ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Click here to load reader

 • date post

  28-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.451
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

217o ............................................................................................................................... 3 ........................................................................... 4-6 ....................................................................................... 8-22 ................................................................................................ 23-27 ............................................................................................... 28-29......................................................................................................................... 30 ......................................................................................... 38-66 .......................................................... 68-81 .................................................. 84-104 ......................................................................................... 105-10817o3 : : . : . : : : : : George D. Demetri: : 4 17 14-1 2011. , , - , , , N . , - . - , , , - , . - , - . , - -. , - . , , - 17 . . ..17o17o . .A 17 . - , , . , - - . , , ( 17 ) - , -: . - . , {-. . ) {. ) . - , , - . , , -, , , . , - , , . , George Demetri Dana-Farber/HarvardCancer Center . - , , . , , - , -5617o , . , , . , , . , , . - Pablo Neruda:" . . . . ... . . . ... . ... . ..." 17o 8 142011 1 4 2 0 1 1 BALLRUUM II III12:00-1:00 1:00-17:30 : . . :) . . ) . . . . . . ; . 17:30-18:00 18:00-20:00 2011: . S. Murray, . . . . . . . . . . 20:00-20:30 LectureCbairs: V. Georgoulias N. TsavarisNovel Organism - specific regulatory RNAs and their roles in disease. I. Rigoutsos 20:30-21:30 : . . & . , . , .. . , . , . , . , S. Murray, . , , ....9 142011 VIP LAMDA12:00-1:00 12:00-13:00 : . . 1: (CD10], 1 (1], NFB . 1. . 2. . 2. . S. . 1. . 1.. 2. . 11. . ... . 2. ... . S. ... 2: : . . . . . . . . . . . . . ... 3: CYSTITAT , l. . B. . . . . . . . . . .... 4: 153 . 1. . 1. . 2. . 11. . .... . 2. ..... 5: . 1. . 1. . 1. . 1. . 1. . 1.. 2. . 1. . 1 . 401 .... 2. . 401 ....10 142011 VIP LAMDA13:00-14:00 : . . : BRCA1, ERCC1, ATP7B, PARP1,RAP80, DAXX, TRX, TXR1 TSP1 PACLITAXELCARBUPLATIN 1 . 1. . 1. . 2. . 1.S. . 1.S. . 2.. 1. . 1.S. . 1. . 2. . 1.S. . 1.S . 2. ... . S. ... 7: CA INHIBIN A ... H.B..H.Sc.Pb.B. Y. S. Bazik H.B.. Pb.B0niversitv Carol Bavila8: . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ... 9: CA ~ ... H.B..H.Sc.Pb.B. Y. S. Bazik H.B.. Pb.B0niversitv Carol Bavila10: (] . 1. . 1. . 1. . 1. . 1. . 1. . 2.. 4. . S. . S. . S. . S. . mptoulacbS. . 3.. S1. . .... . 2. . .... S. . . .... . 4. . ... 11 142011 VIP LAMDA14:00-15:00 : . . 11: M PRULYL-3 HYDRUXYLASES {P3H) . 1. . 1. . 1. . 2. . 2. T. CrookS.. 11. . ... . 2. . ... .S. Bepartment of 0ncoloqv. SoutbenJ 0niversitv NES Trust. WestcliffonSea. Fssex. 0K12: , . 1. . 1. . 2. . S, . 2. . 2. . 2.. 1. . 1. . 1. . 1. . 4. . 1. . 21. . .... . 2. . . . S. . .... 4. . .... 13: CSTP1, CSTM1 CYP1A1 K. 1. . 2. . 2. . 1.. 1. . 1. . S. . S. . 1. . 4.. 4. . 11. . ... . 2. . . ..... . S. . ... . 4. . ..... 14: H . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... 15: . 1. . 2. . S. . 4. . S. . 11. 6enekor A.F.. . 2. & ... S. . 4. FuromeJica. S. ... 12 142011 VIP LAMDA15:00-16:00 - : . . 1: N . . 1. . 2. . 1. . 1. . 2. . 2. . 1.. 1. . 1. . 2. . 11. ... . 2. ... ... 17: H . 1. .. 2. . 11. . . .... 2. . ....18: . 1. . 1. . 1. . 2. . S.. 4. C.A. HiqlioratiS1. . . ..... 2. 1 . ... . ..... S. . .... . 4. ... .S. 0niversitv of Tennesee Eealtb Science Center Colleqe of Bentistrv. Hempbis. 0SA19: MRP5 . 1. . 2. . S. . 11. ... . 2. ... .S. ... 20: : . 1. . 1. . S. . 2. . 2. . S.. 11. ... . 2. ... .S. ... 13 152011 1 5 2 0 1 1 BALLRUUM II III09:00-10:30 : . . . . . . . . 10:30-12:00 : . . Adjuvant treatment based on stage or tumor biology? A. Makris . . . . 12:00-12:30 12:30-14:00 : . . Standard of care . . Ipilimumab . . Targeting BRAF in melanoma. . Ribas VIP LAMDA14:00-1:00 . . . .1:00-20:00 . . . . . .{ 2 0 1 1 - 2 0 1 3 )14 152011 BALLRUUM II III14:00-1:00 1:00-17:30 : . . ; . CA 125 . . New horizons in the management of ovarian cancer. S. Kaye 17:30-18:00 18:00-20:00 : . . . . . . : . . 20:00-20:30 LectureCbairs: M.A. Dimopoulos A. EfraimidouImportant developments in cancer therapy over the last five years. Cb. Karapetis15 12011 1 2 0 1 1 BALLRUUM II III09:30-10:30 : D. Mauri . . . . . 10:30-12:00 : . . ; . ; . end points; . 12:00-12:30 12:30-14:00 : . . ; . Targeting the Hedgehog s pathway and beyond. K. PapadopoulosFactors underlying sensitivity of cancer to small-molecule kinase inhibitors. F. Andr14:00-1:00 1:00-17:30 : . . . . T . . . . No (Nurse Led Clinics). . 16 12011 BALLRUUM II III17:30-18:00 LectureCbairs: D. Skarlos P. KosmidisTargeted therapy of sarcomas. ).Y. Blay 18:00-18:30 18:30-20:30 Interactive Clinical SymposiumCballenges of prostate cancerCbairs: C. Logothetis D. DalianiBiology of prostate cancer. N. KyprianouAdvances in prostate cancer progression. C. LogotbetisLocalized prostate cancerMorphological predictors / prognosticators. V. TzelepiModels of prostate cancer progression. M. KarlouCase presentation ] discussionModerator: C. LogotbetisPresenters: V. Tzelepi, E. Maragouli, C. Moutzouris,E. Beroukas, D. DalianiMetastatic prostate cancerExpanded role of androgen signaling in PCAprogression. E. EfstatbiouMorphologic variants. V. TzelepiCase presentation ] discussionModerators: C. Logotbetis, D. DalianiPresenters: V. Tzelepi, E. Bournakis, E. Efstatbiou 20:30-21:30 B - 17 12011 VIP LAMDA09:00-13:00 09:00-11:00 1. . :: . . - . . - . . . . & . . . . . 18 12011 VIP LAMDA11:00-13:00 2. .: . . Europa Donna Hellas . . : , . . , . . ---.... . . . . . . . . . . . & . . - . . . - . 19 12011 VIP LAMDA13:00-1:00 13:00-14:00 : . . 21: :. 1.2.6. . 1. . . . 1. 0. IacobS. R. Eammon4. N. EembrvS.61. R6CCResearcb 6enetic Cancer Centre ltJ. . 2. Ematoloqie0nkoloqie Abteilunq.Station 10. Hartin lutber 0niklinuk EalleKrollwitz. lnnere HeJizin lv. Frnst 6rube strae 40. 06120.Ealle lSaale). BeutscblanJ. S. 0rsula Iacob 6mbE. SilberwalJKlinik. SilberwalJ24. BornstettenEallwanqen. IreunJstaJt. BeutscblanJ. 4. ATHC HeJical Center. S429 lakeview. Parkwav. Rowllette.TX. 0SA. S. litfielJ Eouse HeJical Centre. Clifton. Bristol. 0K. 6. R6CC 0K ltJ. Clifton. Bristol. 0K22: . 1. . 1. . 1. . 1. . 1.. 1. . 1. . 1. . 2 . . S. . 11. . .... .2. . .... . S. ..... 23: BRCA1 . 1. . 2. . 1. . 1. . 2. . 2.. 2. . 21. . ..... . 2. . 401 ....24: IN VITRO . . . . . . . . . . . ... 25: , , TRASTUZUMAB, BEVACIZUMAB . . . . . . . . . ....20 12011 VIP LAMDA14:00-15:00 : . N. 2: ERCC1 BRCA1 2 (]. 1. . 2. . 1. . 1. . 1.S. . 1.. 1. . 2. . 1.S. . 1.S1. . . 2. .... . S. . ... EA27: EGFR (NSCLC]. 1. S. Hurrav1. . 2. . 11. 6FNFK0R A.F. . 2. lnstitute for Clinical. ResearcbanJ Eealtb Policv StuJies. Tufts HeJical Center. Boston. Hassacbusetts28: K49E ICAM1 (]. 1. . 1. . 2. . 1. . 11. . ..... 2. ..... 29: . 1. . 1. . 2. . S. . S. . S.. 1. . 2. . 1. . 1. . 11. ... . 2. .. .S. 1 30: INSULIN-LIKE CRUWTH FACTUR-I{ICFR-I] . 1. . 2. . S. . 1.S. . . 1.. 1. . 1. . 1. . 1. . 1. . . 11. . ... . 2. . ... . S. . ... 21 12011 VIP LAMDA15:00-16:00 : . . 31: 2 (PKM2] (] . 1. . 1. 2. 1.S. . 1. . 1.. 1. S. 1. 1. . 1.S. . 2.. 1.S. . 1.S1. . . 2. ... . S. . ... 32: N APC RASSF1A . 1. . 1. . 1. . 1. . 1. . 1.. 1. . 1. . 2. . S. . 4. . 11. . .... ... . 2. . .... S. . .... ... .4. . . ....33: BEVACIZUMAB . 1. . 2. . S. . mptoulacb1. . 1. . 1. . 1.. 1. . 2. . 21. . . .... . 2. . A.0..A. 0 . S. ..A... 34: DRUSHA, DICER ACU2 : . . 1.2. . 1. . 1. . . 1. . 2.. . S. . . 11. . . 2. . . S. . 22 12011 VIP LAMDA35: . 1. . 1. . 2. . S. . 1. . 1. 1. . 1.. 1. . 1. . Amptoulacb1, . 11. . . .... . 2. . . .... . ..... 16:00-17:30 : B. .