ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

of 190 /190
Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m Click to buy NOW! P D F - X C h a n g e V i e w e r w w w . d o c u - t ra c k . c o m

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε΄ ΤΑΞΗΣ

  • 1. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m

2. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , ... . 3. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m .............................................. 5 10 1.000.000 ...........................................12 ....................................15 .....17 ....................................22 .................................................................. 27 ......32 .........................................35 ........................................ 38 ....................................... 40 ...................................... 43 10, 100, 1.000 ..................................... 48 .................................... 51 ...................................... 53 ....................................... 56 ...................................... 59 4. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m ................................ . 63 , ............................. . 66 , , ............................. . 68 , , .............................. . 70 , , ................................ . 72 , , , ............................ . 74 ............................ . 76 ............................... . 81 ............................. . 83 .................................................................. . 87 .......................................................................................... . 93 ............................... . 96 ............................ . 99 , .......................................... . 102 , , , .............................. . 105 .............................. . 107 5. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , , ............. . 113 , , , ............. . 115 , ............... . 117 , ................ . 119 , , ............... . 121 ............... . 124 .............. . 127 .............. . 130 ............... . 133 , , , ............ . 137 , , , ............... . 139 , , , , .............. . 142 , , ............... . 145 , , , .............. . 148 ................ . 151 ............... . 153 .............................. . 155 , , ............... . 157 .................................................................... 162 ......... 184 .............................................................................................. 184 6. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 7. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m : . . . 62 + 38 = 60 + 40 = 100, 39 + 42= 40 + 40 = 80(81) . ( ) . . . 3 6 , 1 6 : 3 = 2 . . , ( , ) 1 8. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1 1. : 209 101 595 614 185 212 709 221 127 667 + 127 + 111 + 100 + 202 + 103 .. 345 538 816 248 347 723 707 340 248 394 307 +249 +237 +185 +152 +246 +178 +195 +179 +160 +283 +109 .. 431 225 325 92 64 146 114 309 107 354 164 94 108 147 215 147 285 253 + 253 + 94 + 71 + 203 + 307 + 372 .. 89 93 816 98 293 + ........ + ........ + ........ + ........ + ........ 257 164 912 733 509 2. , : 380 + 250 = 430 + 200 = 630 384 + 60 = 440 + 4 = ................... 540 + 350 = .......+ 400 = ......... 586 + 60 = ....... + 6 = .................. 540 + 370 = 600 + ....... = ......... 558 + 70 = ....... + 8 = .................. 250 + 180 = 200 + ....... = ......... 589 + 70 = ....... + 9 = .................. 620 + 180 = ....... + 100 = ......... 645 + 50 = ....... + 5 = .................. 705 + 105 = 700 + ....... = ......... 673 + 50 = ....... + 3 = .................. 390 + 310 = .......+ 400 = ......... 732 + 40 = ....... + 2 = .................. 830 + 170 = .......+ 200 = ......... 777 + 40 = ....... + 7 = .................. 9. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 3. : 534 947 428 698 384 987 123 314 216 264 162 284 217 640 372 451 335 480 109 519 239 145 117 216 717 653 800 605 871 598 320 142 371 450 341 138 4. : 43 54 61 73 82 91 17 14 12 11 12 11 . 73 46 37 31 42 63 12 18 15 14 13 14 . 5. : 6349 : 7 = . 2448 : 6 = . 3654 : 9 = . 4864 : 8 = . 6349 7 2448 6 3654 9 4864 8 10. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m (2) 1. 08:10 09:40. ; : : 2. : 145.876 156.455 164.987 121.349 199.999 111.111 ................... 3. 9, 8, 7, 6, 5 4 5 , 600.000 400.000, . . 4. : 5. 50 . 4 50 . ; 23 . 12,50 . 5 . 5 . , 5 . , 5,50 . : 11. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 7. 12 . . 8. : 1 = 5 = 179 = .. = = 5 = 100 = _____________ 600 = _____________ 30 = ____________ 1.000 = ___________ 1 = ____________ 12. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m . : * (.. 46.500) * (.. ) * , (.. 46 500). . . . : 125.345, 48.899, 7.999, 999.999, 1.000.000 : 150.001 = 100.000 + 50.000 +1 27.850 = 20.000 + 7.000 + 800 + 50 345.000 = 300.000 + 40.000 + 5.000 890.999 = 800.000 + 90.000 + 900 + 90 + 9 125.000 = 100.000 + 20.000 + 5.000 100.020 = 100.000 + 20 999.999 = 900.000 + 90.000 + 9.000 + 900 + 90 + 9 2 13. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. . .............. 2. : 3. : 4. : 98.765 = 90.000 + 8.000 + 700 + 60 + 5 23.897 = .. 123.456 = .. 987.654 = .. 234.567 = .. 765.543 = .. 800.004 = .. 5. 6 ; 123.456 .. 234.567 .. 345.678 .. 456.789 .. 567.890 .. 14. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1.000.000 : , , .. 4 , , .. 24 , , .. 245 , , .. 3.456, 2.345.567 . . , , . , . 1 : 123.456 123.465. . 1. 2. 3. 4. 6 5 . 123.465 > 123.456 2 : 125.345, 48.899, 7.999, 999.999 1.000.000 1.000.000 . 999.999 125.345. 999.999 9 1, ( ). 48.899 7.999 1.000.000 > 999.999 > 125.345 > 48.899 > 7.999 3 15. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. . . < . < < . < 2. 0, 1, 3, 5, 7, 8 & 9 4 . . .. > . > > 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 : . ........... 4. 5 : 45.897 . 5.123.467 . 543.123 . 9.995 . 12.512 . 5. : 16. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 6. , : 9 5 935 3 6 3.064 6 6 6.567 8 5 8.759 8 7 8.076 7 8 7.788 7. : ) 101 10 = 101.000.010 : .......... ) 40 40 = 40.400.000 : .......... ) 75 750 = 75.075.000 : ............ ) 1 = 1.000.000 : .......... ) 2 200 = 2.000.200.000 : ............ 8. , : 9. , : 40.857 = 4 + 0 + 8 + 5 + 7 123.456 = 1.000.100 = . 337.987 = ... 90.876 = .. 10. : 5 + 0 + 7 + 0 + 2 = 50.702 3 + 2 + 6 + 7 + 5 + 5 + 3 +0 = 5 + 5 + 3 = 1 + 1 + 1 = 1 = . 17. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , . .. 1 , 2 , 5 , 100 , 1.000 . / . .. 2, 3 , 5 .. . , 0 , 1. : , 2. , 2. , 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ( ) . , () . . , . : 0, 1, 2, 3, 4, . .. 413 . 4, . . 1, 4 . 413 400 , 1, . . 3, 1 3 . 413 410 5, 6, 7, 8 9, . .. 4.589 . 4, . . 5, 4 5 . 4.589 5.000 0..12! # 1&12"0.2 2/0" /0"2 *0! #.0 0/30!0.0.2 2&2 0)0 *0! ././2 02..#) ./0 2. 4.589 4.600 4 18. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. . ( 2008 ) 2. 2001 : . ) 6.362 6.360 ( ) ) 15.483 15.500 ( ) ) 127.365 127.000 ( ) ) 387.296 390.000 ( ) ) 193.565 194.000 ( ) 3. ; 19. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , . . .. 245 + 765 = 1.010 1.250 + 45 = 1.295 245 1.250 + 765 + 45 1.010 1.295 : 0 , . 5 + 0 = 0 + 5 = 5 , . 2 + 5 = 5 + 2 = 7 , . 5 + ( 3 + 2 ) = ( 5 + 2 ) + 3 . .. 5 + 4 = 9 4 + 5 = 9 . . , . . .. 555 25 = 530 555 25 530 0 , . .. 5 0 = 5 : + = 530 + 25 = 555 = 555 530 = 25 5 20. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , , . . . 5 3 = 15 : 1 . .. 4 1 = 1 4 = 4 , . .. 7 5 = 5 7 = 35 , . .. 5 ( 2 3 ) = ( 5 2 ) 3 . .. 5 ( 2 + 3 ) = 5 2 + 5 3 . .. 5 ( 2 3 ) = 5 2 5 3 , , . . 45 15 = 675 45 x 15 225 +45 675 : 45 4 + 5 = 9 ( ) 15 1 + 5 = 6 ( ) 9 6 = 54 5 + 4 = 9 ( ) 6 + 7 + 5 = 18 1 + 8 = 9 ( ) 9 6 9 9 21. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , = + , . . . = . . > < 426 5 40 85 026 25 01 : = + .. 85 5 + 1 = 425 + 1 = 426 = : 20 : 5 = 4 ( ) 5 4 = 20 20 : 4 = 5 1, . .. 5 : 1 = 5 , 1. .. 5 : 5 = 1 0 , 0. .. 0 : 5 = 0 0 , . .. 5 : 0 . 22. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 543 + 9.876 = ........ 666.123 + 297 = .. 999.000 + 999 = .. 856 + 5.123 = 234.567 + 990 = .. 543.765 + 888 = .. 555 + 4.444 = 777.666 + 444 = .. 876.543 + 222 = .. 777 + 3.333 = 123.456 + 888 = .. 987.654 + 111 = .. 555 + 5.555 = 456.789 + 123 = .. 765.432 + 444 = .. 2. : 9.876 543 = ........ 666.123 297 = .. 999.000 999 = .. 5.123 856 = 234.567 990 = .. 543.765 888 = .. 4.444 555 = 777.666 444 = .. 876.543 222 = .. 3.333 777 = 123.456 888 = .. 987.654 111 = .. 5.555 555 = 456.789 123 = .. 765.432 444 = .. 3. : 123 5 = ........ 150 10 = .. 398 100 = .. 456 2 = 345 20 = .. 798 200 = .. 789 3 = 552 50 = .. 100 100 = .. 987 4 = 765 15 = .. 432 432 = .. 654 7 = 876 22 = .. 555 155 = .. 4. : 123 : 5 = ........ 150 : 10 = .. 398 : 100 = .. 456 : 2 = 345 : 20 = .. 798 : 200 = .. 789 : 3 = 552 : 50 = .. 100 : 100 = .. 987 : 4 = 765 : 15 = .. 432 : 432 = .. 654 : 7 = 876 : 22 = .. 550 : 150 = .. 5. : ) 725.000 + 3.500.500 + 1.234 = ) 1.876.400 + 44.050 + 12.345 = ) 2.345.678 + 1.234 + 456.789 = ) 8.500.000 234.000 2.400 = ) 45.000 23.500 1.500 50 = ) (250 + 50) 5 = ) (455 55) 8 = ) (300 10) : 3 = ) (50 60) : 10 = ) (100 : 5) 20 = 23. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 6. : 8.765 5.844 1.298 7.654 65.457 + 154 + 325 + 687 + 214 + 9.547 5.847 5.231 3.547 9.988 874 659 1.589 687 559 788 72 78 67 42 16 32 16 9 58 90 7 78 472 823 687 472 106 320 168 29 89 75 26 78 45.564 : 3 63.241:5 3.254:7 32.410:8 55.478:9 98.754:31 67.854:13 47.859:14 245.874:28 23.101:12 7. , , , . ) 250.123.750 ) 125.748.400 ) 9.740.417 .... ) 1.000.900.000 . .. 24. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m : ) ( ) ( ). ) . . . ) . . ) , . ) . ) , , . . ) . . : 65 800 32 450 . ; 65 800 X ; () 32 . 450 8(00 x 65 40 + 48 52.000 45(0 x 32 90 +135 14.400 52.000 + 14.400 = 66.400 : 66.400 . 6 25. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m . . , . .. 137 . 78 . ; 137 137 78 78 ; ; 59 : 59. 1 . . : 137 . 59 . ; 137 137 59 59 ; ; 78 : 78. 2 . . : 78 59 . ; 78 78 59 + 59 ; ; 137 : 137. 26. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. . 12.450.000 5.450.000 . ; 2. 5.450.890 4.890.654 . ; 3. 2001 14.370 , 1981 10.543 . 20 ; 4. : , 490 . .; 1453 . . ; , 480 . . ; , 1821 . .; 5. 13.450 15.300 . 120 , ; 6. 8.250 5 . ; 7. 5.500 45 4.600 60 . ; 8. 08 :10 . 01 : 15 . ; 9. 135.450 . , 48.265 . ; 10. 128 . . 1.235 . . ; 11. 436 , 120 54.000 . ; 12. 1.950 15 . ; 13. 870 , 85 . ) 1 ; ) 28 ; 13. 93 . 5 , ; 14. 46.080 . , 48 ; 27. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ..................+ . , . , , . : 0, 1, 2, 3, 4, . 5, 6, 7, 8 9, . 5 + 0 = 0 + 5 = 5 ( ) 5 + ( 3 + 2 ) = ( 5 + 2 ) + 3 ( ) = : + = 4 1 = 1 4 = 4 ( ) 5 ( 2 3 ) = ( 5 2 ) 3 ( ) 5 ( 2 + 3 ) = 5 2 + 5 3 5 ( 2 3 ) = 5 2 5 3 ( ) > < = ( ) = + ( ) . . . . . 28. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 29. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m : ( ) ( ) . 10, 100 1.000. . : . , , . , . , . , . .. . . .. 5 : 3 = 1 2, , . . . . .. 2 5 + 3 = 13, , . 1 1 1 3 3 3 7 )! 2 #1.2 " 30. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , . . ( ). .. 1 1 , 62 , . , , , , , . .. 25,765 0,01 356,0001 1.234,1 0,99999 0,005 , . .. 2,4 = 2, 40 = 2,400 = 2,4000 . 5,1000 = 5,100 = 5,10 = 5,1 , . .. 6 = 6,0 = 6,00 = 6,000 . 31. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m : . 10, 100 1.000, . . : 2,5 12,23 1,456. : . . , . . . . , , , . , 1 25 , : : 1 25 : 1,25 : 125 100 : 125 : 1 25 100 , 32. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 1,2 2,32 3,456 12,5 5,67 7,888 0,5 0,12 0,987 78,65 .................................................................................................................................... 2. : 3. : 4. : 178 125 1252 134 555 5789 9876 598 33 100 100 10 1000 10 100 10 1000 10 1000 1000 510 100 205 100 33. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 4 25 6 8 3 34 8 5 2 46 4 9 5. : : : .. 6. : 0,7 = 2,01 = .. 0,725 = 17,82 = . 1,001 = . 0,001 = 7. 49 100 , . 8. : 7 42 0,35 6,5 112,12 . 9. : 0,45 , 4 5 , 1,5 , 2,65 , 1,98 10. ( ) : 5 = ......................................... = .................................... 7 = ......................................... = .................................... 4 = ......................................... = .................................... 34. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m .. 25,7605 0,01 356,0001 1.234,1 0,999999 0,005 , . .. 2,4 = 2, 40 = 2,400 = 2,4000 . 5,1000 = 5,100 = 5,10 = 5,1 . . 0, 1, 2, 3 4 . .. 5,123 . 1. 2. 1 : 5,123 5,100 = 5,1 .. 5,123 . 2. 3. 2 : 5,123 5,120 = 5,12 5, 6, 7, 8 9 . .. 5,567 . 5. 6. 5 6 : 5,567 5,600 = 5,6 8 35. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 1,23 0,125 23,1 55,999 1.235,1 2,345 8,4567 43,99999 66,876543 1.000,00001 2. , : 3 : 6534 1039 983 76543 5 : 7654 1235 765 98765 2 : 5432 7652 432 65432 3. ; 0,5 1,230 4,09 500,001 0,001 0,1 0,450 0,12 1,000 0,999 1,0 9,990 8,80 7,101 6,066 4. : : 1,2301 4,0986 500,0012 0,0021 : 0,4508 0,1275 1,0609 0,9999 5. : 150 100 148 100 1 50 1 90 150 125 1,50 11,50 36. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 6. > < = : 2,318 . 2,328 4,754 .. 47,54 4,520 4,52 3,616 3,606 0,070 0,70 9,2 .... 9,00 7. : 0,788 0,431 0,867 0,629 0,578 .. 8. 3 , 5 2 . . : . : : 9. : .........1 .........1 .........1 10. 2.152 . . ; 4 5 6 5 5 5 5 8 37. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m : . . .. 5,123 , 45,2 45,2 > 5,123 , . . .. 0,123 , 0,135 0,135 > 0,123 , , . , . 0 1 0,5, 1 2 1,5 , 2 3 2,5 . , . 0 0,1 0,2 0,3 . .. 3,7. 3. 3,5 , 2. 3,7. .. 8,75. 8. 8,5 , 2. 8,7. 8,75 8,7 8,8. 3,7 8,75 9 38. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : < , > , = 2. : 2,34 4,50 5,1 8,69 1,222 . 3. : . < 0,5 < . . < 0,50 < . < 0,500 < . . < 0,8 < . . < 0,72 < . < 0,453 < . . < 0,9 < . . < 0,87< . < 0,652 < . . < 0,2 < . . < 0,93 < . < 0,765 < . . < 0,6 < . . < 0,88 < . < 0,892 < . 4. 3 : 126,453 .. 274,537 .. 545,378 .. 456,7893 .. 567,89003 .. 5,089003 .. 5. , : = 1,3 = 0,4 = 6,1 = 2,25 = 10,5 6. , , , ; = . = . = . = = . 22,34 2,234 9,8 9,80 1,2 0,999 0,12 0,102 12,3 10,03 3,4 3,401 12,90 0,129 0,3 0,03 23,5 23,501 0,99 0,990 8,8 8,80 2,8 2,801 0,10 0,100 9,9 9,99 22,77 22,770 39. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 7. 8 : 2,28 : . 0,568 : . 851 : 98,045 : . 80,1 : . 32,87 : 8. 9,20 9,30 : 9. 3 . 63,5 , 3,28 10 . ; 10. : : .. : . : .. : : .. 11. 25 1,65 . 50 , ; 12. : 1.036 1,36 1,306 1,3 1 1,003 . 22,45 2,045 2,0045 2,4 2,5 2,05 . 33,17 3,017 3,1 3,190 3,0190 3,2 . 23,12 2,07 3,4 3,29 3,190 3,3 . 40. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , . .. 4,56 + 543,29 = 543,29 + 4,56 547,85 5,46 + 0,1 = ( , ) 0,1 = 0,10 5,46 + 0,10 5,56 : . , , . .. 45,876 2,543 = 45,876 2,543 43,333 8,75 0,215 = ( , ) 8,75 = 8,750 8,750 0,215 8,535 : . 10 41. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 543 + 9,876 = ........ 666,123 + 29,7 = .. 999,000 + 9,99 = .. 856 + 5,123 = 234,567 + 99,0 = .. 543,765 + 8,88 = .. 555 + 4,444 = 777,666 + 44,4 = .. 876,543 + 2,22 = .. 777 + 3,333 = 123,456 + 88,8 = .. 987,654 + 1,11 = .. 555 + 5,555 = 456,789 + 12,3 = .. 765,432 + 4,44 = .. 9,876 5,43 = ........ 666,123 2,97 = .. 999,000 0,999 = .. 5,123 2,56 = 234,567 9,90 = .. 543,765 0,888 = .. 4,444 3,55 = 777,666 4,44 = .. 876,543 0,222 = .. 3,333 1,77 = 123,456 8,88 = .. 987,654 0,111 = .. 5,555 5,55 = 456,789 1,23 = .. 765,432 0,444 = .. 2. 1,250 0,350 . ; 3. 89,45 44,006; 4. . . 7,400 1,850 . ; 5. 39,6 . 99,78 68,92 . , , ; 6. 1.275,845. 878,247. ; 7. 8,70 , 9,10 , 0,65 3,95 . 50 , ; 8. 287 . . 185 0,80 . . ; 42. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , . .. 2,55 4,22 = 2,55 ( ) x 4,22 + ( ) 510 510 +1020 10,7610 ( ) , . .. 225,5 : 5 = , ( 5 ), . . 10, 100, 1.000 . . .. 225,5 : 0,5 = , 10, : 2.255 : 5 = 451 .. 450 : 0,005 = , 1.000, : 450.000 : 5 = 90.000 225,5 5 20 45,1 025 25 005 5 0 11 43. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 12,3 5 = ........ 1,50 10 = .. 3,98 100 = .. 4,56 2 = 3,45 20 = .. 7,98 200 = .. 7,89 3 = 5,52 50 = .. 1,00 100 = .. 98,7 4 = 7,65 15 = .. 4,32 432 = .. 6,54 7 = 87,6 22 = .. 5,55 155 = .. 12,3 : 5 = ........ 1,50 : 10 = .. 39,8 : 100 = .. 45,6 : 2 = 34,5 : 20 = .. 79,8 : 200 = .. 78,9 : 3 = 55,2 : 50 = .. 10,0 : 100 = .. 98,7 : 4 = 76,5 : 15 = .. 43,2 : 432 = .. 65,4 : 7 = 87,6 : 22 = .. 55,0 : 150 = .. 2. : 725,085 + 3.500,5 + 1,234 = 1.876,4 + 44,050 + 12,345 = 2.345,678 + 1,234 + 456,789 = 8,5 2,34 2,4 = 45,005 23,5 1,55 0,5 = (25,8 + 0,5) 5 = (45,5 5,5) 8 = (30,3 10) : 3 = (5,5 6,5) : 10 = (10,5 : 5) 2 = 3. : 44. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 4. 68 102 . ; 5. 10 175 . 100 1.000 ; 6. 84 1,80 . 4 2,25 . ; 7. 45 1.458 . ; 8. 12 210 . ; 9. , 4.250 1,75 . , 3.187,50 . ; 10. , 140,5 0,65 . , , 118,02 . ; 11. 15 6 , , , 125,25 . 18 5 , , ; 12. , 0,735, 9,519. ; 13. 24 5 , , . , , 315 . , 4,5 . , , 18 6 ; 14. 12.578 , 7.850 , 3.254 8.548 . 0,25 , 0,40 , 0,60 1,20 . ) , , ; ) ; 15. 145 , 1,45 , 235 1,20 , 27 0,85 , 65 2,45 239 3,50 . ; 4. 68 102 . ; 5. 10 175 . 100 1.000 ; 6. 84 1,80 . 4 2,25 . ; 7. 45 1.458 . ; 8. 12 210 . ; 9. , 4.250 1,75 . , 3.187,50 . ; 10. , 140,5 0,65 . , , 118,02 . ; 11. 15 , , , 125,25 . 18 , , ; 12. , 0,735, 9,519. ; 13. 24 5 , , . , , 315 . , 4,5 . , , 18 6 ; 14. 12.578 , 7.850 , 3.254 8.548 . 0,25 , 0,40 , 0,60 1,20 . ) , , ; ) ; 15. 145 , 1,45 , 235 1,20 , 27 0,85 , 65 2,45 239 3,50 . ; 45. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1 : ( ) ( ). . . . . . , . . , , . . . . 1. . 185 215,7 . 86,800 92 . ; : . 2. 48,75. 25, ; : ...................................................................................................... 12 46. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 3. 100 0,25 . 125 . ; : . 4. 8.500 0,25 . 175 1.600 . ; : . 5. . 5 38,9 7 49,7 . ; : . 6. 1.450 3,75 . 2.587,5 , ; : . 47. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 7. 24 0,47 . . 25 . ; 8. 65 24,250 0,32 . ; 9. 19,5 . 3,8 ; 10. 1,87 . 4 ; 11. 23 3,70 . ; 12. 3,25 . 5 , ; 13. 141 , 6 . ; 14. , , 3.437,55 . ; 15. 5 7,25 . 7 ; 16. 5 2,5 . ; 17. 12 , 25,8 ; 18. . 0,180 5 . ; ; 19. 0,60 1,50 . 250 , . 7. 24 0,47 . . 25 . ; 8. 65 24,250 0,32 . ; 9. 19,5 . 3,8 ; 10. 1,87 . 4 ; 11. 23 3,70 . ; 12. 3,25 . 5 , ; 13. 141 , 6 . ; 14. , , 3.437,55 . ; 15. 5 7,25 . 7 ; 16. 5 2,5 . ; 17. 12 , 25,8 ; 18. . 0,180 5 . - ; - ; 19. 0,60 1,50 . 250 , . 48. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 2 1. 24 0,47 . . 25 . ; : . 2. 65 24,250 0,32 . ; : . 3. 19,50 . 3,8 ; : . 4. 1,87 . 4 ; : .................................................................................................. 49. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 5. 23 E 3,70 . ; : . 6. 3,25 . 5 , ; : . 7. 141 , 6 . ; : . 8. 2,2 , 78,5 ; : . 50. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 10, 100, 1.000 10, 100, 1000: , . ( .. 5 10 = 50 , 87 100 = 8700 , 67 1.000 = 67.000 ) 10, 100, 1000 : . ( .. 14,75 10 = 147,5 , 12,345 100 = 1234,5 , 0,005 1.000 = 5,000 ) , . ( .. 5,4 100 = 540 , 32,47 1000 = 32.470 ) 10, 100, 1.000 10, 100, 1000: , , , . ( .. 69 :10 = 6,9 , 758 : 100 = 7,58 , 2.654 : 1.000 = 2,654 ) , , . ( .. 5 : 10 = 0,5 , 7 : 100 = 0,07 , 52 : 1000 = 0,052 ) 10, 100, 1000: . ( .. 23,84 :10 = 2,384 , 23,84 : 100 = 0,2384 , 543,2 : 1.000 = 0,5432 ) , , , . (.. 0,5 : 10 = 0,05 , 0,5 : 100 = 0,005 , 26,3:1000 = 0,0263) 13 51. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 2. 1,33 . 10 , 100 1.000 ; : . 3. 0,65 . 100 1.000 ; : . 4. 100 8.500 . ; : . 54,987 0,55 77 7,75 0,55 52. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 5. 15 . . ; : . 6. 0,42 . 10 , 100 1.000 ; : . 7. : 0,80 10 = . 204 100 = . 10,572 1.000 = . 458 10 = . 0,196 100 = . 6,14 1.000 = 532 10 = . 6,5 100 = . : . 8. : 32 : 10 = . 7,8 : 100 = . 1982 : 1.000 = . 0,05 : 10 = . 75,06 : 100 = . 2 : 1.000 = . 175 : 10 = . 210,04 : 100 = . : . 9. 120 . 100 ; : . 10. 10 140 . ; : . 11. 1,35 . 10 , 100 100 ; : . 12. 48.000 . 10 , ; : . 53. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m , , , 10. ( .. 350 350 : 10 = 35 ). , , , , 10. ( .. 35, 35 10 = 350 ). , , , : : , 240, , 240, 240 : 10 = 24, , 24 6, 24 6 = 144. 240 144. : , , 45, , , 45 : 3 = 15, , 15 10, 15 10 = 150. 150. : , , 115, , 115. 115 : 5 = 23, ( , , 23 8, 23 8 = 184. 184. 14 54. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. 150 . . ; : . 2. . 138 . ; : . 3. 0,8 . ; : . 4. 12 . . ; : . 55. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m : 1 : .. 8 1 = 8 , : .. 5 6 = 6 5 : .. 5 ( 3 + 2 ) = 5 3 + 5 2 : .. 4 ( 5 2 ) = 4 5 4 2 10, 100, 1.000, , 10 , 100 , 1.000 . .. 4 10 = 40, 5 100 = 500, 6 1.000 = 6.000 : 2, 0, 2, 4, 6, 8 3, 3 4, , 4 5, 0 5 9, 9 10, 100, 1.000, 1, 2, 3, .. 25, 25 15 56. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. 2, 3, 4, 5, 9,10,25; . : 2 3 4 5 9 10 25 144 1.565 5.871 10.500 188.764 678.975 543.210 1.000.002 9.000.000 2. 3 : 21........ 32........ 43........ 56........ 87......... 3........ 93........ 89........ 57......... 46......... 3. 4 : 21........ 32........ 43........ 56........ 87......... 3........ 93........ 89........ 57......... 46......... 4. 5 : 21........ 32........ 43........ 56........ 87......... 3........ 93........ 89........ 57......... 46......... 5. 9 : 21........ 32........ 43........ 56........ 87......... 3........ 93........ 89........ 57......... 46......... 6. 10 : 21........ 32........ 43........ 56........ 87......... 3........ 93........ 89........ 57......... 46......... 7. 25 : 21........ 32........ 43........ 56........ 87......... 3........ 93........ 89........ 57......... 46......... 57. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 8. 18, 35, 70, 102, 200, 605, 804, 1.225, 5.020, 6.115. 2 : .. 5 : .. 10 : 2, 5 10 : 9. 18, 33, 63, 108, 213, 312, 333, 534, 621, 1.002. 2 : .. 3 : .. 9 : .. 2, 3 9 : 10. 125 135. , . ; 11. . 237 . ; 12. , , , . 24 , 87 . ) , 18 ; ) , 29 ; 13. 16 . 638 . ) , 18 ; ) 25 ; 14. : 356 478 875 497 847 965 x 80 x 60 x 90 x 70 x 50 x 40 .. 58. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 16 . .. 7, 7 1, 2, 3, 4 5 7, 14, 21, 28 35. () . . .. 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, , 6 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 12, 24, 36, . .. 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 36. , .. 180 180 = 2 90 = 2 2 45 = 2 2 3 15 = 2 2 3 3 5 . (. ). : 22335 = 180 59. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. : 6 : .. 10 : ... 24 : .. 30 : .. 2. () : 12, 18, 32 15, 30, 45 10, 20, 40 12, 24, 48 3. 25 , . ; 4. 25 , . ; 5. 22 . ; 6. 48 , 60 24 . ; 7. 60 . 7 5 . ; 8. 6 : 3 : 3, 6, 5 : 5, 7 : 7, 12 24 36 60 60. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 17 ... 2 , 3 , 6. 2 : 2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 30 3 : 3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18 , 21 , 24 , 27 , 30 . 6 : 6 , 12 , 18 , 24 , 30 2 , 3 , 6 6 , 12 , 18 , 24 , 30 . . . ( 2 , 3 , 6 ) = 6 , . . . , . , . .... , 1. 2 3 6 2 ( 2 , 6 ) 1 3 3 3 ( 3 ) 1 1 1 ... ( 2, 3, 6 ) = 2 3 = 6 ... ... , . .. ... ( 48, 36 ) : 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. 36 : 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. : 1, 2, 3, 4, 6, 12. ... ( 48, 36 ) = 12 61. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m 1. ... : ... ( 3, 5 ) ... ( 4, 5 ) ... ( 2, 5, 10 ) ... ( 3, 5, 10 ) 2. . , . 25 20, ; 3. . 5, 10 15 . 45 25, ; 4. ... : ... ( 12, 18, 24 ) ... ( 42, 56 ) ... ( 24, 48 ) ... ( 7, 28, 49 ) 5. 120 , 72 96 . ; 6. 42 56 . ; 7. ... : 2 4 6 3 4 9 3 6 10 ...( 2, 4, 6 ) = . ...( 3, 4, 9 ) = . ...( 3, 6, 10 ) = 8. 50. , , , , ; 9. : ) 105 : ) 30 : ) 24 : ) 33 : 62. C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c o m C lick to buy N O W ! PD F-XChange View er w w w .docu-track.c