Παχυσαρκία και μυοσκελετικά προβλήματα

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Παχυσαρκία και μυοσκελετικά προβλήματα

  • 1. . MSc

2. . MSc . . . 3. . MSc . . . . . 4. . MSc: , . , , , . , . 5. . MSc Eroding Cartilage: . Exposed Bone: . Bone Spurs: . Eroding Meniscus: . 6. . MSc . .: . 7. . MSc 13,1% . 6,9% ( ). 6% ( ). 2% ( ). 0,9% ( ). 20% . 8. . MSc . > 50 . . . . . 9. . MSc . . . . , . . , . 10. . MSc : . 11. . MSc ( ). . (). . & . 12. . MSc . . . . 13. . MSc () .: . 14. . MSc , , : . . . . . , / . , , . .: . 15. . MSc : . . : .. .: . 16. . MSc : (= ) .: . 17. . MSc : "" " ". . , . 18. . MSc . . ( ). . . . -. ( ). ( ). .: . , Cambridge University Hospital . 19. . MSc (). (). . 20. . MSc , & . 21. . MSc H . K . , 6-11 , 54%. , 12-17 , 40%. 22. . MSc : . . . 23. . MSc ( , ). 24. . MSc , . 25. . MSc . 26. . MSc 6-10 : 10 . 27. . MSc 6-10 : ( & ). : ( ) . 28. . MSc 11-13 : . . . 29. . MSc13-15 :(1 ) : . .: 1 . 30. . MSc 15-18 : (2 ) . 31. . MSc15-18 : .(& ) . . 32. . MSc. 33. . MSc : . . . . 34. . MSc : . . . . . . 35. . MSc : . . . . 36. . MSc60 Min/ & & 37. . MSc