ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ

download ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Β. ΜΙΧΑΗΛ

  • 1. . ''. : .

2. : 3. , , . 4. ' . . . . , . . . , . 5. 12 '''', . ''''. . . . . '''' (-) ' , , . 6. '''' . . .. . . . . . . SPEED - SURFING KAI KITE-SURFING. '' . . . 7. . . . . . . , '' '' -. . . 8. . . , . . . . 9. . . . . . , ' . . , '' , '' '' .. . . 10. . . . . . , ' . . , '' , '' '' .. . .