ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

72
Panas Music Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Χ. ΝΑΚΑΣ http://www.panasmusic.gr e-mail: [email protected] Πανεπιστημίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 2103221786, 2103251144 , Fax. 2103222742 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ιανουάριος 2008 ΚΙΘΑΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΚΟΗΝΟ - SAKURAI (Ιαπωνίας) PROFESSIONAL-J ........................................................................... 5.250,00 SPECIAL ..................................................................................... 7.750,00 MAESTRO ...................................................................................11.000,00 CONCERT-R ................................................................................. 4.000,00 CONCERT-J ................................................................................. 4.700,00 SPECIAL ..................................................................................... 6.500,00 P.C. .......................................................................................... 7.750,00 JOSE RAMIREZ (Ισπανίας) Guitarras Estudio Estudio R1 Solid Red Cedar / Lam. African Mahogany / Ebony ................... 900,00 S1 Solid Spruce / Lam. African Mahogany / Ebony ................... 950,00 R2 Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony ................. 1.150,00 AE Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony ................. 2.000,00 R4 Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony ................. 2.100,00 4E Solid Red Cedar / Indian Rosewood / Ebony ........................ 2.500,00 GH Solid Spruce / Indian Rosewood / Ebony ( George Harrison) .... 2.850,00 125 Solid Red Cedar/ Indian Rosewood/ Ebony (Anniversario)......... 1.650,00 Concierro 1a C-650 ESPECIAL........................................................ 9.500,00 1a C-650 TRADITIONAL..................................................10.000,00 1a ELITE ......................................................................... 0,00 1a ANNIVERSARY ( 125 Anos) ............................................... 0,00 Flamenco FL2 Solid Spruce / Solid cypress / Ebony ............................. 2.300,00 GUITAR CASES ................................................................................ 200,00 ALMANSA (Ισπανίας) ΜΟD. 401 Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood ............................... 290,00 MOD. 402 Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood ............................... 325,00 MOD. 403 Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood ............................... 425,00 MOD. 424 Solid Cedar / Bubinga / Rosewood......................................... 500,00 MOD. 434 Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony ........................... 575,00 MOD. 435 Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony ........................... 725,00 MOD. 436 Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony ......................... 1.000,00 MOD. 457 Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony ......................... 1.250,00 MOD. 459 Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony ......................... 1.750,00 MOD. 461 Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony ......................... 2.400,00 MOD. 403 Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood Cutaway / Fishman ........ 850,00 MOD. 435 Solid Cedar/Lam.Rosewood/Ebony Cutaway / Fishman...... 1.250,00 MOD. 435 Solid Cedar/Lam.Rosewood/Ebony Thin Cutaway / Fishman...... 1.250,00 MOD. PROFECIONAL ROSEWOOD Solid Cedar-Spruce / Ebony ................... 4.000,00 MOD. PROFECIONAL JACARANDA Solid Cedar-Spruce / Ebony ................... 4.500,00 MOD. GRAN PROFECIONAL JACARANDA Solid Cedar-Spruce / Ebony ........... 7.000,00 ΜΟD. 401 3/4 CADETE Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (580 mm) ....... 290,00 MOD. 403 SENORITA Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (616 mm) ..... 425,00 MOD. 413 FLAMENCO Solid Spruce/Sycamore/Rosewood ......................... 500,00 MOD. 447 FLAMENCO Solid German Spruce/Solid Cypress/Ebony ............. 1.300,00 MOD. 449 FLAMENCO Solid German Spruce/Solid Cypress/Ebony ............. 1.850,00

Transcript of ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Page 1: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Panas Music Κ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – Χ. ΝΑΚΑΣ http://www.panasmusic.gr e-mail: [email protected]

Πανεπιστημίου 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ - Τηλ. 2103221786, 2103251144 , Fax. 2103222742

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ιανουάριος 2008

ΚΙΘΑΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ

ΚΟΗΝΟ - SAKURAI (Ιαπωνίας)

PROFESSIONAL-J ........................................................................... 5.250,00 SPECIAL ..................................................................................... 7.750,00 MAESTRO...................................................................................11.000,00

CONCERT-R ................................................................................. 4.000,00 CONCERT-J ................................................................................. 4.700,00 SPECIAL ..................................................................................... 6.500,00 P.C. .......................................................................................... 7.750,00

JOSE RAMIREZ (Ισπανίας)

Guitarras Estudio Estudio R1 Solid Red Cedar / Lam. African Mahogany / Ebony................... 900,00 S1 Solid Spruce / Lam. African Mahogany / Ebony ................... 950,00 R2 Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony ................. 1.150,00 AE Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony ................. 2.000,00 R4 Solid Red Cedar / Lam. Indian Rosewood / Ebony ................. 2.100,00 4E Solid Red Cedar / Indian Rosewood / Ebony ........................ 2.500,00 GH Solid Spruce / Indian Rosewood / Ebony ( George Harrison) .... 2.850,00 125 Solid Red Cedar/ Indian Rosewood/ Ebony (Anniversario)......... 1.650,00

Concierro 1a C-650 ESPECIAL........................................................ 9.500,00 1a C-650 TRADITIONAL..................................................10.000,00 1a ELITE......................................................................... 0,00 1a ANNIVERSARY ( 125 Anos)............................................... 0,00

Flamenco FL2 Solid Spruce / Solid cypress / Ebony ............................. 2.300,00

GUITAR CASES................................................................................ 200,00

ALMANSA (Ισπανίας)

ΜΟD. 401 Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood ............................... 290,00 MOD. 402 Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood ............................... 325,00 MOD. 403 Solid Cedar / Lam. Mahogany / Rosewood ............................... 425,00 MOD. 424 Solid Cedar / Bubinga / Rosewood......................................... 500,00 MOD. 434 Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony........................... 575,00 MOD. 435 Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony........................... 725,00 MOD. 436 Solid Cedar-Spruce / Lam. Rosewood / Ebony......................... 1.000,00 MOD. 457 Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony ......................... 1.250,00 MOD. 459 Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony ......................... 1.750,00 MOD. 461 Solid Cedar-Spruce / Solid Rosewood / Ebony ......................... 2.400,00 MOD. 403 Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood Cutaway / Fishman ........ 850,00 MOD. 435 Solid Cedar/Lam.Rosewood/Ebony Cutaway / Fishman...... 1.250,00 MOD. 435 Solid Cedar/Lam.Rosewood/Ebony Thin Cutaway / Fishman...... 1.250,00

MOD. PROFECIONAL ROSEWOOD Solid Cedar-Spruce / Ebony................... 4.000,00 MOD. PROFECIONAL JACARANDA Solid Cedar-Spruce / Ebony ................... 4.500,00 MOD. GRAN PROFECIONAL JACARANDA Solid Cedar-Spruce / Ebony ........... 7.000,00

ΜΟD. 401 3/4 CADETE Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (580 mm) ....... 290,00 MOD. 403 SENORITA Solid Cedar/Lam. Mahogany/Rosewood (616 mm)..... 425,00

MOD. 413 FLAMENCO Solid Spruce/Sycamore/Rosewood ......................... 500,00 MOD. 447 FLAMENCO Solid German Spruce/Solid Cypress/Ebony ............. 1.300,00 MOD. 449 FLAMENCO Solid German Spruce/Solid Cypress/Ebony ............. 1.850,00

Page 2: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

2

ΚΙΘΑΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ GUITAR CASES Hard Shell.................................................................. 165,00

VICENTE SANCHIS (Ισπανίας)

ΜΟD. 28 ....................................................................................... 300,00 MOD. 8 ........................................................................................ 350,00 MOD. 29 ....................................................................................... 375,00 MOD. 34 ....................................................................................... 470,00 MOD. 37 ....................................................................................... 620,00 MOD. 38 BIS................................................................................... 800,00 MOD. 38 ..................................................................................... 1.000,00 MOD. 39 ..................................................................................... 1.350,00 MOD. 40 ..................................................................................... 1.850,00 MOD. 41 ..................................................................................... 2.100,00 MOD. 42 ..................................................................................... 3.000,00 MOD. 43 ..................................................................................... 3.550,00

FLAMENCO MOD. 15F...................................................................................... 300,00 MOD. 25F...................................................................................... 450,00 MOD. 31F...................................................................................... 500,00 MOD. 32F...................................................................................... 900,00 MOD. 33F.................................................................................... 1.100,00 MOD. 39F.................................................................................... 1.350,00 MOD. 40F.................................................................................... 1.750,00

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 3/4 MOD. RTO S................................................................................... 325,00

FRANCISCO BROS (Ισπανίας)

ΜΟD. B 5 (TOP – Oregon, FINGERBOARD – Sonoquelly) ........................... 200,00 MOD. B 10N (TOP - Solid Cedar, FINGERBOARD – Rosewood) ....................... 260,00 MOD. B 10S (TOP - Solid Cedar, FINGERBOARD – Rosewood) ....................... 260,00 MOD. B 15 (TOP - Solid Fir, FINGERBOARD – Ebony)................................ 400,00 MOD. B 20 (TOP - Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony) ......................... 440,00 MOD. B 30 (TOP - Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony) ......................... 500,00 MOD. B 40 (TOP - Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony) ......................... 600,00 MOD. B 50 (TOP - Cedar/Spruce, FINGERBOARD – Ebony) ......................... 900,00

ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΑΣΣΙΚΗ (CUT AWAY) MOD. B 15C (TOP-Solid Fir, FING.–Ebony) Μαγνήτης: Fishman Classic 4.......... 600,00 MOD. B 20C (TOP-Cedar/Spruce,FING.–Ebony) Μαγνήτης: Fishman Classic 4.... 700,00

FLAMENCO MOD. B 20F (Solid Spruce , Laminated Sycamore, Ebony).......................... 440,00 MOD. B 40F (Solid Spruce, Solid Cypress, Ebony) .................................... 600,00

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 3/4 MOD. B 10 (TOP - Solid Cedar, FINGERBOARD – Rosewood)....................... 260,00

ARIA (Ιαπωνίας)

ΜΟD. AK-15.....................................................................................90,00 MOD. AK-35................................................................................... 150,00 MOD. AK-45................................................................................... 185,00 MOD. AK-30CE (W/PU & EQ) ............................................................. 185,00 MOD. AK-15 - 3/4 .............................................................................90,00 MOD. AK-15 - 1/2 .............................................................................90,00 MOD. AK-15 - 1/4 .............................................................................90,00 MOD. AK-35 - 3/4 (580mm) ............................................................... 150,00 MOD. AK-35 - 1/2 (530mm) ............................................................... 150,00 MOD. AK-35 - 1/4 (480mm) ............................................................... 150,00

STENTOR (Αγγλίας)

Page 3: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

3

ΚΙΘΑΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ

VALENCIA MOD. 3100 4/4 ........................................................... 100,00 » MOD. 3101 3/4 .............................................................95,00 » MOD. 3102 1/2 .............................................................90,00 » MOD. 3103 1/4 .............................................................75,00

ΚΙΘΑΡΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ

ARIA (Ιαπωνίας)

ΜΟD. AW-15 .................................................................................. 100,00 MOD. AF - 15.................................................................................. 100,00 MOD. AW-30 .................................................................................. 160,00 MOD. ASP - 30 ................................................................................ 165,00 MOD. AW-45 .................................................................................. 225,00 MOD. FET-SPT ................................................................................ 225,00 MOD. AW -30CE (W/PU & EQ) ............................................................ 225,00 MOD. ASP-100CE (W/PU & EQ)............................................................. 300,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

GRAND YS-200................................................................ 220,00 » YS-300................................................................ 235,00 » YJ-250................................................................ 235,00 » YS-700S .............................................................. 400,00 » YJ-350S .............................................................. 370,00 » YJ-250E .............................................................. 400,00 » YSC-50E .............................................................. 370,00 » YSC-45E .............................................................. 295,00 » YSC-57E .............................................................. 515,00 » YSC-85E .............................................................. 440,00 » YSC-90E .............................................................. 470,00 OVATION GUITAR OV-700 ............................................................... 350,00 » » OV-900 ............................................................... 380,00

ΚΙΘΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ARIA (Ιαπωνίας)

ΜΟD. STG-003 ................................................................................ 155,00 ΜΟD. STG-005 ................................................................................ 165,00 ΜΟD. STG-004DX ............................................................................. 250,00 MOD. MAC-30 ................................................................................. 235,00 MOD. MAC-40 ................................................................................. 320,00 MOD. MAC-45 ................................................................................. 375,00 MOD. XL - STD ................................................................................ 225,00 MOD. XL – DLX ................................................................................ 300,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

SORINA STRATOCASTER ST-500 .......................................................... 250,00 » » ST-510 .......................................................... 280,00 » TELE CASTER TC-33 ........................................................... 265,00 » LES PAUL LP-66............................................................ 295,00

BASS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ARIA (Ιαπωνίας)

ΜΟD. STB-PB.................................................................................. 200,00 ΜΟD. STB-PB-DX ............................................................................. 265,00 MOD. IGB-35 .................................................................................. 325,00

Page 4: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

4

YOUNG HEUNG (Κορέας)

SORINA BASS GUITAR PB-350...................................................... 280,00

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ARIA (Ιαπωνίας)

ΜΟD. AG-10X 10W........................................................................63,00 ΜΟD. AG-20X 20W...................................................................... 115,00 ΜΟD. AG-25X 25W...................................................................... 120,00 ΜΟD. AG-25RX 25W...................................................................... 135,00 ΜΟD. AG-30AT 25W...................................................................... 155,00 ΜΟD. AG-35RX 35W...................................................................... 200,00 ΜΟD. AG-20REC 20W...................................................................... 175,00 ΜΟD. AG-30REC 30W...................................................................... 235,00 ΜΟD. AG-35DSP 35W...................................................................... 320,00 ΜΟD. AB-20 20W BASS ............................................................. 100,00 ΜΟD. AB-25 25W BASS ............................................................. 130,00 ΜΟD. AB-30 30W BASS ............................................................. 150,00 ΜΟD. AB-50 50W BASS ............................................................. 205,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

WATSON AMPLIFIER GUITAR XL-10P 10W........................................88,00 » » » XL-10V 10W...................................... 117,00 » » » XL-15RV 15W...................................... 154,00 » » » XL-30RV 30W...................................... 213,00 » » » XL-50RV 50W...................................... 265,00 » BASS GUITAR XB-30 30W...................................... 180,00

ΜΑΝΤΟΛΙΝΑ

SUZUKI (Ιαπωνίας)

M-30 Spruce top, Maple body Mahogany neck Rosewood fingerboard ............ 670,00 M-60 Spruce top, Rosewood body Mahogany neck Rosewood fingerboard ....... 900,00 M-80 Spruce top, Engraved Maple body Mahogany neck Ebony fingerboard...1.100,00 M-100 Spruce top, Engraved Maple body Mahogany neck Ebony fingerboard...1.350,00 M-150 Spruce top, Engraved Maple body Mahogany neck Ebony fingerboard...2.000,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

SONATA MOD. YH-10M (ΠΛΑΚΕ).................................................. 176,00 DOLFIN MOD. YH-400M (ΠΛΑΚΕ).................................................. 470,00 » MOD. YH-500M (ΠΛΑΚΕ).................................................. 630,00 SEGOVIA MOD. YHM-180................................................................ 550,00

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ÇANKAYA MUSIC (Τουρκίας)

SAADETTIN SANDI

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ BAG – 40 (ΚΑΠΑΚΙ: ΕΛΑΤΟ, ΣΚΑΦΟΣ: ΜΑΟΝΙ, ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΒΕΝΟΣ) .............. 300,00 OYTI GK – 15 (ΚΑΠΑΚΙ: ΕΛΑΤΟ, ΣΚΑΦΟΣ: 23 ΔΟΥΓΕΣ, ΚΛΕΙΔΙΑ: ROSEWOOD)...... 450,00 » GK – 50 (ΚΑΠΑΚΙ: ΕΛΑΤΟ, ΣΚΑΦΟΣ: 23 ΔΟΥΓΕΣ, ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΒΕΝΟΣ) ......1.250,00 LAVTA LAV – 10 (ΚΑΠΑΚΙ: ΕΛΑΤΟ, ΣΚΑΦΟΣ: 23 ΔΟΥΓΕΣ, ΚΛΕΙΔΙΑ: VENGE) ........... 900,00 ΚΑΝΟΝΑΚΙ KANUN - 1000...........................................................2.300,00 NEY NEY 10........................................................................... 300,00 ΠΕΝΕΣ ΤΑΜΠΟΥΡΑ ................................................................... 0,10

ΑΡΠΑ

Page 5: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

5

SALVI (Ιταλίας)

AIDA Nylon Mahogany .......................................................3.150,00 STRINGS Nylon Set ................................................................. 400,00 AIDA Cover Transport.......................................................... 200,00

HALIFAX (Πακιστάν)

2752 IRISH HARP 22srtings ROSEWOOD .............................................. 300,00

ΒΙΟΛΙΑ

OTTO JOS KLIER (Γερμανίας)

ΜΟD. 2E 1/8 - 3/4 (1015 LP, Ojk 01)................................................... 750,00 MOD. 2E 4/4 (1015 LP, Ojk 01)................................................... 750,00 MOD. 17 I 3/4, 4/4 (1015 LP, Ojk 01)................................................... 850,00 MOD. 12 (2015 LP, Ojk 01)................................................... 900,00 MOD. 12N (2015 LP, Ojk 01)................................................... 950,00 MOD. 18 II (2015 LP, Ojk 01)................................................... 975,00 MOD. B1N (2015 LP, Ojk 01) “dark” .......................................1.050,00 MOD. B2N (2015 LP, Ojk 01) “liqht”.......................................1.050,00 MOD. 55 (2015 LP, Ojk 01).................................................1.100,00 MOD. 60N (2015 LP, Ojk 01).................................................1.125,00 MOD. 65A (2015 LP, Ojk 01).................................................1.200,00 MOD. C 4 (2015 LP, Ojk 01).................................................1.250,00 MOD. 61 (2015 LP, Ojk 02).................................................1.275,00 MOD. C 14 (1025 LP, Ojk 01).................................................1.300,00 ΜΟD. 55 Z (1025 LP, Ojk 01).................................................1.400,00 ΜΟD. 55 PBur (2015 LP, Ojk 02).................................................1.400,00 MOD. 68 (2015 LP, Ojk 02).................................................1.600,00 MOD. PV (1025 LP, Ojk 02) very antiqued uralt .......................1.750,00 MOD. 70 (2015 LP, Ojk 02).................................................1.800,00 MOD. 170 (1025 LP, Ojk 02).................................................1.850,00 MOD. 72 (1025 LP, Ojk 02).................................................2.200,00 MOD. S2 (1025 LP, Ojk 02).................................................2.250,00 MOD. Z2 (1025 LP, Ojk 02).................................................2.400,00 ΜΟD. Z1 (1025 LP, Ojk 03).................................................2.600,00 MOD. D 1 (1025 LP, Ojk 03).................................................2.700,00 MOD. 74 (1025 LP, Ojk 02).................................................2.750,00 MOD. S1 (1025 LP, Ojk 02).................................................2.800,00 MOD. 175 (2015 LP, Ojk 02).................................................3.000,00 MOD. 75 (1025 LP, Ojk 03).................................................3.250,00 MOD. 73 (3024 CSP, Ojk 03) ...............................................4.100,00 MOD. 78 (3024 CSP, Ojk 04) ...............................................5.000,00 MOD. 80A (3024 CSP, Ojk 04) ...............................................5.650,00

STENTOR (Αγγλίας)

MOD. 1018 COMPLETE 1/16 .............................................................. 130,00 MOD. 1018 COMPLETE 1/8................................................................ 130,00 MOD. 1018 COMPLETE 1/4................................................................ 130,00 MOD. 1018 COMPLETE 1/2................................................................ 130,00 MOD. 1018 COMPLETE 3/4................................................................ 130,00 MOD. 1018 COMPLETE 4/4................................................................ 130,00

MOD. 1400 STUDENT I COMPLETE 1/16 ............................................... 170,00

MOD. 1400 STUDENT I COMPLETE 1/8................................................. 170,00 MOD. 1400 STUDENT I COMPLETE 1/4................................................. 170,00 MOD. 1400 STUDENT I COMPLETE 1/2................................................. 170,00 MOD. 1400 STUDENT I COMPLETE 3/4................................................. 170,00 MOD. 1400 STUDENT I COMPLETE 4/4................................................. 170,00

MOD. 1500 STUDENT II COMPLETE 1/8................................................. 230,00 MOD. 1500 STUDENT II COMPLETE 1/4................................................. 230,00 MOD. 1500 STUDENT II COMPLETE 1/2................................................. 230,00 MOD. 1500 STUDENT II COMPLETE 3/4................................................. 230,00 MOD. 1500 STUDENT II COMPLETE 4/4................................................. 230,00

MOD. 1550 CONSERVATOIRE COMPLETE 1/4.......................................... 365,00

Page 6: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

6

ΒΙΟΛΙΑ MOD. 1550 CONSERVATOIRE COMPLETE 1/2.......................................... 365,00 MOD. 1550 CONSERVATOIRE COMPLETE 3/4.......................................... 365,00 MOD. 1550 CONSERVATOIRE COMPLETE 4/4.......................................... 365,00 MOD. 1560 CONSERVATOIRE COMPLETE 4/4.......................................... 500,00 MOD. 1865 “THE MESSINA” COMPLETE 4/4.......................................... 600,00 MOD. 1875 “THE ELYSIA” COMPLETE 4/4.......................................... 750,00 MOD. 1880 “THE ARCADIA” COMPLETE 4/4 (ΔΟΞΑΡΙ: DORFLER) ................ 850,00 MOD. 1995 “AMATI” COMPLETE 4/4 ......................................2.500,00 MOD. 1865 B “THE MESSINA” COMPLETE 7/8.......................................... 600,00 MOD. 1515 STUDENT II COMPLETE 4/4 (ELECTRIC) ........................... 300,00

AUBERT (Γαλλίας)

IVMAL Alexandre Lefrançois Monté...................................................7.250,00 IVMSL Limitée VUILLAUME Monté Rèf. 59 SL .......................................5.250,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

MOD. YHV-100 ΒΙΟΛΙ COMPLETE 3/4,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32......... 350,00 MOD. YHV-100 » 4/4 ...................................... 350,00 MOD. YHV-200 » 4/4 ...................................... 440,00 ΜΟD. DVFE - 500 ELECTRIC VIOLINE COMP. 4/4 ...................................... 586,00 MOD. DVFE - 700 » 4/4 ...................................... 763,00

ΒΙΟΛΕΣ

AUBERT (Γαλλίας)

IAMAL Alexandre Lefrançois Monté...................................................8.250,00

OTTO JOS KLIER (Γερμανίας)

MOD. 12V (3018 VLP, Ojk 01V).....................................................1.250,00 MOD. B2NV (3018 VLP, Ojk 01V).....................................................1.500,00 MOD. 60NV (2015 VLP, Ojk 01V).....................................................1.750,00 MOD. 72V (1025 VLP, Ojk 02V).....................................................2.600,00 MOD. SV (1025 VLP, Ojk 03V).....................................................3.000,00

STENTOR (Αγγλίας)

MOD. 1038 15" ........................................................................... 230,00 MOD. 1505 15,5", 14", 13" STEDOR II................................................ 300,00 MOD. 1551 15,5", 15", 14" CONCERVATOIRE........................................ 400,00 MOD. 1794 15,5" ADREA ZELLER (ROMANIA) ........................................ 480,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

MOD. YHVA-100 COMPLETE 16΄΄ ......................................................... 440,00 MOD. YHVA-200 » ......................................................... 500,00

ΒΙΟΛΟΛΤΣΕΛΛΑ

AUBERT (Γαλλίας)

ICMAL Alexandre Lefrançois Monté................................................. 13.500,00

OTTO JOS KLIER (Γερμανίας)

MOD. 7 1/2, 3/4 (CO910, Ojk 01C) ..........................................2.600,00 MOD. 7 4/4 (CO910, Ojk 01C) ..........................................2.600,00 MOD.17CI 4/4 (CO910, Ojk 01C) ..........................................2.800,00 MOD. 8 4/4 (CO910, Ojk 01C) ..........................................3.000,00 MOD.18CII 4/4 (CO910, Ojk 01C) ..........................................3.150,00 MOD. 9 4/4 (CO910, Ojk 01C) ..........................................3.650,00 MOD. 10 4/4 (2035 LPRO, Ojk 02C) .....................................5.770,00 MOD. 504 4/4 (2035 LPRO, Ojk 02C) .....................................6.000,00 MOD. 508 4/4 (2035 LPRO, Ojk 03C) .....................................7.750,00 MOD. 512 4/4 (2035 LPRO, Ojk 03C) .....................................8.500,00

Page 7: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

7

ΒΙΟΛΟΛΤΣΕΛΛΑ MOD. SC 4/4 (2035 LPRO, Ojk 04C) .....................................9.500,00

STENTOR (Αγγλίας)

MOD. 1102 COMPLETE 3/4,1/2,1/4,1/8............................................... 680,00 MOD. 1102 COMPLETE 4/4............................................................... 700,00 MOD. 1108 STENTOR II COMPLETE 3/4,1/2,1/4,1/8 .......................... 780,00 MOD. 1108 STENTOR II COMPLETE 4/4.......................................... 800,00 MOD. 1590 “THE MESSINA” COMPLETE 4/4........................................1.800,00 MOD. 1591 “THE ELYSIA” COMPLETE 4/4........................................2.000,00 MOD. 1596 “THE ARCADIA” COMPLETE 4/4........................................2.400,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

MOD. YHC-200 1/8, 1/4, 1/2, ¾, 4/4 ................................................... 940,00 MOD. YHC-300 4/4 .......................................................................1.100,00 MOD. YHC-450 4/4 .......................................................................1.300,00

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΑ

OTTO JOS KLIER (Γερμανίας)

MOD. 38 3/4 (B1010, 4/152) ................................................3.400,00 MOD. 41 3/4 (B1010, 4/152) ................................................5.000,00 MOD. 44 3/4 (B1010, 4/154) ................................................6.300,00

STENTOR (Αγγλίας)

MOD. 1950 COMPLETE 3/4 .............................................................1.400,00 MOD. 1950L COMPLETE 3/4 LAMINATED, BLONDE ROCK A BILLY ................1.200,00 MOD. 1950 COMPLETE 1/2,1/4........................................................1.400,00 MOD. 1439 CONCERVATOIRE COMPLETE 3/4.........................................2.300,00 MOD. 1408 Andreas Zeller COMPLETE 3/4 ..........................................2.700,00

ΦΛΟΓΕΡΕΣ

MOECK (Γερμανίας)

025 ΦΛΟΓΕΡΑ SOPRANO ΠΛΑΣΤΙΚΗ GERMAN ..............................................35,00 021 » » » BAROQUE .........................................35,00 023 » » ΞΥΛΙΝΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ BAROQUE.................................45,00 020 » » » » GERMAN ..................................45,00 121 » » » BAROQUE.........................................80,00 125 » » » GERMAN ..........................................80,00 2200 » » » RONDO-BAROQUE ............................. 115,00 429 » » » ROTTENBURGH ................................ 400,00 2100 » SOPRANINO » » » .................................. 165,00 2300 » ALTO » RONDO-BAROQUE............................. 260,00 2302 » » » » GERMAN............................... 260,00 439 » » » ROTTENBURGH ................................ 675,00 2400 » TENOR » RONDO-BAROQUE............................. 400,00 3400 » » » » GERMAN............................... 400,00 449 » » » ROTTENBURGH ................................ 850,00

MOLLENHAUER (Γερμανίας)

501 ΦΛΟΓΕΡΑ SOPRANO ΠΛΑΣΤΙΚΗ SWING GERMAN................................12,50 505 » » » » BAROQUE ..............................12,50 1053 » » ΞΥΛΙΝΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ PRIMA GERMAN ...................35,00 1054 » » » » » BAROQUE ..................35,00 1003 » » » STUDENT GERMAN .............................60,00 1042 » » » » BAROQUE............................65,00 2106 » » » CANTA BAROQUE............................75,00 2156 » » » » GERMAN .............................70,00

Page 8: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

8

ΦΛΟΓΕΡΕΣ

1293 » ALTO ΞΥΛΙΝΗ-ΠΛΑΣΤΙΚΗ PRIMA GERMAN ................. 115,00 1295 » » » » » BAROQUE................ 115,00 2206 » » » CANTA BAROQUE.......................... 200,00 2256 » » » » GERMAN ........................... 180,00 2446 » TENOR » » BAROQUE.......................... 400,00 2496 » » » » GERMAN ........................... 400,00 6151 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Soprano................................................. 1,50 6152 » » Alto ..................................................... 2,00 6153 » » Tenor ................................................... 2,50 6130 CORK GREASE – Pot (ΑΛΟΙΦΗ) .................................................... 1,30 6131 CORK GREASE – Stick (ΑΛΟΙΦΗ) .................................................... 2,50 6135 RECORDER OIL (ΛΑΔΙ) ........................................................ 3,50

ANGEL (Κορέας)

ΦΛΟΓΕΡΑ ASRG-50 SOPRANO ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 2,20 » ASRB-101 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 2,40 » ASRG-110 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 2,50 » ASRB-111 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 2,30 » ASRB-121 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 2,80 » ASRG-220 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 3,00 » ASRB-221 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 3,00 » ASRG-210 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 3,60 » ASRB-211 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 3,60 » ASRG-320 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 4,00 » ASRB-321 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 4,00 » ASRG-300 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 4,80 » ASRB-301 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 4,80 » ASRG-350 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 5,30 » ASRB-351 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 5,30 » ASRG-600 » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ....................................... 5,80 » ASRB-601 » ΜΠΑΡΟΚ .......................................... 5,80 » AARG-80A ALTO ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ......................................17,00 » AARB-81A » ΜΠΑΡΟΚ .........................................17,00 » AARG-150A » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ......................................19,00 » AARB-151A » ΜΠΑΡΟΚ .........................................19,00 » AARG-120A » ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ......................................30,00 » AARB-121A » ΜΠΑΡΟΚ .........................................30,00 » ATRG-400T TENORO ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ......................................57,00 » ATRB-401T » ΜΠΑΡΟΚ .........................................57,00

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

SEYDEL SÖHNE (Γερμανίας)

10201 BLUES SESSION Major (G, Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F#, F)......35,00 10214 BLUES SESSION Harm. Moll (G, Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F#, F) ....40,00 10213 BLUES SESSION Nat. moll (G, A, B, C, D, E, F) ...........................40,00 10201A BLUES ANTIQUE Major (A, C, D) ............................................40,00 11201 BLUES SOLIST Major (G, A, B, C, D, E, F) (10 holes) .................25,00 11301 BLUES SOLIST PRO Major (G, A, B, C, D, E, F) (10 holes)..................40,00 15201 BLUES FAVORITE Major (G, Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F#, F) ..........58,00 15214 BLUES FAVORITE Harm. Moll (G, Ab, A, Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F#, F) ....68,00 15213 BLUES FAVORITE Nat. moll (G, A, B, C, D, E, F) ...........................68,00 15301 BLUES FAVORITE Black Major (G, A, B, C, D, E, F) (10 holes) ...........70,00 20280 SAILOR 28 (C, G) (14 double-holes).................................25,00 20400 SAILOR 40 (C) (20 double-holes) ....................................30,00 20480 SAILOR 48 (C) (24 double-holes) ....................................35,00 21320 SHANTY 32 (C) (16 double-holes) ....................................35,00 21400 SHANTY 40 (C) (20 double-holes) ....................................45,00 21480 SHANTY 48 (C) (24 double-holes) ....................................50,00 20640 MOUNTAIN HARP 64 (C, G) (16 double-holes) ΔΙΠΛΗ........................46,00 20800 MOUNTAIN HARP 80 (C, G) (20 double-holes) ΔΙΠΛΗ .......................58,00

Page 9: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

9

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ

20960 MOUNTAIN HARP 96 (C, G) (24 double-holes) ΔΙΠΛΗ........................68,00 21640 BERGZAUBER 64 (C, G) (16 double-holes) ΔΙΠΛΗ........................56,00 21800 BERGZAUBER 80 (C, G) (20 double-holes) ΔΙΠΛΗ........................70,00 21960 BERGZAUBER 96 (C, G) (24 double-holes) ΔΙΠΛΗ........................80,00 30240 CLUB 24 Major (C, G) (12 divided holes) .......................25,00 30320 CLUB 32 Major (C, G) (16 divided holes) .......................30,00 30400 CLUB 40 Major (C, G) (20 divided holes) .......................35,00 30401 CONCERTO SOLO (G, A, B, C, D, E, F) (10 discrete holes) ............50,00 30402 CONCERTO DUO (10 discrete holes) 2 φυσαρμόνικες................. 115,00 30404 CONCERTO STAR 4 (10 discrete holes) 4 φυσαρμόνικες................. 250,00 30406 CONCERTO STAR 6 (10 discrete holes) 6 φυσαρμόνικες................. 375,00 50400 CHROMATIC 40 (C) (10 holes) ..........................................45,00 50480 CHROMATIC 48 (C) (12 holes) ..........................................50,00 50400 CHROMATIC DELUX (C) (12 holes) ........................................ 100,00 16666 BIG SIX (C) (6 holes) ..........................................27,50 40001 SOUND CHECK VOL. I ......................................................27,50

ANGEL (Κορέας)

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΑΗ-10P A, D, C, E, G, F, B...............................................10,00

ΜΕΛΩΝΤΙΚΕΣ

ANGEL (Κορέας)

ΠΙΑΝΙΚΑ AΜ-27Κ 27 ΠΛΗΚΤΡΑ ..........................................................38,00 » AΜ-32Κ 32 ΠΛΗΚΤΡΑ ..........................................................44,00

ΚΡΟΥΣΤΑ - ORFF

HALIFAX (Πακιστάν)

2855 BONGOS WOOD ......................................................................50,00 2852 BONGOS LP NICKEL .................................................................83,00 2752 IRISH HARP 22srtings ROSEWOOD .............................................. 300,00 2302 DAOULI DRUM 18 x 8 ..............................................................70,00 2301 DAOULI DRUM 21 X 10 ............................................................78,00 2261 TOY DRUM (ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ) 10˝X 4˝ ................................38,00 TOY DRUM (ΤΑΜΠΟΥΡΟ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ) 12˝X 5˝ ................................48,00 1681 PANCAKE DRUM 6 ...................................................................10,00 1663 MONKEY DRUM 3 ..................................................................... 7,50 1606 HAND HELD BELL (14 bells)........................................................90,00 1628 COW BELL 6˝ ........................................................................ 7,50 1604 BELL TREE (27 bells).............................................................. 130,00 IRISH BODHRANS 16 ASHWOOD....................................................60,00 IRISH BODHRANS 16 DARK BROWN................................................45,00 2891 ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ 8˝ NICKEL...................................................50,00 2892 » 8˝ BRASS....................................................45,00 2893 » 8˝ BRASS - BLACK .........................................55,00 2895 » 10˝ NICKEL...................................................60,00 2896 » 10˝ BRASS....................................................55,00 2911 » 10˝ CERAMIC ................................................70,00 2897 » 12˝ NICKEL...................................................70,00 2898 » 12˝ BRASS....................................................65,00 2022D » 8˝ ALUMINIUM .............................................30,00 2903 » 6˝ ALUMINIUM .............................................20,00 1901 ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ 8˝ .......................................10,00 1902 » » 10˝ .......................................13,50 1903 » » 12˝ .......................................17,50 1911 » ΑΠΛΟ 8˝ ........................................ 6,75 1912 » » 10˝ ........................................ 7,50 1876 ΝΤΕΦΙ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΜΟΝΟ 10˝ .......................................15,00 1877 » » ΔΙΠΛΟ 10˝ .......................................16,50 1803 ΝΤΕΦΙ ΑΠΛΟ ΔΙΠΛΟ 8˝ ........................................ 8,75 1805 » » » 10˝ .......................................12,00

Page 10: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

10

ΚΡΟΥΣΤΑ - ORFF

1807 » » » 12˝ .......................................16,00 1801 » » ΜΟΝΟ 6˝ ........................................ 5,00 1802 » » » 8˝ ........................................ 6,75 1804 » » » 10˝ ........................................ 7,50 1806 » » » 12˝ .......................................15,00 1827 ΝΤΕΦΙ ΧΩΡΙΣ ΔΕΡΜΑ ΜΟΝΟ 8˝ ........................................ 5,00 1828 » » » ΔΙΠΛΟ 8˝ ........................................ 7,50 1829 » » » ΜΟΝΟ 10˝ ........................................ 6,75 1830 » » » ΔΙΠΛΟ 10˝ ........................................ 7,50 1832 » » » ΔΙΠΛΟ 12˝ .......................................15,00 1851 » » » ΜΟΝΟ 10˝ (ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ) ................... 9,00 1852 » » » ΔΙΠΛΟ 10˝ (ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ) ..................15,00 2143 SLEIGH BELL 5 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ........................................... 5,00 2142 » » 7 » ................................................ 7,50 1724 SCHOOL CYMBALS 8˝ .........................................................12,00 1722 » » 6˝ ........................................................... 8,75 1175 » » 5˝ ........................................................... 7,50 1761 FINGER CYMBLES BRASS (ΠΙΑΤΙΝΑΚΙΑ) 1,5˝ ................................ 5,25 2123 MARACAS BRASS (ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ) ......................................12,00 2124 » WOODEN (ΞΥΛΙΝΕΣ) any color .........................12,00 2125 » WOODEN (ΞΥΛΙΝΕΣ) ship design .......................12,00 2126 » WOODEN (ΞΥΛΙΝΕΣ) flower design ....................12,00 2121 » PLASTIC ORANGE.......................................... 6,50 2106 WOOD RATCHET (Ροκάνα) ..................................................10,00 2171 ΤΡΙΓΩΝΟ 5˝............................................................ 2,25 2172 » 6˝............................................................ 2,50 2173 » 8˝............................................................ 3,00 2174 » 9˝............................................................ 5,00 2204 TEMPEL BLOCK (Μήλο)...................................................... 6,00 2141 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΙΑ 17 Bells on Wood.........................................10,00 2001 AGOGO ΔΙΠΛΟ ROSEWOOD (ΠΟΤΗΡΙ)..................................... 7,50 2003 » » COCUSWOOD (ΠΟΤΗΡΙ)................................... 8,75 2003 » ΤΡΙΠΛΟ ROSEWOOD (ΠΟΤΗΡΙ)...................................10,00 1173Α » ΤΡΙΠΛΟ COCUSWOOD (ΠΟΤΗΡΙ)..................................11,50 2033 WOOD BLOCK (Σταυρός) .................................................. 7,50 1171Α » » DELUXE ROSEWOOD (Σταυρός) ......................... 8,00 1171B » » DELUXE COCUSWOOD (Σταυρός) ......................10,00 2034 » » DELUXE (Τριπλός Σταυρός) ............................12,00 2005 AGOGO COCUSWOOD DELUXE (ΠΟΤΗΡΙ ΜΟΝΟ) ................ 8,00 2006 » ROSEWOOD (ΠΟΤΗΡΙ ΜΟΝΟ) ............................ 5,50 2079 AFRICAN CLAVES COCUSWOOD............................................... 8,00 2078 » » ROSEWOOD................................................. 7,00 2077 CLAVES COCUSWOOD (ΞΥΛΑΚΙΑ) ................................. 4,50 2076 » ΕΒΕΝΟΣ (ΞΥΛΑΚΙΑ) ......................................11,50 2051 GUIRO WHITE WOOD .............................................11,50 2052 GUIRO WOOD FISH STYLE ................................................15,00 2202 AFRICAN BLOCK ..............................................................14,50 2183 SPOON ROSE WOOD (ΚΟΥΤΑΛΙΑ) ................................. 5,50 2185 » IRISCH CUP DEDIGN ...................................... 0,00 2181 BONES ROSE WOOD ............................................... 6,50 2026 WOOD BLOCK WHITE WOOD (ΚΣΣΕΤΙΝΑ)................................ 6,50 2027 » » ROSEWOOD LARGE (ΚΑΣΕΤΙΝΑ) ........................12,00 2028 » » ROSEWOOD MEDIUM (ΚΑΣΕΤΙΝΑ).......................10,00 2029 » » ROSEWOOD SMALL (ΚΑΣΕΤΙΝΑ).......................... 8,00 2703 JINGLE STICK ROSEWOOD................................................. 5,25 2161 SINGLE HAND CASTANIET ........................................................... 5,25 2164 HAND CASTANIET PLASTIC .......................................................... 5,25 2144 WRIST BELL PLASTIC (3 bells) ...................................................... 5,00 1682 KHARTAL PLASTIC 4pcs of jingles ................................. 5,00 1742 CABASSA WHITE WOOD 3,5˝ .......................................17,50 1741 CABASSA ROSEWOOD 4,5˝ .......................................19,50 1651 OCARINA Ceramic SMALL ............................................ 0,00 1652 OCARINA Ceramic MEDIUM .......................................... 7,50

Page 11: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

11

ΚΡΟΥΣΤΑ - ORFF 1653 OCARINA Ceramic LARGE............................................ 0,00

HONSUY (Ισπανίας)

49080 ΞΥΛΟΦΩΝΟ Soprano (Sucupira)................................................. 300,00 49060 ΞΥΛΟΦΩΝΟ Alto (Sucupira) ................................................ 350,00 49140 ΞΥΛΟΦΩΝΟ Soprano (ROSEWOOD) ............................................. 360,00 49120 ΞΥΛΟΦΩΝΟ Alto (ROSEWOOD) ............................................. 430,00 49050 ΞΥΛΟΦΩΝΟ Bass (Sucupira) ................................................ 700,00 49240 ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ Soprano ......................................................... 265,00 49220 ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ Alto ......................................................... 320,00 49210 ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ Bass ......................................................... 745,00 49020 GLOCKENSPIEL Soprano ......................................................... 100,00 49010 GLOCKENSPIEL Alto ......................................................... 110,00 49520 GLOCKENSPIEL Soprano Chromatic ............................................ 175,00 49510 GLOCKENSPIEL Alto Chromatic............................................ 190,00 44250 SCHOOL TIMP TOM 14″ (35,50 cm) ..................................... 160,00 44350 » » » 16″ (40,50 cm)...................................... 175,00 20820 MARCHING BASS DRUM 50,8 Ø x 25cm .................................... 210,00 20860 » » » 45,5 Ø x 25cm ..................................... 200,00 20870 » » » 40,0 Ø x 25cm ..................................... 165,00 32150 SIDE DRUM (Παρέλασης) 35,5 Ø x 18cm .................................... 185,00 47650 TEMPLE BLOCK SET ....................................................... 210,00 12700 ΚΟΥΡΤΙΝΑ 35 Chime Bars...................................... 175,00 43100 ΤΑΜΠΟΥΡΙΝΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ 8″ 20,00 cm ......................................37,00 43200 » » 10″ 25,00 cm ......................................40,00 43300 » » 12″ 30,50 cm ......................................45,00 43400 » » 14″ 35,50 cm ......................................50,00 43500 » » 16″ 40,50 cm ......................................55,00 41100 ΝΤΕΦΙ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΜΟΝΟ 8″ 20,00 cm .....................................40,00 41200 » » ΜΟΝΟ 10″ 25,00 cm ......................................45,00 41300 » » ΜΟΝΟ 12″ 30,50 cm ......................................50,00 69100 SLEIGH-BELLS with Handle 3,0 Ø x 9cm ..................................13,50 69150 » » » » 3,5 Ø x 10cm .................................17,50 69200 » » » » 4,0 Ø x 12cm .................................23,50 68550 BELLS WITH BRASS Handle 4,0 Ø x 9cm ..................................13,50 68600 » » » » 3,5 Ø x 10cm .................................17,50 69870 » » » » 4,0 Ø x 12cm .................................23,50 67350 BRASS CYMBALS with Straps 25 cm Ø ......................................50,00 67400 » » » » 30 cm Ø .......................................73,00 67450 » » » » 35 cm Ø .......................................95,00 67500 » » » » 38 cm Ø ..................................... 130,00 67550 » » » » 40 cm Ø ..................................... 150,00 65050 FINGER CYMBALS WHITE (Πιατινάκια) 4,5 cm Ø ................................ 6,00 65100 » » WHITE (Πιατινάκια) 5,5 cm Ø............................... 6,50 65200 » » BRASS (Πιατινάκια) 4,5 cm Ø ............................... 4,80 65250 » » BRASS (Πιατινάκια) 5,5 cm Ø ............................... 5,50 47800 ΤΡΙΓΩΝΟ 6″ (16 cm).......................................................10,00 47850 » 7″ (18 cm).......................................................10,50 47900 » 8″ (20 cm).......................................................11,00 47450 CASTANETS Cords ...................................................................14,00 47500 HANDLE CASTANETS ................................................................18,50 47420 GUIRO with Scraper ................................................................40,00 20670 ΕΞΑΡΤΗΣΗ Marching Bass Drum...................................................32,50 20670 ΕΞΑΡΤΗΣΗ Side Drum ..............................................................27,50 50150 ΔΕΡΜΑ Plastic 8″ Ταμπουρίνο – Ντέφι..................................12,00 50200 » » 10″ Ταμπουρίνο – Ντέφι .................................13,00 50300 » » 12″ Ταμπουρίνο – Ντέφι- Side Drum...................13,50 50350 » » 12″ Side Drum.............................................12,00 50500 » » 13″ Side Drum.............................................14,00 50600 » » 14″ Side Drum.............................................15,00 50650 » » 14″ Side Drum.............................................13,00 51050 » » 18″ Bass Drum.............................................22,50

Page 12: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

12

ΚΡΟΥΣΤΑ - ORFF 51100 » » 18″ Bass Drum.............................................22,50

ÇANKAYA MUSIC (Τουρκίας)

SAADETTIN SANDI

ΤΟΥΜΠΕΛΕΚΙ AD – 220 8″ NICKEL .....................................................20,00 » CD – 6400 8″ BRASS ......................................................45,00 » ED – 3200 8″ BRASS - BLACK............................................60,00 » ED – 3400 8″ BRASS - BLACK.......................................... 100,00

DUNLOP (Αμερικής)

ΜΑΡΑΚΕΣ 9102 ΑΥΓΟ GEL ............................................................ 2,60 » 9110 ΑΥΓΟ GLOW.......................................................... 2,85 » 9103 ΑΥΓΟ BLACK ......................................................... 2,50 KAZOO 7700 ........................................................................ 1,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

HAND BELL YHHB-8P ....................................................................60,00 ΜΕΤΑΛΟΦΩΝΟ YHXP-25K ...................................................................23,50 ΜΕΤΑΛΟΦΩΝΟ YHXP-27K ...................................................................30,00

ANGEL (Κορέας)

ΜΕΤΑΛΟΦΩΝΟ ΑΧ-25Ν3.....................................................................21,00 ΜΕΤΑΛΟΦΩΝΟ ΑΧ-27Ν ......................................................................27,00 ΚΑΣΤΑΝΙΕΤΕΣ AC-150 ....................................................................... 0,80 ΚΑΣΤΑΝΙΕΤΕΣ AC-200W (wood)............................................................ 1,60

R. SHANKAR (Ινδίας)

MI 101 TAMBOURINE 8″...................................................................... 7,00 MI 102 HAND TROMMELL..................................................................... 5,00 MI 104 ROTHEMEL............................................................................15,00 MI 106 RATACHET (Ροκάνα) ................................................................. 5,00 MI 109 CHIME WLALE ......................................................................... 7,50 MI 110 CHIME COW, ELEPHANT ............................................................. 6,00

STENTOR (Αγγλίας)

AC 446 ΚΕΛΑΥΔΗΜΑ ΚΟΥΚΟΥ ...........................................................16,00 AC 499 » ΑΙΔΟΝΙΟΥ .........................................................25,00 AC 500 » ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ .....................................................20,00 AC 504 ΚΡΑΥΓΗ ΛΑΓΟΥ .............................................................. 3,00 7079 FLAGEOLET .....................................................................10,00 7048 JAWS HARP NOTE.................................................................20,00

ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

HANNABACH (Γερμανίας)

No 815 SLT,LT,MT,HT,SHT SET ...................................12,00 No 815 (SLT-LT-MT-HT-SHT) MI-1η.................................. 1,50 No 815 » SI-2η .................................. 1,50 No 815 » SOL-3η ................................ 1,50 No 815 » RE-4η ................................. 2,50 No 815 » LA-5η ................................. 2,50 No 815 » MI-6η.................................. 2,50 No 825 LT, MT, HT SET ..................................19,50 No 825 4 (LT-MT-HT) RE-4η ................................. 5,00 No 825 5 (LT-MT-HT) LA-5η ................................. 5,00 No 825 6 (LT-MT-HT) MI-6η ................................. 5,00

No 900 MHT, LMT ..................................SET ...................................17,00 No 9001 MHT, LMT ..................................MI-1η.................................. 1,70 No 9002 MHT, LMT ..................................SI-2η .................................. 1,70 No 9003 MHT, LMT ..................................SOL-3η ................................ 1,70 No 9004 MHT, LMT ..................................RE-4η ................................. 4,00 No 9005 MHT, LMT ..................................LA-5η ................................. 4,00 No 9006 MHT, LMT ..................................MI-6η.................................. 4,00

No 728 MT, HT (MEDIUM, HIGH TENSION) SET ..................................11,00

Page 13: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

13

ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

No 7287 MT, HT (BASS) SET .................................... 7,50 No CAR 8 MHT CARBON E1, H-2, G-3 ......................... 8,50 No CAR 1 MHT » E1...................................... 2,85 No CAR 2 MHT » H2 ..................................... 2,85 No CAR 3 MHT » G3 ..................................... 2,85 No 725 MHT GOLDIN SET ...................................24,00 No 7258 MHT » SUPER CARBON 1,2,3 .................................12,00 No 7257 MHT » 4,5,6 .................................12,00 No 725 1 MHT » SUPER CARBON 1η ..................................... 3,35 No 725 2 MHT » » 2η ..................................... 3,35 Νο 725 3 MHT » » 3η ..................................... 3,35 Νο 725 4 MHT » 4η ..................................... 3,35 Νο 725 5 MHT » 5η ..................................... 3,35 Νο 725 6 MHT » 6η ..................................... 3,35 No 950 MHT TITANYL SET ...................................19,00 No 9508 MHT » Titanyl 1,2,3 .................................. 6,30 No 9507 MHT » LongLife SILVER 4,5,6 .................................12,70 No 950 1 MHT » Titanyl 1η ..................................... 2,10 No 950 2 MHT » Titanyl 2η ..................................... 2,10 Νο 950 3 MHT » Titanyl 3η ..................................... 2,10 Νο 950 4 MHT » LongLife SILVER 4η ..................................... 4,30 Νο 950 5 MHT » LongLife SILVER 5η ..................................... 4,30 Νο 950 6 MHT » LongLife SILVER 6η ..................................... 4,30 No 890 MT CHILDREN GUITAR SET 3/4 (59 cm) ...............11,00 No 890 1 MT » » 1η 3/4 (59 cm) ................. 1,40 No 890 2 MT » » 2η 3/4 (59 cm) ................. 1,40 Νο 890 3 MT » » 3η 3/4 (59 cm) ................. 1,40 Νο 890 4 MT » » 4η 3/4 (59 cm) ................. 2,40 Νο 890 5 MT » » 5η 3/4 (59 cm) ................. 2,40 Νο 890 6 MT » » 6η 3/4 (59 cm) ................. 2,40 No 890 MT CHILDREN GUITAR SET 1/2 (55 cm) ...............11,00 No 890 1 MT » » 1η 1/2 (55 cm) ................. 1,40 No 890 2 MT » » 2η 1/2 (55 cm) ................. 1,40 Νο 890 3 MT » » 3η 1/2 (55 cm) ................. 1,40 Νο 890 4 MT » » 4η 1/2 (55 cm) ................. 2,40 Νο 890 5 MT » » 5η 1/2 (55 cm) ................. 2,40 Νο 890 6 MT » » 6η 1/2 (55 cm) ................. 2,40 No 890 MT CHILDREN GUITAR SET 1/4 (48 cm) ...............11,00 No 890 1 MT » » 1η 1/4 (48 cm) ................. 1,40 No 890 2 MT » » 2η 1/4 (48 cm) ................. 1,40 Νο 890 3 MT » » 3η 1/4 (48 cm) ................. 1,40 Νο 890 4 MT » » 4η 1/4 (48 cm) ................. 2,40 Νο 890 5 MT » » 5η 1/4 (48 cm) ................. 2,40 Νο 890 6 MT » » 6η 1/4 (48 cm) ................. 2,40 No 827 (MT, HT, SHT) FLAMENCO KIΘAPA SET ...................................12,00 No 827 1 (MT, HT, SHT) » E1...................................... 1,50 No 827 2 » » B2 ..................................... 1,50 No 827 3 » » G3 ..................................... 1,50 No 827 4 » » D4 ..................................... 2,50 No 827 5 » » A5 ..................................... 2,50 No 827 6 » » E6...................................... 2,50 No 81508 HT 8/PΔH KIΘAPA SET ..................................21,50 No 81510 HT 10/PΔH KIΘAPA SET ..................................33,00 No 81507 ZH 8/PΔH, 10/PΔH KIΘAPA C....................................... 4,50 No 81508 ZH 8/PΔH, 10/PΔH KIΘAPA D....................................... 5,00 No 81509 ZH 10/PΔH KIΘAPA H....................................... 5,50 No 81510 ZH 10/PΔH KIΘAPA A....................................... 6,00

No 835 MT OKTAVGUITAR SET ...................................13,00 No 837 MT QUARTGUITAR SET ...................................13,00 No 836 MT ALTOGUITAR SET ...................................13,00 No 839 MT QUINTGUITAR SET ...................................13,00 No 830 MT TERZGUITAR SET ...................................13,00 No 840 MT QUINTBASS-GUITAR NYLON SET ...................................30,00

Page 14: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14

ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

SAVAREZ (Γαλλίας)

520R SET ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ................................................... 11,50 521R MI-1η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ....................................................1,50 522R SI-2η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................1,50 523R SOL-3η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................1,50 524R RE-4η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................2,80 525R LA-5η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ....................................................2,80 526R MI-6η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................2,80 528R SI-2η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................3,50 529R SOL-3η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................3,50 527R SOL-3η ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .....................................................4,00 520J SET ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) ........................................................ 11,50 521J MI-1η ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) .........................................................1,50 522J SI-2η ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) ..........................................................1,50 523J SOL-3η ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) ..........................................................1,50 524J RE-4η ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) ..........................................................2,80 525J LA-5η ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) ..........................................................2,80 526J MI-6η ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard) .........................................................2,80 540R SET ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ...................................... 15,00 541R MI-1η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .......................................2,20 542R SI-2η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................2,20 543R SOL-3η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................2,20 544R RE-4η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................2,80 545R LA-5η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .......................................2,80 546R MI-6η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................2,80 540J SET ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) ............................................... 15,00 541J MI-1η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) ................................................2,20 542J SI-2η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................................2,20 543J SOL-3η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................................2,20 544J RE-4η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................................2,80 545J LA-5η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................................2,80 546J MI-6η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) ................................................2,80

500ΑR SET CORUM ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ............................ 15,00 541R MI-1η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .......................................2,20 542R SI-2η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................2,20 543R SOL-3η ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................2,20 504R RE-4η CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium)...........................................2,80 505R LA-5η CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ..........................................2,80 506R MI-6η CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium)...........................................2,80 500ΑJ SET CORUM ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) ..................................... 15,00 541J MI-1η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) ................................................2,20 542J SI-2η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................................2,20 543J SOL-3η ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................................2,20 504J RE-4η CORUM ΜΠΛΕ (Hard)....................................................2,80 505J LA-5η CORUM ΜΠΛΕ (Hard)....................................................2,80 506J MI-6η CORUM ΜΠΛΕ (Hard) ...................................................2,80

500ΑRJ SET CORUM ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ -ΜΠΛΕ (Medium - Hard) ........... 15,00 500CR SET CRISTAL CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) .............................. 13,50 501CR MI-1η NEW CRYSTAL CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................1,70 502CR SI-2η NEW CRYSTAL CORUM (Medium).......................................1,70 503CR SOL-3η NEW CRYSTAL CORUM (Medium).......................................1,70 540CRJ SET CRISTAL ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ -ΜΠΛΕ (Medium - Hard) .......... 13,50 540CR SET CRISTAL ALLIANCE ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................... 13,50 540CJ SET CRISTAL ALLIANCE ΜΠΛΕ (Hard) .................................... 13,50 501CJ MI-1η NEW CRYSTAL CORUM ΜΠΛΕ (Hard) .................................1,70 502CJ SI-2η NEW CRYSTAL CORUM ΜΠΛΕ (Hard)..................................1,70 503CJ SOL-3η NEW CRYSTAL CORUM ΜΠΛΕ (Hard)..................................1,70 500CRJ SET CRISTAL CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ -ΜΠΛΕ (Medium - Hard) ............. 13,50 500PR SET CORUM ΚΟΚΚΙΝΕΣ (Medium) ........................................ 13,50 570CS SET CRISTAL SOLISTE ΚΙΤΡΙΝΕΣ (Hard)................................... 16,00 570CH SET CRISTAL SOLISTE ΚΙΤΡΙΝΕΣ POLISHED (Hard) ...................... 20,00

Page 15: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15

ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

PYRAMID (Γερμανίας)

341200 GUITAR NYLON SET.................................. 4,70 341201 GUITAR NYLON E 1 .................................. 0,55 341202 GUITAR NYLON B 2 .................................. 0,60 341203 GUITAR NYLON G 3.................................. 0,65 341204 GUITAR NYLON D 4 .................................. 0,85 341205 GUITAR NYLON A 5 .................................. 1,00 341206 GUITAR NYLON E 6 .................................. 1,10 384200 CONCERT GUITAR “CLASSIC 5” IV SET.................................15,00 370200 SUPER CLASSIC “DS” SET.................................16,50

JOSE RAMIREZ (Ισπανίας)

JR GUITARRA CLASSICA SET...................................................14,00 JR GUITARRA CLASSICA SET...................................................14,00

THOMASTIK (Αυστρίας)

KR 116 CLASSIC S Rope Core (ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΕ ΠΕΝΑ) SET ........ 20,00 KN 16 CLASSIC S Nylon Rope Core » » E .............2,85 KN 24 CLASSIC S Nylon Rope Core » » B .............2,85 KN 25 CLASSIC S Nylon Rope Core » » G.............2,85 KR 23 CLASSIC S Silverplated Rope Core » » D.............3,85 KR 31 CLASSIC S Silverplated Rope Core » » A.............3,85 KR 39 CLASSIC S Silverplated Rope Core » » E .............3,85 KF 110 CLASSIC S Rope Core (ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΕ ΠΕΝΑ) SET ........ 16,50 P 10 CLASSIC S Plain Steel Brass » » E .............1,20 KF 14 CLASSIC S Silverplated on Rope Core » » B .............2,30 KF 18 CLASSIC S Stainless Steel Flat on Core » » G.............3,00 KF 24 CLASSIC S Nickel Flat on Steel Core » » D.............3,10 KF 31 CLASSIC S Nickel Flat on Steel Core » » A.............3,30 KF 38 CLASSIC S Nickel Flat on Steel Core » » E .............3,60

LA BELLA (Αμερικής)

No 10PM, PH MEDIUM,HARD SILVER SET............................12,00 No 11P, PM, PH MEDIUM,HARD SILVER MI,1 ............................ 1,50 No 12P, PM, PH MEDIUM,HARD SILVER SI, 2............................ 1,50 No 13P, PM, PH MEDIUM,HARD SILVER SOL, 3 ......................... 1,50 No 14P, PM, PH MEDIUM,HARD SILVER RE, 4........................... 2,20 No 15P, PM, PH MEDIUM,HARD SILVER LA, 5........................... 2,20 No 16P, PM, PH MEDIUM,HARD SILVER MI, 6 ........................... 2,20 No 2001M,H,XH MED. HARD, X-HARD SILVER SET............................12,00 No 2001 MED. HARD, X-HARD SILVER MI, 1 ........................... 1,50 No 2001 MED. HARD, X-HARD SILVER SI, 2............................ 1,50 No 2001 MED. HARD, X-HARD SILVER SOL, 3 ......................... 1,50 No 2001 MED. HARD, X-HARD SILVER RE, 4........................... 2,20 No 2001 MED. HARD, X-HARD SILVER LA, 5........................... 2,20 No 2001 MED. HARD, X-HARD SILVER MI, 6 ........................... 2,20 No 850 HT-C HARD TENSION SILVER SET............................10,50 No 851C , XH HARD TENSION SILVER MI, 1 ........................... 1,50 No 852C , XH HARD TENSION SILVER SI, 2............................ 1,50 No 853C, XH HARD TENSION SILVER SOL, 3 ......................... 1,50 No 854HT, XH HARD TENSION SILVER RE, 4........................... 2,20 No 855HT, XH HARD TENSION SILVER LA, 5........................... 2,20 No 856HT, XH HARD TENSION SILVER MI, 6 ........................... 2,20 No 850B BLACK NYLON GOLDEN ALLOY SET............................. 9,50 No 850 GOLDEN NYLON GOLDEN ALLOY SET............................. 9,50 No 427 HARD TENSION SILVER SET............................. 9,00 No 416 HARD TENSION SILVER MI, 1 ........................... 1,00 No 418 HARD TENSION SILVER SI, 2............................ 1,00 No 420 HARD TENSION SILVER SOL, 3 ........................ 1,00 No 422 HARD TENSION SILVER RE, 4........................... 2,00 No 424 HARD TENSION SILVER LA, 5........................... 2,00 No 426 HARD TENSION SILVER Ml, 6 ........................... 2,00

Page 16: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

16

ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

No 1S HARD TENSION SILVER SET............................. 8,00 No S1 HARD TENSION SILVER MI, 1 ........................... 0,70 No S2 HARD TENSION SILVER SI, 2............................ 0,70 No S3 HARD TENSION SILVER SOL, 3 ......................... 0,70 No S4 HARD TENSION SILVER RE, 4........................... 1,80 No S5 HARD TENSION SILVER LA, 5........................... 1,80 No S6 HARD TENSION SILVER MI, 6 ........................... 1,80 No 413P STUDIO & RECORDING SET............................20,00 No 504 STUDIO & RECORDING RE, 4........................... 5,00 No 505 STUDIO & RECORDING LA, 5........................... 5,00 No 506 STUDIO & RECORDING MI, 6 ........................... 5,00 No 820 FLAMENCO SET............................. 9,50 No 821 FLAMENCO MI, 1 ........................... 1,00 No 822 FLAMENCO SI, 2............................ 1,00 No 823 FLAMENCO SOL, 3 ......................... 1,00 No 824 FLAMENCO RE, 4........................... 2,20 No 825 FLAMENCO LA, 5........................... 2,20 No 826 FLAMENCO MI, 6 ........................... 2,20 No 830 BALL END BLACK NYLON SET............................. 9,00 No 831 BALL END BLACK NYLON MI, 1 ........................... 1,20 No 832 BALL END BLACK NYLON SI, 2............................ 1,20 No 833 BALL END BLACK NYLON SOL, 3 ......................... 1,20 No 834 BALL END BLACK NYLON RE, 4........................... 2,00 No 835 BALL END BLACK NYLON LA, 5........................... 2,00 No 836 BALL END BLACK NYLON MI, 6 ........................... 2,00 No 900B GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. SET............................10,00 No 902B GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. MI, 1 ........................... 1,00 No 904B GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. SI, 2............................ 1,00 No 906B GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. SOL, 3 ......................... 1,00 No 908 GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. RE, 4........................... 2,20 No 910 GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. LA, 5........................... 2,20 No 912 GOLDEN SUPERIOR-BLACK TREM. MI, 6 ........................... 2,20 No 7SG SEVEN STRING SET............................13,20 No 8SG EIGHT STRING SET............................15,30 No 10MT TEN STRING MODERN TUNING SET............................19,70 No RQ80 REQUINTO SET............................17,00

ΧΟΡΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

THOMASTIK (Αυστρίας)

AC 110 PLECTRUM SET Soft Sounding (10,13,16,22,30,41) .......... 13,50 AC 111 PLECTRUM SET Soft Sounding (11,14,19,27,36,50) .......... 13,50 P 010 PLECTRUM E Plain Steel Brass...................................1,20 P 011 PLECTRUM E Plain Steel Brass...................................1,20 P 013 PLECTRUM B Plain Steel Brass...................................1,20 P 014 PLECTRUM B Plain Steel Brass...................................1,20 AC 016 PLECTRUM G Bronze Flat Wound................................2,60 AC 019 PLECTRUM G Bronze Flat Wound................................2,60 AC 022 PLECTRUM D Bronze Flat Wound................................2,60 AC 027 PLECTRUM D Bronze Flat Wound................................2,60 AC 030 PLECTRUM A Bronze Flat Wound................................2,80 AC 036 PLECTRUM A Bronze Flat Wound................................2,80 AC 041 PLECTRUM E Bronze Round Wound.............................3,10 AC 050 PLECTRUM E Bronze Round Wound.............................3,10 SB 110 SPECTRUM BRONZE SET Clear Balanced (10,14,22,30,41,50) ........ 13,50 P 010 SPECTRUM BRONZE E Plain Steel Brass...................................1,20 P 014 SPECTRUM BRONZE B Plain Steel Brass...................................1,20 SB 022 SPECTRUM BRONZE G Bronze Round Wound.............................2,60 SB 030 SPECTRUM BRONZE D Bronze Flat Wound................................2,60 SB 041 SPECTRUM BRONZE A Bronze Round Wound.............................2,80 SB 050 SPECTRUM BRONZE E Bronze Round Wound.............................3,10

LA BELLA (Αμερικής)

Page 17: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

17

ΧΟΡΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

No 700L SILVER PL 009 SET ................................................. 8,50 No 700M SILVER PM 013 SET ................................................. 8,50 No 710L SILK & STEEL 011 SET ................................................11,00 No 40PT EXTRA LIGHT 010 SET ................................................. 9,00 No 41PT 010 MI, 1 ............................................... 0,80 No 42PT 014 SI, 2 ................................................ 0,80 No 43PT 020W SOL, 3 ............................................. 1,90 No 44PT 028 RE, 4 ............................................... 1,95 No 45PT 038 LA, 5 ............................................... 2,00 NO 46PT 050 MI, 6 ............................................... 2,10 No 7GPT GOLDEN 010 SET ................................................10,00 No C500T CRITERION SILVER 010 SET ................................................. 6,00 No CPS010 010 MI, 1 ............................................... 0,60 No CPS014 014 SI, 2 ................................................ 0,60 No CGW020 020W SOL, 3 ............................................. 1,20 No CGW028 028 RE, 4 ............................................... 1,20 No CGW038 038 LA, 5 ............................................... 1,35 No CGW050 050 MI, 6 ............................................... 1,45

SAVAREZ (Γαλλίας)

BLACK SUN SET 2230XL .....................................................10,00 » 1η-E 2231XL ...................................................... 0,90 » 2η-B 2232XL ...................................................... 1,00 » 3η-G 2233XL ...................................................... 2,15 » 4η-D 2234XL ...................................................... 1,90 » 5η-A 2235XL ...................................................... 1,95 » 6η-E 2236XL ...................................................... 2,10 ARGENTINE SET 2630 XL 12 STRINGS .....................................18,50

PYRAMID (Γερμανίας)

325100 ACOUSTIC BRONZE (010-047) SET .............................................. 10,00 326100 ACOUSTIC BRONZE (011-050) SET .............................................. 10,00 325101 ACOUSTIC STEEL E 1 .................................................0,80 325102 ACOUSTIC STEEL B 2 .................................................0,85 325103 ACOUSTIC STEEL G 3.................................................1,75 325104 ACOUSTIC STEEL D 4 .................................................1,85 325105 ACOUSTIC STEEL A 5 .................................................2,25 325106 ACOUSTIC STEEL E 6 .................................................2,50 304100 ACOUSTIC STEEL SET ................................................5,50 304101 ACOUSTIC STEEL E 1 .................................................0,70 304102 ACOUSTIC STEEL B 2 .................................................0,75 304103 ACOUSTIC STEEL G 3.................................................0,85 304104 ACOUSTIC STEEL D 4 .................................................0,95 304105 ACOUSTIC STEEL A 5 .................................................1,00 304106 ACOUSTIC STEEL E 6 .................................................1,25

ΧΟΡΔΕΣ JAZZ

THOMASTIK (Αυστρίας)

JS 110 JAZZ SWING 010 SET Nickel flat Wound (10,14,18,23,33,44) ..... 15,00 JS 111 JAZZ SWING 011 SET Nickel flat Wound (11,15,19,25,35,47) ..... 15,00 JS 112T JAZZ SWING 012 SET Nickel flat Wound (12T,16T,20,27,37,50).. 15,00 JS 113 JAZZ SWING 013 SET Nickel flat Wound (13,17,21,28,39,53) ..... 15,00 P 010 JAZZ SWING 010 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 011 JAZZ SWING 011 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 013 JAZZ SWING 013 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 012T JAZZ SWING 012 E Plain Steel Tin .....................................1,20 P 014 JAZZ SWING 014 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 015 JAZZ SWING 015 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 016T JAZZ SWING 016 B Plain Steel Tin .....................................1,20 P 017 JAZZ SWING 017 B Plain Steel Brass...................................1,20 JS 018 JAZZ SWING 018 G Nickel flat Wound.................................2,25

Page 18: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

18

ΧΟΡΔΕΣ JAZZ

JS 019 JAZZ SWING 019 G Nickel flat Wound.................................2,25 JS 020 JAZZ SWING 020 G Nickel flat Wound.................................2,25 JS 021 JAZZ SWING 021 G Nickel flat Wound.................................2,25 JS 023 JAZZ SWING 023 D Nickel flat Wound.................................2,85 JS 025 JAZZ SWING 025 D Nickel flat Wound.................................2,85 JS 027 JAZZ SWING 027 D Nickel flat Wound.................................2,85 JS 028 JAZZ SWING 028 D Nickel flat Wound.................................2,85 JS 033 JAZZ SWING 033 A Nickel flat Wound.................................3,50 JS 035 JAZZ SWING 035 A Nickel flat Wound.................................3,50 JS 037 JAZZ SWING 037 A Nickel flat Wound.................................3,50 JS 039 JAZZ SWING 039 A Nickel flat Wound.................................3,50 JS 044 JAZZ SWING 044 E Nickel flat Wound.................................4,00 JS 047 JAZZ SWING 047 E Nickel flat Wound.................................4,00 JS 050 JAZZ SWING 050 E Nickel flat Wound.................................4,00 JS 053 JAZZ SWING 053 E Nickel flat Wound.................................4,00 BB 111 JAZZ BEBOP 011 SET Nickel round Wound (11,15,19,26,34,47) ... 14,00 BB 112 JAZZ BEBOP 012 SET Nickel round Wound (12,16,20,28,36,50) ... 14,00 BB 113 JAZZ BEBOP 013 SET Nickel round Wound (13,17,21,30,38,53) ... 16,00 BB 114 JAZZ BEBOP 014 SET Nickel round Wound (14,18,22,32,40,55) ... 16,00 P 011 JAZZ BEBOP 011 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 012 JAZZ BEBOP 012 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 013 JAZZ BEBOP 013 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 014 JAZZ BEBOP 014 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 015 JAZZ BEBOP 015 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 016 JAZZ BEBOP 016 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 017 JAZZ BEBOP 017 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 018 JAZZ BEBOP 018 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 019 JAZZ BEBOP 019 G Nickel Flat Wound ................................1,20 P 020 JAZZ BEBOP 020 G Nickel Flat Wound ................................1,20 BB 021 JAZZ BEBOP 021 G Nickel Flat Wound ................................2,40 BB 022 JAZZ BEBOP 022 G Nickel Flat Wound ................................2,40 BB 026 JAZZ BEBOP 026 D Nickel Flat Wound ................................3,00 BB 028 JAZZ BEBOP 028 D Nickel Flat Wound ................................3,00 BB 030 JAZZ BEBOP 030 D Nickel Flat Wound ................................3,40 BB 032 JAZZ BEBOP 032 D Nickel Flat Wound ................................3,40 BB 034 JAZZ BEBOP 034 A Nickel Flat Wound ................................3,50 BB 036 JAZZ BEBOP 036 A Nickel Flat Wound ................................3,50 BB 038 JAZZ BEBOP 038 A Nickel Flat Wound ................................3,50 BB 040 JAZZ BEBOP 040 A Nickel Flat Wound ................................3,50 BB 047 JAZZ BEBOP 047 E Nickel Flat Wound ................................4,00 BB 050 JAZZ BEBOP 050 E Nickel Flat Wound ................................4,00 BB 053 JAZZ BEBOP 053 E Nickel Flat Wound ................................4,00 BB 055 JAZZ BEBOP 055 E Nickel Flat Wound ................................4,00 GB 112 GEORGE BENSON 012 SET Nickel Flat Wound (12,16,20,28,39,53) ..... 27,50 GR 112 GEORGE BENSON 012 SET Nickel Round Wound (12,16,20,28,39,53)... 27,50 GB 114 GEORGE BENSON 012 SET Nickel Flat Wound (14,18,21,31,41,55)..... 27,50 P 012 GEORGE BENSON 012 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 014 GEORGE BENSON 014 E Plain Steel Brass...................................1,20 P 016 GEORGE BENSON 016 B Plain Steel Brass...................................1,20 P 018 GEORGE BENSON 018 B Plain Steel Brass...................................1,20 GB 020 GEORGE BENSON 020 G Nickel Flat Wound ................................4,30 GR 020 GEORGE BENSON 020 G Nickel Round Wound..............................4,30 GB 021 GEORGE BENSON 020 G Nickel Flat Wound ................................4,30 GB 028 GEORGE BENSON 028 D Nickel Flat Wound ................................5,60 GR 028 GEORGE BENSON 028 D Nickel Round Wound..............................5,60 GB 031 GEORGE BENSON 031 D Nickel Flat Wound ................................5,60 GB 039 GEORGE BENSON 039 A Nickel Flat Wound ................................6,80 GR 039 GEORGE BENSON 039 A Nickel Round Wound..............................6,80 GB 041 GEORGE BENSON 041 A Nickel Flat Wound ................................6,80 GB 053 GEORGE BENSON 053 E Nickel Flat Wound ................................8,40 GR 053 GEORGE BENSON 053 E Nickel Flat Wound ................................8,40 GB 055 GEORGE BENSON 055 E Nickel Flat Wound ................................8,40

Page 19: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

19

ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

THOMASTIK (Αυστρίας)

CV 109 CARL VERHEYEN 009 SET (P09,P11,P16,RP26,RP37,RP46) .............. 12,00 P 009 CARL VERHEYEN 009 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 011 CARL VERHEYEN 011 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 016 CARL VERHEYEN 016 G Plain Steel Brass ..................................1,20 RP 026 CARL VERHEYEN 026 D Magnecore Round Woond .......................2,30 RP 037 CARL VERHEYEN 037 A Magnecore Round Woond .......................2,90 RP 046 CARL VERHEYEN 046 E Magnecore Round Woond .......................3,20 PB 108 POWER-BRIGHTS 008 SET (08,10,15,22,28,40) REGULAR BOTTOM .... 12,00 PB 109 POWER-BRIGHTS 009 SET (09,11,16,24,32,42) REGULAR BOTTOM .... 12,00 PB 110 POWER-BRIGHTS 010 SET (10,13,17,26,35,45) REGULAR BOTTOM .... 12,00 P 008 POWER-BRIGHTS 008 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 009 POWER-BRIGHTS 009 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 010 POWER-BRIGHTS 010 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 011 POWER-BRIGHTS 011 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 013 POWER-BRIGHTS 013 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 015 POWER-BRIGHTS 015 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 016 POWER-BRIGHTS 016 G Plain Steel Brass ..................................1,20 P 017 POWER-BRIGHTS 017 G Plain Steel Brass ..................................1,20 P 018 POWER-BRIGHTS 018 G Plain Steel Brass ..................................1,20 PB 022 POWER-BRIGHTS 022 D Magnecore Round Woond .......................2,30 PB 024 POWER-BRIGHTS 024 D Magnecore Round Woond .......................2,30 PB 026 POWER-BRIGHTS 026 D Magnecore Round Woond .......................2,30 PB 028 POWER-BRIGHTS 028 A Magnecore Round Woond .......................2,90 PB 032 POWER-BRIGHTS 032 A Magnecore Round Woond .......................2,90 PB 035 POWER-BRIGHTS 035 A Magnecore Round Woond .......................2,90 PB 040 POWER-BRIGHTS 040 E Magnecore Round Woond .......................3,20 PB 042 POWER-BRIGHTS 042 E Magnecore Round Woond .......................3,20 PB 045 POWER-BRIGHTS 045 E Magnecore Round Woond .......................3,20 RP 109 POWER-BRIGHTS 009 SET (09,11,17,26,37,46) HEAVY BOTTOM........ 12,00 RP 110 POWER-BRIGHTS 010 SET (10,13,18,28,42,50) HEAVY BOTTOM........ 12,00 RP 111 POWER-BRIGHTS 011 SET (11,15,19,32,45,53) HEAVY BOTTOM........ 13,00 P 009 POWER-BRIGHTS 009 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 010 POWER-BRIGHTS 010 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 011 POWER-BRIGHTS 011 E,B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 013 POWER-BRIGHTS 013 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 015 POWER-BRIGHTS 015 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 017 POWER-BRIGHTS 017 G Plain Steel Brass ..................................1,20 P 018 POWER-BRIGHTS 018 G Plain Steel Brass ..................................1,20 P 019 POWER-BRIGHTS 019 G Plain Steel Brass ..................................1,20 PB 026 POWER-BRIGHTS 026 D Magnecore Round Woond .......................2,30 PB 028 POWER-BRIGHTS 028 D Magnecore Round Woond .......................2,30 PB 032 POWER-BRIGHTS 032 D Magnecore Round Woond .......................2,80 PB 037 POWER-BRIGHTS 037 A Magnecore Round Woond .......................2,90 PB 042 POWER-BRIGHTS 042 A Magnecore Round Woond .......................2,90 PB 045 POWER-BRIGHTS 045 A Magnecore Round Woond .......................3,40 PB 046 POWER-BRIGHTS 046 E Magnecore Round Woond .......................3,20 PB 050 POWER-BRIGHTS 050 E Magnecore Round Woond .......................3,20 PB 053 POWER-BRIGHTS 053 E Magnecore Round Woond .......................3,20 SL 109 POWER-BRIGHTS 009 SET (09,12,15,25,33,43)............................. 12,00 SL 110 POWER-BRIGHTS 010 SET (10,13,16,28,37,48)............................. 12,00 P 009 POWER-BRIGHTS 009 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 010 POWER-BRIGHTS 010 E Plain Steel Brass ..................................1,20 P 012 POWER-BRIGHTS 012 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 013 POWER-BRIGHTS 013 B Plain Steel Brass ..................................1,20 P 015 POWER-BRIGHTS 015 G Plain Steel Brass ..................................1,20 P 016 POWER-BRIGHTS 016 G Plain Steel Brass ..................................1,20 SL 025 POWER-BRIGHTS 025 D Round Woond with Silk inlay ...................2,60 SL 028 POWER-BRIGHTS 028 D Round Woond with Silk inlay ...................2,60 SL 033 POWER-BRIGHTS 033 A Round Woond with Silk inlay ...................2,90 SL 037 POWER-BRIGHTS 037 A Round Woond with Silk inlay ...................2,90

Page 20: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

20

ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ SL 043 POWER-BRIGHTS 043 E Round Woond with Silk inlay ...................2,90 SL 048 POWER-BRIGHTS 048 E Round Woond with Silk inlay ...................2,90

LA BELLA (Αμερικής)

No 20PL STAINLESS FLAT 011 SET................................ 17,00 No 60PUL STAINLESS ROUND 008 SET..................................8,00 No 60PXL 009 SET..................................8,00 No 61PXL 009 MI, 1 ................................0,70 No 62PXL 012 SI, 2.................................0,70 No 63PXL 016 SOL, 3 ..............................0,80 No 64PXL 022 RE, 4................................1,70 No 65PXL 032 LA, 5................................2,00 No 66PXL 042 MI, 6 ................................2,10 No C200T,R CRITERION SILVER (008,009,010) SET..................................6,60 No CPS008 008 MI, 1 ................................0,70 No CPS009 009 MI, 1 ................................0,70 No CPS011 011 SI, 2.................................0,70 No CPS014 014 SOL, 3 ..............................0,70 No CPS016 016 SOL, 3 ..............................0,70 No CNW022-24 022,024 RE, 4 ...............................1,40 No CNW030-32 030,032 LA, 5................................1,50 No CNW38-42 038,042 MI, 6 ................................1,60 No EL-XL-R NICKEL PLATED ROUND 008,009,010 SET..................................8,00

PYRAMID (Γερμανίας)

401100 ELECTRIC ( 09) SET ......................................................6,40 401101 ELECTRIC ( 09) E 1 .......................................................0,75 401102 ELECTRIC (012) B 2.......................................................0,75 401103 ELECTRIC (016) G 3.......................................................0,80 401104 ELECTRIC (022) D 4.......................................................1,10 401105 ELECTRIC (032) A 5.......................................................1,35 401106 ELECTRIC (042) E 6 .......................................................1,70 402100 ELECTRIC ( 010) SET ......................................................6,40 402101 ELECTRIC ( 010) E 1 .......................................................0,75 402102 ELECTRIC (013) B 2.......................................................0,75 402103 ELECTRIC (017) G 3.......................................................0,80 402104 ELECTRIC (026 0029 D 4.......................................................1,10 402105 ELECTRIC (036) A 5.......................................................1,35 402106 ELECTRIC (046) E 6 .......................................................1,70

SAVAREZ (Γαλλίας)

SAVAREZ S50XL SET NICKEL ESSENTIAL........................................8,50 SAVAREZ S50LL SET NICKEL ESSENTIAL........................................8,50 SAVAREZ S50LM SET NICKEL ESSENTIAL........................................8,50 SAVAREZ S50M SET NICKEL ESSENTIAL........................................9,00 SAVAREZ S50F SET NICKEL ESSENTIAL........................................9,00 SAVAREZ X50XL SET NICKEL EXPLOSION .......................................8,50 SAVAREZ X50L SET NICKEL EXPLOSION .......................................8,50 SAVAREZ X50LM SET NICKEL EXPLOSION .......................................8,50 SAVAREZ X50XLL SET NICKEL EXPLOSION .......................................8,50 SAVAREZ N 009 E 1 NICKEL .....................................................0,80 SAVAREZ N 011 B 2 NICKEL .....................................................0,80 SAVAREZ N 016 G 3 NICKEL .....................................................0,80 SAVAREZ S 024 D 4 NICKEL ESSENTIAL........................................1,80 SAVAREZ S 032 A 5 NICKEL ESSENTIAL........................................2,10 SAVAREZ S 042 E 6 NICKEL ESSENTIAL........................................2,20 BLACK SUN 2250XL,L,SL SET ............................................................ 10,00

ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΣΟΥ

THOMASTIK (Αυστρίας)

EB 344 POWER BASS Magnecore Round Wound Hexcore SET ........... 32,00 IN 344 INFELD Superalloy Round Wound Hexcore SET ......................... 27,50

Page 21: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

21

ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΣΟΥ IN 344045 INFELD Superalloy Round Wound Hexcore G ............................. 5,00 IN 344065 INFELD Superalloy Round Wound Hexcore D ............................. 6,20 IN 344080 INFELD Superalloy Round Wound Hexcore A ............................. 7,80 IN 344105 INFELD Superalloy Round Wound Hexcore E ............................. 8,50 JF 324 JAZZ FLAT WOUND Nickel Flat Wound Roundcore SET................. 45,00 IN 32043 JAZZ FLAT WOUND Nickel Flat Wound Roundcore G .................... 8,00 IN 32056 JAZZ FLAT WOUND Nickel Flat Wound Roundcore D.................... 10,00 IN 32070 JAZZ FLAT WOUND Nickel Flat Wound Roundcore A.................... 12,50 IN 34105 JAZZ FLAT WOUND Nickel Flat Wound Roundcore E.................... 14,50

LA BELLA (Αμερικής)

Νο 760RS STAINLESS STEEL SOFT 036 SET ........................... 30,00 No M40,45 » » 040, 045 SET ........................... 30,00

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ

PIRASTRO (Γερμανίας)

VIOLIN No 1 E ....................................................................... 9,00 PIRANITO SET ................................................................... 28,50 » E ....................................................................... 4,75 » A....................................................................... 6,75 » D....................................................................... 8,00 » G....................................................................... 9,00 CHROMCOR SET 4/4 .............................................................. 34,00 » SET 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 .......................................... 34,00 » E ....................................................................... 4,30 » A....................................................................... 8,50 » D...................................................................... 10,20 » G...................................................................... 11,00 SYNOXA SET ................................................................... 52,50 » E ....................................................................... 4,75 » A...................................................................... 13,50 » D...................................................................... 14,50 » G...................................................................... 19,75 FLEXOCOR PERN. SET ................................................................... 58,00 » E ....................................................................... 4,75 » A...................................................................... 15,00 » D...................................................................... 20,25 » G...................................................................... 18,00 ARICORE SET ................................................................... 55,00 » E ....................................................................... 4,75 » A...................................................................... 14,50 » D...................................................................... 15,75 » G...................................................................... 20,00 CHORDA SET ................................................................... 50,00 VIOLINO SET ................................................................... 50,00 TONICA SET ................................................................... 54,00 » E ....................................................................... 8,75 » A...................................................................... 11,25 » D...................................................................... 16,00 » G...................................................................... 18,00 GOLD SET ................................................................... 59,00 » E ....................................................................... 4,75 » A...................................................................... 17,25 » D...................................................................... 17,25 » G...................................................................... 19,25 OBLIGATO SET 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 .................................... 80,00 » E ...................................................................... 12,00 » A...................................................................... 17,50 » A CHROMSTAHL .................................................... 19,00 » D...................................................................... 23,50 » G...................................................................... 27,00 EVAH PIRAZZI SET ................................................................... 80,00

Page 22: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

22

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ

» E ....................................................................... 5,00 » E GOLD ............................................................... 9,00 » A...................................................................... 20,00 » D...................................................................... 25,50 » G...................................................................... 29,50 WONDERTONE SOLO SET ................................................................... 60,00 » E ....................................................................... 4,50 » A...................................................................... 15,00 » D...................................................................... 19,00 » G...................................................................... 21,50 EUDOXA SET ................................................................... 70,50 » E ....................................................................... 8,75 » A...................................................................... 18,50 » D...................................................................... 19,00 » G...................................................................... 24,50 » D BRILLIAND, STEIF ................................................ 20,00 » G BRILLIAND ........................................................ 26,00 » G STEIF .............................................................. 25,50 OLIV SET .................................................................107,00 » E ...................................................................... 12,00 » A...................................................................... 18,50 » D...................................................................... 28,75 » D GOLD .............................................................. 24,50 » D STEIF .............................................................. 29,25 » G...................................................................... 47,75 » G STEIF .............................................................. 58,25 PASSION SET .................................................................110,00 » E ....................................................................... 5,00 » A...................................................................... 28,50 » D...................................................................... 33,00 » G...................................................................... 43,00

THOMASTIK (Αυστρίας)

Νο 58 SET ΠΡΑΣΙΝΕΣ PRECISION........................................... 27,00 Νο 50 MI » » ........................................... 3,80 Νο 49 MI » » ........................................... 3,80 Νο 51 LA » » ........................................... 7,00 Νο 52 LA » » ........................................... 6,50 Νο 53 RE » » ........................................... 7,50 Νο 54 SOL » » ........................................... 8,70 Νο 15 SET ΚΙΤΡΙΝΕΣ SUPERFLEXIBLE (Mittel, Weich, Stark)........... 32,50 Νο 9 MI » » (Μittel)........................... 5,40 Νο 8 MI » » » ........................... 7,00 Νο 10 LA » » » ........................... 7,60 Νο 12 RE » » » ........................... 8,70 Νο 13 SOL » » » .......................... 10,80 Νο 15 SET SPIROCORE .............................................................. 42,00 No S 8 MI » .............................................................. 8,00 No S 9 MI » .............................................................. 6,40 No S 10 LA » .............................................................. 9,00 No S 12 RE » ............................................................. 12,80 No S 13 SOL » ............................................................. 13,80 Νο 135 SET DOMINANT (Mittel, Weich, Stark) 4/4, 3/4,1/2, 1/4, 1/8, 1/16 . 43,00 Νο 129 MI » » » » .................................... 4,00 Νο 130 MI » » » » 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 .. 6,50 No 131 LA » » » » 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 .. 9,30 No 132 RE » » » » 4/4, 3/4, 1/2, 1/4,1/8, 1/16 .. 13,00 No 132A RE » » » » Silver ........................... 14,40 No 133 SOL » » » » 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 . 14,20 No IR100 SET INFIELD RED ............................................................. 50,00 No IR01 MI » ........................................................... 10,70 No IR02 LA » ............................................................ 9,90 No IR03 RE » ........................................................... 14,15

Page 23: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

23

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ

No IR04 SOL » ........................................................... 15,25 No IB100 SET INFIELD BLUE ............................................................ 44,00 No IB01 MI » .......................................................... 4,70 No IB02 LA » .......................................................... 9,90 No IB03 RE » ......................................................... 14,15 No IB04 SOL » ......................................................... 15,25 No VI100 SET VISIONS ......................................................... 32,00 No VI01 MI » .......................................................... 3,00 No VI02 LA » .......................................................... 7,00 No VI03A RE » Silver .................................................. 11,00 No VI04 SOL » ......................................................... 11,00 No VIS100 SET VISIONS SOLO ......................................................... 46,00 No VIS01 MI » » .......................................................... 4,40 No VIS02 LA » » ......................................................... 10,60 No VIS03 RE » » ......................................................... 14,80 No VIS03A RE » » Silver .................................................. 16,20 No VIS04 SOL » » ......................................................... 16,20 No VIT100 SET VISIONS TITANIUM SOLO .......................................... 54,00 No VIT01 MI » » » ........................................ 13,75 No VIT02 LA » » » ........................................ 10,00 No VIT03 RE » » » ........................................ 15,00 No VIT04 SOL » » » ........................................ 15,25 No VIT100O SET VISIONS TITANIUM ORCESTRA.................................... 54,00 No VIT01O MI » » » .................................. 13,75 No VIT02O LA » » » .................................. 10,00 No VIT03O RE » » » .................................. 15,00 No VIT04O SOL » » » .................................. 15,25

D’ ADARIO (Αμερικής)

ZYEX DZ 310A SET .......................................... 50,00 ZYEX DZ 310S SET .......................................... 53,00 ZYEX DZ 311 E .............................................. 3,85 ZYEX DZ 312 A ............................................. 11,80 ZYEX DZ 313A D ............................................. 14,70 ZYEX DZ 313S D ............................................. 18,50 ZYEX DZ 314 G ............................................. 19,65 HELICORE H 310 4/4 SET .......................................... 41,00 HELICORE H 310-5 4/4 SET ELECTRIC VIOLIN .................... 58,00 HELICORE H 310 3/4,1/2,1/4 SET .......................................... 34,00 HELICORE H 311W E .............................................. 7,35 HELICORE H 311 E .............................................. 3,80 HELICORE H 312 A .............................................. 9,40 HELICORE H 313 D ............................................. 12,00 HELICORE H 314 G ............................................. 15,50 PRELUDE J 810 SET .......................................... 20,00 PRO-ARTE J 56 SET .......................................... 33,00 PRO-ARTE J 5601 E .............................................. 3,25 PRO-ARTE J 5602 A .............................................. 8,75 PRO-ARTE J 5603 D .............................................. 9,60 PRO-ARTE J 5603S D SILVER .................................... 11,00 PRO-ARTE J 5604 G ............................................. 11,40 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL SOLO K 420-3 E .............................................. 4,40 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL SOLO K 424-3 A ALUMINIUM............................... 16,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL SOLO K 425-3A D ALUMINIUM............................... 17,50 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL SOLO K 440-3S D SILVER .................................... 20,50 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL SOLO K 450-3 G SILVER .................................... 22,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 400 E .............................................. 4,20 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 434 A ALUMINIUM............................... 15,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 435 D ALUMINIUM............................... 16,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 430 D SILVER .................................... 17,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 460 G SILVER .................................... 19,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 450 G SILVER .................................... 22,00 KAPLAN SOLUTION KS 311 E .............................................. 9,50

Page 24: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

24

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ KAPLAN KS 311G E GOLD....................................... 9,00

HANNABACH (Γερμανίας)

No 116 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 PLATURA/FLAT SET....................... 15,00 No 116 1 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 » E-1 ........................ 1,60 No 116 2 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 » A-2 ........................ 3,50 No 116 3 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 » D-3 ........................ 4,70 No 116 4 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 » G-4........................ 5,20

PYRAMID (Γερμανίας)

100100 VIOLIN - ALOUMINIUM SET 4/4,3/4,1/2,1/4,1/8 ................... 9,50 100101 VIOLIN - ALOUMINIUM E 1 .............................................. 1,70 100102 VIOLIN - ALOUMINIUM A 2 .............................................. 2,50 100103 VIOLIN - ALOUMINIUM D 3 .............................................. 2,60 100104 VIOLIN - ALOUMINIUM G 4 .............................................. 2,70

LARSEN (Δανίας)

MI I ........................................................................................... 6,50 MI I GOLD ................................................................................. 10,00 LA II ......................................................................................... 16,00 RE III......................................................................................... 17,00 RE III SILVER ............................................................................... 18,50 SOL IV......................................................................................... 19,00 SET ........................................................................................... 58,50

SAVAREZ-Corelli (Γαλλίας)

CORELLI CRYSTAL SET 700 ........................................................ 38,00 » E 721 ......................................................... 2,50 » E 701 ......................................................... 2,50 » A 702 ........................................................ 11,00 » D 703 ........................................................ 12,00 » G 704 ........................................................ 12,50 CORELLI ALLIANCE SET 800 VIVACE ............................................ 77,50 » E 821 VIVACE ............................................. 2,50 » E 801 VIVACE ............................................. 2,50 » A 802 VIVACE ............................................ 20,50 » D 803 VIVACE ............................................ 25,50 » G 804 VIVACE ............................................ 29,00

JARGAR STRINGS (Δανίας)

E – 1η DOLCE - MEDIUM – FORTE .............................................. 5,50 A – 2η » ............................................. 11,50 D – 3η » ............................................. 12,50 G – 4η » ............................................. 13,50 G – 4η » Silver ...................................... 16,00 SET » ............................................. 43,00

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΑΣ

LARSEN (Δανίας)

LA I .......................................................................................... 19,00 RE II.......................................................................................... 21,00 SOL III......................................................................................... 25,00 DO IV......................................................................................... 35,00 SET ..........................................................................................100,00

SAVAREZ-Corelli (Γαλλίας)

CORELLI CRYSTAL SET 730 M....................................................... 60,00 » A 731 M ...................................................... 10,00 » D 732 M ...................................................... 11,00

Page 25: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

25

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΑΣ

» G 733 M ...................................................... 14,50 » C 734 M ...................................................... 24,50 CORELLI ALLIANCE SET 830 ........................................................100,00 » A 831 M ...................................................... 11,00 » D 832 M ...................................................... 26,00 » G 833 M ...................................................... 28,00 » C 834 M ...................................................... 35,00

JARGAR (Δανίας)

A – 1η DOLCE - MEDIUM - FORTE.............................................. 12,50 D – 2η » ............................................. 13,50 G – 3η » ............................................. 14,50 C – 4η » ............................................. 16,50 SET » ............................................. 57,00 G – 3η » SILVER .................................... 17,00 C – 4η » SILVER .................................... 18,50

THOMASTIK (Αυστρίας)

No 141 SET DOMINANT (Mittel, Weich, Stark) ..............................70,00 No 136 LA » » ..............................10,80 No 137 RE » » ..............................12,40 No 137A RE » » Silver ......................15,00 No 138 SOL » » ..............................17,20 No 139 DO » » ..............................29,60 No VI200 SET VISIONS .........................................................65,00 No VI21 LA » .........................................................15,50 No VI22A RE » Silver ..................................................11,50 No VI23 SOL » .........................................................14,00 No VI24 DO » .........................................................24,00 No VIS200 SET VISIONS SOLO .........................................................74,00 No VIS21 LA » » .........................................................17,50 No VIS22A RE » » Silver ..................................................13,00 No VIS23 SOL » » .........................................................16,00 No VIS24 DO » » ........................................................27,50 No BC 200 SET BELCANTO ........................................................... 52,00 No BC 21 LA » ........................................................... 10,20 No BC 22 RE » ............................................................ 9,10 No BC 23 SOL » ........................................................... 14,50 No BC 34 DO » ........................................................... 18,20 No 23 SET SUPERFLEXIBLE..........................................................45,00 No 18 LA » .......................................................... 8,60 No 19 RE » .........................................................10,10 No 20 SOL » .........................................................13,00 No 22 DO » .........................................................13,20 No S 23 SET SPIROCORE...............................................................57,00 No S 17 LA » ..............................................................10,80 No S 18 LA » ............................................................... 9,20 No S 19 RE » ..............................................................13,00 No S 20 SOL » ..............................................................15,80 No S 22 DO » ..............................................................17,40 No S 24 DO » WOLFFRAM ................................................34,80 Νο 79 SET PRECISION ΠΡΑΣΙΝΕΣ ..................................................38,00 No 70 LA » » ................................................... 8,00 No 72 RE » » ................................................... 8,70 No 73 SOL » » ..................................................10,30 No 75 DO » » ..................................................11,00

PIRASTRO (Γερμανίας)

PIRANITO SET ........................................................................ 48,00 » A............................................................................ 9,00 » D........................................................................... 11,50 » G .......................................................................... 12,50 » C........................................................................... 15,00 CHROMCOR SET ........................................................................ 55,00

Page 26: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

26

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΑΣ

» A........................................................................... 10,50 » D........................................................................... 13,00 » G .......................................................................... 14,50 » C........................................................................... 17,00 GOLD SET .......................................................................100,00 » A........................................................................... 22,50 » D........................................................................... 23,50 » G .......................................................................... 25,50 » C........................................................................... 28,50 CHORDA SET ........................................................................ 67,00 OLIV SET .......................................................................144,00 » A........................................................................... 24,00 » D........................................................................... 35,50 » D STEIF ................................................................... 36,00 » D Silver ................................................................... 27,00 » G .......................................................................... 47,50 » G STEIF ................................................................... 68,50 » C........................................................................... 37,00 » C STEIF ................................................................... 50,50 EUDOXA SET .......................................................................112,00 » A........................................................................... 22,50 » D........................................................................... 27,50 » D STEIF ................................................................... 23,70 » G .......................................................................... 29,50 » G STEIF ................................................................... 27,00 » C........................................................................... 32,50 » C STEIF ................................................................... 34,00 TONICA SET ........................................................................ 87,00 » A........................................................................... 13,50 » D........................................................................... 17,00 » G .......................................................................... 22,50 » C........................................................................... 34,00 ARICORE SET ........................................................................ 67,00 » A........................................................................... 12,25 » D........................................................................... 12,75 » G .......................................................................... 19,50 » C........................................................................... 22,50 SYNOXA SET ........................................................................ 82,00 » A........................................................................... 13,50 » D........................................................................... 14,75 » G .......................................................................... 26,25 » C........................................................................... 27,50 PERNAMENT SET ........................................................................ 82,00 » A........................................................................... 19,50 » D........................................................................... 20,00 » G .......................................................................... 20,50 » C........................................................................... 22,00 OBLIGATO SET .......................................................................102,00 » A........................................................................... 19,00 » D........................................................................... 24,00 » G .......................................................................... 26,00 » C........................................................................... 33,00 EVAH PIRAZZI SET .......................................................................105,00 » A........................................................................... 19,75 » D........................................................................... 24,75 » G .......................................................................... 27,00 » C........................................................................... 33,50

D’ ADARIO (Αμερικής)

Page 27: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

27

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΑΣ

ZYEX DZ 410 SET ............................................. 60,00 ZYEX DZ 411 A................................................ 12,00 ZYEX DZ 412A D................................................ 13,20 ZYEX DZ 413 G ............................................... 16,80 ZYEX DZ 414 C................................................ 18,00 HELICORE H 410 SET ............................................. 55,50 HELICORE H 411 A................................................ 11,00 HELICORE H 412 D................................................ 12,50 HELICORE H 413 G ............................................... 14,50 HELICORE H 414 C................................................ 17,50 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 423-L5 A................................................ 22,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 426-L5 D................................................ 24,80 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 451-L5 G ............................................... 32,00 KAPLAN GOLDEN-SPIRAL K 452-L5 C................................................ 39,50 KAPLAN SOLUTION KS 411 A................................................ 14,00

ΧΟΡΔΕΣ ΤΣΕΛΛΟΥ

LARSEN (Δανίας)

LA I ................................................................................. 30,00 RE II ................................................................................. 37,50 SOL III ................................................................................. 55,00 DO IV ................................................................................. 70,00 SET ................................................................................192,50

LA I SOLO........................................................................... 35,00 RE ΙΙ SOLO........................................................................... 40,00 SOL III SOLO........................................................................... 60,00 DO IV ................................................................................. 70,00

SET ................................................................................205,00

SOL III WIRE ........................................................................... 90,00

DO IV WIRE ..........................................................................100,00

SET WIRE ..........................................................................250,00

SET WIRE SOLO ..................................................................255,00

LA I 3/4 ............................................................................ 30,00

RE II 3/4 ............................................................................ 37,50

PIRASTRO (Γερμανίας)

PIRANITO SET ................................................................. 79,00 » A .................................................................... 17,50 » D .................................................................... 19,50 » G .................................................................... 20,50 » C .................................................................... 21,50 CHROMCOR SET ................................................................. 90,00 » A .................................................................... 21,00 » D .................................................................... 22,00 » G .................................................................... 23,00 » C .................................................................... 24,00 FLEXOCOR SET ................................................................194,00 » A .................................................................... 34,50 » D .................................................................... 40,00 » G .................................................................... 53,50 » C .................................................................... 66,00 PERMAMENT SET ................................................................204,00 » A .................................................................... 32,00 » D .................................................................... 39,50 » G .................................................................... 61,00 » C .................................................................... 71,50 PERMAMENT SOLOIST SET ................................................................235,00 » A .................................................................... 36,00 » D .................................................................... 44,00 » G .................................................................... 70,00

Page 28: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

28

ΧΟΡΔΕΣ ΤΣΕΛΛΟΥ » C .................................................................... 85,00 EUDOXA SET ................................................................200,00 SYNOXA SET ................................................................128,00 GOLD SET ................................................................175,00 OBLIGATO SET ................................................................210,00 EVAH SET ................................................................212,00 » A .................................................................... 26,00 » D .................................................................... 33,00 » G .................................................................... 69,50 » C .................................................................... 83,50 » SET SOLOIST.....................................................224,00 » A SOLOIST......................................................... 30,50 » D SOLOIST ........................................................ 35,00 » G SOLOIST ........................................................ 71,50 » C SOLOIST......................................................... 87,00 OLIV SET ................................................................205,00 PASSION G .................................................................... 68,00 » C .................................................................... 87,00

THOMASTIK (Αυστρίας)

No 102 SET ΠΡΑΣΙΝΕΣ PRECISION 4/4, 3/4, 1/2, 1/4.....................70,00 No 90 LA » » » .....................13,00 No 91 LA » » » .....................11,50 No 93 RE » » » .....................17,50 No 95 SOL » » » .....................19,00 No 98 DO » » » .....................21,00 No S 31 SET SPIROCORE ............................................................ 101,00 No S 25 LA » .............................................................17,00 No S 26 LA » .............................................................15,00 No S 27 RE » .............................................................24,00 No S 27A RE » ALLUMINIUM............................................. 24,00 No S 28 SOL » .............................................................. 28,50 No S 29 DO » .............................................................. 31,50 No S 28A SOL » SILVER ..................................................... 47,00 No S 30 DO » »......................................................... 63,00 No S 32 SOL » WOLFRAM................................................. 73,00 No S 33 DO » » ...................................................... 84,50 No 147 SET DOMINANT (Mittel) ..................................................130,00 No 142 LA » » ................................................... 22,00 No 143 RE » » ................................................... 30,70 No 144 SOL » » ................................................... 36,50 No 144A SOL » » SILVER........................................... 58,50 No 145 DO » » ................................................... 40,80 No 145A DO » » SILVER........................................... 65,50 No 31 SET ΚΙΤΡΙΝΕΣ SUPERFLEXIBLE ........................................ 82,00 No 25 LA » » ....................................... 14,00 No 27 RE » » ....................................... 20,00 No 28 SOL » » ....................................... 23,00 No 29 DO » » ....................................... 25,00 No 32 SOL » » WOLFRAM........................... 60,00 No 33 DO » » » ........................... 70,00 No BC 31 SET BELCANTO ..............................................................182,00 No BC 25 LA » ................................................................ 25,00 No BC 27 RE » ................................................................ 27,60 No BC 28 SOL » ................................................................ 35,40 No BC 33 DO » ................................................................ 94,00 No BC 31 SET BELCANTO GOLD.......................................................190,00

D’ ADDARIO (Αμερικής)

H 510 HELICORE SET 4/4 ..............................................................150,00 H 511 HELICORE A 4/4 ............................................................... 20,00 H 512 HELICORE D 4/4 ............................................................... 23,50

Page 29: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

29

ΧΟΡΔΕΣ ΤΣΕΛΛΟΥ H 513 HELICORE G 4/4............................................................... 49,00 H 514 HELICORE C 4/4 ............................................................... 57,50 H 510 HELICORE SET 1/8 ..............................................................135,00 H 510 HELICORE SET 1/4 ..............................................................135,00 H 510 HELICORE SET 1/2 ..............................................................135,00 H 510 HELICORE SET 3/4 ..............................................................135,00 KAPLAN SOLUTION KS 311 A,D (Duo) ............................................... 65,00 KAPLAN SOL/ HELIC KS H 510 4/4 ...................................................195,00

JARGAR (Δανίας)

A – 1η DOLCE - MEDIUM - FORTE ....................................................... 22,00 D – 2η » » » ....................................................... 25,00 G – 3η » » » ....................................................... 27,00 C – 4η » » » ....................................................... 30,00 G – 3η » » » Silver................................................ 31,00 C – 4η » » » Silver................................................ 35,00

SET » » » ......................................................104,00

SAVAREZ-Corelli (Γαλλίας)

CORELLI CRYSTAL SET 480C.......................................................110,00 » SET 480 ........................................................100,00 » A 481 ......................................................... 17,60 » D 482 ......................................................... 18,80 » G 483 ......................................................... 20,20 » C 484 ......................................................... 45,50

PYRAMID (Γερμανίας)

170100 CELLO - ALOUMINIUM SET 4/4......................................... 43,00 170100 CELLO - ALOUMINIUM SET 3/4......................................... 43,00 170100 CELLO - ALOUMINIUM SET 1/2......................................... 43,00 170100 CELLO - ALOUMINIUM SET 1/4......................................... 43,00 170100 CELLO - ALOUMINIUM SET 1/8......................................... 43,00

ΧΟΡΔΕΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΟΥ

THOMASTIK (Αυστρίας)

No S42 SPIROCORE SET ORCHESTER 4/4...................................160,00 No S36 » SOL » 4/4 .................................... 35,00 No S37 » RE » 4/4 .................................... 37,00 No S38 » LA » 4/4 .................................... 41,00 No S39 » MI » 4/4 .................................... 47,00 No S43 SPIROCORE SET SOLO 4/4 ..........................................160,00 No S36S » A » 4/4............................................ 35,00 No S37S » E » 4/4............................................ 37,00 No S38S » H » 4/4............................................ 41,00 No S39S » Fis » 4/4............................................ 47,00 3885,0 SPIROCORE SET ORCHESTER 3/4 ...................................160,00 3885,1 » DO » 3/4 .................................... 33,00 3885,2 » SOL » 3/4 .................................... 35,00 3885,3 » RE » 3/4 .................................... 37,00 3885,4 » LA » 3/4 .................................... 41,00 3885,5 » MI » 3/4 .................................... 47,00 3886,0 SPIROCORE SET SOLO 3/4...........................................160,00 3886,1 » A » 3/4............................................ 35,00 3886,2 » E » 3/4............................................ 37,00 3886,3 » H » 3/4............................................ 41,00 3886,4 » Fis » 3/4............................................ 47,00 3985,0 SPIROCORE SET Tuning in 5th 3/4 (A,D,G,C) .....................165,00 No 42 SUPERFLEXIBLE SET ORCHESTER .........................................111,00 No 36 » SOL » .......................................... 24,20

Page 30: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

30

ΧΟΡΔΕΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΟΥ No 37 » RE » .......................................... 26,60 No 38 » LA » .......................................... 27,50 No 39 » MI » .......................................... 32,70 No 127 PRECISION SET ORCHESTER (ΠΡΑΣΙΝΕΣ ) .........................120,00 No 197 DOMINANT SET ORCHESTER ........................................188,00 BC 600 BELCANTO SET ORCHESTER .........................................195,00 BC 61 » SOL » .......................................... 35,00 BC 62 » RE » .......................................... 46,00 BC 63 » LA » .......................................... 55,00 BC 64 » MI » .......................................... 59,00

JARGAR (Δανίας)

G – 1η ........................................................................................... 28,50 D – 2η............................................................................................ 30,00 A – 3η............................................................................................ 33,50 E – 4η ............................................................................................ 38,00 H – 5η............................................................................................ 43,00 SET (G-D-A-E) .................................................................................130,00

PIRASTRO (Γερμανίας)

CHROMCOR SET SOLO, ORCH..........................189,00 EUDOXA SET ............................................600,00 PERNAMENT SET ............................................230,00 FLEXOCOR (ORCH.-SOLO) SET ............................................212,00 » » G (A1).......................................... 45,75 » » D (E2) .......................................... 47,00 » » A (H3).......................................... 54,00 » » E (Fis 4) ....................................... 65,25 ORIGINAL FLEXOCOR (ORCH.-SOLO) SET ............................................278,00 » » » G (A1).......................................... 56,25 » » » D (E2) .......................................... 61,50 » » » A (H3).......................................... 73,00 » » » E (Fis 4) ....................................... 87,75 ORIGINAL FLAT-CHROME SET ............................................275,00 EVAH PIRAZZI SET ............................................225,00 » » G ............................................... 44,00 » » D ............................................... 46,00 » » A ............................................... 56,50 » » E ............................................... 64,50 FLAT-CHROMESTEEL (ORCH.-SOLO) SET ............................................230,00 » » G (A1).......................................... 49,25 » » D (E2) .......................................... 51,50 » » A (H3).......................................... 59,25 » » E (Fis 4) ....................................... 70,00 PIZZICATO SET............................................450,00 » G (1) ........................................... 95,00 » D (2) ..........................................105,00 » A (3) ..........................................115,00 » E (4) ..........................................135,00 THE JAZZER SET ............................................215,00 OBLIGATO SET ............................................188,00

SAVAREZ-Corelli (Γαλλίας)

CORELLI SET 370 TX,F,M ORCHESTRA...............................170,00 » SET 360 TX,F,M SOLO ......................................170,00 » G1 371 TX,F,M ORCHESTRA ............................... 25,00 » D2 372 TX,F,M » ............................. 28,00 » A3 373 TX,F,M » ............................. 40,00 » E4 374 TX,F,M » ............................. 77,00 » A1 361 TX,F,M SOLO ....................................... 25,00 » E2 362 TX,F,M » ...................................... 28,00 » B3 363 TX,F,M » ...................................... 40,00 » F#4 364 TX,F,M » ...................................... 77,00

Page 31: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

31

ΧΟΡΔΕΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΟΥ » SET 380 ,390 ALUMINIUM.............................120,00

D’ ADARIO (Αμερικής)

HELICORE H 610, HS 610 SET Orchestra, Solo 3/4 .........................................184,00 HH 610,HP 610 SET Hyprid, Pizzicato 3/4..........................................184,00 H 610 SET Orchestra 1/2, 1/4 ........................................150,00 H 611, (HS 611) G, (A) Orchestra, Solo 3/4.......................................... 36,60 H 612, (HS 612) D, (E) Orchestra, Solo 3/4 ........................................ 42,50 H 613, (HS 613) A, (B) Orchestra, Solo 3/4 ......................................... 48,30 H 614, (HS 614) E, (F#) Orchestra, Solo 3/4......................................... 56,60

ΧΟΡΔΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

THOMASTIK (Αυστρίας)

No 4311.0 VIOLA D’AMORE DOMINANT. SET ..........................................80,00 No 727 VIOLA D’AMORE SYMPATHY SET ..........................................56,00 No 174 MANDOLA SET ..........................................38,00

PIRASTRO (Γερμανίας)

VIOLA D’AMORE SET ................................................................. 100,00 DISK - GAMBE SET ...................................................................90,00 DISK - GAMBE D1 ..................................................................... 9,00 ALT - GAMBE SET ................................................................. 118,00 ALT - GAMBE G1 ....................................................................13,00 ALT - GAMBE C5 ....................................................................23,00 BASS - GAMBE SET ................................................................. 147,00 BASS - GAMBE D1 ....................................................................14,00

LA BELLA (Αμερικής)

MANDOLA MA 130,150 SET............................................................ 11,70

PYRAMID (Γερμανίας)

540100 MANDOLA SET.................................................................... 30,00 540101 MANDOLA E1 ..................................................................... 3,20 540102 MANDOLA A2...................................................................... 3,50 540103 MANDOLA D3...................................................................... 4,00 540104 MANDOLA G4...................................................................... 4,30 544100 MANDRIOLA SET.................................................................... 32,00 546100 MANDOLONCELLO SET.................................................................... 50,00

ΧΟΡΔΕΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

HANNABACH (Γερμανίας)

No 272 SILVERPLATED SET ...........................................................9,50 No 272 1 (2) E-1............................................................0,65 No 272 2 (2) A-2 ...........................................................0,70 No 272 3 (2) D-3 ...........................................................1,40 No 272 4 (2) G-4 ...........................................................2,00

PYRAMID (Γερμανίας)

528100 MANDOLIN SET............................................................ 12,50 528101 MANDOLIN E 1 ............................................................. 1,20 528102 MANDOLIN A 2 ............................................................. 1,50 528103 MANDOLIN D 3 ............................................................. 1,75 528104 MANDOLIN G 4 ............................................................. 1,85 529100 MANDOLIN SET............................................................ 12,50 530100 MANDOLIN SET (flatwound) .......................................... 27,00 530101 MANDOLIN E 1 ............................................................. 1,75

Page 32: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

32

ΧΟΡΔΕΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ 530102 MANDOLIN A 2 ............................................................. 3,50 530103 MANDOLIN D 3 ............................................................. 3,75 530104 MANDOLIN G 4 ............................................................. 4,50 531100 MANDOLIN SET (flatwound)............................................ 27,00

LA BELLA (Αμερικής)

No 880L,M LIGHT, MEDIUM BRONZZE SET .....................................8,00 No 770L,M LIGHT, MEDIUM SILVER SET .....................................8,00 No 771L » MI, 1 ...................................0,85 No 772L » LA, 2 ...................................0,85 No 773L » RE, 3 ...................................1,15 No 774L » SOL, 4..................................1,25

SAVAREZ (Γαλλίας)

ARGENTINE SET 1540 .......................................................... 11,00 » E1 1041 ............................................................0,85 » A2 1042 ............................................................0,90 » D3 1043 ............................................................2,00 » G4 1044 ............................................................1,75 » SET 1540X......................................................... 11,00 » E1 1041X...........................................................0,85 » A2 1042X...........................................................0,90 » D3 1043 ............................................................2,00 » G4 1044 ............................................................1,75

THOMASTIK (Αυστρίας)

No 154 SET PRECISION ......................................................... 31,50 No 150 MI » ..........................................................2,15 No 151 LA » ..........................................................3,95 No 152 RE » ..........................................................4,40 No 153 SOL » ..........................................................5,25

ΧΟΡΔΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

PYRAMID (Γερμανίας)

672/6 BOUZOUKI SET.............................................................. 11,00 672/8 » SET.............................................................. 15,00 672101 » D...................................................................1,60 672103 » A...................................................................1,70 672106 » F...................................................................2,60 672108 » C...................................................................2,80 706200 OUTI SET.............................................................. 10,00 706201 » RE - 1η (2 Χορδές) ............................................1,20 706202 » LA - 2η (2 Χορδές) ............................................1,30 706203 » MI - 3η (2 Χορδές) ............................................2,30 706204 » SI - 4η (2 Χορδές) ............................................2,00 706205 » ETLA - 5η (2 Χορδές)...........................................2,10 706206 » SOL - 6η...........................................................1,10 675/8 SAZ SET.............................................................. 22,00

LA BELLA (Αμερικής)

BOUZOUKI BZ 508 8/ΡΔΟ SET....................................................6,00 » BZ 506 6/ΡΔΟ SET....................................................4,00 » BZ 1,2 RE .....................................................0,50 » BZ 3,4 LA .....................................................0,50 » BZ 6 FA .....................................................1,20 » BZ 8 DO.....................................................1,20 OUTI OU80 SET.................................................. 18,00 LAOUD ML 450 SET.................................................. 11,70 MANDOLA MA 130 SET.................................................. 11,70 MANDOLA MA 150 SET.................................................. 11,70 SAZI SAZ SET.................................................. 13,00 BALALAIKA BL90 SET....................................................5,50

SAVAREZ (Γαλλίας)

Page 33: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

33

ΧΟΡΔΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

OUTI LEONIDA SET 6580 ....................................................... 10,00 » » D1 581 ..........................................................1,00 » » A2 58............................................................1,00 » » E3 583 ..........................................................1,20 » » B4 584 ..........................................................2,60 » » A5 585 ..........................................................2,40 » » G6 586 ..........................................................2,30

ÇANKAYA MUSIC (Τουρκίας) ΤΑΜΠΟΥΡΑ SET................................................................4,00

THOMASTIK (Αυστρίας)

OUTI 315 SET .............................................................. 17,00 LUTE 185 SET .............................................................. 60,00 BOUZOUKI 5956.0 SET 8/ΡΔΟ .................................................... 46,00 » 5956,00 SET 6/ΡΔΟ .................................................... 36,00

PIRASTRO (Γερμανίας)

880001 LYRA DI CRETA A1 ............................................................... 13,50 880002 LYRA DI CRETA D2 ............................................................... 17,50 880003 LYRA DI CRETA G3............................................................... 20,00

ΑΝΑΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΠΟΔΙΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

KÖNIG & MEYER (Γερμανίας)

10100-000-01 ΑΝΑΛΟΓΙΟ NICKEL ....................................................... 20,00 10100-000-55 » BLACK ........................................................ 22,50 10200-000-01 » NICKEL ....................................................... 27,00 10010-000-55 » BLACK ........................................................ 30,00 10010-000-54 » BLUE.......................................................... 30,00 10010-000-59 » RED ........................................................... 30,00 10010-000-60 » GREEN........................................................ 30,00 10050-000-01 » NICKEL ....................................................... 35,00 10041-000-55 » BLACK “ROBY” ............................................. 40,00 10065-000-01 » NICKEL ....................................................... 45,00 10065-000-55 » BLACK ........................................................ 45,00 10062-000-55 » BLACK “ROBY EXCLUSIVE” ................................ 50,00 11100-000-55 » BLACK “BATTERFLY”....................................... 55,00 11100-000-81 » SILVER “BATTERFLY” ...................................... 55,00 11100-000-99 » TRICOLOR “BATTERFLY” .................................. 55,00 10700-000-01 » NICKEL ....................................................... 60,00 10700-000-55 » BLACK ........................................................ 60,00 10800-000-00 » NICKEL “SPLASH” Stainless steel ......................165,00 12179-000-55 » BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ........................ 55,00 11870-000-55 » BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ........................ 65,00 12340-000-55 » BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ........................ 82,50 11811-000-01 » ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (walnut) ..........................100,00 11811-000-55 » ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (black,walnut top) .............100,00 11646-000-00 » ΞΥΛΙΝΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ (Σαλιγκάρι) ..........................153,00 11616-000-00 » ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (beech nat.) .....................165,00 11617-000-00 » ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (chery) ...........................165,00 11611-000-00 » ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ (walnut) ..........................165,00 12322-000-55 » ΞΥΛΙΝΟ, CONDUCTOR (black,round base) .............310,00 11540-000-55 » ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ (black) ........... 55,00 14670-000-01 ΥΠΟΠΟΔΙΟ NICKEL........................................................ 12,50 14670-000-55 » BLACK ........................................................ 12,50 14670-000-54 » BLUE .......................................................... 12,50 14670-000-59 » RED ........................................................... 12,50 14675-000-55 » BLACK ........................................................ 13,50 12250-000-55 ΛΑΜΠΑ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ 220V........................................... 36,00 12275-000-55 » » 220V ΔΙΠΛΗ .................................. 73,00

Page 34: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

34

ΑΝΑΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΠΟΔΙΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

85600-000-55 » » ΜΕ ΚΛΙΠΣ (ΑΑ BATTERIES) ΜΟΝΗ ............ 16,00 85640-000-55 » » ΜΕ ΚΛΙΠΣ (ΑΑA BATTERIES) ΔΙΠΛΗ .......... 23,50 85650-000-05 » » ΜΕ ΚΛΙΠΣ (ΑΑA BATTERIES) ΔΙΠΛΗ Power .. 28,00 12290-000-00 » 220V PHILIPS ................................................. 5,00 16015-000-01 ΤΑΣΑΚΙ » ............................................... 18,50 16035-000-55 ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙ » ............................................ 10,00 16035-000-55 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ............................................. 12,50 16092-000-55 PENCIL CLIP » ........................................ 0,80 12215-000-01 INSTRUMENT TRAY » ΞΥΛΙΝΗ ............................... 35,00 12218-000-55 INSTRUMENT TRAY » ALUMINIUM BLACK .................. 32,00 16060-000-55 MUSIC CLIP » BLACK (4 Pcs.) .................... 3,50 85050-000-55 » » » BLACK 22mm (4 Pcs.) ............. 3,50 85060-000-55 » » » BLACK 34mm (4 Pcs.) ............. 4,00 85055-000-55 » » » BLACK 28mm (4 Pcs.) ............. 3,75 11560-000-55 MAGNET Κ&Μ ..................................................... 3,00 11570-120-55 ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ BLACK,SILVER .......................... 0,50 10111-000-00 ΘΗΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ................................................. 5,00 10012-000-00 » » ................................................. 6,50 17580-000-55 ΒΑΣΗ ΚΙΘΑΡΑΣ “HELLI” CLASIC, (BLACK, BLUE, RED).............. 16,50 17581-000-55 » ΚΙΘΑΡΑΣ “HELLI” ELECTRIC ,BLACK ........................... 17,50 17530-000-99 » ΚΙΘΑΡΑΣ “BIG FOOT” (διάφορα χρώματα) .................. 17,50 17660-000-55 » ΚΙΘΑΡΑΣ CLASIC BLACK ....................................... 25,00 17685-000-55 » ΚΙΘΑΡΑΣ CLASIC MEMPHIS 20 BLACK .......................... 28,00 15500-000-01 » ΒΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ BLACK ..................................... 17,00 15520-000-55 » VIOLIN “HELLI” BLACK.......................................... 26,50 14110-000-02 » CELLO CHROME .............................................115,00 14100-000-02 » BASS CHROME .............................................115,00 15222-000-55 » ΚΛΑΡΙΝΟΥ BLACK .................................................. 16,00 15260-000-01 » FLUTE NICKEL ................................................ 15,00 15210-000-55 » TRUMBET BLACK................................................. 19,00 14052-000-55 » C. BASS BLACK .................................................250,00 15500-000-01 ΒΑΣΗ ΒΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ BLACK.................................... 17,00 15520-000-55 » VIOLIN “HELLI” BLACK................................ 26,50 14110-000-02 » CELLO CHROME..........................115,00 14100-000-02 » BASS CHROME..........................115,00

ARIA (Ιαπωνίας)

MS-203B ΑΝΑΛΟΓΙΟ BLACK ..................................................10,00 MS-302B » BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ..................30,00 MS-303B » BLACK, ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ .................37,50 WMS-200 » ΞΥΛΙΝΟ, ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ............................. 160,00 FT-200B ΥΠΟΠΟΔΙΟ BLACK ................................................... 8,00 FT-200C » NICKEL .................................................10,00 WFT-200 » ΞΥΛΙΝΟ.................................................18,50 GS-102B ΒΑΣΗ ΚΙΘΑΡΑΣ BLACK ................................................... 8,00 GS-103B » ΚΙΘΑΡΑΣ BLACK ..................................................10,00 GS-200B » ΚΙΘΑΡΑΣ BLACK (ΔΙΠΛΗ)........................................16,00 GS-300B » ΚΙΘΑΡΑΣ BLACK (ΤΡΙΠΛΗ) ......................................20,00 WGS-100 » ΚΙΘΑΡΑΣ ΞΥΛΙΝΗ ...............................................80,00 MIS-101B » ΜΙΚΡ/ΝΟΥ BLACK ..................................................22,50

MORESCHI (Ιταλίας)

ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ 1109 ................................................................ 6,50 » » 1107 ...............................................................12,90 ΑΝΑΛΟΓΙΟ NICKEL 706.................................................................24,50 » ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ PROF. 718.................................... 110,00 » » ΞΥΛΙΝΟ 714......................................58,00 » » ΞΥΛΙΝΟ 724......................................70,00 » » ALUMINIUM 715......................................65,00 » » PLEXIGLASS 719......................................80,00 ΒΑΣΗ ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ,ΗΛ/ΚΗΣ 1103Α, 1103Ε ........................15,50

Page 35: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

35

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

JOSE RAMIREZ (Ισπανίας)

JR FOOT STOOLS ..........................................................................00,00

GENDAI (Ιαπωνίας)

GGFS-1 ULTRA FOOT STOOL.................................................................27,50

SAVAREZ (Γαλλίας)

NAIL KITS 1......................................................................................22,00

K & M (Γερμανίας)

14550-000-01 ΚΑΠΟΤΑΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ............................................... 6,00 14560-000-01 » ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ............................................. 6,00

PYRAMID (Γερμανίας)

554 ΠΕΝΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (soft) ................................................................. 0,35 555 » » (medium) .......................................................... 0,40 556 » » (heavy)............................................................. 0,45 557 » » (extra heavy)...................................................... 0,50 655 » OUTI .......................................................................... 1,00 P655 » OUTI Professional ........................................................... 1,50

DUNLOP (Αμερικής)

ΠΕΝΕΣ 418 TORTEX STANDARD (0.50, 0.60, 0.73, 0,88, 1.0, 1.14) .. 0,35 » 4181 » » ΚΟΥΤΙ: 216 τεμ. .......................72,00 » 4180 » » ΚΟΥΤΙ: 432 τεμ. ..................... 135,00 » 423 TORTEX SMALL TEAR DROP (0.50, 0.60, 0.73, 0,88, 1.0, 1.14) .. 0,35 » 4231 » » » ΚΟΥΤΙ: 216 τεμ. .......................72,00 » 413 TORTEX TEAR DROP (0.50, 0.60, 0.73, 0,88, 1.0, 1.14) .. 0,35 » 4131 » » ΚΟΥΤΙ: 216 τεμ. .......................72,00 » 431 TORTEX TRIANGLE (0.50, 0.60, 0.73, 0,88, 1.0, 1.14) .. 0,35 » 4310 » » ΚΟΥΤΙ: 216 τεμ. .......................72,00 » 412 TORTEX SHARP (0.73, 0.88, 1.00, 1,14, 1.35, 1.50). 0,35 » 44 NYLON STANDARD (0.38, 0.46, 0.60, 0.73, 0.88, 1.0 ... 0,35 » 4410 » » ΚΟΥΤΙ: 216 τεμ. .......................70,00 » 47 NYLON JAZZ I,II,III (1.10, 1,18, 1.18) ...................... 0,50 » 410 DELRIN STANDARD (0.46, 0.71, 096, 1.14, 1.50, 2,00).. 0,25 » 4100 » » ΚΟΥΤΙ: 324 τεμ. .......................78,00 » 475 BIG STUBBY (1.0, 2.0, 3.0) .......................... 0,60 » 4750 » ΚΟΥΤΙ: 144 τεμ. .......................82,00 » 474 STUBBY (1.0, 2.0, 3.0) .......................... 0,60 » 4740 » ΚΟΥΤΙ: 144 τεμ. .......................82,00 » 483 SHELL (TH,MD,HV,XH)......................... 0,50 » 4830 » ΚΟΥΤΙ: 432 τεμ...................... 165,00 » 486 GELS STANDARD (LT,M-L,MD,HV,XH) ................... 0,30 » 4860 » ΚΟΥΤΙ: 1008 τεμ. ................... 200,00 » 4480 MATCH PIKS (0.46, 0.60, 0.73, 0.88, 1.00) ....... 2,00 » BL10 BLACLINE (0.60, 0.73, 1.00) ..................... 0,50 » BL100 » ΚΟΥΤΙ: 432 τεμ...................... 210,00 » ΝΥΧΙ 9032R PLASTIC CLEAR MEDIUM ΔΕΙΚΤΗΣ............................ 1,00 » » 9035R » » » ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ........................ 1,00 » » 9002R » » » ΔΕΙΚΤΗΣ............................ 1,00 » » 9012R » » » ΑΝΤΙΧΕΙΡΑΣ ........................ 1,00 ΠΕΝΟΘΗΚΗ 5001 PICKHOLDERS........................................................ 1,50 » 5006J » ...................................................... 2,00 ΠΕΝΤΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ GCB95 WAH-WAH ............................................... 145,00 CAPO 11F ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ FLAT .................................................... 6,20 » 14F » » ................................................. 7,60 » 15F » » ................................................. 9,30 » DCV-50F » » VICTOR......................................22,50 » 88B » » TRIGGER ....................................19,00

Page 36: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

36

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

» C4FB » » C-FOUR BLACK .............................19,00 » 70F » ELASTIC ................................................ 2,50 » 71C » » ............................................. 3,50 » 72D » » ............................................. 5,00 » 11C ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ CURV. .................................................. 6,20 » 14C » » ............................................... 7,60 » 83CB » » TRIGGER BLACK .........................19,00 SLIDE 202 SI GLASS REG/M ................................................. 5,00 » 203 SI » REG/H ................................................. 5,00 » 220 SI CHROME MED/M ................................................. 6,00 ΜΑΝΙΒΕΛΑ 100 SI BLACK PLASTIC ...................................................... 2,00 » 101 SI GEL WINDER ......................................................... 1,85 » HE475 HERCO PEG WINDER ................................................ 4,50 » 116 SI ERGO STRING WINDER.............................................. 3,75 » 117 SI ERGO BASS WINDER ............................................... 6,00 ΚΑΘ /ΣΤΙΚΟ 6501 FORMULA 65 POLISH KIT-SET.....................................15,00 » 6502 ΤΑΣΤΙΕΡΑ KIT-SET..................................................14,00 » 6574 BODYGLOSS 65 CREAM OF CARNAUBA ........................... 7,50 » 654 FORMULA 65 POLISH & CLEANER ................................. 6,00 » 6582 ΧΟΡΔΩΝ ULTRAGLIDE 65 - CONTITIONER........................ 4,00 » 5400 POLISH CLOTH (ΠΑΝΙ) .............................................. 2,85 FRET TOOL 6510 SHALLOW ANGLE...................................................70,00 GUITAR HUMIDIFIER HE 360 (ΥΓΡΑΣΙΑ)...................................................... 4,00 CORROSION CO 101 ΟΞΕΙΔΩΣΗ ........................................................13,50 ΤΑΣΤΟ 6S6200 5/8 (24 τεμ./set) ..................................................11,00 » 6T6200 24΄΄ (20 τεμ./tube) ...............................................67,00 » 6200 LB WEIGHT (τιμή / μέτρο) ......................................... 2,75 » 6210 LB WEIGHT (τιμή / μέτρο) ......................................... 2,75 » 6170 LB WEIGHT (τιμή / μέτρο) ......................................... 2,50 ΖΩΝΗ ΚΙΘΑΡΑΣ DD 40-09BK SOLID - BLACK........................................15,00 » » DD 40-11OY FLAMBE – ORANGE YELLOW.........................15,00 » » DD 38-11BL FLAMBE – BLUE .......................................15,00 » » DD 38-10OL CAMMO –OLIVE .......................................15,00 » » DD 38-09BK SOLID - BLACK........................................15,00

ORTOLA (Ισπανίας)

ΖΩΝΗ ΚΙΘΑΡΑΣ Νο 3-Ε, 12-S ............................................................ 7,00 » » Νο 14 ................................................................... 11,50 » » Νο 8-S .................................................................. 12,50 » » Νο 24 (notes) ......................................................... 16,50 » » Νο 31 ................................................................... 23,50 » » ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ Νο 1 .................................................. 4,20 » » » Νο 1-Ε ............................................... 4,50 » » » Νο 3.................................................. 6,50

D’ ADARIO (Αμερικής)

PW-GVH-02 HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Small- Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Κλαρινέτο ........ 13,00 PW-GCH HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Large- Μπάσσο, Τσέλο, Όμποε ................ 15,00 PW-GVH-HTS HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Small- Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Κλαρινέτο SET ... 48,00 PW-GCH-HTS HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Large- Μπάσσο, Τσέλο, Όμποε SET........... 50,00 PW-PL-03 SPRAY POLISH ............................................................7,50 PW-PL-01 CLEANING CREAM POLISH ...............................................7,50

HOSCO (Ιαπωνίας)

F-0006 BRIDGE PIN IVORY/BLACK SET (6 Pcs) ............................... 0,50 F-0007 BRIDGE PIN BLACK/WHITE SET (6 Pcs)................................ 0,50 F-0008 BRIDGE PIN IWHITE/BLACK SET (6 Pcs)................................ 0,50 F-0030B STRAP BUTTON BLACK ....................................................... 0,30 F-0030W STRAP BUTTON WHITE ....................................................... 0,30 SD-ASS PLASTIC SADDLE ( ΚΟΚΚΑΛΑΚΙ ΚΙΘΑΡΑΣ ) .................................. 0,35 ΝΤ-ASS PLASTIC NUT ( ΚΟΚΚΑΛΑΚΙ ΚΙΘΑΡΑΣ) ................................... 0,50 KCL-WM DEER SKIN WIPING CLOTH MEDIUM (ΔΕΡΜΑ) .................................30,00

ARIA (Ιαπωνίας)

Page 37: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

37

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

ΜΟD. AME - 1 MULTI-EFFECT PEDAL W/AC/DC Adapter............................ 100,00 ΜΟD. HR - 1 EFFECT PEDAL .............................................................58,00 ΜΟD. TD - 1 TUBE DRIVE PEDAL ........................................................97,50 ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ JG - 315 ARIA PRO II 15 Feet............................. 3,75 » » JG - 515 ARIA PRO II 15 Feet............................. 5,00 » » JG - 520 ARIA PRO II 20 Feet............................. 6,00 » » JG - 525 ARIA PRO II 20 Feet............................. 7,50 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ JMH+15 ARIA PRO II 15 Feet............................. 8,00 » » JMH-15 ARIA PRO II 15 Feet ........................... 7,50

WILLY WOLF (Ολλανδίας)

GUITAR REST GS 80 ...................................................................23,50

GITANO (Αυστρίας)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΘΑΡΑΣ ............................................................................23,50 SUCTION CUPS (ΒΕΝΤΟΥΖΑ) ................................................................. 2,00

TELLER (Γερμανίας)

ΚΑΠΟΤΑΣΤΟ ΚΙΘΑΡΑΣ 32016E EBONY (FLAMENCO) ..............................12,50 » » 32016R ROSEWOOD (FLAMENCO) ........................12,50 » » .................................................................... 4,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ 210111 ROSEWOOD ................................... 5,00 » » 210113 EBONY ....................................... 6,50

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ

GOTOH (Ιαπωνίας)

KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ MOD. 35G - 350......................................15,00 » » » MOD. 35G - 420......................................17,00 » » » MOD. 35G - 620 .................................... 34,00 » » » MOD. 35G - 1800-2M ...............................70,00 » » » MOD. 35AR - 510P-P ............................. 190,00 » » » MOD. 35AR - 510QC-KM .......................... 225,00 » » » MOD. 35AR - 510C-P ............................. 235,00 » » » MOD. 40G - 2000 ...................................55,00

DER JUNG Enterprise (Ταϊβάν)

KΛΕIΔIA KΛAΣΣIKHΣ KIΘAPAΣ DJ 218 (Nickel) ....................................... 3,80 » » » DJ 218A (Nickel)...................................... 3,80 » » » DJ 211N (Nickel) ..................................... 5,50 » » » DJ 211G (Gold) ...................................... 8,00 » » » DJ 214N (Nickel) ..................................... 5,50 » » » DJ 214G (Gold) ...................................... 8,00 » » » DJ 213GK (Gold - Black) ........................... 8,00 » » » DJ 216GK (Gold - Black) ........................... 8,00 » » » DJ 201 – P01 – P02 (Gold - Black)................ 30,00 » » » DJ 204GK (Gold - Black) .......................... 26,00 » » » DJ 203 – P03 (Gold - Black) ....................... 30,00 » » » DJ 202 – P04 (Chrome - Black) ................... 25,00 » » » DJ 206GK – P05 (Gold - Black) ................... 26,00 » » » DJ 206CK – P12 (Chrome - Black) ................ 25,00 » » » DJ 310GK – P01 (Gold - Black) ....................18,00 KΛΕIΔIA ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ-ΗΛΕΚΤΡ. DJ 221 (Nickel) ....................................... 3,50 » » » DJ 221 - M09 (Nickel)................................ 5,00 » » » DJ 226 (Nickel) ....................................... 4,00 » » » DJ 233C (Chrome)...................................14,00 » » » DJ 233G (Gold) ......................................20,00 » » » DJ 233G – P13 (Gold, Chrome) ....................27,00 » » » DJ 335C (Chrome)...................................15,00 » » » DJ 335G (Gold) ......................................20,00 » » » DJ 235G – P09 (Gold, Chrome) ....................27,00 » » » DJ 271N – M01 (Nickel) .............................13,50 » » » DJ 271G – M01 (Gold)...............................19,00

Page 38: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

38

ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ » » » DJ 240 – M11 (Chrome).............................14,00 » » » DJ 224 – M09 (Chrome).............................. 6,50 KΛΕIΔIA ELECTRIC BASS DJ 242C (Chrome)...................................22,00 » » » DJ 242G (Gold) ......................................26,00 KΛΕΙΔΙΑ MANDOLIN DJ 336G (Gold) ......................................11,50 » » DJ 336N (Nickel) ..................................... 6,50 » » DJ 536GK – P15 (Gold - Black) ....................37,00 » » DJ 736G – P15 (Gold) ...............................35,00 ΑΝΤΑΛ/ΚΑ SHAFT - BUTTON S02 ..................................................... 0,20 » » » P01,02,03,04,05,06,12,13,14 ...................... 1,35

SAVAREZ (Γαλλίας)

ACM 460 ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ EXAGON................................................... 450,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

DUNLOP (Αμερικής)

SLIDE GREASE HE 91 (SLIDES OF ALL BRASS) ................................... 1,50 CORK GREASE HE 72 TUBE ........................................................ 1,70 PURE FORMULA HE 449 SLIDE OIL (ΤΡΟΜΠΟΝΙ) ................................... 3,00 » » HE 450 BORE OIL (ΚΛΑΡΙΝΟ) .................................... 3,00 » » HE 451 KEY OIL (FOR ALL INSTRUMENT) .................... 3,00 SET ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΕ 108 SAXOPHONE COMPLET KIT ..............................17,00 » HE 81 TRUMPET » ..........................20,00 » HE 110 TROMBONE » ..........................16,50 » HE 105 CLARINET » ..........................16,00 » HE 106 CLARINET » (COMPOSITION)........14,50 » HE 107 FLUTE » ..........................15,00 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΕ 74 FLUTE CLEANING ROD CLOTH (ΠΑΝΙ) .................. 7,50 ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘ. ΗΕ 3015 FLUTE SWAB-PLAIN WIRE ................................ 3,50 SPITBALLS HE 185 18 SMALL SPITBALLS ...................................... 0,00

KÖNIG & MEYER (Γερμανίας)

15222-000-55 ΒΑΣΗ CLARINET BLACK.......................................... 16,00 15230-000-01 » FLUTE NICKEL ......................................... 15,00 15260-000-01 » FLUTE NICKEL ......................................... 15,00 14300-000-55 » SAXOPHONE BLACK.......................................... 25,00 15210-000-55 » TRUMPET BLACK.......................................... 19,00 15230-000-01 » ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ CLARINET NICKEL........................... 13,50 15235-000-01 » » FLUTE NICKEL ......................... 15,00 16410-000-01 » ΦΙΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ NICKEL ......................................... 13,00

MOLLENHAUER (Γερμανίας)

6151 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ............................................. 1,50 6130 CORK GREASE – Pot (ΑΛΟΙΦΗ) ............................................. 1,30 6131 CORK GREASE – Stick (ΑΛΟΙΦΗ) ............................................. 2,50 6135 RECORDER OIL (ΛΑΔΙ) ............................................. 3,50

D’ ADARIO (Αμερικής)

PW-GVH-02 HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Small- Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Κλαρινέτο ........ 13,00 PW-GCH HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Large- Μπάσσο, Τσέλο, Όμποε ................ 15,00 PW-GVH-HTS HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Small- Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Κλαρινέτο SET ... 48,00 PW-GCH-HTS HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Large- Μπάσσο, Τσέλο, Όμποε SET........... 50,00

Page 39: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

39

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

ORTOLA (Ισπανίας)

ΖΩΝΗ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ Νο 6-Ν Mujer , Nino ......................................... 11,00 » » Νο 6-C Acolchado ............................................. 4,00 » » Νο 6-E, 6-SE .................................................... 9,00 » » Νο 6-N Hombre ............................................... 10,00

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ – ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙΑ

INTELLI (Κορέας)

DM-8LT METRONOME .................................................................... 55,00 DM-8LS METRONOME .................................................................... 58,00 MT-202 METRONOME/TUNER........................................................... 35,00 IMT-204 » ....................................................... 40,00 DMT-8LT3 » ....................................................... 65,00 IMT-301 » THERMO-HYGRO METER (5 in 1) ................. 65,00 DCT-8L3 DIGITAL AUTO TUNER ......................................................... 22,00 DCT-8M DIGITAL CHROMATIC TUNER.................................................. 27,00 IMT-103 DIGITAL VIOLIN / CHROMATIC TUNER....................................... 25,00 IMT-203 DIGITAL VIOLIN / CHROMATIC TUNER / THERMO-HYGRO................ 35,00 IMT-500 DIGITAL TUNER CLIP STYLE .................................................. 37,50 IMP-100 MICROPHONE FOR TUNER ...................................................... 8,50 YHMT-99 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (πυραμίδα)....................................... 40,00

CHERUB (Κίνας)

WSM-330 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ (πυραμίδα) ................................... 40,00 WSM-300 INTELLIGENT METRONOME voice counting(πυραμίδα) ............... 55,00 WSM-200 INTELLIGENT METRONOME(πυραμίδα) ................................... 42,00 WSM-260 INTELLIGENT METRONOME(ρολοϊ, θερμόμετρο, υγρόμετρο) ......... 65,00 WSM-100 INTELLIGENT METRONOME ................................................ 35,00 WSM-001A INTELLIGENT METRONOME ................................................ 20,00 WSM-003 INTELLIGENT METRONOME CLIP ........................................... 20,00 WST-500A DIGITAL TUNER GUITAR-VIOLIN-CHROMATIC ............................ 20,00 WMT-555C METRONOME/TUNER (Chromatic Tuner/Metronome/Tone Gen.).... 25,00 WMT-568C METRONOME/TUNER (Chromatic Tuner/Metronome/Tone Gen.).... 30,00 WMT-573 METRONOME/TUNER (Pen, Metronome, Tuner, Clock, Alarm) ....... 30,00 WMT-520C CHROMATIC TUNER ( ........................................................ 22,00 WMT-552C CHROMATIC TUNER.......................................................... 25,00 WST-550G DIGITAL TUNER Guitar (Automatic LED)................................ 20,00 WST-550C DIGITAL TUNER Chromatic Mate (Automatic LED) ..................... 25,00 WST-500A DIGITAL TUNER (Violin) ..................................................... 20,00 WST-510C CHROMATIC TUNER.......................................................... 25,00 WMT-520GB GUITAR & BASS TUNER...................................................... 22,00 S 62 TONE GENERATOR (A4, Guitar,Violin)..................................... 5,00 WCP-55 MICROPHONE FOR TUNER ................................................... 5,00 WRW-106 RHYTHM METER (for drumer) .............................................. 85,00 WRD-41 MP3, WMA, PCM PLAYER - HI-FI RECORDER (256 MB) .................175,00 WRD-41 MP3, WMA, PCM PLAYER - HI-FI RECORDER (512 MB) .................220,00 WRD-41 MP3, WMA, PCM PLAYER - HI-FI RECORDER (1 GB) ....................300,00

WITTNER (Γερμανίας)

831 TAKTEL PICCOLO (ΚΑΦΕ) ...................................................... 52,00 834 TAKTEL PICCOLO (ΜΠΟΡΝΤΟ).................................................. 52,00 835 TAKTEL PICCOLO (ΜΠΕΖ) ....................................................... 52,00 836 TAKTEL PICCOLO (ΜΑΥΡΟ) ..................................................... 52,00

Page 40: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

40

ΔΙΑΠΑΣΩΝ

K & M (Γερμανίας)

16800-000-01 ΔΙΑΠΑΣΩΝ ΛΑ Διχ. (μικρό).......................................... 3,20 16810-000-01 » ΛΑ Διχ. (μεσαίο) ........................................ 4,50 16820-000-01 » ΛΑ Διχ. (μεγάλο)........................................ 7,30

PYRAMID (Γερμανίας)

1740 ΒΙΟΛΙ/ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ..................................................................... 6,50 1780 ΚΙΘΑΡΑ ................................................................................... 7,50 1745 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ.............................................................................. 6,50 1775 AOUD ..................................................................................... 7,50 1860 ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ (C – C) .................................................................... 18,50 1840 CHORD INDICATOR (ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ) ................................................... 32,00 1680 Α .......................................................................................... 2,00 1880 Α (μπρελόκ) ............................................................................. 3,50

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ORTOLA (Ισπανίας)

ΛΟΥΡΙΑ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ......................................................................... 60,00

MORESCHI (Ιταλίας)

ΚΑΘΙΣΜΑ DRUMS 1402 ...................................................35,00 ΓΕΡΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 004 ....................................................25,00 ΒΑΣΗ ΠΙΑΤΙΝΙΟΥ 1205 ...................................................92,00 » HIT-HAT 1204 ................................................. 120,00

ARIA (Ιαπωνίας)

ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ MS-101B BLACK............................................22,50 ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ JMH+15 ARIA PRO II 15 Feet ............................ 8,00 » » JMH-15 ARIA PRO II 15 Feet ........................... 7,50

K & M (Γερμανίας)

16600-000-01 ΚΛΕΙΔΙ ΠΙΑΝΟΥ ΑΠΛΟ ............................................ 18,50 16700-000-01 » » SET............................................... 65,00 21020-300-01 ΒΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ NICKEL........................................... 55,00 21020-300-55 » » BLACK ........................................... 55,00 21500-000-01 ADAPTER » NICKEL............................................ 2,00 21600-000-01 ADAPTER » NICKEL............................................ 2,00 16420-000-01 ΒΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ NICKEL............................ 12,50

Page 41: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

41

ΔΟΞΑΡΙΑ

Bernd Dölling (Γερμανίας)

101/10311 ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4 .............................................. 1.450,00 101/10321 » 4/4 .............................................. 1.600,00 101/10401 » 4/4 .............................................. 2.700,00 Sondermodell » 4/4 .............................................. 4.500,00 101/10312 ΒΙΟΛΑΣ 4/4 .............................................. 1.750,00 101/10322 » 4/4 .............................................. 1.900,00 101/10402 » 4/4 .............................................. 3.250,00 101/10313 ΤΣΕΛΛΟΥ 4/4 .............................................. 2.000,00 101/10323 » 4/4 .............................................. 2.250,00 101/10403 » 4/4 .............................................. 3.600,00 101/10445C ΜΠΑΣΣΟΥ 4/4 .............................................. 1.500,00

DÖRFLER (Γερμανίας)

Νο 6 ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4 Brasilwood German Silver ....................... 85,00 Νο 6a » 4/4 » » » ......................... 95,00 Νο 7 » 4/4 » » » ........................100,00 Νο 7a » 4/4 » » » ........................115,00 Νο 8 » 4/4 » » » ........................110,00 Νο 9 » 4/4 » » » ........................125,00 Νο 10 » 4/4 » » » ........................145,00 Νο 14 » 4/4 Pernambuco Wood German Silver ............130,00 Νο 14a » 4/4 » » » » ...............140,00 Νο 15 » 4/4 » » » » ...............150,00 Νο 15a » 4/4 » » » » ...............170,00 Νο 16 » 4/4 » » » » ...............185,00 Νο 17 » 4/4 » » » » ...............215,00 Νο 18 » 4/4 » » » » ...............230,00 Νο 19 » 4/4 » » » » ...............275,00 Νο 19a » 4/4 » » » » ...............285,00 Νο 191 » 4/4 » » » » ...............340,00 Νο 192 » 4/4 » » » » ...............390,00 Νο 20 » 4/4 » » Real Silver ...............475,00 Νο 20a » 4/4 » » » » ...............500,00 Νο 21 » 4/4 » » » » ...............540,00 Νο 21a » 4/4 » » » » ...............560,00

Page 42: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

42

ΔΟΞΑΡΙΑ

Νο 22 » 4/4 » » » » ...............650,00 Νο 22a » 4/4 Pernambuco Wood Real Silver ..............715,00 Νο 23 » 4/4 » » » » ...............920,00 Νο 23a » 4/4 » » » » ............ 1.000,00 Νο 24 » 4/4 » » » » ............ 1.100,00 Νο 25 » 4/4 » » » » ............ 1.250,00 Νο 200 » 4/4 » » Gold ................ 2.500,00 Νο 300 » 4/4 » » » ................ 2.900,00 Νο 400 » 4/4 » » » ................ 3.300,00 Νο 6 ΒΙΟΛΑΣ 4/4 Brasilwood German Silver ......................100,00 Νο 6a » 4/4 » » » ........................110,00 Νο 7 » 4/4 » » » ........................120,00 Νο 7a » 4/4 » » » ........................135,00 Νο 8 » 4/4 » » » ........................130,00 Νο 9 » 4/4 » » » ........................145,00 Νο 10 » 4/4 » » » ........................160,00 Νο 14 » 4/4 Pernambuco Wood German Silver ............140,00 Νο 14a » 4/4 » » » » ...............155,00 Νο 15 » 4/4 » » » » ...............165,00 Νο 15a » 4/4 » » » » ...............195,00 Νο 16 » 4/4 » » » » ...............210,00 Νο 17 » 4/4 » » » » ...............245,00 Νο 18 » 4/4 » » » » ...............265,00 Νο 19 » 4/4 » » » » ...............300,00 Νο 19a » 4/4 » » » » ...............325,00 Νο 191 » 4/4 » » » » ...............390,00 Νο 192 » 4/4 » » » » ...............450,00 Νο 20 » 4/4 » » Real Silver ...............575,00 Νο 20a » 4/4 » » » » ...............600,00 Νο 21 » 4/4 » » » » ...............650,00 Νο 21a » 4/4 » » » » ...............675,00 Νο 22 » 4/4 » » » » ...............795,00 Νο 22a » 4/4 » » » » ...............860,00 Νο 23 » 4/4 » » » » ............ 1.100,00 Νο 24 » 4/4 » » » » ............ 1.350,00 Νο 25 » 4/4 » » » » ............ 1.550,00 Νο 200 » 4/4 » » Gold ................ 3.100,00 Νο 300 » 4/4 » » » ................ 3.350,00 Νο 400 » 4/4 » » » ................ 3.800,00 Νο 6 ΤΣΕΛΛΟΥ 4/4 Brasilwood German Silver ......................110,00 Νο 6a » 4/4 » » » ........................120,00 Νο 7 » 4/4 » » » ........................145,00 Νο 7a » 4/4 » » » ........................155,00 Νο 8 » 4/4 » » » ........................150,00 Νο 9 » 4/4 » » » ........................170,00 Νο 10 » 4/4 » » » ........................185,00 Νο 14 » 4/4 Pernambuco Wood German Silver ............150,00 Νο 14a » 4/4 » » » » ...............165,00 Νο 15 » 4/4 » » » » ...............200,00 Νο 15a » 4/4 » » » » ...............225,00 Νο 16 » 4/4 » » » » ...............240,00 Νο 17 » 4/4 » » » » ...............280,00 Νο 18 » 4/4 » » » » ...............325,00 Νο 19 » 4/4 » » » » ...............350,00 Νο 19a » 4/4 » » » » ...............375,00 Νο 191 » 4/4 » » » » ...............450,00 Νο 192 » 4/4 » » » » ...............500,00 Νο 20 » 4/4 » » Real Silver ...............620,00 Νο 20a » 4/4 » » » » ...............685,00 Νο 21 » 4/4 » » » » ...............700,00 Νο 21a » 4/4 » » » » ...............730,00 Νο 22 » 4/4 » » » » ...............875,00 Νο 22a » 4/4 » » » » ............ 1.000,00

Page 43: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

43

ΔΟΞΑΡΙΑ

Νο 23 » 4/4 » » » » ............ 1.300,00 Νο 23a » 4/4 » » » » ............ 1.400,00 Νο 24 » 4/4 » » » » ............ 1.500,00 Νο 25 » 4/4 Pernambuco Wood Real Silver ............ 1.675,00 Νο 200 » 4/4 » » Gold ................ 3.400,00 Νο 300 » 4/4 » » » ................ 3.900,00 Νο 400 » 4/4 » » » ................ 4.400,00 Νο 6 ΜΠΑΣΣΟΥ 4/4 Brasilwood German Silver ......................180,00 Νο 6a » 4/4 » » » ........................200,00 Νο 7 » 4/4 » » » ........................230,00 Νο 7a » 4/4 » » » ........................275,00 Νο 8 » 4/4 » » » ........................285,00 Νο 9 » 4/4 » » » ........................300,00 Νο 10 » 4/4 » » » ........................315,00 Νο 14 » 4/4 Pernambuco Wood German Silver ............340,00 Νο 14a » 4/4 » » » » ...............425,00 Νο 15 » 4/4 » » » » ...............435,00 Νο 15a » 4/4 » » » » ...............455,00 Νο 16 » 4/4 » » » » ...............475,00 Νο 17 » 4/4 » » » » ...............500,00 Νο 18 » 4/4 » » » » ...............560,00 Νο 19 » 4/4 » » » » ...............600,00 Νο 19a » 4/4 » » » » ...............625,00 Νο 191 » 4/4 » » » » ...............675,00 Νο 192 » 4/4 » » » » ...............725,00 Νο 20 » 4/4 » » Real Silver ...............800,00 Νο 20a » 4/4 » » » » ...............900,00 Νο 21 » 4/4 » » » » ............ 1.000,00 Νο 21a » 4/4 » » » » ............ 1.175,00 Νο 22 » 4/4 » » » » ............ 1.200,00 Νο 22a » 4/4 » » » » ............ 1.350,00 Νο 23 » 4/4 » » » » ............ 1.600,00 Νο 24 » 4/4 » » » » ............ 1.850,00 Νο 25 » 4/4 » » » » ............ 2.200,00 Νο 200 » 4/4 » » Gold ................ 4.150,00 Νο 300 » 4/4 » » » ................ 4.500,00 Νο 400 » 4/4 » » » ................ 5.000,00

OTTO JOS KLIER (Γερμανίας)

MOD. 1/151 ΒΙΟΛΙΟΥ 3/4 ................................................. 95,00 MOD. 1/151 » 4/4 ................................................. 95,00 MOD. 1/152 » 4/4 ................................................120,00 MOD. 1/153 » 4/4 ................................................140,00 MOD. 1/154 » 4/4 ................................................150,00 MOD. 1/155 » 4/4 ................................................170,00 MOD. OJK 01 » 4/4 ................................................175,00 MOD. 1/156 » 4/4 ................................................210,00 MOD. 1/157 » 4/4 ................................................275,00 MOD. OJK 02 » 4/4 ................................................300,00 MOD. 1/160 » 4/4 ................................................600,00 MOD. OJK 03 » 4/4 ................................................600,00 MOD. 1/162 » 4/4 ................................................700,00 MOD. 1/163 » 4/4 ................................................850,00 MOD. OJK 04 » 4/4 ................................................850,00 MOD. 1/164 » 4/4 ............................................. 1.100,00 MOD. 1/165 » 4/4 ............................................. 1.250,00 MOD. 1/166 » 4/4 ............................................. 1.500,00 MOD. OJK 05 » 4/4 ............................................. 1.500,00 MOD. 1/200 » 4/4 ............................................. 2.650,00 MOD. 1/300 » 4/4 ............................................. 2.800,00 MOD. 1/400 » 4/4 ............................................. 3.300,00 MOD. 2/151 ΒΙΟΛΑΣ .....................................................115,00

Page 44: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

44

ΔΟΞΑΡΙΑ

MOD. 2/152 » .....................................................135,00 MOD. 2/153 » .....................................................145,00 MOD. 2/154 » .....................................................165,00 MOD. 2/155 » .....................................................210,00 MOD. 2/156 » .....................................................250,00 MOD. 2/157 » .....................................................365,00 MOD. 2/160 » .....................................................665,00 MOD. 2/162 » .....................................................685,00 MOD. 2/163 » .....................................................750,00 MOD. 3/151 ΤΣΕΛΛΟ 4/4 ................................................150,00 MOD. 3/152 » 4/4 ................................................165,00 MOD. 3/153 » 4/4 ................................................180,00 MOD. 3/154 » 4/4 ................................................200,00 MOD. 3/155 » 4/4 ................................................235,00 MOD. 3/156 » 4/4 ................................................285,00 MOD. 3/157 » 4/4 ................................................375,00 MOD. 3/160 » 4/4 ................................................800,00 MOD. 3/162 » 4/4 ................................................900,00 MOD. 3/163 » 4/4 ............................................. 1.200,00 MOD. 4/151 ΜΠΑΣΣΟ 3/4, 4/4 ..........................................250,00 MOD. 4/152 » 3/4, 4/4 ..........................................280,00 MOD. 4/154 » 3/4, 4/4 ..........................................345,00 MOD. 4/157 » 3/4, 4/4 ..........................................650,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

MOD. YHVB-100 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 4/4........ 40,00 MOD. YHVAB-100 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΑΣ................................................... 44,00 MOD. YHCB-100 ΔΟΞΑΡΙ ΤΣΕΛΛΟΥ 1/8,1/4, 1/2, 3/4, 4/4 ................ 60,00 MOD. YHBB-200F ΔΟΞΑΡΙ ΜΠΑΣΣΟΥ 3/4, 4/4 ................................165,00

STENTOR (Αγγλίας) MOD. 1461 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4,3/4,1/2,1/4,1/8,1/16 ............ 30,00

MOD. 1250 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4 .......................................250,00 MOD. 1549 ΔΟΞΑΡΙ CELLO 4/4,3/4,1/2,1/4 ........................ 45,00 MOD. 1461 ΔΟΞΑΡΙ CELLO 4/4 ........................................ 65,00 MOD. 1517 ΔΟΞΑΡΙ BASS 3/4 - 1/2 ................................100,00 MOD. 1517 ΔΟΞΑΡΙ BASS 1/4 - 1/8 ................................100,00

ARIA (Ιαπωνίας)

VB - 10 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4 ................................................ 20,00 VB - 10 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, ............................ 20,00 VB - 20 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4 ................................................ 30,00 VB - 20 ΔΟΞΑΡΙ ΒΙΟΛΙΟΥ 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, ............................ 30,00 CB - 10 ΔΟΞΑΡΙ ΤΣΕΛΛΟΥ 4/4 ................................................ 30,00 CB - 10 ΔΟΞΑΡΙ ΤΣΕΛΛΟΥ 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, ............................ 30,00 CB - 20 ΔΟΞΑΡΙ ΤΣΕΛΛΟΥ 4/4 ................................................ 40,00 CB - 20 ΔΟΞΑΡΙ ΤΣΕΛΛΟΥ 3/4, 1/2, 1/4, 1/8, ............................ 40,00

ΡΕΤΣΙΝΕΣ

PIRASTO (Γερμανίας)

OLIV / EVAH VIOLIN – VIOLA ...................................................... 10,00 OBLIGATO / No 1 » » ...................................................... 7,50 EUDOXA » » ...................................................... 9,50 TONICA » » ...................................................... 8,00 GOLD » » ...................................................... 8,00 GOLDFLEX » » ...................................................... 9,75 SCHWARTZ » » ...................................................... 5,70 PIRANITO » » ...................................................... 4,90 CELLO CELLO .................................................................. 7,50 CELISTO » .................................................................. 9,60 BASS BASS ................................................................... 10,00

Page 45: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

45

ΡΕΤΣΙΝΕΣ

LARSEN (Δανίας)

VIOLIN ........................................................................................... 16,50 VIOLA............................................................................................ 16,50 CELLO ........................................................................................... 16,50

THOMASTIK (Αυστρίας)

No 199 VIOLIN-VIOLA Euphon ......................................................... 4,50 No 200 » Special on Both Sides (weich, hard) ....................... 6,50 No 202 » Special Round Flamed ....................................... 6,50 No 203 » DOMINANT ..................................................... 6,50 No 200Α » Artist on Both Sides .......................................... 7,40 No 202Α » Artist Round Flamed ......................................... 7,40 No 206 » Tropen ......................................................... 7,90 No 204 CELLO Special Round Flamed ....................................... 7,40 No 204A » Artist Round Flamed ......................................... 8,80 No 207 » Tropen ......................................................... 8,80 No 205 BASS Special Round Flamed ....................................... 7,90 No 205A » Artist Round Flamed ......................................... 9,30 No 208 » Tropen ......................................................... 9,30

HILL (Αγγλίας)

ΒΙΟΛΙΟΥ HILL LIGHT (277008)............................................. 8,50 ΒΙΟΛΙΟΥ HILL DARK (277009)............................................. 8,50

SAVAREZ (Γαλλίας)

BERNARDEL 5001 E....................................................................... 10,00 MILLANT – DEROUX 5100....................................................................... 6,50 ETUDE 5002 ..................................................................................... 3,50

D’ ADARIO (Αμερικής)

KAPLAN KACR 6 ................................................................................. 8,50 KAPLAN KACR 7 ................................................................................. 8,50 KAPLAN KRDD - CASE.......................................................................... 10,00 KAPLAN KRDL - CASE.......................................................................... 10,00 D’ADDARIO VR 200 ............................................................................. 3,70 D’ADDARIO VR 300 ............................................................................. 3,70

DICK (Γερμανίας)

C/BASS PETZ MEDIUM (271304)............................................. 5,50 POWDER (270501)............................................. 3,30

ΓΕΦΥΡΕΣ VIOLIN / VIOLA

KUN (Καναδά)

ΓΕΦΥΡΕΣ BIOΛIOY 500 SUPER REST 4/4 ...........................................36,00 » » 300 ORIGINAL REST 4/4........................................36,00 » » 300C COLLAPSIBLE 4/4 ........................................40,00 » » 800 BRAVO WOODEN 4/4 ......................................80,00 » » 1000 VOCE CARBON 4/4 ..................................... 100,00 » » 700 SUPER REST 3/4-1/2 ......................................35,00 » » 200 ORIGINAL REST 3/4-1/2 ..................................36,00 » » 200C COLLAPSEBLE 3/4-1/2 ..................................38,00 » » 100 ORIGINAL REST 1/4-1/8 ..................................28,50 » » 100C COLLAPSIBLE – MINI 1/16-1/4...........................31,50 ΓΕΦΥΡΕΣ BΙΟΛΑΣ 600 SUPER REST .................................................42,00 » » 400 ORIGINAL REST .............................................42,00 » » 400C COLLAPSIBLE ..............................................40,50 » » 900 BRAVO WOODEN.......................................... 100,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ P311L, S FORK MEMBER (600,500,400,300) .................. 8,00 » » P311CL, CS » » (300C,400C,800,900)............... 8,00 » » P311XL » » (600,500,400,400C,300,300C) ...... 9,00

Page 46: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

46

ΓΕΦΥΡΕΣ VIOLIN / VIOLA

» » P311ML,MS » » (600,500,400,400C,300,C,800,900) . 9,00 » » P211L,S » » (200,700).......................... 8,00 » » P211CL,CS » » (200C)............................. 8,00 » » P211ML,MS » » (200,200C,700) .................... 9,00 » » P1011S, L » » (VOCE 1000) ......................13,00 » » P410CH,CL END MEMBER (400C)............................. 6,00 » » P310H,L » » (400,300,200) ..................... 6,00 » » P310CH,CL » » (300C)............................. 6,00 » » P210CH,CL » » (200C)............................. 6,00 » » P510 » » (500,700).......................... 8,00 » » P610 » » (600) .............................. 8,00 » » P810H,L » » (800) .............................. 9,00 » » P910H,L » » (900) .............................. 9,00 » » P313 RUBBER TUBING (311,311C)...................... 1,20 » » P213 RUBBER TUBING (211,211C,111,111C) ............ 1,20 » » 512 ADJUSTING SCREW (500,600,700)................. 1,70 » » 112 NUT BLACK (100) ................................ 0,85 » » 312 NUT BLACK (400,300,200) ........................ 0,85 » » 312C NUT BLACK (400C,300C,200C) .................... 0,85 » » P812 NUT BRASS (BRAVO 800,900)..................... 2,50 » » 112C ADJUSTING BROWN (100C) ....................... 1,50 » » 510a, 510b INSERT (500,600,700) ............................. 2,50 » » SRC 5 SHOULDER CASE (3/4-1/16) .....................14,00

BONMUSICA (Γερμανίας)

ΓΕΦΥΡΕΣ BIOΛIOY BSG 44 4/4 ....................................................45,00 » » BSG 34 3/4 ....................................................45,00 » » BSG 12 1/2 ....................................................45,00 » » BSG 14 1/4 ....................................................45,00 » » BSG 18 1/8 ....................................................43,00 » » BSG 116 1/16 ...................................................40,00 ΓΕΦΥΡΕΣ BΙΟΛΑΣ BSB 1512 15,1/2 ...............................................50,00 » » BSB 16 16.....................................................50,00 » » BSB 1612 16,1/2.................................................50,00 » » BSB 17 17.....................................................50,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ HT 36K Schulterteil 36X110 Violin 4/4, Viola.........15,00 » » HT 32K Schulterteil 32X110 Violin 3/4.................14,00 » » HT 28K Schulterteil 28X110 Violin 1/2,1/4,1/8 ......14,00 » » HKG 50 Halteklaue 50mm Violin 4/4, Viola ............ 7,00 » » HKG 35 Halteklaue 35mm Violin 4/4, Viola, ........... 6,00 » » HKG 45 Halteklaue 45mm Violin 3/4 .................... 7,00 » » HKG 30 Halteklaue 30mm Violin 3/4 .................... 6,00 » » HKK 35 Halteklaue 35mm Violin 1/2 .................... 6,00 » » HKK 30 Halteklaue 30mm Violin 1/4 .................... 6,00 » » HKK 25 Halteklaue 25mm Violin 1/2,1/4,1/8 ......... 6,00 » » ZKB 44 Zellkautschukauflage Violin 4/4 ............... 4,00 » » ZKB 34 Zellkautschukauflage Violin 3/4................ 3,50 » » ZKB 12 Zellkautschukauflage Violin 1/2,1/4 .......... 3,50 » » ZKB 1612 Zellkautschukauflage Viola...................... 4,50 » » RMM 4 Randelmutter M4 Violin,Viola ................... 0,35 » » SM 4X8 Senkkopfschraube M4 X 8mm Verzinkt......... 0,20

WILLY WOLF (Ολλανδίας)

ΓΕΦΥΡΕΣ BIOΛIOY SR-22 FORTE PRIMO 3/4 - 4/4 ................26,00 » » SR-23 FORTE SECONDO 3/4 - 4/4 ................26,00 » » SR-24 FORTE SECONDO 1/4 - 1/2 ................26,00 » » SR-45 FORTE SECONDO 1/8 - 1/16...............23,00 » » SR-25 FORTE SECONDO 3/4 - 4/4 LEFT ........37,50 » » SR-26 FORTE SECONDO 1/4 - 1/2 LEFT ........37,50 » ΒΙΟΛΑΣ SR-21 FORTE PRIMO ...................................27,00 » » SR-20 FORTE SECONDO ...............................27,00 » ΒΙΟΛΙΟΥ/ΒΙΟΛΑΣ SR-11 SUPER FLEXIBLE ................................35,00 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΑ ΒΙΟΛΙ-ΒΙΟΛΑΣ KH 11 GUARNERI Nickel Ebony ....................35.00

Page 47: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

47

ΓΕΦΥΡΕΣ VIOLIN / VIOLA

» » KH 13 GUARNERI Nickel Rose ......................35,00 » » KH 10 GUARNERI Gold Ebony.....................40,00 » » KH 12 GUARNERI Gold Rose ......................40,00 » » KH 31 STRAD Nickel Ebony ....................35,00 » » KH 33 STRAD Nickel Rose ......................35,00 » » KH 30 STRAD Gold Ebony.....................40,00 » » KH 32 STRAD Gold Rose ......................40,00 » » KH 21 FLESCH Nickel Ebony ....................35,00 » » KH 23 FLESCH Nickel Rose......................35,00 » » KH 20 FLESCH Gold Ebony ....................40,00 » » KH 22 FLESCH Gold Rose......................40,00 » » KH 41 MORAWETZ Nickel Ebony....................35,00 » » KH 61 MAESTRO .....................................42,00 » » KH 63 MAESTRINO .....................................42,00 » » KH 72 CLASSIC .....................................42,00 » » KH 74 SPECIAL .....................................36,00 » » KH 31 STRAD .....................................36,00 ΒΑΣΗ CELLO EP 85 ....................................................15,00 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΕΦΥΡΑΣ SR 51 FOOT INCLUDING SYNTHETIC SCREW ........ 4,50 » » SR 52 SYNTHETIC SCREW .............................. 0,50 » » SR 53 PUSH IN RUBBERT RETAINING RING .......... 0,75 » » SR 54 RUBBER TUBE FOR FOOT....................... 0,15 » » SR 55 BRAKE RUBBER................................... 0,15 » » SR 56 RUBBER BUFFER ................................. 0,20 » » SR 58 RUBBER TUBE SET .............................. 8,00 » » SR 54 RUBBER TUBE Pcs. ............................. 0,50 » ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟΥ KH 51 CHINREST SCREWS NICKEL ...................15,00 » » KH 50 CHINREST SCREWS GOLD .....................17,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

AUBERT (Γαλλίας)

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ V6TB5 1/16............................................ 4,50 » » V8TB5 1/8 ............................................. 4,50 » » V1TB5 1/4 ............................................. 4,50 » » V1TB7 1/4 ............................................11,00 » » V1TB8 1/4 LUXE ....................................25,00 » » V2TB5 1/2 ............................................. 4,50 » » V2TB7 1/2 ............................................11,00 » » V2TB8 1/2 LUXE ....................................25,00 » » V3TB5 3/4 ............................................. 4,50 » » V3TB7 3/4 ............................................11,00 » » V3TB8 3/4 LUXE .....................................25,00 » » V3TB8L 3/4 DE LUXE ................................30,00 » » V4TB5 4/4 ............................................. 4,50 » » V4TB7 4/4 ............................................11,00 » » V4TB8 4/4 LUXE ....................................25,00 » » V4TB8 CB 4/4 LUXE ....................................25,00 » » V4TB8L 4/4 DE LUXE ................................30,00 » » V4TB8L CB 4/4 DE LUXE ................................30,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΒΙΟΛΑΣ Α48ΤΒ5 48mm.......................................... 6,00 » » A48TB7 48mm.........................................15,00 » » A48TB8 48mm LUXE ..................................26,50 » » A48TB8L 48mm DE LUXE ..............................35,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΤΣΕΛΛΟΥ C8FTB14 1/8 Francais ................................29,50 » » C1FTB14 1/4 Francais ................................29,50 » » C1FTB16 1/4 Francais ................................52,50 » » C2FTB14 1/2 Francais ................................29,50 » » C2FTB16 1/2 Francais ................................52,50 » » C2FTB18 1/2 Francais ................................83,50 » » C3FTB14 3/4 Francais ................................29,50

Page 48: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

48

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ » » C3FTB16 3/4 Francais ................................52,50 » » C3FTB18 3/4 LUXE Francais ........................83,50 » » C4FTB14 4/4 90mm Francais .......................29,50 » » C4BTB14 4/4 90mm Belge...........................29,50 » » C4FTB16 4/4 90mm Francais .......................52,50 » » C4BTB16 4/4 90mm Belge ..........................52,50 » » C4FTB18 4/4 LUXE 90mm Francais ...............83,50 » » C4BTB18 4/4 LUXE 90mm Belge ...................83,50 » » C4FTB18L 4/4 DE LUXE 90mm Francais ......... 105,00 » » C4BTB18L 4/4 DE LUXE 90mm Belge ............. 105,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΠΑΣΣΟΥ Β3FNB20 3/4 147mm Francais.......................75,00 » » Β3BNB20 3/4 147mm Belge ..........................75,00 » » Β3FTB21 3/4 147mm Francais..................... 100,00 » » Β3BTB21 3/4 147mm Belge ........................ 100,00 » » Β3FTB22 3/4 DE LUXE 147mm Francais ......... 175,00

CHEVALETS DESPIAU (Γαλλίας)

ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ V11N ECT 3/4,1/2,1/4,1/8 ...................12,00 » » V11N EBT 3/4,1/2..............................19,00 » » V11N EAT 3/4,1/2..............................25,00 » » V11N42EDT 4/4 42mm ........................... 7,00 » » V11N42ECT 4/4 42mm ..........................12,00 » » V11N42EBT 4/4 42mm ..........................19,00 » » V11N42EAT 4/4 42mm ..........................25,00 » » V11BIS42EAT 4/4 42mm ..........................25,00 » » V11N41EAT 4/4 41mm ..........................25,00 » » V11N43EAT 4/4 43mm ..........................25,00 » » VB7N41EAT 4/4 41mm Baroque ..............30,00 » » VB1N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VB2N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VB3N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VB4N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VB5N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VAB1N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VAB2N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 » » VAB3N41EAT 4/4 41mm Baroque ...............30,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΒΙΟΛΑΣ A11N48ECT 48mm ................................17,00 » » A11BIS48EBT 48mm ................................24,00 » » A11N48EAT 48mm ................................30,00 » » A11N50EAT 50mm ................................30,00 » » AB7N48EAT 48mm Baroque ....................33,00 » » AB1N48EAT 48mm Baroque ....................33,00 » » AB2N48EAT 48mm Baroque ....................33,00 » » AB3N48EAT 48mm Baroque ....................33,00 » » AB4N48EAT 48mm Baroque ....................33,00 » » AB8N48EAT 48mm Baroque ....................33,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΤΣΕΛΛΟΥ C9N80EAT 3/4 80mm ..........................75,00 » » C9N90EDT 4/4 90mm ..........................28,00 » » C9N90ECT 4/4 90mm ..........................40,00 » » C9N90EBT 4/4 90mm ..........................60,00 » » C9N90EAT 4/4 90mm ..........................75,00 » » C11N90EAT 4/4 90mm ..........................75,00 » » C8BIS90EAT 4/4 90mm ..........................75,00 » » C8N90EAT 4/4 90mm ..........................75,00 » » C2N90EBT 4/4 90mm ..........................75,00 » » CB1N90EAT 4/4 90mm Baroque ..............90,00 » » CB11N90EAT 4/4 90mm Baroque ..............90,00 » » CB2N90EAT 4/4 90mm Baroque ..............90,00 » » CB3N90EAT 4/4 90mm Baroque ..............90,00

Page 49: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

49

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ » » CB4N90EAT 4/4 90mm Baroque ..............90,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΠΑΣΣΟΥ CT6N150EDT 3/4 150mm ........................60,00 » » CT6N150ECT 3/4 150mm ........................75,00 » » CT6N150EBT 3/4 150mm ........................95,00 » » CT6N150EAT 3/4 150mm ...................... 125,00 » » CT7N150EAT 3/4 150mm ...................... 125,00 » » CT6N158EBT 4/4 158mm ........................95,00 » » CT6N158EAT 4/4 158mm ...................... 125,00

SUZUKI (Ιαπωνίας)

MM-V MUTE VIOLIN..................................................................45.00 MM-C MUTE CELLO ..................................................................70,00 KCL-WM DEER SKIN WIPING CLOTH MEDIUM (ΔΕΡΜΑ) .................................30,00

D’ ADARIO (Αμερικής)

PW-GVH-02 HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Small- Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Κλαρινέτο ........ 13,00 PW-GCH HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Large- Μπάσσο, Τσέλο, Όμποε ................ 15,00 PW-HPK-02 HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) - Βιολί .......................................... 20,00 PW-HPK-01 HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) AUTO ......................................... 25,00 PW-GVH-HTS HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Small- Κιθάρα, Βιολί, Βιόλα, Κλαρινέτο SET ... 48,00 PW-GCH-HTS HUMIDIFIER (ΥΓΡΑΣΙΑ) Large- Μπάσσο, Τσέλο, Όμποε SET........... 50,00 PW-MPC ΠΑΝΙ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Micro-Fiber .......................................7,50 PW-PL-03 ΣΠΡΕΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ Planet Waves ...................................7,50

KÖNIG & MEYER (Γερμανίας)

15500-000-01 ΒΑΣΗ ΒΙΟΛΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ BLACK.................................... 17,00 15520-000-55 » VIOLIN “HELLI” BLACK................................ 26,50 14110-000-02 » CELLO CHROME..........................115,00 14100-000-02 » BASS CHROME..........................115,00 14052-000-55 ΚΑΘΙΣΜΑ C. BASS BLACK 14042-000-55 » C. BASS BLACK } .......................................250,00 14051-000-55 » C. BASS BLACK

PIRASTRO (Γερμανίας)

ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΔΩΝ 9129............................................................. 7,25 » » REINIGER 9128 ........................................................ 5,70 PEG COMPOUND 9041 .......................................................................... 7,25

ΒΙΔΑΚΙΑ ΜΑΥΡΑ 9115 ......................................................................... 3,80 » XPYΣA 9116 .......................................................................... 4,60 » XPYΣA 9118 .......................................................................... 6,10

GOTOH (Ιαπωνίας)

KΛΕΙΔΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ MOD. ΜUΤ440/J440T..................................36,00 KΛΕΙΔΙΑ ΤΣΕΛΛΟΥ MOD. MCT440/JC440T ................................96,00

THOMASTIK (Αυστρίας)

ΧΟΡΔΙΕΡΕΣ Νο 212 ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4...................................................35,00 » Νο 212C ΒΙΟΛΙΟΥ 4/4 Golden.........................................35,00 » Νο 211 ΒΙΟΛΙΟΥ 1/2, 3/4.............................................35,00 » Νο 222 ΒΙΟΛΙΟΥ 1/4...................................................42,00 » Νο 213 ΒΙΟΛΑ ..........................................................52,00 » Νο 214 CELLO 4/4 .....................................................55,00 » Νο 214A CELLO 1/2 .....................................................55,00 » Νο 218 BASS 4 SAITIG ............................................... 110,00

STENTOR (Αγγλίας)

Page 50: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

50

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

1122 ΣΤΗΡΙΓΜΑ CELLO ....................................................................30,00 1927 ΕΝΤΕΡΟ BASS..........................................................................10,00 1119 ΜΑΝΙΒΕΛΛΑ BASS .....................................................................25,00

TELLER (Γερμανίας)

VIOLIN SET (υποσιάγωνο, χορδιέρα, κλειδιά, end pin) 49/SIV SNAKE WOOD Black Pin .... 190,00 » ( » ) 49/SIVM SNAKE WOOD Brass Pin .. 210,00 ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 0908 FRENCH EBONY ............................... 3,80 » » 0908R » ROSE ............................... 3,80 » » 0908 » EBONY 1/2, 1/4, 1/8 ................... 3,80 » » 0909R » ROSE ............................... 4,00 » » 0909A » EBONY PEARL EYE PROFESSIONAL..... 5,50 » » 0909AR » ROSE » » » ..... 5,50 » » 09010 BAUSCH EBONY Fine Quality................ 6,00 » » 09011 SWISS EBONY PROFESSIONAL............. 6,00 » » 09011GPi » EBONY BRASS PIN .................. 7,00 » » 09011GH » EBONY GOLD PIN ................... 7,80 » » 09012 » EBONY PARISIAN EYE .............. 7,00 » » 09014 » EBONY BRASS ROMB. ............. 7,60 » » 09015 HILL EBONY BLACK PIN .................. 7,20 » » 09015R » ROSE » » ................ 7,20 » » 09015/1 » BOX » » ................ 7,50 » » 09015/1S » BOX SPECIAL ................ 8,50 » » 09015S » EBONY » ................ 7,60 » » 09015S » ROSE » ................ 7,60 » » 09015/1SP » BOX » BLACK PIN ....... 9,00 » » 09015SP » EBONY » » ...... 8,50 » » 09015SP » ROSE » » ...... 8,50 » » 09015/2R HEART ROSE BLACK PIN ..................17,00 » » 09015/2E » EBONY » ................17,00 » » 09015/2B » BOX » ................17,00 » » 09015/2S » SNAKE WOOD » ................20,00 » » 09015/2E » EBONY WHITE PIN ................17,00 » » 09015/2R » ROSE » ................17,00 » » 09015/2B » BOX » ................17,00 » » 09016 WINTERLING EBONY ............................... 6,80 » » 09016R » ROSE ............................... 6,80 » » 09016/1 » BOX ............................... 7,80 ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 0503 ROUND EBONY BLACK FRET .................10,00 » » 0503A » EBONY » FINE .........13,00 » » 0503AR » ROSE » » ..........13,00 » » 0505/1 HILL EBONY BLACK FRET .................15,00 » » 0505/1Go » EBONY GOLD FRET ..................15,50 » » 0505/3R » ROSE BLACK FRET .................15,00 » » 0505/4E » BOX » .................19,00 » » 0505/3S » SNAKE WOOD » .................20,00 » » 0505/4W » BOX WHITE FRET .................20,00 » » 0506 FRENCH EBONY BLACK FRET .................14,50 » » 0506R » ROSE » ...............14,50 » » 0506H FR. HALLOW EBONY BLACK FRET .................30,00 » » 0506HR » ROSE » ...............30,00 » » 0507 FRENCH EBONY PARISIAN EYE................16,00 » » 0507R » ROSE » .............16,00 » » 05012E PUSCH EBONY ΜΕ ΒΙΔΑΚΙΑ ..................45,00 » » 05012R » ROSE » ...............45,00 » » 05012EH » EBONY » ...............48,00 » » 05012RH » ROSE » ...............48,00 » » 05012BH » BOX » ...............48,00 » ΒΙΟΛΑΣ 0603 » EBONY » ...............13,50 » » 06012EH » EBONY » ...............60,00 » » 06012RH » ROSE » ...............60,00 » » 06012BH » BOX » ...............60,00

Page 51: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

51

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» ΤΣΕΛΛΟΥ 07012EH » EBONY » ............. 100,00 » » 07012RH » ROSE » ............. 100,00 » » 07012BH » BOX » ............. 105,00 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΒΙΟΛΙΟΥ 3302/12E HILL EBONY CHROME ............25,00 » » 3302/12R » ROSE » ...........25,00 » » 3302/12B » BOX » ...........25,00 » » 3302/13E SMALL EBONY » ...........30,00 » » 3302/13R » ROSE » ...........30,00 » » 3302/13B » BOX » ...........30,00 » » 3302/14E BIG EBONY » ...........35,00 » » 3302/14R » ROSE » ...........35,00 » » 3302/14B » BOX » ...........35,00 » » 3302/14S » SNAKE WOOD ...........50,00 » » 3302/16B FLESCH BOX » ...........38,00 » » 3302/19E GENF EBONY » ...........36,00 » » 3302/19R » ROSE » ...........36,00 » » 3302/19B » BOX » ...........36,00 » » 3302/20E GUARNERI EBONY » ...........38,00 » » 3302/20R » ROSE » ...........38,00 » » 3302/20B » BOX » ...........38,00 » » 2/20TGH TELLER ROSE » ...........75,00 » » 3302/21E VERMEER EBONY » ...........40,00 » » 3302/21R » ROSE » ...........40,00 » » 3302/21B » BOX » ...........40,00 » » 3302/22E DEEP CUP EBONY » ...........40,00 » » 3302/22R » ROSE » ...........40,00 » » 3302/22B » BOX » ...........40,00 » » 3302/24R DEEP CUP ROSE » ...........72,50 » » 3302/24B » BOX » ...........72,50 » » 3302/25E MORAWETZ EBONY » ...........35,00 » » 3302/25R » ROSE » ...........35,00 » » 3302/25B » BOX » ...........35,00 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ AUBERT 01042F 4/4 (***) ...................... 3,80 » » AUBERT 01042V 4/4 (Ebony E) (***)........... 4,00 » » AUBERT 01042FV 4/4 (Ebony E) (***)........... 5,00 » » ARTISTE 01043F 4/4 ........................... 3,85 » » TELLER 01042EbV 4/4 (Ebony E) ............... 4,00 » » TELLER 01048EbV 4/4 (Ebony E) ................ 4,80 » » TOURTE 01027F 4/4............................. 7,00 » » TOURTE 01027V 4/4 (Ebony E) ............... 7,50 » » DE LUXE 01056 4/4 ........................... 8,00 » ΒΙΟΛΑΣ TOURTE 02027 ................................. 8,00 » » AUBERT 02042F (***) ............................. 5,00 » » AUBERT 02042V (Ebony E) (***) ................ 6,00 » » AUBERT 02042FV (Ebony E) (***) ................ 6,50 » ΤΣΕΛΛΟΥ PANPI 0303F 4/4............................20,00 » » TOURTE 03010F 4/4 ..........................25,00 » » STENER 03017 4/4............................30,00 » ΜΠΑΣΟΥ TOURTE 04010F 3/4............................52,00 FINGER BOARD ΒΙΟΛΙΟΥ 130Iaff Best Quality 4/4 ..................55,00 » » » 130Ia Superior Quality 4/4 ..................40,00 » » » 1301 Extra Fine Quality 4/4 ..................30,00 » » » 1302 Fine Quality Natural 4/4 ..................25,00 » » » 1303 Fine Quality 4/4 ..................23,00 » » » 1304 Fine Quality 4/4 ..................21,50 » » » 1305 Ebony 4/4 ..................16,00 » » ΒΙΟΛΑΣ 160Iaff Best Quality ......................60,00 » » » 160Ia Superior Quality ......................45,00 » » » 1601 Extra Fine Quality ......................35,00 » » » 1602 Fine Quality ......................30,00 » » ΤΣΕΛΛΟΥ 140Iaff Best Quality 4/4 ................ 190,00 » » » 140Ia Superior Quality 4/4 ................ 160,00 » » » 1401 Extra Fine Quality 4/4 ................ 145,00

Page 52: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

52

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » » 1402 Fine Quality 4/4 ................ 125,00 END PIN ΒΙΟΛΙΟΥ 12020E ROUND EBONY EYE .................... 2,50 » » 12020R » ROSE » ................... 2,50 » » 12022E HILL EBONY BLACK PIN ............ 3,00 » » 12022R » ROSE » » ............ 3,00 » » 12022B » BOX » » ............ 3,00 » » 12022S » SNAKE WOOD ............ 4,00 » » 12022E HILL EBONY WHITE PIN ............ 3,00 » » 12022R » ROSE » » ............ 3,00 » » 12022B » BOX » » ............ 3,00 » » 12023E ROUND EBONY PARISIAN EYE......... 3,00 » » 12023R » ROSE » » ...... 3,00 ΣOYPNTINA ΒΙΟΛΙΟΥ 23062 TOURTE Gummi ................................... 2,00 » » 23059 EBONY WAKO ...................................... 2,50 » » 23064 ULTRA VIOLIN MUTE (USA)....................... 7,00 » ΒΙΟΛΑΣ 24062 TOURTE Gummi ................................... 2,00 » » 24064 ULTRA VIOLIN MUTE (USA)....................... 8,50 » CELLO 25062 TOURTE Gummi ................................... 7,50 » » 25064 ULTRA VIOLIN MUTE (USA)......................13,00 BIΔAKI VIOLIN NICKEL 2705 4/4................................................... 2,50 » » » 2705a 1/2, 1/4 ............................................ 2,20 » » » 27015 4/4 (string with loop) ............................ 3,90 » » » 27021 4/4 (on the string)................................ 1,80 BIΔΑKI VIOLIN BLACK 2705s 4/4 .................................................. 2,50 » » » 2705as 1/2, 1/4 ............................................ 2,20 » » » 27015s 4/4 (string with loop) ............................ 3,90 » » BLACK WITH GOLD 2705sG 4/4 .................................... 3,40 » » » » » 27015sG 4/4 (string with loop) ............. 4,50 BIΔAKI CELLO NICKEL 2705 4/4................................................... 9,50 » » BLACK 2705s 4/4 .................................................. 9,50 BAΣH CELLO 3402/66EC CARBON EBONY/GOLD 52 cm .................... 160,00 » » 3402/66RC CARBON ROSEWOOD/GOLD 52 cm............... 160,00 » » 3402/66ECL CARBON EBONY /GOLD 62 cm ................... 175,00 » » 3402/66RCL CARBON ROSEWOOD/GOLD 62 cm............... 175,00 » » 3402/70L TITAN ROSEWOOD/GOLD 62 cm............... 185,00 » » 3402/70L TITAN EBONY /GOLD 62 cm ................... 185,00 » » 3402/60 STEEL PEARWOOD 36 cm.........................20,00 » » 3402/60L STEEL PEARWOOD 52 cm.........................20,00 » » 3402/60E STEEL EBONY 37 cm ..............................43,00 » » 3402/60R STEEL ROSEWOOD 37 cm.........................43,00 » » 3402/65L STEEL WEIDLER 62 cm ............................70,00 TAIL GUT (ΣΤΗΡΙΓΜΑ XOPΔIEPAΣ) VIOLIN 05/20 4/4, 3/4 ........................ 1,60 » » » » 05/20 1/2,.............................. 1,60 » » » » 05/20 1/4, 1/8, 1/16 ................ 1,60 » » » VIOLA 06/20 ................................... 1,80 » » » CELLO 07/20 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8........... 3,20 » » » » 07/22 4/4 282mm, 3.0mm ............... 3,50 » » » » 07/23 4/4 240mm, 3.0mm ............... 3,50 » » » BASS 08/21 4/4, 3/4 ........................ 5,00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΠΟΔΙ CELLO 46/0......................................................... 1,00 » » BASS 46............................................................ 2,00 SPRUCE SOUND POST STICKS (ΨYXH) VIOLIN 360I 4/4 ........................... 7,00 » » » » » VIOLA 370I 4/4 ........................... 8,00 » » » » » CELLO 380I 4/4 ..........................10,00 BARS (ΜΠΑΡΕΣ) VIOLIN 36ΒI 4/4 .................................................... 8,50 » » VIOLA 37ΒI 4/4 ...................................................10,00 » » CELLO 38ΒI 4/4 ...................................................20,00 NUT ΒΙΟΛΙΟΥ 280301 EBONY ............................................... 0,70 SADDLE » 280303 EBONY ............................................... 0,80 NUT ΒΙΟΛΑΣ 290305 EBONY ............................................... 0,80 SADDLE » 290307 EBONY ............................................... 1,00 NUT ΤΣΕΛΟΥ 300309 EBONY ............................................... 2,50 SADDLE » 300311 EBONY ............................................... 3,00

Page 53: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

53

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ NUT ΜΠΑΣΟΥ 310313 EBONY ............................................... 5,50 SADDLE » 310315 EBONY ............................................... 5,00

R. SHANKAR (Ινδίας)

R. SHANKAR

R. SHANKAR

VIOLIN SET 1 (υποσιάγωνο, χορδιέρα, κλειδιά, μπουτόν)11101 ΕΒΟΝΥ ..............20,00 » 1 » 11201 ROSE ................20,00 » 1 » 11301 BOX .................26,00 » 2 » 11102 EBONY ..............35,00 » 2 » 11202 ROSE ................35,00 » 2 » 11302 BOX .................40,00 » 3 » 11103 EBONY ..............25,00 » 3 » 11203 ROSE ................25,00 » 3 » 11303 BOX .................28,00 » 4 » 11104 EBONY ..............45,00 » 4 » 11204 ROSE ................45,00 » 4 » 11304 BOX .................50,00 » 5 » 11105 EBONY ..............50,00 » 5 » 11205 ROSE ................50,00 » 5 » 11305 BOX .................60,00 FINGER BOARD Α ΒΙΟΛΙ 61191 ....................................................15,00 » Β » 61192 ....................................................11,00 » C » 61193 ..................................................... 6,00 » Α ΒΙΟΛΑ 62191 ....................................................16,50 » Β » 62192 ....................................................13,00 » C » 62193 ..................................................... 9,00 » Α ΤΣΕΛΛΟ 63191 ....................................................65,00 » Β » 63192 ....................................................50,00 » C » 63193 ....................................................35,00 » ΚΛΑΣ. ΚΙΘΑΡΑΣ ...........................................................35,00 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΒΙΟΛΙΟΥ 40104 DRESDEN EBONY CHROME......................15,00 » » 40204 » ROSE » ....................15,00 » » 40304 » BOX » ....................17,50 » » 41104 » EBONY GOLD .........................17,50 » » 41204 » ROSE » ........................17,50 » » 41304 » BOX » ........................20,00 » » 40108 GUARNERI EBONY CHROME......................17,50 » » 40208 » ROSE » ....................17,50 » » 40308 » BOX » ....................20,00 » » 41108 » EBONY GOLD .........................20,00 » » 41208 » ROSE » ........................20,00 » » 41308 » BOX » ........................25,00 » » 43108 » EBONY GOLD HILL ...................25,00 » » 43208 » ROSE » .................25,00 » » 43308 » BOX » .................30,00 » » 40113 KAUFMAN EBONY CHROME......................15,00 » » 40213 » ROSE » ....................15,00 » » 40313 » BOX » ....................17,50 » » 40130 OLD TEKA EBONY CHROME......................15,00 » » 40230 » ROSE » ....................15,00 » » 40330 » BOX » ....................20,00 » » 41130 » EBONY GOLD .........................20,00 » » 41230 » ROSE » .........................20,00 » » 41330 » BOX » .........................25,00 » » 40118 TEKA EBONY CHROME......................15,00 » » 40218 » ROSE » ....................15,00 » » 40318 » BOX » ....................20,00 » » 40119 MORAWETZ EBONY CHROME......................18,50 » » 40219 » ROSE » ....................18,50 » » 40319 » BOX » ....................25,00 » » 41119 » EBONY GOLD .........................20,00 » » 41219 » ROSE » ........................20,00 » » 41319 » BOX » ........................27,50 » » 43119 » EBONY GOLD HILL ...................25,00

Page 54: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

54

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

R. SHANKAR

» » 43219 » ROSE » » ..................25,00 » » 43319 » BOX » » ..................30,00 » » 40122 STRAD EBONY CHROME......................15,00 » » 40222 » ROSE » ....................15,00 » » 40322 » BOX » ....................18,00 » » 41122 » EBONY GOLD .........................18,50 » » 41222 » ROSE » ........................18,50 » » 41322 » BOX » ........................20,00 » » 43122 » EBONY GOLD HILL ...................25,00 » » 43222 » ROSE » » ..................25,00 » » 43322 » BOX » » ..................30,00 » » 40126 VARGA EBONY CHROME......................18,50 » » 40226 » ROSE » ....................18,50 » » 40326 » BOX » ....................20,00 » » 41126 » EBONY GOLD .........................20,00 » » 41226 » ROSE » .......................20,00 » » 41326 » BOX » .......................25,00 » » 41120 BERBER EBONY » .......................20,00 » » 41220 » ROSE » .......................20,00 » » 41320 » BOX » .......................27,00 » » 40108 GUARNERI EBONY CHROME 3/4 – 1/16.......15,00 ΥΠΟΣΙΑΓΩΝΟ ΒΙΟΛΑΣ 44102 DRESDEN EBONY CHROME......................20,00 » » 44202 » ROSE » ...................20,00 » » 44302 » BOX » ...................25,00 » » 45102 » EBONY GOLD .........................25,00 » » 45202 » ROSE » .......................25,00 » » 45302 » BOX » .......................30,00 » » 44107 GUARNERI EBONY CHROME......................25,00 » » 44207 » ROSE » ....................25,00 » » 44307 » BOX » ....................30,00 » » 45107 » EBONY GOLD .........................30,00 » » 45207 » ROSE » .......................30,00 » » 45307 » BOX » .......................35,00 » » 44116 STRAD EBONY CHROME......................18,50 » » 44162 » ROSE » ....................18,50 » » 44316 » BOX » ....................22,50 » » 45116 » EBONY GOLD .........................20,00 » » 45162 » ROSE » ........................20,00 » » 45316 » BOX » ........................27,50 ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ Α’ 23101 SWISS EBONY ............................. 2,00 » » 23201 » ROSE ............................. 2,00 » » 23301 » BOX ............................. 2,50 » » 23102 » EBONY OLIVE.......................... 3,00 » » 23103 » EBONY PARISIAN EYE ................ 3,50 » » 23203 » ROSE » ............. 3,50 » » 23303 » BOX » ............. 5,00 » » 23105 » EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 3,00 » » 23205 » ROSE » .... 3,00 » » 23305 » BOX » .... 4,00 » » 23107 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 3,00 » » 23207 » ROSE » ..... 3,00 » » 23307 » BOX » ..... 4,00 » » 23115 FRENCH EBONY ............................. 1,75 » » 23215 » ROSE ............................. 1,75 » » 23315 » BOX ............................. 2,50 » » 23117 » EBONY PARISIAN EYE ................ 4,00 » » 23217 » ROSE » ............. 4,00 » » 23317 » BOX » ............. 4,50 » » 23141 HILL EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 4,50 » » 23241 » ROSE » .... 4,50 » » 23341 » BOX » .... 5,00 » » 23143 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 4,50

Page 55: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

55

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

R. SHANKAR

» » 23243 » ROSE » ..... 4,50 » » 23343 » BOX » ..... 5,00 » » 23131 HEART EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 7,50 » » 23231 » ROSE » .... 7,50 » » 23132 » EBONY WHITE PIN & COLLAR....... 8,50 » » 23232 » ROSE » .... 8,50 » » 23332 » BOX » ...10,00 » » 23133 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 8,50 » » 23233 » ROSE » ..... 8,50 » » 23333 » BOX » ....10,00 » » 23161 WINTERLING EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 4,00 » » 23261 » ROSE » .... 4,00 » » 23361 » BOX » .... 5,00 » » 23162 » EBONY WHITE PIN & COLLAR....... 4,00 » » 23262 » ROSE » .... 4,00 » » 23362 » BOX » .... 5,00 » » 23163 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 4,00 » » 23263 » ROSE » ..... 4,00 » » 23363 » BOX » ..... 5,00 » » 23101 SWISS EBONY 3/4, 1/2, 1/4, 1/8.......... 2,00 ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΟΛΑΣ Α’ 24101 SWISS EBONY ............................. 2,50 » » 24201 » ROSE ............................. 2,50 » » 24103 » EBONY PARISIAN EYE ................ 4,50 » » 24203 » ROSE » ............. 4,50 » » 24303 » BOX » ............. 5,00 » » 24131 HEART EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 9,50 » » 24241 » ROSE » .... 9,50 » » 24331 » BOX » ...10,00 » » 24133 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 9,50 » » 24243 » ROSE » ..... 9,50 » » 24333 » BOX » ....10,00 » » 24163 WINTERLING EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 4,50 » » 24263 » ROSE » ..... 4,50 » » 24363 » BOX » ..... 5,00 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΕΛΛΟΥ Α’ 25101 SWISS EBONY 4/4, 3/4, 1/2, 1/4 .......... 7,50 » » 25103 » EBONY PARISIAN EYE ...............10,00 » » 25203 » ROSE » ............10,00 » » 25303 » BOX » ............12,50 » » 25131 HEART EBONY BLACK PIN & COLLAR ......22,00 » » 25241 » ROSE » ...22,00 » » 25331 » BOX » ...25,00 » » 25143 HILL EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 8,00 » » 25243 » ROSE » ..... 8,00 » » 25343 » BOX » ....10,00 » » 25143 » EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 8,00 » » 25243 » ROSE » ..... 8,00 » » 25343 » BOX » ....12,00 » » 25115 FRENCH EBONY ............................. 7,00 » » 25215 » ROSE ............................. 7,00 » » 25315 » BOX ............................. 9,50 » » 25117 » EBONY PARISIAN EYE ................ 8,50 » » 25217 » ROSE » ............. 8,50 » » 25317 » BOX » ............11,00 ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 23101 SWISS EBONY ............................. 1,20 » » 23201 » ROSE ............................. 1,20 » » 23301 » BOX ............................. 1,70 » » 23102 » EBONY OLIVE.......................... 2,20 » » 23202 » ROSE » ........................ 2,20 » » 23302 » BOX » ........................ 2,50 » » 23103 » EBONY PARISIAN EYE ................ 2,50 » » 23203 » ROSE » ............. 2,50 » » 23303 » BOX » ............. 2,60

Page 56: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

56

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

R. SHANKAR

» » 23105 » EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 2,20 » » 23205 » ROSE » .... 2,20 » » 23305 » BOX » .... 2,50 » » 23107 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 2,20 » » 23207 » ROSE » ..... 2,20 » » 23307 » BOX » ..... 2,50 » » 23115 FRENCH EBONY ............................. 1,00 » » 23215 » ROSE ............................. 1,00 » » 23315 » BOX ............................. 1,50 » » 23117 » EBONY PARISIAN EYE ................ 2,50 » » 23217 » ROSE » ............. 2,50 » » 23317 » BOX » ............. 2,70 » » 23141 HILL EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 2,80 » » 23241 » ROSE » .... 2,80 » » 23341 » BOX » .... 3,00 » » 23143 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 2,80 » » 23243 » ROSE » ..... 2,80 » » 23343 » BOX » ..... 3,00 » » 23131 HEART EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 5,50 » » 23231 » ROSE » .... 5,50 » » 23331 » BOX » .... 6,00 » » 23132 » EBONY WHITE PIN & COLLAR....... 5,50 » » 23232 » ROSE » .... 5,50 » » 23332 » BOX » .... 6,00 » » 23133 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 5,50 » » 23233 » ROSE » ..... 5,50 » » 23333 » BOX » ..... 6,00 » » 23161 WINTERLING EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 2,60 » » 23261 » ROSE » .... 2,60 » » 23361 » BOX » .... 2,80 » » 23162 » EBONY WHITE PIN & COLLAR....... 2,60 » » 23262 » ROSE » .... 2,60 » » 23362 » BOX » .... 2,80 » » 23163 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 2,60 » » 23263 » ROSE » ..... 2,60 » » 23363 » BOX » ..... 2,80 » » 23101 SWISS EBONY 3/4, 1/2, 1/4, 1/8.......... 1,20 ΚΛΕΙΔΙΑ ΒΙΟΛΑΣ 24101 SWISS EBONY ............................. 1,50 » » 24201 » ROSE ............................. 1,50 » » 24301 » BOX ............................. 2,00 » » 24103 » EBONY PARISIAN EYE ................ 3,00 » » 24203 » ROSE » ............. 3,00 » » 24303 » BOX » ............. 3,30 » » 24131 HEART EBONY BLACK PIN & COLLAR ....... 6,50 » » 24241 » ROSE » .... 6,50 » » 24331 » BOX » .... 7,00 » » 24133 » EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 6,50 » » 24243 » ROSE » ..... 6,50 » » 24333 » BOX » ..... 7,00 » » 24163 WINTERLING EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 3,20 » » 24263 » ROSE » ..... 3,20 » » 24363 » BOX » ..... 3,60 ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΣΕΛΛΟΥ 25101 SWISS EBONY 4/4, 3/4, 1/2, 1/4 .......... 4,80 » » 25103 » EBONY PARISIAN EYE ................ 6,80 » » 25203 » ROSE » ............. 6,80 » » 25303 » BOX » ............. 8,30 » » 25131 HEART EBONY BLACK PIN & COLLAR ......16,00 » » 25241 » ROSE » ...16,00 » » 25331 » BOX » ...18,00 » » 25143 HILL EBONY GOLD PIN & COLLAR ........ 5,20 » » 25243 » ROSE » ..... 5,20 » » 25343 » BOX » ..... 6,80 ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 31111 FRENCH EBONY BLACK FRET .................. 6,00

Page 57: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

57

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

R. SHANKAR

» » 31211 » ROSE » ................. 6,00 » » 31311 » BOX » ................. 8,00 » » 31112 » EBONY WHITE FRET .................. 6,50 » » 31212 » ROSE » ................. 6,50 » » 31312 » BOX » ................. 9,00 » » 31113 » EBONY GOLD FRET ................... 6,50 » » 31213 » ROSE » .................. 6,50 » » 31313 » BOX » .................. 9,00 » » 31121 HILL EBONY BLACK FRET .................. 6,00 » » 31221 » ROSE » ................ 6,00 » » 31321 » BOX » ................ 8,00 » » 31123 » EBONY GOLD FRET ................... 6,50 » » 31223 » ROSE » .................. 6,50 » » 31323 » BOX » .................. 9,00 » » 31131 ROUND EBONY BLACK FRET .................. 3,50 » » 31131 » EBONY » 3/4 ........... 3,50 » » 31131 » EBONY » 1/2 ........... 3,50 » » 31131 » EBONY » 1/4 ........... 3,50 » » 31131 » EBONY » 1/8 ........... 3,50 » » 31131 » EBONY » 1/16 ......... 3,50 » » 31134 ROUND EBONY PARISIAN EYE................. 6,50 » » 31234 » ROSE » ................ 6,50 » » 31334 » BOX » ................ 9,00 » » 31161 FR. HALLOW EBONY BLACK FRET .................10,00 » » 31261 » ROSE » ...............10,00 » » 31361 » BOX » ...............13,00 » » 31162 » EBONY WHITE FRET ................12,00 » » 31262 » ROSE » ...............12,00 » » 31362 » BOX » ...............15,00 » » 31163 HIL.HALLOW EBONY BLACK FRET .................11,00 » » 31263 » ROSE » ...............11,00 » » 31363 » BOX » ...............13,00 » » 31139 ROUND EBONY MUSICAL NOTE ..............12,00 » » 31239 » ROSE » ...........12,00 » » 31339 » BOX » ...........14,00 » » 31136 ROUND EBONY RHOMBUS ....................12,00 » » 31236 » ROSE » ..................12,00 » » 31336 » BOX » ..................16,00 » » 31166 FRENCH EBONY RHOMBUS ....................16,00 » » 31266 » ROSE » ..................16,00 » » 31366 » BOX » ..................20,00 ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΒΙΟΛΑΣ 32111 FRENCH EBONY BLACK FRET .................. 8,00 » » 32211 » ROSE » ................. 8,00 » » 32311 » BOX » ................10,00 » » 32114 » EBONY PARISIAN EYE................11,50 » » 32214 » ROSE » .............11,50 » » 32314 » BOX » .............13,00 ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΤΣΕΛΛΟΥ 33111 FRENCH EBONY BLACK FRET .................17,50 » » 33211 » ROSE » ................17,50 » » 33311 » BOX » ................22,00 » » 33112 » EBONY WHITE FRET .................19,00 » » 33212 » ROSE » ................19,00 » » 33312 » BOX » ................22,00 » » 33113 » EBONY GOLD FRET ..................19,00 » » 33213 » ROSE » .................19,00 » » 33313 » BOX » .................22,00 » » 33114 » EBONY PARISIAN EYE................23,00 » » 33214 » ROSE » .............23,00 » » 33314 » BOX » .............26,50 » » 33121 HILL EBONY BLACK FRET .................17,50 » » 33221 » ROSE » ...............17,50 » » 33321 » BOX » ...............21,00 » » 33122 » EBONY WHITE FRET .................19,00

Page 58: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

58

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

R. SHANKAR

» » 33222 » ROSE » ................19,00 » » 33322 » BOX » ................22,50 » » 33123 » EBONY GOLD FRET ..................19,00 » » 33223 » ROSE » .................19,00 » » 33323 » BOX » .................22,50 » » 33131 ROUND EBONY BLACK FRET .................15,00 » » 33131 » EBONY » 3/4 ..........15,00 » » 33131 » EBONY » 1/2 ..........15,00 » » 33131 » EBONY » 1/4 ..........15,00 ΧΟΡΔΙΕΡΑ ΜΠΑΣΟΥ 34131 ROUND EBONY BLACK FRET 4/4 ............37,50 » » 34131 » EBONY » 3/4 .........37,50 » » 34131 » EBONY » 1/2 .........37,50 » » 34231 » ROSE » 3/4 .........37,50 » » 34331 » BOX » 3/4 .........50,00 » » 34121 HILL EBONY BLACK FRET 4/4 ............45,00 » » 34121 » EBONY » 3/4 .........45,00 » » 34221 » ROSE » 3/4 .........45,00 » » 34321 » BOX » 3/4 .........60,00 END PIN ΒΙΟΛΙΟΥ 51101 PLAIN FLAT EBONY ................................. 0,70 » » 51201 » ROSE ................................ 0,70 » » 51301 » BOX ................................ 1,00 » » 51102 ROUND EBONY ................................. 0,70 » » 51202 » ROSE ................................ 0,70 » » 51302 » BOX ................................ 1,00 » » 51103 » EBONY WITH RING ................... 1,00 » » 51203 » ROSE » .................. 1,00 » » 51303 » BOX » .................. 1,20 » » 51104 END PIN EBONY BLACK PIN .................... 1,50 » » 51204 » ROSE » .................. 1,50 » » 51304 » BOX » .................. 2,00 » » 51105 » EBONY WHITE PIN .................... 1,50 » » 51205 » ROSE » .................. 1,50 » » 51305 » BOX » .................. 2,00 » » 51106 » EBONY GOLD PIN ..................... 1,50 » » 51206 » ROSE » .................... 1,50 » » 51306 » BOX » .................... 2,00 » » 51108 » EBONY PARISIAN EYE................. 2,00 » » 51208 » ROSE » .............. 2,00 » » 51308 » BOX » .............. 2,70 END PIN ΒΙΟΛΑΣ 52101 PLAIN FLAT EBONY ................................. 1,00 » » 52201 » ROSE ................................ 1,00 » » 52301 » BOX ................................ 1,20 » » 52102 ROUND EBONY ................................. 1,00 » » 52202 » ROSE ................................ 1,00 » » 52302 » BOX ................................ 1,20 » » 52103 » EBONY WITH RING ................... 1,20 » » 52203 » ROSE » .................. 1,20 » » 52303 » BOX » .................. 1,20 » » 52104 END PIN EBONY BLACK PIN .................... 1,50 » » 52204 » ROSE » .................. 1,50 » » 52304 » BOX » .................. 2,00 » » 52105 » EBONY WHITE PIN .................... 2,00 » » 52205 » ROSE » .................. 2,00 » » 52305 » BOX » .................. 2,20 » » 52108 » EBONY PARISIAN EYE................. 2,50 » » 52208 » ROSE » .............. 2,50 » » 52308 » BOX » .............. 3,00 END PIN ΤΣΕΛΟΥ 53161 STEEL ROD EBONY CHROME......................30,00 » » 53261 » ROSE » ....................30,00 » » 53361 » BOX » ....................35,00 » » 54161 » EBONY » Ø 26″ ............40,00 » » 54261 » ROSE » Ø 26″ ............40,00

Page 59: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

59

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » 54361 » BOX » Ø 26″ ............50,00 » » 53162 » EBONY GOLD .........................35,00 » » 53262 » ROSE » ........................35,00 » » 53362 » BOX » ........................40,00 » » 54162 » EBONY » Ø 26″ ...............45,00 » » 54262 » ROSE » Ø 26″ ...............45,00 » » 54362 » BOX » Ø 26″ ...............60,00 END PIN ΜΠΑΣΟΥ 54161 STEEL ROD EBONY CHROME 4/4 ................50,00 » » 54261 » ROSE » 4/4 ..............50,00 » » 54162 » EBONY GOLD 4/4 ....................60,00 » » 54262 » ROSE » 4/4 ..................60,00 ΒΙΔΑΚΙΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 89811 GOLD ...................................................... 2,00 » » 89912 CHROME................................................... 2,00 ΒΙΔΑΚΙΑ ΒΙΟΛΑΣ 90811 GOLD ...................................................... 2,00 » » 90912 CHROME................................................... 2,00 ΒΙΔΑΚΙΑ ΤΣΕΛΟΥ 91812 GOLD ...................................................... 7,00 » » 91912 CHROME................................................... 7,00 TAIL GUT ΒΙΟΛΙΟΥ 86701 (ΜΕ ΒΙΔΑΚΙΑ ΧΟΡΔΙΕΡΑΣ) ............................... 1,50 » ΒΙΟΛΑΣ 87701 (ΜΕ ΒΙΔΑΚΙΑ ΧΟΡΔΙΕΡΑΣ) ............................... 1,50 » ΤΣΕΛΟΥ 88701 (ΜΕ ΒΙΔΑΚΙΑ ΧΟΡΔΙΕΡΑΣ) ............................... 3,50 » ΜΠΑΣΟΥ 89701 (ΜΕ ΒΙΔΑΚΙΑ ΧΟΡΔΙΕΡΑΣ) ............................... 6,00 ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 71131 EBONY..................................................... 3,20 » » 71831 GOLD ...................................................... 9,50 » » 71931 CHROME................................................... 8,00 » ΒΙΟΛΑΣ 72131 EBONY..................................................... 1,50 » » 72831 GOLD .....................................................11,50 » » 72931 CHROME..................................................10,00 » ΤΣΕΛΟΥ 73131 EBONY..................................................... 3,00 » » 73831 GOLD .....................................................15,00 » » 73931 CHROME..................................................13,00 » ΜΠΑΣΟΥ 74131 EBONY..................................................... 6,00 NUT ΒΙΟΛΙΟΥ 81101 EBONY..................................................... 0,80 SADDLE » 81102 EBONY..................................................... 0,80 NUT ΒΙΟΛΑΣ 82101 EBONY..................................................... 1,00 SADDLE » 82102 EBONY..................................................... 1,00 NUT ΤΣΕΛΟΥ 83101 EBONY..................................................... 1,20 SADDLE » 83102 EBONY..................................................... 1,20 NUT ΜΠΑΣΟΥ 84101 EBONY..................................................... 2,80 SADDLE » 84102 EBONY..................................................... 2,80

DICK (Γερμανίας)

TPIXEΣ VIOLIN (113045) 4,5gr CHINESE (66.0 – 67.0 cm) 1/2 .............. 7,00 » » (113001) 5,0gr » (71.0 - 71.9 cm) ¾ .............. 7,60 » » (113016) 5,8gr » (76.0 - 77.9 cm) .................. 9,00 » » (113017) 6,2gr » (76.0 - 78.0 cm) .................10,50 » » (113024) 5,8gr » (80.0 - 85.0 cm) .................13,00 » » (111110) 5,8gr SIBERIAN (73.0 – 74.0 cm) .................12,00 » » (111117) 6,2gr » (76.0 – 77.9 cm) .................14,00 » » (111124) 5,8gr » (80.0 – 85.0 cm) .................15,00 » » (111125) 6,2gr » (80.0 – 85.0 cm) .................16,00 » » (111128) 6,6gr » (90.0 – 95.0 cm) .................22,00 » » (111016) 5,8gr MONGOLIAN (76.0 – 77.9 cm) .................24,00 » » (111017) 6,2gr » (76.0 – 77.9 cm) .................25,00 » » (111021) 6,2gr » (78.0 – 79.9 cm) .................26,00 » » (111024) 5,8gr » (80.0 – 85.0 cm) .................27,00 » » (111025) 6,2gr » (80.0 – 85.0 cm) .................30,00 » VIOLA (113018) 6,6gr CHINESE (76.0 – 78.0 cm) .................10,25 » » (113026) 6,6g » (80.0 – 85.0 cm) .................13,00 » » (112526) 6,6gr JAPANESE (80.0 – 85.0 cm) .................30,00 » » (111112) 6,6gr SIBERIAN (73.0 – 74.0 cm) .................14,60 » » (111117) 6,2gr » (76.0 – 77.9 cm) .................14,00 » » (111126) 6,6gr » (80.0 – 85.0 cm) .................17,00

Page 60: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

60

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » (111017) 6,6gr MONGOLIAN (76.0 – 77.9 cm) .................25,50 » » (111021) 6,2gr » (78.0 – 79.9 cm) .................26,00 » » (111026) 6,2gr » (80.0 - 85.0 cm) .................33,00 » » (111031) 7,9gr » (90.0 – 95.0 cm) .................36,50 » CELLO (113013) 7,5gr CHINESE (73.0 – 74.0 cm) .................10,00 » » (112513) 7,5gr JAPANESE (73.0 – 74.0 cm) .................23,50 » » (111113) 7,5gr SIBERIAN (73.0 – 74.9 cm) .................14,00 » » (111013) 7,5gr MONGOLIAN (73.0 – 74.9 cm) .................23,00 » » (111023) 7,5gr » (78.0 – 79.0 cm) .................35,50 » BASS (113003) 10,0gr CHINESE (71.0 cm) .........................10,50 » » (112503) 10,0gr JAPANESE (71.0 cm) .........................12,00 » » (111103) 10,0gr SIBERIAN (71.0 – 71.9 cm) .................13,50 » » (111003) 10,0gr MONGOLIAN (71.0 – 71.9 cm) .................21,50 » » (111015) 10,0gr » (73.0 - 74,9 cm).................32,50 » » (116003) 10,0gr BLACK (72.0 – 72.9 cm) .................. 7,50 TAΛON VIOLIN (250401) NICKEL SILVER 4/4, 3/4, 1/2,1/4 ....................39,00 » » (250408) » » 4/4......................................56,50 » » (250422) SILVER 4/4.................................... 215,00 » » (250416) PARISIAN EYE 4/4......................................65,00 » » (250414) » 4/4......................................65,00 » CELLO (250611) NICKEL SILVEER 4/4......................................83,00 » » (250622) SILVER 4/4.................................... 300,00 » » (250601) NICKEL SILVER 4/4, (250602) 3/4 ....................54,50 » VIOLA (250522) SILVER ...................................................... 262,00 » » (250501) NICKEL SILVER ...............................................48,00 » » (250508) » » .................................................70,00 » D.BASS (250801) ............................................................... 150,00 KΛΕΙΔΙΑ VIOLIN (280211) EBONY B-QUALITY 4/4........................ 1,20 » » (280212) » » 3/4........................ 1,20 » » (280213) » » 1/2........................ 1,20 » » (280214) » » 1/4........................ 1,20 » » (280215) » » 1/8........................ 1,20 » » (280111) EBONIZED 4/4........................ 0,90 » » (280112) EBONIZED 3/4........................ 0,90 » » (280301) EBONY A-QUALITY 4/4........................ 1,70 » » (280311) EBONY A-QUALITY 4/4........................ 1,60 » » (280312) EBONY A-QUALITY 3/4........................ 1,60 » » (280313) EBONY A-QUALITY 1/2........................ 1,60 » » (280511) BOXWOOD WITHOUT PIN 4/4........................ 2,20 » » (280512) » » 3/4........................ 2,20 » » (280513) » » 1/2........................ 2,20 » » (280611) EBONY FRENCH MOD. 4/4........................ 2,30 » VIOLA (280261) EBONY B-QUALITY , THICK ................................. 1,50 » » (280461) ROSEWOOD A-QUALITY, THICK ............................ 2,15 » » (280521) BOXWOOD, A-QUALITY, MEDIUM .......................... 2,70 » » (281021) EBONY PARISIAN EYE, FRENCH............................. 4,70 » » (281421) » » , SWISS............................. 4,10 » » (281821) » RHOMBUS INLAY, SWISS ........................... 5,70 » » (284321) ROSEWOOD BLACK PIN, HEART ........................22,50 » » (282121) » BRASS PIN, SWISS........................... 6,00 » » (280721) » FRENCH ...................................... 2,65 » » (281321) » SWISS......................................... 2,95 » » (283421) » WHITE PIN, ENGLISH ....................... 4,40 » » (283521) » BLACK PIN, ENGLISH ....................... 4,40 » » (284221) » WHITE PIN, HEART ........................22,45 » » (281521) » PARISIAN EYE, SWISS....................... 4,70 » » (281121) » » , FRENCH .................. 4,40 » » (281921) » RHOMBUS INLAY, SWISS ................... 6,00 » » (280421) » A-QUALITY , MEDIUM ...................... 2,15 » » (281721) » CUP, SWISS .................................. 5,30 » » (283721) BOXWOOD BLACK PIN, ENGLISH ....................... 5,00 » » (283621) » WHITE PIN, » ......................... 5,00 » CELLO (280231) EBONY B-QUALITY 4/4 ......... 6,60

Page 61: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

61

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » (280232) » » 3/4 ......... 6,60 » » (280233) » » 1/2 ......... 6,60 » » (280234) » » 1/4 ......... 6,60 » » (280235) » » 1/8 ......... 6,60 » » (280236) » » 1/16........ 6,60 » » (280132) EBONIZED MEDIUM 3/4 ......... 3,20 » » (280133) » » 1/2 ......... 3,20 » » (280331) EBONY A-QUALITY 4/4 ......... 8,00 » » (280332) » » 3/4 ......... 8,00 » » (280333) » » 1/2 ......... 8,00 » » (280334) » » 1/4 ......... 8,00 » » (280335) » » 1/8 ......... 8,00 » » (281231) » SWISS MOD. 4/4 ........11,00 » » (283331) » BLACK PIN, ENGLISH 4/4 ........15,30 » » (281431) » PARISIAN EYE, SWISS 4/4 ........14,00 » » (281631) » RHOMBUS INLAY, SWISS 4/4 ........15,40 » » (280631) » FRENCH MOD. 4/4 ........10,50 » » (282031) » BRASS PIN, SWISS 4/4 ........15,40 » » (283231) » WHITE PIN, ENGLISH 4/4 ........13,20 » » (284031) » WHITE PIN, HEART 4/4 ........35,00 » » (281831) » RHOMBUS, SWISS 4/4 ........17,60 » » (280731) ROSEWOOD FRENCH 4/4 ........10,00 » » (280431) » A-QUALITY 4/4 ......... 8,80 » » (281531) » PARISIAN EYE, SWISS 4/4 ........14,70 » » (284231) » WHITE PIN, HEART 4/4 ........38,00 » » (284331) » BLACK PIN, HEART 4/4 ........38,00 » » (281931) » RHOMBUS, SWISS 4/4 ........17,60 » » (281731) » CUP, SWISS 4/4 ........15,40 » » (283531) » BLACK PIN, ENGLISH 4/4 ........15,30 » » (281331) » SWISS 4/4 ........11,00 » » (282131) » BRASS PIN,SWISS 4/4 ........15,40 » » (284531) BOXWOOD BLACK PIN, HEART 4/4 ........38,00 » » (283731) » » , ENGLISH 4/4 ........14,25 » » (280531) » A-QUALITY 4/4 ......... 9,50 » » (280471) ROSEWOOD A-QUALITY 4/4 ......... 7,70 » » (280571) BOXWOOD A-QUALITY 4/4 ......... 9,90 » » (281471) SWISS MOD. PAR.EYE 4/4 ........12,70

XOPΔIEPA VIOLA (370323) EBONY B-QUALITY 125 mm ....................... 7,00 » » (372424) » BLACK FRET ENGLISH MOD. 135mm ....11,75 » » (372421) » » » 125mm 10,70 » » (372521) » GOLD FRET ENGLISH MOD. 125mm.13,20 » » (372222) EBONY WHITE FRET ENGLISH MOD. 127mm.11,45 » » (373521) » PARISIAN EYE 125mm 12,80 » » (373021) BOXWOOD WHITE FRET ENGLISH MOD. 125 mm12,50 » » (373321) BOXWOOD GOLD FRET ENGLISH MOD. 125mm 14,70 » » (373221) » BLACK FRET » 125mm 12,50 » » (370821) » A-QUALITY » 125mm 10,80 » » (373721) ROSEWOOD PARISIAN EYE 125mm 12,00 » » (372621) » WHITE FRET ENGLISH MOD. 125mm 13,50 » » (372821) » BLACK FRET » 125mm 11,80 » » (370721) » A-QUALITY 125mm . 8,80 » » (376021) » 4 STRING ADJUSTERS .....................55,00 » CELLO (370331) EBONIZED 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8.................15,40 » » (370631) EBONY QUALITY A 4/4 ...............................25,00 » » (370131) EBONY B-QUALITY ....................................17,00 » » (373531) EBONY PARISIAN EYE .................................32,30 » » (372531) EBONY GOLD FRET ENGLISH MOD................27,60 » » (372431) EBONY BLACK FRET » ........................22,00 » » (372231) EBONY WHITE FRET » ........................25,00 » » (375531) EBONY 4 STRING ADJUSTERS .....................55,00 » » (376431) » » » ................. 100,00 » » (376031) » » » ...................95,00 » » (376631) ROSE » » ................. 100,00

Page 62: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

62

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » (372631)ROSEWOOD WHITE FRET ENGLISH MOD. ...........22,00 » » (372831) » BLACK FRET » ....................22,00 » » (373731) » PARISIAN EYE ............................29,00 » » (370731) » BLACK FRET..............................19,80 » » (370831) BOXWOOD WHITE FRET ENGLISH MOD..........29,50 » » (373331) BOXWOOD GOLD FRET » ..................28,60 » » (373231) » BLACK FRET » ..................27,50 » » (376831) » 4 STRING ADJUSTERS .............. 125,00 » C. BASS (378043) EBONIZED 1/2......................................20,50 » » (378042) » 3/4......................................22,00 » » (378342) EBONY 4-STRINGED 3/4 ..................71,90 » » (378341) » » 4/4 ..................71,90 » » (378542) EBONY 5-STRINGED 3/4 ..................76,30 » » (379142) » 4-STRINGED 3/4 ..................75,00 ΕΝΤΕΡΟ VIOLIN PREMIUM QUALITY RED (540511) /m...................................20,00 » VIOLA » » » (540521) /m .............................25,00 YΠOΣΙAΓΩNA VIOLIN (310511) 4/4 - 3/4 ΠΛΑΣΤIKO-MULKO ......................... 4,40 » » (310513) 1/2 » » .......................... 4,40 » » (310811) 4/4 - 3/4 » -DRESDEN....................... 4,65 » » (310813) 1/2 » » .......................... 4,65 » » (310814) 1/4 » » .......................... 4,65 » » (310815) 1/8 - 1/16 » » .......................... 4,65 » » (311113) 1/2 WENDLING MOD .............................. 5,00 » » (311114) 1/4 » ....................................... 5,75 » » (311115) 1/8-1/16 » ....................................... 5,00 » » (315211) 3/4 - 4/4 OVER THE TAILPIECE ...................18,50 » » (315213) 1/2 - 1/4 » » .................15,40 » » (315215) 1/8 - 1/16 » » .................15,40 » » (313011) 4/4 BOXWOOD – KAUFMANN.....................21,50 » » (311811) 4/4 GUARNERI-PLASTIC ..........................11,00 » » (312711) 4/4 BOXWOOD-ENGLISH MOD. FLAT ...........18,00 » » (312511) 4/4 EBONY » .....................15,00 » » (312211) 4/4 BOXWOOD - DRESDEN NORMAL ............16,50 » » (312611) 4/4 ROSEWOOD-ENGLISH MOD. FLAT ..........15,00 » » (313911) 4/4 ROSEWOOD TEKA MOD. .....................20,00 » » (314011) 4/4 BOXWOOD TEKA MOD. ......................23,50 » » (315311) 4/4 ROSEWOOD-OVER THE TAIL. ...............18,50 » » (315711) 4/4 EBONY-OVER THE TAIL. LARGE ............17,00 » » (314811) 4/4 EBONY- FLESCH OLD MOD. .................22,00 » » (315011) 4/4 BOXWOOD- FLESCH OLD MOD..............22,00 » » (315411) 4/4 » -OVER THE TAIL................22,50 » » (316211) 4/4 EBONY - GUARNERI MOD....................22,50 » » (316411) 4/4 BOXWOOD- » ................23,50 » » (318911) 4/4 » -DRESDEN ..........................21,00 » » (317311) 4/4 ROSEWOOD - STUBER MOD. ................19,00 » » (320311) 4/4 EBONY-ENGLISH MOD. HILL ................48,75 » » (320911) 4/4 BOXWOOD-ENGLISH MOD. HILL ............52,00 » » (321311) 4/4 EBONY-KAUFMANN MOD. HILL .............53,00 » » (323311) 4/4 EBONY-FLESCH MOD. HILL..................55,00 » » (323611) 4/4 ROSEWOOD-FLESCH MOD. HILL ............55,00 » » (325311) 4/4 EBONY-GUARNERI MOD. HILL ..............57,50 » » (319611) 4/4 EBONY-ENGLISH MOD. ROUND .............22,00 » » (319711) 4/4 ROSE- ENGLISH MOD. ROUND ..............22,00 » » (327011) 4/4 EBONY- LONDON MOD. .....................22,00 » » (327111) 4/4 ROSE- LONDON MOD. .......................22,00 » VIOLA (310821) DRESDEN – PLASTIC ........................... 5,50 » » (311121) WENDLING MOD. – PLASTIC.................. 6,00 » » (311821) GUARNERI MOD. – PLASTIC .................14,30 » » (312621) ROSEWOOD - ENGLISH MOD. ...............17,65 » » (312721) BOXWOOD - ENGLISH MOD. ................21,20 » » (313021) » - KAUFMANN MOD.............25,40 » » (314821) EBONY - FLESCH OLD MOD. ................23,50 YΠOΣΙAΓΩNA VIOLA (315221) ENONY-OVER THE TAIL. SMALL ............20,50

Page 63: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

63

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » (315321) ROSEWOOD-OVER THE TAIL. ...............20,50 » » (315721) EBONY-OVER THE TAIL. LARGE ............22,50 » » (316221) » -GUARNERI MOD....................23,50 » » (316321) ROSEWOOD-GUARNERI MOD................23,50 » » (316421) BOXWOOD-GUARNERI MOD. ................29,00 » » (318421) EBONY-MORAWETZ ..........................23,50 » » (318521) ROSEWOOD-MORAWETZ ....................23,50 » » (318621) BOXWOOD-MORAWETZ......................28,60 » » (320321) EBONY-ENGLISH MOD.-HILL ................58,70 » » (322321) EBONY-FLESCH MOD.-HILL .................64,60 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ YΠOΣΙAΓΩNΟ VIOLIN COMPLETE (544411)........................... 4,50 » » VIOLA » (544421) .................. 5,50 » » VIOLIN BARREL (544609) .................. 1,30 » » VIOLA » (544612) .................. 1,30 ΣOYPNTINA VIOLIN (544001) MAGNETIC MUTE...............................11,60 » » (543711) ULTRA RUBBER MUTE .......................... 3,50 » » (543811) PRACTICE MUTE-CHROME PLATED ..........18,70 » » (541811) CURVED MOD.................................... 4,30 » » (543411) TOURTE RUBBER-VIOLIN SHAPED ............ 1,50 » » (543511) TOURTE RUBBER-ROUND ...................... 1,50 » » (543211) WIRE MUTE ...................................... 2,20 » VIOLA (543721) ULTRA RUBBER MUTE .......................... 4,50 » » (543521) TOURTE RUBBER-ROUND ...................... 2,00 » » (543421) TOURTE RUBBER-VIOLIN SHAPED ............ 2,00 » » (541821) COURVED MOD. ................................. 5,15 » » (543221) WIRE MUTE ...................................... 3,25 » CELLO (544002) MAGNETIC MUTE...............................15,00 » » (543731) ULTRA RUBBER MUTE .......................... 6,50 » » (543841) PRACTICE MUTE-CHROME PLATED ..........25,50 » » (543531) TOURTE RUBBER-ROUND ...................... 3,50 » » (543431) TOURTE RUBBER-VIOLIN SHAPED ............ 7,00 » » (543231) WIRE MUTE ...................................... 7,65 » » (541831) COURVED MOD. ................................10,00 » BASS (543541) TOURTE RUBBER-ROUND ...................... 5,50 » » (543741) ULTRA RUBBER MUTE .......................... 7,80 BAΣH CELLO (431219) ULSA-USA END PIN ROSEWOOD 52 cm.............91,00 » » (431220) ULSA-USA END PIN EBONY 52 cm ..................91,00 » » (431218)ULSA END PIN-TUBULAR EBONY NICKEL 52cm ....85,00 » » (431221) » - » ROSEWOOD NICKEL ...85,00 » » (431012) » - » » NICKEL..70,00 » » (431000) STANDART 37 cm 1/2 HARDWOOD.................10,50 » » (431003) STANDART 52 cm 4/4 » .......................11,50 » » (431006) STANDART 52 cm 4/4 EBONY .......................17,60 » » (431112) ULSA END PIN TUBULAR 62 cm .....................87,00 » » (431070) ULSA BENT EBONY.................................. 146,00 » » (431054) ULSA TITANIUM 62cm EBONY ..................... 180,00 » D. BASS (432010) 44 cm WEIDLER ENDPIN-PLASTIC...................80,00 » » (432030) 37 cm ULSA ENDPIN-SOLID-EBONY.................90,00 » » (432008) 34 cm WEIDLER ENDPIN-PLASTIC...................75,00 » » (432032) 45 cm ULSA ENDPIN-SOLID-EBONY............... 100,00 » » (432041) 45 cm STANDART - HARDWOOD ....................14,00 » » (432016) 45 cm ULSA ENDPIN-TUBULAR-EBONY ............69,00 » » (432034) 45 cm ULSA ENDPIN-SOLID-ROSEWOOD ......... 108,50 » » (432021) 45 cm ULSA ENDPIN-STANDART-EBONY ...........66,00 » » (432033) 45 cm ULSA ENDPIN-SOLID-EBONY............... 110,00 ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΠΟΔΙ CELLO / C.BASS (433003) ............................................... 1,00

HOLDER ΔΑΠΕΔOY (433002) CELLO-BASS PLASTIC END PIN ......................13,20 » » (433016) BASS RUBBER ENDPIN ................................. 6,20 » » (433015) CELLO RUBBER ENDPIN ............................... 6,00 TAΣTIEPA VIOLIN (390711) 4/4 EBONY 7 QUALITY ............................. 3,40 » » (390712) 3/4 » 7 ».................................. 2,80 » » (390713) 1/2 » 7 ».................................. 3,80 » » (390714) 1/4 » 7 ».................................. 2,80

Page 64: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

64

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » (390611) 4/4 » 6 ».................................. 6,60 » » (390612) 3/4 » 6 ».................................. 6,50 » » (390613) 1/2 » 6 ».................................. 6,50 » » (390614) 1/4 » 6 ».................................. 6,50 » » (390511) 4/4 » 5 ».................................10,00 » » (390411) 4/4 » 4 ».................................12,20 » » (390311) 4/4 » 3 ».................................14,70 » » (390211) 4/4 » 2 ».................................17,60 » » (390111) 4/4 » 1 ».................................37,50 » VIOLA (390721) » 7 ».................................. 6,60 » » (390621) » 6 ».................................10,00 » » (390521) » 5 ».................................14,00 » » (390421) » 4 ».................................15,40 » » (390321) » 3 ».................................17,60 » » (390221) » 2 ».................................22,00 » CELLO (391733) 1/2 » 7 ».................................33,00 » » (390732) 3/4 » 7 ».................................33,00 » » (390731) 4/4 » 7 ».................................33,00 » » (390631) 4/4 » 6 ».................................59,00 » » (390531) 4/4 » 5 ».................................73,40 » » (391431) 4/4 » 4 ».................................76,30 » » (390331) 4/4 » 3 ».................................88,00 » » (391131) 4/4 » 1 »............................... 198,00 » » (390131) 4/4 » 1 »............................... 224,50 » BASS (391742) 3/4 » 7 ».................................66,00 » » (390742) 3/4 » 7 ».................................72,00 » » (390741) 4/4 » 7 ».................................72,00 » » (390542) 3/4 » 5 »............................... 132,00 » » (390541) 4/4 » 5 »............................... 145,00 » » (390442) 3/4 » 4 »............................... 165,00 » » (390342) 3/4 » 3 »............................... 219,00 SPRUCE SOUND POST STICKS - ΨYXH VIOLIN (492214) 1/4 ....................... 5,50 » » » » » » (492213) 1/2 ....................... 5,50 » » » » » » (492012) 3/4 ......................10,00 » » » » » » (492011) 4/4 ......................10,00 » » » » » CELLO (492033) 1/2 9,5mm .............14,50 » » » » » » (492032) 3/4 10,5mm............14,50 » » » » » » (492031) 4/4 11mm ..............14,50 » » » » » » (492038) 4/4 12 mm .............13,00 » » » » » » (492039) 4/4 13 mm .............13,20 » » » » » » (492531) 4/4 19 mm .............. 2,00 » » » » » » (492571) 4/4 19 mm .............. 3,80 » » » » » BASS (492041) 3/4 16 mm .............13,00 » » » » » » (492040) 4/4 19 mm .............14,00 ΛAΔI KAΘAPIΣMOY VIOL 20 G (450260) .....................................................11,60 » » BELLACURA 20ml With Cloth (450256)...........................18,00 » » » 20ml With Cloth (450257) “sensitive” ..........18,00 ΛAΔI CARE POLISH JOHA 100 cm (450262) ................................................. 9,50 ΛAΔI ΙDEAL VARNISH-CLEANER (450261)..................................................... 7,90 ΛAΔI KAΘAPIΣMOY TAΣTIEPAΣ JOHA 30 G (450270) ...................................... 9,50 KPEMA KAΘAPIΣMOY JOHA HIGH-GLOSS POLISH 0,1 l (450290) ........................14,50 » » » » 0,5 l (450291) ....................30,00 ΛΑΔΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ (450136).......................................................... 7,40 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ JOHA (450263) ...........................................................29,00 PEG SOAP (450266) ............................................................................. 5,50 PEG COMPOSITION “ JOHA “ in Stick ......................................................10,00 PEG COMPOSITION “ HINDERSINE “ in Stick...............................................13,50 EPΓAΛEIO ΨYXHΣ VIOLIN (700101) ....................................................... 8,50 » » CELLO (700103) ......................................................44,00 » » BASS (700104) ......................................................55,00 » » VIOLIN (700114) ....................................................... 8,50 » » VIOLIN (700102) ....................................................... 9,10 BIΔAKI VIOLA NICKEL (360013) .......................................................... 3,00

Page 65: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

65

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » ΒLACK (360014) .......................................................... 3,00 BIΔAKI CELLO BLACK 1/4 - 1/2 (360018) .............................................10,00 » » » 3/4 - 4/4 (360016) .............................................10,00 » » NICKEL 1/4 - 1/2 (360017) .............................................10,00 » » » 3/4 - 4/4 (360015) .............................................10,00 END BUTTON VIOLIN 1/8 - 1/16EBONY (286214) .................................. 1,00 » » » 1/2 - 1/4 » (286213) .................................. 1,00 » » » 3/4 - 4/4 » (286211) .................................. 1,00 » » » 3/4 - 4/4EBONIZED (286011) .................................. 0,50 » » » 1/2 - 1/4 » (286013) .................................. 0,45 END BUTTON VIOLIN 4/4 EBONY-PAR. EYE (287011) ...................... 1,60 » » » 4/4 » -BRASS PIN (288011) ...................... 1,60 » » » 4/4 » -GROOVES (288211) ...................... 1,20 » » » 4/4 » -RING (286611) ...................... 1,00 » » » 4/4 » -BLACK PIN (287511) ...................... 1,60 » » » 4/4 » -BRASS EYE (287211) ...................... 1,80 » » » 4/4 » -WHITE PIN (287411) ...................... 1,60 » » » 4/4 BOXWOOD (286411) ...................... 1,00 » » » 4/4 » (287811) ...................... 1,60 » » » 4/4 » -BLACK PIN (287911) ...................... 1,60 » » » 4/4 ROSEWOOD-PAR. EYE (287711) ...................... 1,50 » » » 4/4 » -BRASS PIN (288111) ...................... 1,80 » » » 4/4 » -GROOVES (288311) ...................... 1,20 » » » 4/4 » -WHITE PIN (287611) ...................... 1,60 » » » 4/4 » -RING (286711) ...................... 1,20 » » » 4/4 ROSEWOOD (286311) ...................... 0,90 » » » 4/4 » -PAR. EYE (287111) ...................... 1,80 » » » 4/4 » -BRASS EYE (287311) ...................... 1,60 » » » 4/4 » -BLACK PIN (289612) (Otto Tempel) ...12,00 » » VIOLA EBONY (286221) ........................... 1,20 » » » » -BRASS PIN (287221) ........................... 2,15 » » » » -PAR. EYE (287021) ........................... 2,15 » » » » -GROOVES (288221) ........................... 1,30 » » » » -BLACK PIN (287521) ........................... 2,00 » » » » -RING (286621) ........................... 1,20 MAΞΙΛAPAKI VIOLIN 1/4 - 1/16 (401012)............................................... 4,40 » » 1/2 - 3/4 (401011)............................................... 4,40 MAΞΙΛAPAKI VIOLIN 4/4 (401005)............................................... 6,60 ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΟΛΙΟΥ 1/4 (405004) .....................................................59,00 » » 1/2 (405003) .....................................................59,00 » » 3/4 (405002) .....................................................60,00 » » 4/4 (405001) .....................................................60,00 » ΒΙΟΛΑΣ (405012) .....................................................63,50 » PLAYONAIR (403002) .....................................................53,71 ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ VIOLIN (408001) ........................................................12,50 » GUITAR (408004) ........................................................20,00 » CELLO (408002) ........................................................17,50 » BASS (408003) ........................................................20,00 ΛΥΚΟΣ VIOLIN (542911).............................................................. 4,30 » VIOLIN/LA (544011) Nickel-Plated............................................. 7,00 » VIOLIN/LA (544043) Gold-Plated .............................................11,50 » CELLO (544031) Nickel-Plated ............................................ 9,00 » CELLO (544044) Gold-Plated .............................................13,50 » BASS (544045) Gold-Plated .............................................15,50 » BASS (544041) Nickel-Plated............................................12,00 EΞAPTHMA ΔOΞAPIOY ΚΟΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΤΗ -ΒΙΟΛΙΟΥ (250382)..........10,00 » » » » -ΒΙΟΛΙΟΥ (250378)........... 8,50 » » » » -ΒΙΟΛΙΟΥ (250701)........... 5,00 » » » » -ΒΙΟΛΑΣ (250379)..........10,50 » » » » -ΒΙΟΛΑΣ (250396)........... 9,25 » » » » -ΒΙΟΛΑΣ (250702)........... 5,50 » » » » -ΒΙΟΛΑΣ (250383)..........11,50 » » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (250316)........... 7,30

Page 66: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

66

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (250703)........... 7,30 » » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (250380)..........13,50 » » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (250388)..........16,50 » » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (250384)..........16,50 » » » » -ΜΠΑΣΣΟΥ (250704)..........10,50 » » » » -ΜΠΑΣΣΟΥ (250381)..........22,50 » » » » -ΜΠΑΣΣΟΥ (250385)..........23,50 » » » » -ΒΙΟΛΙΟΥ (250300)........... 5,50 » » » » -ΒΙΟΛΑΣ (250301)........... 6,50 » » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (250302............ 8,00 » » » » -ΜΠΑΣΣΟΥ (250303)..........11,50 » » ΚΟΚΑΛΟ/EBONY » -ΒΙΟΛΙΟΥ (252301)..........15,00 » » » » -ΒΙΟΛΑΣ (252302)..........16,00 » » » » -ΤΣΕΛΛΟΥ (252303)..........25,00 » » » » -ΜΠΑΣΣΟΥ (252304)..........33,00 EΞAPTHMA ΓΙΑ ΤΑΛΟΝ ΒΙΟΛΙΟΥ (252531) ......................... 7,50 » » » SILVER/NICKEL (252561) ........................17,90 » » » SILVER (252521) ......................... 7,90 » » » ΒΙΟΛΑΣ (252522) ........................10,30 » » » CELLO (252563) ........................20,50 » » » BASS (252554) ........................35,30 » » VIOLIN/LA SLIDE (251720) Abalone flamed ..........15,00 » » VIOLIN/LA SLIDE (251711) Pearl coloured............. 6,50 EΞAPTHMA ΓΙΑ ΤΑΛΟΝ CELLO SLIDE (251712) Pearl coloured............. 7,00 » » BASS SLIDE (251713) Pearl coloured............11,00 » » VIOLIN/LA SLIDE (251901) Ebony lining................ 1,50 » » CELLO SLIDE (251902) Ebony lining................ 1,50 » ΞΥΛΟ ΔΟΞΑΡΙΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ/ΛΑΣ (250205) ......................... 1,90 » » » ΒΙΟΛΑΣ (491221) ......................... 0,50 » » » CELLO (491231) ......................... 1,90 » » » BASS (491341) ......................... 3,40 ΒΙΔΑΚΙ ΓΙΑ ΤΑΛΟΝ ΒΙΟΛΙΟΥ (250981) Metric Thead ......................... 1,00 » » » (250967) Bore Hole without Thread.......... 1,00 » » » (250976) Metric Thead solid brass............ 1,00 » » » (250971) Inch Thead solid brass .............. 1,00 » » » (250972) Bore Hole without Thread.......... 1,00 » » ΒΙΟΛΑΣ (250982) Metric Thead ......................... 1,50 » » » (250968) Bore Hole without Thread.......... 1,50 » » » (250977) Metric Thead solid brass............ 1,50 » » » (250993) Bore Hole without Thread.......... 1,50 » » CELLO (250969) Undereaded Borehole solid brass . 1,50 » » » (250983) Metric Thead solid brass............ 1,50 » » » (250978) Metric Thead solid brass............ 2,00 » » » (250963) Inch Thead solid brass .............. 1,50 ΔΕΡΜΑ ΓΙΑ ΔΟΞΑΡΙ (250161) (Split).................................. 9,00 » » (250160) (Split).................................9,500 » » (250180) (Kangaroo-Black) ...................25,00 » » (250181) (Kangaroo-Brown) ..................25,00 » » (250177) (Goat Skin)...........................20,50 ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΔΟΞΑΡΙ ΧΡΥΣΟ (250126) 1 gr....................................34,50 » » SILVER 925 (250115) 1gr (25gr). ............................ 4,50 » » NICKEL/SILVER (250125) 250gr..................................35,50 ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΔΟΞΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (250103) .........................................14,70 » » » (250107) SET ..................................... 4,00 » » » (250171) 120m................................ 345,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΧΕΣ ΔΟΞ. ΒΙΟΛΙΟΥ (253802) Nickel Silver..... 4,50 » » » » » » (253827) Nickel Silver..... 4,50 » » » » » » (253827) Silver ...........22,00 » » » » » ΒΙΟΛΑΣ (253804) Nickel Silver..... 4,50 » » » » » » (253806) Nickel Silver..... 4,50 » » » » » » (253854) Silver ............25,00 » » » » » » (253856) Silver ............25,00 » » » » » CELLO (253810) Nickel Silver..... 5,50

Page 67: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

67

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

» » » » » » (253808) Nickel Silver..... 5,50 » » » » » » (253858) Silver ............27,50 » » » » » » (253860) Silver ............27,50 » » » » » BASS (253821) Nickel Silver....10,50 » » » » » » (253827) Nickel Silver..... 4,50 » » ΣΚΑΦΗ » ΒΙΟΛΙΟΥ (251101) Nickel Silver .... 1,00 » » » » » (251201) Silver ............ 9,50 » » » » ΒΙΟΛΑΣ (251102) Nickel Silver .... 1,50 » » » » » (251202) Silver ............ 9,80 » » » » CELLO (251103) Nickel Silver .... 2,00 » » » » » (251203) Silver ...........13,50

ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

NEGRI (Ιταλίας)

VIOLIN DIPLOMAT......................................................................2.600,00 » MILANO LEADER...............................................................1.300,00 » MILANO........................................................................... 900,00 » VIRTUOSO........................................................................ 650,00 » MONACO.......................................................................... 400,00

ACCORD (Κροατίας)

ΒΙΟΛΙΟΥ Standard Code: VNOBC25 2.5 Kg. ............................1.100,00 » Ultralight Code: VNOBC20 2.0 Kg. .............................. 850,00 ΒΙΟΛΑΣ Standard Code: VLOBC30 3.0 Kg. ............................1.250,00 » Ultralight Code: VLOBC21 3.0 Kg. ............................1.000,00 ΤΣΕΛΛΟΥ Standard Code: CEMDC28 2.8 Kg. ............................2.600,00 » Ultralight Code: CEMDC23 2.3 Kg .............................3.150,00 » Hybrid Code: CEMDH34 3.4 Kg .............................1.800,00 » Robust Code: CEMD35 3.5 Kg .............................2.800,00 » Flight Cover Code: CECNF50 5.0 Kg .............................1.100,00

BAM (Γαλλίας)

ΒΙΟΛΙΟΥ MOD. 2002 S CLASSIC............................................... 260,00 » MOD. 2002 B ARTISTO.............................................. 360,00 » MOD. 2001 S TREKKING ............................................ 370,00 » MOD. 2002 L LONDON .............................................. 380,00 » MOD. 2004 S EXPLORER............................................ 320,00 » MOD. 2004 B LIBERTY .............................................. 420,00 » MOD. 2001 XL HIGHTECH SILVER (without pocket) ............. 570,00 » MOD. 2031 XL HIGHTECH SILVER (with two pocket) ............ 680,00 » MOD. 2011 XL HIGHTECH SILVER (with small pocket) .......... 640,00 » MOD. 2021 XL HIGHTECH SILVER (with large pocket) .......... 670,00 » MOD. 2001 XLC HIGHTECH CARBON (without pocket) 1,9kg .... 660,00 » MOD. 2021 XLC HIGHTECH CARBON (with large pocket) 1,9kg . 760,00 » MOD. 2011 XLC HIGHTECH CARBON (with small pocket) 1,9kg. 720,00

Page 68: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

68

ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

» MOD. 2031 XLC HIGHTECH CARBON (with two pocket) 1,9kg... 800,00 » MOD. 2011 XLT HIGHTECH TWEED (with small pocket)) 1,9kg . 720,00 » MOD. 2031 XLT HIGHTECH TWEED (with two pocket) 1,9kg .... 800,00

» MOD. 2001 XLSP HIGHTECH SPRING (without pocket) 1,9kg ..... 660,00 » MOD. 2002 XLC HIGHTECH CARBON (σχήμα βιολιού) 1,4kg ..... 475,00 » MOD. 2002 XLT HIGHTECH TWEED (σχήμα βιολιού) 1,4kg....... 475,00 » MOD. 2002 XLSP HIGHTECH SPRING (σχήμα βιολιού) 1,4kg ...... 475,00 » MOD. 2003 XLCG HIGHTECH CARBON (σχήμα βιολιού) “Cabin” .. 445,00

» MOD. 5001 S STYLUS ............................................... 250,00 » MOD. 5002 S CLASSIC 2 ............................................ 220,00 » MOD. 5003 S CLASSIC 3 ............................................ 200,00

2 ΒΙΟΛΙΩΝ MOD. 2005 S CLASSIC............................................... 345,00 ΒΙΟΛ.-ΒΙΟΛΑΣ MOD. 2006 S CLASSIC (Viola 41,5) ............................... 370,00 ΒΙΟΛΑΣ MOD. 2141 S TREKKING ............................................ 380,00 » MOD. 2041 S CLASSIC............................................... 315,00 » MOD. 2041 B ARTISTO.............................................. 390,00 » MOD. 2202 XLS HIGHTECH SILVER (with large pocket) .......... 780,00 » MOD. 2202 XLC HIGHTECH CARBON (with large pocket) 2,4kg . 870,00 » MOD. 2202 XLC HIGHTECH TWEED (with large pocket) 2,4kg. 870,00 » MOD. 2202 XLC HIGHTECH SPRING (with large pocket) 2,4kg. 870,00 » MOD. 2200 XLC HIGHTECH CARBON (σχήμα βιόλας) 1,7kg ..... 525,00 » MOD. 2200XLT HIGHTECH TWEED (σχήμα βιόλας) 1,7kg ..... 525,00 » MOD. 2200XLSP HIGHTECH SPRING (σχήμα βιόλας) 1,7kg..... 525,00 » MOD. 5101S STYLUS (σχήμα βιόλας) .......................... 260,00 ΤΣΕΛΛΟΥ MOD. 1001 CW SHUTTLE ............................................. 775,00 » MOD. 1002 NW NEW TECH .........................................1.050,00 » MOD. 1002 XLS HIGHTECH SILVER.................................1.300,00 » MOD. 1002 XLC HIGHTECH CARBON 4,4kg ....................1.450,00 » MOD. 1004 XLC HIGHTECH CARBON 3,5kg ....................1.550,00 » MOD. 1004 XLA HIGHTECH ALUMINUM 3,5kg....................1.550,00 » MOD. 1004 XLT HIGHTECH TWEED 3,5kg....................1.550,00 » MOD. 1004 XLSP HIGHTECH SPRING 3,5kg....................1.550,00 » MOD. 1005 XLCG HIGHTECH CARBON Slim 2,9kg ................1.750,00 ΚΙΘΑΡΑΣ MOD. 8001 SN CLASSIC BLACK ...................................... 345,00 » MOD. 8001 SH CLASSIC BORDEAUX................................. 345,00 » MOD. 8002 XLC HIGHTECH CARBON ................................ 650,00

» MOD. 8002 XLA HIGHTECH BRUSHED ALUMINIUM ................ 650,00 » MOD. 8002 XLT HIGHTECH TWEED ................................. 650,00 » MOD. 8002 XLSP HIGHTECH SPRING ................................. 650,00

ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ MOD. 3021 S ALTO TREKKING..................................... 300,00 » MOD. 3022 S TENOR TREKKING .................................. 330,00 ΚΛΑΡΙΝΟΥ MOD. 3027 SB Bb TREKKING ........................................ 185,00 ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ MOD. 3023 S TRKKING.............................................. 310,00 ΔΟΞΑΡΙΟΥ MOD. 9013 WITH STARP ...........................................35,00 MUSIC POCKET MOD. 9018 FOR NEWTECH CELLO CASE .........................40,00 ΖΩΝΗ MOD. 9003 WITH METAL HOOKS..................................23,00 ΖΩΝΗ MOD. 9002Ν HIGHTECH:METAL (Violin, Viola, Cello) ...........40,00 BACK CUSHION MOD. 9001N FOR CELLO CASE ......................................90,00 TUBE STRINGS MOD. 9010 ........................................................... 2,70

DIMBATH (Γερμανίας)

ΘΗΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 1881 GIG BAG .......................................80,00 » » » 1811 EFFECTIVE ....................................60,00 » ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ » 1882 GIG BAG .......................................85,00 » » » 1812 EFFECTIVE ....................................60,00 » ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ » 1883 GIG BAG .......................................80,00 » » » 1813 EFFECTIVE ....................................60,00 » ΗΛ. ΜΠΑΣΣΟΥ 1884 GIG BAG .......................................85,00 » » » 1814 EFFECTIVE ....................................60,00 » ΒΙΟΛΙ 4/4 3744 EFFECTIVE ....................................70,00 » » » 3700 ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗΣ ΘΗΚΗΣ ...........75,00 » ΒΙΟΛΑΣ 4/4 3954 EFFECTIVE .................................. 115,00 » ΤΣΕΛΛΟY 4/4 VC 01 PROFESSIONAL ............................. 500,00

Page 69: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

69

ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

» » 4/4 3144 PERFORMER................................. 375,00 » » 4/4 3044 PROTECTOR................................. 275,00 » » 4/4 3444 EFFECTIVE .................................. 200,00 » ΜΠΑΣΣΟΥ 3/4 KB 01 PROFESSIONAL ............................. 825,00 » » 3/4 3234 PERFORMER................................. 600,00 » » 3/4 3344 PROTECTOR................................. 560,00 » » 3/4 3534 EFFECTIVE .................................. 375,00 CELLO GUARD 4/4 4444 .....................................................35,00

SUZUKI (Ιαπωνίας)

MANDOLIN CASE MOD. SMC-15........................................................ 140.00 MANDOLIN CASE MOD. SMC-50........................................................ 225,00

ORTOLA (Ισπανίας)

ΘΗΚΗ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ MOD. 19-N ............................................... 9,00 » » » MOD. 20-B .............................................. 12,00 » » » MOD. 23................................................. 20,00 » » » MOD. 25Β-CB ........................................... 26,00 » » » MOD. 34 CB............................................. 30,00 » » » MOD. 32-B .............................................. 35,00 » » » MOD. 39C ............................................... 40,00 » » » MOD. 70 CB............................................. 60,00 » » » MOD. 19 3/4........................................... 10,00 » » » MOD. 26 Β-CB 3/4 .................................... 26,00 » » » MOD. 32-B 3/4 ........................................ 35,00 ΒΑΛΙΤΣΑ » » MOD. 700 ............................................... 75,00 ΘΗΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ » MOD. 23-W ............................................. 22,00 » » » MOD. 32B-W............................................ 38,00 » ΤΣΕΛΛΟΥ MOD. 35 CB 4/4 .....................................135,00 » » MOD. 70 4/4 .........................................200,00 » ΦΛΟΓΕΡΑΣ MOD. 80-N ............................................... 3,00 » ΦΛΑΟΥΤΟΥ MOD. 200 ............................................... 50,00 » ΔΟΞΑΡΙΟΥ Κ. ΜΠΑΣΣΟΥ MOD. CB ................................................ 16,00

OTTO JOS KLIER (Γερμανίας)

MOD. 7016 LP ΒΙΟΛΙΟΥ ..................................................................85,00 MOD. 1015 LP »..................................................................... 120,00 ΜΟD. 2015 LP »..................................................................... 140,00 MOD. 1025 LP » TETPAΓΩNH ................................... 150,00 MOD. 3024 CSP » ».......................................... 600,00 MOD. CO910 CELLO BAG............................................................. 200,00 MOD. 2035/LPRO CELLO BAΛITΣA........................................................ 700,00

YOUNG HEUNG (Κορέας)

ΘΗΚΗ ΒΙΟΛΙΟΥ (PACK) MOD. YH-50 VFP ............................................30,00 » CASE MOD. YH-50 SVC 1/4, 1/2, 3/4, 4/4 .........82,00 » » MOD. YH-10 VC 4/4............................75,00 » » MOD. YH-5OSVCNDT 4/4.......................... 117,00 » » MOD. YH-400 VCT 4/4.......................... 120,00 ΘΗΚΗ ΒΙΟΛΙΟΥ TETPAΓΩNH MOD. YH-2045 4/4.......................... 147,00 » » MOD. YH-100 SOVCN 4/4.......................... 190,00 » » MOD. YH-100 SOVCNDT 4/4 ............................ 220,00 » » MOD. YH-500 WOVC 4/4 ............................ 250,00 » » MOD. YH-3344 DW 4/4 ............................ 250,00 » » MOD. YH-4254 DW 4/4 ............................ 250,00 » » MOD. YH-5044 4/4 ............................ 265,00 » » MOD. SVC-404-2 4/4 ............................ 242,00 » » MOD. SVC-604-2 4/4 ............................ 250,00 ΘΗΚΗ ΒΙΟΛΙΟΥ TETPAΓΩNH MOD. YH-2000 VC1 4/4 ............................ 325,00 » » MOD. YH-3000 OVC1 4/4 ............................ 352,00 BIOΛAΣ MOD. YH-300 VAC ..........................................95,00 » MOD. YH-200 VAC ..........................................95,00 » ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ MOD. YH-3245 DW........................................ 242,00

Page 70: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

70

ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

» » ΜΟD. YH-3346 DW........................................ 242,00 » » MOD. YH-100 SOVACΝ 16 1/2 ............................ 230,00 » » MOD. YH-100 SOVACΝDT 16 1/2 ......................... 258,00 » » MOD. YH-SVC 406-2 ...................................... 265,00 » » MOD. YH-SVC-606-2 ...................................... 275,00 » » MOD. YH-3345 DW........................................ 280,00 » » MOD. YH-2000 VACI ...................................... 340,00 » » MOD. YH-3000 VACI ...................................... 370,00 2 BIOΛIA TETPAΓΩNH MOD. YH-100 DOVCI...................................... 340,00 » » MOD. YH-250 DOVC ...................................... 400,00 BIOΛI - BIOΛA MOD. YH-100 DOV/VAC.................................. 370,00 CELLO BAG MOD. YH-100 CB ............................................80,00 » MOD. YH-150 CB .......................................... 105,00 » MOD. YH-180 CB .......................................... 125,00 » MOD. YH-200 CB .......................................... 145,00 » MOD. YH-300 CB .......................................... 190,00 CELLO CASE MOD. YH-5060 PLYWOOD................................ 325,00 » MOD. YH-5060C PLYWOOD .............................. 352,00 » MOD. YH-100 SHCC STYROFOAM ....................... 352,00 » MOD. YH-50 ABS RESIN................................... 440,00 » MOD. YH-50 SHCCND..................................... 440,00 BASS BAG MOD. YH-100 BB .......................................... 150,00 » MOD. YH-150 BB .......................................... 176,00 » MOD. YH-180 BB .......................................... 235,00 MANDOLIN CASE MOD. YH-1058...............................................73,50 CLASSIC GUITAR CASE MOD. YH-1001...............................................97,00 » MOD. YH-SGCCS-50....................................... 110,00 » MOD. YH-SGCCS-50ND ................................... 140,00 ELECTRIC GUITAR BAG MOD. YH-10 EGB............................................45,00 BASS GUITAR BAG MOD. YH-10 BGB............................................50,00 12 STRING GUITAR CASE MOD. YH-10 09-1 ......................................... 100,00 VIOLIN BOW CASE MOD. YHBC-1 PV............................................40,00 BASS » MOD. YHBC-1 PB............................................50,00

STENTOR (Αγγλίας)

ΒΙΟΛΙ MOD. 1357 GREEN 4/4, 3/4, 1/2, 1/4 ...................................50,00 » MOD. 1372 BLUE 4/4 .......................................................63,00 » MOD. 1660 BLACK ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ...........................................85,00 ΚΙΘΑΡΑΣ MOD. 3450 (ΑΦΡΟΛΕΞ)......................................................26,00 » MOD. 3072 (ΒΑΛΙΤΣΑ) ......................................................75,00 CELLO MOD. 1064 (ΒΑΛΙΤΣΑ) 4/4 .............................................. 200,00 » MOD. 1496 (ΒΑΛΙΤΣΑ) 4/4 ............................................... 450,00

ARIA (Ιαπωνίας)

ΚΙΘΑΡΑΣ CLASSIC SC-CG 4/4 (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................15,00 » » SC-CG 3/4 (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................15,00 » » SC-CG 1/2 (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................15,00 » » SC-CG 1/4 (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................15,00 » » CCG-702 4/4 (ΒΑΛΙΤΣΑ) ................................67,50 » » ULC-160 4/4 (ΒΑΛΙΤΣΑ) ................................70,00 ΚΙΘΑΡΑΣ WESTERN SC-WG (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................16,00 » » CCW-300 (ΒΑΛΙΤΣΑ) ................................70,00 » » LCW-1200 (ΒΑΛΙΤΣΑ) ................................62,00 ΚΙΘΑΡΑΣ ELECTRIC SC-EG (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................15,00 » » CCE-101 (ΒΑΛΙΤΣΑ) ................................67,50 ΚΙΘΑΡΑΣ BASS EL. SC-EB (ΑΦΡΟΛΕΞ)...............................16,00

ΒΙΟΛΙ VC-01 BLACK 4/4...............................25,00 » VC-02SQ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ .............................45,00

JOSE RAMIREZ (Ισπανίας)

GUITAR CASES ................................................................................ 200,00

Page 71: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

71

ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

ALMANSA (Ισπανίας)

GUITAR CASES Hard Shell .................................................................. 165,00

VICENTE SANCHIS (Ισπανίας)

ΚΙΘΑΡΑΣ ΒΑΛΙΤΣΑ ....................................................................... 140,00

ΔΙΑΦΟΡΑ

STENTOR (Αγγλίας)

ΜΠΑΚΕΤΑ ΜΑΕΣΤΡΟΥ 7278S SMALL........................................................... 6,50 » » 7278 MEDIUM......................................................... 7,00 » » 7278L LARGE........................................................... 7,50

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΘΑΡΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ............................................................................................ 1 ΚΙΘΑΡΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ........................................................................................... 3 ΚΙΘΑΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ........................................................................................... 3 BASS ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ................................................................................................ 3 ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ........................................................................................................ 4 ΜΑΝΤΟΛΙΝΑ ...................................................................................................... 4 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ......................................................................................... 4 ΑΡΠΑ .............................................................................................................. 4 ΒΙΟΛΙΑ ............................................................................................................ 5 ΒΙΟΛΕΣ ............................................................................................................ 6 ΒΙΟΛΟΛΤΣΕΛΛΑ .................................................................................................. 6 ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΑ ................................................................................................. 7 ΦΛΟΓΕΡΕΣ........................................................................................................ 7 ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΕΣ.................................................................................................. 8 ΜΕΛΩΝΤΙΚΕΣ ..................................................................................................... 9 ΚΡΟΥΣΤΑ - ORFF ................................................................................................ 9 ΧΟΡΔΕΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ .................................................................................12 ΧΟΡΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ...............................................................................16 ΧΟΡΔΕΣ JAZZ ...................................................................................................17 ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ...............................................................................19 ΧΟΡΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΠΑΣΣΟΥ..............................................................................20

Page 72: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΑΚΑ-ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

72

ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ...............................................................................................21 ΧΟΡΔΕΣ ΒΙΟΛΑΣ.................................................................................................24 ΧΟΡΔΕΣ ΤΣΕΛΛΟΥ ..............................................................................................27 ΧΟΡΔΕΣ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΣΟΥ ....................................................................................29 ΧΟΡΔΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ .......................................................................31 ΧΟΡΔΕΣ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ .........................................................................................31 ΧΟΡΔΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ..........................................................................32 ΑΝΑΛΟΓΙΑ – ΥΠΟΠΟΔΙΑ – ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ.................................................................33 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ ....................................................................35 ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ - ΜΑΝΤΟΛΙΝΟΥ ...........................................................................37 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ .....................................................................................38 ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΑ – ΚΟΥΡΔΙΣΤΗΡΙΑ ...............................................................................39 ΔΙΑΠΑΣΩΝ .......................................................................................................40 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ .......................................................................................40 ΔΟΞΑΡΙΑ .........................................................................................................41 ΡΕΤΣΙΝΕΣ ........................................................................................................44 ΓΕΦΥΡΕΣ VIOLIN / VIOLA......................................................................................45 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ......................................................................................47 ΘΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ...............................................................................................67 ΔΙΑΦΟΡΑ.........................................................................................................71