Τράπεζα Θεμάτων: Θρησκευτικά

of 777 /777
Θρησκευτικά Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων της Α΄ Λυκείου

Embed Size (px)

description

Τα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων συγκεντρωμένα σε ένα αρχείο

Transcript of Τράπεζα Θεμάτων: Θρησκευτικά

  • 1.

2. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) : 1. (4 -7 .). 2. (, , ). 3. (19 .) . 4. . 5. ( 33-70 ..). (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 3. 5. . (5 ) ) . . , . , , , , . ( / / / / ) 5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 1. 2. (5 ) 1 . ; (25 ) 4. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , . 1. . , . , , . , 2. . . . 3. , . . . 4. .. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , . . , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 5. (5 ) ) 1, 2, 3 , , , , (3 ). , (2 ). 1. , . . . 2. . . . 3. . . . (5 ) ) : 1. 2. 3. , , 4. 5. (5 ) 1 . . . (25 ) 6. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 7. 5. . (5 ) ) : 1. 2. 3. 4. 5. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . , , . . . . . (5 ) 1 . . ; . (25 ) 8. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 9. 5. . (5 ) ) . . . , .. . ( / / / / ) (5 ) ) : 1. 2. 3. 4. 5. (5 ) 1 T , , , , . . . (25 ) 10. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. - . . - . 5. . . . (5 ) ) . : 1. , . 2. , . 3. . 4. , , . 5. , , . (5 ) ) . . 11. .. , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 . . (25 ) 12. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . , . . 3. . . . 4. . . . 5. . 26 . 15 . 14 (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. , , . 4. . 5. , 6. 7. , (5 ) 13. ) . . . .. . . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , (2 ). 1 2 (3 ). 1. . . . 2. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) 1 . . , , , . , , , ' ( ). . (25 ) 14. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . . 5. . . . (5 ) ) . . , , , . . , .. , .. , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 15. 4. . 5. . (5 ) ) , , , (2 ) (3 ): 1. . . . (5 ) ) , . . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 1. 2. (5 ) 1 , . . . ( ). , . (25 ) 16. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . O .. .. , .. .. .. . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. . 17. 4. . 5. . (5 ) ) , (1 ). . (4 ). 1. , , . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 ; ; . . . . . , . ( ). (25 ) 18. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. ... . . . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) . . 19. . . ( ), . , . . . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. 50 . 4. . 5. . (5 ) B1 , , ( ). , , , , ( ). . (25 ) 20. 1 ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. , 7. (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . 21. . . . . , . . , . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , ' , , . , , , , , . . (25 ) 22. 1 ) . . . . . , . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 23. 4. . 5. . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 . ; . (25 ) 24. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) : 1. 2. 3. 4. 5. (5 ) ) . . . , . ., . . . ( / / / / ) (5 ) 25. ) , , : 1. . 2. . 3. -. 4. . 5. . (5 ) ) . . . 1. 2. 3. 4. : 5. 6. 7. 8. : 9. 10. (5 ) 1 : () , , , , , , , , , . . . , . () , , , . . () . , . , . , . ;. . (25 ) 26. 1 ) . . . . . , , . .. , . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. H . . . 2. . . . 3. . . . 50 .. 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 27. 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 19 1. . 2. , . 3. . 4. . (, , ) 5. 6. 7. (5 ) ) , , , (2 ) (3 ): 1. . . . (5 ) 1 . . (25 ) 28. 1 ) : 1. , . 2. . 3. . 4. , . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , . . . (5 ) ) . . .. . . ., ... 29. ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , , , . ! ( ), - . , : ( ). . (25 ) 30. 1 ) 1, 2, 3 , , , , . 1. . . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . . 5. . . . . (5 ) ) . . . . , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. H . 31. 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 . , . , - , . , . , , . (25 ) 32. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. , . , . . 4. , . . . 5. , , . . . (5 ) ) . . .. , . .. : .. . .. ... ( / / / / ) (5 ) 33. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. 4. 2 . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . 34. . (5 ) 1 . , . , - , , , . (25 ) 35. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . , .. . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. , . 36. 2. . 3. , . 4. 5. , . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. 20 . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 . . (25 ) 37. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. . . . 2. . . . 3. . , . . 4. . . . 5. . . . , (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. 38. . . . . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) . . . . .. .. , . . ( / / / / ) (5 ) 1 , , . , . . (25 ) 39. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. . .. ... .. .. . . ( / / / / ) (5 ) 40. ) ( ). . 1. , . 2. . .. 3. . 4. , . 5. . 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 41. 1 , , : , () , . , . . (25 ) 42. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. / . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . ... . ... , , ... , ... . ... . ( / / / / ) (5 ) 43. ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , (2 ). (3 ). 1. , . (5 ) 1 . , 44. . , . , . , , . (25 ) 45. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. / . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . .. .. , . . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). 46. . 1. . 2. , . . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. (5 ) 1 H , ( ). . (25 ) 47. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , , .. . . . . ( / / / / ) (5 ) 48. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. , . 4. , . 5. 6. 7. , (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . , , , 49. . (5 ) 1 , , , . , . , , , ( , ) (.18:20). , . , - . (25 ) 50. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . ( ) . ( ) . ( ) 5. . , . . (5 ) ) . . . . . . , . , , , . , , , . ( / / / / ) (5 ) ) , 51. ( ). . 1. . 2. - . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . . (5 ) 1 . , . , ( ). . (25 ) 52. 1 ) . . . , . . . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , ( ). 53. . 1. . 2. - . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , . . . , (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. 54. . . . . (5 ) 1 , , , , , , ( ). , , , . (25 ) 55. 1 ) . . .. .. . .. . .. .. . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 56. 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 1 , . , , . , . . (25 ) 57. 1 ) . . . . . . . . . . . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . , , . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. , . . . , (5 ) 58. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 59. 1 , , , , , , ( ). . (25 ) 60. 1 ) . . . . , . , . , . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . , . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 61. ) , , : 1. , ( ) . 2. . 3. . 4. , . 5. . (5 ) ) , , : 1. , . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. - . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 . , , , . . (25 ) 62. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , . 1. . . . 2. H . . . 3. . . . 4. . . . 5. . , . , . , (5 ) ) . . . . . . , . . . , , .. ( / / / / ) (5 ) 63. ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. , 7. (5 ) ) 1 2 , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 64. 1 , . , ( ). . (25 ) 65. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , .. . . . .. , . ( / / / / ) (5 ) 66. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) 1 , , 67. , . . , , , . , , . ; . (25 ) 68. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . , . , . . . , . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). 69. . 1. , . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. , (5 ) ) . . .. .. . .. . .. .. . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. . (5 ) 70. 1 , , . , . ( ). , ; (25 ) 71. 1 ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. . . . 2. . . . 3. 313 .., . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 72. ) . . .. .. .. . . . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . , , . . . . . 73. (5 ) 1 , , , , , , , , . , , . (25 ) 74. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . .. . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. - . 4. . 5. 25 4 ., . 75. (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. , , . 4. . 5. , 6. 7. , (5 ) ) . (3 ). (2 ). . . . . . ( / / ) (5 ) 1 . . (25 ) 76. 1 ) , : 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. 4 .. . . . 2. . , , . , , . , , 3. ... . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 77. ) : 1. 2. ( ) 3. 4. 5. (5 ) ) . . , . . , . . . . . . . , . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) 1 . , . , 5 . , . , ; (25 ) 78. 1 ) 1, 2, 3 , , , , . 1. . . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . . 5. . . . . (5 ) ) . . . . . , . . . , . , . , . ( / / / / ) (5 ) 79. ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , . . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) 80. 1 , , . . , , "". . (25 ) 81. 1 ) . . . , , . . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , : 82. 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 83. 1 , , ( ). . (25 ) 84. 1 ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. , (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. , . . . 2. , . . . 3. . . . 4. , . , , . . 5. . . . (5 ) 85. ) . . . , . ., . . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , . (5 ) ) 1 2 , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 1 . , . , . , . , , . (25 ) 86. 1 ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. , . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . , . 5. . . . (5 ) ) . . 87. , , . . , , . ( / / / / ) (5 ) ) 1 2 , , (2 ). , , , (3 ). 1. , , . . . , . (5 ) ) : 1. 2. 3. , , 4. 5. (5 ) 1 . , . , ( ). . (25 ) 88. 1 ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. 7. (5 ) 89. ) . . . . . . , . , , , . , , , . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 90. 1 ; ; . . . . . , . ( ). . (25 ) 91. 1 ) . . . . , . , . , . . . , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. 10 . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 92. ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. , . , . . 4. , . . . 5. , , . . . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 93. 1 , . , , ; (25 ) 94. 1 ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. . . . 2. . . . 3. , . . . 4. , . . . 5. . . , . (5 ) ) . . . . . , . . . 95. ., . ( / / / / , , ) (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , . . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 , , . . , , "". . (25 ) 96. 1 ) , , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. / . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 97. ) . (3 ). (2 ). . . . . . ( / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. , , . 4. . 5. , 6. 7. , (5 ) ) . . . , . ... ( / / / / ) (5 ) 98. 1 , . . . (25 ) 99. 1 ) . . .. . . ., ... ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. ... . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 100. 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , (2 ) (3 ): 1. . . . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. , 7. (5 ) (5 ) 1 , . , , , . , . . (25 ) 101. 1 ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . , . 2. . , . . 3. . . . 4. . . . 102. 5. . . , . (5 ) ) . . , . , . . . , . . , .. ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. 20 . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 T , , , , . . . (25 ) 103. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , . . . , (5 ) ) . . , , , .. ., .. . , . ( / / / / ) (5 ) ) , 104. ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. , . (5 ) ) 1 2 , , , (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) 105. 1 : , . . , , , , ( ). ; (25 ) 106. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. . . . 2. . . . 3. 313 .., . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . , . , . . . , . ( / / / / ) (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . 107. . . (5 ) ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. , , : , , , , . 3. . 4. . 5. . (5 ) 1 , , . . , , "". . (25 ) 108. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , . ... ( / / / / ) (5 ) ) : 1. (4 -7 .). 2. (, , ). 3. (19 .) . 4. . 5. ( 33-70 ..). (5 ) 109. ) , : 1. , , . 2. : . 3. . 4. , . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. , 7. (5 ) 1 : () , , , , , , , , , . . . , . () , , , . . () . , . , . 110. , . ;. . . (25 ) 111. 1 ) , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . . , (5 ) ) . . , , , .. 112. ., .. . , . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 H , ( ). . (25 ) 113. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , . . . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 114. 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. , (5 ) ) , , , , (2 ) (3 ): 1. . . . (5 ) 1 . , . , ( ). . (25 ) 115. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , . 1. . , . , , . , 2. . . . 3. , . . . 4. .. . . . 5. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). 116. . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) . . , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , . , , ... , . . (25 ) 117. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . , .. . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 118. 1. . 2. , , . 3. . 4. 843 .. . 5. , , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. , 7. (5 ) 119. 1 , ' , , , . , . ... , ( ). , , , (). . (25 ) 120. 1 ) . . . . . . . . . . . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 121. ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) : 1. 2. ( ) 3. 4. 5. (5 ) 1 , , . , . , , , 122. , . , , , , , , , , ( ). , . (25 ) 123. 1 ) . . . , , , . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) , : 124. 1. , , . 2. : . 3. . 4. , . 5. . (5 ) ) , (2 ) (3 ): 1. , . (5 ) ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) 125. 1 . , . , - , . , . , , . (25 ) 126. 1 ) . . , . , . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) , : 1. , . 127. 2. . 3. , , , . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). 1. . 2. . 3. . , , 4. . 5. . . . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 128. 1 . . . , , . . . . ( ). , , . , . (25 ) 129. 1 ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. , . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 130. ) , ( ). . 1. , . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. , (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. , . . . . (5 ) ) . . . . .. . . ( / / / / ) (5 ) 131. 1 : () , , , , , , , , , . . . , . () , , , . . () . , . , . , . ;. . . (25 ) 132. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 133. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1 2 , , , (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 134. 1 : () , , , , , , , , , . . . , . () , , , . . () . , . , . , . ;. . (25 ) 135. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . . 5. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. 10 . 4. . 5. . (5 ) ) : 1. (4 -7 .). 2. (, , ). 3. (19 .) . 136. 4. . 5. ( 33-70 ..). (5 ) ) . . , .. . .. .. . , .. ... ( / / / / ) (5 ) ) , (2 ) (3 ). 1. . (5 ) 1 , . , , , . , . . (25 ) 137. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. ... . . . (5 ) ) . . .. . . ., ... ( / / / / ) (5 ) ) : 1. 2. 3. 138. 4. 5. (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. , 6. , 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , : . , ; (25 ) 139. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , : 1. . . . 2. . . . 3. , . . . 4. , . . . 5. . . , . (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 140. 1. . . . . (5 ) ) . . , . , . . . , . . , .. ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. , . 2. . 3. , , . 4. . 5. , 6. 7. , (5 ) 1 . (25 ) 141. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . , , , 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , . , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 142. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , . . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . (5 ) 1 , , . . (25 ) 143. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , , , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 144. 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . , . , . (5 ) 1 . , . , . , . , , . (25 ) 145. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . , . 2. . . . 3. . . . 4. , , . . , . 5. . . . (5 ) ) . . .. . . , . .., . .. . ( / / / / ) (5 ) ) . : 1. , . 146. 2. , . 3. . 4. , , . 5. , , . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 . . . (25 ) 147. 1 ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . . , (5 ) 148. ) . . . , . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 , : 149. . , ; (25 ) 150. 1 ) . . . . , . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . , . . 3. . . . 4. . . . 5. . 26 . 15 . 14 (5 ) ) , , : 151. 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) . . , . (, , , , , ), . . ( / / / / ) (5 ) 1 , , , . . , , ( ). 152. . , . , . (25 ) 153. 1 ) . : 1. , . 2. , . 3. . 4. , , . 5. , , . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) 154. ) . . . , .. . . . .. , . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. , . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . , , , . (5 ) 155. 1 , , , . , . , , ; . (25 ) 156. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , . . . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 157. 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , (2 ) (3 ): 1. . . . (5 ) ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) 158. 1 , , , : , , , ! : , , , , , . , . (25 ) 159. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . , , . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. , . . . , (5 ) ) . . , . .., .. . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 160. 2. 3. , 4. . 5. . (5 ) ) . (3 ). (2 ). . . . . . ( / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) 161. 1 . . , , , . , , , ' ( ). . (25 ) 162. 1 ) . . . . . . . . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . , . 2. . , . . 3. , , . . , . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , , (2 ). (3 ). 1. . (5 ) 163. ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) . . . , . . . . . . ( / / / / ) 1 . . , , ; (25 ) 164. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) . . 165. .. . . ., ... ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , (2 ). (3 ). 1. . (5 ) 1 , , ( ). , , , , ( ). . (25 ) 166. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . , . . 3. . . . 4. . . . 5. . 26 . 15 . 14 (5 ) ) . . . . . , . , . .. ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 167. 5. . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , , , , , , ( ). , , , . . (25 ) 168. 1 ) , : 1. , . 2. . 3. , , , . 4. . 5. . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , : 1. , . . . 2. , . . . 3. . . . 4. , . , , . . 5. . . . (5 ) ) , 169. ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) . . .. . . , , : . ( / / / / ) (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 . . (25 ) 170. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , , .. . . . . ( / / / / ) (5 ) 171. ) ( ). . 1. , . 2. . .. 3. . 4. , . 5. . 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. - . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 172. 1 : , ( ), " , ". ; . , ; , . , . (25 ) . 173. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. / . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . . . , . , , , . , , , . ( / / / / ) (5 ) 174. ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. , 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . 175. . (5 ) 1 , . , , ; (25 176. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . , . 2. . , . . 3. , , . . , . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . .. .. , . . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). 177. . 1. . 2. , . . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. , . (5 ) 1 , , , . , : , , , . 178. , , . (25 ) 179. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , 180. ( ). 1. . 2. . 3. . , , 4. . 5. . . . (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) 1 , , (2 ). (3 ). 1. , . . . (5 ) 181. 1 , ( , ). , , . , . . (25 ) 182. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . ( ) . ( ) . ( ) 5. . , . . (5 ) ) . . . . , , . , . ( / / / / ) (5 ) ) , 183. ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . , , , . . (5 ) 184. 1 , ' , , , . , . ... , ( ). , , , (). . (25 ) 185. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . . ( / / / / ) (5 ) ) ( ). 186. . 1. , . 2. . .. 3. . 4. , . 5. . 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. : , . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 187. 1 " , ". ; . , ; , . , , ... , ; ' , ;. . . (25 ) 188. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. .. . .. ... . .. . ( / / / / ) (5 ) ) , 189. ( ). . 1. . 2. . 3. , . 4. , . 5. 6. 7. , (5 ) ) , , : 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. , , . 190. . . . (5 ) 1 , . , . ' ; - . ' . , (). . ; , , . . , , . H ( ). . 191. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , .. , .. . . . .. .., . ( / / / / ) (5 ) 192. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 193. 1 , . , , . ; (25 ) 194. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . . . . . . . ( / / / / ) (5 ) 195. ) , ( ). . 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. , . 2. , , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 196. 1 , : , , , ( ), . () , , , , ' ' . , , . , , , . . . (25 ) 197. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . ( / / / / ) (5 ) 198. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. H . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 199. 1 . . , , ; (25 ) 200. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , . .. : .. . .. ... ( / / / / ) (5 ) ) 201. , ( ). . 1. . 2. , , , . 3. , , . 4. . 5. , 6. 7. (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. 4. 2 . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . , . : , , . (5 ) 202. 1 , , . . , , . , . , , "" . "" ( ). . (25 ) 203. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , . . . , (5 ) ) . . . , . . (), . ( / / / , / ) (5 ) 204. ) , ( ). . 1. . 2. - . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. , . 2. . 3. , . 4. 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . 205. (5 ) 1 , , , , () () , . , , ( ). . (25 ) 206. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . , . , . , 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , .. .. ... .. . ... ( / / / / ) (5 ) ) , 207. ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. , ( ) . 2. . 3. . 4. , . 5. . (5 ) ) , , (2 ). (3 ). 1. , . (5 ) 208. 1 . ; (25 ) 209. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . , , . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. , . . . , (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. 6. 7. (5 ) 210. ) . . . , , . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1 2 , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 1 , , . , ; (25 ) 211. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. , . . . , (5 ) ) . . , , . .. .. . ( / / / / ) (5 ) 212. ) , ( ). . 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 213. 1 , , , . . (25 ) 214. 1 ) , , : 1. , . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) . . .. , .. , .. , . , .. , .. . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 215. 1. , . . 2. . . . 3. , . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . ... 4. . 5. 6. 7. (5 ) 1 , , , 216. ( & ). . . (25 ) 217. 1 ) 1 2 , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . , (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 218. 1. . , . . , . (5 ) ) , : 1. , . 2. . 3. . 4. 5. , , . (5 ) ) . . . , .. . ( / / / / ) (5 ) 1 , , . , . , , 219. , , . , , , , , , , , ( ). , . (25 ) 220. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . , . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , . . ( / / / / ) (5 ) ) , : 221. 1. , , . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1 , , , (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. , . . . . (5 ) 1 , . () . , , 222. . . (25 ) 223. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. . . . 4. , , . . . 5. , . . . (5 ) ) , , . . , . . .. , . . , . , .. , , . ( / / / / ) (5 ) 224. ) , , : 1. , . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) . . .. .. , .. .. .. . ( / / / / ) (5 ) 1 . . (25 ) 225. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , .. .. , .. . , . . ( / / / / ) (5 ) 226. ) , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) 1 , : , , , ( ), . 227. () , , , , ' ' . , , . , , , . . . (25 ) 228. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . , . . (5 ) ) . . .. .. , .. . .. . .. . ( / / / / ) (5 ) 229. ) , : 1. . 2. , . 3. , . 4. , . 5. . (5 ) ) , , , . (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) ) . . .... . . : .. .. , .. . ( / / / / ) (5 ) 1 , , , 230. ( & ). . . (25 ) 231. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . , . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , . , . . (5 ) ) . . .. .. . , .. , , , . .. . .. . ( / / / / ) (5 ) 232. ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , , (2 ). (3 ). 1. , . (5 ) 1 . . . . . . ( ). . ; (25 ) 233. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , , . . . (5 ) ) . . .. . .. . . , .. .. . ( / / / / ) (5 ) ) , : 234. 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . . (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , . 1. . . 1874 . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 235. 5. . . . (5 ) 1 . , . , 5 . , . , ; (25 ) 236. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , . .., .. . . ( / / / / ) (5 ) 237. ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. (). (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , . ; (25 ) 238. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . () 5. . . . (5 ) ) . . .. , .. .. . .. , .. . ( / / / / ) (5 ) ) , : 239. 1. , . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . , . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. . (5 ) 1 , . , , ; (25 ) 240. 1 1, 2, 3, 4 5 , , , . ) 1. . . . 2. . . . 3. ... . . . - 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , .. .. . .. , ... ( / / / / ) (5 ) 241. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) .. ) , : 1. . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) .. 242. ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 1 , , , , . , . , , . (25 ) 243. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , . 1. . 13 . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . . 80 (5 ) ) . . .. , . .. . .. .. . n .. . ( / / / / ) (5 ) 244. ) , ( ). . 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 245. 1 . ; (25 ) 246. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , . 1. . . . 80 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) 247. ) , ( ). . 1. . 2. - . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) . . .. .. , .. .. .. . ( / / / / ) (5 ) ) 1 , , (2 ). (3 ). 1. , . . . (5 ) 248. 1 . ; . (25 ) 249. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , .., .. .. . , .. , , . .. . ( / / / / ) (5 ) 250. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) B1 251. , , , . , : , , , . , , . (25 ) 252. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, (, , ): 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . , 5. . . . (5 ) ) . . , .. .. . .. .. ... ( / / / / ) (5 ) 253. ) , ( ). . 1. , . 2. -, , . 3. . 4. , . 5. 6. , 7. (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. , . 4. . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . 254. . . (5 ) B1 , . , : H . , , , ! . ; . (25 ) 255. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , . . ( / / / / ) (5 ) ) , 256. ( ). . 1. . 2. . 3. , . 4. , . 5. 6. 7. , (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . . (5 ) 257. 1 , . , , . ; (25 ) 258. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. / . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . . . . . ( / / / / ) (5 ) 259. ) , ( ). . 1. . 2. , . . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , : 1. , . 2. . 3. . 4. 5. , , . (5 ) ) 1 , , , (2 ). (3 ). 1. . . . (5 ) 260. 1 , : , , , ( ), . () , , , , ' ' . , , . , , , . . . (25 ) 261. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , , : 1. . . , . 2. . , . . 3. , , . . , . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . , , . . . . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). 262. . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) 263. 1 , , . , . , , , , . , , , , , , , , ( ). , . (25 ) 264. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . ( ) . ( ) . ( ) 5. . , . . (5 ) ) . . .. .. . .. ... . .. . ( / / / / ) (5 ) 265. ) , ( ). 1. . 2. . 3. . , , 4. . 5. . . . (5 ) ) , : 1. , , . 2. , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . 266. . (5 ) 1 , , , , . , . , , . (25 ) 267. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. .. , .. .. .. . ( / / / / ) (5 ) 268. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. , . 5. 6. 7. (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . . (5 ) 269. 1 . . . . . . ( ). . ; (25 ) 270. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . . . , , . , . ( / / / / ) (5 ) 271. ) ( ). . 1. , . 2. . .. 3. . 4. , . 5. . 6. 7. (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. , . 4. , . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , . . . (5 ) 272. 1 , . , ( ). , . (25 ) 273. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . . 2. . . . 3. , . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .... . . : .. .. , .. . ( / / / / ) (5 ) 274. ) , ( ). . 1. . 2. , , , . 3. , , . 4. . 5. , 6. 7. (5 ) ) , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) 1 2 , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 275. 1 , ( , ). , , . , . . (25 ) 276. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. , . . . , (5 ) ) . . . . .. .. , . . ( / / / / ) (5 ) 277. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . 4. . 5. 6. 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . , . : , , . (5 ) 278. 1 , . . . , , . (25 ) 279. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . , , . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. , . . . , (5 ) ) . . .. , .. , .. , . , .. , .. . ( / / / / ) (5 ) 280. ) , ( ). . 1. , , . 2. . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , : 1. . 2. ( ). 3. . 4. , . 5. . (5 ) 281. ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . , , , . . (5 ) 1 : , , . ) , ) , . . (25 ) 282. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . , . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. .. , .. .. .. . ( / / / / ) (5 ) ) , ( ). 283. . 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. , . 4. : , . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. , , . . . . (5 ) 284. 1 , . , . ' ; - . ' . , (). . ; , , . . , , . H ( ). . (25 ) 285. 1 ) 1, 2, 3, 4 5, , , , : 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) , ( ). . 1. . 2. . 3. . ... 4. . 5. 6. 7. (5 ) 286. ) . . . . , . ( / / / / ) (5 ) ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. , . . . 5. . . . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 287. 1. . . . . (5 ) 1 : , ( ), " , ". ; . , ; , . , . (25 ) 288. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , .. , .. . . . .. .., . ( / / / / ) (5 ) 289. ) . . .. , . .. . .. .. . n .. . ( / / / / ) (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) 1 2 , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 1 , ' 290. , , , . , . ... , ( ). , , , (). . (25 ) 291. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , . . . 3. . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , .. .. , .. . , . . ( / / / / ) (5 ) 292. ) , : 1. , . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. , . . . . (5 ) ) . . . , .. . ( / / / / ) (5 ) 1 , , , , , , , ; , , 293. , (. . ). , . (10 ). (15 ). (25 ) 294. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. , , . . . 3. , . . . 4. , , . . . 5. , , . . . (5 ) ) . . , . .., .. . . ( / / / / ) (5 ) ) , , : 295. 1. . 2. , , . 3. . 4. . 5. , . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . . . . (5 ) ) , , : 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . (5 ) 1 " , ". ; . , ; , . 296. , , ... , ; ' , ;. . . (25 ) 297. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . , . , . , 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .. , .. .. . .. , .. . ( / / / / ) (5 ) 298. ) , ( ). . 1. . 2. . 3. , . 4. , . 5. 6. 7. , (5 ) ) , : 1. . 2. , . 3. , . 4. . 5. . (5 ) ) , , , , , (2 ). (3 ). 1. . , 299. . . , . (5 ) 1 , , , , () () , . , , ( ). . (25 ) 300. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. . . . 2. . . . 3. . , . , . , 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . , .., .. .. . , .. , , . .. . ( / / / / ) (5 ) 301. ) , ( ). . 1. . 2. , . 3. . 4. . 5. 6. , 7. (5 ) ) , , : 1. , . 2. , , . 3. . 4. . 5. . (5 ) ) , , (2 ). , (3 ). 1. . . . (5 ) 302. 1 , . ; (25 ) 303. 1 ) 1, 2, 3, 4 5 , , , , . 1. , . . 2. . . . 3. , . . . 4. . . . 5. . . . (5 ) ) . . .