Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα

of 196 /196

Embed Size (px)

Transcript of Παπαγεωργίου, Η μαθητεία στα επαγγέλματα

(16 -20 .).

. , , , .

() 25, ' , . 3238025

(16-20 .)

-

1986

3

-

. . , , , , . . . , , . , ' ' ' . , .

1. , . 2. T , . , , . -, . 3. 19 . 4. . , . 80: --. 5. . . . -. 6. ' . 5 .

, , , , . , , . , , . , , . . , . .

, . , . , , . , . , . . , , . , . , . , . .

: Archives du Ministre des Affaires trangres, Correspondance Consulaire et Commerciale (Quai d'Orsay, Paris) : () : ( ) -: ..: () ..: () H.H.: () ..: ()

, , , ' , ' . (16-20 .) , . 16 , , . , 19 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . 16 , 17 18,

. . , , .

19 , . , , , . , , 19 . , , . , , .

, , .

, , ' .

, . , , : ) , , . ) (), , . 19 . , , , ' ' . , , . , . . , , . .

' ; , , , . , , : , , , . , , , , ' , . , , . , , , , , . , ' , , , , , .

,

, , , , , , . - . , , , , . () , , . , , .

A'

- '

, , , , 1 2. , . . -

1. = , , , . (. . , , . ', 1858, . 407). 2. 1800. ' (, , ). . , , , 1930, . 111. . Omer L f t i Barkan, L e s principes conomiques et sociaux de l'industrie urbaine et ses cadres corporatifs, Actes du Ile Congrs International des tudes du Sud-est europen, VI, Athnes 1981, . 147.

, 1, ' , 2, 3 4. , . , 5 6, 7, 8, 9, 10.1. = ' (. irak). , ' . . . . , , - . , . - . , 1957, . 19. 2. . . , , 1958, . 47. 3. . . , 1779, Byzantinisch-Neugriechische Jahrbcher, 7/3-4 (1930), . 527. 4. . , , 1893, . 24. 5. . -, , 1950, . 86. 6. ecnebi (, ) - . . . , 19 , 2(1929), . 361. 7. . . , ' , H.H. 1 (1979), . 72-74. 8. . , , 1979, . 30, . . (4 1873). 9. . , , 5 (1937), . 192. 10. . . . , , ', 1950, . 87-88. 1894 (, 13 ) ,

1.

. 1, , . . , , . , , , . , , . . . . , , . . , 2 1980, . 408. 1. . I. , , 1885, . 21, : ....

' . 7 8 10, , , . , , : , [...] ' . 1. , 20 , , . , 1908 120 , 10 , . , ' , 2 .1. . .. , , 1862, . 235. 2. . . , . 775 (14 1902).

, 1. , , , . M. Cousinery, () 10 2. , - 3. . 4. 1. . R a p p o r t s sur l'activit des organisations prives hellniques, Premier Congrs balkanique de la protection de l'enfance, Athnes, 5-9 1936, . 40-42. 2. . E. M. Cousinery, Voyage dans la Macdoine contenant des recherches sur l'histoire, la gographie et les antiquits de ce pays, . A', Paris 1831, . 50. 3. . -, , ' , 1978, . 543. . . : , , 4, . ' (1876), . 47. 4. 8 . Karl Braun, 1875 , . ' ' , , , ' (. . . -

, (16 -20 )

' , 12 1. , 7 . , , , . , , , . , , , 2. , 14 ,, 1875-1912, 1981, . 143). , . ( , ' , , 1984, . 369) , . 1. . . , , . 23-24. 2. 7 : (). . . , , 2 (1929), . 331. : , . . . , , .., . 257.

. (Tschner, Alt - Stamb. . 24). . -, , '.

, , 1.

, ,14 , , , . , , , , 2. , , , , , : 1883 12,1. . . , , , 1500-1769, 1941, . 19. . 13 (1863), . 71. , 18 19 . , . , , ' , 1983. 2. . , , . ', 1908, . 87-88 98-99.

' [...] , 1 1. , , 19 . Cajetan Zagorski, , 2. , , , . , , 3 4. 1. . . . , , , , . . 2. . Nachrichten ber Industrie Handel und Verkehr, aus dem Statistischen Departement im . K. Handels-Ministerium, Wien 1884, . 299. 3. .. 18 1856 3 1857 , . . . , , 1867, . 132. 4. , , (), , , ( , ) () () () .... . . , (15381578), ' - ' (1961-62), . 2, . 254-255.

, , , - , , , 1.

2. , , , , - . . - , , , . , 18 , , . , 1. , , . , , . . . 11 (1944-45), . 168.

, , 1, , 2. - , , , 3 . , , ' : . , , . , () 1. , . . . , () , 20 (1955), . 142. 2. (18121819) . .. , , ( ). 3. . . . , , . 141: " () () . .

1, 2" () 3 4- 5 , , 6"

1. . . , , ' (1924-25), . 155. 2. . . , 19 20 , 1982, . 77 192. 3. . , , . -. 4. . . , , , . 104-106 (1955), . 84-85. 5. . ( ) - . . , , . ', ', 1871, . 57. , , 1891 , : 1891 28 / ' / / . . . , , . . 1 (1926), . 57, . 2. . , , . . 22 (1980), 8. 6. . - ,

1" () 2, ,3 4 , 400-450 , 5, (, , , , , , ) (, , )6.

, 1960, . 468-469, : : , , , , , , . 1. . . . , , . 255-256, . 2. . . , ,1928, . 14-15. 3. . . (3 1866) . (4 1881). 4. . . , ( 1 9 0 0 1975) , 1982, . 94, , . 55. 5. . Gajetan Zagorski Nachrichten ber Industrie Handel und Verkehr, aus dem Statistischen Departement im . K. Handels-Ministerium, Wien 1884, . 299. . . (5 1870). 6. . , , , . , 5 (1930), . 161-162.

, 1. , , , , .

3. , , . , , , , 2. , , 1. . . , , , 2 1971, . 5, ', . 50, 6 : () , [...] . 2. . Grasset: L e s enfants sont ainsi de bonne heure de gagner leur vie et c' est un avantage pour la famille [...] Cette domesticit rvolte les uns. Cet abanton des autres dans le milieu corrompu d ' u n e ville turque les expose des tentations aux quelles ils doivent succomper [...] E t si ces sductions il vient se mler parfois quelques ides ou manoeuvres, comment des adolescents peu attachs une famille qui les d-

, . , , , 1. , . 2: , . . . , , , . ! ' ! ! !dsole, pourraient ils ne pas y prter l'orreille. Correspondance Politique des Consuls, Turquie-Janina 7 (1862-1866), f. 275r-276r. 1. , , , , : . . . Shkodra, Esnafet Squiptare, Tirane 1973, . 93, J . Hadzivasiljevic, Juiza Stara Srbija, . 1, Beograd 1909, . 68, . Kresevljakovic, Ecnafi i obrti u Bosni i Hercegovini 1463-1878 Zbornik za Narodni Zivot i Obicaje, . 35, Zagreb 1951, . 87. . , ( , . . , , . 66), , , , . 2. . . , , , 30 1890, . 2.

, 4-5 , , . , , . ' , . " . ' , . ' " . ; , .... , , . , , , , , , . , , . , 1. ,1. . , . . 4.

, . , , 1, 2. , , 3. , 4. , , , 20 . , , , , 1. . . . , , ', 1950, . 88. 2. . . , , '.., . 254-255. 3. . , ( Archivio di Stato ), 1968, . 10. 4. (1722-1726) , 26 1722, () 15 . . . , , ', . 88-89.

, . , , , , 1. , : , , , 2. 1840 , , 3. , , . , , . , , , 4.

1. . . , , 1 (1934-35), . 110. 2. . . , , .., . 527. 3. . . , , . 30 35. 4. . . , , . 29. . . , , 16 (1951), . 59.

, , , 1. , 2. , , , , : [...] 3. , , . , , (-). , ,

1. . . , .., . 29. 2. . . , , .., . 527. . . , , 2 (1929), . 330-331. 3. . , . . 4. . . , , ', . 88.

1, 2. , , , , , . (1001 3), , 4. , . , , , 5, 1. , 25 1851-1853 ' . 200. . . , , 1 (1934-35), . 119. 2. . . , , . 100. 3. . Georges V a d j a , L e s corps de mtiers en Turquie d ' a p r s deux publications de VI. Gordlevskij, Revue des tudes Islamiques, Paris 1934, . A', . 85. . Halil Inalcik, , , '-' ., 1979, . 511. 4. . , , 1981, . 86-87, : . 4 . 5. . , , , ,

1. , , - , . , . , : , , . - . , , 2. , . , , ' , , , , ..., 1802, . '. 1. . . Cousinery (Voyage dans la Macdoine, . A', . 50) 20 . 2. . , , . 98.

. , 1. , - , , , , - , .

4. , , . , , . : , , , , , , , .

1. , .

. , : [...] . , . , ' . . ' [...] ' . ', ' , , . ' , ' ' 1. , , , : , , : . : , [...] 2. , - , , 1. . . , , . 16. 2. . , . (1772-1796), . , 1975, . 90.

' ' : [...] . , [...] [...] [...] 5 . () - , [...] , [...] [...] . , 1. 2 1. . , .., . 98. 2. . , , . 19. , . : ' " . : " ". , ' . , . " ' , , , ' , ( , ). , , , , . , , . ' , ' ' ". ' .... . . , , . ' , 1870, . 82.

1 2. , , . . ' ' . , . , . . , . , , . , . 1. ' [...] [...] . . . , , 1950, . 23-24. 2. . . , ' , H.H. 1 (1979), . 74.

, , , . , , ' , , , , , , ' . , . , , . , . . , , , , , 1, , 2.

1. . . , , . 235. . , , 1967, . 11-12. . -, , .., . 543. 2. , . . . , , 1983, . 53.

. (Tschner, Alt - Stamb. . 21). . -, , '.

. , , , . , . , , . , , , , 1. . 19 , : , , ' , . , , , .. , ' , , , , , ' , . , , , .1. , . ( . . ' . . . . . ).

, , , . , , ' . . [...] ' , , 1. . Grasset, , : ou bien encore, leurs mettent sur les bras une petite pacotille ils les envoient faire leurs risques et perils dans la rue et aux portes des maisons V apprentissage du commerce2. , , , ' , . : Cette dure loi du travail impose l' enfance, labor i m p r o bus [...] n' a plus aujourd'hui qu' un rsultat celui de priver les jeunes garons de toute instruction3.1. 2. 1866), 3. . . , .., . 2. Correspondance Politique des Consuls, Turquie-Janina 7 (1862f. 274v. .., f. 275 v .

, , 1. . , , , , , ' . ., 2. : . , ' , . , , . ' , , . 1. . , ' , .. ' (1934), . 845. 2. ( ) " . . . , , . ' , 1870, . 82.

19 ^ , : , , , , , , 1 .

5. . , 12 14 . , , ' , , , . ' : ) , ) , ) ) . 15 16 1. . , 1802, . '. ,

1, 2, 3. .

, . . . , . 5, 6 .1. . . , ' , H.H. 1 (1979), . 72. 2. . . , , . : ( ). ( ) . ; (. - , . 80: --). 3. . , , . ' , 1957, . 143. 4. . . , , , , 11 (1944-45), . 168-169 171. 5. = , (. Ikirdi). 6. = . , . . , , . ', 1924, . 8.

1 2 3 ' 4. 5 . 6 ' 7 . 8. , , . , ' 9.

1. = . . , , 1958, . 27, . kabala. 2. = (. pehle). 3. = (. a m ) . 4. = , (. ikram). 5. " . . . , , , 1837, . 9. 6. = (. sknet). 7. . 8. , I. . 9. :

. . , , . : ' , , [...] 1. , , , , .

6. . , , , , ' . . . [...] . . , , 1803, . 20. 1. . . , , , . . , 1955, . 207.

, 1, , 2. ' . . , , , . : 1852 31, . 210 18, . 215 1815 8, . 120 1852 24 - . 200 1852 25, 250 1852 , 130 26 . 155 3 .1. = (. erogo). . : ' , ./ ' ' . . : ' ' , ,/ ' ' . 2. . . , , . - , L'Hellnisme Contemporain (1453-1953). , 1953, . 290. . . , , 16 (1951), . 59. 3. . . , , .., . 119-120.

, , 2-4 1. , , 2. , , , 3. . . , 1851 -

1. . , , , : 1858, . 7: , . 18 -19 , 21 22 . 2. , - 200 , . 3. - . . . , , ..., 1976, . 368, , , , : 6 . . . . , , 1983, . 52.

2-5 1. 60 2 2. 1819 60 (1,5 )3. . , ' 200 240 120 160 . . , , , 4. , , ' , , . , 1. . . , , . ' , 1856, . 255, . 2. 2. . Ohrid i Ohridsko niz istoriata, Institut za nacionalna istorija, ' , Skopia 1978, . 122. 3. . . , , ., . 192. 4. . . . , , 2 (1935-36), . 67-68.

, , 1. , , , , , , 2. , .

7. ) , . , , , . , , , , 3. 1. 2. . 85. 3. . 236 . . . . , .., . 18 _ . . , , . ' , 1870, , , . 91. . . , , 238.

, . - : , , ', dnis ( , , , )1. , , . , ' 19 : 1801 , , , . , , , , 12 , ' , , ' , , 2. , . ' , , 1. . , , . . 5 (1930), . 168. 2. . . , , . ', . 151.

, , . , , : 1. . , : . , 2. (, ) . , ' , . ) . , 3.1. . . , , . 90. . . , ' , .., . 74. 2. . 3. , , , .

, , , , ,. . , . - , , , , , , , . , , , 1. , , , , 2, '

1. F . Pouqueville Voyage dans la Grce, . 1, Paris 1820, . 118, , , . Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, etc. during the years 1812 and 1813, (sec. edition), . A', London 1819, . 190-191. 19 , , . . . , , . ', . 26. 2. , ( , . 5, . 1),

1, , 2. , . .. , , , : . , . . , , . : , , , ' 3.

, . 1. ' . . . , , 1974, . 33. 2. . , , . ', 1851, . 3. 3. . .. , , . 196, 238-239.

8. , , ', 17731, , , . , , , . , , , , . , , , 2. . 1. . , . . 1. 2. . ' : , , ' , . , . . . ' , . , . . , . . , . , ! ( , , . 93-94).

-

, : . 1. , 8 : , [] 2. 3, , ' . ' [...] , , , 4.1. : 6 , , . . (. , .., . 91). 2. . . , , .., . 527. 3. , , : , . , , 3 (1932), . 271. . : , ,/ / . 1000-1958, .--. . , . , , . 294. 4. . . , , . 98.

, , , '. . , . , 1. , , 2. , , . , . , , , , . , .1. . , . , , 2 (1943), . 380. 2. , , .., . 290, , ' .

, . ' , . , . , . , , - . , : . 1. , , 2. , . : ) . , 1. . . , , . 16. 2. . . , , . 9.

1. , 2. , , 3, ) , , 4. , , , . ' iftlig-sahibi 5 , , , . , 1. . . , , . 47. Hadzioglu Pazardzik : . . , Hadzioglu Pazardzik 1857, 16 (1976), . 314. 2. . . , , 2 (1929), . 331. 3. . . , , K B ' (1872), . 492. . . , , .., . 191. 4. . . , (1778-1832), . 6 (1818-1821), 1925, . 224. . . , .., . 191. 5. . . , , . ' , 1964, . 28.

, , .

9. . , ' , . . " , , , .

, ' 1773, . : 1. - ' , ' , ' , , , , . - ' . 2. -, '

' ' , , , "" 1 . , , , . . , ', , , , , . , ' , , . ()2. , . 22 1662 15-20 1. . , . . 1. 2. . Gabriel Baer, , , , 1979, . 588.

, , 1. , 2. , . , , , , - . , , . ' , , , . " ' , , . . 1. . . , . , . 30. . . Shkodra, Esnafet Squiptare, . 185, . 2. . Inalcik futuwwa . . Inalcik, , , . 511.

. Zija Shkodra, Esnafet Squiptare, Tiran 1973, . 185.

, - , . . : [...] 1. , , , , , , . : , ' "" . , , . : , , 2. , , , .

1. . . , 7 , , . . , 1955, . 210. 2. . , , . ', 1908, . 80.

'

- '

, , . , .

1. 1. , , ' 1. , , , 8 . (1812-1819), , : " " . : , .

.

, , . , , 1. 2. , , , 3. . , , .

1. . , . . 3. 2. . . , , .., . 14-16. 3. , 15 . . . , , 1889, . 557. , , 12 15 . . , 971, 972, 943 944.

9-12 12-15 12-14 15-17 2-3 , 17-19, . , , , ' , , . , ' , , . , , : 1. , . , , : 2. 1. . . , , 7 (1940-41), . 36. 2. . . , .., . 36.

, : , 1. ' , , , , , 2. , , , , , , 3.

2. , , . . , , . , , , 1. . . , , . 28. 2. . . , , 7 (1940-41), . 42. 3. 15: () () 12. . . , .., . 36.

. - , , ' 200 1. . , . . , 2, 3. , . 4, , , , 5.

1. . . , . 7837 (15 1935). 2. , , (), (. . , -, , Melanges offerts Octave et Melpo Merlier, . 2, Athnes 1956, . 487. . , , 1940, , , . 12. 3. . . , , , . 104-106 (1955), . 86. 4. . . , -, , .., . 492. 5. , ( , ) , . .

, 1. . . 3 4. , , , 6. , . , 1-6 7. , , ' .1. . . , , 1927, . 125. 2. = , . 3. = , . 4. . . , , , , 11 (1944-45), . 168. 5. = 6. . . , .., . 167. 7. ( , 4, 1929, . 48) . . .

, , , . , , , . 1.

, , ' . , , , . ; , , , , , , 2.1. . (30 1880), . 2. 2. . . , , . ' , . 84. .

, , . . , , ' , . , , . . , , , , , , . , . . ' 1. , , , 2. , , , , 3., . - ( ), H.H. 3 (1981), . 280-285. 1. . . , .., . 169. 2. . , , . 128. 3. . , ' , .. ' (1934), . 846.

. , , , ., . , , ' 1. , . .

, . , , , , , 2, ^ , , . (1839-1857).1. . . , ' , .., . 74-75. 2. , . , . .

%

620

396 50 223 15 458

470 233

12105 5

150 163 38 118

10

66,66

24,19 41,16 76,00 52,91

: . . , , 1862.

3. 5 , , . , . : ) ) . : , , , . , (23 ) (26)- 1. 1. . . , , 1982, . 462. . . , , . 113.

. , 1. , , . . , 19 15 , , 2. , , (, , ), , 5-7 3, . 15 . .

1. Traian Stoianovich , : , , 19 al., 1980, . 173, , 5 6 , 20 . 2. . . . , .., . 462. 3. . Cajetan Zagorski , Nachrichten ber Industrie, Wien 1874, . 342.

19 1 2 2 3 1-

160-

5 4 3 1-

-

320-

3

290-

1

120 200 080

, , , , : ' . , , , 2. , . , . : 1872 10, () . 600, 1. (F.O., 78/1766, f. 240*- 241) (, Correspondance Commerciale, 10, 1846-1862, f. 335*336 ). . . . , . 92. 2. . . , , .., . 290.

1 2. , , . , ' , . , , , , , 3.

1. = (. potur). 2. . . , , 1 (1934-35), . 126. 3. , , . ', , . , . , 1978, . 571. 4. .. , , . 259, : . . . . , ' , . 74. " ' , . , , . . . , , 1958, . 27. , , ( ), 1981, . 110-111, . , ' 19 . , .

19 1, , , , , . , . , -, . , , , .

, , , () , . . . , , , , 1. . . (- , .., . 469-470) , 1860, 40 . , . ( , 1887, . 29) 40-50 .

. . , , , , , . ' , , . , , . , ' , , . ' , , , , . , ' . , 1, , , ', 2.1. = (. sermaye). 2. . , . . 1.

, 1. , , , , . , , , 1842, Eugne Poujade Guizot: Cet impt a toujours t un de ceux que les Rayas ont le plus redouts dans toute la Tourquie, mais surtout dans la Grce occidentale o le louage du travail journalier a toujours t comparativement cher2. . , , 4/16 1837, 1/4 1. , . , 1856 (Hatt-i-Humayun), , iane-i-askeriye, nizamiye, imdatiye bedelat. . . , , 19 , 18 (1978), . 112, 119, 121, 123, 134, , , . 2. . , . 11 1842, , J a n i n a , vol. 9 (1839-1845), f. 98.

. , , 20 , ()1 , . , , , , 2. , , , ' , . , , . , , , .

1. 17 , . , , , bekar-odalari, - , . . Zija Shkodra, L e s esnaf ou corporations dans la vie urbaine balkanique des X V I I - X V I I I sicles, Studia Albanica, 12 (1975), . 2, . 67. 2. , , . . , , 1983.

, . , , 5 , : , , , , 1. . , , . 2. , . , : , [...] , 3.1. . , , 2 (1929), . 330. 2. . , : , , . , 1983, . 100. 3. . , , .., . 331.

4. ()

, , , , : , 1. , , ; , , . ' , , , , : ) ) ) ) ' . , , , . , ,.1. . . , , . 28.

: 1. : 2 , 3. , , , , ( )4, .

, , , , , , 1. .., . 28. 2. = , , (. ayartmak, . ayartim). 3. . . , . - - , 1949, . 22. 4. . . , , . 36. 5. . . , , .., . 331.

, ', . , . .

5.

-

. , , , " " 1. , , , 2, 1. , . , . , , . , , . (. , , , 1976). 2. . . , , 1973. . . , , . 102-103.

. . ' 1. , , 2. , , .. , , , 3, . , ' . , . , 1. . . , , . , 1959, . 37. ' . 2. . . , ' , 1959, . 373-374, () : . . . , (1778-1832), . 6 (1818-1821), . 224. 3. . . , ' , .., . 71.

. ' : 1. , ' , . , 2. . , , , , , . , 3., , , .

6. , , 1. . . , , . 35. 2. . . , " " , , . 34, . 47. 3. . . , , . 27. . . , ' , .., . 70.

. , , , . , : ) , ) ) . , . , , . , , , , , . . , , , , . , , , .

. , . , , 0 , . - ' , ' , , ' . , . , , , . , 18 , , : , , - , 1789 27, 1. ' , 2. 1. . . , , 7 (1940-41), . 24. 2. 1790 4 1791 14.

, , 1. , , , 2. , , , , . , , 3. , , , . , , . .

. : , , 1. . . , , . 24. 2. . -, , . 84. 3. . ( , . 38) 19 .

. . , , , .

. , . ' . , , , , . , ' 1. , , , -2.1. , , , 6 . . . , , 1 (1934-35), . 117. 2. . . , , 16 (1951), . 59. . . , , .., . 327.

, . , , , . , , . , 0 1, , - , . , , , , . , 1695 1. . 1819: , , , , . . . , , . 6 (1818-1821), . 224.

, , , . . . x . 1738, , ' 2, , 3, - . , ' , , . , , 19 . , , , , , , . 1851, : . , 1. . . , , . ', 1952, . 15-16. 2. . . . , , 1980, . 45. 3. . . , , .., . 361.

, ' 1, , . , ., , 2, ()3. ': , . . ,

- . , , - , " , ' -

1. . , . 626 (4 1851). 2. . , . . 1. . -, , . 85. . , , , 2 (1949-1950), . 17. , , .., . 291. 3. loggia, .

, 1. ' , , - , , ' , , . , , , , , , , . , , , , , 2, , . , , 3. 1. . , . . 1. 2. = (. destur). 3. ,

, : 1 . , , , . 2. , , , 3, 4 5. , , , . : () 90 26 400 20 50 6 6. , . . . , , . ', . 260. 1. . , , . -. 2. . -, , . 85. 3. . . , . . 14 (1939), . 62, ..34, : 50 . 4. . , , . 28 35. 5. . , , . 6 (1818-1821), . 224. 6. . . , , .., . 359.

1: (1640) . ... ... . , " [,..] , . . . 2. , . , . , , . . M. Cousinery: . ' . . ,1. . , " " , , . ', 1938, . 64-65. 2. : , 9 (1982-83), . 92, , .

15 , , , 1. , . . , . . , , , . , , . , ' , , . . . , 10 12 , . , . , . 2. , . Bianqui 1835: Tefferudj 3 certains ftes ou foires que les corps de1. . . . , .., . 92. 2. . . M. Cousinery, Voyage dans la Macdoine, . A', Paris 1831, . 50-51. 3. , (. tefferu).

mtier se donnaient tous les dix ou vingt ans, pour clbrer la matrise de tous les apprendis du mme mtier, qui pendant ce long espace de temps taient passs matres. Cet usage parat tomb en dsutude 1 . , , 2. ; , . 18 10 2503. 18701880 130-150 , , , 5-10 4. . .. , , 1 (1877), . 652. . . , , , 2 (1949-1950), . 17. . . Shkodra, L e s esnaf ou corporations dans la vie urbaine balkanique des X V I I X V I I I sicles, Studia Albanica 12 (1975), . 2, . 68. 1. . T. X. Bianchi, Vocabulaire franais-turc, . A', Paris 1835, . 312. 2. . M. , , 3 (1936-37), . 167-168. 3. . . Todorov, La ville balkanique aux XVe-XIXe sicles. Dveloppement socio-conomique et dmographique, Bucarest 1980, . 226-227. 4. . , , . 38.

, , - : , . 50 . 100 1 . , ' , : , No 100, No 200 2 . 3, ' , ' , , ' . , ' : 1. . . , , .., . 330. 2. . . , , . 372. 3. , , ' . . . , , 7 (1940-41), . 11.

' . 40 1 . , , , , , : 21 . 200 7 6 2 101, 8 18 69,20-170,20, 9 22 29,20 . 200 3 .

, ' . . , . , , 4. 1. . , . , . 13. 2. = (. teslim). 3. . . , , 1 (1934-35), . 123. 4. . . , , .., . 288-289. , . . . , , 1981, . 87.

. , , ' , , ' . , ' , , , , 1/5 1. ' . : 1655 14 [...] [...] 2 1. . . , , . 6 (1818-1821), . 224. 2. = , (. gazta). ' , , , , Gazette. 1600 Gazetta .

1 [...] 2. , 3. , , , . , 18 19 - , . , .

, . , 4 .1. = . 2. . , . . 9. 3. . . , , . ' , 1870, : , , . , . 4. . . , .., . 102.

(1770-1818) () ()

() 1770-1779 1780-1789 1790-1799 1800-1809 1810-1818* 52 35 27 40 31

()

59,09 25,18 20,77 28,78 16,15

36 104 103 99 161

40,91 74,82 79,23 71,22 83,85

() 88 139 130 139 192

()

0,89 0,26 0,25 0,39 0,53**

() () " () . * , * * 1810-1817.

, , 19 , , , , , , , , , 1. , (18121819). , . , . , , 1. . , , . -.

- ;

. , , , , . , . , , , , ' . ' , 1. , 1. : , , , , , , [...] , . : , ' ,

,1 . , ^-

, ' ( 19 ) - , , , ' ' . , , , , 2, 3. , , , (. , , . ', 1908, . 85-86). 1. , : [...] , , , (. , , .., . 123). 2. . 3. .

, , . , . ' , ' ' , . ' (), , . - , , , , . . , , , . 1 .1. . . , , 1942. . . , 1800 ( ), 1985.

, ', . , , . , , , , , . , , . , -, , , ' . . ' .

, , , ' . , , , . , , , , , . , , , . , , . , , . , , - , , . , , , , .

1. 2.

, , . . : 1837 1685-1855.

1.

1

' (1773)

D. . Ihciev, Esnafski documenti i esnafski organizacii tursko vreme ( ) Spisanie na balgarskoto ikonomicesko druzestvo, 1907, . 3, . 345-452.

-, 1, , - - , -. , , (), (), , . . 1. = (. kaza kadllik). 2. = . (. kadi).

. -1 ,- -, Seriat2 , , , . , . - , . 3, 4, 5, -6, 7, 8, 9, 10, 11 1. = (. naip). 2. = (. seriat seri'a). 3. = (. mtesellim). 4. = (. voyvoda). 5. = (. serdar). 6. - = . beylerbeyi. 7. = , , (. mera, . mir). 8. = . (eyalet), (. beylerbeyi beglerbegi). 9. = (. dizdar). 10. = (. zabit). 11. = (. a'yan). . 16 . (iltizam).

. ' , , . , --1, ' (). , , ' , . , . - - - , , . , ,. ---.1. ( 1570) -- , ' 13 14 . ( ). ' (. Ihciev).

', , , , , , . -1, , . -, ' , ;

- , , .. 2, 3, , 4 , , . , , , , .1. - = (. defter hane defter-i hakani). 2. = (. tabakllk). 3. = (. boyacihk). 4. = (. mutaf = , ).

, (). . , - - , , Seriat, . , , . , : 1. - ' , ' , ' , , , , , - ( ) ' . 2. -, ' , . , , . ' ( ), - -

( ) . 3. , - , , , - , , , , , - . , , " - , ( ) 1 . 4. -, , ' , () , , .

, 1. ( ) . (. Ihciev).

(), , . , ' 1 , . , , . , , . , , . , , , . , ( ) . , . ' -

1. = (. krhane).

,. . , , , , ' ( ), - - . , , () , ' ' . . ,, , , () () . .. , , , , - , , , . ,

1 . , , , - . , , - , . , , , , . , , . ' , , , (), , , . , , , , 1. : : , , . : , , , . -- (. Ihciev).

. . ' , , ( ), .

, ' , .. , , , . , , , ' , , . , , ' ' , . , .

( ) , , , , , , . , , , ' . -, , . , , , : 1. , 1 2 . 2. Yigit basi3 , 4 3. , 5 , . 1. kethuda = , (. ket-huda). 2. = (. kehaya, khya, kya). esnaf khyasi. 3. yigit bai = , , ' . 4. = . (. avus). 5. = , , (. seyh).

, , - , , . , , , . ' , , , . , ' , ( ) .

, ., Seriat, . , , Seriat .

. . Todorov, La ville balkanique aux xve-xix sicles. Dveloppement socio-conomique et dmographique, Bucarest 1980, . 230.

. . . Saban 1187 (1773 ..)

2

, Notaio Manoli Parastati, 186,-. 7 .

1519 30 . . . . . -

.

1 ... . ... .

1. = , (. premio).

3

Archivio di Stato di Venezia, Notaio Mich. Mara, b. 156 (1561), . 347v.

1 2 , 3 4 ' . . f : . . 1. () = (. presente). 2. = , (. contento). 3. = , , , , (. atender). 4. = , 14 . (. . , . , / 19 (1980), . 303). 16 . . . , " " , 1 (1912), . 356.

4

1809 11

,

1 : 2 , 3 -

" . 1. = (. simitci). 2. = (. yetim).

3. = (. pestamallik).

. . . 1809 11

... .

.

5

. , , ', 1950, . 87. 1702-1706, . 16

. , . 3 , . 1702 ' '. ...

10

6

. , , ', 1950, . 88. 1697-1713, . 213.

. . 4/12 1 2 . . . 1713 23 . '. f f ( ;) f

1. = , (. impatr). 2. = ( . bitirmek).

7

. , (1538-1578), '-' (1961-1962), . 2, . 289-290.

' (24) ' (1564)

f 1 2 , , , , ,, , 3 4 5 , , 6 , .

1. = (. obbligar). 2. = (. murr, murare = ). 3. = . caliga ( ) ( ) , . . , , . 2, 1980, . 267-268. 4. = , , (. condizin). 5. = , (. compimento). 6. = , .

1 , , , 2 3, 4 , , , , . . :

1. 2. 3. 4.

= , (. pena). = (. legittima). = (. causa). = , (. scoder scuoder).

8

. , , 1968, . 15.

, ' , [...] 1 , ' . . .1. = (. cavalir).

6

, Notaio Nicol Capello, 258, . 515.

1655 14 (L 60J1 2 4 5 (200) .

1. L = 1/6 20 . 2. = , (. reale) 10 . 3. = , (. continuare). 4. = , (. sod(d)isfare). 5. = , (. imporsare). 6. = , (. danno).

2.

1 1837 2. 3. 1.

3.000 . 60 60 60 60 60 40 40 o 40 40/

. 75 74 74 74 74 50 50 50 50

8 50 50 50 50 50 30 30 30 30

. 40 40 40 40 40 25 25 25 25

4. () 5. 2. 3. 4. 5. , 1.

( 1) 5.000 3.000 6. , (quincaillerie) 7. 1. 2. , 3. 4. ' 1. () 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 50 8 40 30

3.000 . 25

50 50 40

40 40 30

30 30 25

25 25 20

40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20

20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15

( 1) 5.000 3.000 1.000 1.000 3.000 . 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 . 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 20 20 15 15 15 . 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 12 12 12 > 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 10 10

9. () 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ^ 1. 2. 3.

( 1) 5.000 3.000 1.000 1.000 3.000 . 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 . 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 . 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 . 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. (' ) 15. , ( 16. 17. 1. 2. 3. 4.

20

15

12

10

20 20 20 12 12 12 12

15 15 15 10 10 10 10

12 12 12 8 8 8 8

10 10 10 6 6 6 6

( 1) 5.000 3.000 1.000 : 3.000 . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

. . 5. 12 10 6. 10 12 7. 12 10 8. 12 10 9. 12 10 10. 12 10 11. 12 10 12. 12 10 13. () 12 10 14. 12 10 15. 12 10 16. 12 10 17. 10 12 12 10 18. 12 10 19. 12 10 20. 21. 12 10 22. 12 10 23. 12 10 24. 12 10

( 1)

5.000 3.000 . 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3.000 . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. () 33. 34. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

( 1) 5.000 3.000 1.000 1.000 3.000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 . 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

13. 14. 15. 16. , 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. , 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

( 1)

5.000 1.000 1.1 3.000 3.000 . 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. () 51. 52. 53. () 54.

( 1) 5.000 3.000 1.000 1.000 3.000 10 108

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

:. -, . 80, --.

2

(1685-1855) 1685 1688 1692 1693 1696 1697 1699 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 24 80 15 28 9 35 11 16 7 40 14 5 25 12 6 7 12 9 16 23 20 7 13 1717 1718 1719 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1732 1733 1734 1735 1737 1739 1740 1741 1742 1743 27 8 20 15 9 2 18 5 23 16 8 13 2 15 18 7 27 31 8 13 14 8 10 1744 1745 1746 1747 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 13 6 21 21 11 14 7 10 18 13 12 22 8 6 8 8 13 12 17 15 9 13 4

( 2) 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 2 1 22 10 6 4 13 11 1 9 10 13 7 18 11 13 15 25 20 4 14 19 9 14 10 1796 1797 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 14 12 12 19 8 11 13 11 25 28 8 15 14 23 23 13 15 27 25 41 5 12 8 17 12 1823 1824 1827 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1836 1838 1839 1840 1841-43 1844 1845-46 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 6 19 23 18 17 14 23 10 20 27 19 21 21 42 14 14 11 8 9 5 4 5 13 10

: M. Apostolidis - Al. Pv, Archiv de la socit des abadjis Plovdiv, livres I-II, Sofia 1928-1929 et livre III, Sofia 1930.

' I.

- Manoli Parastati Nicol Cappelo ( ) . - , . - , , Archives du Ministre des Affaires trangres Correspondance Consulaire et Commerciale, J a n i n a tome I X (1839-1845) Correspondance Politique de Consuls, Turquie-Janina tome VII (1862-1866) . 80: -- . . . - , , ' . 5 , , , : 1858, . 7: . II.

. , (), 1 (1934-35), . 102-130. , , 3 (1936-37), . 145-195, 7 (1940-41), . 9-65.

. , , . '-', 1856. , , . . 14 (1939). . , , , 2 1971. . , , - . . - . , 1957. , " " , , . ', 1938, . 7-72. . , . - , 1975. , , . ', 1908.

'

. . Cousinery, Voyage dans la Macdoine contenant des recherches sur l'histoire, la gographie et les antiquits de ce pays, . A', Paris 1831. Henry Holland, Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, etc. during the years 1812 and 1813, (sec. edition), . A'-B', London 1819. F . Pouqueville, Voyage dans la Grce, . 1-4, Paris 1820.

' (). (). (). (). (). '

, ' , .. ' (1934), . 843-848. , , . ' , 1957. . , 19 , 2 (1929), . 325-363. , ' , 1959.

. , , , 1984. . , : , , . , 1983. . , , . 103-141.

. , , . ', . , , Byzantinisch-Neugriechische Jahrbcher, 7/3-4 (1930), . 527-528. . , , ' (1924-25), . 153-158. -, Ai . , , . ', 1851. , . , , 1980. . , , . ' - ' , 1870, 1871. . , , K B ' (1872), . 492. . , , 2 (1936), . 56-68. , ( ), 1981. II. , 1875-1912, 1981. . , , 1893. . , , ', 1950.

. , , 1958. , , , , 1982. . , Archivio di Stato ), 1968. . , , 1983. . , (1778-1832), . 6 (18181821), 1925. . , , 1927.

, . - ( ), H . H . 3 (1981), . 269-302. . , , . , - () , 20 (1955), . 139-144. , , . , , 1867. . , (1538-1578), ' - ' (1961-62), . 2, . 228-308. . , , , 1500-1769, . , . - - , 1949. . , , ..., 1976. , , 1803. . , , 1889. , . 1940, ( , ), 1984. , , ..., 1802. . , 19 . , (1900-1975)

-, , ' , 1978, . 539-566. . , Hadzioglu Pazardzik 1857, 16 (1976), . 309-315. . , , 16 (1951), . 54-75. . . , , 1862. . , , .., 1959.

. , , , 30 1890, . 2-3. I. , , 1885. . , , , . . 5 (1930), . 161-168. , , 1930. . , , , 1979. , , . . 22 (1980), . 66-89. . , , 1928. 4 (1929), . 47-48. . , , 1 (1877), . 651654. . , , 1981. . , ' , H . H . 1 (1979), . 67-68. . , , . 2 (1949-1950), . 3-22. . - , L'Hellenisme Contemporain (1453-1953) : langes offerts Octave et Melpo Merlier, . 2, Athnes 1956, . 447499. , 1960, . 445-474. . 83-87. . , , 1887. . , , 1858.

Gabriel Baer, The administrative, economic and social functions of Turkish guilds ( , , . . , : , '-& al., 1979, . 577-596). Omer Lfti Barkan, L e s principes conomiques et sociaux de l'industrie urbaine et ses cadres corporatifs, Actes du Ile Congrs International des tudes du Sud-est europen, VI, Athnes 1981, . 147-153. Halil Inalcik, Capital Formation in the Ottoman Empire ( , . , : , '-' ., 1979, . 499530). R a p p o r s sur l'activit des organisations prives hellniques, Premier Congrs balkanique de la protection de l'enfance, Athnes, 5-9 1936. Zija Shkodra, Esnafet Squiptare, Tiran 1973. , L e s esnaf ou corporations dans la vie urbaine balkani des X V I I - X V I I I sicles, Studia Albanica 12 (1975), . 2, . 47-76. . Todorov, La ville balkanique aux XVe-XIXe sicles. Dveloppement socio-conomique et dmographique, Bucarest 1980. Georges V a j d a , L e s corps de mtiers en Turquie d'aprs deux publications de VI. Gordlevskij, Revue des tudes Islamiques, . A', Paris 1934, . 79-88.

( -. ) 105 53, 92 28 126 11, 33 96 32 33 8 33 113 . 8 154 58 () 152 151 11 152 11, 23 156 . 37 156 () 80, 94, 109 156 158 153 33 ' . () 32 141 153 .. ( ) 154 29 56 52 88 52 86, 89 11, 59 86 ' . 154 77, 108 59 33 47 152 22 88 22 154 98 11 12 28 53, 92 156 11, 31 , , .

152 84 86 126, 132 11 23, 47' . 114 11 156 142 82 82 29 11, 20, 22, 29, 31, 58, 59, 83, 87, 90, 99, 108 11 ' . 126 61 152 . 81, 83 81, 83 36 32 33 13, 23 156 55 . () 28 150 83 , 11, 53 88 98 11 14 29 119 151 28, 29 () 155 33 69 23" .

69 20, 38, 50, 68 86 23, 104 31 11, 64 20 105 11 146 28 29 103 28 155 150 14 13 12 19, 20 85 13 84 101, 114, 119 20 112 102 86 " . 32 116 32 11, 38 . 126 152 116 155 107 92 13, 58, 59, 87, 88, 91 22, 82 33 11, 23, 61, 109

21 68 85 20, 30, 108" . 152 13 13 105 106 55 47 156 11 149 81 125 157 47 . 156 157 () 31, 157" . 1'5 7 82 33, 34 33 () 155" . 156 147 48 157 157 20 89 55 21, 38, 95 . () 114 32" . 50 157 156 81

112 . () 65 11 87 156-157 157 154 154 157 157 14, 38 8 28 28 - . 151 155 84" . 11 131, 132 135 71, 135 155 () 155 157 11, 20, 80, 108 13 13, 48 147 33 150 147 30" . 20, 37, 145, 146 157 () 141 13, 58 33 33 33 107 33 116" . 151 31, 154

11, 68 157 () 31, 48, 58, 84, 157" . , , 15 37 78 38 11, 22, 28, 30, 31, 64, 85 113 152 54 ' . 19 11 48 155 148 11, 45, 68 15 . 46 157 157 157 157 28 106 158 116 153 20 20 58 22 32 " . 155 . () 29, 147 42, 113 19, 99,100, 103,104, 106, 108, 112, 113

8, 60

20, 22, 59 33 34 157 22 11, 19 87, 88 87 58 58, 59, 87, 89, 118 155 29 155 32, 33 32 14 13 - 126 33 155 11, 20, 28 147 ' () 65, 67, 70, 71, 91, 106 128 128 126, 132 116 38 155' . 108, 112, 114 108 157 55 126 93 () 90 - . 128 99 58 " . 11 126 11

155 11 . 32 85 55 126 54, 85 82 151 85 153, 157 " . " . " . 147 " . " . 157 127 ' 127 133 39, 143 98 () 46 63, 66 " . . () 35, 52 158 93 54, 83 151" . 158 158" . 20, 42, 43, 47, 48, 50, 59 12 () 23 " . 11 20 156 () 147 112 142

55 158 " . 146 158 " . () 89 67 30" . 151 () 151 153 33 11 140 15 13 15, 68, 102, 103, 104, 109 37 11 86 153 154 153 154 153 158 155 154 158 158 158 154 153 154 155 152 154 26 84 154, 158" . 152 32" .

33 66 150 () 158 50 37, 57, 66, 69, 80, 95, 99, 145, 146 57 57 . () 28 " . 83 111 38, 53, 80, 109, 111 109 96 60 158 158 158 153 153" . ' . " . 150 87 135 126 126 91 126, 132 33 11 11 116, 142" . 55 157 156 " . 33 148 156 11, 97 82

11 69 11 20 159 57, 79 79 159 () 31 . . 28, 74, 117 37 83 21 14, 62 14, 21 14, 21 32, 48 96 94, 96, 101, 111, 115, 116 33 43 82 48, 87 23, 42 84 80, 96 33 59 33 48 82, 87 32 22, 88 104 112 48, 84 20, 22, 26, 66 47, 87 () 98 29 32 114

() 105 87 () 31 80 109 103 80, 90 47, 82, 87 32, 87 80, 96 87 32 32 87 72 87 31 22, 84 22, 77, 111, 116 22, 28, 50, 103 20, 23, 26, 38, 102 20, 59 20 31, 85 36 59 48 13, 14 13 . 28 34 12 14 158 156 159 103 22 153

156 153 23" . 128 156" . 156 81 113 105, 107, 108, 111, 112 86 110 - 128 20 159 . 153 116" . 32, 33 33 159 159 159 159 61 11 15 11 " . 135 " . 82 - 59 20 159 159 " . 153 11, 20, 104, 108 86 141 20, 34 153 159

159 159 66 151 - . 156 108 89 11, 80 104 82 92 92 159 82 . 31" . 45, 46, 65 33 87' . 48, 156 29 50, 62, 93 62, 116' . 50 39, 143 92, 146 - 45 154

11, 20, 28 54 86 82 159 20, 38, 46 26, 38 33 33 42, 43 () 81,156 81 81 33 153" . , 156 159 159 11 " . - . 20 116, 153' . 84, 118 53 85 159

mir 126 atender 141 a'yan 126 ayartmak 96 betelat 92 bekar-odalari 93 beylerbeyi (beglerbegi) 126, 127 bitirmek 146 boyacilik 128 caliga 147

cavalier 149 avus 135 iftlig-sahibi 69 irak 20 compimento 147 contento 141 continuare 150 condizin 147 danno 150 defter hane 128 defter-i hakani 128

destur 107 dizdar 126 ecnebi 20 erogo 57 esnaf khyasi 135 eyalet 126 futuwwa 72 Hatt-i-Humayun 92 iane-i-askeriye 92 iltizam 126 imdatiye 92 impatr 146 imporsare 150 kabala 55 kadi 125 Khya 135 krhane 131 Kehaya 135 Kethuda 135 lkirdi 54 legittima 148 loggia 106 matrise 111 murr 147 mutaf 128 mtesellim 126 naip 126 nizamiye 92

obligar 147 pehle 55 pena 147 pestamallik 142 potur 89 prmio 140 reale 150 am 55 sc(u)oder 148 serdar 126 Seriat 126 sermaye 91 seyh 136 simiti 142 sod(d)isfare 150 sknet 55 tabaklik 128 tefferii 110 tefferudj 110 teslim 113 mera 126 voyvoda 126 yemenici 82 yetim 142 yigit basc 135 zabit 126

L ' A P P R E N T I S S A G E ( X V I - X X m e sicle) G. PAPAGEORGIOU

Rsum Cette tude se propose d'examiner l'institution de l'apprentissage. Cette institution, obligatoire pour l'enfant ou le jeune qui voulait exercer un mtier, a v a i t en v u e l'apprentissage du mtier et la transmission des techniques traditionnelles. Grce elle, les matres prservaient leur position de monopole dans les corporations et les compagnonnages puisque cette institution cherchait dtourner et m m e loigner les promotions indsirables du personnel d'chelon infrieur. E n gros, on peut distinguer deux degrs dans l'apprentiss a g e : celui de la suppose acquisition de l'art ou du mtier (tsirak - apprenti) et celui de la dtention des secrets du mtier (kalfa - aide). C o m m e nous l'apprennent les documents relatifs de l'poque, mais aussi la tradition orale, le premier degr de l'apprentissage dans les corporations tait long et fatiguant. C'est ce degr que se faisait l'entre du jeune dans la profession. L e s conditions de travail, de subsistance et d'existence des apprentis taient trs pnibles. L a situation tait encore plus dsesprante si on considre que parmi les enfants qui taient envoys en apprentissage auprs des matres au premier degr, la p l u p a r t d'entre eux n'avaient p a s encore

dix ans, et par consquent taient inaptes a u travail. L ' a c c o r d tait ralis entre le matre et le tuteur du petit enfant ou un reprsentant. Cet accord comprenait le t e m p s d'apprentissage obligatoire du jeune, sa rmunration prob a b l e ainsi que, le cas chant, son alimentation et son habillement. L e t e m p s habituel d'apprentissage tait de trois ans (1001 jours), bien que cette dure ait p u diffrer non seulement d'une corporation l'autre, m a i s aussi d'un lieu l'autre. Gnralement, les matres taient absolument libres q u a n t l a fixation de la dure de l'apprentissage et ainsi ils l'tablissaient en v u e de leurs propres intrts. Il importe de signaler ici que les fils des matres ainsi q u e ceux de la parent jouissaient d'un traitement plus a v a n t a g e u x que les simples apprentis puisque leurs parents veillaient les faire progresser aussi rapidement que possible, a s s u r a n t ainsi une succession immdiate. L e t y p e de travail que l'apprenti offrait au matre ce degr tait tout--fait i n a d a p t a u x aptitudes corporelles et intellectuelles de leur ge. Ces jeunes apprentis taient par exemple obligs de rendre des services, non seulement dans le cadre professionnel d e l'atelier, m a i s aussi dans les maisons o ils exeraient d e s tches purement domestiques. Mais l'atelier aussi, le m a t r e limitait ses exigences des t r a v a u x domestiques, e n t e n d a n t ainsi garder l'apprenti l'cart des secrets du mtier. Rien ne dterminait le t e m p s de travail, l'horaire habituellement dpassait les 10-12 heures et approchait souvent, et m m e dpassait les 15-16 heures. Ce fait, joint a u x pitoyables conditions d'existence et l'alimentation, influait sur la conformation physique des apprentis qui taient pour l a p l u p a r t chtifs et maladifs, et les conduisait souvent la mort. L e s y s t m e ducatif comprenait aussi diffrentes punitions imposes par les matres. Ceux-ci avaient plein pouvoir e t

t o u t e libert q u a n t au t y p e et l'tendue de la punition, ce qui rendait trs difficile la position de l ' a p p r e n t i ; c'est pourquoi nombre d'entre eux se trouvaient contraints de quitter leur m a t r e afin de rester saufs. L e s obligations de l'apprenti en v u e de son p a s s a g e a u degr de k a l f a n'taient habituellement p a s dtermines avec clart dans les rglements des corporations. L e matre agissait t o u j o u r s en se b a s a n t presque exclusivement sur les qualits psychiques et les mrites de son candidat, et non sur ses aptitudes professionnelles. L ' a t t i t u d e positive ou ngative du matre j o u a i t donc un rle dcisif dans l'volution rgulire ou non des apprentie qui provenaient de familles n ' a p p a r t e n a n t p a s des corporations. A u cours du deuxime et dernier degr d'apprentissage, l'lve offrait des services plus substantiels son matre, et en m m e t e m p s il amliorait s a situation du point de v u e professionnel et social, m m e s'il n'tait p a s encore considr c o m m e m e m b r e officiel de la corporation. L a dure du service en t a n t que k a l f a , t o u t comme prcd e m m e n t dans le cas du tsirak, n'tait p a s juridiquement fixe. T o u t dpendait des usages des corporations locales et des accords passs entre les matres et les k a l f a s (aides). L a dure du t r a v a i l journalier d p a s s a i t les limites de l'endurance humaine cet ge-l. L e s excs q u a n t ce sujet provoqurent l'tonnement de v o y a g e u r s trangers de l'poque. Parfois, et pour diffrentes raisons, leur horaire de t r a vail se t r o u v a i t prolong p e n d a n t la nuit. L e s conditions de travail et d'existence ne diffraient gure de celles du degr d ' a p p r e n t i s s a g e prcdent. Mmes ateliers bas, sombres, humides et sales constituaient un environnement t o u f f a n t et insalubre. A v e c en plus la m a u v a i s e alimentation et l'excs de travail, ces conditions entranaient des consquences fcheuses sur l a sant des k a l f a s qui

prsentaient un indice lev de maladies ce degr professionnel. L'obligation, mais aussi l'habitude pour le k a l f a de rester prs de son matre aprs s a promotion de tsirak en aide, limitait encore plus son indpendance. Il continuait ainsi travailler dans les mmes conditions inacceptables, presque gratuitement, ou bien pour une bien mince rmunration. Il y a v a i t deux sortes de rmunration pour les kalfas, l'une annuelle et l'autre la pice. L a dernire preuve, m a i s la plus dcisive durant toute la dure de l'apprentissage tait la promotion du degr de k a l f a celui de matre. L e rsultat des examens auxquels il tait appel se soumettre d e v a i t permettre d'apprcier combien ses connaissances professionnelles pourraient l'amener j u s q u ' a u degr suprieur dans la profession. Son importance tait donc dterminante pour s a carrire future. Pour que le k a l f a puisse se prsenter a u x examens, il fallait t o u t d'abord que parvienne la corporation la motion de l'instructeur, dans laquelle il certifiait que son aide pouvait exercer l'art ou le mtier tant donn qu'il a v a i t accompli avec succs son cycle d'instruction. Q u a n d les e x a m e n s avaient t passs avec succs, le k a l f a tait proclam matre et devenait m e m b r e officiel de la corporation aprs avoir p a y une s o m m e fixe appele testir pour la concession du permis d'inscription. L e dcernement du titre de matre comportait deux p h a s e s : l'une tait la remise de la ceinture de matre a u candidat et l'autre le divertissement avec ses autres c o m p a gnons de mtier. On est en droit de s'attendre ce qu'aprs l'obtention du permis d'inscription, il puisse p a r t a g e r tous les problmes et ce que le jeune matre puisse ouvrir un nouvel atelier sous sa propre responsabilit. Mais peu de kalfas connaissaient ce cours rgulier des choses.

C'tait entre autres les maigres rmunrations qui faisaient m a r q u e r un point d'arrt dans l'volution normale des a p prentis, p a r c e que leur tait ainsi te t o u t e possibilit d'pargne. Ils se prsentaient donc conomiquement sans ressources, ce qui remettait obligatoirement plus t a r d le travail autonome ou bien affaiblissait leur force concurrentielle sur le march. E n peu de mots, on pourrait dire que les deux degrs d'apprentissage constituaient une dure preuve, aussi bien corporellement qu'intellectuellement pour l'apprenti qui n ' a v a i t p a s la possibilit de choisir et tait contraint de survivre en s u p p o r t a n t p a t i e m m e n t la continuelle oppression arbitraire et l'exploitation de son matre instructeur.

'

7 10 11

-' 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ) ) 8. 9. '

17 21 30 34 44 53 56 60 60 62 65 70

- ' 1. 2. , 3.

75 77 80 86

4. () 5. 6. 1. 2. Rsum

95 97 99 121 123 125 151 163 171 183

24-25 40-41

' 1773 27 49 73

137

TOY

1986