Βιοποικιλοτητα μανιταριων στον Δήμο Κλείτορος Νομός...

of 155 /155
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ “ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ” ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 2010

Embed Size (px)

description

Βιοποικιλοτητα μανιταριων στον Δήμο Κλείτορος Νομός Αρκαδίας

Transcript of Βιοποικιλοτητα μανιταριων στον Δήμο Κλείτορος Νομός...

2010

2

2

3

2010

3

4

-

: :

4

5

, ( ), . . , .

. , , , . , , , . . , - , . , , - , , . . , , , .

, . .

5

6 . , , . . . , . . , , . , . . . , , , . , , . , . , , , . . 6

7

. , . 700 m, . (), ( , , ..) ( ). 2,5 (2007-2010) 12 . , . (2007-2008) . (2008-2009) . (2009) , , . 200 , . . 100 67 , 20 . . 11 , 8 1 , 3 33 , ECCF (Dahlberg and Croneborg, 2003).

7

8

........................................................11 ........................................................................................................11 ..................................14 ....................................................................................16 ...........................................................................................16 .........................................................................................17 ......................................................20 ...........................................................27 ...........................................................................................35 .............................................................................................................38 .........................................................................................................38 . ...........................................................39 . ............................................................41 ...........................................................42 ..........................................................................................................42 ...................43 ....................................................................................................46 .................................................................................................51 ........................................................................................................51 ................................................................................................52 . ............................................................................................53 ..........................................................................................54 ...............................................................................................55 .............................................................................................57 ..................................................................................57 ( 1):..................................................................58 ( 2):......................................................................................58 , ( 3): .................................................59 ( 4): .............................................................60 .....................................................................62 ...........................................................66 , ....................................67 ........................................................................................70 ........................................................................................71 ..................................................74 ................................................................................................74 - ............................................................................75 ...............................................................................................75 .................................................................................................77 ............................................................................................................77 Helvella lacunosa Afzel. . Helvellaceae ......................................................77 Morchella deliciosa Fr. . Morchellaceae.......................................................78 Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schrt. . Pezizaceae ................................79 ........................................................................................................80 Agaricus campestris var. campestris L. . Agaricaceae ................................80 Agrocybe arvalis (Fr.) Singer . Strophariaceae ...........................................81 8

9 Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. . Physalacriaceae ................................82 Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan. . Diplocystidiaceae .....................83 Bolbitius titubans var. titubans (Bull.) Fr. . Bolbitiaceae ............................84 Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod . Bankeraceae ...............................85 Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin. . Agaricaceae ..............................86 Bovista plumbea Pers. . Agaricaceae .........................................................87 Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. . Tricholomataceae ................................88 Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst. . Tricholomataceae............................89 Cortinarius calochrous var. coniferarum (M.M. Moser) Nezdojm. . Cortinariaceae.......................................................................................................90 Cortinarius dibaphus Fr. . Cortinariaceae...................................................91 Cortinarius infractus Berk. . Cortinariaceae...............................................92 Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. . Inocybaceae.......................................93 Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc. . Inocybaceae.....................94 Cystodermella cinnabarina (Alb. and Schwein.) Harmaja. . Agaricaceae 95 Entoloma sericeoides (J.E. Lange) Noordel. . Entolomataceae .................96 Galerina laevis (Pers.) Singer. . Strophariaceae .........................................97 Galerina marginata (Batsch) Khner. . Strophariaceae .............................98 Gamundia leycophylla (Khner) Raithelh. . Tricholomataceae..................99 Geastrum triplex Jungh. . Geastraceae.......................................................100 Gomphus clavatus (Pers.) Gray. . Gomphaceae.........................................101 Gymnopus aquosus (Bull.) Antonn and Noordel. . Marasmiaceae ...........102 Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill. . Marasmiaceae ............................103 Gymnopus erythropus (Pers.) Antonn, Halling and Noordel. . Marasmiaceae.....................................................................................................104 Gymnopus nivalis Antonn and Noordel. . Marasmiaceae .........................105 Hebeloma collariatum Bruchet. . Strophariaceae .....................................106 Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Qul. . Strophariaceae............................107 Hebeloma mesophaeum (Pers.) Qul. . Strophariaceae.............................108 Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc. . Strophariaceae ....................................109 Inocybe geophylla var. lilacina Gillet. . Inocybaceae ...............................110 Inocybe fuscomarginata Khner. . Inocybaceae ......................................111 Inocybe nitidiuscula f. nitidiuscula (Britzelm.) Lapl. . Inocybaceae ..........112 Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. . Inocybaceae ......................................113 Inocybe c.f. sindonia (Fr.) P. Karst. . Inocybaceae ...................................115 Inonotus levis P. Karst. . Hymenochaetaceae............................................116 Lactarius salmonicolor R. Heim and Leclair . Russulaceae .......................117 Lentinellus micheneri (Berk. and M.A. Curtis) Pegler. . Auriscalpiaceae .118 Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. . Agaricaceae................................119 Lepiota forquignonii Qul. . Agaricaceae .................................................120 Lycoperdon pratense Pers. . Agaricaceae .................................................121 Lyophyllum favrei (R. Haller Aar. and R. Haller Suhr) R. Haller Aar. and R. Haller Suhr. . Lyophyllaceae.......................................................................122 Lyophyllum semitale (Fr.) Khner ex Kalamees. . Lyophyllaceae ............123 Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser. . Agaricaceae.......................124 Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon. . Agaricaceae ................................125 Macrolepiota procera var. procera (Scop.) Singer. . Agaricaceae..........126 Marasmius oreades (Bolton) Fr. . Marasmiaceae .....................................127 Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill. . Tricholomataceae...............128 Mycena epipterygia (Scop.) Gray. . Mycenaceae .....................................129

9

10 Mycena pura (Pers.) P. Kumm. . Mycenaceae..........................................130 Mycena rosea (Schumach.) Gramberg. . Mycenaceae.............................131 Mycena xantholeuca Khner. . Mycenaceae..............................................132 Oudemansiella melanotricha (Drfelt) M.M. Moser. . Physalacriaceae ..133 Panaeolus acuminatus var. rickenii (Hora) P. Roux, Guy Garcia and Charret . Strophariaceae ...........................................................................................134 Pholiota lucifera (Lasch) Qul. . Strophariaceae .......................................135 Pleurotus eryngii (DC.) Qul. . Pleurotaceae............................................136 Psathyrella clivensis (Berk. and Broome) P.D. Orton. . Psathyrellaceae ....137 Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer. . Psathyrellaceae ................138 Schizophyllum commune Fr. . Schizophyllaceae.......................................139 Stropharia coronilla (Bull.) Qul. . Strophariaceae..................................140 Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum (Bres.) Mort. Chr. and Noordel. . Tricholomataceae .......................................................................................141 Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken. . Tricholomataceae................142 Tricholoma myomyces (Pers.) J.E. Lange. . Tricholomataceae..................143 Volvariella gloiocephala (Pers.) J.E. Lange. . Pluteaceae ........................144 ...................................................................................................145 ........................................................................................................151 .....................................................................................151 .........................................................................................154 Internet ............................................................................................154

10

11

(Regnum) . , (E.H. Haekel, 1886) ( , ..) , , ( ).

1. (, ).KINGDOMS E.H Haekel (1886) Whittaker (1969) 1. MONERA Cavalier-Smith (1998) 1. ARCHAEA (=ARCHAEOBACTERIA) 2. BACTERIA 1. PROTISTA (Protozoa, Algae, Fungi) 2. PROTOCTISTA (PROTISTA) 3. PROTOZOA ACRASIOMYCOTA MYXOMYCOTA PLASMODIOPHOROMYCOTA 4. CHROMISTA HYPOCHYTRIDIOMYCOTA LABYRINTHOMYCOTA OOMYCOTA ASCOMYCOTA BASIDIOMYCOTA CHYTRIDIOMYCOTA ZYGOMYCOTA

3. FU GI

5. FU GI

2. PLANTAE 3. ANIMALIA

4. PLANTAE 5. ANIMALIA

6. PLANTAE 7. ANIMALIA

, Whittaker 1969, Fungi,

11

12 . (Animalia), (Plantae), (Protista), (Monera). (. 1) , , (Chromista), . , ( 1). , , , (Eumycota).

1. ( Tree of Life, . ).

, , . : ) ) ) ) ( ) , ) .. ( ).

12

13 , .. , , ( ), ( , ) ( ). , .. , . ( ) .. (Courtecuisse and Duhem, 1995). . . , , , , . , (Coprinites dominicanus) 40 (Poinar and Singer, 1990). , . (0,1 mm). ,

- - , , . , . , , 4 .

13

14

. .

. . , , . . , . , ( ). ( 2-10 m), , . .

, . ,

, . . :

, .

14

15 , , . ( RNA) . . , , , , . . . ( ) (septa) . , . , ( ), : ) , ) . . , Ustilaginales Uredinales . . . , , 15

16 . (, , , ..).

. , . , . , , . . , .. (- -), , , , . , . () , , , . , ,

16

17 .

- ( ), (2 ), . - , , . () : , . (): , , (, , ). , (+,- , ). ( 2). . , , . , . , () (). , 8 . . , ,

17

18 . .

2. ( Kent Simmons, Winnipeg).

. , , ( 3). , , . , , , ( , ). . () , . .

18

19 . , .

3. ( Kent Simmons, Winnipeg). . . ( )

, . ( ) . ,

, , . . , , , , , .

19

20

. , , , , , . . , , , , ..

( 4).

4. (Courtecuisse and Duhem, 1995, . ). 20

21

1. . ( ), , () (), . garicales Russulales (). 2. , , . Boletales Polyporales (). 3. . Hydnum, Sarcodon, Auriscalpium .. (). 4. , , , , Pezizales (.. Morchella) Helvellales ( Helvella). 5. , , .. . , , . , , . , .. Gloeophyllum (), Polyporales (), Hericium ( ), Stereum ( ) .. 6. (), . .. Pezizales (Peziza spp., Otidea spp.). 7. , , , . ( Tuber), ( Lycoperdon), (ndogonales, Glomales). 8. , , . (Xylaria, Geoglossum) sp.

( Clavulina, Clavariadelphus, Ramaria) .. 21

22 9. . , , .. (Stereales, Polyporales ..) (Diatrypales, Xylariales ..). 10. . . Auriculariales, Dacrymycetales Tremellales

Tremellomycetidae.

5. (Courtecuisse and Duhem, 1995, . ).

22

23 , , , ( 5). , , , , ( 1). , , , , .. : , . ( ) , .. , , . , , , , , , ..

1.

,

(). , . , , , ( 6). , , .. .

23

24

6. (Breitenbach and Kranzlin, 1984-2005). , , , ( 2).

2. ( , , )

. , . ,

24

25 . , , , .. . , , . , , . ( 3). , (, , ), , .. ( 7).

7. (Bas C., Kuyper T.W., Noordeloos M.E. and Vellinga E.C., 1988-2001).

3. .

, , . , . . .

25

26 Amanita. . , , (volva) ( 4). . . , , .. (Cortinarius) , , (cortina) . , - . , , .

4. . (, , ).

, . ( Cantharellus, Gompus), (Schizophyllum commune) ..

26

27 , , ( 5).

5. , ..

. ( Morchella), ( Helvella), ( Discina), ( Sarcoshaera) ( 6).

6. , .

, , ,

27

28 . , . Tuberaceae ( ), . , ()

. , , , , (, ..), , (.. , .) ( 8).

8. (Alexopoulos , Mims and Blackwell, 1996).

,

. 28

29 , . (pileipellis) , , . , , , , , ( 9). , , , , .. , ( 10).

9. (Breitenbach and Kranzlin, 1984-2005).

10. (Bas C., Kuyper T.W., Noordeloos M.E. and Vellinga E.C., 1988-2001).

. , , , (trama).

29

30 ( 11).

11. . : -, , , . (Breitenbach and Kranzlin, 1984-2005).

, , 1-4 , , - ( 12). . , , .. , , , . , . (seta).

30

31

12. (Breitenbach and Kranzlin, 1984-2005).

, , , . , . , , , . , , . ( 13). ( ), . , . , , . , ( ) , (.. Russula) . . , ,

31

32 , , , .. , , , ( Entoloma), ( Bovista) .. (), .

13. (Bas C., Kuyper T.W., Noordeloos M.E. and Vellinga E.C., 1988-2001). , . , , (gleba), subgleba, . , capillitium paracapillitium, . , , . ,

32

33 , , , ( 7). (.. Astreus) , , columella.

7. capillitium.

. , . , , ( 14). .

14.

( 15). , , 33

34 . , .

15. .

, , . , , ( 16). , , , .

16. .

34

35

( , , ) . , , . , , (, 1995).

8. ( -- ).

( 8). . (, 1995).

35

36

9. ( ).

, , , , ( 9). . 15-45 % 15-35 %. (, ).

, , , , ( ). , , . , .

36

37 , , . , . . . , . . , . , , (, ). , ,

. . , . . , . . . ,

37

38 . , . Morchella, . , . , , , , .

, , . .

.

, , . . , , , .

38

39 , . Agaricus bisporus ( ), Pleurotus ostreatus , Lentinula edodes (Shiitake) Auricularia auricula-judae, Agrocybe aegerita, Stropharia rugosoannulata, Coprinus comatus, Volvariella volvacea, Pholiota nameko, Flammulina velutipes Lepista nuda, (Courtecuisse and Duhem, 1995). 60 (, ). , . . . ( ), . , .. Penicillium roqueforti , Saccharomyces cerevisiae () .. .

, , . . , . - . ,

39

40 . Amanita muscaria. , (Stamets,1996). . (http://healing-mushrooms.net), ( ) Lentinula edodes ( shiitake), AIDS (Courtecuisse and Duhem, 1995). . . . , -

. . Amanita, Amanita phalloides, Lepiota. 95% .. . Inocybe Clitocybe, Amanita, Mycena .. Amanita, A. pantherina A. muscaria A. regalis, . , Cortinarius 40

41 , ,

, Paxillus, Claviceps purpurea, .. (Courtecuisse and Duhem, 1995) , , , , .. (, ).

. , (, ).

, , . (, ). - . . , , , , , . .

41

42

, , . . . 1, , , . , , . , . , , , , ... -, , : () () () . . , , , . , , .

, ,

42

43 . . . , , (ICBN). , , . , , , , , . , . , , .

, , , . . , , . . , , . , (2).

43

44 2. / MYCOTA -MYCOTINA -MYCETES -MYCETIDEAE -ALES -INEAE -ACEAE -OIDEAE -EAE -INAE

, . , 'Agaricales', , Agaricomycetideae, . 4.2.3.1 . ( 3), () , .

3. ( Dictionary of Fungi, 9th Edition, 2001).KI GDOM PHYLUM CLASS SUBCLASS ORDER

FU GI

ASCOMYCOTA

ASCOMYCETES

Arthoniomycetidae Chaetothyriomycetidae Dothideomycetidae Erysiphomycetidae Eurotiomycetidae

Arthoniales Chaetothyriomycetales 3 Orders Erysiphales 3 Orders

44

45Laboulboniomycetidae Lecanoromycetidae Leotiomycetidae Meliolomycetidae Pezizomycetidae Sordariomycetidae Spathulosporiomycetidae 12 Orders 2 Orders 7 Orders 30 Orders Meliolales

NEOLECTOMYCETES PNEUMOCYSTIDOMYCETES SACCHAROMYCETES SCHIZOSACCHAROMYCETES TAPHRINOMYCETES

BASIDIOMYCOTA

UREDINOMYCETES USTILAGINOMYCETES BASIDIOMYCETES

Agaricomycetidae

1. Agaricales 2. Boletales 3. Cantharellales 4. Hymenochaetales 5. Phallales 6. Polyporales 7. Russulales 8. Thelephorales

Tremellomycetidae

9. Auriculariales 10. Ceratobasidiales 11. Christianseniales 12. Cystofilobasidiales 13. Dacrymycetales 14. Filobasidiales 15. Tremellales 16. Tulasnellales

ZYGOMYCOTA

TRICHOMYCETES ZYGOMYCETES

17. Endogonales 18. Glomales

45

46

, , . , . , , , , . , . , , . (, 1990). , , , , .. . , . , . 9 80.060 5% . , 10.000 (Kirk, Cannon, David and Stalpers, 2001) , , , .

46

47 , . , ECCF (European Council for the Conservation of Fungi), (Dahlberg and Croneborg, 2003). (Red Lists), . , , , Natura 2000 . : , , , (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen, Jenney and Dahlberg, 2007). , , , , , . , , 74% (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen, Jenney and Dahlberg, 2007). 1000 . . . , : , ,

47

48 , , (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen, Jenney and Dahlberg, 2007). ECCF, , . 2003 33 , 5 . , 8000 , 20% (Dahlberg and Croneborg, 2003). Red Lists ( ) 9 , 1400 , 5.500 Red Lists, . , (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen, Jenney and Dahlberg, 2007). , , . ECCF, , , , . (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen, Jenney and Dahlberg, 2007), , . 1:5 (Nannfeldt, 1959) 1:6 (Hawksworth, 1997). 6.300 (Strid and Tan, 1991) , (1:5) 31.500.

48

49 33 ECCF, 1-5 (Dahlberg and Croneborg, 2003), (, , ). 3 33 . , , . , , , , , (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen, Jenney and Dahlberg, 2007). , , . , , . , , .

, , , . , , , . , . , , , . , 49

50 , , .

, , . , .

50

51

22 , . 140.000 2.584 ( 2001). (9) : ( ), , , , , , , . , . , 1955. . (420 ) 15 ., 1500 . 75 . 49.000.000 3. 400 . , () (). , 1000 m 1980 m. , . , , , . , , , , , , , . , ,

.

51

52 . (www.dimos-kleitoros.gr).

(..., 2004), (www.gnccd.com). ) (Rock Outcrops) , : Calcaric Leptosols, Calcaric, Eutric Dystric Leptosols, (Various Rocks) , , . ) Leptosols (LP) , : Eutric Leptosols, Eutric Regosols Leptoeutric Regosols, (Flysh) , , .

. Leptosol: , , 20% .. . Regosol: , , , . (permafrost) . . Dystric: 50%, Leptosols 5 cm , . Eutric: 50% . Calcaric: 20 50 20 52

53 -- , .

. , . , , , , . , (www.hnms.gr), (650 m , 70 km ) 1957-1997, 5,1 oC 11,7 oC, 0,9 oC 4,9 oC 9,6 oC 17,1 oC. , 14,6 oC 24,5 oC, 8,2 oC 14,5 oC 20,6 oC 30,1 oC. 109,8 mm 135,6 mm 11,8 15,8 . 58,5 mm 89,5 mm 9 13,7 19,9 mm 58,5 mm 3,6 9,1 . 73,8 % 77,8 %, , 63,1 % 69,3 % 44,9 % 57,7 %. 3,8 km 5,6 km , () , , (). 53

54 12 /, 4 / 7-8 /.

. . , . , , , , . , , . 400 m , , 1500 m . 700 m 1000 m , , 1000 m. , , , . , . . , , , , . , . 54

55

. , . , . , 1000 m. . , . , , 1000 m 500 m , , , , (). , . , . : (Abies cephalonica), (Quercus coccifera), (Quercus frainetto, Quercus pubescens), (Acer creticum), (Phlomis fruticosa), (Juniperus spp.), (Arbutus andrachne), (Cupressus spp.), (Juglans regia), (Amygdalus communis), (Prunus avium), (Malus spp.), (Pyrus communis), (Platanus spp.), (Salix spp.), (Populus spp.), (Vitis vinifera), (Castanea sativa), (Acacia spp.), (Cercis siliquastrum), (Rosa spp.), (Pinus spp.) , (Olea spp.) , , , , .

55

56

56

57

10,11. .

57

58 ( 1): , . ) 37 47 25 , 22 03 39 (428 m) B) 37 47 40 , 22 04 28 (495 m) ) 37 47 41 , 22 04 04 (430 m). ( 12). , , , .. . , . 20-30 .

12. ( 2): . ) 37 45 21 , 22 06 04 (900 m) B) 37 44 44 , 22 05 50 (925 m) ) 37 44 51 , 22 06 24 (900 m). ( 13).

58

59 900-1000 m (, , , , , , ..) . , . . , , , . , 500 m, . , .

13. , ( 3): . ) 37 42 33 , 22 05 15 (980 m) B) 37 42 18 , 22 05 23 (1070 m) ) 37 42 22 , 22 05 02 (1010 m). ( 14). ,

59

60 . , , , . . , , , , .

14. , . ( 4): , . , , , . , , . , 1000+ m , 500 m , . ( 15)

60

61

15. . . . . , 10, ( 16-18). . , .

61

62

16-18. .

, ( 10,11). , . , 62

63 , . : , , ( Canon, Powershot A720 IS, 1 cm , Cullmann), . , , , . , . (.. , ) . , . ( , ), , . , , . , . . 63

64 , . , . , , . , , . . : . ( ), . . , . , , , , . . , (, , ..), , , ( ). . , , (, , ..) . , , , . . , . (, , ), , 64

65 , (, ..), , , . . , . . ( Russula, Lactarius), . , . . . . . , . , , . , 10 cm -20 cm . , , . , , , . , . , . 65

66 80 oC 50 oC, . , .

. . . , . , , . , . . , , , , , . m, . Q, 1 . . Congo Red, . ( ) , , Melzers , 66

67 . , , . . , , , . , , , , . , . , , ( , .) - HERBARIUM (. ) . ,

, 10x, , , .

100x. 100x . , . ,

67

68 , KOH. , , , , , KOH. KOH , . (, , ) . , , . , . , , , , . , . , , . , , , , , . , , . .

() : . x g (100- x) ml . 3-5%. :

. . , 68

69 , Crinipellis Cystoderma.

Melzers : 1.5g , 5g 100ml chloral hydrate 100ml . : . . Melzers () (). , (20) . , , , , .

Congo Red : 1 ( 2)g 99 ( 98) ml . . : . . . , , NH3 (3% ) Congo Red . , - Congo Red , .

: (FeCl3) 69

70 chloral hydrate (C2H3Cl3O2). : , Lyophyllum, , . , . . : (FeCl3) . , chloral hydrate.

Cressyl Blue : 1 g Cressyl Blue 99 ml 5 10 . : ( ). .

, HCl () : Coprinus Cortinarius, , , . Coprinus, .

, . , , , . , , , (\, \ .). ,

70

71 . . ... ( ) (.. , , ..). , . .

Fungi of Switzerland vol.1-6, J. Breitenbach and F. Kranzlin, Verlag Mykologia, Lucerne, 1984-2005. . , . . , , ( Boletales) , , Russula Lactarius.

Flora Agaricina 2001

eerlandica vol.1-5, A.A.Balkema Publishers, Rotterdam, 1988-

, , . Rhodocybe, Clitopilus Entoloma, Pleurotaceae, Pluteaceae Tricholomataceae, Clitocybeae, Laccarieae, Collybieae, Marasmieae, Myceneae, Panellae Biannularieae, Psilocybe Pholiota Xeruleae

71

72 Tricholomateae Agaricaceae.

ordic Macromycetes vol.1 Ascomycetes, Lise Hansen and Henning Knudsen Nordsvamp, Copenhagen, Denmark, 2000 ordic Macromycetes vol.3 Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes, Lise Hansen and Henning Knudsen, Nordsvamp, Copenhagen, Denmark, 1997 , . , Boletales.

Keys to Agarics and Boleti, Moser Meinhard, Phillips 15a Eccleston Sq. London, 1983 , .

British Puffballs, Earthstars and Stinkhorns, Pegler David-Laessoe ThomasSpooner Brian, Royal Botanic Gardens, Kew, 1995 Sclerodermatales, Tulostomatales, idulariales, Lycoperdales Phallales . , .

Persoonia vol.2 The Dutch, French and British species of Psathyrella, Kits Van Waveren, Leiden, 1985 Psathyrella , . .

Mycena d Europa, Robich Giovanni, Centro Studi Micologici, Trento, 2003 Mycena, . .

Fungi of

orthern Europe, Volume 3: the Genus Hebeloma, Jan Vesterholt, 72

73 Svampetryk, Copenhagen, 2005 Hebeloma . .

Fungi Europaei, Volume 3: Tricholoma, Alfredo Riva, Edizioni Candusso, Saronno, 2003 Tricholoma . .

A Monograph of Marasmius, Collybia and Related Genera: Part 2, V. Antonin and M.E. Noordeloos, IHW-Verlag, Eching, 1997 Marasmius, Collybia, Gymnopus .. .

Cortinarius, Flora Photographica, Volume 1-3, T.E. Brandrud, H. Lindstrm, H. Marklund, J. Melot and S. Muskos, Cortinarius HB, Matfors, 1990-1998 Cortinarius. .

A Revsision of the genus Inocybe in Europe, I. Subgenus Inosperma and the smooth-spored species of subgenus Inocybe, Kuyper W. Thomas, Persoonia Supplement Volume 3, Leiden1986 Inocybe . .

orth American Species of Clitocybe Part I-II, Bigelow E. Howard,J. Cramer, Vaduz, 1982-1985 Clitocybe . .

73

74

Ainsworth and Bisby's Dictionary of Fungi, 9th Edition, P.M. Kirk - P.F. Cannon J.C. David - J.A. Stalpers, CABI Publishing, Wallingford, 2001 . .

Index Fungorum, CABI Bioscience databases (www.indexfungorum.org)

, , . , . . , .

. , . .

74

75

- 20-10-2007 5-10-2009. 12 . , (20,21-10-2007) . . (2,3-11-2007) , 15 . , , . 7 500 m , . , 8 . (21 23-10-2007) 31 , .

, . (26 28-1-2008) 11 . , , . (12-3-2008), . (30-4 2-5-2008) . , . . (1,2-5-2008) , 6 , . (30-5 1-6-2008)

75

76 , 5 . (14-17-10-2008) , , .

10 . , 4 (21-23-10-2008), 21 , 5 (28 30-10-2008), 44 . 30 , , 12 . . , . , 15 (12,1311-2008), 9 , . , , , 1 (27-9 5-10-2009), , . , . . , (Amanita sp, Xerocomus sp.) . , , ( ), . 29 , 4 . , 11 14 . . , , . , , , . .

76

77

Helvella lacunosa Afzel. . Helvellaceae

-: , . . . . : , , 2-3 , -, , 5 cm 3 cm. , , , , , 4 x 2,5 cm. : , , , , 15-20 x 10-12 m, Q: 1,5-1,8. , , Melzers, 240-350 x 13-16 m. , , , , 4-7 m. : , , , .. . . //: , .

77

78

Morchella deliciosa Fr. . Morchellaceae

-: , . . . . : -, , ( ), , , , 2 cm 2,7 cm. - , . , - , , 2,5 x 1 cm. . : , , , ( ), 18-22 x 10-14 m, Q: 1,6-1,8. , , Melzers, 300-350 x 20-13 m. , , , , 16-18 m, . : , , . . . //: , M. vulgaris, , M. vulgaris .

78

79

Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schrt. . Pezizaceae

-: , . . . . : , , -, , , 3-6cm. . , .

: , , , , 13,5-18 x 7-8,5 m, Q: 1,8-2,1. , , Melzers, 200-360 x 7-13 m. , , , , 5-7 m. : , . , . . //: , , . (Dahlberg and Croneborg, 2003).

79

80

Agaricus campestris var. campestris L. . Agaricaceae

-: , . . . , . . : - , 6-7 cm. , . , , . - , . . , , - . , 4-6 x 1,2-2 cm. , , . . -. : , , , , 6,5-8 x 4-6 m, Q: 1,2-1,6. , , . . (pileipellis) , . . : , , , . . //: , . , , var. equestris, var. squamulosus, var. isabellinus var. radicatus, .

80

81

Agrocybe arvalis (Fr.) Singer . Strophariaceae

-: , . . . . : - , 3-3,5 cm. , ( ). - . , , (. )., . , 4,5-5 x 0,5 cm. , , . , . -. : , , , , 8-10 x 5-6,5 m, Q: 1,5-1,8. , . , , , 50 x 17 m. , , 1-6 -, 5060 x 17-25 m. (pileipellis) , , , (65 x 15 m). . : , , . . //: . ( ) . . (, ).

81

82

Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. . Physalacriaceae

-: , . . : . , , , , 5-8 cm. , , . , - , . , , . , 8-15 x 1,4-1,7 cm. , , - , . , , , . . . : , , 8-9,5 x 5,5-6 m, Q: 1,2-1,5. , . , , . (pileipellis) . . : , , . -. //: , , . , . , .

82

83

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan. . Diplocystidiaceae

( ) -: , . . . . : , , . , 2-3,5(-5) cm. , . , . - , . , -, , . (Gleba) , . . : , -, ( 0,3-0,7 m), , 9-12 m. . Capillitium , , 3-9 m, , , . : , , . . . //: , . (www.healing-mushrooms.net).

83

84

Bolbitius titubans var. titubans (Bull.) Fr. . Bolbitiaceae

-: , . . . . . : - , 2,1 cm. , . . , . . , 5,5 x 0,15 cm, , . . . : , , , , 1114 x 7-8 m, Q: 1,5-1,8. , . , , 20-38 x 6-15 m. . , . (pileipellis) , . . : , , , , . . //: , . , B. titubans var. titubans B. titubans var. olivaceus, .

84

85

Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod . Bankeraceae

-: , . . , . . : , , - , 7,5 cm. , . , , 1-2 mm. -, , -, , 4,5 x 2,5 cm. . : , , 46 x 3,5-5 m, Q: 1-1,2. , . . , ( 2-15 mm), . , . : , , , . . //: , Boletopsis grisea, 33 ECCF. B. grisea , , , , B. leucomelaena , . (, ).

85

86

Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin. . Agaricaceae

( ) -: , . . . . : , , 4-5 mm () 2,2-2,5 cm. , , , , , . , -. (Gleba) . Subgleba ( , , ). . : , , , 3-4,5 m. Capillitium , , 4,5-12 m . , - . ( capillitium Bovista). : , , , , , . . //: subgleba. . , (, -, -, 2004).

86

87

Bovista plumbea Pers. . Agaricaceae

( ) -: , . . . . : , (9-20 mm) , 2-3 cm. , -, , , . , - . (Gleba) . Subgleba . : -, -, 6-7 x 5-6 m, , (8-14 m). Capillitium , -, 15(-35) mm . , . : , , . . //: Bovista. , subgleba, , .

87

88

Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. . Tricholomataceae

-: , . . . . . : - , 3,8 cm. . . . , , . -, , , 4 x 0,6 cm. . . : , - , 6-7,5 x 4-5 m, Q: 1,351,75. , . . (pileipellis) , . . : , , . . //: . .

88

89

Clitocybe trulliformis (Fr.) P. Karst. . Tricholomataceae

-: , . . . . : - ( ), 1,1 cm. . , , . , , , 2 x 0,4 cm. . . : -, , , , 6-8(10) x 3-4 m, Q: 1,7-2,4. , . . , 40 m. . (pileipellis) . . : , . . //: . Clitocybe collina, . (, ).

89

90

Cortinarius calochrous var. coniferarum (M.M. Moser) Nezdojm. . Cortinariaceae

-: , . . . . : - , - , 5-8 cm. , . . - . , -, . , , 9-12 x 3 cm. , , . . . : -, , -, 10-12 x 6-7 m, Q: 1,6-1,9. , . . (pileipellis) , , . . : , . . //: var. haasii C. calochrous . , KOH. . .

90

91

Cortinarius dibaphus Fr. . Cortinariaceae

-: , . . . . : - , - , 2,5-9 cm. , , . - . . , . . - , 3-7 x 1,5-2,5 cm. , . . . . . : -, , , 8-10 x 5-6,5 m, Q: 1,45-1,8. , . . , - . (pileipellis) , , KOH. . : , , . . //: .

91

92

Cortinarius infractus Berk. . Cortinariaceae

-: , . . . . : - , , 1,5-5 cm. , . - . . , -, . , , 4-5 x 1-2,5 cm. , . , . . . KOH, . . . : , -, , 7,5-10 x 6-7,5 m, Q: 1,1-1,5. , . . (pileipellis) , , - . . : , . . //: , C. infractus. .

92

93

Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst. . Inocybaceae

-: , . . . : , , , , 1-4,2() x 1,5-3() cm. . , , . , . , , , . . . . : , , , (8,5-)9,511,5 x 5-6,5(-7) m, Q: 1,4-1,9. , . -, 30-80 x 5-20 m. , . . (pileipellis) , (60-100 x 5-10 m), . . : , , . . //: C. mollis. C. calolepis . .

93

94

Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc. . Inocybaceae

-: . . : -, , 1-2 cm. . . . . , . . . . : -, , , 7-9(-10) x 76(-5) m, Q: 1-1,67 .. 1,33. , . , , , 15-40 x 510 m. . (pileipellis) , , . . : , , . . //: Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus, , var. subsphaerosporus , var. cesatii .

94

95

Cystodermella cinnabarina (Alb. and Schwein.) Harmaja.

. Agaricaceae

-: , . . . . : , , 2-2,5 cm. , , , . . , , . , , 3,5-4,5 x 0,6-0,7 cm. , , . . . : , , , , 4,5-6 x 3-4 m, Q: 1,2-1,9. , . . , , 27-35 x 5-10 m. . , . (pileipellis) , , . . : , , . . //: . , C. myriadocystis, , , . .

95

96

Entoloma sericeoides (J.E. Lange) Noordel.

. Entolomataceae

-: , . . , . . : , , , 2-4,6 cm. , , - . , , , . . , , , 3-7 x 0,3-0,8 cm. , , . . . : 5-6-7 , 7,5-9,5 x 7-9 m, Q: 1-1,2. , . . (pileipellis) , , . . : , , , . . //: , . E. sericeum , . , . (, ).

96

97

Galerina laevis (Pers.) Singer.

. Strophariaceae

-: , , . . : , , , 0,7-1,6 cm. , -, . . , -, . , , , , 3-4 x 0,1-0,15 cm. . . : -, , , 7,5-10 x 4-5,5 m, Q: 1,5-2. . , . , , 25-35 x 3-6 m. , , , . (pileipellis) , . . : , , . . //: Tubariopsis . . (, ).

97

98

Galerina marginata (Batsch) Khner.

. Strophariaceae

-: , . . , . . : , , 1-2,5 cm. . . , . -, , . , - . . , , , 3-4 x 0,2-0,4 cm. . . , . -. : , , , , (8-)9-11(-13) x (5,5-)6-7 m, Q: 1,4-1,9. , , . , , , 50-75(-95) x 812 m. , . ( 12 m). (pileipellis) , , . . : , . . //: , . Pholiota mutabilis , , , .

98

99

Gamundia leycophylla (Khner) Raithelh.

. Tricholomataceae

-: , . . , . . : , 1,5-1,8 cm. , , . , -, , . , , -, . , 3,5 x 0,2 cm. , . -. . : , , , , Melzers, 6-7 x 4-5,5 m, Q: 1,2-1,7. , , . , , , 30-55 x 6-7 m. , . (pileipellis) , , . . : , , , . . //: G. striatula, ( , ...) G. xerophylla, (Hansen and Knudsen, 1997). (, ).

99

100

Geastrum triplex Jungh. . Geastraceae

( ) -: . . . . : , , 3-4 cm 9-10 cm . (3 mm), , , (4-)5-7 , . , , , , . , , -, , . (Gleba) . Columella , . : , -, 4,5-5,5 m, ( 0,30,7 m), . . Capillitium , , 3-7 m, , , . : , , . . //: (3 mm), .

100

101

Gomphus clavatus (Pers.) Gray. . Gomphaceae

-: , . . . . : - , 8-10 x 6,5-7 cm. - , , , . . , , , . , (2,5-3 cm), , , , . . . : -, , -, , 12-15(17) x (5-)6-7(-8) m, Q: 1,7-2,4. , . . , , 2,5-10 m. . : , , . , . . //: , , Cantharellus , G. clavatus. (Dahlberg A. and Croneborg H., 2003).

101

102

Gymnopus aquosus (Bull.) Antonn and Noordel. . Marasmiaceae

: , . . . : , -, , , , 2,7 x 2,5 cm. , , . . . , , . , , , 4 x 0,3 cm. . , . . : , , 7-8 x 3-5 m, Q: 1,5-2. , , . , , , . , , 20-55 x 10-17 m. . . (pileipellis) , . dryophila- . : , , , , , , . //: G. aquosus G. dryophilus , . , . (Zervakis, Polemis and Dimou, 2002b).

102

103

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill.

. Marasmiaceae

: , . . . . : -, , , 2,5-5 cm. - . , , . . , , . , , , , . , 3-6 0.3 cm. , . . . : . : , , , 5-6 x 3 m, Q: 1.6-2. , , . , -, , , , 20-25 x 5-11 m. . , . (pileipellis) dryophila , , , , . : , . . //: G. dryophilus . (G. ocior, G. aquosus), , .

103

104

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonn, Halling and Noordel. . Marasmiaceae

: , . . : , , , 3-3,2 cm. - . . , , . , , 3 x 0,3 m. . . . : , , 6-7 x 3-4(-5) m, Q: 1,4-2. , .. , , , , 20-50 x 5-12 m. . . (pileipellis) , (9-15 m), . : . . //: G. erythropus , . . .

104

105

Gymnopus nivalis Antonn and Noordel. . Marasmiaceae

: , . . . : - ( ), 2-2,7 cm. , . . . , . . , , 2,6-3 x 0,3 cm. , . . . . : , , , (6-)7-8(-9) x 4(-5) m, Q: (1,2-)1,75-2. , , . , , , 35-55 x 8-25 m. . . (pileipellis) , , . : , . . //: G. nivalis , Gymnopus (Antonn and Noordel. 1997). (, ).

105

106

Hebeloma collariatum Bruchet.

. Strophariaceae

-: , . . , , . . : , , 2,5-3,8 cm. . . , . , , - . , , , , 3-4 x 0,3-0,5 cm. , . -. : , , , , , Melzers, 11-13 x 5,5-6,5 m, Q: 1,8-2,1. , , 30 x 8 m. , , 30-45 x 6-11 m. . , . . (pileipellis) , , . : , . . //: H. mesophaeum subsection Indusiata , , . H. mesophaeum . (, ).

106

107 Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Qul. . Strophariaceae

-: , . . . . : , , 3-3,5 cm. , . , , . , -. , . , 4-5,5 x 1-1,5 cm. , . - . . . : , , , 10-11 x 6,5-7 m, Q: 1,4-1,7. Melzers, . , . , , , 30-42 x 8-10 m. . , . (pileipellis) , . . : , , . . //: H. crustuliniforme , , . . H. sinapizans H. crustuliniforme ( ). .

107

108

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Qul.

. Strophariaceae

-: , . . . . : - , 2,6 cm. . , , - , . , -, . , , 5,5 x 0,5 cm. . . -. : -, , , (8-)9-11,5 x 5-6,5 m, Q: 1,65-2,1. Melzers. , . , , (4-5 m) (8-10 m), , 23-50 x 8-13 m. . , , 45-80 x 7-9 m. (pileipellis) , . . : , , . . //: , . H. collariatum H. candidipes . , (Maire and Politis, 1940).

108

109

Hebeloma sinapizans (Fr.) Sacc. . Strophariaceae

-: , . . . . . : , 5 cm. . , , . - , . , -, . . , , , , 6,5 x 0,8-0,9 cm. , , . . . : , -, , , , (10-)11-12(-13) x 7-8 m, Q: 1,4-1,7. Melzers. , . , , , , 35-70 x 5-9 m. . (130 x 15), . (pileipellis) , . . : , , . . //: H. crustuliniforme Hebeloma. To H. crustuliniforme , , .

109

110

Inocybe geophylla var. lilacina Gillet.

. Inocybaceae

-: , . , . : - ( -), 1,3-1,8 cm. , . , - . . . , , . , 3-4 x 0,4-0,6 cm. , , . . -. : , , , - , 8-10 x 5-6 m, Q: 1,45-1,8. Melzers. , , . , -, , , 50-60 x 14-20 m. , . , , , . (pileipellis) , . : , . . //: , . - .

110

111

Inocybe fuscomarginata Khner.

. Inocybaceae

-: . , (). , ( ). . : , 1-2,5 cm. , , - , , . , . - , . , . . , , 2,5-3,5 x 0,4-0,6 cm. , . . : , , , (7-) 8-12(-14) x 5-7 m, Q: 1,3-2,3. Melzers. , 30 x 10 m, (6 m) . . , . , , , 28-70 x 13-16 m. , , . . . (pileipellis) (8-11 m), , . , , . . //: I. fuscomarginata (, ). pileipellis, , (Stangl, 1991).

111

112

Inocybe nitidiuscula f. nitidiuscula (Britzelm.) Lapl. . Inocybaceae

-: . , . : - ( ), 2,2 cm. - , . . , , . . , - , , 3,2 x 0,4 cm. . . : , , , 9-12 x 5-6 m, Q: 1,6-2. , . Melzers. . , , (1-3 m) , , 40-60 x 10-15 m. , . . 1/3 , , , , . (pileipellis) , 7-13 m, . : , , . . //: I. nitidiuscula I. fuscidula. , . .

112

113

Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm. A

. Inocybaceae

B

-: , . . , . . : , , . - , , 3,3 cm 3,5 cm . - - . , . , . , . . , . , . . . . , , , 5,5 x 0,5 cm 6 x 0,8 cm . , . -.

113

114 : , , . -, (10-)12-16(18) x 6,5-9 m, Q: 1,3-1,9(-2,3) . , 12-14 x 7-8(-9) m Q: 1,45-2 . , , , , 30-35 x 12 m. . , , , - , 40-55 x 11-13 m. . (pileipellis) , . , . : , , . . //: , , . I. rimosa var. rimosa I. rimosa var. obsoleta. I. arenicola , , , .

114

115

Inocybe c.f. sindonia (Fr.) P. Karst.

. Inocybaceae

-: , . . , . . : - ( -), 2,5 cm. , . . . , -. . , 4,5 x 0,4 cm. . . . : , ( ), , , (12-)11-9 x 5-6,5 m, Q: 1,55-2. . , -, , , 65-85 x 14-22 m. , . . . 70 x 20 m, . . : , . . . //: , (, 1992). , 11 x 5 m (Hansen L. and Knudsen H., 1997), 10 x 4,5 m, (Breitenbach and Kranzlin, 2000). Inocybe c.f. sindonia.

115

116

Inonotus levis P. Karst. . Hymenochaetaceae

-: . . . . : - 2 3 , 10-30 cm , 6-20 cm 10cm . , , , , . , 2-3 /mm, - . , . , , . , . : , , , , 8-10 x (5-)6-7 m, Q: 1,2-1,6. , . . ( ) . , (2-4 m) (3-8 m) . . : , . -. //: , . I. hispidus I. levis .

116

117

Lactarius salmonicolor R. Heim and Leclair . Russulaceae

-: , . . . . : - , , , 6-7 cm. , , - . , , . , , , , 6 x 1,7 cm. , 10 , , . : , , 8-10 x 7-9m, Q: 1-1,3. Melzers. , . , 40-50 x 6-9 m. , 18-22 x 4-6 m. , , 3075 x 4-8 m. (pileipellis) , , 1-7 m. . : . . //: , , , .

117

118

Lentinellus micheneri (Berk. and M.A. Curtis) Pegler. . Auriscalpiaceae

-: , . . . . : , , , , 2-2,5 cm. , , . , . - - . , , , - , . , , , , 2 x 0,3-0,4 cm. , . . . . : , , , , 5-6 x 3,5-4,5 m, Q: 1,1-1,5. Melzers. , . , , 21-40 x 3,5-7 m. (pileipellis) , , . . : , . . //: . . .

118

119

Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm.

. Agaricaceae

-: , . . . . : ( , ), 2,5 cm. -, , , . . , , . , 6 x 0,7 cm. , , , - . . . : - , , , 14-16 x 5,56,5 m, Q: 2,1-2,7(-3,4). Melzers. , . , ( ), 25-36 x 10-15 m. . (pileipellis) , , (80-170 x 7-12 m). . : , , . . //: . L. ochraceosulfurescens, .

119

120

Lepiota forquignonii Qul. . Agaricaceae

-: , . . . . : , 3,5-4 cm. , , - . . , , . , 7 x 0,5 cm, , , 1/3 . . . : -, , , 7-9 x 5-5,5 m, Q: 1,4-1,8. Melzers, Cressyl Blue. , . , , , 20-25 x 6-12 m. . (pileipellis) , , (60-300 x 7-14 m). . : , , . . //: ( ). pileipellis, . (, ).

120

121

Lycoperdon pratense Pers.

. Agaricaceae

( ) -: , . . . . : , , 3,5-6 cm 4,5-6 cm . , , . , . , , -. , ( 4 cm) . (Gleba) , - -, subgleba . Subgleba , -, 1/3 . . : , , , -, 2,5-4,5 m. Capillitium Lycoperdon, , , , 3-5 mm , . (Paracapillitium) 2-6 mm . , . : , , , . . //: , . Bovista plumbea, . gleba subgleba, paracapillitium.

121

122

Lyophyllum favrei (R. Haller Aar. and R. Haller Suhr) R. Haller Aar. and R. Haller Suhr. . Lyophyllaceae

-: , . . . . : ( ), 1,8 cm. , . . , , , , . , , 2,5 x 0,5 cm. . , , . . , . . : , , , 4-5,5 x 2,5-3,5(-4) m, Q: 1,3-1,7. , , . , , , , 22-40 x 2-5 m. . (pileipellis) , . . : , . . //: , (, ). (Dahlberg and Croneborg, 2003). . (Breitenbach and Kranzlin, 1991)

122

123

Lyophyllum semitale (Fr.) Khner ex Kalamees. . Lyophyllaceae

-: , . . . . : , 2,5 cm. . , - , - . , , . . , , , 6 x 0,5 cm. . . : , , , , 79 x 4-4,5 m, Q: 1,7-2,3. , , . . (pileipellis) , , . . : , . . . //: . Lyophyllum . (, ).

123

124

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) Wasser.

. Agaricaceae

-: , .. . , . . : - , 7 cm. , . , . . , , . , 11 x 0,2 cm. , , . , , . . . : , , , , 12-15 x 7-9 m, Q: 1,5-1,85. Melzers. , . -, 18-25 x 9-13 m. . (pileipellis) , ( 70 x 10-12 m). . : , , . . //: , . . M. excoriata, M. heimii . M. excoriata.

124

125

Macrolepiota fuliginosa (Barla) Bon. . Agaricaceae

-: , .. . , . . : , , , 5-7 cm. , , , , . , , . , , . -, (3 cm), 7-10 x 1,6-2 cm. , - , - , , , . . , , . . . : , , , , 11-16(-18) x (8-)9-12 m, Q: 1,2-1,6. Melzers. , , . , , 2-3 , 30-50 x 11-15 m. . (pileipellis) , . . : , , . . //: , . . (Athanasiou and Theochari, 2001).

125

126 Macrolepiota procera var. procera (Scop.) Singer. . Agaricaceae

-: , .. . , . . : (7 cm), , 16 cm. , . , , , . . , , . , 20-24 x 1-2 cm ( 5 cm ). , . , , . , , , . . . : , , , , 12,5-16,5 x 8-11 m, Q: 1,4-1,9. Melzers. , . , , 2-3 , , 17-62 x 9-18 m. . (pileipellis) , , , 1-3 . . : , , . . //: , . , , , , .

126

127 Marasmius oreades (Bolton) Fr. . Marasmiaceae

-: , . . . . . : 2 cm ( , ). , . , -, , . . , . . , 4 x 0,2 cm. , , . . . : , , , 7,5-9 x 4-5,5 m, Q: 1,3-1,7. , . . . . (pileipellis) , , . . : , , , , , .. . //: . Marasmius collinus M. oreades. , , . M. oreades , M. collinus .

127

128

Melanoleuca grammopodia (Bull.) Murrill. . Tricholomataceae

-: , . . . . : , 8-10 cm ( - , ). , . - -, . , , . , 3,5-5 x 1,5 cm. , -, - . . . : , -, (6,5-)7-9 x 4,5-6 m, Q: 1,3-1,8, Melzers. , . , , 30-55 x 5-9 m. . . (pileipellis) , . . : , , , . . //: , f. grammopodia f. macrocarpa, . f. grammopodia f. macrocarpa , . (Dimou, Zervakis and Polemis, 2008).

128

129 Mycena epipterygia (Scop.) Gray. . Mycenaceae

-: , . . . : , , - , , 0,7-2 cm. , , , . . . . . , , . , . , , 3-5 x 0,2 cm. , , . , , . , . . : , , , 8-10 x (4-)5-6 m, Q: 1,5-2,25. , . , , 15-20 x 2-4 m. . . (pileipellis) , , . . : , . . //: , . , , , . .

129

130 Mycena pura (Pers.) P. Kumm. . Mycenaceae

-: , . . : - , - , 1-3 cm. . , . , , , -, - . , . , . - . , -, , 3-6 x 0,4-0,5 cm. . . : -, , , , 5,9-7,8 x 3,7-4,2 m Q: 1,5-2. -, . , , 48-70 x 13-24 m. (pileipellis) (3-9 m), , . : , . . //: , M. rosea M. pelianthina .

130

131

Mycena rosea (Schumach.) Gramberg.

. Mycenaceae

-: , . . . , . . : - , , 1,5-2,7 cm. , . . , . . , . . , , , 4,5-5,3 x 0,3-0,4 cm . , . , . . . : , , , , (6-)7-8 x 4-5 m, Q: 1,4-2. , . , , 40-52 x 12-17 m. , . (pileipellis) , , , . : , . . . //: . M. pura . , .

131

132

Mycena xantholeuca Khner. . Mycenaceae

-: , . . , . . : , , 1 cm , 1 cm . , - . , . . , , , , 6-7 x 0,1 cm. - . . . : , - , , 7-9 x 5-6 m Q: 1,3-1,8. - 4 2 . , , 20-35 x 6-18 m. . (pileipellis) . : , . . //: Sec. Filipedes - . , pileipellis, M. xantholeuca . (, ).

132

133

Oudemansiella melanotricha (Drfelt) M.M. Moser.

. Physalacriaceae

-: , . . . . : ( ), 3 cm. , , , , . - . , , . , , , ( 10 x 0,1 cm) , 4,5 x 0,5 cm. . , . . . : -, , , 9-12 x 8-11 m, Q: 1-1,2. , . , , , 84-116 x 35-40 m. (pileipellis) , , , (802400 x 8-24 m) . . : , , . . //: , Xerula pudens ( 1 mm).

133

134

Panaeolus acuminatus var. rickenii (Hora) P. Roux, Guy Garcia and Charret . Strophariaceae

-: , .. . . - . : , - , 2 cm 1 cm . , - , . , . , , . , 8-8,4 x 0,15-0,2 cm. , , , . . . : - , - , , , 11-13 x 8-10 x 6,5-7 m, Q: 1,5-1,8. , . , 25-38 x 5-10 m. . , . (pileipellis) , , , , . . : , , , , . . //: P. acuminatus . var. rickenii (4x ) , P. acuminatus . .

134

135

Pholiota lucifera (Lasch) Qul. . Strophariaceae

-: , . . , . . : , , 1,8-4,5 cm. , , . , . - . . , 2,5-4,5 x 0,3-0,7 cm, , , - . , . . . : -, , , , (7-)8-10(-11) x (4-)5-6 m, Q: 1,3-1-2. , . , , 30-55 x 7-10 m. . (pileipellis) , . . : , , . . . //: Pholiota tuberculosa . , , , .

135

136

Pleurotus eryngii (DC.) Qul. . Pleurotaceae

-: , . . , . . : , , 4,5-5,5 cm. , . . . , , . -, , 3,5-4 x 1,1-1,3 cm. , , , . . -. : , , 10-12(-17) x 4,5-5,5(-7) m, Q: 1,9-2,7. , . . (pileipellis) , . . : 2-3 , . Apiaceae (Eryngium sp. ). . //: P. eryngii , Apiaceae, () . P. nebrodensis Cachrys ferulacea (Zervakis et al. 2001, Ravash et al. 2010).

136

137

Psathyrella clivensis (Berk. and Broome) P.D. Orton. . Psathyrellaceae

-: , . . . . : , , 2,3-3 cm. , . . , , . , , . . , 7 x 0,2 cm. , . . . -. : , , , , (8-)9-10,5(-13) x 5,5-6,5 m, Q: 1,5-2. , , . , 20-25 x 10-12 m. , , 30-45 x 1015 m. (pileipellis) , . . : , . . //: , (Breitenbach and Kranzlin, 1995). , . (, ).

137

138

Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer. . Psathyrellaceae

-: , . . : - , , , , 23 cm. . , . , . , . . , 3-8 x 0,30,4 cm. . -. . -. : , , , , (11-)12-14(15,5) x 6-7(-8) m, Q: 1,7-2,1. , . , , , 25-35 x 8-11 m. . (pileipellis) . . : , . . //: , , . (, 1992).

138

139

Schizophyllum commune Fr. . Schizophyllaceae

-: , . . . , . . : -, , 1-4 cm . , , , - - . . , , , . , . , . . . . : , , , , 4-6 x 2,5-4 m, Q: 1,5-2. , . . (pileipellis) , , . . : , , , , . . //: , . , , , .

139

140

Stropharia coronilla (Bull.) Qul. . Strophariaceae

-: , . . . . . : , 3,3 cm ( ). , , , . . , - , . , 3,5-4 x 0,6 cm. , . , , . . -. : , , , , 8-9,5 x 5-6 m, Q: 1,4-1,8. , . , 27-45 x 7-14 m. - , KOH () 35-50 x 10-16 m. (pileipellis) , . . : , , , , .. . //: , , - .

140

141

Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum (Bres.) Mort. Chr. and Noordel. . Tricholomataceae

-: , . . . . : - , 5-5,5 cm. , , , . . , -, . , 6 x 1,2 cm. - . . . -. : - , , (5-)6-7,5(-9) x (3-)4-5 m, Q: 1,2-1,7. , . . (pileipellis) , (3-5 m) , (25-40 x 6-15 m) , . . : , , . . //: var. atrosquamosum var. squarrulosum, , var. squarrulosum . , var. squarrulosum .

141

142

Tricholoma aurantium (Schaeff.) Ricken.

. Tricholomataceae

-: , . . . . : - , , 5,5-6,5 cm. . . , , - . . , 55,5 x 1,4-1,9 cm. . . . : , , , 5-6(-7) x 3,5-4 m, Q: 1,5-1,7. , . . (pileipellis) , , . . : , , . . . //: . Tricholoma .

142

143

Tricholoma myomyces (Pers.) J.E. Lange. . Tricholomataceae

-: , . . . . : , - , 4,5-5 cm. , , . . , , . , -, , . , , , 3-5 x 0,5-1,1 cm. . . . : , , , (6-)7-8(-9) x 4-5 m, Q: 1,3-1,8. , . . (pileipellis) , , , - ( 15 m). , subcutis, - , , ( 25 m). . : , , , . . //: . , , terreum : T. terreum, T. gausapatum T. myomyces. T. myomyces.

143

144

Volvariella gloiocephala (Pers.) J.E. Lange. . Pluteaceae

-: , -. . , . . : - , 9 cm. , , . , , - - , . , , . , 12 x 1,5 cm. , , , . , . - . . . : , , , , 14-17,5 x 8-10 m, Q: 1,5-1,9. , . , , 50-60 x 17-20 m. , . (pileipellis) , . . : , , , , . . //: , Volvariella. , .

144

145

, (Maire and Politis 1940, Zervakis et al., 2002a), (Diamantis and Minter, 1981, 1983, Pantidou, 1980) (Zervakis et al., 2002b). , ( -, 2000) ( .., 2009, .., 2009). Petrak (1936), Moravec (1974), Maire and Politis (1940), Pantidou and Watliing (1970), Kotlaba Kln (1994), Tsopelas and Korhonen (1996). , . , . 2,5 (2007-2010) 12 . , . 200 , . 100 , 67 , 20 . , 700 m, . , , , , . . 3-4 . . , 2,5 ,

145

146 , . (2007-2008) . (20082009) , (2009) , . ( , ). (-) (19.9-38.6) mm, 5-6 , 50%, 17 24,5 . , . , , . . 11 , 8 1 , 3 33 ECCF. : Agrocybe arvalis, Clitocybe trulliformis, Entoloma sericeoides, Galerina laevis, Gamundia leycophylla, Gymnopus nivalis, Hebeloma collariatum, Inocybe fuscomarginata, Lepiota forquignonii, Mycena xantholeuca Psathyrella clivensis (, ). : Bovista aestivalis, Gymnopus aquosus, Hebeloma mesophaeum, Inocybe c.f. sindonia, Lyophyllum favrei, Macrolepiota fuliginosa, Melanoleuca grammopodia, Psathyrella

marcescibilis ( .. 2004, Zervakis et al. 2002, Maire and Politis 1940, 1992, Athanasiou and Theochari 2001, Dimou 2008).

146

147 3 Red Lists : Lyophyllum favrei, Gomphus clavatus Sarcosphaera coronaria (Dahlberg and Croneborg, 2003). , 3 33 ECCF, , . ,

, . , , .

147

148 4. .

Agaricus campestris var. campestris Agrocybe arvalis (1 ) Armillaria mellea Astraeus hygrometricus Bolbitius titubans var. titubans Boletopsis leucomelaena Bovista aestivalis (2 ) Bovista plumbea Clitocybe odora Clitocybe trulliformis (1 ) Cortinarius calochrous var. coniferarum Cortinarius dibaphus Cortinarius infractus Crepidotus calolepis Crepidotus cesatii var. cesatii Cystodermella cinnabarina Entoloma sericeoides (1 ) Galerina laevis (1 ) Galerina marginata Gamundia leycophylla (1 ) Geastrum triplex Gomphus clavatus* Gymnopus aquosus (2 ) Gymnopus dryophilus Gymnopus erythropus Gymnopus nivalis (1 ) Hebeloma collariatum (1 ) Hebeloma crustuliniforme Hebeloma mesophaeum (2 ) Hebeloma sinapizans Inocybe geophylla var. lilacina Inocybe fuscomarginata (1 ) Inocybe nitidiuscula f. nitidiuscula Inocybe rimosa Inocybe c.f. sindonia (2 ) Inonotus levis Lactarius salmonicolor Lentinellus micheneri Lepiota clypeolaria Lepiota forquignonii (1 ) Lycoperdon pratense Lyophyllum favrei * (2 ) Lyophyllum semitale Macrolepiota excoriata Macrolepiota fuliginosa (2 )

Agaricaceae Strophariaceae Physalacriaceae Diplocystidiaceae Bolbitiaceae Bankeraceae Agaricaceae Agaricaceae Tricholomataceae Tricholomataceae Cortinariaceae Cortinariaceae Cortinariaceae Inocybaceae Inocybaceae Agaricaceae Entolomataceae Strophariaceae Strophariaceae Tricholomataceae Geastraceae Gomphaceae Marasmiaceae Marasmiaceae Marasmiaceae Marasmiaceae Strophariaceae Strophariaceae Strophariaceae Strophariaceae Inocybaceae Inocybaceae Inocybaceae Inocybaceae InocybaceaeHymenochaetaceae

Russulaceae Auriscalpiaceae Agaricaceae Agaricaceae Agaricaceae Lyophyllaceae Lyophyllaceae Agaricaceae Agaricaceae

1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 1,2 2 3 3 1 3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1, 2 3 3 1 1

./.

/

/

148

149 Macrolepiota procera var. procera Marasmius oreades Melanoleuca grammopodia (2 ) Mycena epipterygia Mycena pura Mycena rosea Mycena xantholeuca (1 ) Oudemansiella melanotricha Panaeolus acuminatus var. rickenii Pholiota lucifera Pleurotus eryngii Psathyrella clivensis (1 ) Psathyrella marcescibilis (2 ) Schizophyllum commune Stropharia coronilla Tricholoma atrosquamosum var. squarrulosum Tricholoma aurantium Tricholoma myomyces Volvariella gloiocephala 64 Agaricaceae Marasmiaceae Tricholomataceae Mycenaceae Mycenaceae Mycenaceae Mycenaceae Physalacriaceae Strophariaceae Strophariaceae Pleurotaceae Psathyrellaceae Psathyrellaceae Schizophyllaceae Strophariaceae Tricholomataceae Tricholomataceae Tricholomataceae Pluteaceae 1 1 1 3 2 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 4 . /. / /

22

11 8

5. .

Helvella lacunosa Morchella deliciosa Sarcosphaera coronaria*

Helvellaceae Morchellaceae Pezizaceae

3 3 3

3

3 ( ECCF, )

149

150

150

151

Alexopoulos J. C., Mims W. C. and Blackwell M.: Introductory Mycology, John Wiley and Sons, Toronto (Canada), 1996. Antonin V. and oordeloos M.E.: A Monograph of Marasmius, Collybia and Related Genera: Part 2, IHW-Verlag, Eching (Germany), 1997. Athanasiou Z. and Theochari I.: Complments linventaire des Basidiomyctes de Grce. Mycotaxon 79, 401-415., 2001. Bas C., Kuyper T. W., oordeloos M. E. and Vellinga E. C.: Flora Agaricina Neerlandica vol.1-5, A.A.Balkema Publishers, Rotterdam (Holland), 1988-2001. Bigelow E. H.: North American Species of Clitocybe Part I-II, J. Cramer, VaduzBerlin (Germany), 1982-1985. Brandrud T. E., Lindstrm H., Marklund H., Melot J. and Muskos S.: Cortinarius, Flora Photographica Vol. 1-3, Cortinarius HB, Matfors (Sweden), 1990-1998. Breitenbach J. and Kranzlin F.: Fungi of Switzerland vol.1-6, Verlag Mykologia, Lucerne (Switzerland), 1984-2005. Courtecuisse R.: Mushrooms of Britain and Europe, Harper Collins Publishers 7785 Fulham Palace Road, London (UK), 1999. Courtecuisse R. and Duhem B.: Mushrooms and Toadstools of Britain and Europe, Harper Collins Publishers 77-85 Fulham Palace Road, London (UK), 1995. Dahlberg A. and Croneborg H.: 33 threatened fungi in Europe, Complementary and revised information on candidates for listing in Appendix I of the Bern Convention, Swedish Environmental Protection Agency and European Council for Conservation of Fungi, Uppsala (Sweden), 2003. Hansen L. and Knudsen H.: Nordic Macromycetes vol.1, Ascomycetes, Nordsvamp, Copenhagen, Denmark, 2000. Hansen L. and Knudsen H.: Nordic Macromycetes vol.3 Heterobasidioid, Aphyllophoroid and Gasteromycetoid Basidiomycetes, Nordsvamp, Copenhagen, Denmark, 1997. Hawksworth D. L.: The fascination of fungi: exploring fungal diversity, Mycologist 11(1): 18-22, 1997. Kirk P. M., Cannon P. F., David J. C. and Stalpers J. A.: Ainsworth and Bisby's Dictionary of Fungi, 9th Edition, CABI Publishing, Wallingford (UK), 2001. 151

152

Kits van Waveren E.: The Dutch, French and British species of Psathyrella. Persoonia 2:1300, 1985. Kotlaba F. and Kln J.: A handful of Aphyllophorales collected in Greece. esk Mykol. 47, 199-206., 1994. Kuyper W. T.: A revision of the genus Inocybe in Europe. I. Subgenus Inosperma and the smooth-spored species of subgenus Inocybe. Persoonia, Supplement 3: V 247, 1986. Maire, R. and Politis J.: Fungi Helleniki. Actes de l Institut Botanique de l Universit d Athnes 1, 27-179., 1940. Menser G. P.: Hallucinogenic and Poisonous Mushroom Field Guide, Ronin Publishing Inc, Berkeley (USA), 1997. Moravec J.: Several operculate Discomycetes from Greece and remarks on the genus Scutellinia (Cooke) Lamb. emend. Le Gal. esk Mykol. 28, 19-25., 1974. Moser M.: Keys to Agarics and Boleti, Phillips 15a Eccleston Sq. London (UK), 1983. annfeld J. A.: The mycofloristical exploration of Scandinavia, especially Sweden, Friesia 6(3): 167-213, 1959. Pantidou M.: Macrofungi in forests of Abies cephalonica in Greece. Hedwigia 32, 709-723., 1980. ova

Pantidou M. and Watling R.: A contribution to the study of the BoletaceaeSuilloidae. otes Roy. Bot. Garden Edinburgh 30, 207-237., 1970. Pegler D., Laessoe T. and Spooner B.: British Puffballs, Earthstars and Stinkhorns, Royal Botanic Gardens, Kew (UK), 1995. Petrak F.: Beitrge zur Pilzflora der Balkanhalbinsel, besonders Griechenlands. Annales Mycolologici 34, (3), 211-236., 1936. Phillips R.: Mushrooms and other fungi of Britain and Europe, Macmillan Publishers Ltd 25 Eccleston Place, London (UK), 1994. Poinar G. O. and Singer R.: Upper Eocene gilled mushroom from the Dominican Republic, Science 248, 1099-1101, 1990 Ravash R., Shiran B., Alavi A.-A., Bayat F., Rajaee S. and Zervakis G.I. Genetic variability and molecular phylogeny of Pleurotus eryngii species-complex isolates from Iran, and notes on the systematics of Asiatic populations. Mycological Progress (in press), 2010.

152

153 Riva A.: Fungi Europaei, Volume 3: Tricholoma, Edizioni Candusso, Saronno (Italy), 2003. Robich G.: Mycena d Europa, Associazone Micologica Bresadola, Trento (Italy), 2003. Senn-Irlet B., Heilmann-Clausen J., Jenney D. and Dahlberg A.: Guidance for Conservation of Macrofungi in Europe, European Council for Conservation of Fungi (ECCF), Strasbourg (France), 2007. Stamets P.: Psilocybin Mushrooms of the World, Ten Speed Press, Berkeley (USA), 1996. Stangl J.: Guida alla determinazione del fungi, Vol. 3 Inocybe, Saturnia, Trento (Italy), 1991. Strid A. And Tan K.: Flora Hellenica vol. 1, Koeltz Scientific Books, Knigstein (Germany), 1997. Tsopelas P. and Korhonen K.: Hosts and distribution of the intersterility groups of Heterobasidion annosum in the highlands of Greece. Eur. J. For. Path. 26, 4-11., 1996. Vesterholt J.: Fungi of Northern Europe, Vol. 3: the Genus Hebeloma, Svampetryk, Tilst, Denmark, 2005. Zervakis G. I., Dimou D. M. and Polemis E.: Mycodiversity studies in selected ecosystems of Greece: II. Macrofungi associated with conifers in the Taygetos Mountain (Peloponnese). Mycotaxon 83, 97-126., 2002a. Zervakis G. I., Polemis E. and Dimou D. M.: Mycodiversity studies in selected ecosystems of Greece: III. Macrofungi recorded in Quercus forests from southern Peloponnese. Mycotaxon, 84, 141-162., 2002b. Dimou D. M., Zervakis G. I. and Polemis E.: Mycodiversity studies in selected ecosystems of Greece: 4. Macrofungi from Abies cephalonica forests and other intermixed tree species (Oxya Mountain, central Greece). Mycotaxon 104, 39-42., 2008. Zervakis G., Venturella G. and Papadopoulou K. Genetic polymorphism and taxonomic relationships of the Pleurotus eryngii species-complex as resolved through the analysis of random amplified DNA patterns, isozyme profiles and ecomorphological characters. Microbiology-SGM 147, 3183-3194, 2001.

153

154

. - .: . 8 , . 139-142. , 2000. . ., - ., - .: . 26 , . 74, ., 2004. .: , , ., 1992. . Minter D. W.: (Abies cephalonica Loud.) . To , 92, 46-60., 1981. . Minter D. W. : (Abies cephalonica Loud.). . 2(4), 131-136., 1983. - . .: , , , 1999. . .: , ..., , 1990 . .: , ..., , 1995 K. .: , ..., , 1983. . .: , , , 2004. ., - . - .: Quercus . 11 , . 160 (). , 2009. ., ., - . - .: . 2 , . 48 (). ., 2009.

Internet http://www.dimos-kleitoros.gr ( ) http://gbt.aua.gr/gbt/ergastiria/Emicrobiologias/genikiMicrobiologia.html ( ) http://www.gnccd.com ) (

154

155

http://healing-mushrooms.net ( ) http://www.hnms.gr ( ) http://www.indexfungorum.org (Index Fungorum CABI Bioscience databases) http://kentsimmons.uwinnipeg.ca Winnipeg). ( Kent Simmons,

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/istoselida-biodiversity/contents.htm ( ) http://tolweb.org ( Tree of Life)

155