Βασικές αρχές...

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

"Βασικές αρχές συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης σπόρων παραδοσιακών ποικιλιών λαχανικών" Άγγελος Κυρατζής, Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών Κλάδος Βελτίωσης Φυτών Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Transcript of Βασικές αρχές...

  • 1. ,

2. (Landraces) - , (?) (?) ( ) 3. (Landraces) - , .. 4. : 95% 0,05 , , (Marshal and Brown, 1975) 5. : 5000 6. GPS 7. 8. 9. ( ) , , .., , 10. , , , , 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Silica gel ( , ) 24. 25. Silica gel Place dried self indicating blue silica gel in a desiccator orglass jar with an airtight seal. The weight of the silica gel used should be equal (or up to3 time) to that of the seeds Place the seeds in porous bags and keep them in closeproximity to the silica Keep the desiccator at a cool temperature (20oC) Change the silica gel daily or when colour change Regenerate the silica gel by heating at 100oC until changecolour Allow it to cool in a tight container before using it 26. 27. Calcium chloride When the top layer of calcium chloride becomeshard and shiny, turn it over so that the bottompart is at to the top. Once it becomes completely hard it should bedisposed or can be used for making saturated saltsoloutions 28. Shade drying Efficient when RH below 40% Lay seeds in a single layer on a linen sheet or on openmesh racks placed in shade, ensuring the freecirculation of air Any device that can increase the flow of air over seedssuch as a fan will improve efficiency Cover seeds with a protective net to preventpredation by animals At night, wrap the linen sheet and keep in a cool room 29. 4oC -20oC 30. 31. 32. 33. 34. 20-30C , 35. 36. 37. () / () ( ) ( 5C ) ( 50ppm) (), ( ) (), ( ) (), ( ) 38. 39. 40.