ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

of 29/29
Accuracy Ακρίβεια Absolute Απόλυτο, πλήρης Absorb Απορροφώ, αφομοιώνω Absorption Απορρόφηση, αφομοίωση Accelogram Επιταχυνσιογράφημα Acid rain Όξινη βροχή Adhesion Πρόσφυση, προσκόλληση Aerodynamics Αεροδυναμική Aggregate Αδρανές, συνολικό, συλλογικό Airport Αεροδρόμιο, αερολιμένας Alkaline Αλκαλικό Allowable Επιτρεπόμενο Alternating Εναλλασσόμενο Alternative Εναλλακτικό Aluminium Αλουμίνιο Amplitude Εύρος, μέγεθος, έκταση Anchor Αγκυρώνω, άγκυρα Anchorage Αγκύρωση Apparent Φαινομενικό, εμφανές, προφανές Application Εφαρμογή, αίτηση Approach Προσέγγιση, πρόσβαση, προσεγγίζω, πλησιάζω Approximate Προσεγγιστικό, προσεγγίζω, πλησιάζω Aramid Αραμίδιο Arbitrary Αυθαίρετο Arch Τόξο, καμάρα Artificial Τεχνητό Assessment Εκτίμηση, αξιολόγηση Axial Αξονικό Axial compressive force Αξονικό θλιπτικό φορτίο Axis Άξονας
 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ΑΓΓΛΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Accuracy Absolute Absorb Absorption Accelogram Acid rain Adhesion Aerodynamics Aggregate Airport Alkaline Allowable Alternating Alternative Aluminium Amplitude Anchor Anchorage Apparent Application Approach Approximate Aramid Arbitrary Arch Artificial Assessment Axial Axial compressive force Axis

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bandwidth Balance Balanced failure Balanced section Bar Bar slip Beam Bear Behavior Bend Bending Bending moment Biaxial Biaxial stress Bilinear Bitumen Bolt Bond Bond slip Bond stress Braced Branch Breaking Breakwave Bridge Brittle Buckling Budgeting Building

, , , , , , , , , , , , ,

Cable Cantilever Capacity Capillarity absorption Capillary Carbon Carbonation Cavity Ceiling Cement Characteristic value Chemical adhesion Cladding Clamp Clamped Classification Clay Coastal Coefficient of thermal expansion Cohesion Cohesionless Cohesive Coincide Collapse Column Combination Compessive region Complex Component Composite Composite materials Compound Compress Compression Compression stunt Compression zone Compressive load Compressive strength Compressive stress Concept Conception Concrete Condensation Cone Configuration Confinement Conflict Conjugate

, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Conservation Consolidation Constrain Constraint Construction Construction industry Contaminant Continuous Continuum mechanics Contour Contribute Contribution Conventional Coplanar Correction factor Corrosion Cover Cover concrete Crack Crack direction Crack opening Cracking Cracking of cover concrete Crashing Crashing energy Creep Critical section Cross section Cross-sectional area Crystallization Culverts Curvature Curve Cyclic stresses Cylindrical

, , , , , , , , () , , , , , , , , , , , , , (), , ,

Dam Damp Damping Dashpot Database Decay Deceleration Deep beam Deflection Deformation Degrees of Freedom (DOFs) De-icing chemicals Density Deposition Derivation Descending branch Design Design code Design load Deterministic Diagonal compression Diagonal tension failure Diagram Diaphragm Dimensionless Diminish Direction Discrete Discretizing Dispersion Displacement Disposal Dissipation Distributed mass Distribution Dock Double curvature Dowell action Dredging Drought Drying Duct Ductile Ductility

, , , , , , , , () , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ( ) , , , , , ,

Earthquake Earthquake-prone region Eccentricity Effect Effective beam width Effective depth Effectiveness Eigenfrequency Eigenmode Eigenproblem Elasticity Elasticity theory Elastoplastic Element Emission Energy Entrainment Environment Epidemiology Equilibrium Equivalent Equivalent stiffness Equivalent truss model Error Estimate Evaporation Excavation Excitation Expansion Expansion joint Expansive Extreme fiber

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Factor Failure Failure envelope Fatigue Fatigue failure Fiber Fiber reinforced composite bar Fiber reinforced concrete Fictitious Field Finite Element Method (FEM) Flexibility Flexible Flexural Flood Flow Forced vibration Foundation Frame Free vibration Free-body diagram (FBD) Frequency Friction Friction damping Function Fundamental

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , () , , ,

Geomaterials Geomechanics Geotechnical Girder Global Global Information System (GIS) Global Positioning System (GPS) Govern Gravel Grid Groundwater

() , , , , , , , , , ,

Harbour Harmonic Hazardous Heat insulation Heavyweight concrete Height High-strength concrete Highway Hinge Hinged Horizontal Hot-rolling Hydration Hydraulics Hydrography Hysteresis Hysteresis loop Hysteretic damping

, , , ,

Idealize Identical Identification Impact Impermeable Implementation Impose Impulse Impulse load Inclined Indeterminate Induce Inelastic Inertia Inextensible Infiltration Infinitesimally Influence Infrastructure Initiation In-situ Integration Interaction Interaction diagram Interface friction Internal Internal bending moment Internal force couple Interpolation Inverted Iron Iron oxide Isolation Isoparametric Issue Iteration

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Joint Joist

Kinetic Kinetic energy

Lab, laboraty Lag Laminar Land Lap splices Lateral Lightweight concrete Limestone Limit state Linear Liquid Live load Load Load factor Load path Load release Loads combination Locate Longitudinal Loss Lump Lumped mass

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Maintenance Management Masonry Mass Massless Material Matrix Mechanics Mechanism Microstructure Mineral Mixing Mode of failure Modification Modulus Modulus of elasticity Moisture Moment Moment-curvature diagram Monolithic Motion Multi-degree of freedom system (MDOFs)

, , , , , () , , , , , , , - ,

Natural Navigation Neglect Negotiation Neutral Nodal Nonharmonic Nonlinear Non-structural Normal Normal force Notation Numerical

, , , , , , , , , , ,

Object-oriened Operational Ordinary differential equation Origin Oscillation Outfall Over-reinforced Overturning

, , , , (), ,

Parabolic Partial slip Particle Pavement Peak (value) Pendulum Perfectly Periodic Permanent Permanent load Perpendicular Pile Pipe Placement Plan Planar Plane Plane sections remain plane Plastic hinge Plastic hinge length Plasticity Plate Plexiglass Pollution Poro-elasticity Porosity Porous Post-tension Precast Precipitation Preliminary Premature buckling Prestressed Prestressing tendonts Pretensioned Principal Principal stress Principal tensile direction Principle Probabilistically Procedure Progressive collapse Propagating Propagation Property Pullout Pump Pure bending

, , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pure shear sress state Push

, , ,

Qualitative Quantify Quotient

,

Railroad Radial forces Ramp Random Range Rate Ratio Reaction Reciprocal Reflection Refraction Rehabilitation Reinforced Reinforcing bar Reinforcing steel Relative displacement Release Remark Remediation Resilience Resistance Resisting Resolution Resonance Resource Response Resultant Resultant force Retain Retaining wall Rib Rigid Rigid off-sets Rigidity Rise Risk Rock Rotation

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Safety factor Safety margins Sampling Sand Saturation Scalar Seaport Section Sector Seismic Seismicity Sequence Serviceability limit state Settlement Sewer Shear Shear reinforcement Shear stress Shear-flexure Shrinkage Side Sideway Silica Simplification Simply supported beam Simply supported slab Simulation Single degree of freedom (SDF) Sinusoidal Size effect Slab Slope Soil Solve Spatial Speciality Specialize Spectra Speed Spillway Spring Stability Stadium Static Stationary Steady Steady-state Steel

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (, ) , , , , , , , , , , , , , ,

Step Stiffness ratio Stirrup Strain Strain hardening Strand Strength Strength reduction factor Stress Stress diagram Stress reversal Structural Structural engineering Substructure Superposition Support failure Surface Surveying Suspended

, , , , , , , , , , , , , , , , , () , , ,

Tar Tangent Tender Tensile Tensile strain Tensile zone Tension Tension tie Thermal Thinwalled Thrust Timber Tolerance Torsion Torsional moment Tower Toxicology Transformation Transient Transmissibility Transmission Transportation Transverse Transverse reinforcement Trench Triaxial Triaxial stresses Truss Turbulent Two-way slab

, , , , ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Unconfined Ultimate limit state Ultimate strength Uncracked concrete Undamped Under-reinforced Uniaxial compression Uniaxial strain Uniaxial tension Uniform Upgrade Urban Useful life Utilize

- , , , , , ,

Valid Variation Vector Velocity Vertical Vibration Virtual Viscous Viscous damper

, , , , , , , ,

Wall partition Waste Water tank Water/cement ratio Wave Weight Weldable bar Welded wire mesh Welding Wood Work

, , , , / , , , , ,

No entries

Yield

, , , ,

No entries