Διαχείριση Έργου

download Διαχείριση Έργου

of 76

 • date post

  03-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  699
 • download

  6

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Διαχείριση Έργου

 • 1.

2. , , , . , , . 3. ; ; . 4. , . . . . 5. . . . . 6. . (planning) : - . . (, ). & . . (project monitoring). . 7. () = (processes) : , , , , , , , , / : (Initiating Processes) (Planning Processes) (Executing Processes) & (Monitoring &Controlling Processes) (Closing Processes) 8. 9. (tasks). . . . (PERT / Gantt). 10. milestones . , . 11. (progress report) ( ) . . 12. (activities tasks) .TY 4 TY 1TY 7 TY 3 TY 5 TY 2TY 6 TY 8 13. (ProgramEvaluation and Review Technique PERT Chart) (activities tasks) , . 14. 10732,5 3 5 7 15-01-2001 15-04-2001 23 4 6 24 2 3 5 1 5 6 8 19-02-07 16-03-07 4 1 36 7 9 09-04-07 27-04-0708-01-07 16-02-07 3 19-02-07 06-04-07 15. . .., SQL Students. . . 16. . . . , , , . 17. PERT . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 18. PERT 1 45 2 40 13 50 14 40 15 70 16 50 27 50 38 50 49 40 51060 6, 7, 8, 91140 101230 111360 12 19. bar chart, timelinechart, Gantt chart. Gantt chart , , , . 20. Gantt Gantt . . ( ). . . 21. Gantt Gantt 06 06 06 0612345 22. : . . / / 23. (%) 24. . : . , . . . . GANTT . 25. : e-shop(1) : 26. e-shop: (2) 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: TY 8: 9: 27. e-shop: PERT (3)10,5 mons 1 mon 2 mons2 0,5 mons 1 mon1,5 mons40,5 mons1 mon 2 mons1: YE2: & 4: & Mon 2/10/06Tue 31/10/06 Wed 1/11/06Thu 30/11/06 Fri 1/12/06 Fri 29/12/063 0,5 mons 1 mon1,5 mons5 2 mons 3 mons4 mons3: 5: Wed 1/11/06Thu 30/11/06 Fri 1/12/06 Wed 28/2/07 6 0,5 mons1 mon 1,5 mons 6: Internet Thu 1/3/07 Fri 30/3/077 0,5 mons 0,5 mons 1 mon8 0,5 mons1 mon 1,5 mons90,5 mons0,5 mons 1 mon 7: 8: 9: & Thu 1/3/07 Fri 16/3/07Mon 19/3/07 Fri 20/4/07 Mon 23/4/07 Fri 11/5/07 28. e-shop: (4) 1 : . T interface . 2 (): , . internet. 29. e-shop: Gantt (4) 30. e-shop : (1) : 31. e-shop : (2) : 32. 33. ; (.., ) . . 7 : . : , . 34. - 2 0,5422: 4: & 1 1 60,5 01/8/2007 14/8/2007 15/8/200714/10/20071: 6: 3 0,55101/7/200731/7/2007 15/10/200731/10/20073: 5: 1/8/200714/8/2007 15/8/200715/9/200731/10/200716/12/2007 8 0,571,58: & 7: & 16/12/2007 31/12/2007 01/11/200715/12/2007 35. 1 (ES) ES(X) = max EF(J) (LS) J (EF)LS (K) = LF (X) - dkEF(K) = ES(X) + dk (TF) (LF)TF(X) = LS(X) ES(X) =LF(X) = min LS(J), LF(X) EF(X) J (FF)FF(X) = min ES(J) EF(X), J 36. 2 (Variation) i, :Var(di) = [(tbi-tai)/6]2 i, :E(di) = tei = 1/6 (tai + 4 tmi + tbi): tai, tbi tmi , i 2 15 10 40 . 2 :te2 = 1/6 (ta2 + 4 tm2 + tb2) = 1/6 (10 + 4 x 15 + 40) = 110/6 = 18,33 H 2 :Var(d2) = [(tb2-ta2)/6]2 = [(40-10)/6]2 = 52 = 25 37. 3 P(x) x ; :1. .2. .3. .4. z: Z= ( ) / 5. P(x) x . 38. :1. :2. : 1, 2, 4, 6, 7 8. = 30 + 18 + 62 + 16 + 53 + 15 = = 194 3. Var( ) = 11.1 + 17.4 + 25 + 6.25 + 100 + 2.8 = = 162,554. z = (x ) = (210-194)/162,551/2 = 16/12.75 = 1,2555. 95%; P[(x-194)/ 162,551/2] = 0,95 => (x-194)/ 162,551/2 = 1,65 => (x-194)/ 12.75 = 1,65 => x-194 = 21.0375 => x = 215.0375 39. 40. Plans are nothing, planning is everythingD. Eisenhower : (, , , ). , . (risk control). brain storming . 41. , 42. ( ) ( ).. : : 20%: 43. -> -> / -> 44. 1. 2. 3. 4. 45. 46. . . . . . . . . . 47. : 48. : , 49. Boehm , , (impact assessment table) (1., 2., 3.,4.), . 50. e-shop 51. (1) 52. (2) 53. : . ., : . . 1. . 0, : 54. : (1) 55. : (2) 56. : (3) 57. 58. : : 59. i : Timax imin Timin Kimax i :i = (imax - imin) / (Timax - Timin) 60. 1 4 2 8 5 1.5 ( 3 ). 10 . 4. 2 . 50% 20%. ; 61. 1 :2 x 1.5 x 22 / x 8 / = 528 = 528 x 10 = 5.280 :2 x (8 / + 2 / x 0.8) = 19.2/ 528/19.2 = 27.5 :2 x 27.5 x (8 x 10 + 2 x 10 x 1.5) = 6.050 :TY4 = (6050 5.280)/(33 - 27.5) = 140 / 140 62. 2 () , ; . 20.000 . . 24 . 2.000 17. , 500 . ; 63. 2 64. 2 24 : = 20.000 = 24 x 500 = 12.000 = 7 x 2.000 = 14.000 = 46.000 65. 2 66. 67. , . . 68. (effort). . . 69. 70. - : . . . . . . . . . . 71. . . , . . (.. Case BasedReasoning - CBR). 72. (bottom-upestimation). (pricing to win). (LOCbased estimation). (function point based estimation). COCOMO. 73. COCOMO Barry Boehm 1981. . , (KLOF) . 74. COCOMO : (basic) (intermediate) (advanced) : (organic): , , . (.. ). - (semi-detached): , . (.. ). (embedded): . ( ). 75. E = a * (KLOC)bKLOC= 1000 a, b . .. :E = 2.4 * (KLOC)1,05 : KLOC , . 76. COCOMO COCOMO II To 1990, o Boehm COCOMO, COCOMO II. To COCOMO II COCOMO.