ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

22
Δραστική / ATC Ονομασία / Περιεκτικότητα DRGQ Μόρφη Συσκευαία Λιανική AZITHROMYCIN / J01FA10 ZITHROMAX 250MG/TAB R F.C.TAB BTX6(BLIST1X6) 12.95 10.36 THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST1x6) 10.36 10.36 ZINFECT (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST2x3) 10.36 10.36 AZIROX 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST 1x6) 10.36 10.36 ZITHROTEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6TABS(BLIST1x6) 10.36 10.36 AZIRUTEC 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 AZITHROMYCIN/GENERICS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 AZIFARM 500 MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 AZITROLID 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 AZIVIRUS 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 3 (BLIST 1 x 3) 7.92 7.92 BEZANIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 3 (BLIST 1 x 3) 7.92 7.92 BINOZYT 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 3 7.92 7.92 DISITHROM 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1BLIST x3) 7.92 7.92 GRAMOKIL 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 NOVOZITHRON 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1BLISTx3) 7.92 7.92 THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 3 (BLIST1x3) 7.92 7.92 ZINFECT 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1BLIST x3) 7.92 7.92 ZITHROBEST (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3TABS 7.92 7.92 ZITHRO-DUE 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 ZITHROPLUS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1 BLIST x3) 7.92 7.92 ZITHROTEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3TABS(BLIST1x3) 7.92 7.92 ZITHROXYN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST 2x3) 12.39 12.39 AZIVIRUS 600MG/TAB G F.C.TAB BT x 8 (BLIST 1 x 8) 19.83 19.83 ZINFECT 600MG/TAB G F.C.TAB BTx 8 (BLIST 1x8) 19.83 19.83 AZIRUTEC 600MG/TAB G F.C.TAB BTx8 (1 BLIST x8) 19.83 19.83 ZITHROTEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 600MG/TAB G F.C.TAB BTx8TABS(BLIST1x8) 19.83 19.83 RAZIMAX 600 MG/TAB G F.C.TAB BT x 8 TABS 19.83 19.83 ZITHROPLUS 600MG/TAB G F.C.TAB BTx8 (1 BLIST x8) 19.83 19.83 ORAL SUSPENSION ZITHROMAX 200MG/5ML R PD.ORA.SUS BTx1BOTTLEx22,5ML 11.65 11.65 ZITHROMAX 2,0G/BOTTLE(DOSE) R GR.PR.O.SU BTx1 BOTTLEx2 G 11.61 11.61 ZITHROMAX 200MG/5ML R PD.ORA.SUS BTx1BOTTLEx37,5ML 18.03 18.03 ZITHROMAX 500MG/VIAL R PD.SOL.INF BTx1VIAL 28.96 23.17 AZITHRAL 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1VIAL 23.17 23.17 AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1 VIAL 23.17 23.17 THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1 VIAL 23.17 23.17 Μορφή / Περιεκτικότητα Τιμή Αναφοράς F.C. TAB 250 MG/TAB (BTX6) F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX3) F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX6) F.C. TAB 600 MG/TAB (BTX8) PD.SOL.INF
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  682
 • download

  10

Transcript of ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Δραστική / ATC Ονομασία / Περιεκτικότητα DRGQ Μόρφη Συσκευαία Λιανική BARCODE

AZITHROMYCIN / J01FA10 ZITHROMAX 250MG/TAB R F.C.TAB BTX6(BLIST1X6) 12.95 10.36 2802031406015THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST1x6) 10.36 10.36 2802834302019ZINFECT (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST2x3) 10.36 10.36 2802588304024AZIROX 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST 1x6) 10.36 10.36 2802626201018ZITHROTEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 250MG/TAB G F.C.TAB BTx6TABS(BLIST1x6) 10.36 10.36 2802593702013AZIRUTEC 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802653201012AZITHROMYCIN/GENERICS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802656701014AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802781001010AZIFARM 500 MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802651501010AZITROLID 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802651001010AZIVIRUS 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 3 (BLIST 1 x 3) 7.92 7.92 2802713601011BEZANIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 3 (BLIST 1 x 3) 7.92 7.92 2802626302012BINOZYT 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 3 7.92 7.92 2802704802021DISITHROM 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1BLIST x3) 7.92 7.92 2802651401018GRAMOKIL 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802672701012NOVOZITHRON 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1BLISTx3) 7.92 7.92 2802657501019THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 3 (BLIST1x3) 7.92 7.92 2802834303016ZINFECT 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1BLIST x3) 7.92 7.92 2802588302013ZITHROBEST (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3TABS 7.92 7.92 2802666602011ZITHRO-DUE 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802654701016ZITHROPLUS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (1 BLIST x3) 7.92 7.92 2802775701018ZITHROTEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3TABS(BLIST1x3) 7.92 7.92 2802593703010ZITHROXYN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 7.92 7.92 2802657201018AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/TAB G F.C.TAB BTx6 (BLIST 2x3) 12.39 12.39 2802781001027

AZIVIRUS 600MG/TAB G F.C.TAB BT x 8 (BLIST 1 x 8) 19.83 19.83 2802713602018ZINFECT 600MG/TAB G F.C.TAB BTx 8 (BLIST 1x8) 19.83 19.83 2802588303010AZIRUTEC 600MG/TAB G F.C.TAB BTx8 (1 BLIST x8) 19.83 19.83 2802653202019ZITHROTEL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 600MG/TAB G F.C.TAB BTx8TABS(BLIST1x8) 19.83 19.83 2802593704017RAZIMAX 600 MG/TAB G F.C.TAB BT x 8 TABS 19.83 19.83 2802699902027ZITHROPLUS 600MG/TAB G F.C.TAB BTx8 (1 BLIST x8) 19.83 19.83 2802775702015ZITHROMAX 200MG/5ML R PD.ORA.SUS BTx1BOTTLEx22,5ML 11.65 11.65 2802031410029ZITHROMAX 2,0G/BOTTLE(DOSE) R GR.PR.O.SU BTx1 BOTTLEx2 G 11.61 11.61 2802031411019ZITHROMAX 200MG/5ML R PD.ORA.SUS BTx1BOTTLEx37,5ML 18.03 18.03 2802031410043ZITHROMAX 500MG/VIAL R PD.SOL.INF BTx1VIAL 28.96 23.17 2802031409016AZITHRAL 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1VIAL 23.17 23.17 2802605901014AZITHROMYCIN/VOCATE 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1 VIAL 23.17 23.17 2802781002017THORAXX (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1 VIAL 23.17 23.17 2802834305010

Μορφή / Περιεκτικότητα

Τιμή Αναφοράς

F.C. TAB 250 MG/TAB (BTX6)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX3)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX6)

F.C. TAB 600 MG/TAB (BTX8)

ORAL SUSPENSION

PD.SOL.INF

AZITHROMYCIN / J01FA10

ZITHROTEL 500MG/VIAL G PD.SOL.INF BT X1VIAL 23.17 23.17 2802593701016CEFPROZIL / J01DC10 PROCEF 250MG/TAB R F.C.TAB BTx12(BLISTER) 9.67 8.70 2802099101013

CEFIUM 250MG/TAB G F.C.TAB BTx12 (BLIST 1x12) 8.70 8.70 2802641201017

CEFGRAM 500MG/TAB G F.C.TAB BTx8 (BLIST 2x4) 11.76 11.76 2802684702014CEFIPRA 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 8 (BLIST 1 x 8) 11.76 11.76 2802639502010CEFIUM 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 8 (BLIST 1x8) 11.76 11.76 2802641202014CEFPRO 500MG/TAB G F.C.TAB BTx8 (BLIST2x4) 11.76 11.76 2802632901018PROCEF 500MG/TAB R F.C.TAB BTx12(BLISTER) 13.83 11.07 2802099102027CEFGRAM 500MG/TAB G F.C.TAB BTx12 (BLIST 3x4) 11.07 11.07 2802684702021NATROFEN 500MG/TAB G F.C.TAB BT x12 (BLIST 3 x 4) 11.07 11.07 2802740002027PRICEFIL 500 MG/TAB G F.C.TAB BTx12 (BLIST 1x12) 11.07 11.07 2802814802027PROZIDIL 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 12 (BLIST 3x4) 11.07 11.07 2802702502022SANOCEF 500MG/TAB G F.C.TAB BTx12 (BLIST 3x4, 11.07 11.07 2802697202020TELIOMON 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 12 (BLIST 3x4) 11.07 11.07 2802878201026ZAMALIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 12 (BLIST 3x 4) 11.07 11.07 2802629501023TOP 1 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 16 (BLIST 4x4) 13.41 13.41 2802816502031

PD. ORAL. SUS PROCEF 250MG/5ML R PD.ORA.SUS FL X 100 ML 16.24 12.99 2802099103024CEFGRAM 250MG/5ML G PD.ORA.SUS BOTTLE x 100 ML 12.99 12.99 2802684701024PRICEFIL 250MG/5ML G PD.ORA.SUS BTx1 FLx100 ML 12.99 12.99 2802814801020TOP 1 250MG/5ML G PD.ORA.SUS BTx1 FLx 100 ML 12.99 12.99 2802816501027

CEFUROXIME / J01DC02 ZINADOL 250MG/TAB R F.C.TAB ΒΤΧ12 (BLIST 2X6) 5.99 5.92 2801965002058

CUPAX 250MG/TAB G F.C.TAB ΒΤ x 14 5.92 5.92 2802042902018

FURAXIL 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ8 (FOIL 4X2) 7.06 7.06 2802096503025

ZINADOL 500MG/TAB R F.C.TAB BTX14(BLIST2X7) 8.84 7.06 2801965003055

NELABOCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BT X 14 7.06 7.06 2802071603078CEFURETIL 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 14 (BLIST 2x7) 7.06 7.06 2802730201027CEFUROPROL 500MG /TAB G F.C.TAB BTx14 (FOILS 1x14) 7.06 7.06 2802643501023FEACEF 500MG/TAB G F.C.TAB BTX14(FOIST1X14) 7.06 7.06 2802036303029INTERBION 500MG/TAB G F.C.TAB BTX14(σε FOIST) 7.06 7.06 2802061802023NIPOGALIN 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 14(FOIST 2 x 7) 7.06 7.06 2801953706036SAXETIL 500MG/TAB G F.C.TAB BT x14 (BLIST 2 x 7) 7.06 7.06 2802717703032SEDOPAN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx14 FOIL 7.06 7.06 2802043902024

PD.SOL.INF

F.C. TAB 250 MG/TAB (BTX12)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX8)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX12)

F.C. TAB500 MG/TAB (BTX16)

F.C. TAB 250 MG/TAB (BTX12)

F.C. TAB 250 MG/TAB (BTX14)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX8)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX14)

CEFUROXIME / J01DC02

VEKFAZOLIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx14 (FOIST 2x7) 7.06 7.06 2801920306030GRA.OR.SUS. ZINADOL 250MG/5ML R GRA.OR.SUS FLX100ML 8.58 8.58 2801965006025

CETIRIZINE / R06AE07 ΖΙΡΤΕΚ 10MG/TAB R F.C.TAB BTx20 4.94 4.44 2801963401013AGELMIN 10MG/TAB G F.C.TAB BTX20(BLIST2X10) 4.44 4.44 2802251001014CETIRGEN 10MG/TAB G F.C.TAB BTx20 (BLISTER 2x10) 4.44 4.44 2802588401013DERMIZIN 10 mg/TAB G F.C.TAB BT x 20 (BLIST 2x10) 4.44 4.44 2802701501019HABITEK 10MG/TAB G F.C.TAB BTX20 (BLIST 2X10) 4.44 4.44 2802524301018HAMILTOSIN 10MG/TAB G F.C.TAB BTX20(BLIST2X10) 4.44 4.44 2802256801015REMEZINE 10MG/TAB G F.C.TAB BTx20 (BLIST.2x10) 4.44 4.44 2802635602011TASKER 10MG/TAB G F.C.TAB BT X20(2 BLISTX10) 4.44 4.44 2802570501011TELARIX 10MG/TAB G F.C.TAB BTX20(BLIST2X10) 4.44 4.44 2802291701011ZEPHOLIN 10MG/TAB G F.C.TAB ΒΤx20 (BLIST2x10) 4.44 4.44 2802087401019ZNUPRIL 10MG/TAB G F.C.TAB BTX20(BLIST2X10) 4.44 4.44 2802370201012DERMIZIN 10 mg/TAB G F.C.TAB BT x 30 (BLIST 3x10) 5.88 5.88 2802701501026

ZEDA 10MG/TAB G F.C.TAB BTX30(BLIST3X10) 5.88 5.88 2802514301028

OR. SO.D. ΖΙΡΤΕΚ 10MG/ML R OR.SO.D BOTTLE x 20 ML 4.94 4.44 2801963402010DERMIZIN 10 mg/ML G OR.SO.D BTx20 ML BOTTLE 4.44 4.44 2802701502016REMEZINE 10MG/ML G OR.SO.D FLx20 ML 4.44 4.44 2802635601014

CIPROFLOXACIN / J01MA02 CIPROXIN 500MG/TAB R F.C.TAB ΒΤΧ10 11.82 9.45 2801962205018BIOCIPRO 500 MG/TAB G F.C.TAB BTx10(BLISTER 1x10) 9.45 9.45 2802413402024AFENOXIN 500MG/TAB G C.TAB ΒΤΧ10 (BLIST 1X10) 10.90 9.45 2801998802014ALCIPROCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx10 10.90 9.45 2802878901018ARISTIN-C 500MG/TAB G F.C.TAB BTX10(BLIST1X10) 9.45 9.45 2801980602011BALEPTON 500MG/TAB G C.TAB ΒΤΧ10(BLIST 1X10) 9.45 9.45 2800996601018BIVORILAN 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤ x 10 9.45 9.45 2801999102014CIPROFLOXACIN/GENERICS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx10 9.45 9.45 2802660501044CIPROMYCIN/MEDICHROM 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10(BLIST 1X10) 9.45 9.45 2802029602016CIPROSPES 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤx10(BLIST 2x5) 9.45 9.45 2802212901018CITROVENOT 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10(FOIST 1X10) 9.45 9.45 2802010002016EDESTIS 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 10 (BLIST 1x10) 9.45 9.45 2802770901017FLOCIPRIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx10 (BLIST 1x10) 9.45 9.45 2802084001014FORTERRA 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10(ΣΕ BLISTER) 9.45 9.45 2801973002019GINORECTOL 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10(BLIST 1X10) 9.45 9.45 2802035902018GLOSSYFIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTX10 ΣΕ FOIL 9.45 9.45 2802047402018GRENIS-CIPRO 500MG/TAB G F.C.TAB BTx10(BLISTER 1x10) 9.45 9.45 2802012602016LABENTROL 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10 ΣΕ BLISTER 9.45 9.45 2801975102014LADININ 500MG/TAB G F.C.TAB BTx10 (σε BLISTER) 9.45 9.45 2801971802017LIMOX 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10 (BLISTER 2X5) 9.45 9.45 2801970102019RAVALTON 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤx10 (BLIST 1x10) 9.45 9.45 2801972902013REMENA 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10(BL.PVC/PVDC/ 9.45 9.45 2801998302019REVIONORM 500 MG/TAB G F.C.TAB BTx10 (BLIST 2x5) 9.45 9.45 2802701602020

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX14)

F.C. TAB 10 MG/TAB (BTX20)

F.C. TAB10 MG/TAB (BTX30)

F.C. TAB 500MG/TAB (BTX10)

CIPROFLOXACIN / J01MA02

TOPISTIN 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10(BLIST2x5) 9.45 9.45 2802035002015UFEXIL 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 10 (σε BLIST) 9.45 9.45 2802019602019URODIXIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx10 (BLIST 1x10) 9.45 9.45 2802440801012FLOCIPRIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx20 (BLIST 4x5) 16.64 16.64 2802084001021

CIPROFLOXACIN/GENERICS 750MG/TAB G F.C.TAB BT x 10 11.60 11.60 2802660502126CITROVENOT 750MG/TAB G F.C.TAB ΒΤΧ10 (FOIST 1X10) 11.60 11.60 2802010003013EDESTIS 750MG/TAB G F.C.TAB BT x 10 (BLIST 1x10) 11.60 11.60 2802770902014CIPROXIN XR 500MG/TAB R CON.R.TAB BTx3 (BLIST 1x3) 6.76 6.76 2801962213013

CIPROXIN XR 1000MG/TAB G CON.R.TAB BTx7 (BLIST 1x7) 21.22 21.22 2801962214010

CIPROXIN 100MG/50ML VIAL R SOL.INF BTX1VIALX50ML 11.80 9.43 2801962201010NAFLOXIN 100MG/50ML VIAL G INJ.SO.INF BTX1VIALX50ML 9.43 9.43 2802350301015CIPROXIN 200MG/100ML VIAL R SOL.INF BTX1VIALX100ML 23.18 18.54 2801962207012ALCIPROCIN 200MG/100ML VIAL G SOL.INF BTx1VIAL[GLEAR GLASS 18.54 18.54 2802878903012ARISTIN-C 200MG/100ML G SOL.INF BTx1VIALx100ML 18.54 18.54 2801980605012BIOCIPRO 200MG/100ML G SOL.INF BTx 1 VIALx100 ML 18.54 18.54 2802413405018CIPROFLOXACIN REDIBAG/BAXTER 2MG/1ML G SOL.IV.INF BTx 1BAG x 100ML 18.54 18.54 2802781301011CIPROFLOXACIN/KABI 200MG/100ML G SOL.INF BTx1 BAG 18.54 18.54 2802705202011CIPROVIAN 200MG/100ML VIAL G SOL.INF BTx1GLAS.VIALx100ML 18.54 18.54 2802828002017FLOCIPRIN 200MG/100ML VIAL G INJ.SO.INF BTX1VIAL X100ML 18.54 18.54 2802084002011LADININ 200MG/100ML VIAL G SOL.INF BTx1 VIAL 18.54 18.54 2801971804011NAFLOXIN 200MG/100ML VIAL G INJ.SO.INF BT X 1VIAL X 100ML 18.54 18.54 2802350302012REVIONORM 200MG/100ML VIAL G SOL.INF BTx 1 VIAL x 100 ML 18.54 18.54 2802701605014TOPISTIN 200MG/100ML VIAL G SOL.INF BTX1 (BAGX100ML) 18.54 18.54 2802035004026UFEXIL 200MG/100ML G SOL.INF 1 BAG x 100 ML (PP 18.54 18.54 2802019605027UFEXIL 200MG/100ML G SOL.INF 1BOTTLE x 100 ML(PP) 18.54 18.54 2802019605034CIPROXIN 400MG/200ML VIAL R SOL.INF BTX1VIALX200ML 44.09 35.28 2801962208019ARISTIN-C (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 2MG/1ML (400mg/200ML) G SOL.INF BTx1VIAL 32.58 32.58 2801980606019CIPROCTON (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 2MG/1ML G SOL.INF BTx1BAGx200ML 32.58 32.58 2802846101068CIPROFAL 400MG/200ML G SOL.IV.INF BTx1 FLx200 ML 32.58 32.58 2802537802014CIPROFLOXACIN REDIBAG/BAXTER 2MG/1ML G SOL.IV.INF BTx 1BAG x 200ML 32.58 32.58 2802781301042CIPROFLOXACIN/KABI 400MG/200ML G SOL.INF BTx1 BAG 32.58 32.58 2802705203018GRENIS-CIPRO 400MG/200ML G SOL.IV.INF BAGx200ML 32.58 32.58 2802012605017LABENTROL (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 400MG/200ML G SOL.INF BTx1 VIALx200 ML 32.58 32.58 2801975104018NAFLOXIN 400MG/200ML VIAL G INJ.SO.INF BTx1VIALx200ML 32.58 32.58 2802350305013REMENA 400MG/200ML VIAL G SOL.IV.INF BTx1 VIAL x200 ML 32.58 32.58 2801998305010CIPROFLOXACIN/PROEL 400MG/200ML VIAL G SOL.IV.INF BTx1(FL x200ML) 32.58 32.58 2802004303020CIPROVIAN 400MG/200ML G SOL.INF BTx1 VIALx 200 ML 32.58 32.58 2802828003014LADININ 400MG/200ML G SOL.INF BT x 1 VIAL x 200 ML 32.58 32.58 2801971805018REVIONORM 400MG/200ML VIAL G SOL.INF BTx 1 VIAL x 200 ML 32.58 32.58 2802701606011

F.C. TAB 500MG/TAB (BTX10)

F.C. TAB 500 MG/TAB (BTX20)

F.C. TABS 750 MG/TAB (BTX10)

CON.R.TAB 500MG

CON.R.TAB 1000MG

INJ.SOL.INF. 100MG/50ML

INJ.SOL.INF. 200MG/100ML

INJ.SOL.INF. 400MG/200ML

CIPROFLOXACIN / J01MA02

TOPISTIN 400MG/200ML VIAL G SOL.INF BTX1BAG X200ML 32.58 32.58 2802035005023UFEXIL 400MG/200ML G SOL.INF 1 BOTTLE x 200ML(PP) 32.58 32.58 2802019606031

GRA.OR.SUS. CIPROXIN 500MG/5ML R GRA.OR.SUS BTX1FLX10G+1FLX86ML 46.97 46.97 2801962210012CLARITHROMYCIN/J01FA09 KLARICID 250MG/TAB R F.C.TAB ΒΤx12 9.08 8.18 2801981801017

ZECLAREN 250MG/TAB R F.C.TAB BTx12 (BLIST 1x12) 9.08 8.18 2802485002016CLARITHROMYCIN/GENERICS 250MG/TAB G F.C.TAB BT x 12 (σε BLIST) 8.18 8.18 2802698701065RICLEMED 250MG/TAB G F.C.TAB BTx12 (BLIST 2x6) 8.18 8.18 2802522801015CLARIPEN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 14 (BLIST 2 x7) 13.04 13.04 2802540604025KLAROXIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx14 (BLIST 2x7) 13.04 13.04 2802548902024

KLARICID 500MG/TAB R F.C.TAB BTx21(BLIST3x7) 21.84 17.47 2801981804018ZECLAREN 500mg/tab R F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 21.84 17.47 2802485003013CLARIBACTRON 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802532502018CLARIDUS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802715001017CLARIMEX 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802597101010CLARIPEN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 21 (BLIST 3 x7) 17.47 17.47 2802540604018CLARITHROCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21(BLIST3x7) 17.47 17.47 2802769002015CLARITHROMYCIN/GENERICS 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 21 (BLISTER) 17.47 17.47 2802698702093CLAROMYCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21(BLIST STRIPS 17.47 17.47 2802486902018EGELIF 500MG/TAB G F.C.TAB ΒΤx21(BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802570201010ELIBEN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLISTERS 3x7) 17.47 17.47 2802630801013EZUMYCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTX21(BLIST3X7) 17.47 17.47 2802434902015GEROMYCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802626102018GLARTIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BL 3 x 7) 17.47 17.47 2802578901011KLARETOP 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802625801011KLAREXYL 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BTx 3x7) 17.47 17.47 2802715801013KLARIBROS 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802714501013KLARIFAR 500MG/TAB G F.C.TAB BTX21(BLIST 3X7) 17.47 17.47 2802572401012KLARIFECT 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802571101012KLARIMAC 500mg/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802788501018KLARITHRIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTX21(BLIST 3X7) 17.47 17.47 2802566701012KLAROXIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802548902017KLAZIDEM 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802593101014LAROMIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTX21(BLIST3X7) 17.47 17.47 2802403203013LYOCLAR 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLISTER 3x7) 17.47 17.47 2802668602019MACLADIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3 x 7) 17.47 17.47 2802621402014MAXIGAN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (3 BLIST x7) 17.47 17.47 2802772102016MAXILIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (3 BLIST x7) 17.47 17.47 2802572601016ODYCIN 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLISTER3X7) 17.47 17.47 2802598901015PHARICID 500MG/TAB G F.C.TAB BTx 21 (BLIST 3 x 7) 17.47 17.47 2802689601022PRIMOCID 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21(3 BLISTx7) 17.47 17.47 2802585501013RICLEMED 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21 (BLIST 3x7) 17.47 17.47 2802522802012

INJ.SOL.INF. 400MG/200ML

F.C.TAB250MG/TAB (ΒΤx12)

F.C.TAB500MG/TAB (ΒΤx14)

F.C.TAB500MG/TAB (ΒΤx21)

CLARITHROMYCIN/J01FA09

RITHROPROL 500MG/TAB G F.C.TAB BTX21(BLIST3X7) 17.47 17.47 2802567601014RITRAN 500MG/TAB G F.C.TAB BTX21(BLIST3X7) 17.47 17.47 2802570101013SANICET (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 500MG/TAB G F.C.TAB BT x 21 (BLIST 3 x7) 17.47 17.47 2802798101017SYTHRO 500MG/TAB G F.C.TAB BTx21(3BLIST x7) 17.47 17.47 2802899001018TROMYPEN 500 MG/TAB G F.C.TAB BT x 21(BLIST 3 x 7) 17.47 17.47 2802514702016KLARICID OD 500MG/TAB R CON.R.TAB BTx6(BLIST1x6) 9.67 9.67 2801981808016

ZECLAREN OD 500MG/TAB R CON.R.TAB BTx6 (BLIST 1x6) 9.67 9.67 2802485001019

KLARICID 125MG/5ML R GRA.OR.SUS FLX60ML 7.47 7.47 2801981802021

KLARICID 250MG/5ML R GRA.OR.SUS FLx60 ML 9.70 8.73 2801981805022ZECLAREN 250MG/5ML R GRA.OR.SUS FLx60 ML 9.70 8.73 2802485005024CLARIPEN 250MG/5ML G GRA.OR.SUS FLx60 ML 8.73 8.73 2802540602014CLARITHROCIN 250mg/5ML G GRA.OR.SUS BTx1 FLx60 ML 8.73 8.73 2802769001018MACLADIN 250MG/5ML G GRA.OR.SUS BTx1 FLx60 ML 8.73 8.73 2802621401024

FLUCONAZOLE / J02AC01 MYCAZOLE 200MG/TAB G EF.TAB BTx7(FOIL STRIP 1x7) 42.28 42.28 2802593802010

FUNGUSTERIL 50MG/CAP G CAPS BTx7 9.59 9.59 2802242501011TIERLITE 50MG/CAP G CAPS BTX7(BLIST1X7) 9.59 9.59 2802082701015FUNGUSTATIN 100MG/CAP R CAPS ΒΤx7 16.67 13.34 2801978208010FLUCOCAPS-THERAPY 100MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 13.34 13.34 2802649601017FLUCODRUG 100MG/CAP G CAPS BTX7(BLIST1X7) 13.34 13.34 2802393102013FLUKATRIL 100MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 13.34 13.34 2802707201012FUXILIDIN 100MG/CAP G CAPS ΒΤΧ7 13.34 13.34 2802409602018GYNOSANT 100MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 13.34 13.34 2802450401011HADLINOL 100MG/CAP G CAPS BTx7(BLIST1x7) 13.34 13.34 2802064402015RIFAGEN 100MG/CAP G CAPS BTx7(BLIST1x7) 13.34 13.34 2802088402015STABILANOL 100MG/CAP G CAPS BTX7(BLIST1X7) 13.34 13.34 2802077702010TIERLITE 100MG/CAP G CAPS BTX7(BLIST1X7) 13.34 13.34 2802082702012ZIDONIL 100MG/CAP G CAPS ΒΤx7 (BLIST 1x7) 13.34 13.34 2802071402015AZZOL-S 100MG/CAP G CAPS BT x 14 (BLIST 2 x7) 23.48 23.48 2802707601027FIGALOL 100MG/CAP G CAPS BTX14 (BLIST 2X7) 23.48 23.48 2802066902025FLUCODRUG 100MG/CAP G CAPS BTX14(BLIST2X7) 23.48 23.48 2802393102020FLUCOFIN 100MG/CAP G CAPS BTx14 (BLIST 2x7) 23.48 23.48 2802691601027FUXILIDIN 100MG/CAP G CAPS ΒΤΧ14 23.48 23.48 2802409602025OPUMYK 100MG/CAP G CAPS BTx14 (BLIST 2x7) 23.48 23.48 2802676302024RIFAGEN 100MG/CAP G CAPS BTx14 (BLIST 2x7) 23.48 23.48 2802088402022TIERLITE 100MG/CAP G CAPS BTX14 23.48 23.48 2802082702029HADLINOL 100MG/CAP G CAPS BT x 14 23.48 23.48 2802064402039FUNGUSTATIN 150MG/CAP R CAPS BTx1 (BLISTx1 CAP) 5.46 4.91 2801978201011FUNGUSTERIL 150MG/CAP G CAPS ΒΤ x 1 4.91 4.91 2802242502018

F.C.TAB500MG/TAB (ΒΤx21)

CON.R.TAB500MG/TAB(ΒΤx6)

GRA.OR.SUS125MG/5ML

GRA.OR.SUS250MG/5ML

EF.TAB 200MG/TAB(BTx7)

CAPS50MG/CAP (BTx7)

CAPS100MG/CAP (BTx7)

CAPS100MG/CAP (BTx14)

CAPS150MG/CAP (BTx1)

FLUCONAZOLE / J02AC01

GYNOSANT 150MG/CAP G CAPS ΒΤx1(BLIST 1x1) 4.91 4.91 2802450402018NOVOFLON 150MG/CAP G CAPS ΒΤx1 (BLIST 1x1) 4.91 4.91 2802847001015DALRICH 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802664201025FLUCALIT 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802628401027FLUCORAN 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802668401025FLUSENIL 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLISTER 1x7) 26.89 26.48 2802099402028FLUZOMIC 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802690401024FUNADEL 150MG/CAP G CAPS BT x 7 (BLIST 1 x 7) 26.89 26.48 2802692801020FUNGUSTERIL 150MG/CAP G CAPS BTx7(BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802242502025GYNOSANT 150MG/CAP G CAPS ΒΤx7(BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802450402025MEDOFLUCON 150MG/CAP G CAPS ΒΤ x 7 [BLISTER 26.89 26.48 2802591002023NOVOFLON 150MG/CAP G CAPS ΒΤx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802847001022FLUKATRIL 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802707202026ZIDONIL 150MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 26.89 26.48 2802071404026FARVIRON 150MG/CAP G CAPS BTx14 (BLIST 2x7) 53.78 53.78 2802633901031FLUCORAN 150MG/CAP G CAPS BTx14 (BLIST 2x7) 53.78 53.78 2802668401049GYNOSANT 150MG/CAP G CAPS BTx14 (BLIST 2x7) 53.78 53.78 2802450402032MEDOFLUCON (ΓΕΝΟΣΗΜΟΥ) 200MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 23.48 23.48 2802591003013STABILANOL 200MG/CAP G CAPS BT x 7 CAPS(BLISTER) 23.48 23.48 2802077705011GYNOSANT 200MG/CAP G CAPS BTx7 CAPS 23.48 23.48 2802450403015FUNGO 200MG/CAP G CAPS BTx7 (BLIST 1x7) 23.48 23.48 2802666801018FUNGUSTATIN 100MG/50ML VIAL R INJ.SO.INF ΒΤΧ1VIAL 9.42 8.47 2801978204012FLUCANID 100MG/50ML VIAL G INJ.SO.INF BTx1VIALx50ML 8.47 8.47 2802769504014FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER 100MG/50ML G SOL.INF BAG x 50 ML 8.47 8.47 2802750301035FLUCONAZOLE/MEDICUS 100MG/50ML VIAL G INJ.SO.INF BTx1VIALx50ML 8.47 8.47 2802894603019STABILANOL 100MG/50ML VIAL G SOL.INF BT x 1 VIAL 8.47 8.47 2802077704014FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER 200MG/100ML G SOL.INF BAGx100 ML 13.27 13.27 2802750302032FLUCOVEIN 200MG/100ML VIAL G SOL.INF BTx1 PLASTIC 13.27 13.27 2802850401024

LANSOPRAZOLE / A02BC03 LAPRAZOL FAST TAB 15MG/TAB R OR.DISP.TA BT x 14 8.78 8.78 2802056503027

LAPRAZOL FAST TAB 30MG/TAB R OR.DISP.TA BT x 28 27.93 27.93 2802056504031

LAPRAZOL 15MG/CAP R GR.CAP BTx14(σε BLISTERS) 8.11 8.11 2802056502013

APRADIL 15MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 11.42 11.42 2802816801011

LAPRAZOL 30MG/CAP R GR.CAP BTx14(σε BLISTERS) 14.12 14.12 2802056501016

LANCIPROL 30 MG/CAP G GR.CAP BT x 28(σε BLISTER) 19.88 19.88 2802647802027

CAPS150MG/CAP (BTx1)

CAPS150MG/CAP (BTx7)

CAPS150MG/CAP (BTx14)

CAPS200MG/CAP (BTx7)

SOL.INF100MG/50ML

SOL.INF200MG/100ML

OR.DISP.TAΒ15MG/TAB

OR.DISP.TAΒ30MG/TAB

GR.CAP15MG/CAP(BTx14)

GR.CAP15MG/CAP(BTx28)

GR.CAP30MG/CAP(BTx14)

GR.CAP30MG/CAP(BTx28)

LANSOPRAZOLE / A02BC03

LANSO 30MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST4x7) 19.88 19.88 2802642802022LANZOL 30MG/CAP G GR.CAP BTx28(BOTTLE HDPE) 19.88 19.88 2802689101041ZOLETAD 30MG/CAP G GR.CAP BTx28 (σε BLISTER) 19.88 19.88 2802735001080APRADIL 30MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 19.88 19.88 2802816802018

MELOXICAM / M01AC06 LOXITAN 7,5MG/TAB R TAB BTx20 (BLIST 2x10) 5.15 4.64 2802310801036MOVATEC 7,5MG/TAB R TAB BTx20 (BLIST 2x10) 5.15 4.64 2802281301030MEDOXICAM 7,5MG/TAB G TAB BTx20 (BLIST 2x10) 4.64 4.64 2802553401017MELOXICAM/GENERICS 7,5MG/TAB G TAB ΒΤx20 (BLISTER από 4.64 4.64 2802647701054LOXITAN 15MG/TAB R TAB BTx20 (BLIST 2x10) 7.05 6.35 2802310802033MELOCALM 15MG/TAB G TAB ΒΤx20 (BLIST 2x10) 6.35 6.35 2802662202017MELOPROL 15MG/TAB G TAB ΒΤx20 (2 BLISTx10) 6.35 6.35 2802548201011MELOXIL 15MG/TAB G TAB BTx20 (BLIST 2x10) 6.35 6.35 2802636901014LOXITAN 15MG/TAB R TAB BTx30 (BLIST 3x10) 12.07 9.66 2802310802040MOVATEC 15MG/TAB R TAB BT x 30 12.07 9.66 2802281302389ARSITEC 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802552301028AUROXICAM 15MG/TAB G TAB BTx30 9.66 9.66 2802644802020BROSIRAL 15MG/TAB G TAB BTX30(BLIST3X10) 9.66 9.66 2802540101029EXAMEL 15MG/TAB G TAB BTX30(BLIST 3X10) 9.66 9.66 2802569001027FARMELOX 15MG/TAB G TAB BTX30(BLIST3X10) 9.66 9.66 2802529402024IAMAXICAM 15MG/TAB G TAB BTx30 (3BLIST.x10) 9.66 9.66 2802606701026IATEN 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802548301025ICONAL 15MG/TAB G TAB BTX30(BLIST3X10) 9.66 9.66 2802566501025MEDOXICAM 15MG/TAB G TAB BTx30(BLIST3x10) 9.66 9.66 2802553402021MELICE 15MG/TAB G TAB BTx30(BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802654601026MELOCALM 15MG/TAB G TAB ΒΤx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802662202024MELOCK 15 MG/TAB G TAB BT x 30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802716301024MELOCOX 15MG/TAB G TAB BTX30(BLIST3X10) 9.66 9.66 2802523301033MELODIM 15MG/TAB G TAB BTx30(BLISTERS 3x10) 9.66 9.66 2802624801029MELOPROL 15MG/TAB G TAB BTx30 (3 BLISTx10) 9.66 9.66 2802548201028MELOREM 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802704501030MELORILIF 15MG/TAB G TAB BTx 30 (BLIST 3x 10) 9.66 9.66 2802651201021MELOTEC-THERAPY 15MG/TAB G TAB BTx30 (BL.3 x 10) 9.66 9.66 2802630001024MELOTOP 15MG/TAB G TAB BTx30(BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802543201023MELOXICAM/GENERICS 15MG/TAB G TAB BTx30 9.66 9.66 2802647702075MELOXICAM/SM 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST.3x10) 9.66 9.66 2802597002034MELOXIL 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802636901021MEOMEL 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802540701021MOVAXIN 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802527402026PAROGAL 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802686501028PARTIAL 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802540001022REUMOTEC 15MG/TAB G TAB BTx30 (3BLIST.x10) 9.66 9.66 2802634501025REUMOTHERM 15MG/TAB G TAB BTX30(BLIST3X10) 9.66 9.66 2802551302026SANIFLAM 15MG/TAB G TAB BTX30 (BLIST 3X10) 9.66 9.66 2802557801028

GR.CAP30MG/CAP(BTx28)

TAB7,5MG/TAB(BTx20)

TAB15MG/TAB(BTx20)

TAB15MG/TAB(BTx30)

MELOXICAM / M01AC06

STARMELOX 15MG G TAB BTX30(BLIST3X10) 9.66 9.66 2802589302029SUPERCAD 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3 x10) 9.66 9.66 2802526601024TROPOFIN 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST 3x10) 9.66 9.66 2802646701024ZAMETRIXAL 15MG/TAB G TAB ΒΤΧ30 9.66 9.66 2802602801027ZERELIN 15MG/TAB G TAB BTx30 (BLIST3x10) 9.66 9.66 2802582001028

INJ.SOL MOVATEC 15MG/1,5ML AMP R INJ.SOL BTx5AMPSx1,5ML 3.75 3.37 2802281307049LOXITAN 15MG/1.5ML AMP R INJ.SOL BTx5AMPSx1,5 ML 4.88 3.37 2802310805034BROSIRAL 15MG/1,5ML AMP G INJ.SOL BTX5AMPS X1,5ML 3.37 3.37 2802540102019

OMEPRAZOLE/A02BC01 LOSEC 10MG/CAP R GR.CAP BTx10 5.58 5.58 2801975905011

LOSEC 20MG/CAP R GR.CAP BTx14 (σε φιαλίδιο) 12.07 9.66 2801975902010RYTHMOGASTRYL 20MG/CAP G GR.CAP BTx14 9.66 9.66 2800909801016ELCONTROL 20MG/CAP G GR.CAP BTx14 (BLIST 2x7) 9.66 9.66 2802752001032ELKOSTOP 20MG/CAP G GR.CAP BT x14 9.66 9.66 2802083201019ELKOSTOP 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤx14 (FOIL 2x7) 9.66 9.66 2802083201033ELKOTHERAN 20MG/CAP G E.C.CAPS BTX14(FOIST1X14) 9.66 9.66 2801990301041ESELAN 20MG/CAP G GR.CAP FLx14 +1 φακ. αφυγρ. 9.66 9.66 2802058701025ESOPRAZ 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤ x 14 (ΒL.2 x 7) 9.66 9.66 2802647501012EZIPOL 20MG/CAP G GR.CAP BTx14 (BLIST 2x7) 9.66 9.66 2802047501032GERTALGIN 20MG/CAP G E.C.CAPS ΒΤx14(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙO) 9.66 9.66 2801803301015GLAVERAL 20MG/CAP G E.C.CAPS ΒΤ x 14 9.66 9.66 2802021101012LANEX 20MG/CAP G GR.CAP BT x 14 9.66 9.66 2802068901033LODREC 20MG/CAP G GR.CAP BTx1 VIALx14 CAPS 9.66 9.66 2802743101017LOPROC 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤx14(BLISTERS 2x7) 9.66 9.66 2802108501032LOZAPRIN 20MG/CAP G E.C.CAPS FLX14(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) 9.66 9.66 2802074501012MEPROLEN 20MG/CAP G GR.CAP BT x 14 (BLIST 2 x7) 9.66 9.66 2802491502012ODASOL/GENEPHARM 20MG/CAP G GR.CAP BTx14 9.66 9.66 2802228701015OFNIMAREX 20MG/CAP G GR.CAP BTx14 (σε φιαλίδιο) 9.66 9.66 2802074101014OMEPROL/MEDICHROM 20MG/CAP G E.C.CAPS ΒΤx14 9.66 9.66 2802050101014VAMAC 20MG/CAP G GR.CAP BTx14 (σε φιαλίδιο) 9.66 9.66 2802589502016VERALOX 20MG/CAP G E.C.CAPS BTx14 (BLISTERS) 9.66 9.66 2802070601013OFNIMAREX 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802074101038ACROMON 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802778201041ALEVIOR 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802737901043ASSOPROL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (4BLIST.x7) 16.99 16.99 2802611301020BENZOL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) 16.99 16.99 2802749001021COMOPRAZOL 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 16.99 16.99 2802757101027DIORIUM 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BOTTLE) 16.99 16.99 2802672301021EFROZIN 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802740201048ELCODROP 20MG/CAP G GR.CAP 16.99 16.99 2802748501041ELCONTROL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802752001049ELIBACTIN 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BOTTLE) 16.99 16.99 2802702002041ELKOSTOP 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤx28 (FOIL 4x7) 16.99 16.99 2802083201040

TAB15MG/TAB(BTx30)

GR.CAP 10MG/CAP

GR.CAP 20MG/CAP (BTx14)

GR.CAP 20MG/CAP (BTx28)

BT x 4 BL.(ALU-ALU)x7 CAPS

OMEPRAZOLE/A02BC01

ELKOTHERAN 20MG/CAP G E.C.CAPS BTX28(FOIST2X14) 16.99 16.99 2801990301058ESELAN 20MG/CAP G GR.CAP FLx28 + 1φακ. αφυγρ. 16.99 16.99 2802058701049ESOPRAZ 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤ x 28 (ΒL.2 x 14) 16.99 16.99 2802647501029GERTALGIN 20MG/CAP G E.C.CAPS ΒΤx28(ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙO) 16.99 16.99 2801803301022GLAVERAL 20MG/CAP G E.C.CAPS BTx 28 (FL 1 x 28) 16.99 16.99 2802021101029INHIPLEX 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802511701036LANEX 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 16.99 16.99 2802068901040LENAR 20MG/CAP G GR.CAP BTxFLx28 16.99 16.99 2802021901025LEXIGOR 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) 16.99 16.99 2802733301021LODREC 20MG/CAP G GR.CAP BTx1 VIALx28 CAPS 16.99 16.99 2802743101024LOPROC 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤx28(BLISTERS 4x7) 16.99 16.99 2802108501049LOZAPRIN 20MG/CAP G E.C.CAPS BT XFLX28 16.99 16.99 2802074501029LYOPRAZ 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 16.99 16.99 2802743501022MALORTIL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 16.99 16.99 2802253101026MEPROLEN 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 (BLIST 4 x7) 16.99 16.99 2802491502029NOVEK EC 20MG/CAP G GR.CAP BTx 28 (BOTTLE) 16.99 16.99 2802533402034ODAMESOL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28(BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802104701054ODASOL/GENEPHARM 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 16.99 16.99 2802228701022OFNIMAREX 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) 16.99 16.99 2802074101021OLARK 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802741101040OMEPRAZOLE/GENERICS 20 MG/CAP G GR.CAP BT x 28(BLIST 4 x 7) 16.99 16.99 2802747501028OMEPROL/MEDICHROM 20MG/CAP G E.C.CAPS BTx28 16.99 16.99 2802050101021ORTANOL 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 CAPS 16.99 16.99 2802696102154PENRAZOL 20MG/CAP G GR.CAP BT x 28 16.99 16.99 2802267301061PIP-ACID 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 16.99 16.99 2802076101029PRAZOLIN 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤ x 28 (σε BLIST 16.99 16.99 2802313401028RUKUZ 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BOTTLE) 16.99 16.99 2802670601024RYTHMOGASTRYL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 16.99 16.99 2800909801023SEDACID 20MG/TAB G GR.TAB BTx1 BOTTLEx28 16.99 16.99 2802633402026SIERAL 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (FOIST 2x14) 16.99 16.99 2802055701028SIERAL 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤx28 (HDPE BOTTLE) 16.99 16.99 2802055701035SODEPROL 20MG/CAP G GR.CAP 16.99 16.99 2802740501049SPEZATO 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802743201045UFONITREN 20MG/CAP G E.C.CAPS BTX28(ΦΙΑΛ.) 16.99 16.99 2802059701024VAMAC 20MG/CAP G GR.CAP BTx28 (σε φιαλίδιο) 16.99 16.99 2802589502023VERALOX 20MG/CAP G E.C.CAPS ΒΤ x 28 (σε BLISTER) 16.99 16.99 2802070601037ZOLANDIL 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤ x 28 (BLIST 4x7) 16.99 16.99 2802731801028ZOLLDENOL 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤ x 28 (ΒL 4 x 7) 16.99 16.99 2802526701021ZOLMACH 20MG/CAP G GR.CAP ΒΤ x 28(σε φιαλίδιο) 16.99 16.99 2802748201040BELIFAX 20MG/CAP G GR.CAP BT x 30 18.20 18.20 2802065001064EZIPOL 20MG/CAP G GR.CAP BTx30 (BLIST 3x10) 18.20 18.20 2802047501063GLAVERAL 20MG/CAP G E.C.CAPS BT x 30 18.20 18.20 2802021101050ALEVIOR 40MG/CAP G GR.CAP BTx28 33.98 33.98 2802737902033

GR.CAP 20MG/CAP (BTx28)

BT x 4 BL (ALU-ALU) x7CAPS

GR.CAP 20MG/CAP (BTx30)

GR.CAP 40MG/CAP (BTx28)

OMEPRAZOLE/A02BC01

EFROZIN 40MG/CAP G GR.CAP BTx28 33.98 33.98 2802740202038EFROZIN 40MG/CAP G GR.CAP BTx28 (BLIST4x7) 33.98 33.98 2802740202045FLUSAL 40MG/CAP G GR.CAP BTx28 33.98 33.98 2802739202032ZOLANDIL 40MG/CAP G GR.CAP BT x 28(BLIST 4 x7) 33.98 33.98 2802731802025LOSEC 40MG/VIAL R LY.PD.INJ BTx1VIAL+10ML SOLV 7.90 7.11 2801975901013ALCERELIEF 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTx1 VIAL+1 AMP 7.11 7.11 2802859403012ASSOPROL 40 MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1 VIAL 7.11 7.11 2802611302010ESELAN 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTx1VIAL+1AMP 7.11 7.11 2802058702015ESOPRAZ 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BT x 1 VIAL + 1 AMP 7.11 7.11 2802647502019LOMEZEC 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTx1 VIAL + 1 AMP 7.11 7.11 2802608901011LOPROC 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTX1VIAL+1AMPX10ML 7.11 7.11 2802108502015LORDIN 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTX1VIAL+1AMPX10ML 7.11 7.11 2802418401015LYOPRAZ 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTx1 VIALx1 AMPx 7.11 7.11 2802743502012MEPROLEN 40MG/10ML VIAL G PS.INJ.SOL BTx1VIAL+1AMP.SOL 7.11 7.11 2802491501015ODASOL/GENEPHARM 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTx1 VIAL+1 7.11 7.11 2802228702012OMEPRAZOLE SPECIFAR 40 MG/VIAL G PD.SOL.INF BT x 1 VIAL 7.11 7.11 2802734701011OMEPRAZOLE/TEVA 40MG/VIAL G PD.SOL.INF BTx1 VIAL/PACK 7.11 7.11 2802755204010OMERANE 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BTx1VIAL+1AMPx10 ML 7.11 7.11 2802631201010PENRAZOL 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL BT X1VIAL+1AMP.SOLV 7.11 7.11 2802267302013UFONITREN (ΓΕΝΟΣΗΜΟ) 40MG/10ML VIAL G PS.INJ.SOL ΒΤx1 VIAL +(1AMP SOL 7.11 7.11 2802059702014VERALOX 40MG/VIAL G PS.INJ.SOL 1VIAL+1AMPx10ML SOLV 7.11 7.11 2802070603017

GR.CAP 40MG/CAP (BTx28)

PS.INJ.SOL 40MG/VIAL