Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου,...

11

description

Με την εφαρμογή μας μπορείτε να διαχειριστείτε τους πελάτες σας, να τηρήσετε τις επαφές των προμηθευτών σας καθώς και τις μεταξύ σας συναλλαγές.

Transcript of Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου,...

Page 1: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 2: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών

• 001 copy.jpg

Page 3: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 4: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 5: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 6: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 7: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 8: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 9: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 10: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών
Page 11: Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείρισης Πελατολογίου, Προμηθευτών και Συναλλαγών