ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

of 30 /30
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Embed Size (px)

description

Στα πλαίσια του παγκόσμιου εορτασμού της μη βίας, το σχολείο μας σχηματίζει το σύμβολο της ειρήνης με ... πινέλο τους μαθητές!

Transcript of ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Page 1: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Page 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Οι μαθητές όλων των τάξεων παρακολουθούν βίντεο και συζητούν για τις μορφές της βίας.

Page 3: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Οι μαθητές όλων των τάξεων παρακολουθούν βίντεο και συζητούν για τις μορφές της βίας.

Page 4: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Οι μαθητές όλων των τάξεων παρακολουθούν βίντεο και συζητούν για τις μορφές της βίας.

Page 5: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

Οι μαθητές όλων των τάξεων παρακολουθούν βίντεο και συζητούν για τις μορφές της βίας.

Page 6: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι σχεδιάζουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 7: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν

το σύμβολο της ειρήνης!

Page 8: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν

το σύμβολο της ειρήνης!

Page 9: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 10: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 11: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 12: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 13: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 14: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 15: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Οι μαθητές του σχολείου μας ενωμένοι προετοιμάζονται να σχεδιάσουν το σύμβολο της

ειρήνης!

Page 16: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 17: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 18: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 19: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 20: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 21: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 22: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 23: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης – από κοντά!

Page 24: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης – από κοντά!

Page 25: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης – από κοντά!

Page 26: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης – από κοντά!

Page 27: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 28: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 29: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 Οκτωβρίου 2013 – Το σύμβολο της ειρήνης!

Page 30: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΒΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ