική, τις διάφορες παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες και τις Ψυχιατροδικαστικές Υπηρεσίες.

Ειδικώς για τις εξαρτήσεις προωθείται η χορήγηση υποκατάστατων από τις ψυχιατρικές μονάδες των Νοσοκομείων και η δημιουργία κέντρων απεξάρτησης σε κάθε νομό. Δίνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης των σχετικών με την εξάρτηση καταστάσεων και από την ιδιωτική Ιατρική.

6. ΣΤΟΜΑΤΙΚΉ ΥΓΕΊΑ

Η προληπτική και η θεραπευτική αντιμετώπιση της στοματικής υγείας των πολιτών είναι προτεραιότητα ενός σύγχρονου Εθνικού Δικτύου Υγείας και Φροντίδας.

Η Νέα Δημοκρατία για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός προτείνει:

Αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του οδοντιατρικού επαγγέλματος με πιστοποίηση και αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής και εκσυγχρονισμό των οδοντιατρείων στα Νοσοκομεία, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. ΄Ενα τουλάχιστον Στοματολογικό και Γναθολογικό Τμήμα σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια, που θα έχει την ευθύνη της στοματικής υγείας σε αυτήν.

Αναβάθμιση των οδοντιατρικών υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να καλύπτονται ανάγκες ειδικών ομάδων, που δεν μπορούν να καλυφθούν ιδιωτικά (π.χ ογκολογικοί ασθενείς, καρδιοπαθείς κ.α.).

Προγράμματα προληπτικού ελέγχου στοματικής υγείας των μαθητών από εθελοντές οδοντιάτρους των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας και στατιστική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

18

Page 19: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων προληπτικής οδοντιατρικής και σε ομάδες ενηλίκων σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

Πολιτικές για την ενίσχυση του «οδοντιατρικού τουρισμού» από γειτονικές χώρες στην Ελλάδα και για την ανακοπή της αντίστροφης ροής.

7. ΦΆΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ

Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη Εθνική Πολιτική για το Φάρμακο, που εδράζεται στις παρακάτω αρχές:

Ασφάλεια των φαρμάκων και των φαρμακοθεραπειών.

Προσβασιμότητα των πολιτών στο ποιοτικό φάρμακο.

Διασπορά επαγγελμάτων υγείας και φαρμακείων.

Έλεγχο και διατηρησιμότητα του συστήματος.

Ευελιξία των προσαρμογών στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης μέχρι του ορίου, που δεν προσβάλλεται η προσβασιμότητα των πολιτών ώστε να δημιουργούνται αποκλεισμοί.

Ανεξαρτησία και βιωσιμότητα των φαρμακοποιών.

Οι παραπάνω αρχές εξειδικεύουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, ώστε να υπηρετείται η αναλογικότητα, η επικουρικότητα, η πρόληψη και η προφύλαξη των πολιτών.

Παρά την οικονομική κρίση εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά το κόστος προώθησης και διανομής των φαρμάκων. το κόστος λειτουργίας των φαρμακείων και οι απαιτήσεις συμμετοχής των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη.

Η Νέα Δημοκρατία προωθεί:

Ολοκλήρωση και εφαρμογή μηχανογραφημένου συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης του φαρμάκου. Αυτό θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην καλύτερη παρακολούθηση της διακίνησης σε όλα τα επίπεδα καθώς και στον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών.

19

Page 20: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ προσφέρει ανταποδοτικές υπηρεσίες και λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοπιστία. Χαράσσει φαρμακευτική πολιτική με τη συμμετοχή όλων των φορέων.

Κοστολόγηση φαρμάκων με βάση φαρμακοοικονομικά κριτήρια. Σημασία έχει η αξία του φαρμάκου και όχι μόνον η τιμή του. Συνύπαρξη των παλαιών δοκιμασμένων και των νέων καινοτόμων φαρμάκων.

Καθιέρωση και επέκταση της χρήσης της Ηλεκτρονικής Κάρτας Ασθενή παντού. Με τη χρήση της αναβαθμίζεται η φαρμακευτική περίθαλψη, μειώνεται η γραφειοκρατία και ελέγχεται καλύτερα η συνταγογράφηση .

Καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας. Μειώνεται έτσι το κόστος της δαπάνης από τα νοσοκομειακά φάρμακα.

΄Ολα τα φάρμακα χορηγούνται από τα φαρμακεία. Δίνεται τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών που σήμερα χρειάζεται να ταξιδέψουν, σε κάποιες περιπτώσεις, δεκάδες χιλιόμετρα για να πάρουν τα φάρμακά τους.

Στήριξη της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Ενισχύονται τα ερευνητικά προγράμματα, μειώνεται η γραφειοκρατία, βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τον ΕΟΦ.

Θεσμοθέτηση μηχανισμού ελέγχου, πιστοποίησης και σήμανσης προϊόντων και δραστικών ουσιών με χρήση στην υγεία, που προορίζονται για διακίνηση μέσω των φαρμακείων. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τα εξατομικευμένα σκευάσματα παραγωγής φαρμακοποιών.

Θεσμοθέτηση κριτηρίων κατάταξης των διακινούμενων σκευασμάτων όχι μόνο σε σχέση με τη βαρύτητα της νόσου στην οποία απευθύνονται αλλά και σε σχέση με το φαμακοδυναμικό τους προφίλ.

Παρουσία φαρμακοποιών σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις του Δημοσίου. Η παρουσία των φαρμακοποιών εγγυάται την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών (νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία κλπ).

Η πολιτική φαρμάκου αντιπροσωπεύει το 30% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. Μια «έξυπνη» διαχείριση από το Υπουργείο Υγείας της πολιτικής φαρμάκου, της τιμολόγησης αλλά και της τιμής

20

Page 21: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

αποζημίωσης μπορεί να διασφαλίσει σημαντική εξοικονόμηση πόρων αλλά και εξορθολογισμό της υπερβολικής φαρμακευτικής κατανάλωσης προς όφελος της υγείας των πολιτών.

8. ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ – ΙΑΤΡΙΚΌΣ ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ

Θεσμοθετείται ο Ιατρικός Τουρισμός και αναδεικνύεται η χώρα σε κορυφαίο προορισμό των ασθενών που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες. Η σημασία του Ιατρικού Τουρισμού δεν αποδεικνύεται τόσο από τον αριθμό ιατρικών ταξιδιωτών, όσο κυρίως από τα χρήματα που ξοδεύουν. Η ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού θα έρθει μέσα από τον καθορισμό μιας Εθνικής Στρατηγικής για την ανταγωνιστική τοποθέτηση της Ελλάδας στη διεθνή αγορά, με συγκεκριμένη εστίαση σε προϊόντα αλλά και σε χώρες στόχους.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται:

Καθιέρωση σύγχρονων πρακτικών στη διασφάλιση ποιότητας, στη αδειοδότηση και το πλαίσιο ελέγχων, ιδίως στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, που περιλαμβάνει μητρώα ασθενών και διαδικασιών.

Εξειδίκευση προσφερόμενου προϊόντος και μείωση κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας.

Αξιοποίηση Διεθνών Δικτύων για την προσέλκυση ασθενών.

Συνδυασμός του ιατρικού προϊόντος με τις απαιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες για τους επισκέπτες ασθενείς, όπως διερμηνεία, διαμονή, υποστήριξη στη μεταφορά, on-line εξέταση, στενές σχέσεις με τον κλάδο του τουρισμού (πχ tourism wellness), ανάπτυξη ολοκληρωμένων θερέτρων υγείας (Health Resorts).

Απαραίτητα εργαλεία στην κατεύθυνση υλοποίησης αυτής της

στρατηγικής εκτός των παραπάνω είναι:

Η δημιουργία ειδικού site για τον Ιατρικό Τουρισμό σε διάφορες γλώσσες.

Η παροχή κινήτρων στη νεανική επιχειρηματικότητα, ειδικά σε υποβαθμισμένες περιφέρειες.

Η συνεργασία με τους ΟΤΑ για την πληρέστερη ανάδειξη και αξιοποίηση περιοχών με ιαματικές πηγές για τη δημιουργία τουριστικών συγκροτημάτων, με τη συνεργασία ιδιωτών και κινητροδότηση της πρόσληψης ανέργων.

21

Page 22: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Η ειδική τιμολογιακή πολιτική για την προσέλκυση του εγχώριου τουρισμού.

Η ενίσχυση του Δικτύου που εστιάζει στην αιμοκάθαρση.

Η ενεργοποίηση των ΣΔΙΤ για την κάλυψη των αναγκαίων υποδομών σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε. Η σημασία των ΣΔΙΤ αναδεικνύεται και από το γεγονός της αναμενόμενης μείωσης των Κοινοτικών κονδυλίων.

Η ίδρυση και λειτουργία Ξενοδοχείων Υγείας. Το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας θα υλοποιήσει πολιτικές προσέλκυσης ξένων επισκεπτών ιατρικού τουρισμού σε συνεργασία με τα ασφαλιστικά ταμεία της Ευρώπης.

Η ενίσχυση συγκεκριμένων υπηρεσιών υγείας (πχ εξωσωματική γονιμοποίηση, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις) σε ανταγωνιστικές τιμές.

9. ΔΗΜΌΣΙΑ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΉ – ΠΡΌΛΗΨΗ

Δημόσια Υγεία και Υγιεινή ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της Πολιτείας που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης όλου του πληθυσμού.

Η Νέα Δημοκρατία προτείνει:

Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία και Υγιεινή.

Υλοποίηση στρατηγικών για τον περιορισμό της νοσηρότητας και θνησιμότητας του γενικού πληθυσμού.

Διαχρονική συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού.

Ανάπτυξη δικτύου πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Ανάπτυξη της ιατρικής ειδικότητας της Δημόσιας Υγείας (πρώην ειδικότητα Κοινωνικής Ιατρικής) για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι είναι «καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις», γι’ αυτό προωθεί:

Την Αγωγή Υγείας στα σχολεία και την παροχή προσχολικής και σχολικής υγιεινής.

Την ιατροκοινωνική και επιδημιολογική έρευνα.

22

Page 23: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Την προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της ασθένειας (πρωτογενής πρόληψη) και την έγκαιρη διάγνωσή της (δευτερογενής πρόληψη).

Την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος ως απειλή κατά της υγείας.

Ειδικές πολιτικές για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (υπερήλικες, ΑμεΑ, άτομα με χρόνιες παθήσεις, εξαρτημένοι κλπ).

Την άσκηση προληπτικής οδοντιατρικής καθώς και αγωγής στοματικής υγείας, κυρίως στις νεότερες ηλικίες.

Την προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας.

Την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού.

10. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΥΓΕΊΑΣ

Θεμέλιο για την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών Υγείας είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους λειτουργούς υγείας όλων των βαθμίδων και των ειδικοτήτων.

Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία προτείνει:

Τον εξορθολογισμό του αριθμού των εισακτέων στις αντίστοιχες Πανεπιστημιακές Σχολές με βάση τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Την αναμόρφωση των εξετάσεων για τις θέσεις ειδικότητος Ιατρών (πχ ορισμένα μαθήματα μπορεί και να ταυτίζονται με κοινές πτυχιακές των Σχολών) και κατανομή θέσεων ειδίκευσης και εξειδίκευσης ως έχει από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Ανάπτυξη ειδικοτήτων που σήμερα έχουν σοβαρές ελλείψεις, όπως Γενική Ιατρική, Ιατρική Εργασίας, Επείγουσα Ιατρική, Δημόσιας Υγείας κ.α.

Δημιουργία νέων ειδικοτήτων, όπως η Γηριατρική, η Γενετική Ιατρική, η Χειρουργική Τραυματολογία κ.α., που ικανοποιούν νέες ανάγκες του πληθυσμού.

Εμπλουτισμός των νοσηλευτικών ειδικοτήτων, όπως η Κοινοτική Νοσηλευτική, η Ογκολογική Νοσηλευτική, η Νοσηλευτική Συμβουλευτικής Υποστήριξης κ.α.

23

Page 24: Πρόγραμμα Υγείας Νέας Δημοκρατίας

Συνολική αντιμετώπιση των Τμημάτων Νοσηλευτικής εκπαίδευσης, με αξιολόγηση των μονάδων παροχής νοσηλευτικής ειδικότητας και αναδιοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της χώρας με άρτια εκπαιδευμένους νοσηλευτές και ουσιαστική αντιστοίχηση των Σχολών με τα μεγάλα Νοσοκομεία και τα Πανεπιστήμια. Παροχή εκπαιδευτικών κινήτρων στους νοσηλευτές.

Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικά συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελματιών της Υγείας.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία, με ενεργοποίηση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) και των Ιατρικών Σχολών.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η Υγεία αποτελεί αναπόσπαστο πεδίο του σκληρού πυρήνα ενός σύγχρονου Κοινωνικού Κράτους. Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει με τις πολιτικές της ποιοτική ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, της οικονομικής τους κατάστασης και της περιοχής της χώρας στην οποία κατοικούν.

Η Νέα Δημοκρατία προωθεί μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική στο χώρο της Υγείας, που επιδιώκει εξορθολογίζοντας το κόστος, εκσυγχρονίζοντας το σύστημα και βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών να καταστήσει την Υγεία καθολικό δικαίωμα.

24