Πρόγραμμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

of 4 /4

Embed Size (px)

Transcript of Πρόγραμμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

Page 1: Πρόγραμμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

!

Page 2: Πρόγραμμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

  | 2741021236  

   

   10:00-­10:45 & 11:00-­11:45 | Media Lab !

Media   Lab!     edia  Labers.  

 

12:00-­13:00 | YouTube! YouTube  

YouTube     edia  Laber     Co-­‐working  Lounge.  

H/Y   Google  (Gmail)  

13:00-­14:00 | Music Studio! .  

Music  Studio       Music  Studio.  

 |    

14:00-­15:30 |   .  

Co-­‐working  Lounge.    

15:30-­17:00 | Site Google (Google Site)

Site  Google  Site    Media  Laber        Co-­‐working  

Lounge.  H/Y   Google  (Gmail)    

17:00-­18:00 | Voyager -­

.       ,          Co-­‐working  Lounge.  

     

18:00-­19:30 | CERN

LHC)  CERN.   Co-­‐working  Lounge.  

 

20:00-­22:00 | Media Lab  

       

   

   

Page 3: Πρόγραμμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

  2741021236  

   

   10:00-­10:45 & 11:00-­11:45 | Media Lab !

Media   Lab!     edia  Labers.  

 

12:00-­13:00 | YouTube! YouTube  

YouTube     edia  Laber     Co-­‐working  Lounge.  

H/Y   Google  (Gmail)  

13:00-­14:00 | Music Studio! .  

Music  Studio       Music  Studio.  

 |    

14:00-­15:30 | Site Google (Google Site)

Site  Google  Site    Media  Laber        Co-­‐working  

Lounge.     H/Y   Google  (Gmail)    

14:00-­17:00 break) | Stop Motion Video     Global   Arts  

Studios    Co-­‐working  Lounge.    

17:00-­18:00 | Voyager -­  

.       ,          Co-­‐working  Lounge.  

 

17:00-­18:00 |

     

18:00-­19:30 | CERN     CERN  

 Co-­‐working  Lounge.  

 

20:00-­22:00 | Media Lab SWINGAZOO  

       

Page 4: Πρόγραμμα - Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορίνθου

!