Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

20
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

description

ΟΚ

Transcript of Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Page 1: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Page 2: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

1. Κίνητρα του Θεού για τη δημιουργία του κόσμου

«Μόνο μια ενδοτριαδική σιγή και γαλήνη βασίλευε. Κανένα από τα δημιουργήματα δεν υπήρχε. Επειδή όμως ο Θεός δεν ήθελε να περιορίσει το αγαθό ( την αγάπη) μέσα στον εαυτό Του, σκέφθηκε να δημιουργήσει τον κόσμο και να τον ευεργετήσει, ξεχύνοντας απάνω του την άπειρη αγαθότητά Του.»

Όσιος Ανδρέας ο διά Χριστόν σαλός

Κίνητρα του Θεού για τη δημιουργία του κόσμου:

Αγάπηκαι

ελευθερία

Page 3: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

ΘΕΟΣ

ΑΓΑΠΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Πτώση ονομάζεται η διακοπή από τον άνθρωπο της κοινωνίας αγάπης με το Θεό.

Διαστροφή της αγάπης από τον άνθρωπο προς τον εαυτό του.

Page 4: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Ο άνθρωπος πίστεψε ότι αυτόνομα θα μπορούσε να φτάσει στη θέωση . Μόνος του λοιπόν έκοψε τους δεσμούς του με το Θεό.

Οι συνέπειες της διακοπής των σχέσεων του ανθρώπου με το Θεό ήταν :

η εκδίωξη του ανθρώπου από τον παράδεισοη εξάπλωση της ειδωλολατρίαςη εμφάνιση κάθε είδους κακού και διαστροφήςη υποδούλωση στη φθορά και στο θάνατο

Page 5: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

1. Ο Θεός όμως θέλησε να αποκαταστήσει την πεσμένη φύση του ανθρώπου και το σχέδιο αυτό του Θεού, λέγεται Θεία Οικονομία και η οποία χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

I. Παλαιά διαθήκη:

Προετοιμασία του ανθρώπου.

Αβραάμ

Μωϋσής

Προφήτες

Ιωάννης ο

Πρόδρομος

Page 6: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

II. Καινή Διαθήκη: Η ενανθρώπιση του Θεού.

Page 7: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία
Page 8: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

III. Ίδρυση της Εκκλησίας με σκοπό τη συνέχιση του σωτηριώδους έργου του Χριστού μέχρι τη Β΄ Παρουσία.

Page 9: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Ο Θεός όμως θέλησε:

Να αποκαταστήσει την πεσμένηφύση του ανθρώπου

Και

Το σχέδιο αυτό του Θεού, λέγεται Θεία Οικονομία

Το σχέδιο αυτό του Θεού πέρασε από τρεις φάσεις:

Κλήση του Αβραάμ και των υπολοίπων Πατριαρχών, κλήση του Μωυσή και Προφητών

Ενανθρώπηση του Υιού του Θεού (ζωή, θαύματα, διδασκαλία, Πάθος και Ανάσταση του Κυρίου)

Συνέχιση του σωτηριώδους έργου του Χριστού.

Π. Διαθήκη

Κ. Διαθήκη

Ίδρυση της εκκλησίας.

Page 10: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Β) Οι χριστιανικές γιορτές και το σχέδιο της Θείας Οικονομίας.

Τα θαυμαστά γεγονότα για τη σωτηρία του ανθρώπου πανηγυρίζονται με τις γιορτές της εκκλησίας.

Οι γιορτές είναι :

Κυριακή (Η ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου)Δευτέρα (αφιερωμένη στους αγγέλους)Τρίτη (αφιερωμένη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο)Τετάρτη (αφιερωμένη στο Σταυρό του Κυρίου)Πέμπτη (αφιερωμένη σους Αποστόλους και τον Αγ. Νικόλαο)Παρασκευή (αφιερωμένη στα Πάθη του Θεού)Σάββατα (αφιερωμένη στους μάρτυρες και τους νεκρούς)

I. Εβδομαδιαίες:

Οι εορτές των Αγίων κατά τη διάρκεια του χρόνου, οι οποίες είναι ακίνητες.

Εξαιρείται η γιορτή του Αγίου Γεωργίου η οποία μετακινείται τη Δευτέρα του Πάσχα αν η 23η Απριλίου συμπέσει μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

II. Ετήσιες:

Page 11: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Ετήσιες εορτές

Δεσποτικές

Θεομητορικές

Κινητές (με κέντρο το Πάσχα)

Ακίνητες (με κέντρο τα Χριστούγεννα)

Ακίνητες (προς τιμή της Θεοτόκου)

Page 12: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

Ο άνθρωπος με δική του πρωτοβουλία διέκοψε τη σχέση του με το Θεό. Ο φιλεύσπλαχνος, όμως , δεν τον άφησε μόνο του. Το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου από τη φθορά και το θάνατο ονομάζεται: « Θεία Οικονομία » .

Με τις εορτές της Εκκλησίας πανηγυρίζουμε τα θαυμαστά γεγονότα της σωτηρίας του ανθρώπου , ενώ παράλληλα μας θυμίζουν τον Κύριο, την Υπεραγία Θεοτόκο και τους Αγίους

Page 13: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ• 1. Η δεύτερη φάση της θείας οικονοµίας

ταυτίζεται µε την εποχή των πατριαρχών της Παλαιάς ∆ιαθήκης.

• 2. Η διδασκαλία του Κυρίου αποµακρύνει τους ανθρώπους από την ειδωλολατρία.

• 3. Η διδασκαλία του Χριστού αφορά στη σωτηρία ενός έθνους.

• 4. Η ίδρυση της Εκκλησίας είναι η κατάληξη του σχεδίου της θείας οικονοµίας.

Page 14: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

• 5. Η Παλαιά ∆ιαθήκη είναι το στάδιο εγκατάλειψης του ανθρώπου από τον Θεό.

• 6. Η πτώση του ανθρώπου του στέρησε για πάντα τη χάρη του Θεού.

• 7. Η πτώση φανερώνει την αδυναµία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο.

• 8. Η τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει µε τον δηµιουργό του είναι φυσική και πηγαία.

Page 15: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

• 9. Κάθε Κυριακή η Εκκλησία θυµάται και τιµά τη Γέννηση του Χριστού.

• 10. Ο Θεός είναι απών από την ανθρώπινη ιστορία.

• 11. Ο Θεός συνέχισε να αγαπά τον άνθρωπο παρά την αποµάκρυνση του ανθρώπου από Αυτόν.

• 12. Ο Θεός-Πατέρας έστειλε τον Υιό Του στη γη από φιλανθρωπία.

Page 16: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Η δεύτερη φάση της θείας οικονοµίας είναι...

• α. η εποχή των τριών• Ιεραρχών• β. η διδασκαλία των• Πατριαρχών• γ. η ζωή του Χριστού

Page 17: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

• Η τρίτη φάση της θείας οικονοµίας είναι..

• α. η περίοδος της Εκκλησίας

• β. η εποχή των τριών Προφητών

• γ. η ιστορία των Πατριαρχών

• Οι ∆εσποτικές γιορτές θυµίζουν στους πιστούς περιστατικά από.

• α. τη ζωή και το έργο των προφητών

• β. τη ζωή και τη δράση του Ιησού Χριστού

• γ. την ιστορία των βασιλέων του Ισραήλ

Page 18: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

• Σύµφωνα µε την πίστη της Εκκλησίας, ο Χριστός ήλθε στον κόσµο.

• α. από φιλανθρωπία και αγάπη

• β. ως ισχυρός εγκόσµιος βασιλιάς

• γ. για να τιµωρήσει τους κακούς

• Τα σπουδαιότερα γεγονότα της ζωής του Χριστού αποτυπώνονται.

• α. στο ηµερολόγιο της Εκκλησίας

• β. στα ήθη και έθιµα των χριστιανών

• γ. στις ∆εσποτικές εορτές της Εκκλησίας

Page 19: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

• • Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου ονοµάζεται.

• α. Θεία Λειτουργία• β. θεία δηµιουργία• γ. θεία οικονοµία

Page 20: Η παρουσία του θεού στην ανθρώπινη ιστορία

• Οι χριστιανοί µε τις γιορτές της Εκκλησίας.• α. θυμούνται τα γεγονότα της ανθρώπινης

σωτηρίας• β. γιορτάζουν τα γεγονότα της ζωής του

Χριστού, της Θεοτόκου και των αγίων• γ. ξαναζούν τα γεγονότα της ζωής του

Χριστού, της Θεοτόκου και των αγίων στο Παρόν

• δ. όλα τα παραπάνω