πολιτιστικό περιβάλλον τελικό

Click here to load reader

 • date post

  27-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  166
 • download

  4

Embed Size (px)

description

συνταγματική θεώρηση του πολιτισμού στην Ελλάδα

Transcript of πολιτιστικό περιβάλλον τελικό

E

1975/86/2001

1

............................................................................................................................................. 2 ........................................................................................................................................ 4 .......................................................................................................................................... 7 ........................................................................................................................... 15 ................................................................................................................. 33 ........................................................................................... 37 .................................................................... 37 - ............................................. 39 . ....................................................... 51 1975/86 ........... 52 24 . 2001 ................................................................ 58 ....................................................................................................... 61 ..................................................................................................................... 66 ........................................................................ 70 . 24 . ........................................................................................................................................................ 75 ................................................................................................. 78 , ............................................................ 84 ....................................................................... 86 ..................................................................... 89 ........................................................................................... 94 ................................................. 101 ................................................................. 102 ............................................................... 106 ............................... 110 .............................................. 121 .................................... 121 . ; ....................................... 128 .............................................................. 132 24.6 . ......................................................................................... 143 . ........................................................................... 149 ........................................... 149 - .............................................................. 151 ................................................................................................... 154 .................................................................................................................................................. 158 . 151 ......................................................................................................... 161 ........................................................................................................ 166 . ................................................................................... 170 ............................................................ 175 ........................................................................................... 177 . .............................................................................................. 179 ........................................................................................... 182 ................................................... 186 . .............................................................................................................................................................. 194 . 1650/1986 ................................................................... 198 . 2742/1999 . 2508/1997 ..................................................................................................................................... 205 . 1892/90 ................................................................................ 211 ......................................................... 211 . 5351/1932 , ........................ 227 3028/2002 ................................................................................................................ 237

2

....................................................... 243 . .......................................................................................................... 254 . ......................................... 254 .................................................................................................................................. 254 - . 5351/1932 . 5351/32 ........................................................................... 255 9 . 5351/1932 - contra legem ......................................... 255 52 . 5351/1932 ........................................................................................................................ 257 . 1469/1950 1830 .................................................................................................................. 259 .......................................................................... 259 5 . 1469/50 ................. 264 .................................................. 265 . 3028/02 .......................................................... 270 ....................................................................................................... 270 ............................................... 271 , ........................................................................................................................... 271 ........................................................................................... 271 ..................................................................................... 272 .................................................................................................................... 278 ............................... 278 ........................................................................... 281 ........................................................................ 281 .................................................................... 282 .................................................................................................................. 283 ......................................................................................... 283 . - ............................................................................................... 283 . ............... 285 .............................................................. 285 . . 1469/50. ................................................................................................................................................ 287 O ................................................................................... 288 288 ........................................................................................ 290 1975 ............................................ 292 ............................................................ 299 ...................................................................................................................................... 301 : ..................................................................... 301

............................................................................................................................... 311............................................................................................................................................... 311 ......................................................................................................................................... 335

3

AJDA A. K. A.N. .. . . art. . .. . C.E. concl. D. .

ctualit Juridique de Droit Administratif A () article () Conseil d'Etat Conclusions Receuil Dalloz ()

4

.... .... E... . LGDJ Ml. . .. Librairie Gnrale de Droit et de Jurisprudence Mlanges

.

.. (..) .. .. PUF () Presses Universitaires Franaises

5

PUN R.D.P. RFDA RTDE . . . .C.

Presses Universitaires de Nancy Revue de Droit Public et de la Science Politique Revue Franaise de Droit Administratif Revue Trimestrielle de Droit Europen Tribunal de Conflits

6

. , 1. 1975 24 . . 1975, 24, . : . (. 1). , , . , , , , . . 6 . 24. 1

. Renan Quest-ce quune nation? ., , , , , 1997,. 292, Or, lessence dune nation est que tous les individus aient beaucoup des choses en commun et aussi aient oublie bien des choses, . .- ., , , 1998, . 271 . .

7

. , . . , , . . . . . 24.1 . . 2. fora , UNESCO 1975 . 24 . 3 4.2

. Smith A., , , 2000.3

Smith A., , , . 223 .

4

Smith A., , , . 228 . . 229 : . . ., , ( 3- 4 2002), , ., 8

, , , 5. , ( ), .. , , . , 6 . 24 . , 1975 , 7 . , ( 3- 4 2002), .5

. . ., , , 1985, . 13, ., , . 2000, . 121 .6

., , , , , . 1 1994, . 375 7

. La protection des biens culturels (journes polonaises), Travaux de l Association H. Capitant, t. XL, Economica 1989, . Rapport de synthse, Le Chatlain, . ., ., ., , 1999, ., , , 1995, ., , , 2002.9

. , , 8. 9 2001. 1986 . , 2001 24 :

24

1. . . . . , , .

2. , , , , .

8

. ., , 21 2001, . 2001, . 182 ., ., 2001, . 2002, . 339 . .

10

. .

3. , , , , , , .

4. , , .

5. . , , , .

6. , . , .

:

9

.11

, , , , () (). , , .

24 . 1 . . , 10. 2001 . , 11.

10

. ., : , ( 3- 4 2002), 11

., , , 1998, . 106 , ( 3- 4 2002), , . . ., . 3028/02 2001- , 12

. . 24 . . . . 3028/2002 12 1975. 1992 . 13.

( 3- 4 2002), 13

. ( 3- 4 2002), , ., , ., , ., , [ ], ., , ., .

13

14. , , 15 . 16 . .

14

. X ., , TERZO BOOKS, 1998, 1992 , . 17, Morin E., Nair S., , , . 195, rin .15

Smith A., , , . 249.

16

Le dur desir de durer , , Steiner G., , Scripta 2002, . 117.14

17. , , 18. . 2242/94 . 16 . . 24 19. . 24 .

17

Morin E., Nair S., , , . 195, rin , , , 1987, attelard A., , . 63 ., ., , , Said E., , 1996, , Mayor F., , , 1997, . 183, , Elias N., , 1996, . 25 . 60 .18

. Mesnard A.H., Droit et Politique de la culture, PUF 1990.19

2242/94: 10. , , , , 16 . , 24 , , . , , 24 . , , 24 , () , , , , ' .15

. . 20 20 21.

20

. ., , , , . , 1996, ,. , . , 2000, - ., , 1989- 1994, 1997, ., , . 2000, ., . , 1/1997, . 74 ., ., , , , , 1/1994, . 375 , - ., , 1987, 4, ., , , 3, . , 1984, ., , 1984- 1993, , 1/1994, . 51- 112, . , 1994, ., , . 1985, , ., , , 1988, ., , , . , 5 , 1998.21

service publique culturelle . Mesnard A.H., Droit et Politique de la culture, PUF 1990, . service publique . Linotte D. - Mestre A., Services Publics et Droit public conomique. LiTEC, Chenot B., Droit public conomique, Cours de Droit IEP Pars 1957-58, De Laubadere A., Droit public conomique, De Corail J.L., La crise de la notion de service public, LGDJ 1954, Le juge administratif et la qualification des interventions de lEtat dans le domaine de lconomie, Et. homm.Ch. Einsenmann, Chenot B. La notion de service public dans la jurisprudence conomique de Conseil dEtat, EDCE 1950, Delmas Marsalet., Le contrle juridictionnel des interventions conomiques de lEtat, EDCE 1969, Jeanneau B., Droit des services publics et des entreprises nationaux, Dalloz1983,. . . Eleftheriadis P., The future of environmental rights in the European Union, Alston Ph (ed), The EU and Human Rights, Oxford Universit Press, 2000 . 529 ., , Scott J., "Of Kith and Kine (and Crustaceans): Trade and Environment in the EU and WTO, in Weiler, ed., The EU, NAFTA and the WTO: Towards a Common Law of International Trade , Oxford, OUP, 2000.

16

. , ( ), , ( ) , , , . ( ) , . , , 22. . , , , . : 23. . , 24. 20 . ., , , 1998, . 643 .22 23

. Lamy Y. (dir), Lalchimie du patrimoine, discours et politique, Edition de la Maison des sciences de lhomme dAquitaine, 1996, , ., , . 90 : . , , .24

, 2242/94 : 6. 24 , ' , ' 17

, , , 25. , , , , 26.

. "" "" , . , , , , . , ' , , . , . .25

. ., , 1991, ., , 1994, ., . , . 1999, ., , . 1994.26

. enevolo L., , , 1997, , Hiorns F. R., Town- Building in History, London, 1956, Morris A.E.J., History of Urban Form, London, 1972, Judge D., Stoker G., Wolman H. (eds), Theories of Urban Politics, Sage Publications, London, 1995. 15, . European Commission, The EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1997. , . Commissariat Gnral du Plan, Pour un tat stratge, garant de lintrt gnral, La Documentation Franaise, Paris, 1993.

18

27, o o , , , 28 , 29 30

27

Espace territoire, .28

Territoire. territoire . Rousseau J.J., Du Contrat Social, IV, GF Flammarion 1966, Quand lEtat est institue, le consentement est dans la rsidence: habiter le territoire, cest se soumettre a la souverainet. ( ) . . . . ., , 1942, . 95 : , .29

. . Bellamy R., Castiliogne D., Building the Union. The Nature of Sovereignty in the Political Architecture of Europe, Law and Philosophy, 16, 1997, . 421- 445, Burgess M., Federalism and European Union: the building of Europe, 1950-2000, London, Routlegde, 2000, Pinder J., The Building of the European Union, third edition, Oxford University Press, 1998, Egan M., Constructing a European Market, Oxford University Press, 2001, McKay D., Designing Europe, Comparative Lessons from the Federal Experience, Oxford University Press, 2001.30

., , , 1998, . 26 , Vedel G., Shengen et Maastricht (a propos de la decision no 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991, RFD adm 8 (2) 1992, . 173 , De Burca G., Scott J. (ed) Constitutional Change in the EU, From Uniformity to Flexibility ? Hart Publishing, 2000 Walker N., Flexibility within a Metaconstitutional Frame: Reflections on the Future of Legal Authority in Europe, .9 ., Snyder Fr., Soft Law and Institutional Practice in the European Community, in S. Martin (ed), The construction of Europe: Essays in Honor of Emile Nol, Kluwer, 1994, Teubner G., Global Bukowina: Legal Pluralism in the World Society, in G. Teubner (ed), Global Law Without a State, Aldershot, Dartmouth, 1997, . 3-30, ., , . 1986, M ., , . 2000, . 61 ., ., , ., . , 1986, , ., , . , 1996, .

19

31. 32 , 33. , , . 34. , , , , . , , . 31

Di Meo G., Production des identits et attachement au lieu, Lalchimie du patrimoine, , . 247 . .32

. Mattera A., - , . 1992, . . Commission des Communauts Europennes, Lachvement du march intrieur. Livre blanc de la Commission a l intention de Conseil Europen, Bruxelles COM (870), 310 def. 14/6/1985, Commission des Communauts Europennes, Un grand march dans frontires, Documentation Europenne, 3/1988, Bruxelles, Commission des Communauts Europennes, Russir lActe Unique europenne. Une nouvelle frontire pour lEurope. Communication de la Commission au Conseil, (COM (87)100), ., ., , , , , 1993.33

. Bangenan M., Priorit a la suppression des frontires, Revue du March Commun, no 334/1990, Anderson M., Bort E. (), The Frontiers of Europe, Pinter 1998, London, ., : , ., ., , , , , 2000, . 70, K ., , , 1995, .34

. . ., , , . 1997.

20

. , , . . 151 35. . 20 36 . , . , , 37. ; , , , . . . 35

. . Riou A., Le droit de la culture et le droit a la culture, ESF ed.1996, . 35 .36

. Labrot V., Lapport du droit international: patrimoine commun de lhumanit et patrimoine naturel, Lamy Y. (dir), Lalchimie du patrimoine, maison des sciences de lhomme dAquitaine, 1996, . 109 .37

Lamy Y., Un universalisme culturel?, Lamy Y. (dir), Lalchimie du patrimoine, maison des sciences de lhomme dAquitaine, 1996, . 527 .21

. . , , , 38. : ' ... ...39. , . . .

38

. Ec U., Le cot dun chef - doeuvre. La guerre du faux, Biblio, Grasset 1985, . 302 . , . , , ., , , , , ., 1981 . 75 ., . 84 . (, ..), ., . , , 1986, . 139, M' . 200.000 . , . , .39

., , 1977, . 24, , , 1979, . . , - . . ., , 1980, . 226.

22

40. 41, . . . . patrimoine 42. . . . , . .

40

Mesnard A. H., L'action culturelle des pouvoirs publics, LGDJ 1969, . 35 . (Stato di Cultura), . Merusi F., Principi fondamentali, Art. l-12, , Mortati, Barbera, Agro, Romagnoli, Berts, Pizzorusso, Merusi, Cassese, Commentario dlia Costituzione a cura, Bologna Roma 1975, Nicola Zanichelli Editore, Soc. Ed. Del Porto Italiano, . 441, da Spagna-Musso, 9, Huber E.R., Zur Problematik des Kulturstaats, Kruger, Allgemeine Staatslehre, Stuttgart 1964, . 806 .41

. Mesnard A.H., Droit et Politique de la culture, PUF 1990, . 32 .42

Gamboni D., Le renversemetnt des monuments communistes et lhistoire des destructions duvres dart, Lamy Y. (dir) Lalchimie du patrimoine, , . 349 ., .

23

, 43. . 44, ( ) 45. , , 46 47. 48.43

Gamboni D., Le renversement des monuments communistes et lhistoire des destructions duvres dart., .44

. , . . Mesnard A-H., Droit et Politique de la culture, PUF 1990, . Kedurie E., O , 1999, . 49 .45

. 1743/85, 565/86 .., .46

. 2072/1997 : 8. . , , .47

. , . ., , , ., 1981, . 61 ., ., , , 2001, . 29 ., Giquel J. - Hauriou A., Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, . 85 ., Hauriou M., Prcis de Droit Constitutionnel, d. C.N.R.S., . 81 ., Chantebout ., Droit Constitutionnel et Sciences Politiques, A. Colin, . 19 ., Koutsoubinas S., Le peuple dans la Constitution Hellnique de 1975, PUN 1989 .. . Kadinski W., , 1981, . 93: , ( ,24

A. Malraux, , , (2.10.1966) . : , , . , , . . , , . ( ) (). , . 20 , , . . , 49. , ' .48

. . , . ., , , , . 297 .49

M. Hauriou , . note CE 17/1/1916, Astruc, . 1916, . 349, . Lang J., L'Etat et le thtre, LGDJ 1968, Mesnard A. H., , , Droit et Politique de la Culture, PUF 1990, . 147 . 343 ., Renard J., L'lan culturel-La France en mouvement, PUF 1987, Rigaud J., Rapport au Ministre25

. , , . 50. , . . , 51. . 52, , , , . 53 des Affaires Etrangres sur les relations culturelles extrieures, la Documentation Franaise 1980, Mastepiol R., L Etat, Le mythe, et l' idologie, Archives de philosophie de droit XIX, 1974, . 354 ., . , , ., . 59 ., Trova ., Le statut juridique de laction culturelle et linguistique de la France l'tranger, thse, LGDJ, 1992.50

, . ., , 1981, . 133 .51

. ., . , 1986, . 560, 567 .. ., , . , 1980, . 489 ., Van de Kerchove M. - Ost F., Le systme jyridique entre ordre et dsordre, PUF 1988, . 159, Dialectique du juridique et du social.52

Pontier J. M., Le contentieux culturel devant le juge administratif, R.D.P. 1989, . 1610-11, Mesnard A.H., Droit et Politique de la culture, PUF 1990, . 35 .53

., , Aesthetic and Functional values in landscape design, IFLA Central26

. . . 24 . , , . , , , .. . , . . . , , . 54 70-80 , 55. . 70-80 Region Symposium, Athens 1988, International Federation of landscape architects, Panhellenic Association of landscape architects, Hellenic society for aesthetics, Athens 1990, .54

O patrimoine culturel. O decret du 24 juillet 1959, . environnnement culturel . . Prieur M., Droit de lenvironnement, 2eme ed., . 669 .55

Code de lurbanisme (art. 1-110) loi 83-3 , 7/1/1983, art, 35, Loi 87-565, 22/7/1987, art 22-I) patrimoine commun de la Nation.

27

1976 .

56. . . , , , 57. . , (patrimoine culturel) , . . 24 . 1975

56

, , -. . , . . , ., , , 1991, . 104, 35 ...57

. ., , ., , . . 1986, . 87 ., Sourioux J-L, Lerat P., Le langage du droit, PUF, 1975, ., Warrington R., . , , , 1996, .12 . . ., , , . 2002. . Stolleis M., H I , - - Neumann, , 21, 2002, . 11, Fortsakis Th., Conceptualisme et empirisme en droit administratif franais, thse, LGDJ, Paris 1987, . 298 ., .

28

environemment patrimoine. H . ' ( , , , ..), ( , ..), , 58. 59 3028/2002 . . ( ) . ( ) . . . 58

. , . , , . stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. . ., , . , 1985, . 657.59

9/24 .1932 ( ' 275). . 5351 . ', 2447, 491, 4823 .. 12/16 . 1926 , . 5351 " ".29

. . 2002 2 60.60

3028/02 :

) . ) : ) , , 1830, 20. . ) 1830 , , 6 20. ) , . , , . ) . ) , 1830 , . , . ) 30

, 1975/86, , . , 61, , . . . 62 63

, 1830, 1830, , , , , , , , . ) , , , , , , , , , , , .61

. , .62

. ., , . 251: , : ) , ( stricto sensu) ) , , 31

, 64. , . , , . , , . . . , . , .

( lato sensu, A., , 37, . 1393: , , , ., , . 39, ., , . . 1986, . 84 . ( ). (langage naturel) (langage juridique) . Wroblewski J., Les langages juridiques: une typologie. Droit et Socit 1988, n. 8, . 15 . 17 . Stockinger ., Possibilits dune reprsentation conceptuelle de la situation normative, Droit et Socit 1988, . 29 63

. , . Gaudemet ., Les mthodes du juge administratif, thse, Paris, LGDJ 1972, . 37 .64

. , , . Mark Van Hoecke, Dfinitions lgales et interprtation de la loi. Droit et Socit 1988, . 94 .32

. , 65. . 1975, . 24 . 2001, 3028/02 . , , , . , . 2001, 24 . 66. ,

65

. ., , , 1986.66

. ., : , , , 1, 1975, . 1998, . 53 ., , , , 1998, . 69 ., ., , ,( . 3478/2000) , 2001, . 35 ., , 2001, , 2001, , ./ ./ .,(), . . 2001, . 105 .

33

. 1975, 67. 68 . , . . 2001

67 . , 1989, . 425 ., (. 436) . . ., , . 1996, . 141 ., ., . , 1/1997, 74 ., ., , , , , . 1 1994, . 375 . . 1975 1980 . ., , . , 1994. 68 . . 2300/1997, , . . 1998, , 164, . . ., . 2300/1997 3113/1998, 1/99, . 47 . . , , , . , 2000, .

34

. 3028/02 . , , , . 69 , 70. , , . 71.

69

, . ., , . . , 1980, . 505 ., . ., , , . 547, , . Gny ., De la mthode et de la technique du droit priv positif celles du droit administratif. Livre Jubilaire du Conseil d'Etat, . 290: Le juge administratif se considre beaucoup plus comme le dlgu du lgislateur, que comme simple serviteur de la loi Rivero J., Le juge administratif franais, un juge qui gouverne, D. 1951, . 21: le corps des principes sert au Conseil d'Etat de rfrence pour interprter la loi si elle les respecte, pour en minimiser la porte si elle les contredit.70

., , , . , 1980, Kalinowski G., Dialogue trois voies, sur les respectifs du lgislateur, du juge et de la loi, CAPD, XIX, 1974, . 63 ., Cornu G., Linguistique juridique, Montchrestien 1990, . 28., Cappelletti M., Le pouvoir des juges. Des juges lgislateurs?, Economica 1990, . 34, ., : ? ., - 1975, . 1998, . 339 .71

. ., , ,( . 3478/2000) , 2001, . 35 ., . ., , , . 2001, . 305 .35

. , , , , , , . . 3028/02 (. 5351/1932 ), (. 1469/1950 1830) ( .. 8/1973, 4 . 622/1977, . 880/1979 . 1577/85), , . 2742/1999 , . 2508/1997 , . 2001 . 3028/02 , .

36

, . , 72. , , . . , , 73. , , . 74. , , . 72

. Dyby G., , Braudel F., Duby G., , , 1999, . 183 .73

. ., , , 1985, . , . 47.74

, , . 1998, . 62 .

37

15 Poggio Roma instaurata Blondus Flori. , orbis terrarum, , 75. , Quatrocento, . , 1462 . 16 , , , 76. , . , . 18 , , . , 77. 78, , ,75

., , , . 47.

76

., , , . 48 Papageorgiou A., Continuity and Change, Preservation in City Planning, New York, Praeger Publishers, . 38 Burkhardt J., The Civilization of the Renaissance in Italy, (trans. by S.G.C. Middlemore) London 1960, Phaidon Press Ltd, . 108-14.77

., , , . 49.

78

. ., , , 1998.

38

. . . , . . , . , 79. , , . . , , , .

- . , , , , , , .79

., , , . 52 .

39

, . , 80. , . , , . , , . . , , , 81. , , , , , 82. : , , , , 83.

80

, , . 1997, . 81 .

81

.., : , , , 1981 : University Press, 1982, . 126.82

..,, , . 126.

83

..,, , . 127 . . .40

. , , , . , , , , , , . 84. , 85 . , 19 , , , . 86, 87.

84

. . , . ., , . , . 459.85

Hanson V.D., , K 2002.

86

., , ., , 2, 1989, . 4.87

., , . 5 . . 60 . . (1802) , . ., . , , . 450. To 18I7 . , , . 41

. . : , . , . ...88. 89. , 90. , 91. , ,

. , ', : , ....88

: , , . , , , , , . . . , , . 60.89

.., , 19 . Sir Steven Runciman, , 1981, . 13, . : , . , .90

., ., , . , , . 520 .91

., , . 6.

42

92. 93 . , , , , , .. . , 94. . 95. , , , 96. . . 97, 92

. . ., , . 14, . Henry Peacham, Gentleman (1634), Buckingham, . ., , , 2003.93

. , , . , , . 332, .94

. ., , . 20 . , .95

., , . 55 125. ., , . 134.

96

97

., , , ., 1974, . 340 . : - , , - .

43

, . . , , : , , . ' . , 1667, , 98, : ... , , , , , . . 99. . . , . .98

., , . 341. . ., , , 1985, . 27 .

99

44

1825, () , . 1826, . 1827, , , 100. . . 2400/12.5.1878, , , . , , . 953/23.6.1830, 101. , , 3/15.4.1833 , , . 10/22.5.1834 , , , 102.

100

. ., , ., 1981, . 34 , ., . 7 .101

, . . ., , , 1985, . 27 .102

.., , . 29.

45

/1899 , , (. 491/1914, 2447/1920, 4823/1930, .. 12/16-6-1926 . 5351/32) .. 9/24.8.1932 103. . , , .. . 10/22.5.1834 (. 62): , , , , , , ; . , 1920, 1922, 104.

103

. ., , 1982, ., , . , . 198, ., , , . 1,1943, . 441 ., Delvolv ., Tachos A., Pararas P., La protection des biens culturels, 3es journes juridiques francohellniques, 1986, R.I.D.C. 1986, No spcial., ., . 7 . .104

. ., , . 127 . . , , 1921, . 23 39, , , , , , , , , , .. ....

46

. 1469/1950, 1830105. , 1975 , 106. , 1952, . 13 . , 1975, , 107. 6.5.1974, , . 1975 108.

105

1950 . ., , . , .-. 1952, ., , 1951, ., L' architecture populaire en Grce, 1952, ., , 1953, ., , 1955 .106

. ., , . 130, .107

., , ., , 1, , 1988, . 202, ., , , 1963, 1964, . 10 .108

. ., , , 1991, . 25 ., 1975 - . , . , 47

1975 . 24 . 1932. . 1103/1980 ( , ), . 114/1981 ( ), . 1126/1981( ), . 1127/1981 ( ), . 2039/1992 ( ) , , , , . 1975 2001. 2001, 24 . , . 109. , 110. (F.I.H.U.A.T.) . 1961. . . 33 , 1975 , .109

. . 110 270 .110

. . 2 . 2742/1999 ( 207/7.10.1999) : : . , , , .48

. 1975 , . 111 , 2004 112. .. . 1 . 2508/1997 ( 124/13.6.1997) : 1. , , , : . , , , , , , . .111

. ., , , 2003, .112

. ., , , , . 2002, . 217 . . 2730/1000, , , 130 . . ., , , . , 2001, . 153 ., 188 , ., : ? ( . 2730/1999) 3/1999, . 342 . 49

, , . , 1, 2004. . ., , , , . 2001, . 233 .

50

.

1975 patrimoine culturel . , . 2001 . 24 . , .

51

1975/86

113. . , 1975 , ..114. . 18, , , , .. 115.

113

. Les grands problmes de la nouvelle Constitution Hellnique, thse, Paris, LGDJ 1979, . 176, 24 (disposition socialisante). , , . 20 . , .114

. 1. 2..., 1975, . 542: 27 .... , . . ., 1975 : , 1988, . 545.115

. ., , , , , 1982, 66 . ., , 1984, ., 52

, . 24.1116 , . . 6, . 117. , , , 118. , , , 2001, .322 .116

. 18 24 . . ., 1975 -CORPUS, 1982, . 284 . 375 .117

. 27.1 , 1975, . 248: , ( ) . , 1975, . 252, 27.1 () , ( ) .118

. 1364/81 ( , , , , , ) .., ., , 1990, . 177 ., ., , 1989, . 28 ., ., , . 1990, . 735 ., ., . , , .. 1988, . 194 ., . ., . , . 4 1996, . 9 ., ., . 24 - , 3/97, . 573 .53

, , 119. , . , 120, . , , . , , .. , . 24 . , . . 121.

119

., , 1990, . 65: : . ....120

4576/77 ., 1975, 1990, . 557.121

environemment patrimoine culturel. .

54

. 24.1 . 6 . 1975/86 122. 123. . 3682/86 124

122

. , . ., , 1979, . 25 . . 28 17 24 ., ., , 1982, . 66 . ( ), ., , . . 1929-1979,1, 1979, . 128 ., ., , , 1984, . 13, ., , 1985, . 38 ., ., ( , 36, . 724, ., , 1983, , , , . 28 ., ., , 1989, ., , 1985, . 33, ., , 1987, . 116 ., . / ., , 36, . 1581 ., ., , 1,1984, .,. , 23, . 1205, ., , , , , 1991, . -, . 29 .123

. ., , 1975, . 209 ., . 230 : 23 , .124

3682/86 ... , . 17, 24.1 , , ' , , , ( .

55

. 125 . , 126. . 24.1 6 127 128, 129,130. 125

., , 1985, . 48 .126

., , , . 117 ., , , . 50 .127

., , .128

., , , . 54 . .129

. ., , . 160, . 459; , , . 3123/1990, , . . 3897/1988, , . , . . ., , , 1977, . 91 .130

., , , (), - ., 1991, . 64, 65. 56

131, 132, 133. . 2001 134, . , .., , . 1998, . 220 .131

. , , . 44 . .132

., , , . 58 . . ., , , , 1979, . 23, 24 .133

. - ., . 24 . , . 1975, 1990, . 157.134

() 550/1999 : 6. , 21 . 1 . , , . 4 21, . , , , , . , , 24 , , , , , , , ' 57

2001 . 2001 3347/1999 , , . . 24 . , 135. .

24 . 2001

2001136 137

, , ' , , , 26 . 1, 24 . 2 43 . 2 .135

. ., , , . 2000, . 612 .136

2001 . ., , 2001, Amato G., Braibant G., Venizelos E. (ed), The constitutional revision in todays Europe, European Public Law Center, Esperia Publications LTD, London, 2002, 58

., , . 2002, ., , , , . 2000, ., , 1975, ., : 21 - , 1998, , , . , 2001, . (), , . 2002, ., , . , . , 2000, . 1037 ., ., , , 2000, ., 2001, . , 2002, . 340 ., .., , , , 4/2000, .475 ., , (.), , - , 2000, . (), 24 , , , 8, . , 2002, ., , 2001, . 2001, , ., ., , . 2000, ., , , 10/11-02-01, ., , , . 2000, ., ., , , . 2001, . 305 ., ., 2001, , , ., ., . (), . 2001, . 105 ., ., , , 18-01-95, ., , , , , 10-11-00, ./ ./ . () , , , . , 2001, ., . () 1975/86/2001, 2001.137

24 1975/86 ., , 20.11.2000, ., 24 , 4/2000, . 509 ., ., , 4/2000, . 468 ., ., , 8.10.2000, ., , , 10.11.00 , , . , 2001,59

. 24 .138. 139. ., , , 31-12-00, ., 24 , , 29-01-01, ., , , , , 2000, . 475 ., ., , 24 , , 4/2000, . 464 ., ., , 8.10.2000, ., , , 10/2001, . 427 ., ., 24 : ? 4/2000, . 590 ., ., , , 01-12-00, ., , 4/2000, . 521 ., ., 24 , , 10/2001, . 417 ., ., 24, 19.11.2000, ., 24 , 4/2000, . 586 ., ., , 4/2000, . 466 ., ., 24 , , 29-11-00, ., . , 12.11.2000, ., , , 12-02-01, ., , , 14-11-00.138

. ., 2001, , , ., ., . (), . 2001, . 105 .139

. ., , , , . , 1996, ,. , . , 2000, .., (85/337/) , , 1998, . 561 ., ., , . 2000, . - ., , - ., , ,1995, ., , 42, . 151-155. . 60

. . 24 . 140. , . 24 . 141. . 24.1 ., , . .

. 1. . 24 . 142 . CE 23/3/1992 Martin et autres, , , , .140

. ., , 21 2001, , . 182 ., ., 2001, . 347 . .141

. ., , , . , 1999, , () ., , . , 1995 , ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., 142

. ., , ( GATT ), , 2002, ., , . 2001, ., 61

24 . 1 . . 143 , . , , , . , , . 144,145

. . 24

2001, . (), 24 , , , 8, . , 2002, . 57 , ., , , 2003, . 94 ., ., 2001, . 2002, . 386 ., ., : , . , 1998, . 23 ., ., , 2000, . 466 ., ., 2001, , / / () , . , 2001 . 105 . Eleftheriadis P., The future of environmental rights in the European Union, Alston Ph (ed), The EU and Human Rights, Oxford University Press, 2000 . 529 ., .143

. 1975/86 . ., : , 1975, . , 1998, . 53.144

2399/1997, 3478/2000 ., 2300/1997 1998, . 164 ., , 2001, . 35 ., ., ., 62

106 . . o TVX , . , , , 28 . 146 147.

, , . 2002, . 306 .145

. ., ( 2/1999 . 182 ).146

C- 387/97 4/7/2000 , . ., 4.7.2000 , , 2000, . 165 . ., C- 387/97, , , 2000, . 174 ., ., . , 3/2000, . 390 .147

. ., , , 1997, . 295 . . ., , , . 1998, , ., , . 1999, , , 1989-1994, . 1997, .- . (), , . 1993, ., , , 1994, . 53, ., : , , 1995 . 24 .

63

148. , , , , , . 149, Supreme Court 150. 148

. ., , , , , 1996, ., , , , . , 1994, , - ., , . , 1999, , . - ., , 1993, . - . , , 1/94, . 27 , ., , 1997, ., , 3/98, . 553 ., ., . , 1/1997, 74 ., ., , , , , . 1 1994, . 375 , ., , , 3, . , 1984, ., , 1984- 1993, , 1, . 51- 112, . , 1994, ., ., , , 1988, ., , 1992, ., 1975/86, . , 1992.149

. ., , . , . 2000, . 539 ., ., . 1998, . 361 ., .150

T-585/93 Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) 9/8/1995, 64

. , , (), , 151. ( ) Greenpeace International . . , . , . C-321/95 2/4/1998 Stichting Greenpeace Council (Greenpeace International) . 173 . Sierra Club orton, 405 U.S. 727, 31 Led 2d, 636 (1972) , 643 Supreme Court . . . ., 173, 4 , 2 1998, C- 321/95P Stiching Greenpeace Council, , 1998 . 205 ., ., , . , 2000, . 59.151

., , . , 2000.

65

. , , 152.

1 24 . 153.

152

Carreau D., Juillard P., Droit international conomique, LGDJ, 1998, . 68 , ., , , ., () . 1995, Weiler J.H.H., The Rule of Lawyers and the Ethos of Diplomats: Reflections on the Internal and External Legitimacy of WTO Dispute Settlement http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/000901.html, Mavroidis P. C., Amicus Curiae Briefs Before The WTO: Much Ado About Nothing,http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/01/010201.html 153

. ., , , 1-4/2001 . 520 , , ., , , - , 1-4/2001 . 216 . (), 24 , , , 8, . , 2002, ., . 104, ., . 118., ., . 139 ., . 143. . ., . , 1996, . 72-73, ., , 2002, . 163 ., ., . , . , , 2000, . 43, ., , : , , 2000, . 17 . (= , . 1/1995, . 9 .), ., ... 2940/2000 ., 2001, . 320 ., , ... 29439/2000, 2001, . 605 ., , ... 425/2001, , . 1/2002, . 104 . ., : , ( 3- 4 2002), . ' . 53/1992 ( PETROLA). , . . , , , , ... 304/1993,66

24 . . , . ( ) 154. 5 155 156

,

sustainability

2844/1993, 2760/1994, 3955- 6/1995,5235/1996, 2731/1997, 4207/1997, 772/1998, 637/1998, 2425/2000 ( : 2000, . 619 .), .. 577/1995, 618/1995 ..). , , 24 106 ., 2 130 ., ., - , , .. , 2002.154

Agenda 21 2004 . .- ., , . 2001, . 102 .155

( 1993, C 138, . 5, ). , 1992-2000 : . , , 1 1993 ( C 138, . 1). . . 2179/98/ 24 1998 . L 275 10/10/1998 . 0001 0013, http://europa.eu.int/eurlex/el/lif/dat/1998/el_398D2179.html . Liger C- 371/98 The Queen v Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions ex parte First Corporate Shipping Ltd.156

B. , ., , . 2000, . 43 .

67

Agenda 21157, 158. . ,159

. . ( 6210/1996) 24 . . 160 , , . . 30/1/2001 C- 36/98, 130 . 161. 162.

157

http://sedac.ciesin.org/pidb/texts/a21/a21-contents.html.158

Agenda

21

.

2805/1997, 2818/1997, 609/1996.159

. , . 2000, . 147 .

160

. 2742/1999 . ., . 2742/1999, 4/1999 . 519 .161

, 68

24 . , . ,163,164 165

,

. ,

( ) , . 18/1/2002 . 1/2002, . 198 . . ., , . 393 .162

() 613/2002.

163

. martya Sen, Universal Truths, Human Rights and the Western Illusion, Harvard International Review, summer 1998. No. 3, . 40 .164

( 361/1988, 3146/1986, 1746/1985, 271/1984, 4950/1995 ) . ., , 1997, . 185 ., ., . 24.3 ., 1999, . 11 ., .165

28 . . 1 . , 15/11/1996, , 15/11/1996 , , . . , . 24.3 ., 1999, . 28.69

. . , . . 1 . 2508/97 . , . . 67/1998 , , 166. . . 24 . .

. 2 24 , , , 167.

166

. ., , , . 2000, . 615 .167

1975/86 . . . 730/1999:70

, , . . 168. , , . (patrimoine culturel)

, , 24 . 2 , , , . ( 1071/1994, 1072/1994, 6070/1996 ..), , , , , , , , , , . . 1712/1998 : , (. 24 . 1, 2 6) ( ) , - . 358/1998 , (. 24 . 1, 2 6) ( ) , .168

. . 110, 182 270 .71

. . . 24 . , . , 2001. . . 24 . 169.

169

. . () 1682/2002 : 5. , 24 , , " . ..." (. 1), " , , , , " (. 2) " , ..." (. 6). , . , , . 2 , (. . 6070/1996, 173/1998). , , . 1 6 , , . , , . , 50 . 5351 " ", 72

3. 24 . , , , , , , . . 4 , , 170. . 6. . 24 . , . , . . 1 . 24 . , . 6 , . 171,

9/24.8.1932 ./ ( 275) 1 ./ 6/1968 ( 279), , , ( : ), " ", , , , . (. . 3478/ 2000).170

. 6310/1999, de facto 1406/1999, 695/1986, 4950/1995 . ., , , 1997, , , , 1999, . 81 .171

. . 1469/50 .73

. 1975 . . 17 . 172 . 24.6 1975/86173. 3044/2002174 , 175. , , 176

172

. ., . 3044/2002, 3/2002, . 461 .173

. ., 4/1997, . 7 ., ., ( . 1071/1994 21, 1995, . 87 ., . (), , . , 1996, ., , 30, 1982, . 333 .174

197/27.8.2002

175

. 3044/02 .., . 3044/2002, 3/2002, . 445 ., ., . 3044/2002, 3/2002, . 461 . 176 . ., , , . , 1982, . 17 ., ., , . 2002 , ., , 1991, . 916 ., ., , , 1997, ., , 1972, ., , , 1980, . 730 ., ., 1975- Corpus1, 1982, . 266 , .- ., , 1998, ., 74

, .

. 24 .

24 . 177 , . 24 . . 24 17 , 1998, ., , . 2002, ., , 1994, . 255 ., ., , 2001, 9., . 135 147, 6310/1999, de facto 1406/1999, 695/1986, 4950/1995 . . , , , , , 1999, . 81 .177

2072/97 : 8. . , , . , (... 1502, 1530/1984), ' (. 4 . 1577/1985, 210 ) , . , . 43 . 2 .

75

178 28 25 179. . 28 . , , , 24 17 . , 180 181. 178

. 17 . .. ., 17 , , 10/2001, . 405 ., ., , , 02-12-00, ., , . 2001, ., 2001, , , ., ., . (.), . 2001, . 105 .179

. ., , 1991, . 94 ., ., 1975, , 1990, ., , 1981, . 1 ., ., , , , 2002, , ., , : , 1991, . 318 ., ., 25 . 1 ., ., ., . (), , 1975/1986/2001, . 2001, . 166 .180

, (2, 1358a 10). , , . , , 24, 2, 3, , , , , , , , (. 213, 214). I . , 2001.181

. ., , 2000, . 493 ., , ., , ., . 1986, 76

, 182. , , 183. , ., , . , 1996, , ., 21 , , 1993, . 460 , ., , , ., ., . (), . 2001, . 457 . ., , , 1997, Weiler J.H.H., The Constitution of Europe, Cambridge University press, 1999, Weiler J.H.H., Federalism and Constitutionalism: Europe's Sonderweg, http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/001001.html, J.H.H. Weiler, A. Ballmann, U. Haltern, H. Hofmann, F. Mayer, S. SchreinerLinford, Certain Rectangular Problems of European Integration ("http://www.iue.it/AEL/EP/index.html") (1996), . Cremona M., Flexible Models: External Policy and the European Economic Constitution, De WilleScott (ed) Constitutional Change in the EU, From Uniformity to Flexibility, Hart Publishing 2000, . 59 , , Troper M., En guise dintroduction la thorie constitutionnelle et le droit constitutionnel positif, Cahiers du Conseil Constitutionnel no. 9, Souverainet de lEtat et hirarchie des normes dans la jurisprudence constitutionnelle, Pellet A., Le Conseil Constitutionnel, La Souverainet et les Traites, Cahiers du Conseil Constitutionnel, no. 4, Vedel G., Schengen et Maastricht (a propos de la dcision no 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991, RFD adm 8 (2) 1992, . 173 , . ., 21 , , 1993, . 460 .182 183

. . 50, 51 52 . . 1364/81, 3146/86, 1529/1993, 2182/1994, 5105/1994. () 1682/2002 (. 5351/32) . . 77

2001 . . . , , , , .

. . 184

185

. . . 3/2002 . 559 . . , . 563 .184

. . ., , 1993, . 8 . , ., , , 1990, . 52 , 79 ., 93 ., ., , , . , 1982, . 17 ., ., , . 2002, ., , , 1997, ., , . () , 1990, . 255 , ., , , . 127 ., ., , 1972, ., , 78

2001 186. 187. . , 1980, . 730 ., ., 1975Corpus 1, 1982, . 266 , ., , . , 1990, ., ., , 1998, ., , 1998, ., , . , 2002, . 337 ., ., , . 1990, ., , 2000.185

. ., , ( 3- 4 2002), 186

. . 17 , 94 95 . . ., , . 207 ?, ., , , . 52 ., ., , 1997, . 185 ., ., . 24.3 . 1999, . 11 ., .187

. 17 ( 11/10/2000, Charte 4473/00 Convent 49) : 17 1. , , . , , , . , . 2. . . ., , . , 1997, ., , , . 10, 2001. 543- 570, ourard H., Linternationalisation des constitutions nationals, LGDJ, 2000,

79

. . , . 24 17 188. 189. 188

. ., , , 1998, . 41 . 189

. 784/1999 : 24 : "1. . .... 2. .... - ..... 6. . , " 17 "1. , . 2. , , ...". , 50 . 5351/1932 " ( ) 1) .... 2) ...." ( . 1 ./ 6/1968, 279 ), 51 " - , , , .....". , , 80

.

. 24.6 .

, . ' , ' - , . . 2 24 , , , , ' ' ( ). : ) , ' , , , , ) , ( 4575/1998). , , . , , , . ' , , ' . ( ), , , 24 ' 17 . . 6 24 , , . 51 . 5351/1932 . , , ' , (. . 3146/1986, 4575/1998).81

. , , , 17 ., 190, , . 191. 192 193.

190

1212/1996 .

191

. ., , 2 ., . 2002, . 339 ., ., , , . 461 .192

1943/71 . , ' , (. 50), ' ..., 298/84 ( ), 736/1998 1998, . 408 .193

. 1517/1993, . 2158/1994 , . . 1822/2001 : , 24 , 17 , , , . 6 24 (. 1097/1987 .). , , 82

194 .

, . , 91 . 1892/1990 , , ( ) ( ), . , , 50 .. 5351/1932 , , ( , , (. 736/97, 3963/ 95, 2182/94 ., 1517/93). , , , , ' 91 . 1892/1990.194

() 3236/1995, 2299/1996 : , 1071/1994 (.), : ( ) , . 24 . 2 , . , ( ) 17 24 . 2 . . 3392 /2001 .

83

. 24 . . 3114/1998 195. . 24 ., . 17 ., , 196. . . . . .

, . 24 . . 24 . , , 25 197 198. 195

. 1999, . 434 . . 1517/1993 .

196

197

. ., : , , 5, 1990, . 205 ., ., 84

. . . . 199 . , .

, ., . 25 , . 10/2001 . 457-471 , ., , 15/2002, . 641-663, ., , 1987, . 773 .198

. ., , 1991, . 94 ., ., 1975, , 1990, ., , 1981, . 1 ., ., , , , 2000, , ., , : , 1991, . 318 ., ., 25 . 1 ., ., ., . (), , 1975/1986/2001, . 2001, . 166 ., . ., , 15/2002, . 641-663, ., . . 25 . 1 . , 15/2002 . 707- 756 .199

. 1998, . 164, ., .

85

. 24 . . 200 . 16 . . () 4946- 4949/1995 201. 200

. ., , , 1, . 73 . .201

. 1/1997 ., 4946/1995 , . 61 . . :, 24 : ". 1. . . . . . 2. , , , , ". , , ( ) , . , . , , , . , 16 . , ' . 1500 , , . , . , . . , ' . 10977/16-5-1977 86

(. 352) . 1469/1950, , , .. 1122/72, . 667/77 (. 233), . 1-7-1981 ./ ( 387), ' , . , . , 0,6, . , 44 . 2145/1993 (. 88) , 125/92 (. 160) , , , , : 0,8, 50%, 16 . 5% 27 ., , 20.000 .. 20 , , . , , , 16 (. 1 2 ), 24 , , , , , , , , , , . , 44 . 2145/93, (0,8 0,6 ) , . , 20 . . . . , , 87

. 24 . . . 16 . , . 245/1997 . . , , . , . 202

. 16 . ,

, , .202

2242/1994 . ., . , 1996,/ 739 ., ., , : , 1/1997, . 74 . . 24.1 .88

, 16 . , 24 , , . , , 24 . , , 24 , () , , , , ' . . . 203 , , .

. , , .203

Trova H., La tutela del patrimonio culturale nellordinamento graco, Mezzetti L (a cura di) I beni culturali, CEDAM, Padova 1995, . 339 .89

204. , . ; ; . 1975 . . 24 . 13 .205

204

. ., , ( 3- 4 2002), , ., , ( 3- 4 2002), .205

. 245/1997 : 4. 13 : "1. . . 2. . . . 3. . . 4. . 5. . . ". [. . 866/1974], 13 ' , , , , . , 24 . 1 , [. . 2282/92, 2758/94, 1821/95] , 90

, . 24 . 206. , .207. . 24 . . . , , 1 5 . 1469/1950, ' . 41004/21.12.1972 . 2073/1997 , , , , , , ,

, .206

327/1995 , () 2068/1999 .

207

. ., , . , 1993, ., , . , . 2000, . 701 ., ., 2068/1999, , , 2000, . 485 .

91

. () 2068/1999 208 . 209 1993 : 7., 13 , , , , 24 . , , , (. ), , , , (. (. 292/1984)210. . . 24 . 208

. 2000 . 115 .

209

., , , ; 2068/1999, ., 2000, . 81 ., .210

. 1994 . 245 4. .

92

. . , , , 211. , , , , . , . 24 . , 212 , ( )213. . 5.1 . 211

. ., . . 1995, .43 ., ., , () () , 2/2001 . 208 . , ., , , 2068/1999, 2000, . 99 . .212

. , , , 1998, . 100 , .213

. ., , , ; 2068/1999, ., 2000, . 87 ., .

93

. 245/1997214 , .

. . , , . . . 106 215. 53/1993 : 24 , , , , 214

. 2/1998, . 417 . . ., - , , , 2000.215

. ., . . , , ( 3- 4 2002), 94

. ' , . , , , . , , . 216 .

. . . , ; . 106 . . H 1975 () 811/1977 216

. ., , , 2002

95

. () 4576/1977. . 53/1993 . 90 . 217. , . . () 2298-2300/1997, 24.1 . 1975/86 , 106 . 1975/86218 217

2399/1997, 3478/2000 ., 2300/1997 1998, . 164 ., , , 2001, . 35 . . ., . , 1996, . 741 . 7., ., , 2242/1993, ., 2/ 1994, . , . 331 . . 412/1993, 3754/81 .218

106 . 1975/86 :

1. , , , , , . 2. .

96

, , , 219.219

() 2300/1997 : 8. , 24 1975 : "1. . ... 6. . , , ". , , , , , . . , 50 .. 5351/1932 " " (./ 9/24.8.1932, 275 ') " ", ( ) " " (. 2) " " (. 3). , , , ' , , , , , , . , , , ( 106 . 1 ). , , ( ) , , ' , , , . " " . 1126/1981, 32 .' (97

, 220. . , 221. . , . 222, 223.

4 5 , , , . ' 5 - - " " " , , , , , , "), 2 " " . 1127/1981 ( 32 .'), : "M , , ' : ) ) , , .220

. 120/1997 194/1997.

221

. ., , 2/1999 . 182 .. . Hart H.L.A., Positivism and the separation of law and morals, Harvard Law review, 1958, . 593- 629, Grzegorczyk Ch., La thorie gnrale des valeurs et le droit, LGDJ, 1982, , Perelman C., Droit, morale et philosophie, LGDJ, 1968, , Van de Kerchove M., Ost F., Le systme juridique entre ordre et dsordre, PUF, 1988.222

() 3478/2000 :98

. 106 . . . () 613/2002 . 106 . , . : 7. , , , , 106 22 . 1 , ,

. , , . 7.4000 . , . , , 17.400 . . . . . . (.) 3478/2000 , , 24 . 106 22 . 1 , , , . ., , , ( . 3478/2000) , 2001, . 35 .

99

, , , , , 106 22 . 1. , . , , , , , , , .

,

, , , . . . . .223

() 2173/2002100

, , . . . H 1950, . 224 () 810/1977 . . . 24 . . 107 . 107 . 225. 20 2687/53, , . ,

224

. ., , , . 1039 .225

. M ., H , T 1975, . 41 ., ., H E 25 . 276 ., ., E , Z, 1975, H 2687/53, Z, 1976 ., M ., H . 1 EA, T . 217 ., ., K , T , . 55 . . 63, , ., O 1975 E 27. . 798 .

101

226. , , . 107 . ( ) . () 613/2002 . . . 107 . . . , , .

, , 226

., . 12/2/1995 ., 2001, , , , . 144 .

102

,227. 28 . 2001228, : 28 .229. . ., 21 , , 1993, . 460 , ., , , 1997, Weiler J.H.H., The Constitution of Europe, Cambridge University press, 1999, Weiler J.H.H., Federalism and Constitutionalism: Europe's Sonderweg, http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/00/001001.html, Weiler J.H.H., Ballmann A., Haltern U., Hofmann H., Mayer F., SchreinerLinford S., Certain Rectangular Problems of European Integration ("http://www.iue.it/AEL/EP/index.html") (1996), . Cremona M., Flexible Models: External Policy and the European Economic Constitution, De Wille- Scott (ed) Constitutional Change in the EU, From Uniformity to Flexibility, Hart Publishing 2000, . 59 , , Troper M., En guise dintroduction la thorie constitutionnelle et le droit constitutionnel positif, Cahiers du Conseil Constitutionnel no. 9, Souverainet de lEtat et hirarchie des normes dans la jurisprudence constitutionnelle, Pellet A., Le Conseil Constitutionnel, La Souverainet et les Traites, Cahiers du Conseil Constitutionnel, no. 4, Vedel G., Schengen et Maastricht (a propos de la dcision no 91-294 DC du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1991, RFD adm 8 (2) 1992, . 173 ,227 228

28 . ., ( ), 2000, . 1093 ., ., , , ., ., . (), . 2001, . 457 .229

. ., , 2000, . 493 ., , ., , ., . 1986, , ., , , , 2003, ., , . , 1996, , . ., 21 , , 1993, . 467 . 28 . 28 103

24 . 230. , , 231. 245/1997 232 (10.2 (16.2) . , .230

., , : , , , .11/96, 1996, . 23 ., Gianakourou G., Towards a European Spatial Planning Policy: Theoretical Dilemas and Istitutional Impliacations, ., 21 . , , 2001, European Planning Studies, v. 4, no 5 1996, . 595 ., .231

., , , , 2001, . 47 . , .232

6. , 13 , 24 . 1 , : 1] , , , , , , , , , , ' [ ] , [. . 866/74] , , 104

. , 233 . 24 , , , , . . 28 . , . 24 . . 151 . ( ) . , , ,

, , , , , [. 1 ' . 2351/1995, 225, 2 . 3 3 . 3 . 1700/1987, 61, . 1811/1977, 23 55 . 2413/1996, 124]. 2] [] - , [. 24 . 1 [ ] - 410/1995, 231/14.11.1995], - , , ' , [ ], , , , , .233

. ., .105

. . .

234. , 235, , . , . . 28 . , C-387/1997. C287/98 19/9/2000, Linster

234

. .., , , , 2000, . 475 . , . , 10, 2001, . 427- 456, ., 24 , 10, 2001, .417- 425.235

., , , . 350 .

106

. 1990- 2000 236. . 2338/95 237.236

. . 4362/1997 4363/ 1997 . , . 2338/1995 (202/14.9.1995, . ' , , , 23.5.199 , , ", . 2445/ 1996 ( 274/16.12.1996) , .237

C- 287/98 19/9/2000, Linster : 1) , , , , 85/337/ , 27 1985, , , 5 , 6, 2, 85/337. 2) , 1, 5, 85/337. 3) 1, 5, 85/337 , , , 107

2586/1992 (E ) . 24 . , , , , . 85/337 , . 2338/95

. . . 24 ( 6066/1995, 3624/1997, 4362/1997 ) 1.5 85/337/. 187/2000 . 56/2002, 54/2002 55/2002 , Beach Volley , . 85/337/ . C435/97, C- 287/98 , , . .

108

238. () 3446/1998 ( 4014/1998, 304/1998 ( ), C-396/92, Bund Naturschutz in ayern 9/8/1994, . 4 85/337/ 239. .

238

. .., , 4/1999 . 524 . , ., . , 1998, . 281 ., ., ., , , . 319 ., , , . 105 .239

300 MW , . 16 1999 C- 435/97 World Wildlife Fund (WWF) .. Autonome Provinz Bozen .. 1925/1926 , , , , , , , ( charters) cargo.

109

. . , . 240 . . 11.8.1919 . , . 142 . 150 241. , , . .240

. http://confinder.richmond.edu/241

, , .. 11.8, 1919 . . ., , , . 627 .

110

1947. 242, . 9 . 243. . . 244. , , , . , . , .

242

. Article 9 Research http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/it00000_.html

and

Culture

(1) The Republic shall promote the development of culture, and scientific and technical research. (2) It shall safeguard the natural beauties and the historical and artistic heritage of the Nation. . . Pergolesi F., Diritto Constituzionale, Padova 1962, . 104, Lombardi G. M., Contributo allo studio dei doveri constituzionali, Milano 1967, . 428.243

89. . ., . .244

regioni, . Bessone M., Sul ruolo elle regioni nel amministrazione dei beni culturali. Prospettive di riforma, Rivista Trimestriale di diritto pubblico 1975, . 201 .

111

245. , , 246. . 1992247 . 31.2 248. : , , , . . 44 , . , . 46249 :

245

. Merusi F., Principi fondamentali, art. 1-12, Mortati, Barbera, Agro, Romagnoli, Berti, Pizzorusso, Merusi, Cassese, Commentario dlia Costituzione a cura, Bologna Roma 1975, Nicola Zanichelli Editore, Soc. Ed. Del Porto Italiano, . 434 .246

. Marlines T., Diritto Costituzionale, 4 ., Guiffre Editore, . 672, , Merusi F., Principi fondamentali, , . 442 ., .247

. Bon ., Moderne F., Rodriguez Y., La justice constitutionnelle en Espagne, Economica, Presses Universitaires d' Aix- Marseille 1984.248

. - ., , . 724.

249

Article 44 Culture, Science http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/sp00000_.html#A044_ (1) The public authorities shall promote and watch over access to culture, to which all have a right. (2) The public authorities shall promote science and scientific and technical research for the benefit of the general interest. Article 46 National Heritage The public authorities shall guarantee the preservation, and promote the enrichment, of the historical, cultural, and artistic heritage of the peoples of Spain and the property that makes them up, regardless of their legal status and their ownership. The penal law shall punish any offenses against this heritage.112

, , . . , 250. . Unesco. 1976 9 , 251. Article 48 Participation of Youths The public authorities shall promote the conditions for the free and effective participation by the young in political, social, economic and cultural development.250

53.2, 14-30 ( . 46 ) AMPARO. , Die verfassungsbegchwerbe. . Bon ., Moderne F., Rodriguez Y., La justice constitutionnelle en Espagne, , . 107.251

Article 9 Basic Tasks of the State

The basic tasks of the State are: a) To safeguard national independence and create the political, economic, social, and cultural conditions conducive to it; b) To safeguard fundamental rights and freedoms and respect for the principles of the democratic State based on law; c) To defend political democracy, secure and promote the democratic participation of the citizens in solving the national problems; d) To promote the people's welfare and quality of life, real equality among the Portuguese as well as the realization of economic, social, and cultural rights by way of transforming and modernizing the economic and social structures; e) To protect and enhance the cultural heritage of the Portuguese people, defend nature and the environment, conserve natural resources, and ensure a proper regional planning;113

252, 253. 254. , . . , . . (publicisation progressive du fait culturel).

f) To secure training on and constant valorization of the Portuguese language, to defend its use and promote its international circulation.252

. 1978 . . ., , , . 31. . . 2 http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre1 Art. 2. - La langue de la Rpublique est le franais253

Conseil Constitutionnel, 23.11.1977, , , , . (dignit de l'existence). . Rivero J., La libert d'enseignement, principe fondamental de la rpublique, note sur CC. 23.11.1977, AJDA, nov. 1978, , 565, Luchaire F., Procdures et techniques de protection des droits fondamentaux, Cours Constitutionnelles et droits fondamentaux, Economica, 1982, . 68 . . 104 .254

, . , . Debbasch C., Pontier J.M., Bourdon J., Ricci J.C., Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 2e d., Economica, Paris 1986, . 483. . , 1958, Luchaire F., Teitgen . ., Luchaire F., Conac G., La Constitution de la Rpublique Franaise, Economica 1987, . 89.114

(service public culturel)255. H , , . . . (publicisation progressive du fait culturel). (service public culturel)256. H , , . . 23 257

255

. Mesnard A. H., L'volution de la politique culturelle sous la Vme Rpublique et la qualification du service publie culturel, Service public et Liberts, Mlanges R. E. Charlier, d. Emile Paul 1981, . 475 . Pontier J.., Le contentieux culturel devant le juge administratif, RDP 1989, . 1607 . . CE 19.3.1948, Socit Les amis de l' Oprette, Rec. 142, CE 11.5.1959, Dauphin, Rec. 294, , CE, Ass 21.11.1947, Cons. de Castex, Rec. 433, CE 26.1.1968, Dame Maron, AJDA 1968, . 293 . .256

. Mesnard A. H., , , L'volution de la politique culturelle sous la Vme Rpublique et la qualification du service publie culturel, Service public et Liberts, Mlanges R. E. Charlier, d. Emile Paul 1981, . 475 . Pontier J.., Le contentieux culturel devant le juge administratif, RDP 1989, . 1607 . . CE 19.3.1948, Socit Les amis de l' Oprette, Rec. 142, CE 11.5.1959, Dauphin, Rec. 294, , CE, Ass 21.11.1947, Cons. de Castex, Rec. 433, CE 26.1.1968, Dame Maron, AJDA 1968, . 293 . .257

1970 http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/be00000_.html Article 23 Dignity (1) Everyone has the right to lead a life in conformity with human dignity.115

. . . . 17 20 258

(2) To this end, the laws, decrees, and rulings alluded to in Article guarantee, taking into account corresponding obligations, economic, social, and cultural rights, and determine the conditions for exercising them. (3) These rights include notably: 1) the right to employment and to the free choice of a professional activity in the framework of a general employment policy, aimed among others at ensuring a level of employment that is as stable and high as possible, the right to fair terms of employment and to fair remuneration, as well as the right to information, consultation and collective negotiation; 2) the right to social security, to health care and to social, medical, and legal aid; 3) the right to have decent accommodation; 4) the right to enjoy the protection of a healthy environment: 5) the right to enjoy cultural and social fulfillment. Article 30 Choice of Language The use of languages current in Belgium is optional; only the law can rule on this matter, and only for acts of the public authorities and for legal matters.258

. 1999 http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/fi00000_.html Section 17 Right to one's language and culture (1) The national languages of Finland are Finnish and Swedish. (2) The right of everyone to use his or her own language, either Finnish or Swedish, before courts of law and other authorities, and to receive official documents in that language, shall be guaranteed by an Act. The public authorities shall provide for the cultural and societal needs of the Finnish-speaking and Swedish-speaking populations of the country on an equal basis. (3) The Sami, as an indigenous people, as well as the Roma and other groups, have the right to maintain and develop their own language and culture. Provisions on the right of the Sami to use the Sami language before the authorities are laid down by an Act. The rights of persons using sign language and of persons in need of interpretation or translation aid owing to disability shall be guaranteed by an Act. Section 20 Responsibility for the environment (1) Nature and its biodiversity, the environment and the national heritage are the responsibility of everyone. (2) The public authorities shall endeavour to guarantee for everyone the right to a healthy environment and for everyone the possibility to influence the decisions that concern their own living environment.

116

. . . . 1983 259 . , . . , ( . 24 ) , . . , , ,

259

1983 http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/nl00000_.html Article 21 Environment It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment. Article 22 Health (1) The authorities shall take steps to promote the health of the population. (2) It shall be the concern of the authorities to provide sufficient living accommodation. (3) The authorities shall promote social and cultural development and leisure activities.

117

260. 261. 262. 1993263. . 44 , . . 1982, . , , , , , 264.260

., , , . 31.261

. ., , , . 31.262

1989 MULTICULTURAL HERITAGE 27.- This Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians.263

1993 Article 44. Everyone shall be guaranteed freedom of literary, artistic, scientific,intellectual and other types of creative activity and tuition. Intellectual property shall be protected by the law. Everyone shall have the right to participation in cultural life, to the use of institutions of culture, and access to cultural values. Everyone shall care for the preservation of the historic and cultural heritage and safeguard landmarks of history and culture.264

. - ., , . 798.118

. 9 , ... ... ... . 22 , , ... . . 25 , . . . 47 , . : , , , , , , . . , , , . . .