ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

of 43 /43
Alfredo RODRIGUEZ Είναι ένας ταλαντούχος ζωγράφος που γεννήθηκε το 1954 στην Πόλη του Μεξικού και σήμερα ζει στην Καλιφόρνια Θαυμάστε τη δουλειά του. Δεν είναι φωτογραφίες είναι ζωγραφική!

Embed Size (px)

Transcript of ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Page 1: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Alfredo RODRIGUEZ

Είναι ένας ταλαντούχος ζωγράφος που γεννήθηκε το 1954 στην Πόλη του Μεξικού

και σήμερα ζει στην Καλιφόρνια

Θαυμάστε τη δουλειά του.

Δεν είναι φωτογραφίες είναι ζωγραφική!

Page 2: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 3: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 4: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 5: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 6: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 7: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 8: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 9: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 10: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 11: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 12: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 13: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 14: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 15: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 16: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 17: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 18: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 19: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 20: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 21: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 22: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 23: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 24: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 25: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 26: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 27: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 28: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 29: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 30: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 31: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 32: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 33: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 34: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 35: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 36: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 37: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 38: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 39: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 40: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 41: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 42: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Page 43: ΟΤΑΝ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ