ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ζ, ζ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

of 5 /5
Ενότητα 3 Νατάσα Σωτηριάδου Όνομα:...................................................... ...... Ημερομηνία:............................ Τάξη:....... 1. Χρωματίζω ακολουθώντας τα βήματα. 2. Γράφω Ζ και ζ ακολουθώντας τη σωστή φορά.

Embed Size (px)

description

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΔΑ

Transcript of ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ζ, ζ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 1: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ζ, ζ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3 Νατάσα Σωτηριάδου

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Χρωματίζω ακολουθώντας τα βήματα.

2. Γράφω Ζ και ζ ακολουθώντας τη σωστή φορά.

3. Γράφω τη λέξη ζύμη , φτιάχνω το παζλ και διαβάζω.

Page 2: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ζ, ζ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3 Νατάσα Σωτηριάδου

4. Παίρνω τις συλλαβές από τους ήλιους και τις βάζω στη σωστή θέση.

κα......νι .....χαροπλάστης ....μάρι ....τα ....στη

5.Σχηματίζω συλλαβές με το ζ και συμπληρώνω τις λέξεις.

ζα ζή ζυ ζά ζέ

Page 3: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ζ, ζ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3 Νατάσα Σωτηριάδου

Όνομα:............................................................ Ημερομηνία:............................ Τάξη:.......

1. Συμπληρώνω τις συλλαβές που λείπουν και διαβάζω.

Page 4: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ Ζ, ζ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ενότητα 3 Νατάσα Σωτηριάδου

2.Βάζω τις συλλαβές στη σωστή σειρά και γράφω τις λεξούλες.

3.Γράφω τι δείχνει κάθε εικόνα.